Номенклатура лікарських засобів за напрямом «Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу для лікування онкологічних хворих»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України 28.12.2019 № 2711

Номенклатура лікарських засобів за напрямом «Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу для лікування онкологічних хворих»

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Форма випуску Дозування Примітка
Препарати для лікування онкологічних та онкогематологічних хворих
Азацитидин амп., флак., шприц 100 мг
Бікалутамід табл., капс., драже 50 мг
Бікалутамід -«- 150 мг
Блеоміцин амп., флак., шприц 15 мг
Вінкристин -«- 1 мг
Вінорельбін -«- 50 мг
Гемцитабін -«- 200 мг
Гемцитабін -«- 1000 мг
Гозерелін -«- 10,8 мг
Гозерелін -«- 3,6 мг
Дакарбазин -«- 200 мг
Доксорубіцин -«- 50 мг
Доцетаксел -«- 80 мг
Доцетаксел -«- 20 мг
Екземестан табл., капс., драже 25 мг
Етопозид амп., флак., шприц 100 мг
Іринотекан -«- 100 мг
Капецитабін табл., капс., драже 150 мг
Капецитабін -«- 500 мг
Кислота золедронова амп., флак., шприц 4 мг
Летрозол табл., капс., драже 2,5 мг
Метотрексат амп., флак., шприц 50 мг
Паклітаксел -«- 100 мг
Топотекан -«- 4 мг
Трастузумаб -«- 150 мг
Філграстим -«- 48 млн. МО
Флуороурацил -«- 500 мг
Циклофосфамід -«- 1000 мг
Цисплатин -«- 50 мг
Цисплатин -«- 100 мг
Метотрексат -«- 1000 мг
Паклітаксел -«- 30 мг
Доксорубіцин -«- 100 мг
Іринотекан -«- 300 мг
Кальцію фолінат -«- 100 мг
Кальцію фолінат -«- 50 мг
Карбоплатин -«- 150 мг
Карбоплатин -«- 450 мг
Епірубіцин -«- 50 мг
Епірубіцин -«- 10 мг
Іфосфамід -«- 1000 мг
Інтерферон альфа-2b -«- 3 млн МО
Натрію йодид (131I) розчин для ін’єкцій 4000 МБк
Натрію йодиду (131I) капсули тверді 4000 МБк
Самарій (153Sm) лексидронам розчин для ін’єкцій 2000 МБк у флаконах об’ємом 10 мл
Технецій (99mTc) пертехнетат генератор радіонуклідів (шляхом елюації з генератора 99mTc одержують розчин у флаконі) 15000 МБк
Тамоксифен табл., капс., драже 20 мг
Месна амп., флак., шприц 400 мг
Оксаліплатин -«- 50 мг
Оксаліплатин -«- 100 мг
Аспарагіназа -«- 10000 МО
Пегаспаргаза -«- 3750 МО
Бендамустин -«- 25 мг
Бендамустин -«- 100 мг
Бортезоміб -«- 1 мг
Бортезоміб -«- 3,5 мг
Ванкоміцин -«- 500 мг
Вінбластин -«- 10 мг
Вориконазол табл., капс., драже 200 мг
Гідроксикарбамід -«- 500 мг
Етопозид амп., флак., шприц 200 мг
Ідарубіцин -«- 5 мг
Кальцію фолінат -«- 30 мг
Ломустин табл., капс., драже 40 мг
Мітоксантрон амп., флак., шприц 20 мг
Мелфалан табл., капс., драже 2 мг
Піперацілин/ Тазобактам амп., флак., шприц 4500 мг (4000 мг/ 500 мг)
Прокарбазин табл., капс., драже 50 мг
Пеметрексед амп., флак., шприц 100 мг
Пеметрексед -«- 500 мг
Ритуксимаб амп., флак., шприц 100 мг
Ритуксимаб -«- 500 мг
Сунітініб або Пазопаніб табл., капс., драже 12,5 мг або 400 мг Для лікування раку нирки. Розрахунок у 12-тижневих курсах
Талідомід табл., капс., драже 100 мг
Флударабін амп., флак., шприц 50 мг
Циклофосфамід -«- 500 мг
Цитарабін -«- 1000 мг
Цитарабін -«- 100 мг
Вориконазол -«- 200 мг
Кладрибін розчин для ін’єкцій 10 мг
Хлорамбуцил табл., капс., драже 2 мг
Даунорубіцин флак. 20 мг
Леналідомід табл., капс., драже 10 мг
Леналідомід -«- 25 мг
6-Меркаптопурин -«- 50 мг
Амфотерицин В – ліпідний комплекс амп., флак., шприц 50 мг
Лікарські засоби для лікування хворих на хронічний мієлоїдний лейкоз
Іматиніб табл., капс., драже 100 мг
Іматиніб -«- 400 мг
Нілотиніб -«- 200 мг
Бозутиніб -«- 100 мг
Бозутиніб -«- 500 мг
Дазатиніб -«- 50 мг
Дазатиніб -«- 70 мг

Перший заступник Міністра охорони здоров’яАндрій Семиволос

Цікава інформація для Вас: