Впровадження оцінки технологій охорони здоров’я у світі та Україні: актуальність підготовки професійних фахівців

Оцінка технологій охорони здоров’я (Health Technology Assessment — НТА) є одним із ключових напрямів реформування охорони здоров’я у світі, що передбачає комплексну незалежну експертизу ефективності застосування технологій охорони здоров’я у контексті медичних, економічних, соціальних та етичних питань. У цьому світлі актуальності набуває підготовка кваліфікованих фахівців — експертів з НТА, здатних на належному рівні проводити оцінку з використанням сучасних методів аналізу: клінічного, економічного, порівняльної ефективності, впливу на бюджет та ін., а також узагальнювати, інтерпретувати результати та документально оформляти звіти й впроваджувати їх у наукову, освітню та практичну діяльність, відображати їх у нормативно-правових документах. Потреба у таких фахівцях, як виконавці та користувачі, відчувається в агенціях HTA, університетах, лікарнях, а також в організаціях з планування та фінансування охорони здоров’я.

За поданням МОЗ України наприкінці 2019 р. Міністерством соціальної політики України було прийнято рішення про введення до Нацiонального класифiкатора України посади «експерта з оцінки технологій охорони здоров’я». Попередній прогноз потреби вітчизняної системи охорони здоров’я у таких фахівцях становить більше 2 тис.

Наприкінці 1990-х років більшість промислово розвинених країн, усвідомлюючи важливість НТА у прийнятті рішень та політиці у сфері охорони здоров’я, поставили пріоритетне завдання щодо впровадження НТА у цій галузі. Розвиток HTA відбувався у США та країнах Європи паралельно, проте, як свідчить аналіз, на той час майже не існувало офіційних освітніх програм.

У цьому контексті цікавим є досвід міжнародної співпраці за підтримки Євросоюзу щодо розробки магістерської програми з НТА. У 1999 р. створено Консорціум Ulysses з 5 університетів та 5 агентств HTA в Європі (Іспанія та Італія) та в Канаді. Спеціальною програмою з НТА було передбачено 4 інтенсивні 2-тижневі модулі, організовані в різних містах (Монреаль, Рим, Барселона та Оттава), а також навчання на період до 8 міс на базі університету та агентства з HTA.

Передбачалося вивчення таких напрямів: принципи та практика НTA; методи HTA; економічна оцінка; клінічні рекомендації та засоби вирішення; аналіз політики охорони здоров’я; етичні та соціальні проблеми, поширення та вплив HTA; управління організаціями охорони здоров’я.

Здобувачі після завершення стажування захищали магістерську дисертацію або проєкт аналізу політики охорони здоров’я. Магістерська програма в галузі HTA та управління охороною здоров’я розпочалася у 2001 р. та проводиться раз на 2 роки. Основними перевагами такої співпраці були інтенсивний формат, гнучкість, зручність; взаємодія між користувачами HTA та розробниками; міжнародна академічна та професійна співпраця; партнерство з агенціями (здобувачі навчаються у середовищі, яке цілком відповідає їхній майбутній кар’єрі); глобальний підхід до доказової практики; мультидисциплінарна освіта. Використання засобів дистанційного навчання дозволяє зменшити витрати і підвищити мобільність.

Починаючи з 2002 р., навчальні курси університетського рівня з НТА уже пропонували 48 країн, зокрема Естонія, Угорщина та Німеччина, курси безперервної освіти — Австрія, Фінляндія та Латвія та ін. Обидва вказані варіанти навчання були поширені у Великобританії, Данії, Ізраї­лі, Італії, Іспанії, Нідерландах, Польщі, Франції, Швеції, Швейцарії тощо.

Наразі можна виділити щонайменше 10 типів освітніх технологій у системі НТА:

1. Магістерські програми з HTA (зокрема на здобуття рівня магістра наук) пропонують класичні університети Іспанії, Великобританії, а також Міжнародний консорціум «Улісс» (у тому числі із залученням професійних організацій з НТА).

2. Дистанційні курси з НТА пропонуються як на переддипломному рівні, так і для післядипломного навчання (організаторами можуть бути як наукові, освітні заклади, так і національні агенції). Наприклад, дивізіон НТА Міжнародної федерації медичної та біологічної інженерії (International Federation of Medical and Biological Engineering — IFMBE) створив платформу елект­ронного навчання «HTA E-Learning platform», що містить 9 дистанційних курсів різного рівня. Для передачі знань з НТА також використовуються освітні портали, які об’єднують велику кількість освітніх ресурсів різних університетів. У рамках відкритого масового онлайн навчання (massive open online course — MOOC) Coursera серед іншого пропонує курс з НТА університету Міннесоти, на порталі FutureLearn розміщені дистанційні курси з оцінки технологій охорони здоров’я британських університетів Шеффілда та Глазго.

3. Курс підготовки PhD з HTA. Докторські курси з HTA пропонуються у різних варіантах: з отриманням сертифіката або диплома, у тому числі в онлайн-форматі (університети Австрії, Великобританії, країни Басків в Іспанії).

4. Ознайомчі курси з HTA можуть проводитися для різних цільових груп (у Данії, Ізраїлі, Латвії, Нідерландах); у Польщі викладаються на рівні бакалаврату та аспірантури Національним цент­ром оцінки якості охорони здоров’я.

5. Методологія HTA — інтенсивний курс, призначений для користувачів та виконавців НТА (наприклад в Іспанії — на рівні випускників та як курс безперервної освіти; організаторами є Служба охорони здоров’я Галісії разом з Університетом Сантьяго де Компостела).

6. Літня та зимова школи з HTA започатковані у 2000 р., курси ґрунтуються на проєктах HTA, що виконуються здобувачами освіти. Літня школа функціонує в Данії, зимова являє собою співпрацю агентств HTA у Данії, Фінляндії, Швеції та Норвегії.

7. HTA у фокусі. Деякі курси HTA акцентують увагу на окремих аспектах або спрямовані на задоволення інформаційних потреб різних цільових груп. Наприклад, з орієнтацією на паліативну медицину, діагностичні методи та ін. Щодо конкретної цільової групи, то, наприклад, у Польщі Національним центром оцінки якості медичної допомоги проводиться курс для розробників політики «HTA — основа політики відшкодування коштів». HTA для лікарів організовується як курс спеціальної освіти Медичним центром університету Неймеген (Нідерланди).

8. HTA як частина магістратури в галузі охорони здоров’я представлена у Нідерландах, Іспанії, Швейцарії, Данії та Німеччині.

9. HTA як частина курсу економіки охорони здоров’я. Елементи HTA надаються у поєднанні з курсами з економіки охорони здоров’я в Інституті громадського здоров’я Університету Тарту (Естонія) та у Будапештському економічному університеті (Угорщина). Ізраїль крім вступного курсу надає курс з HTA з акцентом на менеджмент.

10. Досить популярними є навчальні тренінгові програми, що спрямовані на підвищення поінформованості у сфері НТА. Аналіз свідчить, що НТА наразі активно розвивається і пропонує безліч програм короткострокового навчання (тренінги, семінари, майстер-класи, Workshop).

Освітні програми ISPOR

Міжнародне товариство фармакоекономічних досліджень (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research — ISPOR) пропонує широкий спектр навчальних програм з HTA як у сфері економіки охорони здоров’я, так і загальної освітньої програми HEOR. Освітні програми світового класу ISPOR охоплюють десятки тем на всіх професійних рівнях. З цією метою проводяться як короткострокові курси, тренінги, так і більш масштабні — асамблеї, форуми, симпозіуми тощо. Наприклад, Європейська асоціація EUnet HTA періодично проводить форуми з НТА.

За даними ВООЗ, академічні програми з НТА (вища освіта, магістратура) пропонують 27 країн світу, з них 13 — європейських. Курси, тренінги та семінари з НТА проводяться у 61 країні, у тому числі 26 країнах Європи. Внутрішнє навчання персоналу (тренінги або семінари) проводяться у 52 країнах (зокрема, 21 належить до Європейського регіону ВООЗ).

У таблиці наведені назви освітніх магістерських програм (MSc) з HTA, що пропонуються навчальними та науковими закладами в деяких країнах світу.

Таблиця. Освітні магістерські програми (MSc) з HTA у країнах світу
Країни Назва програми Навчальні/наукові заклади
Бразилія Управління технологіями охорони здоров’я UNIFESP/Центр Кокрана (Сан-Паулу)
Великобританія Оцінка охорони здоров’я та медичних технологій на основі доказів Бірмінгемський університет
Міжнародна НТА, ціноутворення і реімбурсація (онлайн) Шеффілдський університет
НТА (онлайн) Університет Глазго
Економічна оцінка для НТА Університет Йорка
Іспанія Оцінка медичних технологій Університет Сантьяго де Компостела
Італія Оцінка медичних технологій (онлайн) Католицький університет Святого Серця
Канада Оцінка медичних технологій Університет Альберта
Канада, Італія, Іспанія Міжнародний магістр з НТА та менеджменту (програма Улісса) Університет Торонто, Університет Монреаля, Католицький університет Святого Серця Регіон Лаціо, Інститут громадського здоров’я, Університет Барселони

Курси, тренінги та семінари з НТА проводяться у 26 країнах Європи, 11 країнах Західно-Тихоокеанського регіону ВООЗ, 8 країнах Африки та 8 країнах Американського регіону, 5 країнах Східного Середземномор’я, 3 країнах Азії.

Внутрішнє навчання персоналу (тренінги або семінари) проводиться у 21 країні Європи, 9 країнах Американського регіону, 8 країнах Західно-Тихоокеанського регіону ВООЗ, 7 країнах Африки, 4 країнах Східного Середземномор’я, 3 країнах Південної та Східної Азії.

З метою визначення думки працівників віт­чизняної системи охорони здоров’я щодо впровадження НТА за сучасних умов проведено масштабне опитування у рамках семінарів «Актуальні питання впровадження оцінки медичних технологій та здійснення публічних закупівель у галузі охорони здоров’я», які відбулися протягом серпня–жовтня 2019 р. у 8 регіонах України (Харків, Одеса, Київ та Київська обл., Львів, Полтава, Він­ниця, Житомир, Дніпро).

В опитуванні взяли участь 845 осіб, більшість із них (44,7%) мають вищу медичну освіту, 26,5% — економічну, 12,9% — фармацевтичну та 14,9% середню спеціальну медичну. Респонденти працюють у державних (9%) та комунальних (91%) закладах охорони здоров’я на посадах головного лікаря або його заступника, головної або старшої медсестри, завідувача відділення, економіста, бухгалтера, юриста, фахівця з публічних закупівель, провізора, фармацевта, завідувача аптеки тощо. Також в опитуванні брали участь окремі представники департаментів охорони здоров’я, навчальних закладів, ДП «Державний експертний центр МОЗ України» та структурних підрозділів профільного міністерства.

Переважна більшість опитаних (86%) вважають, що впровадження НТА у сучасних умовах є вкрай необхідним та економічно доцільним, 14% — важливим, але не першочерговим завданням. Також встановлено, що більшість фахівців (56%) у практичній діяльності хоча б частково стикалися з оцінкою технологій охорони здоров’я та мають уявлення про актуальність НТА у сучасних умовах (59%). Але щодо методології НТА, інформаційних джерел та нормативно-правового регулювання даної сфери знань явно недостатньо: 25, 32 та 28% відповідно.

Відповіді професіоналів охорони здоров’я щодо основного призначення НТА розподілилися таким чином, як представлено на рис. 1. Так, більшість опитаних (73%) віддають перевагу економічним аспектам НТА, що зумов­люється складними соціально-економічними умовами сьогодення та дефіцитом ресурсів у сфері охорони здоров’я.

Рис. 1
 Розподіл відповідей фахівців щодо основного призначення НТА
Розподіл відповідей фахівців щодо основного призначення НТА
*Технології охорони здоров’я

Оцінка клінічної ефективності є надзвичайно важливою на думку половини опитаних професіо­налів охорони здоров’я. 33% респондентів вважають, що НТА повинна обов’язково застосовуватися для оцінки інноваційних технологій, зокрема лікарських засобів. На думку 30%, — НТА призначена для визначення основ­них лікарських засобів, що входять до переліків закупівель за бюджетні кошти та відшкодування.

Також респондентам пропонувалося оцінити ступінь готовності вітчизняної галузі охорони здоров’я до впровадження НТА за основ­ними складовими. Переважає думка щодо недостатнього рівня готовності виконавців оцінки технологій охорони здоров’я — лише 32% опитаних підтвердили готовність взагалі. Переважна більшість мають певні сумніви щодо належного рівня готовності політиків та відповідальних осіб до впровадження оцінки технологій охорони здоров’я — лише 20% опитаних оцінюють його як достатній.

Інформаційне середовище також недостатньо підготовлене для впровадження НТА. Лише 4% опитаних вважають, що інформаційне середо­вище повністю готове до впровадження НТА, майже ⅓ респондентів оцінюють стан готовності як достатній. При цьому залишається дуже багато невирішених питань, зокрема, нормативно-правова база, що регламентує порядок організації та проведення НТА, а також використання її результатів тощо.

На думку опитаних, основними виконавцями НТА мають бути спеціально підготовлені експерти, що працюють в агенціях з НТА (так вважають 86% опитаних), науково-дослідні установи (65%), департаменти охорони здоров’я (43%). При цьому основними користувачами результатів НТА можуть виступати заклади охорони здоров’я (на цьому наголошують 75% опитаних), громадські організації (49%) та ДП «Державні закупівлі» (44%).

За результатами проведення семінару фахівцям було запропоновано зазначити, як НТА може застосовуватися в їхній подальшій практичній діяльності (рис. 2).

Рис. 2
Напрями використання отриманих знань з НТА у практичній діяльності фахівців охорони здоров’я
Напрями використання отриманих знань з НТА у практичній діяльності фахівців охорони здоров’я

Отже, основними напрямами застосування отриманих знань з НТА можна вважати наступні: публічні закупівлі (90% опитаних), визначення потреби в лікарських засобах (68%), розробка формулярів та протоколів застосування лікарських засобів (51%).

Нами також проведено діагностику інформаційних потреб фахівців та вмотивованості їх на отримання додаткових знань з оцінки технологій у сфері охорони здоров’я.

Встановлено, що 98% опитаних виявили бажання взяти участь у різних формах навчання та підвищенні рівня кваліфікації. При цьому їх найбільше цікавлять питання законодавства (92% опитаних), державних закупівель (86%), ціноутворення на лікарські засоби та медичні послуги (85%), практичні аспекти НТА (82%), економічний та клінічний аналіз (по 81% відповідно).

Наприкінці нами була визначена думка фахівців щодо доцільності підготовки експертів з оцінки технологій у галузі охорони здоров’я для різних напрямів діяльності закладів та установ у цій сфері. Переважна більшість опитаних вбачають за необхідне проводити навчання експертів для проведення наукових досліджень з НТА у галузі охорони здоров’я (56%), а також прийняття рішень щодо публічних закупівель та відшкодування вартості лікарських засобів (82%).

Важливим напрямом респонденти вважають підготовку експертів для визначення потреби та здійснення закупівель лікарських засобів (причому як на макроекономічному рівні, так і на рівні закладу охорони здоров’я) — 91% загальної кількості опитаних.

Спираючись на вивчення зарубіжного досвіду підготовки фахівців з НТА у країнах світу, досвід і наукові напрацювання, науковцями кафедри організації та економіки фармації Національного фармацевтичного університету професором А.С. Немченко і доцентом В.М. Назаркіною була розроблена кваліфікаційна характеристика фахівця з оцінки технологій охорони здоров’я.

Авторська освітньо-професійна програма була створена після консультацій з науковцями та потенційними роботодавцями, які підтвердили потребу в підготовці фахівців цієї спеціальності для роботи в урядових організаціях (МОЗ та ін.), у вітчизняних та міжнародних НТА-агентствах, експертних групах, закладах вищої освіти, науково-дослідних інститутах, лабораторіях, закладах охорони здоров’я, фондах медичного страхування та ін. організаціях.

Освітньо-професійна програма має на меті підготовку фахівців-експертів з НТА, здатних на належному рівні виконувати професійні завдання й обов’язки науково-дослідницького та інноваційного характеру в галузі НТА з акцентом на критичне мислення та практичні навички дослідження.

Потенційними кандидатами на магістерську програму з HTA через її мультидисциплінарний та практично орієнтований характер можуть бути лікарі, медичні сестри, фармацевти, науковці, юристи, закупівельники, адміністратори та розробники політики. Отже, потенційних здобувачів можна умовно поділити на 3 групи: експертів, які складають звіти HTA, користувачів та інформованих осіб, які приймають рішення на всіх рівнях системи охорони здоров’я та використовують звіти HTA.

Освітньо-професійна програма «Оцінка технологій охорони здоров’я» передбачає підготовку експертів з НТА на основі попередньо отриманої базової вищої освіти за спеціальністю «Медицина» або «Фармація».

Набуття інтегральної, загальних і фахових компетентностей здійснюється у циклах загальної, професійної та практичної підготовки, які включають як нормативні, так і дисципліни вільного вибору студента (загалом 90 кредитів ECTS — European Community Course Credit Transfer System).

Доречним є те, що до навчального плану включено такі дисципліни медико-фармацевтичного та організаційно-економічного блоків, як «Економіка охорони здоров’я», «Законодавство в системі охорони здоров’я», «Медична статистика», «Наукові засади клінічних досліджень», «Системний аналіз діяльності закладів охорони здоров’я», «Методологія НТА. Практичні аспекти (моделювання)», «Економічний аналіз в системі НТА», «Клінічний аналіз в системі НТА», «Ціноутворення на лікарські засоби та фармацевтичні послуги», «Державні закупівлі лікарських засобів та медичних виробів», «Інноваційні технології в клінічній фармакології», «Безпека лікарських засобів та фармаконагляд».

Комплекс дисциплін дозволяє системно сформувати необхідні знання та практичні навички щодо пошуку, аналізу та використання потрібних даних клінічних досліджень і проведення економічної оцінки (метааналіз і моделювання), використання доказової бази даних з позиції зацікавлених користувачів — пацієнтів, платників, регуляторів і постачальників медичних технологій та послуг, прийняття обґрунтованих управлінських рішень на базі результатів проведених досліджень.

А.А. Котвіцька, А.С. Немченко, К.Л. Косяченко, В.М. Назаркіна
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті