Проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до опису знака відповідності технічним регламентам»

14 Вересня 2020 5:46 Поділитися

Проєкт

оприлюднений на сайті Мінекономіки 11.09.2020 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до опису знака відповідності технічним регламентам

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до опису знака відповідності технічним регламентам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 6, ст. 299) такі зміни:

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Зображення знака відповідності може бути плоским і виконується двома контрастними кольорами або рельєфним і виконується одним кольором.»;

пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

«Допускається відхилення пропорцій форми знака відповідності до 20% у зв’язку з технологічними особливостями його нанесення.».

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

Аналіз регуляторного впливу
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до опису знака відповідності технічним регламентам» (далі — проєкт постанови)

I. Визначення проблеми

Статтею 29 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (далі — Закон), зокрема встановлено, що:

у випадках, визначених у технічних регламентах, на продукцію та/або на інші об’єкти, що зазначені в таких технічних регламентах (табличку з технічними даними, пакування, супровідні документи тощо), повинен наноситися знак відповідності технічним регламентам (далі — Знак відповідності);

форма та опис Знака відповідності установлюються Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 3 опису знака відповідності технічним регламентам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1184 (далі — Постанова № 1184), встановлено, що зображення Знака відповідності може бути плоским або рельєфним і виконується двома контрастними кольорами.

Проте, під час маркування продукції Знаком відповідності із використанням методу тиснення, лиття, штампування, тощо рельєфне зображення цього знака неможливо виконати двома контраст­ними кольорами, через технологічні особливості такого способу нанесення Знака відповідності.

У зв’язку з цим, виникла необхідність внесення зміни до Постанови № 1184 у частині встановлення можливості нанесення рельєфного зображення Знака відповідності двома контрастними кольорами.

Окрім того, пунктом 4 Постанови № 1184 встановлено, що у разі зменшення або збільшення розміру Знака відповідності повинні бути дотримані пропорції його форми.

Але, у зв’язку із різними технологічними особливостями та способами нанесення Знака відповідності на продукцію та/або на інші об’єкти, що зазначені в технічних регламентах (наприклад, на етикетку, виготовлену за «sleeve» технологією, термоусадочну плівку та ін.) може відбуватися незначне відхилення пропорцій форми цього знака.

У разі застосування рельєфного зображення Знака відповідності одним кольором та/або через його незначну деформацію відбуваються регулярні випадки застосування органами державного ринкового нагляду обмежувальних заходів до суб’єктів господарювання через невідповідність Знака відповідності встановленим законодавством вимогам.

Також слід зазначити, що відповідно до пункту 63 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів Украї­ни від 04.12.2019 № 1413-р «Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, плану дій щодо підвищення позиції України в рейтингу Світового банку «Ведення бізнесу» («Doing Business») та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України», Мінекономіки встановлено завдання розробити та внести на розгляд Уряду проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення», яким передбачити удосконалення опису Знака відповідності з метою усунення підстав для зловживання повноваженнями щодо державного нагляду (контролю) органами державного нагляду (контролю).

Окрім того, до Мінекономіки надходили численні звернення суб’єктів господарювання, зокрема членів Європейської Бізнес Асоціації та Громадської спілки «Спілка українських підприємців» стосовно врегулювання зазначеної проблеми.

З метою дерегуляції у сфері господарської діяльності та зменшення регуляторного тиску на бізнес з боку держави Мінекономіки розроблено проєкт постанови, з прийняттям якого суб’єктам господарювання буде надано можливість під час маркування продукції Знаком відповідності наносити його зображення плоским і виконувати двома контрастними кольорами або рельєфним і виконувати одним кольором та/або наносити Знак відповідності з допустимим відхиленням пропорцій його форми до 20% від встановлених законодавством вимог, у зв’язку із технологічними особливостями та способами його нанесення.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання +

Дана проблема може бути частково вирішена за допомогою ринкових механізмів, а саме шляхом дооснащення суб’єктами господарювання (виробниками) своїх виробничих потужностей додатковим високовартісним обладнанням з метою запобігання деформації Знака відповідності, що призведе до питомого збільшення фінансових витрат на виробництво продукції та її удорожчання.

Разом з тим, під час маркування продукції Знаком відповідності виробниками із використанням методу тиснення, лиття, штампування, тощо рельєфне зображення цього знака взагалі неможливо виконати двома контрастними кольорами, через технологічні особливості такого способу нанесення.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою інших діючих регуляторних актів, у зв’язку з тим, що єдиним діючим регуляторним актом, який би вирішував зазначену проблему, є Постанова № 1184.

II. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання запропонованого регуляторного акту є встановлення вимог до опису Знака відповідності, які дозволять виконання рельєфного зображення цього знака двома контрастними кольорами із використанням методу тиснення, лиття, штампування, тощо, а також визначити допустимі відхилення від пропорцій його форми через технологічні особливості способу нанесення цього знака, що сприятиме припиненню практики застосування з боку органів державного ринкового нагляду до суб’єктів господарювання обмежувальних заходів через невідповідність Знака відповідності встановленим законодавством вимогам.

Другорядними цілями державного регулювання запропонованого регуляторного акта є зменшення фінансових витрат, пов’язаних з дооснащенням суб’єктами господарювання своїх виробничих потужностей додатковим високовартісним обладнанням з метою запобігання деформації Знака відповідності у зв’язку із технологічними особливостями та способами його нанесення на продукцію.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.

Унести зміни до Постанови № 1184

Прийняття проєкту постанови забезпечить:

  • можливість нанесення рельєфного зображення Знака відповідності двома контрастними кольорами, із використанням методу тиснення, лиття, штампування, тощо, а також відхилення від пропорцій його форми через технологічні особливості способу нанесення цього знака;
  • зменшення регуляторного тиску з боку держави на бізнес шляхом припинення практики застосування з боку органів державного ринкового нагляду до суб’єктів господарювання обмежувальних заходів через невідповідність Знака відповідності встановленим законодавством вимогам;
  • зменшення фінансових витрат, пов’язаних з дооснащенням суб’єктами господарювання своїх виробничих потужностей додатковим високовартісним обладнанням з метою запобігання деформації Знака відповідності у зв’язку із технологічними особливостями та способами його нанесення на продукцію
Альтернатива 2.

Невтручання і залишення існуючої ситуації без змін

Неприйняття проєкту постанови призведе до:

  • неможливості нанесення виробниками або їх уповноваженими представниками рельєфного зображення Знака відповідності двома контрастними кольорами із використанням методу тиснення, лиття, штампування, тощо, а також неможливості відхилення від пропорцій його форми через технологічні особливості способу нанесення цього знака;
  • до суб’єктів господарювання будуть застосовуватися обмежувальні заходи з боку органів державного ринкового нагляду через невідповідність форми Знака відповідності встановленим законодавством вимогам;
  • витрат суб’єктами господарювання для дооснащення своїх виробничих потужностей додатковим високовартісним обладнанням з метою запобігання деформації Знака відповідності у зв’язку із технологічними особливостями та способами його нанесення на продукцію, що призведе до питомого збільшення фінансових витрат на виробництво продукції та її удорожчання

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1.

Унести зміни до Постанови № 1184

Можливість нанесення рельєфного зображення Знака відповідності двома контрастними кольорами із використанням методу тиснення, лиття, штампування, тощо, а також відхилення від пропорцій його форми через технологічні особливості способу нанесення цього знака.

Зменшення регуляторного тиску на бізнес з боку держави шляхом припинення практики застосування з боку органів державного ринкового нагляду до суб’єктів господарювання обмежувальних заходів через невідповідність Знака відповідності встановленим законодавством вимогам

Не потребує виділення додаткових коштів з державного бюджету України
Альтернатива 2.

Невтручання і залишення існуючої ситуації без змін

Відсутні Неможливість виконання суб’єктами господарювання рельєфного зображення Знака відповідності двома контрастними кольорами із використанням методу тиснення, лиття, штампування, тощо, а також відхилення від пропорцій його форми через технологічні особ­ливості способу нанесення цього знака.

Застосуванням органами державного ринкового нагляду до суб’єктів господарювання обмежувальних заходів через невідповідність Знака відповідності встановленим законодавством вимогам

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Оцінка впливу проєкту постанови на сферу інтересів громадян не здійснювалася, оскільки такий вплив відсутній.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Реалізація положень проєкту постанови матиме позитивний вплив на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

Для належної підготовки оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання необхідна відповідна статистична інформація щодо кількості суб’єктів господарювання, які застосовують зазначені технології маркування і підпадають під дію цього проєкту постанови. Проте, в Державній службі статистики України така інформація відсутня.

З метою проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання, Мінекономіки було проведено консультаційні наради та зроблено відповідні запити до Європейської Бізнес Асоціації.

Окрім того, Мінекономіки була проведена робота із самостійного збирання інформації, стосовно кількості суб’єктів господарювання, що підпадають під дію цього проєкту постанови, а саме таких, які можуть використовувати метод тиснення, лиття, штампування, тощо під час маркування продукції рельєфним зображенням Знака відповідності. Європейською Бізнес Асоціацією надано інформацію щодо витрат на одного такого суб’єкта господарювання, які виникають внаслідок дії регуляторного акта.

Також від Європейської Бізнес Асоціації отримано інформацію, а Мінекономіки проведена додаткова робота щодо уточнення такої інформації, стосовно кількості суб’єктів господарювання, що підпадають під дію цього проєкту постанови, а також щодо витрат, що виникають внаслідок дії регуляторного акта, на одного суб’єкта господарювання, які під час маркування продукції Знаком відповідності можуть використовувати різні способи його нанесення на продукцію та/або на інші об’єкти, що зазначені в технічних регламентах (наприклад, на етикетку, виготовлену за «sleeve» технологією, термоусадочну плівку та ін.), через що відбувається відхилення пропорцій форми цього знака.

Показник Великі/Середні/Малі/Мікро* Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць** 103 (91/12) 103 (91/12)
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 100% Х
* Розмір суб’єкта господарювання в контексті даного регуляторного акта не має значення.

** Кількість суб’єктів господарювання, що можуть підпадати під дію державного регулювання, визначена станом на 09.09.2020 не є остаточною та може змінюватися.

Довідково: на вебсайті Європейської Бізнес Асоціації (eba.com.ua) розміщено перелік компаній-членів Асоціації, а саме суб’єктів господарювання будівельних та допоміжних матеріалів, гірничодобувної, деревообробної та космічної промисловості, електроніки, ІТ та телекомунікацій, медичних приладів, офісного та промислового обладнання, побутової техніки (91 суб’єкт господарювання), які можуть використовувати метод тиснення, лиття, штампування, тощо під час маркування продукції рельєфним зображенням Знака відповідності, а також суб’єктів господарювання FMCG (товарів повсякденного попиту) та косметики (12 суб’єктів господарювання), які під час маркування продукції Знаком відповідності можуть використовувати різні технологічні особливості та способи його нанесення на продукцію та/або на інші об’єкти, що зазначені в технічних регламентах (наприклад, на етикетку, виготовлену за «sleeve» технологією, термоусадочну плівку та ін.), через що відбувається відхилення пропорцій форми цього знака

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1.

Унести зміни до Постанови № 1184

Суб’єктам господарювання буде надано можливість під час маркування продукції Знаком відповідності наносити його зображення плоским і виконувати двома контрастними кольорами або рельєфним і виконувати одним кольором та/або наносити Знак відповідності з допустимим відхиленням пропорцій його форми до 20% від встановлених законодавством вимог через технологічні особливості та способи його нанесення.

Зменшення регуляторного тиску з боку держави на бізнес шляхом припинення практики застосування з боку органів державного ринкового нагляду до суб’єктів господарювання обмежувальних заходів через невідповідність Знака відповідності встановленим законодавством вимогам

Відсутні
Альтернатива 2.

Невтручання і залишення існуючої ситуації без змін

Відсутні Неможливість нанесення суб’єктами господарювання рельєфного зображення Знака відповідності двома контрастними кольорами, із використанням методу тиснення, лиття, штампування, тощо, а також відхилення від пропорцій його форми через технологічні особливості способу нанесення цього знака.До суб’єктів господарювання будуть застосовуватися обмежувальні заходи з боку органів державного ринкового нагляду через невідповідність форми Знака відповідності встановленим законодавством вимогам.

Додаткові витрати суб’єктів господарювання на дооснащення своїх виробничих потужностей додатковим високовартісним обладнанням з метою запобігання деформації Знака відповідності у зв’язку із технологічними особливостями та способами його нанесення на продукцію, що призведе до питомого збільшення фінансових витрат на виробництво продукції та її удорожчання

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1.

Унести зміни до опису Знака відповідності*

за перший рік: 12 360 000за п’ять років: 61 800 000
Альтернатива 2.

Невтручання і залишення існуючої ситуації без змін*

за перший рік: 13 650 000/270 600 000за п’ять років: 54 600 000/141 600 000
*рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання, які виникають внаслідок дії регуляторного акту»

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

з/п Витрати Альтернатива 1 Альтернатива 2
За перший рік За п’ять років За перший рік За п’ять років
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень 0/22 400 000 0/11 200 000
2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень
3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень 120 000 600 000 120 000 600 000
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень 30 000
5 Витрати на отримання адміністративних послуг (доз­волів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень
6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень
7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень
8 Інше (уточнити), гривень
9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень 120 000 600 000 150 000/22 550 000 600 000/11 800 000
10 Кількість суб’єктів господарювання, на яких буде поширено регулювання, одиниць 103 103 91/12 91/12
11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 12 360 000 61 800 000 13 650 000/270 600 000 54 600 000/141 600 000

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1.

Унести зміни до Постанови № 1184

4 Суб’єктам господарювання буде надано можливість під час маркування продукції Знаком відповідності наносити його зображення плоским і виконувати двома контрастними кольорами або рельєфним і виконувати одним кольором та/або наносити Знак відповідності з допустимим відхиленням пропорцій його форми до 20% від встановлених законодавством вимог у зв’язку із технологічними особливостями та способами його нанесення.

Зменшення регуляторного тиску на бізнес з боку держави шляхом припинення практики застосування органами державного ринкового нагляду до суб’єктів господарювання обмежувальних заходів через невідповідність Знака відповідності встановленим законодавством вимогам.

Зменшення фінансових витрат, пов’язаних з оснащенням суб’єктами господарювання своїх виробничих потужностей додатковим високовартісним обладнанням з метою запобігання деформації Знака відповідності через технологічні особливості та способи його нанесення на продукцію

Альтернатива 2.

Невтручання і залишення існуючої ситуації без змін

1 Неможливість нанесення суб’єктами господарювання рельєфного зображення Знака відповідності двома контрастними кольорами із використанням методу тиснення, лиття, штампування, тощо, а також відхилення від пропорцій його через технологічні особливості способу нанесення цього знака.

До суб’єктів господарювання будуть застосовуватися обмежувальні заходи органами державного ринкового нагляду через невідповідність форми Знака відповідності встановленим законодавством вимогам.

Додаткові витрати суб’єктів господарювання на дооснащення своїх виробничих потужностей додатковим високовартісним обладнанням з метою запобігання деформації Знака відповідності через технологічні особливості та способи його нанесення на продукцію, що призведе до питомого збільшення фінансових витрат на виробництво продукції та її удорожчання

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1.

Унести зміни до Постанови № 1184

Суб’єктам господарювання буде надано можливість під час маркування продукції Знаком відповідності наносити його зоб­раження плоским і виконувати двома контрастними кольорами або рельєфним і виконувати одним кольором та/або наносити Знак відповідності з допустимим відхиленням пропорцій його форми до 20% від встановлених законодавством вимог через технологічні особливості та способи його нанесення.

Зменшення регуляторного тиску з боку держави на бізнес шляхом припинення практики застосування з боку органів державного ринкового нагляду до суб’єктів господарювання обмежувальних заходів через невідповідність Знака відповідності встановленим законодавством вимогам

Зменшення фінансових витрат суб’єктів господарювання, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо).

Зменшення фінансових витрат, пов’язаних з оснащенням суб’єктами господарювання своїх виробничих потужностей додатковим високовартісним обладнанням з метою запобігання деформації Знака відповідності

Очікується позитивний вплив на бізнес-середовище від прийняття проєкту постанови, оскільки реалізація його положень надасть можливість суб’єктам господарювання заощадити кошти для розвитку бізнесу
Альтернатива 2.

Невтручання і залишення існуючої ситуації без змін

Вигоди для суб’єктів господарювання відсутні Збільшення фінансових витрат суб’єктів господарювання, що пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо).

Збільшення фінансових витрат, пов’язаних з дооснащенням суб’єктами господарювання своїх виробничих потужностей додатковим високовартісним обладнанням з метою запобігання деформації Знака відповідності

Неможливість виконання рельєфного зображення Знака відповідності двома контрастними кольорами із використанням методу тиснення, лиття, штампування тощо, а також відхилень від пропорцій його форми через технологічні особливості способу нанесення цього знака.

Застосування органами державного ринкового нагляду обмежувальних заходів до суб’єктів господарювання через невідповідність Знака відповідності встановленим законодавством вимогам

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв ҆язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є прийняття регуляторного акта, згідно з положеннями якого суб’єктам господарювання буде надано можливість під час маркування продукції Знаком відповідності наносити його зображення плоским і виконувати двома контраст­ними кольорами або рельєфним і виконувати одним кольором та/або наносити Знак відповідності з допустимим відхиленням пропорцій його форми до 20% від встановлених законодавством вимог через технологічні особливості та способи його нанесення.

Прийняття акту спрямовано на скорочення часових і грошових витрат суб’єктів господарювання через зменшення регуляторного тиску з боку держави на бізнес шляхом припинення застосування з боку органів державного ринкового нагляду до таких суб’єктів господарювання обмежувальних заходів через невідповідність Знака відповідності встановленим законодавством вимогам.

Для розв’язання визначеної проблеми для суб’єктів господарювання пропонується наступне:

  • ознайомлення суб’єктів господарювання з регуляторним актом;
  • суб’єктам господарювання для реалізації вимог регуляторного акту не потрібно буде запроваджувати нові (або інші) механізми дії, оскільки механізм дії запропонованого акту регулювання присутній в існуючих бізнес-процесах.

Окрім цього, очікується позитивний вплив на суб’єктів господарювання — прийняття запропонованого нормативно-правового акту надасть можливість заощадити кошти для розвитку бізнесу.

Прийняття проєкту постанови не потребує здійснення центральними органами виконавчої влади додаткових заходів для впровадження регуляторного акту.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація проєкту постанови не потребує додаткових витрат матеріальних чи фінансових ресурсів центральних органів виконавчої влади.

За результатами введення в дію запропонованого регуляторного акту не передбачається нанесення шкоди суб’єктам господарювання, тому механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акту не розроблявся.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (Тест малого підприємництва) не розроблявся, у зв’язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, не перевищує 10 відсотків.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Оскільки цілі державного регулювання, пов’язані з прийняттям проєкту постанови, мають довгострокову перспективу, термін дії акта пропонується встановити безстроково.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акту — 103 (91/12).

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вимог акту — за попередньою оцінкою: витрати суб’єктів господарювання — 13 650 000/270 600 000 грн.

Проєкт регуляторного акту розміщено на офіційному сайті Мінекономіки, що є достатнім для поінформованості суб’єктів господарювання з метою вивчення Мінекономіки їх думки з приводу результативності запроваджених проєктом постанови заходів.

Надходження коштів до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акту — не прогнозується, оскільки проєкт регуляторного акту направлено на скорочення грошових витрат суб’єктів господарювання.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта визначається як середній, оскільки:

суб’єкти господарювання можуть ознайомитися з проєктом постанови, який розміщено на офіційному вебсайті Мінекономіки www.me.gov.ua (розділ «Документи»; підрозділ «Обговорення проєктів документів»);

у разі прийняття постанова буде розміщена на офіційних вебсайтах Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua) та Верховної Ради України (www.rada.gov.ua).

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Мінекономіки здійснюватиме базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта у строки, визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження результативності дії акта здійснюється шляхом використання статистичних даних, зокрема щодо звернень суб’єктів господарювання.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторним актом, яке полягатиме у порівнянні показників базового та повторного відстеження. З метою відстеження результативності дії акта використовуватимуться статистичні дані, зокрема щодо звернень суб’єктів господарювання. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до нього.

Періодичне відстеження здійснюватиметься один раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності дії регуляторного акта.

Відстеження результативності дії вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься шляхом використання статистичних даних, зокрема пропозицій та зауважень від суб’єктів господарювання, які надійшли до Мінекономіки.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства УкраїниІгор Петрашко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті