Проєкт наказу МОЗ України «Про внесення змін до Переліку посад професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я»

16 Вересня 2020 2:37 Поділитися

МОЗ України оприлюднило для громадського обговорення проект наказу про внесення змін до Переліку посад професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я

МОЗ України продовжує розвивати сферу надання високотехнологічної медичної допомоги в Україні – цього разу через введення посад трансплант- координаторів.

Запропоновані зміни передбачають введення нових посад до Переліку посад професіоналів у галузі охорони здоров’я та дозволять працевлаштовувати спеціалістів, необхідних у закладах охорони здоров’я для координаційної роботи у сфері трансплантації.

Обговорення проекту наказу МОЗ України «Про внесення змін до Переліку посад професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я» триватиме до 15 жовтня 2020 року. Пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну адресу potupalovatetiana@gmail.com, або ж за адресою: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, Директорат високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ України.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Переліку посад професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я»

 1. Резюме

Метою розроблення цього проєкту наказу є приведення нормативно- правових актів у відповідність до чинного законодавства.

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

Актуальність та доцільність розробки проєкту наказу обумовлена необхідністю приведення Переліку посад професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад, посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою, посад професіоналів у галузі охорони здоров’я та посад фахівців у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за № 892/7180, у відповідність до чинного законодавства України, а саме: у зв’язку з введенням до Національного класифікатора професій України ДК 003:2010, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 лютого 2019 року № 259, нових професій трансплант-координатора та трансплант-координатора патолого-анатомічного бюро (бюро судово-медичної експертизи) для розвитку системи трансплантації в Україні.

 1. Суть проєкту акта

Проєктом наказу пропонується викласти в новій редакції Перелік посад професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року № 893/7181 (далі – Перелік посад професіоналів). Зміни передбачають включення до Переліку посад професіоналів нової посади трансплант-координатора та трансплант-координатора патолого-анатомічного бюро (бюро судово-медичної експертизи).

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат державного та/або місцевих бюджетів. У зв’язку з цим розрахунок необхідних додаткових матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття не додаються.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт наказу потребує погодження зі Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та погодження зі

Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю. Проєкт наказу стосується соціально-трудової сфери.

Проєкт наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Відповідно до § 42 глави 3 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, та пункту 5 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, та з метою забезпечення вивчення й врахування думки громадськості Міністерством охорони здоров’я України, проєкт наказу потребує громадського обговорення.

Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

 1. Прогноз впливу

Зміни, що вносяться у разі затвердження проєкту наказу, не матимуть негативного впливу на ринок праці, ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єкта господарювання, громадян і держави.

Реалізація проєкту наказу не матиме впливу на окремі регіони.

Реалізація проєкту наказу не матиме впливу на рівень зайнятості населення, екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами.

Реалізація проєкту наказу сприятиме розвитку громадського здоров’я та покращенню стану здоров’я населення через розвиток людського капіталу у сфері охорони здоров’я.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт наказу потребує погодження з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Міністерством соціальної політики України.

Проєкт наказу потребує державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

 1. Ризики та обмеження

У проєкті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

У проєкті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У проєкті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

У проєкті наказу відсутні положення, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Проєкт наказу не потребує проведення цифрової експертизи та отримання висновку Мінцифри про проведення цифрової експертизи у зв’язку з тим, що проєкт не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку.

Проєкт наказу не передбачає надання державної допомоги суб’єктам господарювання та відповідно дія Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» не поширюється на зазначений проєкт нормативного-правового акта та суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим відповідне рішення Антимонопольного комітету передбачене зазначеним Законом не потребується.

 1. Підстава розроблення проєкту акта

Підставою розроблення проєкту наказу є стаття 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, пункт 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року №90), а також з метою приведення Переліку посад професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад, посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою, посад професіоналів у галузі охорони здоров’я та посад фахівців у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12 листопада 2002 року за № 892/7180 у відповідність до Національного класифікатора професій України ДК 003:2010, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 лютого 2019 року № 259.

Міністр охорони здоров’я України              Максим Степанов

Проєкт

оприлюднений на сайті МОЗ

16.09.2020 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про внесення змін до Переліку посад професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я

Відповідно до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року №90), а також з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

 1. Внести Зміни до Переліку посад професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за № 892/7180, виклавши його в новій редакції, що додається.
 2. Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій (Стрілка В.Є.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Іващенка І.А.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                                                                                                               Максим Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

25 березня 2019 року №688

Перелік

посад професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров`я

№ з/п Посади професіоналів у галузі охорони здоров’я Спеціальність/спеціалізація
1. Ерготерапевт* «Ерготерапія»
2. Трансплант-координатор Усі спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я»
3. Трансплант-координатор патолого-анатомічного бюро (бюро судово-медичної експертизи) Усі спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я» або спеціалізація «Соціальні та поведінкові науки» або спеціалізація «Соціальна робота»
4. Фізичний терапевт** «Фізична терапія»

* До роботи на посаді «фізичний терапевт» також допускаються особи, які отримали кваліфікацію до 01 січня 2019 року за спеціальністю «Фізична реабілітація» або до 01 січня 1995 року за спеціальністю «Фізична культура», із умовою протягом 5 років з дати працевлаштування на посаду «фізичний терапевт» пройти спеціалізацію з фізичної терапії.

** До роботи на посаді «ерготерапевт» також допускаються особи, які отримали кваліфікацію до 01 січня 2019 року за спеціальністю «Фізична реабілітація», із умовою протягом 5 років з дати працевлаштування на посаду «ерготерапевт» пройти спеціалізацію з ерготерапії.

Генеральний директор Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Василь Стрілка

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті