Проєкт постанови КМУ «Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в закладах охорони здоров’я за участі науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я»

08 Жовтня 2020 5:04 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в закладах охорони здоров’я за участі науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я».

Проєкт постанови розроблено з метою організації освітнього процесу на клінічних кафедрах закладів вищої (післядипломної) освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я та інших осіб, що здобувають освіту за участі науково-педагогічних працівників таких закладів освіти.

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом медичних кадрів, освіти науки МОЗ України протягом 20 днів з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. e-mail: medosvita2020@gmail.com тел. 253-24-44.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в закладах охорони здоров’я за участі науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я»

 1. Резюме

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в закладах охорони здоров’я за участі науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я» (далі — проєкт постанови) розроблено з метою організації освітнього процесу на клінічних кафедрах закладів вищої (післядипломної) освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я (далі — заклади освіти), та інших осіб, що здобувають освіту (далі — здобувачі освіти у сфері охорони здоров’я) за участі науково-педагогічних працівників таких закладів освіти.

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

Неврегульованість питання щодо надання медичної допомоги науково-педагогічними працівниками закладів освіти, що здійснюють підготовку здобувачів освіти у сфері охорони здоров’я за участі науково-педагогічних працівників таких закладів освіти.

 1. Суть проєкту акта

З метою побудови якісної системи медичної освіти в Україні для забезпечення сфери охорони здоров’я медичними працівниками з високим рівнем підготовки, що передбачено Стратегією розвитку медичної освіти в Україні, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 95-р, потребує врегулювання питання освітнього процесу у сфері охорони здоров’я, зокрема в частині надання права науково-педагогічним працівникам закладів освіти надавати медичну допомогу з метою підготовки кадрів у сфері охорони здоров’я.

Статтею 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я визначено, що з метою забезпечення освітнього процесу медична допомога може надаватися науково-педагогічними працівниками закладів освіти, які здійснюють підготовку кадрів у сфері охорони здоров’я, за умови, що вони мають сертифікат лікаря-спеціаліста та отримали погодження керівника закладу охорони здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. Відповідно до частини третьої статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я організація освітнього процесу в закладах охорони здоров’я за участі науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я, здійснюється відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту постанови не потребує фінансування з державного та/або місцевих бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю.

Проєкт постанови стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження зі Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

Проєкт постанови потребує громадського обговорення. Проєкт постанови опубліковано на сайті МОЗ www.moz.gov.ua для проведення консультацій з громадськістю.

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

 1. Прогноз впливу

Реалізація проєкту постанови не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Реалізація проєкту постанови матиме позитивний вплив на громадське здоров’я; стан здоров’я населення або його окремих груп.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт постанови потребує погодження з Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Державною службою України з питань праці та Державною регуляторною службою України.

Проєкт постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

 1. Ризики та обмеження

У проєкті постанови відсутні положення, які містять ознаки порушення прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта.

Проєкт постанови не потребує проведення цифрової експертизи та отримання висновку Мінцифри про проведення цифрової експертизи у зв’язку з тим, що проєкт постанови не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку.

Громадська антикорупційна та/або громадська антидискримінаційна експертизи не проводилися.

 1. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт постанови розроблений на виконання частини третьої статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Міністр охорони здоров’я УкраїниМаксим Степанов

Додаток до Пояснювальної записки

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 1. Суть проєкту акта

Прийняття проєкту постанови забезпечить врегулювання питання щодо організації освітнього процесу на клінічних кафедрах закладів вищої (післядипломної) освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти та інших осіб, що здобувають освіту у сфері охорони здоров’я за участі науково-педагогічних працівників таких закладів освіти.

 1. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін
Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року) середньостроковий вплив (більше року)
Здобувачі вищої освіти та інші особи, що здобувають освіту у сфері охорони здоров’я Практична підготовка осіб, які здобувають освіту у сфері охорони здоров’я + + Прийняття проєкту постанови дозволить проведення практичних занять для студентів; навчання лікарів за програмами інтернатури, аспірантури, докторантури; проведення тематичних циклів удосконалення, курсів інформації та стажування і підвищення кваліфікації лікарів та науково-педагогічних працівників закладів освіти на клінічних кафедрах.
Науково-педагогічні працівники закладів вищої (післядипломної освіти), що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я Визначення основних засад надання медичної допомоги науково-педагогічними працівниками закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я + + Прийняття проєкту постанови визначить основні засади надання медичної допомоги науково-педагогічними працівниками закладів вищої (післядипломної) освіти на клінічних кафедрах з метою забезпечення освітнього процесу у сфері охорони здоров’я.
Пацієнти Підготовка кваліфікованих кадрів у сфері охорони здоров’я, які в майбутньому надаватимуть медичну допомогу. Покращення стану здоров’я населення + Проєкт постанови створить правові основи для практичної підготовки здобувачі вищої освіти та інших осіб, що здобувають освіту у сфері охорони здоров’я на клінічних кафедрах. Забезпечить присутність/участь здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у наданні медичної допомоги виключно за наявності письмової інформованої згоди пацієнта.

Проєкт

оприлюднено на сайті МОЗ України

08.10.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від___________2020 р. №___

Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в закладах охорони здоров’я за участі науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я

Відповідно до частини третьої статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Положення про організацію освітнього процесу в закладах охорони здоров’я за участі науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я, що додається.
 2. Міністерству охорони здоров’я України протягом одного місяця привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _______________№____________

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію освітнього процесу в закладах охорони здоров’я за участі науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 1. Це Положення визначає основні засади організації освітнього процесу на клінічних кафедрах закладів вищої (післядипломної) освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я (далі — заклади освіти), та інших осіб, що здобувають освіту (далі — здобувачі освіти у сфері охорони здоров’я) за участі науково-педагогічних працівників таких закладів освіти.
 2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

клінічна база — заклад охорони здоров’я будь-якої форми власності і організаційно-правової форми, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, акредитаційний сертифікат, відповідає вимогам, затверджених МОЗ і на базі якого, відповідно до договору про співпрацю та організацію взаємовідносин (далі — договір), розміщуються одна або більше клінічних кафедр закладу освіти;

клінічна кафедра — базовий структурний підрозділ закладу освіти будь-якої форми власності (його філій, інститутів, факультетів), що здійснює підготовку здобувачів освіти у сфері охорони здоров’я, а також забезпечує надання медичної допомоги в частині здійснення лікувально-діагностичної, профілактичної та наукової роботи на клінічній базі, до складу якого входять не менше як п’ять науково-педагогічних працівників, для яких клінічна кафедра є основним місцем роботи і не менше як троє з них мають науковий ступінь та/або вчене звання.

У цьому Положенні інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України «Про освіту», Законі України «Про вищу освіту».

 1. Вимоги до клінічної бази та порядок надання закладу охорони здоров’я статусу клінічної бази визначаються МОЗ.

Перелік клінічних баз визначається МОЗ.

 1. Діяльність клінічної кафедри регламентується цим Положенням, а також наказами МОЗ, органу охорони здоров’я, якому підпорядковується заклад охорони здоров’я та закладу освіти.
 2. Основною метою діяльності клінічної кафедри є забезпечення освітнього процесу у сфері охорони здоров’я, проведення наукових досліджень та надання медичної допомоги населенню.
 3. Основними завданнями клінічної кафедри є:

забезпечення якісного освітнього процесу у сфері охорони здоров’я;

забезпечення умов для проведення практичних занять студентів, навчання лікарів за програмами інтернатури, аспірантури, докторантури, проведення тематичних циклів удосконалення, курсів інформації та стажування і підвищення кваліфікації лікарів та науково-педагогічних працівників закладів освіти;

проведення і впровадження у практику охорони здоров’я результатів наукових досліджень;

організація і надання медичної допомоги з використанням сучасних методів діагностики і лікування науково-педагогічними працівниками кафедр, докторантами, аспірантами, лікарями-інтернами, у відділеннях та структурних підрозділах клінічної бази;

розробка і впровадження нових методів та технологій діагностики, лікування та профілактики під час надання медичної допомоги на клінічній базі;

вивчення та поширення передового досвіду надання медичної допомоги;

експертна оцінка результатів наукових досліджень;

проведення консультацій, проведення (асистування) хірургічних операцій (для кафедр хірургічного профілю), участь у проведенні консиліумів, проведення клінічних розборів, обходів хворих, участь у клініко-експертній роботі (експертна оцінка історій хвороби по системі контролю якості надання медичної допомоги), участь клініко-анатомічних конференціях (в якості експерта), участь в спільних лікарських конференціях, робота в клініко-експертних комісіях з вивчення летальних випадків (в якості експерта),

рецензування історій хвороб, інші завдання, що здійснює кафедра, як структурний підрозділ закладу освіти.

ІІ. СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 1. Співпраця закладу охорони здоров’я, на базі якого розташовується клінічна кафедра і закладу освіти здійснюється відповідно до цього Положення та договору, примірна форма якого затверджується МОЗ.

Укладанню договору передує рішення власника або органу управління власника, або органу, у сфері управління якого перебуває заклад охорони здоров’я, що приймається на підставі подання закладу охорони здоров’я та закладу освіти.

Рішення про розміщення клінічної кафедри на базі закладу охорони здоров’я комунальної форми власності погоджується структурним підрозділом з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської держадміністрацій. Умови припинення функціонування клінічної кафедри у закладі охорони здоров’я, визначаються договором.

 1. Клінічна база повідомляє МОЗ про укладення договору з метою забезпечення освітнього процесу протягом 30 днів з моменту його укладання. До договору додаються: відомості про відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам науково-педагогічних працівників, які є обов’язковими для лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою та визначені Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 285 (Офіційний вісник України 2016 р., № 30, ст. 1184); погодження керівника закладу охорони здоров’я на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками, відповідно до форми, визначеної МОЗ.
 1. Профіль клінічної кафедри має відповідати профілю закладу охорони здоров’я (структурному підрозділу, відділенню закладу охорони здоров’я), на базі якого розміщена така кафедра.
 2. Науково-педагогічний працівник клінічної кафедри надає медичну допомогу за умови обов’язкової реєстрації в електронній системі охорони здоров’я України.
 3. Медична допомога в рамках здійснення освітнього процесу надається у повній відповідності до вимог законодавства України, в тому числі за умови надання письмової інформованої згоди пацієнта на присутність здобувачів освіти у сфері охорони здоров’я та присутність і участь науково-педагогічних працівників у наданні медичної допомоги, форма якої затверджується МОЗ.
 4. Керівництво клінічною базою здійснюється на загальних засадах визначених законодавством для керівника закладу охорони здоров’я.
 5. Науково-педагогічний працівник, повинен діяти відповідно до стандартів надання медичної допомоги (медичних стандартів) та клінічних протоколів.
 6. На науково-педагогічних працівників клінічної кафедри поширюються умови внутрішнього трудового розпорядку закладу охорони здоров’я.

Умови надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічним працівником у випадку його тимчасової відсутності визначаються договором.

 1. Науково-педагогічний працівник повинен бути застрахованим на випадок інфікування вірусом імунодефіциту, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, відповідно до Порядку та умов обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов’язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 року № 1642 (Офіційний вісник України, 1998 р. № 42, ст. 1552).
 1. Відповідно до освітньої програми здобувачі освіти у сфері охорони здоров’я в обов’язковому порядку повинні бути присутніми при наданні медичної допомоги науково-педагогічними працівниками клінічної кафедри.
 2. Для надання медичної допомоги науково-педагогічними працівниками використовується лікувально-діагностичне обладнання та необхідні приміщення закладу охорони здоров’я з дотриманням санітарно-епідеміологічного режиму відповідно до законодавства.
 3. Витрати із забезпечення освітнього та науково-дослідного процесів здійснюються на умовах, визначених у договорі.

IІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КЛІНІЧНОЇ КАФЕДРИ

 1. Завідувач клінічної кафедри призначається керівником закладу освіти відповідно до законодавства.
 2. Завідувач клінічної кафедри:

організовує діяльність кафедри відповідно до Положення про клінічну кафедру, яке затверджується Вченою радою закладу вищої освіти, що здійснює підготовку здобувачів освіти у сфері охорони здоров’я. подає Звіт про роботу клінічної кафедри за звітний період. Звіт про роботу клінічної кафедри за необхідності (на вимогу) направляється керівнику закладу охорони здоров’я, що є клінічною базою для кафедри.

 1. Науково-педагогічним працівникам клінічної кафедри здійснюється доплата за лікувально-діагностичну роботу відповідно до законодавства.
 2. На працівників клінічної кафедри поширюється законодавство, що регулює питання медичного обслуговування населення.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті