Витяг із додатку № 3 до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»

Витяг із додатку № 3

до проєкту Закону України

«Про Державний бюджет України на 2021 рік»

(друге читання)

Розподіл видатків Державного бюджету України на  2021 рік

тис.грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
    ВСЬОГО: 1 183 857 335,7 1 082 369 423,5 205 504 397,9 8 352 724,2 99 987 912,2 144 344 234,5 58 686 317,8 7 635 242,6 2 568 515,5 85 657 916,7 1 328 201 570,2
2300000   Міністерство охорони здоров’я України 150 411 707,6 145 450 842,1 4 194 773,4 398 335,8 4 960 865,5 8 777 964,5 6 783 046,8 415 037,3 103 632,7 1 994 917,7 159 189 672,1
2301000   Апарат Міністерства охорони здоров’я України 26 463 344,1 21 680 033,4 3 950 177,3 390 899,8 4 783 310,7 8 777 955,5 6 783 037,8 415 037,3 103 632,7 1 994 917,7 35 241 299,6
2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я 91 982,7 91 982,7 69 466,0 4 739,9 862,3 862,3 462,3 92 845,0
2301020 0750 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров’я 75 353,6 75 353,6 102 841,8 102 841,8 178 195,4
2301040 0740 Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями 2 121 032,8 2 120 870,8 1 492 673,6 57 210,9 162,0 523 679,9 477 493,3 183 244,8 66 104,7 46 186,6 2 644 712,7
2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти 1 659 640,9 1 659 640,9 5 403 992,0 4 977 238,9 426 753,1 7 063 632,9
2301080 0950 Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами післядипломної освіти 288 955,4 288 955,4 218 786,2 4 178,3 257 511,2 253 491,2 173 687,7 27 051,5 4 020,0 546 466,6
2301090 0990 Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти 362 114,3 362 114,3 2 753,5 362 114,3
2301100 0732 Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку 700 000,0 700 000,0 805 000,0 805 000,0 1 505 000,0
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я 1 478 105,7 1 316 816,2 734 318,2 120 880,7 161 289,5 9 572,2 9 103,8 4 433,4 1 259,5 468,4 1 487 677,9
2301120 0763 Виготовлення проектно-кошторисної документації для створення багатопрофільних лікарень загальнодержавного значення 100 000,0 100 000,0 100 000,0
2301130 0732 Реалізація державного інвестиційного проекту «Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні» 104 724,6 104 724,6 104 724,6
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань  із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та  вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України 1 627 696,7 1 627 696,7 843 034,0 125 132,9 55 264,9 53 972,5 29 989,1 5 311,4 1 292,4 1 682 961,6
2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 573 390,4 573 390,4 346 378,8 66 580,3 22 828,6 20 623,1 3 545,8 2 093,8 2 205,5 596 219,0
2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я 175 275,4 175 275,4 132 304,5 7 190,9 28 212,4 27 172,5 17 890,4 968,0 1 039,9 203 487,8
2301220 0763 Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я 2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0
2301270 0763 Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 2 600 000,0 2 600 000,0 2 600 000,0
2301300 0750 Створення біокластеру «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій» 100 000,0 100 000,0 100 000,0
2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я 143 837,4 143 837,4 63 598,5 1 472,1 1 877,6 1 877,6 1 354,6 32,3 145 715,0
2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 700 000,0 700 000,0 700 000,0
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 9 473 587,4 9 473 587,4 830 192,2 830 192,2 10 303 779,6
2301410 0824 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини 53 484,6 53 484,6 42 346,4 1 721,2 3 518,9 3 018,9 891,5 349,2 500,0 57 003,5
2301550 0763 Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів 501 964,2 492 381,2 4 517,6 1 792,6 9 583,0 501 964,2
2301610 0763 Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей 732 601,5 127 991,5 604 610,0 732 601,5
2301810 0732 Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» 1 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0
2301880 0432 Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція приміщень 1,3,4 поверхів кардіологічного та фасаду кардіологічного та господарського корпусів Державної установи «Інститут серця МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 5а» 332 198,0 332 198,0 332 198,0
2307000   Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками 116 203,1 116 203,1 87 484,9 3 656,9             116 203,1
2307010 0763 Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками 116 203,1 116 203,1 87 484,9 3 656,9 116 203,1
2308000   Національна служба здоров’я України 123 832 160,4 123 654 605,6 157 111,2 3 779,1 177 554,8 9,0 9,0       123 832 169,4
2308010 0763 Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення 337 950,3 210 695,5 157 111,2 3 779,1 127 254,8 9,0 9,0 337 959,3
2308060 0763 Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення 123 494 210,1 123 443 910,1 50 300,0 123 494 210,1
2310000   Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки та кредитування) 2 942 887,3 2 942 887,3       555 027,9 22 548,7     532 479,2 3 497 915,2
2311000   Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки та кредитування) 2 942 887,3 2 942 887,3       555 027,9 22 548,7     532 479,2 3 497 915,2
2311500 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я 2 942 887,3 2 942 887,3 2 942 887,3
2311600 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення  заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» 555 027,9 22 548,7 532 479,2 555 027,9
6560000   Національна академія медичних наук України 4 752 806,4 2 748 329,7 803 582,3 91 817,4 2 004 476,7 229 223,8 127 688,6 12 481,0 16 512,3 101 535,2 4 982 030,2
6561000   Національна академія медичних наук України 4 752 806,4 2 748 329,7 803 582,3 91 817,4 2 004 476,7 229 223,8 127 688,6 12 481,0 16 512,3 101 535,2 4 982 030,2
6561040 0750 Наукова і науково-технічна діяльність у сфері профілактики і лікування хвороб людини 480 684,8 480 684,8 98 707,5 98 707,5 579 392,3
6561060 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України 1 241 197,3 1 241 197,3 788 185,8 91 345,7 67 907,7 66 280,0 12 481,0 16 512,3 1 627,7 1 309 105,0
6561090 0750 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України 25 948,2 25 948,2 15 396,5 471,7 25,0 25,0 25 973,2
6561160 0732 Впровадження та реалізація нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України 1 814 684,2 1 481 184,2 333 500,0 62 583,6 61 383,6 1 200,0 1 877 267,8
6561180 0732 Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція з розширенням харчоблоку, технічне переоснащення існуючої котельні, реконструкція пральні Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України» по вул. Миколи Амосова, 10 у Солом’янському районі м. Києва» 11 491,0 11 491,0 11 491,0
6561190 0732 Фонд розвитку закладів третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 500 000,0 500 000,0 500 000,0
6561820 0732 Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України « з метою введення в експлуатацію закупленого у 2011-2013 роках високовартісного медичного обладнання» 23 309,9 23 309,9 23 309,9
6561830 0732 Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51)» 301 891,0 301 891,0 301 891,0
6561840 0732 Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ» 300 000,0 300 000,0 300 000,0
6561870 0732 Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція Дитячого корпусу № 2 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України за адресою: м. Київ, вул. П. Майбороди, 8» 3 600,0 3 600,0 3 600,0
6561880 0732 Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція частини корпусів гострої коронарної недостатності та лабораторії радіоізотопних методів дослідження ДУ «ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України, за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5» 50 000,0 50 000,0 50 000,0
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас: