МОЗ пропонує затвердити нове Положення про інтернатуру

22 Січня 2021 3:07 Поділитися

Міністерство охорони здоров’я України 20 січня оприлюднило для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Положення про інтернатуру» (далі — проєкт наказу).

Проєктом наказу пропонується затвердити нове Положення про інтернатуру (далі — Положення), яким встановлюватиметься механізм проходження інтернатури випускниками закладів вищої освіти, які здійснюватимуть підготовку здобувачів ступеня магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» на базах стажування лікарів (провізорів)-інтернів та в закладах вищої та післядипломної освіти. Зазначається, що інтернатура буде обов’язковою формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими та провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста з метою присвоєння звання «лікар-спеціаліст» або «провізор-спеціаліст». Для працевлаштування на посаду лікаря (провізора) за відповідною спеціальністю проходження інтернатури буде обов’язковим.

Відтак порядок рейтингового розподілу проводитиметься на підставі отриманого випускником конкурсного балу. Конкурсний бал випускників формуватиметься закладом вищої освіти, що здійснює підготовку здобувачів освіти галузі знань «22 Охорона здоров’я» на основі:

  • середнього балу, здобутого за весь період навчання;
  • результатів єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі — ЄДКІ) для випуск­ників, які завершили навчання за спеціальностями «221 Стоматологія», «226 Фармація, промислова фармація» у 2021 р. та з 2022 р. — для всіх здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я»;
  • результатів складання тестового екзамену ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-2 (при рівності результатів додатково враховуються результати ліцензованого інтегрованого іспиту Крок-1) для випускників, які завершили навчання за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», «Медико-профілактична справа» галузі знань 1201 «Медицина» в 2021 р.;
  • результатів складання фахових іспитів відповідно до обраної спеціальності, які є визначальними.

Для участі в рейтинговому розподілі на інтернатуру за кошти державного бюджету випуск­ник подаватиме заяви, в яких обиратиме бажану спеціальність та базу стажування лікарів (провізорів)-інтернів для проходження практичної частини інтернатури відповідно до переліку, затвердженого МОЗ, та встановлюватиме пріоритетність заяв для участі в конкурсному відборі для зарахування в інтернатуру від 1 до 5, де 1 — найвища пріоритетність, а 5 — найнижча.

Початок програми підготовки в інтернатурі розпочнеться з 1 серпня. Підготовка лікарів (провізорів)-інтернів в інтернатурі проводитиметься за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі програм підготовки в інтернатурі, та навчальних планів, затверджених Вченою радою закладу вищої та/або післядипломної освіти. Примірні програми підготовки в інтернатурі затверджуватимуться МОЗ.

Для проходження програми підготовки в інтернатурі у разі необхідності відповідно до індивідуального навчального плану можливе відрядження лікарів (провізорів)-інтернів до інших закладів охорони здоров’я, які мають договірні відносини з базами стажування лікарів (провізорів)-інтернів, що забезпечуватимуть виконання навчального плану. Під час проходження практичної частини програми інтернатури в інтернатурі на базі стажування лікарів (провізорів)-інтернів, лікарі (провізори)-інтерни працюватимуть під керівництвом куратора лікарів (провізорів)-інтернів, а під час проходження освітньої частини програми підготовки в інтернатурі у закладі вищої освіти керівництво здійснюватиме закріплений за ним керівник групи.

Після закінчення терміну підготовки в інтернатурі лікарі (провізори)-інтерни проходять підсумковий контроль у формі атестації для визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» чи «провізор-спеціаліст» з конкретної спеціальності. До атестації для визначення знань та практичних навичок з присвоєнням відповідного звання допускатимуться лікарі (провізори)-інтерни, які повністю виконали програму підготовки в інтернатурі і навчальний план, а також успішно здали тестовий екзамен ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-3. Окрім того, атестація лікарів (провізорів)-інтернів повинна включати співбесіду та/або іншу форму підсумкової оцінки рівня засвоєння програми підготовки в інтернатурі, яка проводитиметься з кожним лікарем (провізором)-інтерном.

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті