Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні, Порядку відпуску громадянам вакцин та анатоксинів через аптечну мережу»

Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні, Порядку відпуску громадянам вакцин та анатоксинів через аптечну мережу»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні, Порядку відпуску громадянам вакцин та анатоксинів через аптечну мережу»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні, Порядку відпуску громадянам вакцин та анатоксинів через аптечну мережу» (далі — проєкт наказу).

Проєкт наказу розроблений Міністерством охорони здоров’я України з метою надання можливості фаховим молодшим бакалаврам, молодшим бакалаврам та бакалаврам проводити процедуру вакцинації без участі лікаря; визначення критеріїв виробів, що стосується холодового обладнання та можуть бути призначені для зберігання медичних імунобіологічних препаратів, а також змін у порядку списання і знищення вакцин та анатоксинів у аптечній мережі у разі необхідності утилізації вакцин, повинно проводиться відповідно до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами.

Проєкт наказу, Зміни до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні, Порядку відпуску громадянам вакцин та анатоксинів через аптечну мережу, що затверджуються наказом, пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України (http://www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження до проєкту наказу просимо надсилати протягом 30 днів з дати публікації на адресу МОЗ України у письмовому або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, телефон: (044) 253-74-53, (e-mail: phd.moz.ua@gmail.com).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні, Порядку відпуску громадянам вакцин та анатоксинів через аптечну мережу»

1. Мета

Метою прийняття проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні, Порядку відпуску громадянам вакцин та анатоксинів через аптечну мережу» (далі — проєкт наказу) є надання можливості фаховим молодшим бакалаврам проводити процедуру вакцинації без участі лікаря; визначення критеріїв виробів, що стосується холодового обладнання та можуть бути призначені для зберігання медичних імунобіологічних препаратів, а також змін у порядку списання і знищення вакцин та анатоксинів у аптечній мережі у разі необхідності утилізації вакцин, повинно проводиться відповідно до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами.

2. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту акту

З метою недопущення випадків порушень умов зберігання імунобіологічних препаратів від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у частині дотримання «холодового ланцюга», відповідно до пункту 9, розділу 3 наказу Міністерства охорони здоров’я від 19 жовтня 2020 року № 2357 «Про затвердження Плану заходів щодо ефективного управління вакцинами» для держави необхідним є оновлення холодового обладнання, що буде відповідати для належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного. У разі вичерпання термінів придатності імунобіологічного препарату, а також порушення умов зберігання, поводження з такими імунобіологічними препаратами, як з біологічними відходами відповідно до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами. Також Зміни до «Положення про організацію  і проведення профілактичних щеплень» дозволять фаховим молодшим бакалаврам, молодшим бакалаврам та бакалаврам проводити процедуру вакцинації без участі лікаря. Запропонована зміна дозволить знизити навантаження на лікаря та, відповідно, розширити можливість проведення щеплень у тимчасових пунктах вакцинації, що позитивно відобразиться на рівнях охоплення населення вакцинацією.

Проєкт наказу розроблений відповідно до статті 6 та статті 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Стратегії розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період до 2022 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1402-р, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90).

3. Основні положення проєкту акту

Проєктом наказу затверджуються зміни до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні, Порядку відпуску громадянам вакцин та анатоксинів через аптечну мережу

4. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту наказу не потребує фінансування з державного та/або місцевих бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт наказу потребує проведення публічних консультацій.

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, тому не потребує погодження уповноважених представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок, Уповноваженого із захисту державної мови.

Проєкт наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проєкт наказу потребує погодження з Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців Державною регуляторною службою України, Державним управлінням справами, Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України.

Проєкт наказу потребує здійснення державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

7. Оцінка відповідності

У проєкті наказу відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації.

Проєкт наказу не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку, тому не потребує проведення цифрової експертизи в Міністерстві цифрової трансформації України.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

8. Прогноз результатів

Реалізація проєкту наказу не матиме вплив на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; екологію та навколишнє середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Реалізація проєкту наказу матиме вплив на громадське здоров’я, покращення стану здоров’я населення або його окремих груп.

Вплив на інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу
Заклади охорони здоров’я будь-якої організаційно-правової форми власності, в тому числі фізичні особи підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики Позитивний Прийняття змін до наказу врегулює порядок утилізації імунобіологічних препаратів у разі порушення умов зберігання та транспортування.
Заклади охорони здоров’я будь-якої організаційно-правової форми власності, в тому числі фізичні особи підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики Позитивний Прийняття змін до наказу дозволить знизити навантаження на лікаря та, відповідно, розширити можливість проведення щеплень у тимчасових пунктах вакцинації, що позитивно відобразиться на рівнях охоплення населення вакцинацією.
Заклади охорони здоров’я будь-якої організаційно-правової форми власності, в тому числі фізичні особи підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики Позитивний Прийняття змін до наказу дозволить зменшити випадки порушень умов зберігання імунобіологічних препаратів від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у частині дотримання «холодового ланцюга».

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Проєкт

оприлюднено на сайті МОЗ України

11.10.2021 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

Про затвердження Змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні, Порядку відпуску громадянам вакцин та анатоксинів через аптечну мережу

Відповідно до статей 6, 11, 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1160/19898 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 серпня 2014 року № 551), Порядку відпуску громадянам вакцин та анатоксинів через аптечну мережу, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1165/19903, Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1166/19904, що додаються.

2. Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, керівникам закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності, закладів громадського здоров`я та фізичним особам-підприємцям, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики забезпечити виконання цього наказу.

3. Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності (Руденко І.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України — головного державного санітарного лікаря України Кузіна І.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

МіністрВіктор Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

ЗМІНИ
до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні, Порядку відпуску громадянам вакцин та анатоксинів через аптечну мережу

1. У Положенні про організацію і проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 201 1 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1160/19898 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 1 1 серпня 2014 року№ 551):

1) в абзаці другому пункту 4 слова «фельдшер, молодший спеціаліст з медичною освітою» замінити словами «фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр за спеціальністю 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»;

2) в абзаці першому пункту 7 слова «фельдшер, молодший спеціаліст з медичною освітою» замінити словами «фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр за спеціальністю 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»;

3) у пункті 8:

абзац перший після слова «обов’язковим» доповнити словами «та проводиться медичними працівниками, визначеними у пункті 4 цього Положення після заповнення форми, наведеної у Додатку до цього Положення»;

абзац четвертий після слова «дітей» доповнити словами «та дорослих»;

4) у пункті 9 слово «лікаря» замінити словами «медичного працівника, визначеного у пункті 4 цього Положення,».

2. У розділі V Порядку відпуску громадянам вакцин та анатоксинів через аптечну мережу, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1165/19903:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Вакцини та анатоксини, визначені в пункті І цього Розділу відносяться до медичних відходів, поводження з якими проводиться відповідно до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами, затверджених наказом Міністерства охорони здоров я України від 08 червня 2015 року № 325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2015 року за № 959/27404.»;

2) пункти 4–5 виключити.

3. У Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1166/19904:

1) в абзаці другому пункту 4 розділу II слово «побутові» виключити;

2) в пункті 4 розділу III слова «Побутові холодильники» замінити словом «Холодильники».

Генеральний директор
Директорату громадського здоров’я
та профілактики захворюваностіІрина Руденко

Додаток

До Положення про організацію

і проведення профілактичних

щеплень (пункт 8)

Інформація про дитину

Прізвище, власне ім’я, по-батькові (за наявності) _____________________________________________________________________________

Дата народження __________________________________________

Адреса проживання _________________________________________

Заклад охорони здоров’я з лікарем загальної практики — сімейним лікарем якого заключена декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (за наявності) ________________________________________________________________________________

Інформація про батьків, усиновлювачів або опікунів

Прізвище, власне ім’я, по-батькові (за наявності) ______________

____________________________________________________________

Номер телефону ___________________________________________

Так Ні
Дитина потребує вакцинації за віком у відповідності до Календаря щеплень
Чи хворіє дитина в даний час гострим перебігом будь-якого захворювання?
Чи є у дитини підвищення температури тіла понад 38оС?
Чи наявна у дитини алергія на лікарські препарати, їжу, будь-який компонент вакцини?
Чи відзначалася у дитини алергічна реакція на введення вакцини в минулому?
Чи наявні у дитини хронічні захворювання легенів, серця, нирок, метаболічні захворювання (наприклад, цукровий діабет, бронхіальна астма, захворювання крові, кохлеарний імплантат, відсутність селезінки, спостерігається недостатність компонентів системи комплементу, лікворорея та ін.)
Чи приймає дитина тривалий час аспірин (ацетилсаліцилову кислоту)?
Чи у дитини є схильність до кровотеч/утворення гематом?
Якщо дитині від 2 до 4 років необхідно зробити щеплення, чи повідомляв Вам лікар загальної практики — сімейний лікар/лікар-педіатр протягом останніх 12 місяців про те, що у Вашої дитини спостерігається дихання зі свистом або астма?
Якщо дитина віком до 3 років, чи наявні відомості про випадки кишкової непрохідності?
Чи були у дитини діагностовані злоякісні новоутворення, лейкемія, ВІЛ-інфекція або інші захворювання імунної системи?
Чи має хтось із членів сім’ї та родичів діагностовані захворювання імунної системи/стан імуносупресії?
Чи приймала дитина протягом останніх 3 місяців будь-які імуносупресивні препарати, такі як преднізолон, інші стероїдні або протипухлинні препарати; препарати для лікування ревматоїдного артриту, хвороби Крона або псоріазу; проходила курс променевої терапії?
Протягом останнього року дитині вводили препарати крові/імуноглобулін (гамма- глобулін)?
Вагітність на момент опитування
Чи дитині робили щеплення протягом останніх 4 тижнів?
Якщо наявна одна або більше позначок в клітинках, що зафарбовані — вакцинація не проводиться. Дитину має додатково проконсультувати лікар загальної практики — сімейний лікар.

_______________________ ___________________ ________________

(Посада особи,

яка проводила опитування) (Підпис) (Прізвище ініціали особи, яка проводила опитування)

Дата опитування ____________________________________________

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні, Порядку відпуску громадянам вакцин та анатоксинів через аптечну мережу»

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст положення (норми) запропонованого проєкту акта
Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1160/19898
1 2
4. Щеплення дозволяється проводити тільки зареєстрованими в Україні вакцинами/анатоксинами згідно з Календарем профілактичних щеплень в Україні, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 серпня 2014 року № 551), та інструкціями із застосування вакцини або анатоксину, затвердженими в установленому порядку.У пунктах щеплень для здійснення вакцинації можуть бути задіяні лише ті медичні працівники (лікар, фельдшер, молодший спеціаліст з медичною освітою), які пройшли спеціальну щорічну підготовку та володіють правилами організації і технікою проведення щеплень, а також навичками надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій/ускладнень. 4. Щеплення дозволяється проводити тільки зареєстрованими в Україні вакцинами/анатоксинами згідно з Календарем профілактичних щеплень в Україні, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 серпня 2014 року № 551), та інструкціями із застосування вакцини або анатоксину, затвердженими в установленому порядку.У пунктах щеплень для здійснення вакцинації можуть бути задіяні лише ті медичні працівники (лікар, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр за спеціальністю 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»), які пройшли спеціальну щорічну підготовку та володіють правилами організації і технікою проведення щеплень, а також навичками надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій/ускладнень.
7. Для забезпечення своєчасного проведення профілактичних щеплень лікар, фельдшер, молодший спеціаліст з медичною освітою: 7. Для забезпечення своєчасного проведення профілактичних щеплень лікар, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр за спеціальністю 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»:
8. Медичний огляд перед щепленням є обов’язковим. 8. Медичний огляд перед щепленням є обов’язковим та проводиться медичними працівниками, визначеними у пункті 4 цього Положення після заповнення форми наведеної у Додатку до цього положення.
9. У медичній документації здійснюється відповідний запис лікаря про дозвіл на проведення щеплення та вкладається форма № 063-2/о. 9. У медичній документації здійснюється відповідний запис медичного працівника, визначеного у пункті 4 цього Положення про дозвіл на проведення щеплення та вкладається форма № 063-2/о.
Порядок відпуску громадянам вакцин та анатоксинів через аптечну мережу, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1165/19903

V. Порядок списання і знищення вакцин та анатоксинів у аптечній мережі

2. В аптечних закладах для списання вакцин та анатоксинів, не придатних до застосування, створюється комісія у складі трьох осіб із медичною або фармацевтичною освітою.

4. Знищення вакцин та анатоксинів проводиться у тому самому приміщенні, де вони зберігаються.

5. Правила знищення вакцин та анатоксинів:

5.1. Ампули і флакони з інактивованими і рекомбінантними вакцинами та анатоксинами розкриваються, виливаються в раковину, скло викидається в ємність для сміття без додаткового знезаражування.

5.2. Ампули і флакони з живими вакцинами після розкриття вкладають у дезінфекційний розчин на одну годину або на інший строк, визначений в інструкції про застосування дезінфекційних засобів, потім виливають у раковину, скло викидають у ємність для сміття.

V. Порядок списання і знищення вакцин та анатоксинів у аптечній мережі

2. Вакцини та анатоксини, визначені в пункті 1 цього Розділу відносяться до медичних відходів, поводження з якими проводиться відповідно до Державних санітарнопротиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 червня 2015 року № 325.

Пункти виключені:

Порядок забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1166/19904

II. Структура «холодового ланцюга»

4. На всіх рівнях «холодового ланцюга» повинні працювати призначені керівником установи спеціалісти з чітко визначеними посадовими обов’язками відповідно до займаної посади.У системі «холодового ланцюга» використовують таке обладнання: холодильні кімнати (камери), морозильні камери, морозильники, побутові холодильники, термоконтейнери, медичні сумки-холодильники, холодоелементи, термоіндикатори, термореєстратори, термометри, термографи та термотестери.

II. Структура «холодового ланцюга»

4. На всіх рівнях «холодового ланцюга» повинні працювати призначені керівником установи спеціалісти з чітко визначеними посадовими обов’язками відповідно до займаної посади.У системі «холодового ланцюга» використовують таке обладнання: холодильні кімнати (камери), морозильні камери, морозильники, холодильники, термоконтейнери, медичні сумки-холодильники, холодоелементи, термоіндикатори, термореєстратори, термометри, термографи та термотестери.

III. Обладнання «холодового ланцюга»

4. Побутові холодильники використовують для зберігання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного на 3-му та 4-му рівнях «холодового ланцюга».

III. Обладнання «холодового ланцюга»

4. Холодильники використовують для зберігання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного на 3-му та 4-му рівнях «холодового ланцюга».

Міністр охорони здоров’я УкраїниВіктор Ляшко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті