#305 | Еженедельник АПТЕКА - страница 2

Акция от фирмы «Рейнбо» — радуга подарков

Фирма «Рейнбо» с 20 августа 2001 года начинает серию рекламных акций. Первой среди них будет акция по продвижению ОКУРИЛА (тимолола малеата), известного на украинском рынке препарата для патогенетического лечения глаукомы, который производит фирма «Rusan Pharma» (Индия).

Охорона здоров’я: системний підхід

24 липня 2001 року Президент України підписав Указ № 529/2001 «Про Примірне положення про державного секретаря міністерства». Того ж дня був підписаний ще один Указ № 566/2001, згідно з яким державним секретарем Міністерства охорони здоров’я України призначено Сергія Шевчука.
Редакція «Щотижневика АПТЕКА» звернулась до Сергія Шевчука з проханням розповісти, які питання, на його думку, мають бути вирішені в першу чергу.

Пропозиції до проекту закону України «Про лікарські засоби»

Пропозиції стосовно проекту закону «Про лікарські засоби», які підготовили співробітники Інституту патології крові та трансфузійної медицини АМН України, стосуються діяльності закладів служби крові України.

АВЕЛОКС (МОКСИФЛОКСАЦИН): клиническая эффективность и безопасность

Авелокс (моксифлоксацин) немецкой фармацевтической компании «Байер» относится к антибактериальным средствам для перорального приема, производным фторхинолона.
Препарат проявляет выраженную антибактериальную активность в отношении Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia pneumonia, высокоэффективен в эрадикации таких патогенных микроорганизмов, как метициллиночувствительные штаммы Staphylococcus aureus и Klebsiella pneumoniae.
Его эффективность составляет 88–97%, а процент полной эрадикации возбудителя — 90–97%.

Іноземний досвід системи добровільного медичного страхування

Через недосконалість законодавчої бази, що регулює діяльність у сфері добровільного (комерційного) медичного страхування, стримується розвиток системи перестрахування ризиків за договорами медичного страхування, а також інфраструктури медичного страхового ринку.
На думку Олександра Залєтова, генерального директора Ліги страхових організацій України, ми здатні подолати труднощі. Про це свідчить досвід інших постсоціалістичних країн, які почали перебудову медичної галузі раніше і вже досягли на цьому шляху певних успіхів.

Про зміни в процедурі ліцензування. І не тільки…

Закінчився період літніх відпусток. Розпочинається осінь — пора традиційного підвищення ділової активності. Які зміни відбудуться на фармацевтичному ринку, адже нормотворча діяльність органів виконавчої влади не припинялася і влітку — були прийняті важливі постанови Кабінету Міністрів, накази Міністерства охорони здоров’я. Про деякі з них кореспондент «Щотижневика АПТЕКА» веде розмову з першим заступником голови Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення Олександром Євтушенком.

КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦА.Опыт применения препарата в предупреждающей анальгезии

КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦА (кеторолак) — нестероидный противовоспалительный препарат с выраженным анальгезирующим и незначительно выраженным противовоспалительным и жаропонижающим действием. Периферический механизм анальгезирующего действия препарата обусловлен ингибированием синтеза простагландинов. КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦА не оказывает влияния на опиатные рецепторы, не являясь наркотическим анальгетиком, по силе действия приближается к последним, не вызывает развития привыкания и зависимости, не угнетает дыхательный центр, не оказывает негативного влияния на мочеиспускание и перистальтику кишечника.

АВЕЛОКС — эффективное средство для лечения дерматологических заболеваний бактериального происхождения

Недавно FDA разрешило использовать Авелокс (моксифлоксацин) производства немецкой компании «Байер» для лечения неосложненных заболеваний кожи и ее придатков, вызванных бактериальными возбудителями — Staphylococcus aureus и Streptococcus pyogenes.

Этическая оценка методик проведения исследований

Продолжая цикл публикаций (см. «Еженедельник АПТЕКА», № 33 (304) от 27 августа 2001 г.), посвященных основным принципам этической оценки исследований на людях, авторы знакомят читателей с основными методиками проведения исследований, а также рассматривают некоторые вопросы клинического характера, решение которых входит в компетенцию Этической комиссии.