#452 | Еженедельник АПТЕКА - страница 4

Протокол № 40 ліцензійної комісії державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 28.07.2004 p.

ПЕРЕЛІКИ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗА ЗАЯВАМИ ЯКИХ ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЙ ТА ВИДАЧУ КОПІЙ (ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ) ЛІЦЕНЗІЙ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, РОЗДРІБНОЇ ТА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ
(згідно з додатками 1–1, 1–2 до протоколу Ліцензійної комісії Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 28.07.2004 р. № 40, затвердженого Наказом Державної служби № 215 від 28.07.2004 р.)

ПЕРЕЛІК
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗА ЗАЯВАМИ ЯКИХ ВНЕСЕНІ ЗМІНИ ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО РЕЄСТРУ
(згідно з додатком 1–3 до протоколу Ліцензійної комісії Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 28.07.2004 р. № 40, затвердженого Наказом Державної служби № 215 від 28.07.2004 р.)

Salus populi suprema lex«Благо народа — высший закон» (лат.)

«Это означает, что необходимо самым серьезным образом подойти к вопросу доказательства эффективности и безопасности отечественного препарата. В противном случае возникает вопрос аморальности предложения малообеспеченному населению дешевого препарата, который не излечивает пациента, а переводит его в разряд хронических больных, что автоматически заставляет увеличивать затраты на лечение при отсутствии на это средств» (Стефанов А.В., Чумак В.Т., Бухтиарова Т.А. К стратегии внедрения правил GMP в  странах СНГ — иллюзии и реальность. Вісник фармакології та фармації, 2003, № 11). О своем видении проблемы некачественных лекарств рассказывает Валерий Карамавров, коммерческий директор ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье».

Припис від 19.07.2004 р. № 2522/07-21

В зв’язку з невідповідністю вимогам аналітичної нормативної документації до реєстраційного посвідчення № Р. 12.01/04062, зміни до розділу «Мікробіологічна чистота» від 25.07.2002 р. за пока-зником «Опис» (на дні флакону краплі масла),
заборонено реалізацію (торгівлю), зберігання та застосування лікарського засобу Настойка насіння лимонника, настойка по 50 мл у флаконах серії 50503 виробництва Фармацевтичної фабрики Луганського ОДКВП «Фармація», Україна.