Содержание номера #682

Презентація монографії «Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я (господарсько-правовий контекст)»

На етапі ринкових реформ господарсько-правові відносини у сфері охорони здоров’я характеризуються новими закономірностями й тенденціями, недостатньо вивченими сьогодні. Чергова монографія Віталія Пашкова «Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я (господарсько-правовий контекст)» справляє однозначно позитивне враження. Автор здійснив досить успішну спробу, по-перше, звернути увагу фахівців на актуальні та дискусійні проблеми реформування сфери охорони здоров’я в контексті теорії господарського права, по-друге, сформулювати […]