Зміст номера #682

Презентація монографії «Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я (господарсько-правовий контекст)»

На етапі ринкових реформ господарсько-правові відносини у сфері охорони здоров’я характеризуються новими закономірностями й тенденціями, недостатньо вивченими сьогодні. Чергова монографія Віталія Пашкова «Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я (господарсько-правовий контекст)» справляє однозначно позитивне враження. Автор здійснив досить успішну спробу, по-перше, звернути увагу фахівців на актуальні та дискусійні проблеми реформування сфери охорони здоров’я в контексті теорії господарського права, по-друге, сформулювати […]

Курить или не курить?

За год табак убил более 5 млн человек – больше, чем вместе взятые туберкулез, СПИД и малярия. Если не будут приняты срочные меры, в этом столетии он унесет жизни 1 млрд людей.

«Roche»: запрашиваемая «Genentech» цена 112 дол. за акцию нереальна

Президент «Roche» Франц Хумер (Franz Humer; на фото) во время ежегодного общего собрания акционеров отметил, что запрашиваемая «Genentech» цена в 112 дол. США за акцию не базируется на реалистичных прогнозах.

Проект постанови КМУ «Деякі питання ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення»

Черговим проектом передбачається встановити граничні надбавки на рівні не вище 15% оптово-відпускної ціни та 35% закупівельної ціни при продажу через аптечну мережу.

«Чорний» перелік лікарських засобів. Коментарі надає ДП «Державний фармакологічний центр»

Чи дійсно в Україні створюється «чорний перелік» препаратів? Резонансну тему коментує директор Державного фармакологічного центру МОЗ України Віктор Чумак.