Содержание номера #879

Пропозиції АПАУ щодо проектів змін до Ліцензійних умов (стосовно вимог до діяльності аптечних закладів та облаштування їх пандусами)

Всеукраїнська громадська організація вважає за доцільне об’єднати раніше оприлюднені проекти наказів МОЗ України в один проект