Зміст номера #953

Перелік суб’єктів господарювання, за заявами яких 8 серпня 2014 р. Держлікслужбою України прийняте рішення про видачу їм ліцензій та копій ліцензій

На провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), роздрібної та оптової торгівлі лікарськими засобами