Проект Закону № 7359 «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я»

04 Листопада 2011 9:45 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я»

(щодо прискорення надання першої медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Найголовніша вимога під час надання медичної допомоги в будь-якій ситуації – нещасного випадку чи загострень тяжкого захворювання – це вчасність її отримання. Адже, від цього залежить не лише стан здоров’я, але й життя людини.

Однак, через природні чинники (віддаленості лікарень від хворого чи постраждалого), складну соціально-економічну ситуацію в країні медична допомога може прибути зі значним запізненням, втрачаючи при цьому вимогу оперативності.

Разом з тим, частиною першою ст. 37 Основ законодавства України про охорону здоров’я передбачено, що «медичні працівники зобов’язані подавати першу невідкладну допомогу при нещасних випадках і гострих захворюваннях». Та на практиці, в екстремальних ситуаціях, навіть якщо медичні працівники і знаходяться поруч з хворим (потерпілим), надання першої допомоги ускладнено, оскільки і лікарі і потенційні пацієнти можуть не бачити один одного.

Для цих цілей, відповідно до діючих Правил дорожнього руху, передбачено можливість ідентифікації автомобілів лікарів (пункт «ж» ст. 30.3) спеціальним розпізнавальним знаком. «Якщо на транспортному засобі розміщено розпізнавальний знак «Лікар», у ньому повинна бути спеціальна медична аптечка та інструментарій за переліком, визначеним МОЗ, для подання кваліфікованої допомоги під час дорожньо-транспортної пригоди». Але, згідно з цими ж Правилами, застосування ідентифікуючої позначки на власному автомобілі лікарів здійснюється, по-перше, за їх бажанням, а по-друге, – тягне за собою низку обов’язків, які полягають не лише в тому, щоб надавати першу медичну допомогу в усіх випадках, але й в тому, щоб в цьому автомобілі постійно був присутній розширений варіант медичних засобів.

Такий підхід видається певною мірою однобічним: лікар добровільно бере на себе зобов’язання, але не отримує ніяких додаткових прав чи привілеїв. Як наслідок, в умовах комерціалізації всіх послуг, такі добровільні обов’язки практично не реалізуються, а відповідно – автомобілі з позначками «лікар» практично не зустрічаються.

Важливим у системі прав і обов’язків є тісний взаємозв’язок між ними. Тобто будь-які обов’язки мають бути підкріплені певними правами і навпаки. Виходячи з цього, для покращення можливості ідентифікації автомобілів медичних працівників, пропонується регламентувати й відповідні права для водіїв-лікарів. Зокрема, видається важливим створення для них можливості безкоштовного паркування. Це, по-перше, дозволить швидко визначити лікарів, які знаходяться поблизу місця, де відбувся нещасний випадок чи інша склалась екстремальна ситуація, що вимагають невідкладного медичного втручання. По-друге, це сприятиме й самим лікарям – зокрема, під час відвідування хворих вдома, дозволить економити час на пошук безкоштовної стоянки, що особливо важливо, коли лікар відвідує важкохворих. По-третє, це важливо й для самих хворих, яким вартість стоянки автомобілів їх лікарів не буде включена до так званих «супровідних додаткових послуг».

2. Цілі і завдання законопроекту

Проект Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я» (щодо прискорення надання першої медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях) має на меті сприяти прискоренню надання необхідної медичної допомоги у випадках загрози життю та здоров’ю українських громадян.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Цим законопроектом передбачено внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я:

1) додати нове речення у частині першій статті 37, яким передбачити, що перша медична допомога може надаватись і лікарями, які перебувають на місці виникнення екстремальної або невідкладної ситуації;

2) до частини першої статті 77 додати новий пункт «о», яким встановити, що для автомобілів, обладнаних спеціальним номерним знаком для лікарів, надається можливість безкоштовної стоянки протягом години або ж, в разі, якщо лікар-водій зазначає свої телефони на стикері лобового скла – безстроково.

Крім того, встановлюється, що отримання таких номерних знаків є добровільним для водіїв-лікарів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини, які пропонується врегулювати цих проектом, є предметом регулювання Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Прийняття цього проекту Закону України не тягне за собою змін в інших законодавчих актах.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття цього Закону дозволить, по-перше, надавати своєчасну екстрену медичну допомогу особам, які знаходяться на віддалені від лікувальних закладів, в разі якщо поблизу знаходиться автомобіль лікаря. По-друге, дозволить самим лікарям в разі відвідувань хворих вдома не витрачати час у пошуку стоянки для автомобіля та економити не лише власний час, але й видатки хворих на лікування.

6. Фінансові наслідки.

Прийняття цього акту не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.


Народний депутат України О.О. Зарубінський

Проект

вноситься народним депутатом України

О.О. Зарубінським

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я»

(щодо прискорення надання першої медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» наступні зміни:

1. У частині першій статті 37 додати нове речення, яке викласти в такій редакції:

«У екстремальних та невідкладних випадках перша медична допомога може надаватись медичними працівниками, які знаходяться в місці виникнення такої ситуації».

2. У частині першій статті 77 додати новий пункт «о», який викласти в такій редакцій:

«о) безкоштовну стоянку на майданчиках для паркування автомобілів, які обладнані спеціальними номерними знаками для лікарів. Така стоянка надається:

безстроково – в разі зазначення телефону лікаря-водія на спеціальному стикері, розташованому на лобовому склі автомобіля;

протягом години – без виконання зазначених вимог.

Спеціальні номерні знаки для автомобілів лікарів видаються за згодою останніх».

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Порівняльна таблиця

до проекту Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я»

(щодо прискорення надання першої медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях)

 

Текст статей чинного Закону

Текст статей Закону після пропонованих змін

Стаття 37. Подання медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях

Медичні працівники зобов’язані подавати першу  невідкладну допомогу при нещасних випадках і гострих  захворюваннях. Медична допомога забезпечується  службою швидкої медичної допомоги або найближчими  лікувально-профілактичними закладами незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності з подальшим відшкодуванням витрат.

 

У невідкладних випадках, коли подання медичної допомоги через відсутність медичних працівників на місці неможливе, підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані надавати транспорт для перевезення  хворого до лікувально-профілактичного закладу. В цих  випадках першу невідкладну допомогу також повинні подавати співробітники міліції, пожежної охорони, аварійних служб, водії транспортних засобів та представники інших професій, на яких цей обов’язок покладено законодавством і службовими інструкціями.

Стаття 37. Подання медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях

Медичні працівники зобов’язані подавати першу  невідкладну допомогу при нещасних випадках і гострих  захворюваннях. Медична допомога забезпечується  службою швидкої медичної допомоги або найближчими лікувально-профілактичними закладами незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності з подальшим відшкодуванням витрат. У екстремальних та невідкладних випадках перша медична допомога може надаватись медичними працівниками, які знаходяться в місці виникнення такої ситуації.

У невідкладних випадках, коли подання медичної допомоги через відсутність медичних працівників на місці неможливе, підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані надавати транспорт для перевезення хворого до лікувально-профілактичного закладу. В цих випадках першу невідкладну допомогу також повинні подавати співробітники міліції, пожежної охорони, аварійних служб, водії транспортних засобів та представники інших професій, на яких цей обов’язок покладено законодавством і службовими інструкціями.

Стаття 77. Професійні права та пільги медичних і фармацевтичних  працівників

Медичні і фармацевтичні працівники мають право на:

а) заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації;

н) лікарі дільничних лікарень, головні лікарі та лікарі амбулаторій, розташованих у сільській місцевості,  дільничні лікарі-терапевти, лікарі-педіатри, дільничні медсестри територіальних ділянок поліклінік (поліклінічних підрозділів) та дільничні медичні сестри амбулаторій,  лікарі загальної практики (сімейні лікарі) та медичні сестри загальної практики – сімейної медицини, завідувачі  терапевтичних та педіатричних відділень поліклінік,  керівники амбулаторій та відділень сімейної медицини, лікарі (старші лікарі) та середній медичний персонал виїзних бригад станцій і відділень швидкої та невідкладної медичної допомоги, станцій санітарної авіації та відділень планової та екстреної консультативної допомоги – за безперервну роботу на зазначених посадах у зазначених закладах (на територіальних ділянках) понад три роки мають право на додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю три календарних дні. При  цьому зберігаються  права інших категорій медичних працівників на додаткову оплачувану  відпустку у межах існуючих норм.

 

 

 

 

 

 

 

Законодавством може бути передбачено інші права та пільги для медичних і фармацевтичних працівників. На них також можуть поширюватися пільги, що встановлюються для своїх працівників підприємствами, установами і  організаціями, яким вони подають медико-санітарну допомогу

Стаття 77. Професійні права та пільги медичних і фармацевтичних працівників

Медичні і фармацевтичні працівники мають право на:

а) заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації;

н) лікарі дільничних лікарень, головні лікарі та лікарі амбулаторій, розташованих у сільській місцевості,  дільничні лікарі-терапевти, лікарі-педіатри, дільничні медсестри територіальних ділянок поліклінік (поліклінічних підрозділів) та дільничні медичні сестри амбулаторій, лікарі загальної практики (сімейні лікарі) та медичні сестри загальної практики – сімейної медицини, завідувачі терапевтичних та педіатричних відділень поліклінік, керівники амбулаторій та відділень сімейної медицини, лікарі (старші лікарі) та середній медичний персонал виїзних бригад станцій і відділень швидкої та невідкладної медичної допомоги, станцій санітарної авіації та відділень планової та екстреної консультативної допомоги – за безперервну роботу на зазначених посадах у зазначених закладах (на територіальних ділянках) понад три роки мають право на додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю три календарних дні. При цьому зберігаються  права інших категорій медичних працівників на додаткову оплачувану відпустку у межах існуючих норм.

о) безкоштовну стоянку на майданчиках для паркування автомобілів, які обладнані спеціальними номерними знаками для лікарів. Така стоянка надається:

безстроково – в разі зазначення телефону лікаря-водія на спеціальному стикері, розташованому на лобовому склі автомобіля;

протягом години – без виконання зазначених вимог.

Спеціальні номерні знаки для автомобілів лікарів видаються за згодою останніх.

Законодавством може бути передбачено інші права та пільги для медичних і фармацевтичних працівників. На них також можуть поширюватися пільги, що встановлюються для своїх працівників підприємствами, установами і  організаціями, яким вони подають медико-санітарну допомогу

 

Народний депутат України О. Зарубінський

До № 7359 від 11.11.2010 р.,

внесеного народним депутатом України

О.Зарубінським

ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до

Основ законодавства України про охорону здоров’я»

(щодо прискорення надання першої медичної допомоги в

невідкладних та екстремальних ситуаціях)

(реєстраційний № 7359)

У проекті закону пропонується внести зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я, що мають на меті, як зазначається в пояснювальній записці, сприяти прискоренню надання медичної допомоги в екстремальних та невідкладних випадках. Зокрема, передбачається видача для автомобілів лікарів з їх згодою спеціальних номерних знаків та надання права на безкоштовну стоянку на майданчиках для паркування автомобілів, обладнаних спеціальними номерними знаками для лікарів.

Головне управління, за результатами розгляду законопроекту, вважає за необхідне висловити щодо його положень такі зауваження.

У законопроекті пропонується частину першу статті 37 Основ законодавства України про охорону здоров’я доповнити положенням, за яким «у екстремальних та невідкладних випадках перша медична допомога може надаватись медичними працівниками, які знаходяться в місці виникнення такої ситуації», що, на думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, дасть можливість оперативніше надавати необхідну медичну допомогу в екстремальних і невідкладних випадках.

З приводу цього слід зазначити, що чинними нормами Основ законодавства України про охорону здоров’я вже встановлений обов’язок медичних працівників (в тому числі й лікарів) подавати першу невідкладну допомогу при нещасних випадках і гострих захворюваннях (ч. 1 ст. 37), а також безплатно подавати першу невідкладну медичну допомогу громадянам у разі нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях (п. «б» ч. 1 ст. 78). Зважаючи на це, управління не вбачає потреби у доповненні статті 37 Основ законодавства України про охорону здоров’я вищезазначеним положенням.

Законопроектом пропонується доповнити частину першу статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я пунктом «о», за змістом якого лікарі матимуть право на «безкоштовну стоянку на майданчиках для паркування автомобілів, які обладнані спеціальними номерними знаками для лікарів. Така стоянка надається: безстроково – в разі зазначення телефону лікаря-водія на спеціальному стикері, розташованому на лобовому склі автомобіля; протягом години – без виконання зазначених вимог. Спеціальні номерні знаки для автомобілів лікарів видаються за згодою останніх». У пояснювальній записці необхідність внесення цієї зміни обґрунтовується тим, що це дозволить швидко визначати лікарів, які знаходяться поблизу місця, де відбувся нещасний випадок чи склалась інша екстремальна ситуація, що вимагають невідкладного медичного втручання.

На думку Головного управління, зазначена законодавча пропозиція не повною мірою узгоджується з ідеологією Податкового кодексу України, який набрав чинності з 1 січня 2011 року. Відповідно до п. 7.3 ст. 7 цього Кодексу, яка визначає загальні засади встановлення податків і зборів, «будь-які питання щодо оподаткування регулюються цим Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу та/або положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства».

У зв’язку з цим слід звернути увагу на те, що згідно зі ст. 10 Податкового кодексу збір за місця для паркування транспортних засобів відноситься до місцевих зборів, питання щодо встановлення якого вирішують у межах повноважень, визначених цим Кодексом, та відповідно до вимог цього Кодексу відповідні місцеві ради. При цьому за змістом Податкового кодексу України податкові пільги, а також порядок та підстави їх надання встановлюються з урахуванням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції виключно цим Кодексом, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, прийнятими відповідно до цього Кодексу (п. 30.5 ст. 30). Тому спроба встановити в Основах законодавства України про охорону здоров’я пільгу щодо сплати збору за місце для паркування транспортних засобів лікарів може розцінюватися як порушення правової та фінансової автономії відповідних органів місцевого самоврядування, що не узгоджується не тільки із зазначеними вище нормами Податкового кодексу України, а й Конституцією України, за якою витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади компенсуються державою.

У частині, що стосується обладнання автомобілів лікарів «спеціальними номерними знаками», які видаються їм за їх згодою, та «зазначення телефону лікаря-водія на спеціальному стикері, розташованому на лобовому склі автомобіля», слід зазначити, що це питання практично врегульовано у Правилах дорожнього руху, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1306 від 10 жовтня 2001 р. Зокрема, в підп. «ж» п. 30.3 цих Правил (очевидно, з тією ж самою метою, що задекларована у Пояснювальній записці до цього законопроекту) передбачено, що на автомобілях, які належать водіям-лікарям (за їхньою згодою), може установлюватися розпізнавальний знак «Лікар» у формі квадрата синього кольору (сторона – 140 мм) із вписаним зеленим кругом (діаметр – 125 мм), на який нанесено білий хрест (довжина штриха – 90 мм, ширина – 25 мм), який розміщується спереду і ззаду. Тим часом, як засвідчує практика, переважна більшість водіїв-лікарів чомусь не скористались цим правом, у зв’язку з чим виникають сумніви щодо доцільності доповнення зазначеною нормою Основ законодавства України про охорону здоров’я, які до того ж, на думку управління, не призначенні для регулювання відповідних питань.

Крім того, наведене вище положення законопроекту з редакційної точки зору сформульоване невдало і не містить відповіді на запитання: на кого поширюється зазначена вище пільга (на практикуючих лікарів чи на будь-яку особу, яка має відповідну освіту); ким визначається їх форма та порядок видачі. Так само законопроект не дає відповіді на запитання, ким визначається форма «спеціального стикеру» та порядок його видачі.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно відхилити.

 

Керівник Головного управління В.І. Борденюк

 

Вик.: К. Вербицький

реєстр. № 7359, поданий

О.О.Зарубінським

Верховна Рада України

ВИСНОВОК КОМІТЕТУ

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я розглянув на своєму засіданні проект Закону України про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо прискорення надання першої медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях), поданий народним депутатом України О.О.Зарубінським (реєстр. № 7359 від 11.11.2010 р.).

Метою законопроекту є прискорення надання медичної допомоги в екстремальних і невідкладних випадках та покращення ідентифікації автомобілів, якими керують лікарі. Для цього пропонується надати лікарям право на безоплатне паркування їх приватних автомобілів у разі, якщо такі автомобілі обладнані спеціальними номерними знаками та стикерами з контактними телефонами відповідного лікаря-водія.

Автором також запропоновано доповнити ст. 37 Основ законодавства України про охорону здоров’я (далі – Основи) наступним текстом: «У екстремальних та невідкладних випадках перша медична допомога може надаватись медичними працівниками, які знаходяться в місці виникнення такої ситуації».

Відповідно до пояснювальної записки, доданої до законопроекту, чинними Правилами дорожнього руху (пункт «ж» ст. 30.3) передбачено  можливість ідентифікації автомобілів лікарів за допомогою спеціального розпізнавального знака з написом «Лікар». При цьому зазначено, що для подання кваліфікованої допомоги під час дорожньо-транспортної пригоди в автомобілі повинна бути спеціальна медична аптечка та інструментарій за переліком, визначеним МОЗ.

Автор законопроекту вважає, що такий підхід є певною мірою однобічним: лікар добровільно бере на себе зобов’язання і витрати на медикаменти та інструментарій, але не отримує жодних компенсацій чи заохочень. Як наслідок, в умовах комерціалізації всіх послуг, пов’язаних з експлуатацією приватних автомобілів, ця надана Правилами можливість практично не реалізується, а, відповідно, автомобілі з позначками «Лікар» на дорогах майже не зустрічаються.

У той же час Комітет вважає, що запропоноване автором законопроекту доповнення до ст. 37 Основ значно звужує права постраждалих і травмованих в екстремальних та невідкладних випадках осіб. Адже чинна редакція частини першої цієї статті Основ зобов’язує медичних працівників подавати першу невідкладну допомогу постраждалим, а запропонована поправка передбачає лише можливість (а не обов’язок) присутніх на місці виникнення екстремального чи невідкладного випадку медичних працівників надавати медичну допомогу в таких ситуаціях.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України  вважає, що надання додаткових пільг лікарям щодо безоплатного паркування не повною мірою узгоджується з ідеологією Податкового кодексу України у частині права органів місцевого самоврядування на встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, та пропонує законопроект  відхилити.

Міністерство охорони здоров’я України підтримує доцільність прийняття законопроекту.

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я пропонує зазначений законопроект прийняти у першому читанні за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я його доопрацювати з урахуванням зауважень i пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи.

Співдоповідачем від Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на пленарному засіданні визначено Голову Комітету Т.Д.Бахтеєву.

 

Голова Комітету Т.Д. Бахтеєва

До реєстр. № 7359

(друге читання)

Комітет з питань охорони здоров’я

ЗАУВАЖЕННЯ

до проекту Закону України

«Про внесення змін до Основ

законодавства України про охорону здоров’я»

(щодо прискорення надання першої медичної допомоги

в невідкладних та екстремальних ситуаціях)

(реєстраційний № 7359)

У Головному юридичному управлінні вивчено проект зазначеного Закону, підготовленого для розгляду Верховною Радою України у другому читанні.

Підтримуючи зауваження та пропозицію Головного науково-експертного управління про відхилення зазначеного законопроекту (висновок від 18.01.2011), вважали б за доцільне звернути увагу на таке.

З нашої точки зору, Основи законодавства України про охорону здоров’я не є законодавчим актом України, предметом регулювання якого є податкові відносини. Механізм сплати місцевих податків та зборів, до складу яких віднесено згідно зі статтею 10 Податкового кодексу України і збір за місця для паркування транспортних засобів, мають вирішуватися  відповідними нормами Податкового кодексу України та відповідно до вимог цього Кодексу.

Так, на нашу думку, питання звільнення від сплати збору за місця для паркування транспортних засобів можуть комплексно вирішуватися для певних категорій платників цього збору (екстрених служб, соціальних категорій громадян), а не лише для  осіб, наведених у законопроекті,  шляхом внесення змін до Податкового кодексу України з урахуванням статті 143 Конституції України та пункту 10.4 статті 10 зазначеного Кодексу.

Крім того, враховуючи термін набрання цим проектом чинності як Законом – з 1 січня 2012 року, слід зауважити, що визначене пунктом 1 розділу ІІ прийнятого Закону положення не відповідає вимогам статті 27 Бюджетного кодексу України, а також порушує основоположний принцип, закладений у статті 4 Податкового кодексу України, на якому ґрунтується податкове законодавство, а саме – принципу стабільності, згідно з яким зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому діятимуть нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.

 

Заступник керівника Головного управління В. Мілованов

 

Порівняльна таблиця до проекту Закону України

Проект Закону про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо прискорення надання першої медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях)

 

Реєстраційний

№ 7359

 

Автор(и):

народний депутат України О.О.Зарубінський

(Друге читання)

Автори остаточної редакції:

Народні депутати України – члени Комітету з питань охорони здоров’я

 

Дата розгляду в комітеті:

14.09.2011

 


 

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції

0.

Проект

 

 

Проект

1.

ЗАКОН УКРАЇНИ

   

ЗАКОН УКРАЇНИ

2.

Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо прискорення надання першої медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях)

   

Про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо прискорення надання першої медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях

3.

Верховна Рада України постановляє:

 

 

Верховна Рада України постановляє:

4.

І. Внести до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 4, ст.19) наступні зміни:

-1- Н.д.Круць М.Ф.

(Реєстр.картка № 357)

Відповідно до правил законодавчої техніки у абзаці першому розділу 1 слова «наступні зміни» замінити словами «такі зміни».

Враховано

I. Частину першу статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної  Ради  України,  1993  р.,  №  4, ст. 19 із наступними змінами) доповнити пунктом «о» такого змісту:

 

5.

1. У частині першій статті 37 додати нове речення, яке викласти в такій редакції:

-2- Н.д.Толстенко В.Л.

(Реєстр.картка № 48)

Текст статті 37 Основ законодавства про охорону здоров’я залишити в чинній редакції.

Враховано

 

6.

«У екстремальних та невідкладних випадках перша медична допомога може надаватись медичними працівниками, які знаходяться в місці виникнення такої ситуації».

3- Н.д.Кармазін Ю.А.

(Реєстр.картка № 389)

У частині 1 статті 37 нове речення викласти в такій редакції:

«У екстремальних та невідкладних випадках медичні працівники та особи, які мають медичну освіту і які знаходяться в місці виникнення такої ситуації, зобов’язані  надавати першу медичну допомогу».

Відхилено

(з урахуванням поправки № 2)

 

 

 

-4- Н.д.Карпук В.Г. (Реєстр.картка № 395)

У частині 1 статті 37 нове речення викласти в такій редакції:

«У екстремальних та невідкладних випадках першу медичну допомогу зобов’язані надати медичні працівники, які знаходяться в місці виникнення такої ситуації».

Відхилено

(з урахуванням поправки № 2)

 

7.

2. У частині першій статті 77 додати новий пункт «о», який викласти в такій редакцій:

 

 

 

8.

«о) безкоштовну стоянку на майданчиках для паркування автомобілів, які обладнані спеціальними номерними знаками для лікарів. Така стоянка надається:

-5-Н.д.Бахтеєва Т.Д.

(Реєстр.картка №23)

Запропоноване доповнення до статті 77 викласти у такій редакції:

«о) безкоштовне паркування транспортних засобів у спеціально відведених для цього місцях за умов:

обладнання транспортного засобу, яким керує медичний працівник, спеціальним розпізнавальним знаком, встановленого законодавством зразка;

розміщення на автомобілі спеціального стікера із зазначенням контактного телефону медичного працівника, який керує цим транспортним засобом.

Форма, порядок та умови видачі спеціального стікера встановлюються уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров‘я».

Враховано

«о) безкоштовне паркування транспортних засобів у спеціально відведених для цього місцях у разі:

обладнання транспортного засобу, яким керує медичний працівник, спеціальним розпізнавальним знаком встановленого законодавством зразка;

розміщення на автомобілі спеціального стікера із зазначенням контактного телефону медичного працівника, який керує цим транспортним засобом.

Власники спеціально відведених майданчиків для паркування мають забезпечити  та виділити в межах майданчиків місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують медичні працівники.

Форма, порядок та умови видачі спеціального стікера встановлюються уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров‘я».

9.

безстроково – в разі зазначення телефону лікаря-водія на спеціальному стикері, розташованому на лобовому склі автомобіля;

 

 

 

10.

протягом години – без виконання зазначених вимог.

 

 

 

11.

Спеціальні номерні знаки для автомобілів лікарів видаються за згодою останніх».

 

 

 

 

 

-6- Н.д.Григорович Л.С.

(Реєстр.картка №343)

Доповнити пункт о) реченням такого змісту:

«Власники спеціально відведених майданчиків для паркування мають забезпечити  та виділити в межах майданчиків місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують медичні працівники».

 

Враховано

 

12.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-7- Н.д.Круць М.Ф.

(Реєстр.картка №357)

Частину другу законопроекту викласти в такій редакції:

«ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем  його опублікування».

 

Відхилено

 

 

 

-8- Н.д.Толстенко В.Л.

(Реєстр.картка №48)

Частину другу законопроекту викласти в такій редакції:

«ІІ. Прикінцеві положення

1.Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

2. Внести до Податкового кодексу України такі зміни: П.10.4 статті 10 Податкового кодексу України доповнити новим реченням такого змісту: «Право на безкоштовну стоянку на майданчиках для паркування автомобілів надається медичним працівникам, які обладнанні спеціальними номерними знаками для лікарів».

3. Кабінету Міністрів України:

– переглянути і скасувати нормативно-правові акти, що суперечать цьому Закону;

– привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

Враховано

частково

ІІ. Прикінцеві положення

 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

 

2. Кабінету  Міністрів  України:

– забезпечити підготовку нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;

– привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

 

Проект

(Тираж 10.10.2011)

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо прискорення надання першої медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях»

Верховна Рада України постановляє:

I. Частину першу статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я доповнити пунктом «о» такого змісту:

«о) безкоштовне паркування транспортних засобів у спеціально відведених для цього місцях у разі:

обладнання транспортного засобу, яким керує медичний працівник, спеціальним розпізнавальним знаком встановленого законодавством зразка;

розміщення на автомобілі спеціального стікера із зазначенням контактного телефону медичного працівника, який керує цим транспортним засобом.

Власники спеціально відведених майданчиків для паркування мають забезпечити та виділити в межах майданчиків місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують медичні працівники.

Форма, порядок та умови видачі спеціального стікера встановлюються уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

2. Кабінету Міністрів України:

  • забезпечити підготовку нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;
  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті