Наказ МОЗ України від 19.11.2009 р. № 846

22 Грудня 2011 11:42 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19.11.2009 р. № 846

«Про організацію надання медичної допомоги хворим

на хіміорезистентний туберкульоз та на заразну

форму туберкульозу, щодо яких судом ухвалено

рішення про обов’язкову госпіталізацію»

З метою забезпечення виконання Законів України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», «Про затвердження Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках», розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1285-р «Про додаткові заходи з протидії туберкульозу», підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від 02.11.2006 № 1542, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення про відділення хіміорезистентного туберкульозу, що додається.

1.2. Положення про відділення (палату) для хворих на заразну форму туберкульозу, щодо яких судом ухвалено рішення про обов’язкову госпіталізацію, що додається.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. На підставі затверджених цим наказом положень розробити і затвердити  положення про структурні підрозділи, посадові інструкції співробітників відділень та забезпечити їх діяльність.

2.2. Створити та оснастити відділення хіміорезистентного туберкульозу (далі – Відділення), відділення (палату) для хворих на заразну  форму туберкульозу, щодо яких судом ухвалено рішення про обов’язкову госпіталізацію (далі – Відділення (Палата)), у складі протитуберкульозних диспансерів та лікарень з кількістю ліжок відповідно до потреб регіонів.

2.3. Забезпечити оснащення відділень (палат) медичною апаратурою, обладнанням, устаткуванням згідно з табелем оснащення, затвердженим наказом МОЗ України від 29.09.2009 № 694 «Про затвердження рекомендованих табелів оснащення медичною технікою та виробами  медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, які надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на туберкульоз, залежно від рівня надання медичної допомоги».

3. Голові Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим  соціально небезпечним хворобам Черенько С.О. подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бідного В.Г.

Міністр В.М. Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
19.11.2009 № 846

ПОЛОЖЕННЯ
про відділення хіміорезистентного туберкульозу

I. Загальні положення

1.1. Відділення хіміорезистентного туберкульозу (далі – Відділення) є структурним підрозділом протитуберкульозного диспансеру (лікарні).

1.2. Відділення створене для ізоляції та лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз з метою запобігання поширенню мультирезистентних форм туберкульозу (далі – МР ТБ).

1.3. Керівництво Відділенням здійснюється завідуючим відділенням, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом головного лікаря протитуберкульозного  диспансеру (лікарні). У своїй роботі завідуючий Відділенням підпорядковується головному лікарю та безпосередньо заступнику головного лікаря з лікувальної роботи і є відповідальним  за  дотримання правил інфекційного контролю у відділенні.

II. Основні завдання та функції Відділення

2.1. Надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз відповідно до стандарту  надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз (далі – Стандарт).

2.2. Впровадження в практику сучасних засобів  профілактики, діагностики та лікування хіміорезистентного туберкульозу.

2.3. Розробка плану заходів з інфекційного контролю та забезпечення його виконання.

2.4. Здійснення заходів щодо профілактики виникнення внутрішньолікарняних інфекцій.

2.5. Організація  та  забезпечення консультативної допомоги пацієнтам Відділення.

2.6. Забезпечення хворих повноцінним харчуванням згідно з Нормами харчування для осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1752.

2.7. Проведення санітарно-просвітницької, роз’яснювальної роботи серед хворих для підвищення прихильності до лікування та їх навчання щодо дотримання правил інфекційного контролю у Відділенні.

2.8. Вивчення та впровадження сучасних методик діагностики та лікування хіміорезистентного туберкульозу.

2.9. Аналіз показників діяльності Відділення, якості надання медичної допомоги, розробка заходів щодо їх поліпшення.

2.10. Ведення тимчасових форм первинної облікової документації і форм звітності з хіміорезистентного туберкульозу.

2.11. Забезпечення підвищення кваліфікації медичного персоналу Відділення.

2.12. Забезпечення взаємозв’язку та наступності лікування з центрами з профілактики та боротьби зі СНІДом, дерматовенерологічними та наркологічними диспансерами, амбулаторно-поліклінічними закладами.

2.13. Організація зберігання, використання протитуберкульозних препаратів та патогенетичних препаратів відповідно до вимог нормативних документів.

2.14. Організація надання медичної допомоги при виникненні побічних  дій і ускладнень, наявність запасу препаратів для проведення патогенетичної  терапії згідно з визначеним Стандартом переліком.

2.15. Дотримання  персоналом, пацієнтами та відвідувачами правил внутрішнього  розпорядку, затверджених головним лікарем протитуберкульозного диспансеру (лікарні).

III. Штати

Штатна чисельність працівників Відділення розраховується відповідно до штатних нормативів та типових штатів закладів охорони.

IV. Направлення на лікування у Відділення

4.1. У Відділення  направляються або переводяться з інших відділень або протитуберкульозних закладів хворі на МР ТБ та туберкульоз із розширеною медикаментозною резистентністю за направленням обласних лікарсько-консультативних комісій (далі – ОЛКК) за умови лабораторного підтвердження мультирезистентності мікобактерій туберкульозу в тесті медикаментозної чутливості.

4.2. Випадок  МР  ТБ реєструється в журналі реєстрації хворих 4-ї категорії в ___ районі ТБ  03-МР ТБ (форма № 060-2/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я від 31.03.2009 № 199 «Про затвердження тимчасових форм  первинної облікової документації і форм звітності з хіміорезистентного туберкульозу»).

4.3. У Відділення хворий доставляється санітарним транспортом протитуберкульозних  або інших лікувально-профілактичних закладів, де хворий до цього часу проходив лікування.

4.4. Госпіталізація хворого у Відділення здійснюється відразу після встановлення діагнозу МР ТБ.

4.5. При направленні хворого у Відділення в осередку туберкульозної інфекції проводиться комплекс протиепідемічних і профілактичних заходів.

4.6. У Відділенні хворий на МР ТБ перебуває до завершення інтенсивної фази лікування та досягнення  конверсії мокротиння, після чого у встановленому порядку за рішенням ОЛКК переводиться на підтримуючу амбулаторну (за соціальними показниками – стаціонарну) фазу лікування у протитуберкульозний заклад (кабінет) за місцем проживання або у протитуберкульозний санаторій.

4.7. Відповідно до Стандарту при збереженні бактеріовиділення максимальний термін перебування хворих на МР ТБ у Відділенні не може перевищувати 8 місяців, після чого за рішенням ОЛКК визначаються місце та порядок його подальшого (у тому числі паліативного) лікування.

V. Облаштування Відділення

5.1. Архітектурно-планові рішення розміщення Відділення у протитуберкульозному диспансері (лікарні) повинні забезпечити оптимальні санітарно-гігієнічні і протиепідемічні режими і умови перебування хворих, праці і відпочинку обслуговуючого персоналу, забезпечити надійну ізоляцію хворих на МР ТБ від інших категорій хворих, попереджуючи їх контакт, шляхом поділу на «чисті» та «брудні» потоки згідно з «Санитарными правилами устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров СанПиН 5179-90», затвердженими головним державним санітарним лікарем СРСР 29.06.90.

5.2. Розрахункова площа приміщень Відділення повинна відповідати вимогам нормативних документів.

5.3. Відділення має бути оснащене  припливно-витяжною вентиляцією окремо для хворих та персоналу відповідно до вимог нормативних документів.

У всіх приміщеннях Відділення, де перебувають хворі, встановлюються екрановані бактерицидні випромінювачі та ведеться облік роботи останніх.

5.4. Пацієнтам  Відділення дозволяється вихід за його межі тільки у засобах індивідуального захисту органів дихання та через вихід, відокремлений від інших структурних підрозділів протитуберкульозного закладу. Також відокремлюється та максимально віддаляється місце для їх прогулянок.

5.5. Кількість палат чи боксів у Відділенні має забезпечити розмежування хворих з різним профілем резистентності та абацильованих хворих, які підлягають переведенню з Відділення після одержання двох негативних результатів бактеріоскопії.

5.6. Кількість допоміжних приміщень (санітарні пропускники для хворих та персоналу, місця збору мокротиння, маніпуляційні, місця прийому їжі, тощо) має забезпечити дотримання належного інфекційного контролю.

5.7. Скерування хворих, що перебувають на стаціонарному лікуванні, до допоміжних служб лікарні (рентгенкабінет, кабінет функціональної діагностики тощо) здійснюється за графіком у 2-гу чергу з обов’язковою подальшою дезінфекцією обладнання та повітря.

5.8. Хворі у Відділенні з метою дотримання гігієни кашлю забезпечуються одноразовими масками, паперовими серветками, індивідуальними контейнерами для збору мокротиння.

5.9. Співробітники Відділення забезпечуються медичним спецодягом та засобами індивідуального захисту органів дихання, у тому числі масками-респіраторами з антибактеріальними фільтрами.

5.10. Для  відвідування  хворих та побачень з рідними виділяється окреме приміщення, де забезпечуються ефективне провітрювання та наявність бактерицидних випромінювачів. Під час відвідування хворий повинен користуватися засобами індивідуального захисту органів дихання.

Голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально небезпечним хворобам
С.О. Черенько

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті