Актуальність судово-фармацевтичних досліджень у рамках проекту Національної стратегії боротьби з наркотиками

17 Травня 2012 11:21 Поділитися
У сучасних умовах одним з головних завдань влади є збереження генофонду української нації. До факторів, які становлять загрозу формуванню здорового генофонду, у першу чергу належать: наркоманія, ВІЛ/СНІД, токсикоманія, алкоголізм, туберкульоз, вірусні гепатити та інші соціально небезпечні захворювання. Ця проблема торкається інтересів не тільки держави, а й матері і батька, лікаря і провізора, педагога і банкіра, адвоката і судді, прокурора і співробітника міліції, політика і представника духовенства, тобто кожної людини і громадянина, яким не байдужі наслідки та причинні зв’язки наркозлочинності.

Згідно з результатами судово-фармацевтичних досліджень у 2011 р. в Україні зареєстровано 53 206 злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків, серед яких більше 3 тис. зафіксовано в АР Крим, Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській областях; менше 600 — у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях і Севастополі. Особливе занепокоєння викликає зростання жіночої наркозлочинності. Нижче наведено приклад із судово-фармацевтичної практики щодо найбільш частих наркозлочинів серед жінок.

Це свідчить про актуальність проведення поглиблених судово-фармацевтичних досліджень з урахуванням сучасних умов розвитку держави.

Президент України Віктор Янукович у посланні до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2011 році» (від 07.04.2011 р.) наголосив: «Сьогодні запит на якісні зміни став ключовою вимогою до влади, бізнесу, громадськості; роками замовчувалася проблема наркоманії в Україні; нині розповсюдження психоактивних речовин та рівень організації наркоторгівлі набули рівня національної загрози, тому боротьба з наркотиками — це боротьба за майбутнє як у людському вимірі, так і в фінансовому. Ми оголосили війну наркоманії та наркоторгівлі!».

З метою об’єднання зусиль науковців, лікарів, правоохоронців, окремих громадян 24 квітня 2012 р. у Харкові було проведено 3-й етап громадських слухань щодо проекту Національної стратегії боротьби з наркотиками на період до 2020 року (далі — Національна стратегія) на базі Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

Організаторами заходу виступили: Державна служба України з контролю за наркотиками (ДСКН), Національна академія правових наук України (НАПрН України), Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Український інститут досліджень політики щодо громадського здоров’я за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Слід зазначити, що попередні заходи на аналогічну тему відбулися в Одесі й Львові, де основні акценти було зроблено на профілактиці, лікуванні та реабілітації наркозалежних осіб. Однак у Харкові ключовими питаннями дискусії стали аспекти правового й судово-фармацевтичного забезпечення реалізації нової наркополітики держави.

В Україні немає державного документа, який би за своїм змістом став орієнтиром у реалізації нової політики влади у сфері протидії наркозлочинності

Відкриваючи 3-й етап громадських слухань, Володимир Тимошенко, голова ДСКН, доктор юридичних наук, звернув увагу присутніх на гостру потребу країни в розробці Національної стратегії. Адже й досі в Україні немає державного документа, який би за своїм змістом став орієнтиром у реалізації нової політики влади у сфері протидії наркозлочинності на засадах соціального й прогресивного бачення їх ролі й місця в сучасному суспільстві.

Цей програмний документ має врахувати як досвід нашої держави, так і зарубіжних країн, запропонувати інноваційні підходи до розв’язання проблем наркоманії. «Для подолання цієї складної для світу в цілому й нашої країни зокрема проблеми необхідно об’єднати зусилля міжнародних, державних органів та громадських організацій», — зазначив В. Тимошенко.

Вітаючи учасників форуму, Василь Тацій, ректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, наголосив, що проблема наркозлочинності в останні 10 років набирає обертів. Лише за офіційними даними МВС України внаслідок немедичного вживання наркотиків на обліку знаходяться більше 150 тис. хворих на наркоманію. Щорічно від наркобізнесу й наркоманії держава несе економічні збитки більш ніж на 3 млрд дол. США. Важливо підкреслити, що інформацію стосовно результатів судово-фармацевтичних, криміналістичних, кримінально-правових та інших досліджень необхідно доводити до відома школярів і молоді віком від 12 до 30 років.

Також слід проводити роз’яснювальну й профілактичну роботу щодо наслідків наркотизації, її небезпеки для власного здоров’я, здоров’я майбутніх поколінь і взагалі для формування здорового генофонду нації. Крім того, необхідно встановити причини, що призводять до поширення наркозлочинності, а також прийняти Національну стратегію.

Під час заходу свої доповіді також представили: Володимир Ященко, радник голови ДСКН України, доктор юридичних наук; Анатолій Вієвський, директор Українського моніторингового центру алкоголю та наркотиків при МОЗ України, професор; Валерій Шаповалов, начальник відділу фармації Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації (далі — ГУОЗ Харківської ОДА), доктор фармацевтичних наук; Володимир Борисов, директор Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України, доктор юридичних наук; Таїсія Задорожна, заступник головного лікаря з медичної частини Харківського обласного наркологічного диспансеру; Тамара Трецька, заступник директора Українського інституту досліджень політики щодо громадського здоров’я тощо.

У 2011 р. в Україні зареєстровано 53 206 злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків

Слід зауважити, що фахівцями ГУОЗ Харківської ОДА спільно з науковцями кафедри фармацевтичного права Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету (ІПКСФ НФаУ), зокрема, Вікторією Шаповаловою, доктором фармацевтичних наук, професором; Олександром Абросимовим, кандидатом фармацевтичних наук, доцентом; Валентином Шаповаловим, кандидатом фармацевтичних наук, доцентом; старшими викладачами Юлією Васіною, Наталею Малініною, Вікторією Радіоновою; асистентами Оксаною Курижевою та Аліною Казяйчевою, а також молодими вченими Дмитром Агаповим, Аліною Мовсисян, Тетяною Лебедєвою, Сергієм Негрецьким (отцем Сімеоном), Іриною Окарою, Антоном Румянцевим, Миколою Хмелевським, Ольгою Діденко, Людмилою Ірзою, Володимиром Омельченко, Олександром Пересипкіним, Оленою Шуверою та іншими було уважно вивчено й підтримано проект Національної стратегії.

Крім того, у рамках судово-фармацевтичних досліджень, які проводять вчені кафедри фармацевтичного права, запропоновано такі зауваження й пропозиції до проекту:

У розділі 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Реформування українського суспільства, яке нині здійснюється в усіх сферах його життєдіяльності, потребує докорінних змін і застосування інновацій, а також нанотехнологій у визначенні та реалізації наркополітики держави, особливо в її стратегічному вимірі, пов’язаному із збереженням національного генофонду України;

У розділі 2. ЦІЛЬОВІ УСТАНОВКИ ТА ЗАВДАННЯ. Новий стратегічний вектор наркополітики держави зумовлений, у першу чергу, потребами підвищення її ролі в системі інших сфер управління життєдіяльністю всіх верств населення, незалежно від місця проживання, раси, мови, релігії, політичних переконань, соціального й економічного статусу. Це потребує докорінної перебудови наркополітики держави як чинника забезпечення прав і свобод, життя і здоров’я всіх верств населення, їх безпеки й майбутнього нації;

У розділі 4. НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НАРКОТИКІВ. З метою профілактики наркозалежності та попередження незаконного вживання наркотиків держава сприяє проведенню на підготовчому етапі ліцензійної діяльності щодо підвищення кваліфікації в системі післядипломної підготовки лікарів, провізорів, медичних сестер і фармацевтів з питань медичного й фармацевтичного права стосовно обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і лікарських засобів, які мають психоактивні властивості, у закладах охорони здоров’я. Оптимізація наукових досліджень, що проводить Державна атестаційна комісія (ДАК) Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України за спеціальністю 15.00.01 «технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» у вивченні причинно-наслідкових зв’язків наркозлочинності, зловживання психоактивними речовинами і лікарськими засобами, які вживаються не за призначенням лікаря, поширенні наркоманії, ВІЛ/СНІДу й супутніх соціально небезпечних захворювань;

У розділі 5. КОНТРОЛЬ ЗА ОБІГОМ НАРКОТИКІВ. Підпункт 3. Сприяння розвитку паліативної допомоги: обов’язкове підвищення кваліфікації лікарів, провізорів, медичних сестер, фармацевтів, спеціалістів фармацевтичних підприємств на курсах підвищення кваліфікації в системі післядипломної підготовки стосовно питань судової фармації, медичного й фармацевтичного права відносно роз’яснення державної політики щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інших психоактивних речовин;

У розділі 6. БОРОТЬБА З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВ. Підпункт 3. Удосконалення національного законодавства в сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків: вивчити питання доцільності декриміналізації деяких статей Кримінального кодексу України (ККУ) і внесення відповідних змін до законодавства. Але декриміналізація не може бути самодостатньою метою, оскільки саму проблему наркоманії вона не усуває. Стратегія передбачає нарівні з декриміналізацією посилення профілактичної діяльності, підвищення ефективності лікування та реабілітації наркохворих, а також посилення кримінальної відповідальності осіб і членів злочинних організованих наркоугрупувань за збут особливо небезпечних наркотичних засобів і особливо небезпечних психотропних речовин за частинами 3 і 4 ст. 305 і ст. 307 ККУ (до довічного позбавлення волі);

У розділі 9. ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ЩОДО НАРКОТИКІВ. Підпункт 1. Формування, координація та моніторинг державної політики щодо наркотиків: виявлення соціальних груп осіб, окремих громадян, які допускають вживання наркотичних засобів і психотропних речовин не за медичним призначенням; виявлення нових видів психоактивних речовин, створення національного реєстру хворих на наркоманію за принципом «державний реєстр — регіональний реєстр — міський реєстр — районний реєстр».

Також необхідно передбачити підтримку науковців кафедри фармацевтичного права ІПКСФ НФаУ з боку ДСКН перед керівництвом МОЗ України, ДАК Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України, медичних і фармацевтичних ВНЗ у проведенні наукових досліджень за спеціальністю 15.00.01 «технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» для вивчення причинно-наслідкових зв’язків наркозлочинності, зловживання психоактивними речовинами і лікарськими засобами не за призначенням лікаря, поширення наркоманії, ВІЛ/СНІДу й супутніх соціально небезпечних хвороб.

Після узагальнення й урахування пропозицій та зауважень до проекту Національної стратегії 21–23 травня 2012 р. у Києві відбудеться заключна міжнародна конференція. Окремі питання щодо впровадження Національної стратегії також розглядатимуться на ІХ щорічній міжнародній науково-практичної конференції «Фармацевтичне й медичне право в Україні».

Вікторія Радіонова, старший викладач кафедри фармацевтичного права
ІПКСФ НФаУ,
кандидат фармацевтичних наук
Ілюстрація
(©) Smeagorl | Dreamstime.com \ Dreamstock.ru
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті