Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 01 серпня 2000 року № 188»

18 Червня 2012 3:42 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
Проекту наказу МОЗ України
«Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 01 серпня 2000 року № 188»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 01 серпня 2000 року № 188».

Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 01 серпня 2000 року № 188» розроблений з метою подальшого удосконалення системи заходів в Україні, спрямованих проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними.

Проект наказу, пояснювальна записка та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України www.moz.gov.ua

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до:

Міністерства охорони здоров’я України за адресою — 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: [email protected]; Бородін Сергій Олександрович, 200-07-93;

Державної служби України з питань регуляторної політики за адресою — 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: [email protected].

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 01.08.2000 № 188»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188» (далі — проект наказу), яким пропонується внести доповнення до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів та психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188, розроблений Міністерством охорони здоров’я України відповідно до примітки до статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення, примітки до статті 305 Кримінального кодексу України, статті 5 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», статті 3 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 4 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 і від 10.10.2007 № 1203», якою розширено перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Приміткою до статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно незаконного виробництва, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах та приміткою до статті 305 Кримінального кодексу України стосовно контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів встановлено, що невеликий розмір наркотичних засобів та психотропних речовин та, відповідно, поняття великого та особливо великого розміру наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, визначаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

Враховуючи те, що постановами Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 4 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 і від 10.10.2007 № 1203» та від 27.07.2011 № 796 «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» розширено перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, виникає необхідність внесення змін до наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» з метою визначення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів та психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою даного проекту наказу є подальше удосконалення системи заходів в Україні, спрямованих проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними. Мета буде досягнута шляхом визначення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів та психотропних речовин, перелік яких розширено змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», що затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 4 та від 27.07.2011 № 796.

Визначення вказаних розмірів для лікарських засобів базувалось на рекомендаціях ВООЗ виходячи із розрахунку вищих добових доз; розрахунки щодо встановлення розмірів наркотичних засобів та психотропних речовин, які не відносяться до лікарських засобів, в основному базувались на інформації, отриманої від Державної служби України з контролю за наркотиками.

3. Правові аспекти

У сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Закон України «Про лікарські засоби»;

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене Указом Президента України від 13.04.2011 № 467;

постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом»;

наказ МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Державною службою України з контролю за наркотиками та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України www.moz.gov.ua .

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

Прийняття акта сприятиме подальшому упорядкуванню та удосконаленню системи заходів в Україні, спрямованих проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними. Прийняття акта не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України. Можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не передбачається.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу Міністерства охорони здоров’я України забезпечить реалізацію примітки до статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення, примітки до статті 305 Кримінального кодексу України та статей Законів України, якими визначені основні напрямки реалізації державної політики у сфері регулювання обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні та сприятиме удосконаленню системи заходів в Україні, спрямованих проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин та зловживання ними.

Заступник Міністра —
керівник апарату
Р.М. Богачев

ПРОЕКТ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 01 серпня 2000 року № 188

На виконання примітки до статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення та примітки до статті 305 Кримінального кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до таблиць Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, та Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 512/4733 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2010 року № 634), що додаються.

2. Управлінню розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр Р.В. Богатирьова

Зміни
до таблиць Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, та Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 512/4733 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2010 року № 634)

1. Унести до таблиці 1 Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2010 року № 634) (далі — Таблиця 1), такі зміни:

1.1. Доповнити Таблицю 1 новими позиціями такого змісту:

«Бензилморфін* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
3-моноацетилморфін* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
6-моноацетилморфін* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше»

1.2. Позицію «Бупренорфін» Таблиці 1 викласти в такій редакції:

«Бупренорфін до 0,08 від 0,8 до 8,0 8,0 і більше»

1.3. У Таблиці 1 позицію

«Кустарно виготовлені препарати з ефедрину, псевдоефедрину або препаратів, які їх містять* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше»

виключити.

1.4. У пункті 6 після Таблиці 1 слово «використовуються» замінити словом «знаходяться».

1.5. Пункт 7 після Таблиці 1 викласти у такій редакції:

«7. При виявленні ізомерів та стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та аналогів, метаболітів наркотичних засобів, включених до таблиці 1, невеликі, великі та особливо великі розміри застосовуються, як для відповідних наркотичних засобів, включених до таблиці 1.»

2. Унести до таблиці 2 Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2010 року № 634) (далі — Таблиця 2), такі зміни:

2.1. Доповнити Таблицю 2 новими позиціями такого змісту:

«1-пентил-3-(4-гідроксіфенілацетил)-індол* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
1-феніл-2(диметиламіно)бутан-1-он* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
2С-Е* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
2С-І* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
2С-Т-2* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
2С-Т-7* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
3,4-DMMC* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
3-F-iso-MC* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
4-EMC* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
4-FA (4-фторамфетамін) * до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
4-MTA* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
4-метил-а-пірролідинопропіофенон* до 0,01 від 3,0 до 50,0 50,0 і більше
5-IAI* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
5-МеО-АМТ* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
5-MeO-DALT(5-метоксидіалілтриптамін) * до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
5-MeO-DIPT* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
5-МеО-NМТ* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
АМ-694* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
AM-1220 (AM-1296) * до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
АМ-2201* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
GDA-26* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
HU-308* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
JWH-015* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
JWH-019* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
JWH-203* до 0,015 від 0,15до 1,50 1,50 і більше
JWH-210* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
JWH-251* до 0,015 від 0,15до 1,50 1,50 і більше
JWH-307* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
JWH-370* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
МАВР (буферон) * до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
MBDB* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
MDOH (N-гідрокси-3,4- метилендіоксиамфетамін)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
MDPBP* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
MDPPP* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
MPBP* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
N-ізопропілбензиламін* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
N,N-диметил-4-меткатинон(N-метилмефедрон)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
NMT (N-метилтриптамін)* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
PCA* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
SR-18 (RCS-8,ВЕМ-8)* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
WIN 48,098 (Правадолін) * до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
WIN 55,212-2* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
SR-19 (BTM-4, ERIc-4, RCS-4)* до 0,015 від 0,15 до 1,50 1,50 і більше
1-(3-трифторфеніл)-піперазин) * до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
2-фторметкатинон* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
3-фторметкатинон* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
4-метил-N-етилкатинон* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Амінептин до 2,5 від 25,0 до 250,0 250,0 і більше
Апрофен (тарен) до 0,5 від 5,0 до 50,0 50,0 і більше
АТМ (альфа-метилтриптамін)* до 0,01 від 0,1 до 1,0 1,0 і більше
БДБ (J, BDB)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Бутилон (b-кето МВDB)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Буфотенин (5-OH-DMT)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Гама-бутиролактон до 0,5 від 5,0 до 50,0 50,0 і більше
ДОХ* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Етилон (b-кето МДЕА)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Кетамін до 1,0 від 10,0 до 100,0 100,0 і більше
Мета-хлорфенілпіперазин (mCPP)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Метилон (b-кето МДМА)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Нафірон (0-2482, NRG-1)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Піперонілацетон (M1-2)* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
СР 55, 940* до 0,015 від 0,15до 1,50 1,50 і більше
Тіанептин до 0,7 від 7,0 до 70,0 70,0 і більше
Фенілетиламін до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше»

2.2. У Таблиці 2 виключити такі позиції:

«Кустарно виготовлені препарати з ефедрину, псевдоефедрину, фенілпропаноламіну (ФПА, норенфедрин) або препарати, які їх містять* до 0,15 від 1,5 до 15,0 15,0 і більше
Блакитний лотос. Квіти та листя блакитного лотоса (квіти та листя рослини виду Nymphea caerulea)* до 3,0 від 30 до 300 300,0 і більше
Гавайська троянда. Насіння гавайської троянди (насіння рослини виду Argyrea nervosa)* до 3,0 від 30 до 300 300,0 і більше
Шавлія віщунів. Листя шавлії віщунів (лист рослини виду Salvia divinorum)* до 3,0 від 30 до 300 300,0 і більше»

2.3. У пункті 6 після Таблиці 2 слово «використовуються» замінити словом: «знаходяться».

2.4. Пункт 7 після Таблиці 2 викласти у такій редакції:

«7. При виявленні ізомерів та стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та аналогів, метаболітів психотропних речовин, включених до таблиці 2, невеликі, великі та особливо великі розміри застосовуються, як для відповідних психотропних речовин, включених до таблиці 2.»

Начальник Управління розвитку
фармацевтичного сектору галузі
охорони здоров’я
Л.В. Коношевич

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 01.08.2000 № 188»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188» (далі — проект наказу), яким пропонується внести доповнення до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу, розроблений Міністерством охорони здоров’я України відповідно до статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 305 Кримінального кодексу України, статті 5 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», статті 3 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 4 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 і від 10 жовтня 2007 р. № 1203» (далі — постанова Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 4), якою розширено перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Приміткою статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно незаконного виробництва, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах та приміткою статті 305 Кримінального кодексу України стосовно контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів встановлено, що невеликий розмір наркотичних засобів та психотропних речовин та, відповідно, поняття великого та особливо великого розміру наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, визначаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

Враховуючи те, що постановами Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 року № 4 та від 27 липня 2011 року № 796 розширено перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770, виникає необхідність внесення змін до наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» (далі — наказ МОЗ України від 01.08.2000 № 188) з метою визначення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу.

2. Цілі і завдання прийняття наказу

Метою даного проекту наказу є подальше удосконалення системи заходів в Україні, спрямованих проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними, якої буде досягнуто шляхом визначення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів та психотропних речовин, перелік яких розширено змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (далі — постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770), що затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 року № 4 та від 27 липня 2011 року № 796.

3. Альтернативні способи досягнення мети

Перший альтернативний спосіб досягнення мети: залишити діючий наказ МОЗ України від01.08.2000 № 188, але не буде врегульовано наступні питання:

  • не буде удосконалено систему заходів в Україні, спрямованих проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними;
  • не буде визначено невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів та психотропних речовин, перелік яких розширено змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770, що затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 року № 4 та від 27 липня 2011 року № 796.

Другий альтернативний спосіб досягнення мети: внесення відповідних змін до діючого наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188, при цьому такий варіант є оптимальний, тому що будуть врегульовані наступні питання:

  • буде удосконалено систему заходів в Україні, спрямованих проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними;
  • буде визначено невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів та психотропних речовин, перелік яких розширено змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770, що затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 року № 4 та від 27 липня 2011 року № 796.

Третій альтернативний спосіб досягнення мети: розробка та прийняття наказу МОЗ України «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» не є оптимальний тому, що по обсягу внесені зміни не значні і викладення наказу в новій редакції не потребують.

Таким чином найбільш прийнятним із запропонованих альтернативних способів досягнення цілей є другий, тобто прийняття запропонованого проекту наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188».

4. Механізм і заходи, які забезпечують розв’язання проблеми

У проекті нормативно-правового акта пропонується визначення невеликих, великих та особливо великих розмірів для наркотичних засобів та психотропних речовин, які були включені до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770.

Визначення вказаних розмірів для лікарських засобів базувалось на рекомендаціях ВООЗ, виходячи із розрахунку вищих добових доз; розрахунки щодо встановлення розмірів наркотичних засобів та психотропних речовин, які не відносяться до лікарських засобів, в основному базувались на інформації, отриманої від Державної служби України з контролю за наркотиками.

5. Обґрунтування можливостей визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття акта сприятиме подальшому упорядкуванню та удосконаленню систему заходів в Україні, спрямованих проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними. Прийняття акта не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України. Можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не передбачається.

6. Очікувані результати

Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави
Удосконалення системи заходів в Україні, спрямованих проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними та визначення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів та психотропних речовин, перелік яких розширено змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Удосконалення системи заходів в Україні, спрямованих проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними та визначення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів та психотропних речовин, перелік яких розширено змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Додаткові витрати суб’єктів господарювання не виникнуть
Сфера інтересів громадян
Удосконалення системи заходів в Україні, спрямованих проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними та визначення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів та психотропних речовин, перелік яких розширено змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Додаткові витрати громадян відсутні

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Термін дії проекту акта необмежений (безтерміновий).

8. Прогнозні значення показників результативності

Прогнозні значення показників наступні:

  • розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів — не передбачено, оскільки дія акта не передбачає надходжень;
  • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — додаткових витрат та часу не передбачається;
  • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта — дія акта поширюється на всі заклади охорони здоров’я, незалежно від форм власності і підпорядкування та суб’єктів господарської діяльності, що займаються медичною практикою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, відпуском лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичним закладам, підприємствам, установам, організаціям;
  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта — вище-середнього. Проект Наказу оприлюднено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України для проходження процедури громадського обговорення.

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. Відстеження результативності акта буде проводитись шляхом аналізу даних щодо реалізації систему заходів в Україні, спрямованих проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Перший заступник Міністра Р.О. Моісеєнко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті