Наказ МОЗ України від 20.03.2013 р. № 218

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 20.03.2013 р. № 218
Про виконання Указу Президента України
від 12 березня 2013 р. № 128
«Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

З метою реалізації завдань та заходів у сфері охорони здоров’я, визначених Указом Президента України від 12 березня 2013 р. № 128 «Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (далі — Національний план), відповідно до Плану організації виконання Указу Президента України від 12 березня 2013 р. № 128 «Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 20 березня 2013 р. (Протокол № 20),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План Міністерства охорони здоров’я України з виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (далі — План МОЗ України), що додається.

2. Відповідальність за організацію своєчасного виконання заходів за розділами покласти на першого заступника Міністра Качура О. Ю., заступника Міністра — керівника апарату Богачева Р. М., заступника Міністра Толстанова О. К., керівників структурних підрозділів МОЗ України, голову Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ та інших соціально небезпечних захворювань Александріну Т. А., голову Державної санітарно-епідеміологічної служби України Пономаренка А. М., голову Державної служби України з лікарських засобів Соловйова О.С.відповідно до розподілу обов’язків та компетенції, останнім забезпечити:

2.1. Виконання завдань Плану МОЗ України у встановлені терміни.

2.2. Завершення виконання Національного плану дій на 2012 рік, затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 р. № 187, здійснення разом з Координаційним центром з упровадження економічних реформ аналізу заходів Національного плану дій на 2012 рік, виконання яких триває і які не передбачені Національним планом дій на 2013 рік, та врахувати результати при:

проведенні заходів із супроводження у Верховній Раді України законопроектів — до їх прийняття;

виконанні інших заходів — протягом першого кварталу 2013 року та подання до 1 квітня 2013 року до Мінекономрозвитку України інформації про стан виконання заходів Національного плану дій на 2012 рік, що знаходяться на контролі, разом з відповідними пропозиціями.

3. Загальну координацію заходів з виконання Плану МОЗ України покласти на першого заступника Міністра Качура О. Ю.

4. Першому заступнику Міністра Качуру О. Ю., заступнику Міністра — керівнику апарату Богачеву Р. М., заступнику Міністра Толстанову О. К., директору Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги Хобзею М.К.забезпечити щомісячне подання до Мінекономрозвитку України (до 3 числа місяця, що настає за звітним) узагальненої інформації про стан виконання Національного плану за напрямом «Реформа медичного обслуговування», пропозицій про зняття з контролю виконання заходів разом з інформацією, яка підтверджує їх виконання, та у разі потреби — пропозицій про перенесення строку виконання заходів разом з обґрунтуванням щодо визначення нового строку їх виконання.

5. Першому заступнику Міністра Качуру О. Ю., заступнику Міністра — керівнику апарату Богачеву Р. М., заступнику Міністра Толстанову О. К., голові Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ та інших соціально небезпечних захворювань Александріній Т. А., голові Державної санітарно-епідеміологічної служби України Пономаренку А. М., голові Державної служби України з лікарських засобів Соловйову О. С., керівниками структурних підрозділів МОЗ України у межах компетенції забезпечити подання щомісяця (до 1 числа місяця, що настає за звітним) керівникам відповідних напрямів реформ (а також копію Мінекономрозвитку України) інформації про стан виконання заходів інших розділів Національного плану, де МОЗ України визначено виконавцем або співвиконавцем заходів, пропозицій про зняття з контролю виконання заходів разом з інформацією, яка підтверджує їх виконання, та в разі потреби — пропозицій про перенесення строку виконання заходів разом із обґрунтуванням щодо визначення нового строку їх виконання.

6. Відповідальним згідно з Планом МОЗ України за виконання завдань забезпечувати:

6.1. Розробку законопроектів та актів Кабінету Міністрів України, передбачених Національним планом, до 28 числа місяця, що передує звітному (визначеному Національним планом), погодження їх із заінтересованими органами (протягом п’яти днів з моменту подання на погодження) та внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України до 8 числа звітного місяця, встановленого Планом МОЗ України.

6.2. Постійно взаємодіяти з Координаційним центром з упровадження економічних реформ, відповідними підрозділами Адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України щодо вирішення проблемних аспектів завдань, передбачених Планом МОЗ України.

6.3. Проведення із залученням наукових установ, експертів, членів Науково-експертної ради з питань оцінки реформ в охороні здоров’я Міністерства охорони здоров’я України та засобів масової інформації роз’яснювальної роботи щодо змісту Національного плану.

6.4. Щотижня інформувати (до 12:00 щочетверга) директора Департаменту інформаційно-організаційного та документального забезпечення Сіденка Ю.Г. стосовно фактичної ситуації з виконання завдань Плану МОЗ України з копіями (у тому числі електронною поштою на e-mail: karpinska@moz.gov.ua).

7. Директору Департаменту інформаційно-організаційного та документального забезпечення Сіденку Ю.Г.здійснювати щотижневий моніторинг виконання завдань Плану МОЗ України та інформувати керівництво МОЗ України на апаратних нарадах.

8. Персональну відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання завдань покласти на виконавців пунктів Плану МОЗ України у межах компетенції.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Р. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 20.03.2013 р. № 218

План Міністерства охорони здоров’я України з виконання Національного плану дій
на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

з/п Мета Зміст завдання та заходи / Відповідальні за виконання Відповідальний за виконання від МОЗ Строк виконання Індикатор виконання
І. РЕФОРМА ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
Удосконалення управління державними фінансами
2 Запровадження ефективного державного стратегічного планування

2.6. Скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм

Виконавці: Прем’єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, інші центральні органи виконавчої влади

БОГАЧЕВ P.M. ТОЛСТАНОВ О.К.

Хобзей М.К. Острополець H.A.

Терещенко A.B. Александріна Т.А.

Григоренко A.A.

грудень зменшення не менше ніж на 20% порівняно з 2012 роком кількості державних цільових програм
Реформа міжбюджетних відносин
5 Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів 5.1. Запровадження програмно-цільового методу бюджетування на рівні місцевих бюджетів, у тому числі:      
5.1.2. Проведення моніторингу виконання бюджетних програм, а також проведення оцінки ефективності та результативності бюджетних програм місцевих бюджетів Виконавці: Мінфін України, керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

БОГАЧЕВ P.M.

Довганчин Г.С. Дуда В.П.

Хобзей М.К. Острополець H.A. Терещенко A.B. Александріна Т.А.

Григоренко A.A. Керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

серпень інформаційнадовідка про результати моніторингу виконання бюджетних програм
5.1.3. Поширення елементів програмно-цільового методу на всі районні бюджети Виконавці: Мінфін України, керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування БОГАЧЕВ P.M. Дуда В.П.Ємець П.В. Купліванчук A.B.Керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій липень проведення навчальних тренінгів для учасників бюджетного процесу на рівні районних бюджетів, які залучаються до експерименту
5.1.4. Удосконалення нормативно-правової та методологічної бази щодо застосування програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів 3 урахуванням результатів проведення експерименту Виконавці: Мінфін України, Міністерство освіти і науки України, МОЗ України, Мінсоцполітики України, Мінкультури України

БОГАЧЕВ P.M. Дуда В.П.

Ємець П.В. Купліванчук A.B.

листопад прийняття актів з удосконалення нормативно-правової та методологічної бази щодо застосування програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів
6 У провадження середньострокового планування на рівні місцевих бюджетів

6.1. Розроблення рекомендаційних матеріалів щодо запровадження середньострокового планування на рівні місцевих бюджетів

Виконавці: Мінфін України, керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

БОГАЧЕВ P.M. Дуда В.П.

Ємець П.В. Купліванчук A.B.

Керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

грудень рекомендації щодо планування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу
III. РЕФОРМА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування
Реалізація пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров’я місті Києві у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та
22 Модернізація первинної медичної допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві (далі-пілотні регіони)

22.1. Затвердження нормативу забезпеченості мережею амбулаторій — підрозділів центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Виконавці: МОЗ України

  травень видання акта з питання, зазначеного у підпункті 22.1
   

22.2. Продовження формування мережі підрозділів центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги з урахуванням нормативу забезпеченості, встановленого Міністерством охорони здоров’я України

Виконавці: МОЗ України, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

ТОЛСТАНОВ O.K.

Хобзей М.К. Надутий К.О.

Директори департаментів охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій (пілотних регіонів)

грудень виконання плану формування мережі підрозділів первинної медичної допомоги на 100%
   

22.3. Дооснащення закладів первинної медичної допомоги відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення

Виконавці: МОЗ України, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації

БОГАЧЕВ Р.М. ТОЛСТАНОВ O.K.

Дуда В.П.

Ємець П.В. Хобзей М.К. Надутий К.О. Директори департаментів охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій (пілотних регіонів)

грудень виконання на 100% плану оснащення закладів первинної медичної допомоги
    22.4. Охоплення у пілотних регіонах медичним оглядом 80 відсотків прикріплених пацієнтів Виконавці: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Надутий К.О. Євтушенко В.В. Мороз Є.Д. Терещенко A.B. Александріна Т.А. Директори департаментів охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій (пілотних регіонів) грудень позитивна тенденція виявлення візуальних форм онкозахворювань у занедбаних стадіях та виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях
    22.5. Завершення впровадження у пілотних регіонах електронного реєстру пацієнтів, а також придбання комп’ютерної техніки та серверів для його функціонування Виконавці: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації БОГАЧЕВ Р.М. ТОЛСТАНОВ O.K. Голубчиков М.В. Дуда В.П. Хобзей М.К. Надутий К.О. Директори департаментів охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій (пілотних регіонів) жовтень введення 100% населення у пілотних регіонах до електронного реєстру пацієнтів
    22.6. Затвердження змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2012 року № 209 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я» щодо порядку формування фонду оплати праці медичних працівників центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги відповідної адміністративно-територіальної одиниці Виконавці: Прем’єр-міністр України, МОЗ України, Мінфін України КАЧУР О.Ю. БОГАЧЕВ Р.М. Дуда В.П. Купліванчук A.B. Хобзей М.К. Надутий O.K. березень видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 22.6
    22.7. Внесення з урахуванням нормативно-правового акта, виданого на виконання підпункту 22.6, змін до Методичних рекомендацій щодо встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 квітня 2012 року № 313 Виконавці: МОЗ України

КАЧУР О.Ю. БОГАЧЕВ Р.М.

Дуда В.П. Купліванчук A.B. Хобзей М.К. Надутий O.K.

березень видання акта з питання, зазначеного у підпункті 22.7
    22.8. Укладення на 2014 рік договорів про медичне обслуговування населення між центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та відповідними розпорядниками бюджетних коштів Виконавці: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації БОГАЧЕВ Р.М. КАЧУР О.Ю. Дуда В.П. Купліванчук A.B. Хобзей М.К. Надутий O.K. Директори департаментів охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій (пілотних регіонів) грудень підвищення ефективності використання бюджетних коштів, оцінка вартості медичної допомоги, що надається за договором, 3 урахуванням її обсягу та якості
    22.9. Проведення у пілотних регіонах оцінки ефективності використання бюджетних коштів за результатами аналізу результативних показників бюджетної програми «Первинна медична допомога» (з урахуванням виплати надбавок медичним працівникам за якість та обсяг виконаної роботи) за друге півріччя 2012 року та перше півріччя 2013 року Виконавці: МОЗ України, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації БОГАЧЕВ Р.М. КАЧУР О.Ю. Дуда В.П. Купліванчук A.B. Хобзей М.К. Надутий O.K. Линник С.О. Директори департаментів охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій (пілотних регіонів) липень підготовка звіту відповідно до підпункту 22.9
    22.10. Приведення штатних розписів центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у відповідність із законодавством та рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я України Виконавці: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Надутий К.О. Директори департаментів охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій (пілотних регіонів) березень сформовано оптимальну штатну чисельність в усіх центрах первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
    22.11. Затвердження і реалізація у пілотних регіонах регіональних програм «місцевих» стимулів для медичних працівників центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у 2013 році Виконавці: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації КАЧУР О.Ю. БОГАЧЕВ Р.М. Хобзей М.К. Надутий К.О. Дуда В.П. Купліванчук A.B. Терещенко A.B, Осійчук М.С. Директори департаментів охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій (пілотних регіонів) грудень охоплення програмами «місцевих» стимулів до 90% відповідних медичних працівників
    22.12. Моніторинг модернізації первинної медичної допомоги Виконавці: МОЗ України ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Надутий К.О. Євтушенко В.В. щокварталу (квітень, липень, жовтень, грудень) підготовка звіту відповідно до підпункту 22.12
    22.13. Проведення аудиту запровадження у пілотних регіонах електронного реєстру пацієнтів та ефективності його функціонування Виконавці: МОЗ України ТОЛСТАНОВ O.K. БОГАЧЕВ Р.М. Голубчиков М.В. Бровді A.B. Хобзей М.К. Надутий Л.О. липень підготовка звіту відповідно до підпункту 22.13
23 Модернізація екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах 23.1. Завершення формування мережі пунктів постійного і тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги для забезпечення нормативу прибуття бригад на місце події Виконавці: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації ТОЛСТАНОВ О.К. Хобзей М.К. Юрченко В.Д. Стрельников М.О. Директори департаментів охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій (пілотних регіонів) квітень виконання визначеного Кабінетом Міністрів України нормативу прибуття на місце події
23.2. Затвердження регіональних планів заходів на 2013 і 2014 роки щодо будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в належному стані вулиць і доріг, функціонування яких є пріоритетним для системи екстреної медичної допомоги Виконавці: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації, Укравтодор ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Юрченко В.Д. Стрельников М.О. Директори департаментів охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій (пілотних регіонів) березень затвердження планів, зазначених у підпункті 23.2
23.3. Утворення оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Виконавці: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації, Держінвестпроект України ТОЛСТАНОВ O.K. Юрченко В.Д. Хобзей М.К. Стрельников М.О. Директори департаментів охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій (пілотних регіонів) червень функціонування оперативно — диспетчерських служб
23.4. Моніторинг модернізації екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах Виконавці: МОЗ України ТОЛСТАНОВ O.K. Юрченко В.Д. Хобзей М.К. Стрельников М.О. щокварталу (квітень, липень, жовтень, грудень) підготовка звіту відповідно до підпункту 23.4
23.5. Затвердження за погодженням із Міністерством охорони здоров’я України регіональних планів функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги на 2014 рік Виконавці: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації ТОЛСТАНОВ O.K. Юрченко В.Д. Хобзей М.К. Стрельников М.О. Директори департаментів охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій (пілотних регіонів) серпень затвердження планів, зазначених у підпункті 23.5
23.6. Спрощення порядку перерозподілу бюджетних коштів закладами охорони здоров’я, що надають екстрену медичну допомогу, шляхом фінансування видатків на охорону здоров’я за двома кодами економічної класифікації видатків Виконавці: Прем’єр-міністр України, МОЗ України, Мінфін України, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська держадміністрації БОГАЧЕВ Р.М. Дуда В.П. Ємець В.П. Юрченко В.Д. Директори департаментів охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій (пілотних регіонів) квітень видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 23.6
24 Модернізація вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в пілотних регіонах 24.1. Затвердження відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 1113 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» планів-схем госпітальних округів та планів перспективного розвитку закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, на період до 2014 року Виконавці: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації ТОЛСТАНОВ O.K. КАЧУР О.Ю. Хобзей М.К. Надутий К.О. Терещенко А.В, Линник С.О. Директори департаментів охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій (пілотних регіонів) березень прийняття відповідних рішень Вінницької, Дніпропетровської, Донецької обласних та Київської міської державних адміністрацій
    24.2. Визначення закладів охорони здоров’я для створення багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування з відділеннями екстреної (невідкладної) медичної допомоги Виконавці: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Мороз Є.Д. Боднарук Н.М. Терещенко A.B. Стрельников М.О. Директори департаментів охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій (пілотних регіонів) березень визначення у планах перспективного розвитку закладів охорони здоров’я завдань зі створення у 2013 році багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування з відділеннями ЕМД
    24.3. Визначення обсягу ресурсного забезпечення багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування з відділеннями екстреної (невідкладної) медичної допомоги Виконавці: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації БОГАЧЕВ Р.М. КАЧУР О.Ю. Дуда В.П. Ємець П.В. Хобзей М.К. Линник С.О. травень визначено обсяг фінансування лікарень, зазначених у підпункті 24.3, та джерела фінансування
    24.4. Затвердження методики визначення нормативів навантаження на медичних працівників у закладах охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу Виконавці: МОЗ України ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Линник С.О. Осійчук М.С. Вороненко Ю.В. Москаленко В.Ф. березень видання акта МОЗ України з питання, зазначеного у підпункті 24.4
    24.5. Розроблення нормативів навантаження на медичних працівників у закладах охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (для багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування), залежно від обсягу наданої допомоги Виконавці: МОЗ України ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Линник С.О. Осійчук М.С. Вороненко Ю.В. Москаленко В.Ф. листопад затвердження нормативів навантаження на медичних працівників у багатопрофільних лікарнях інтенсивного лікування
    24.6. Формування штатних розписів багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування на основі застосування затверджених Міністерством охорони здоров’я України нормативів навантаження на медичних працівників Виконавці: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Линник С.О. Дуда В.П. Осійчук М.С. Вороненко Ю.В. Москаленко В.Ф. Директори департаментів охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій (пілотних регіонів) грудень штатні розписи багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, сформовані на основі застосування нормативів навантаження на медпрацівників, затверджених МОЗ
    24.7. Затвердження методики формування клініко-пов’язаних груп та методики визначення вартості медичних послуг Виконавці: МОЗ України ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Линник С.О. Дуда В.П. Донченко Т.М. Надутий К.О. травень видання акта МОЗ України з питання, зазначеного у підпункті 24.7
    24.8. Визначення вартості медичної допомоги для 25 клініко-пов’язаних груп із залученням міжнародної технічної допомоги Виконавці: МОЗ України КАЧУР О.Ю. БОГАЧЕВ Р.М. Дуда В.П. Хобзей М.К. Линник С.О. грудень визначення вартості медичної допомоги для не менше ніж 25 клініко-пов’язаних груп для лікарень, визначених у підпункті 24.2
    24.9. Розроблення на основі досвіду формування госпітальних округів у пілотних регіонах та затвердження ресурсної моделі госпітального округу з урахуванням матеріально-технічної бази (будівлі, споруди, обладнання, інфраструктура), кадрового, медикаментозного, транспортного, інформаційного забезпечення та соціальних стандартів доступності медичної допомоги Виконавці: МОЗ України, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації КАЧУР О.Ю. ТОЛСТАНОВ O.K.Хобзей М.К. Надутий К.О. Дуда В.П. Осійчук М.С. Коношевич Л.В. Линник С.О. Директори департаментів охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій (пілотних регіонів) жовтень видання акта щодо затвердження ресурсної моделі госпітального округу, зазначеного у підпункті 24.9
    24.10. Модернізація вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з урахуванням результатів інвентаризації закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу Виконавці: МОЗ України, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації БОГАЧЕВ Р.М. ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Боднарук Н.В. Дуда В.П. Довганчин Г.С. Директори департаментів охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій (пілотних регіонів) грудень оснащення закладів охорони здоров’я відповідно до табелів матеріально-технічного оснащення згідно з планами перспективного розвитку закладів охорони здоров’я, зазначених у підпункті 24.2
    24.11. Спрощення порядку перерозподілу бюджетних коштів закладами охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, шляхом фінансування видатків на охорону здоров’я за двома кодами економічної класифікації видатків Виконавці: Прем’єр-міністр України, Мінфін України, МОЗ України, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації БОГАЧЕВ Р.М. Дуда В.П. Хобзей М.К. Надутий Л.O. Керівники структурних підрозділів охорони здоров’я регіональних ОВВ пілотних регіонів квітень видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 24.11
    24.12. Видання постанови Кабінету Міністрів України щодо особливостей оплати праці та формування фонду оплати праці медичних працівників, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в пілотних регіонах Виконавці: Прем’єр-міністр України, МОЗ України, Мінфін України, Мінсоцполітики України БОГАЧЕВ Р.М. Дуда В.П. Купліванчук A.B. вересень видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 24.12
    24.13. Затвердження та впровадження методичних рекомендацій щодо виплат надбавок медичним працівникам, які надають амбулаторну і стаціонарну вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу відповідно до обсягу і якості виконаної роботи ЗГІДНО 3 установленими оціночними показниками Виконавці: МОЗ України, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації КАЧУР О.Ю. БОГАЧЕВ Р.М. Дуда В.П. Купліванчук A.B.Хобзей М.К. Надутий К.О. вересень видання акта МОЗ України з питання, зазначеного у підпункті 24.13
    24.14. Моніторинг модернізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги Виконавці: МОЗ України ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Надутий К.О. Батовська Л.В. щокварталу (квітень, липень, жовтень, грудень) звіт МОЗ України за результатами моніторингу
25 Модернізація третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у пілотних регіонах 25.1. Визначення переліку захворювань і станів, за яких медична допомога надається у закладах третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, та затвердження порядку її надання за направленнями з первинного, вторинного рівнів та в екстрених випадках Виконавці: МОЗ України, НАМН України (за згодою) ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Надутий Л.О. Боднарук Н.М. Комаров М.П. Острополець H.A. Стрельников М.О. Сердюк A.M. (за згодою) червень видання спільного наказу МОЗ України і Національної академії медичних наук України,
25.2. Визначення на 2014 рік потреб у третинній (високоспеціалізованій) медичній допомозі та обсягів необхідного ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають таку медичну допомогу (обладнання, кадри та фінансування), з урахуванням інвентаризації обладнання у закладах охорони здоров’я, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також результатів оптимізації мережі закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу Виконавці: МОЗ України, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації ТОЛСТАНОВ O.K. БОГАЧЕВ Р.М. Хобзей М.К. Лапенко Н.Г. Комаров М.П. Острополець H.A. Сердюк А.М. (за згодою) Дуда В.П. Директори департаментів охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій (пілотних регіонів) червень підготовка бюджетного запиту на 2014 рік
25.3. Затвердження методики визначення нормативів навантаження на медичних працівників у закладах охорони здоров’я, які надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу Виконавці: МОЗ України ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Линник С.О. Осійчук М.С. Вороненко Ю.В. Москаленко В.Ф. березень видання акта МОЗ України з питання, зазначеного у підпункті 25.3
Реалізація реформи медичного обслуговування на загальнодержавному рівні (крім пілотних регіонів)
26 Завершення реорганізації первинної медичної допомоги 26.1. Модернізація мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу в регіонах Виконавці: МОЗ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська державні адміністрації БОГАЧЕВ Р.М. ТОЛСТАНОВ O.K. Довганчин Г.С. Дуда В.П. Хобзей М.К. Надутий К.О. Євтушенко В.В. Керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської держадміністрацій, МОЗ АРК (крім пілотних регіонів) грудень забезпечення задоволення потреби центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги в основних видах оснащення (в т.ч. автотранспортними засобами) на 50%
26.2. Завершення реєстрації центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги як юридичних осіб з урахуванням досвіду пілотних регіонів та положень наказу Міністерства охорони здоров’я України від 4 листопада 2011 року № 755 Виконавці: Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська державні адміністрації КАЧУР O.K. ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Надутий К.О. Євтушенко В.В. Керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської держадміністрацій, МОЗ АРК (крім пілотних регіонів) червень утворення центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги як юридичних осіб у кількості, передбаченій регіональним планом модернізації мережі первинної медичної допомоги
26.3. Розширення мережі амбулаторій — відокремлених структурних підрозділів центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Виконавці: Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська державні адміністрації ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Надутий К.О. Євтушенко В.В. Керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської держадміністрацій, МОЗ АРК (крім пілотних регіонів) грудень 100% виконання плану розвитку мережі первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
26.4. Спрощення порядку перерозподілу бюджетних коштів закладами охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, шляхом фінансування видатків на охорону здоров’я за двома кодами економічної класифікації видатків Виконавці: Прем’єр-міністр України, Мінфін України, МОЗ України, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька обласні, Київська міська державні адміністрації БОГАЧЕВ Р.М. Дуда В.П. Ємець П.В. Хобзей М.К. Надутий К.О. Директори департаментів охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій, (пілотних регіонів) квітень видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 26.4
26.5. Видання Кабінетом Міністрів України акта про запровадження надбавок за обсяг та якість наданої медичної допомоги для медичних працівників, які надають первинну медичну допомогу, з урахуванням досвіду пілотних регіонів та з визначенням джерел фінансування таких надбавок Виконавці: Прем’єр-міністр України, МОЗ України, Мінфін України БОГАЧЕВ Р.М. Дуда В.П. Купліванчук A.B. Хобзей М.К. Надутий К.О. червень видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 26.5
26.6. Затвердження рішеннями місцевих органів виконавчої влади програм «місцевих» стимулів для медичних працівників на 2013 рік, передбачивши забезпечення (насамперед молодих спеціалістів) належними умовами праці, земельними ділянками, житлом, введення місцевих надбавок до заробітної плати та інших стимулюючих заходів Виконавці: Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська державні адміністрації КАЧУР О.Ю. ТОЛСТАНОВ O.K. БОГАЧЕВ Р.М. Хобзей М.С. Підгорна Л.М. Дуда В.П. Купліванчук A.B. Осійчук М.С. Керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської держадміністрацій, МОЗ АРК (крім пілотних регіонів) березень затвердження регіональних програм «місцевих» стимулів
26.7. Затвердження методичних рекомендацій щодо організації лабораторних, інструментальних та інших досліджень за направленням лікарів, що надають первинну медичну допомогу Виконавці: МОЗ України ТОЛСТАНОВ O.K. обзей М.С. Надутий К.О. Євтушенко В.В. Линник С.О. травень видання акта МОЗ України з питання, зазначеного у підпункті 26.7
26.8. Підготовка та затвердження технічного завдання на електронний реєстр пацієнтів та на комплексну систему захисту інформації Виконавці: МОЗ України, Мінсоцполітики України, НКРЗІ ТОЛСТАНОВ O.K. БОГАЧЕВ Р.М. Голубчиков М.В. Бровді A.B. квітень видання спільного акта МОЗ України, Мінсоцполітики України, НКРЗІ
26.9. Розроблення санітарних норм і правил для підрозділів лікувально-профілактичної служби центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги з урахуванням впровадження первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини Виконавці: НАМН України (за згодою), МОЗ України, Держсанепідслужба України КАЧУР О.Ю. Григоренко А А. Сердюк А.М. (за згодою) Пономаренко А.М. Хобзей М.К. Надутий К.О. березень затвердження відповідних санітарних норм і правил
26.10. Розроблення державних будівельних норм для амбулаторій — підрозділів центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у сільській місцевості та у містах з урахуванням впровадження первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини Виконавці: Мінрегіон України, НАМН України (за згодою), МОЗ України, Держсанепідслужба України БОГАЧЕВ Р.М. Дуда В.П. Тимошенко ЛB. Пономаренко A.M. Надутий К.О. Євтушенко В.В. Сердюк А.М. (за згодою) жовтень затвердження відповідних державних будівельних норм
26.11. Моніторинг модернізації мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу у регіонах Виконавці: МОЗ України ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Надутий К.О. Євтушенко В.В. щокварталу (квітень, липень, жовтень, грудень) звіт МОЗ України за результатами моніторингу
27 Підготовка до модернізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 27.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо порядку проведення інвентаризації обладнання в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (із визначенням якісного стану, інтенсивності використання такого обладнання тощо) Виконавці: МОЗ України, Мінінфраструктури України, інші центральні органи виконавчої влади, НАМН України (за згодою) БОГАЧЕВ Р.М. Лапенко Н.Г. Хобзей М.К. Надутий К.О. Боднарук Н.В. Линник С.О. Сердюк А.М. (за згодою) квітень видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 27.1
    27.2. Проведення інвентаризації обладнання в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (із визначенням якісного стану, інтенсивності використання такого обладнання тощо) Виконавці: МОЗ України, Мінінфраструктури України, інші ЦОВВ, НАМН України (за згодою), Рада міністрів АР Крим, обласні та Севастопольська міська державні адміністрації БОГАЧЕВ Р.М. Лапенко Н.Г. Хобзей М.К. Надутий К.О. Боднарук Н.В. Терещенко A.B. Сердюк А.М. (за згодою) Керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської держадміністрацій, МОЗ АРК (крім пілотних регіонів) серпень підготовка звіту МОЗ України
    27.3. Доопрацювання проектів планів-схем спеціалізації закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу Виконавці: МОЗ України, Рада міністрів АР Крим, обласні та Севастопольська міська державні адміністрації КАЧУР О.Ю. БОГАЧЕВ Р.М. Хобзей М.К. Надутий К.О. Боднарук Н.В. Терещенко A.B. Керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської держадміністрацій, МОЗ АРК (крім пілотних регіонів) липень затвердження планів-схем, зазначених у підпункті 27.3
    27.4. Розроблення планів перспективного розвитку кожного закладу охорони здоров’я за підсумками аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та результатами інвентаризації високовартісного обладнання з урахуванням досвіду пілотних регіонів Виконавці: Рада міністрів АР Крим, обласні та Севастопольська міська державні адміністрації ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Надутий К.О. Боднарук Н.В. Терещенко A.B. Сердюк А.М. (за згодою) Линник С.О. Керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської держадміністрацій, МОЗ АРК (крім пілотних регіонів) липень затвердження планів перспективного розвитку закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, зазначених у підпункті 27.4
    27.5. Визначення на 2014 рік обсягу ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, з урахуванням результатів аналізу, оцінки медичних потреб і обсягу надання медичної допомоги та кадрового забезпечення Виконавці: Рада міністрів АР Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації БОГАЧЕВ Р.М. Дуда В.П. Ємець П.В. Хобзей М.К. Надутий К.О. Боднарук Н.В. Терещенко A.B. Керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської держадміністрацій, МОЗ АРК (крім пілотних регіонів) липень подання бюджетного запиту на 2014 рік
    27.6. Внесення змін до нормативно-правових актів, які визначають нормативи забезпеченості закладів охорони здоров’я, насамперед, штатними одиницями, лікарняними ліжками (зокрема, до постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 640 «Про затвердження нормативів потреб у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тисяч населення» та до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2000 року № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я»), а також до тих, що впливають на розрахунок фінансової забезпеченості у сфері охорони здоров’я Виконавці: МОЗ України, Мінсоцполітики України, Мінекономрозвитку України ТОЛСТАНОВ O.K. БОГАЧЕВ Р.М. Хобзей М.К. Надутий К.О. Боднарук Н.В. Терещенко A.B. Дуда В.П. Осійчук М.С. Линник С.О. червень видання актів, зазначених у підпункті 27.6
    27.7. Приведення ліжкового фонду закладів охорони здоров’я у відповідність із потребами населення Виконавці: Рада міністрів АР Крим, обласні та Севастопольська міська державні адміністрації ТОЛСТАНОВ O.K. БОГАЧЕВ Р.М. Хобзей М.К. Надутий К.О. Боднарук Н.В. Терещенко A.B. Линник С.О. грудень ліжковий фонд закладів охорони здоров’я приведено у відповідність з потребами населення та вимогами актів з зазначеного питання
28 Модернізація екстреної медичної допомоги 28.1. Затвердження за погодженням із Міністерством охорони здоров’я України регіональних планів функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги на 2013 рік, передбачивши, зокрема, створення централізованої оперативно-диспетчерської служби, утворення та оснащення відділень екстреної медичної допомоги у складі багатопрофільних лікарень, формування мережі пунктів постійного і тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги Виконавці: МОЗ України, Рада міністрів АР Крим, обласні, Севастопольська міська держадміністрації ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Юрченко В.Д. Стрельников М.О. Директори територіальних центрів ЕМД березень затвердження планів, зазначених у підпункті 28.1
28.2. Затвердження переліку закладів охорони здоров’я, які входять до системи екстреної медичної допомоги регіону Виконавці: МОЗ України, Рада міністрів АР Крим, обласні, Севастопольська міська держадміністрації ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Юрченко В.Д. Стрельников М.О. Надутий К.О. Директори територіальних центрів ЕМД березень затвердження переліку, зазначеного у підпункті 28.2
28.3. Концентрація матеріально-технічної бази, необхідної для функціонування системи екстреної медичної допомоги регіону, у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Виконавці: МОЗ України, ДСНС України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Юрченко В.Д. Стрельников М.О. Надутий К.О. Директори територіальних центрів ЕМД березень прийняття уповноваженими органами рішень про передачу матеріально-технічної бази, необхідної для функціонування системи екстреної медичної допомоги регіону, Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
28.4. Затвердження регіональних планів заходів на 2013 і 2014 роки щодо будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в належному стані вулиць і доріг, які мають пріоритетне значення для належного функціонування системи екстреної медичної допомоги Виконавці: Рада міністрів АР Крим, обласні, Севастопольська міська держадміністрації ТОЛСТАНОВ O.K. КАЧУР О.Ю. Хобзей М.К. Юрченко В.Д. Стрельников М.О. Керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської держадміністрацій, МОЗ АРК (крім пілотних регіонів) березень затвердження планів, зазначених у підпункті 28.4
28.5. Створення організаційно-технічних та інших умов для забезпечення виконання нормативу прибуття бригади екстреної медичної (швидкої) допомоги до місця події Виконавці: Рада міністрів АР Крим, обласні, Севастопольська міська державні адміністрації ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Юрченко В.Д. Надутий К.О. Стрельников М.О. Юрченко В.Д. Директори територіальних центрів ЕМД грудень виконання визначеного Кабінетом Міністрів України нормативу прибуття до місця події
28.6. Затвердження за погодженням із Міністерством охорони здоров’я України регіональних планів функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги на 2014 рік Виконавці: МОЗ України, Рада міністрів АР Крим, обласні, Севастопольська міська держадміністрації ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Юрченко В.Д. Надутий К.О. Стрельников М.О. Керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської держадміністрацій, МОЗ АРК (крім пілотних регіонів) вересень затвердження планів, зазначених у підпункті 28.6
28.7. Моніторинг реалізації Закону України «Про екстрену медичну допомогу» та забезпечення постійного організаційно-методичного супроводу регіонів Виконавці: МОЗ України ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Юрченко В.Д. Стрельников М.О. Директори територіальних центрів ЕМД щомісяця звіт МОЗ України за результатами моніторингу
28.8. Модернізація автопарку системи екстреної медичної допомоги Виконавці: МОЗ України, Рада міністрів АР Крим, обласні, Севастопольська міська держадміністрації ТОЛСТАНОВ O.K. Юрченко В.Д. Довганчин Г.С. Дуда В.П. Хобзей М.К. Надутий К.О. Стрельников М.О. Керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської держадміністрацій, МОЗ АРК (крім пілотних регіонів) протягом року виконання плану модернізації автопарку системи екстреної медичної допомоги
29 Формування єдиного медичного простору 29.1. Передача державних закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України, Міністерства охорони здоров’я України (крім закладів загальнодержавного значення) і надають медичну допомогу населенню, в тому числі за професійною, не пов’язаною із станом здоров’я людини, ознакою, у власність відповідних територіальних громад Виконавці: Прем’єр-міністр України, Мінінфраструктури України, Фонд державного майна України, МОЗ України, Рада міністрів АР Крим, обласні та Севастопольська міська державні адміністрації КАЧУР O.K. БОГАЧЕВ Р.М. ТОЛСТАНОВ O.K. Осійчук М.С. Дуда В.П. Лапенко Н.Г. Хобзей М.К. Надутий К.О. Керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської держадміністрацій, МОЗ АРК червень видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 29.1
29.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про особливості діяльності закладів охорони здоров’я Виконавці: Прем’єр-міністр України, МОЗ України ТОЛСТАНОВ O.K. КАЧУР О.Ю. Хобзей М.К. Підгорна Л.М. березень прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 29.2
29.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування закладів охорони здоров’я, створених у формі комунальних некомерційних підприємств, як неприбуткових підприємств Виконавці: Прем’єр-міністр України, Міністерство доходів і зборів України, Мінфін України, МОЗ України БОГАЧЕВ Р.М. Дуда В.П. Ємець П.В. Мельниченко Л.А. травень прийняття Закону України, зазначеного у підпункті 29.3
29.4. Удосконалення нормативно-правової та методологічної бази щодо застосування програмно-цільового методу на рівні районних/міських бюджетів з урахуванням результатів пілотного проекту Виконавці: Мінфін України, МОЗ України БОГАЧЕВ Р.М. Дуда В.П. Ємець П.В. червень видання акта з питань, зазначених у підпункті 29.4
29.5. Забезпечення розроблення методики розподілу обсягу фінансування між видами медичної допомоги Виконавці: МОЗ України БОГАЧЕВ Р.М. Дуда В.П. Ємець П.В. червень видання акта, зазначеного у підпункті 29.5
30 Модернізація системи третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, в тому числі формування системи надання перинатальної допомоги 30.1. Затвердження примірного положення, примірного табеля оснащення, примірних штатних нормативів перинатального центру другого рівня перинатальної допомоги Виконавці: МОЗ України, Національна академія медичних наук України (за згодою) ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Терещенко A.B. Осійчук М.С. Сердюк А.М. (за згодою) липень видання акта МОЗ України з питань, зазначених у підпункті 30.1
30.2. Створення перинатальних центрів другого рівня перинатальної допомоги згідно із затвердженими регіональними планами розвитку перинатальної допомоги Виконавці: Рада міністрів АР Крим, обласні, Севастопольська міська держадміністрації ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Терещенко A.B. Осійчук М.С. Керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської держадміністрацій, МОЗ АРК грудень виконання не менше ніж на 80% регіонального плану
31 Поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я 31.1. Затвердження примірного положення про територіальний навчально — тренінговий центр сімейної медицини Виконавці: МОЗ України, Міністерство освіти і науки України КАЧУР О.Ю. Хобзей М.К. Євтушенко В.В. Осійчук М.С. березень видання акта з питання, зазначеного у підпункті 31.1
31.2. Затвердження нових кваліфікаційних характеристик для лікаря загальної практики — сімейного лікаря та медсестри загальної практики — сімейної медицини, що грунтуються на компетентнісному підході Виконавці: МОЗ України КАЧУР О.Ю. Осійчук М.С. Хобзей М.К. Надутий К.О. Осташко С.І. Терещенко A.B. квітень видання акта з питань, зазначених у підпункті 31.2
31.3. Забезпечення укомплектування закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, лікарями загальної практики — сімейними лікарями відповідно до перспективних планів підготовки та перепідготовки лікарів за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина» Виконавці: МОЗ України, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації КАЧУР О.Ю. Осійчук М.С. Хобзей М.К. Надутий К.О. Керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, МОЗ АРК грудень збільшення показника укомплектованості сімейними лікарями первинної ланки охорони здоров’я не менше ніж на 5%
32 Розроблення медичних стандартів та клінічних протоколів 32.1. Затвердження переліку станів і захворювань, що найчастіше зустрічаються у практиці надання первинної медичної допомоги лікарями загальної практики — сімейними лікарями Виконавці: МОЗ України, Національна академія медичних наук України (за згодою) КАЧУР О.Ю. ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Надутий К.О. Сердюк А.М. (за згодою) березень видання акта МОЗ України з питання, зазначеного у підпункті 32.1
32.2. Затвердження медичних стандартів та уніфікованих клінічних протоколів для не менш як 20 станів і захворювань, що найчастіше зустрічаються у практиці надання первинної медичної допомоги лікарями загальної практики — сімейними лікарями Виконавці: МОЗ України, Національна академія медичних наук України (за згодою) ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Надутий К.О. Острополець H.A. Терещенко A.B. Донченко Т.М. Сердюк А.М. (за згодою) грудень видання акта МОЗ України з питань, зазначених у підпункті 32.2
32.3. Затвердження переліку станів і захворювань, що найчастіше зустрічаються у практиці надання екстреної медичної допомоги Виконавці: МОЗ України, НАМН України (за згодою) ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Юрченко В.Д. Стрельников М.О. Сердюк А.М. (за згодою) березень видання акта МОЗ України з питання, зазначеного у підпункті 32.3
32.4. Затвердження медичних стандартів та уніфікованих клінічних протоколів для не менш як 20 станів і захворювань, що найчастіше зустрічаються у практиці надання екстреної медичної допомоги Виконавці: МОЗ України, НАМН України (за згодою) ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Надутий К.О. Стрельников М.О. Юрченко В.Д. Острополець H.A. Терещенко A.B. Донченко Т.М. Сердюк А.М. (за згодою) грудень видання акта МОЗ України з питань, зазначених у підпункті 32.4
32.5. Визначення принципів належної фармакотерапевтичної практики та запобігання поліпрагмазії з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я Виконавці: МОЗ України ТОЛСТАНОВ O.K. БОГАЧЕВ Р.М. Хобзей М.К. Нетяженко В.З. Коношевич Л.В. Нестерчук М.М. травень видання акта МОЗ України з питань, зазначених у підпункті 32.5
Забезпечення якості та доступності лікарських засобів і виробів медичного призначення
33 Забезпечення населення доступними та якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення 33.1. Нормативне врегулювання питань забезпечення населення доступними та якісними лікарськими засобами і виробами медичного призначення, передбачивши, зокрема:      
33.1.1. Удосконалення процедури державної реєстрації харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок з метою забезпечення населення України безпечною та якісною продукцією зазначеної групи, а також з метою вдосконалення нормативної бази щодо обігу цієї продукції Виконавці: Прем’єр-міністр України, МОЗ України БОГАЧЕВ Р.М. Коношевич Л.В. Григоренко A.A. серпень видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 33.1.1
33.1.2. Удосконалення системи призначення та відпуску лікарських засобів Виконавці: МОЗ України БОГАЧЕВ Р.М. Коношевич Л.В. Хобзей М.К. серпень видання акта з питання, зазначеного у підпункті 33.1.2
33.1.3. Удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення Виконавці: Прем’єр-міністр України, МОЗ України БОГАЧЕВ Р.М. Коношевич Л.В. Толкачева Я. А. Курлова В.С. Соловйов О.С. Довганчин Г.С. березень видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 33.1.3
33.1.4. Запровадження стандарту «Належна регуляторна практика» щодо обігу лікарських засобів Виконавці: МОЗ України БОГАЧЕВ Р.М. Коношевич Л.В. Лясковський Т.М. Соловйов О.С. березень видання акта з питання, зазначеного у підпункті 33.1.4
33.1.5. Затвердження методів планування та розрахунку кількості лікарських засобів, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів для забезпечення визначених груп населення, на основі відповідних реєстрів Виконавці: Прем’єр-міністр України, МОЗ України БОГАЧЕВ Р.М. ТОСТАНОВ О.К. Довганчин Г.С. Хобзей М.К. Григоренко A.A. Линник С. 0. Голубчиков М.В. березень видання актів з питань, зазначених у підпункті 33.1.5
33.2. Приєднання Державної служби України з лікарських засобів до Системи сертифікації якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі відповідно до вимог Всесвітньої організації охорони здоров’я Виконавці: МОЗ У країни, Держлікслужба України БОГАЧЕВ Р.М. Коношевич Л.В. Соловйов О.С. березень видання акта МОЗ України з питання, зазначеного у підпункті 33.2
33.3. Дооснащення лабораторій територіальних органів Державної служби України з лікарських засобів відповідно до вимог керівного документа Всесвітньої організації охорони здоров’я QAS/09.296 Rev. 1 та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я Виконавці: Прем’єр-міністр України, МОЗ України, Мінфін України, Держлікслужба України, Мінекономрозвитку України БОГАЧЕВ Р.М. Соловйов О.С. протягом року забезпечення дооснащення лабораторій відповідно до обгрунтованих потреб
IV. РЕФОРМА ОСВІТИ ТА РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ
Удосконалення системи управління освітою
34 Проведення єдиної освітньої політики, забезпечення наступності між рівнями освіти 34.5. Продовження формування єдиного освітнього простору шляхом передачі (з урахуванням специфіки підготовки фахівців) в управління Міністерства освіти і науки України вищих навчальних закладів державної форми власності, що перебувають в управлінні інших центральних органів виконавчої влади Виконавці: Прем’єр-міністр України, Міністерство освіти і науки України КАЧУР О.Ю. Осійчук М.С. Волосовець О.П. протягом року передача в управління Міністерства освіти і науки України 90% вищих навчальних закладів, що перебувають в управлінні інших центральних органів виконавчої влади
Підвищення ефективності формування державного замовлення та фінансування освіти
39 Підвищення ефективності фінансування навчальних закладів 39.3. Підготовка нормативно-правового акта щодо нормативного врегулювання діяльності централізованих бухгалтерій, груп господарського обслуговування (типове положення з визначенням функцій, статусу, джерел фінансування) Виконавці: Мінфін України, Міністерство освіти і науки У країни, Мінкультури У країни, МОЗ України БОГАЧЕВ Р.М. Лапенко Н.Г. Дуда В.П. Осійчук М.С. Волосовець О.П. листопад видання акта з питання, зазначеного у підпункті 39.3
V. РЕФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Реформування системи соціальної підтримки та послуг
49 Реформування системи соціальних послуг 49.2. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо внесення змін до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні гарантії» щодо уточнення термінології стосовно державних соціальних стандартів Виконавці: Прем’єр-міністр України, Мінсоцполітики України, Мінфін України, Мінекономрозвитку України, МОЗ України, МОН України, Мінмолодьспорту України, Мінкультури України ТОЛСТАНОВ O.K. БОГАЧЕВ Р.М. Хобзей М.К. Дуда В.П. Григоренко A.A. Донченко Т.М. Линник О.С. жовтень прийняття Закону, зазначеного в підпункті 49.2
50 Удосконалення механізму надання окремим категоріям населення пільг з метою посилення адресності їх надання та більш повного задоволення індивідуальних потреб 50.1. Прийняття нормативно-правових актів щодо запровадження механізму надання грошової допомоги окремим пільговим категоріям населення, у тому числі інвалідам, для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування Виконавці: Прем’єр-міністр України, Мінсоцполітики України, МОЗ України, Мінфін України БОГАЧЕВ P.M. ТОЛСТАНOB O.K. Дуда В.П. Хобзей М.К. Терещенко A.B. листопад видання актів з питання, зазначеного у підпункті 50.1
Удосконалення законодавства у сфері оплати праці та зайнятості населення
59 Модернізація системи оплати праці працівників бюджетної сфери 59.1. Розроблення та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо вдосконалення умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки Виконавці: Прем’єр-міністр України, Мінсоцполітики України, Мінфін України, МОН України, Мінмолодьспорту України, МОЗ України, Мінкультури України БОГАЧЕВ P.M. Дуда В.П. Купліванчук A.B. червень видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 59.1
Упорядкування діяльності галузевих закладів для надання громадянам якісних та адресних послуг, гарантованих законодавством
61 У порядкування діяльності галузевих закладів для надання громадянам якісних та адресних послуг, гарантованих законодавством 61.2. Розроблення моделі фінансового забезпечення у сфері охорони здоров’я, що забезпечуватиме перехід від утримання державних та комунальних закладів охорони здоров’я до оплати наданих ними послуг за договорами про медичне обслуговування населення Виконавці: Прем ‘єр-міністр України, МОЗ України БОГАЧЕВ P.M. Дуда В.П. Ємець П.В. Линник С.О. червень видано акт Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 61.2
VI. Дерегуляція, розвиток підприємництва та реформування надання адміністративних послуг
Спрощення дозвільної системи та сфери ліцензування
66 Удосконалення процедур отримання документів дозвільного характеру 66.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, щодо їх приведення у відповідність із нормами Законів України «Про адміністративні послуги» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» Виконавці: Прем’єр-міністр України, Мінекономроівитку України, Держпідприємництво України, Мінагрополітики України, Мінприроди України, Мінкультури України, Мінінфраструктури України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді та спорту України,Мін’юст України, МВС України, Мінрегіон України, МОЗ України, ДСКН України БОГАЧЕВ P.M. ТОЛСТАНОВ О.К.КАЧУР О.Ю. Коношевич Л.В. Донченко Т.М. Григоренко A.A. Соловйов О.С. Александріна Т.А. Пономаренко A.M. вересень внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 66.2
66.4. Видання Кабінетом Міністрів України актів про затвердження порядків видачі документів дозвільного характеру, необхідність отримання яких передбачена Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Виконавці: Прем’єр-міністр України, Держпідприємництво України, Мінагрополітики України, Мінекономрозвитку України, Мінінфраструктури України, Мінкультури України, Мінприроди України, МОЗ України, МОН України, Мінмолодьспорту України, МВС України, Міністерство доходів і зборів України БОГАЧЕВ P.M. ТОЛСТАНОВ O.K. КАЧУР О.Ю. Коношевич Л.В. Донченко Т.М. Соловйов О.С. Александріна Т.А. Пономаренко A.M. червень видання нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 66.4
67 Удосконалення процедури отримання документів дозвільного характеру та здійснення заходів державного нагляду (контролю) 67.1. Проведення аналізу діяльності державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади і проводять лабораторні дослідження, науково-дослідну експертизу, моніторинг, надання експертних висновків тощо та які своїми експертними висновками можуть впливати на прийняття управлінських рішень. За результатами аналізу вирішити питання щодо доцільності дальшого функціонування таких суб’єктів (прийняття рішення про їх реорганізацію, ліквідацію), унеможливлення залучення таких суб’єктів до заходів державного нагляду (контролю) Виконавці: Держпідприємництво України, Мінфін України, Мін ‘юст України, ЦОВВ БОГАЧЕВ P.M. КАЧУР О.Ю. Коношевич Л.В. Нестерчук М.М. Соловйов О.С. Пономаренко А.М. грудень видання актів з питання, зазначеного у підпункті 67.1
Державний нагляд (контроль)
76 Впорядкування та вдосконалення процедури здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, зменшення кількості здійснення заходів державного нагляду (контролю), у тому числі шляхом усунення дублювання функцій органів нагляду (контролю) 76.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до законодавчих актів України з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, яким передбачити, зокрема: визначення переліку органів державного нагляду (контролю), сфер їх нагляду (контролю) та предмет їх контрольно-наглядових повноважень; приведення законодавчих актів України, якими центральні органи виконавчої влади керуються під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), у відповідність із Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Виконавці: Прем’єр-міністр України, Держпідприємництво України, Мінекономрозвитку України, ЦОВВ (відповідно до компетенції) ТОЛСТАНОВ О.К. БОГАЧЕВ P.M. КАЧУР О.Ю. Донченко Т.М. Коношевич Л.В. Соловйов О.С. Александріна Т.А. Пономаренко А.М. травень внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 76.2
    76.7. Видання Кабінетом Міністрів України актів про перегляд критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності з метою: зменшення кількості та частоти здійснення перевірок; перегляду критеріїв, за якими суб’єкти господарювання відносяться до найвищої та середньої групи ризику, з метою звуження кола таких суб’єктів господарювання Виконавці: Прем’єр-міністр України, Держпідприємництво України, МОЗ України, Держсанепідслужба України, Держгірпромнагляд України, ДСНС України, Мінекономрозвитку України, Держспоживінспекція України, Мінрегіон України, Держархбудінспекція України, Мінприроди України, ЦОВВ (відповідно до компетенції) ТОЛСТАНОВ О.К. БОГАЧЕВ P.M. КАЧУР О.Ю. Донченко Т.М. Коношевич Л.В. Соловйов О.С. Александріна Т.А. Пономаренко A.M. березень видання актів Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 76.7
    76.8. Затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), забезпечивши, зокрема: їх відповідність методичним рекомендаціям щодо розроблення переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, а також типовим формам актів, які складаються за результатами планових заходів державного нагляду (контролю); визначення вичерпного переліку питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль); унеможливлення (заборону) здійснення заходів державного нагляду (контролю) з питань, що не зазначені у формі акта Виконавці: Прем’єр-міністр України, Держпідприємництво України, МОЗ України, Держсанепідслужба України, Держгірпромнагляд України, ДСНС України, Мінекономрозвитку України, Держспоживінспекція України, Мінрегіон України, Держархбудінспекція України, Мінприроди України, ЦОВВ (відповідно до компетенції) ТОЛСТАНОВ О.К. БОГАЧЕВ P.M. КАЧУР О.Ю. Донченко Т.М. Коношевич Л.В. Соловйов О.С. Александріна Т.А. Пономаренко A.M. березень видання актів з питань, зазначених у підпункті 76.8
    76.9. Забезпечення вільного та безоплатного доступу суб’єктів господарської діяльності до нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), шляхом розміщення таких актів на офіційних веб-сайтах контролюючих органів Виконавці: Прем’єр-міністр України, Держпідприємництво України, ЦОВВ (відповідно до компетенції) КАЧУР О.Ю. ТОЛСТАНОВ О.К. БОГАЧЕВ P.M. Донченко Т.М. Коношевич Л.В. Соловйов О.С. Александріна Т.А. Пономаренко A.M. червень розміщення нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), на офіційних веб-сайтах контролюючих органів
    76.10. Видання нормативно-правових актів щодо створення дієвого механізму координації діяльності органів державного нагляду (контролю), передбачивши забезпечення єдиного методологічного підходу до розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері державного нагляду (контролю), зокрема щодо віднесення суб’єктів господарювання до відповідних ступенів ризику, підготовки уніфікованих форм актів, що складаються за результатами заходів державного нагляду (контролю), а також залучення до цієї роботи представників бізнес-асоціацій та неурядових організацій Виконавці: Прем’єр-міністр України, Держпідприємництво України, Мінекономрозвитку України, центральні органи виконавчої влади ТОЛСТАНОВ О.К. БОГАЧЕВ P.M. КАЧУР О.Ю. Донченко Т.М. Коношевич Л.В. Соловйов О.С. Александріна Т.А. Пономаренко A.M. квітень видання актів з питань, зазначених у підпункті 76.10
77 Оптимізація роботи органів державного нагляду (контролю), усунення дублювання їх функцій 77.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо усунення дублювання функцій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі (Державній інспекції сільського господарства України), передбачивши передачу його повноважень іншим центральним органам виконавчої влади, зокрема: щодо проведення лабораторних аналізів стану забруднення земель, у тому числі радіоактивного, в зонах безпосереднього впливу викидів і скидів підприємствами забруднюючих речовин, а також у разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій — відповідно центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища (Державній екологічній інспекції України), центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення (Державній санітарно-епідеміологічній службі України). Виконавці: Прем’єр-міністр України, Держпідприємництво України, Мінагрополітики України, центральні органи виконавчої влади (відповідно до компетенції) КАЧУР О.Ю. Пономаренко А.М. травень внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 77.1
    77.2. Моніторинг проведення центральними органами виконавчої влади, що здійснюють державний нагляд (контроль), планових та позапланових перевірок шляхом одержання від таких центральних органів виконавчої влади відповідної інформації Виконавці: Держпідприємництво України, центральні органи виконавчої влади (відповідно до компетенції) БОГАЧЕВ P.M. КАЧУР О.Ю. Донченко Т.М. Коношевич Л.В. Соловйов О.С. Александріна Т.А. Пономаренко A.M. щокварталу протягом року прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних рішень
Захист економічної конкуренції
78 Посилення конкуренції на ринках 78.2. Вжиття комплексних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі проведення перевірок, зокрема, у сферах:      
78.2.1. реалізації лікарських засобів; Виконавці: Антимонопольний комітет України, МОЗ України, Держлікслужба України БОГАЧЕВ P.M. Соловйов О.С. протягом року подання Президентові України звіту за результатами вжитих заходів
78.2.4. супутніх послуг при наданні адміністративних послуг; Виконавці: Антимонопольний комітет України, центральні та місцеві органи виконавчої влади ТОЛСТАНОВ O.K. КАЧУР О.Ю. БОГАЧЕВ P.M. Донченко Т.М. Коношевич Л.В. Григоренко A.A. Осшчук М.С. Соловйов О.С. Александрша Т.А. Пономаренко А.М. Пивоваров A.A. протягом року подання Президентові України звіту за результатами вжитих заходів
78.2.5. ритуальних послуг Виконавці: Антимонопольний комітет України, Мінрегіон України, МОЗ України, МВС України,Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації ТОЛСТАНОВ О.К. Хобзей М.К. Комаров М.П. протягом року подання Президентові України звіту за результатами вжитих заходів
79 Забезпечення розвитку конкурентної політики і законодавства України 79.1. Вжиття заходів зі сприяння у проведенні Конференцією ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) огляду законодавства та політики у сфері конкуренції в Україні Виконавці: Антимонопольний комітет України, центральні органи виконавчої влади БОГАЧЕВ P.M. Коношевич Л.В. Соловйов О.С. грудень сприяння у проведенні Конференцією ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) огляду законодавства та політики у сфері конкуренції в Україні
Розвиток та підтримка підприємництва
80 Забезпечення сприятливих умов розвитку малого і середнього підприємництва 80.1. Розроблення та схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва, передбачивши, зокрема, визначення: сучасного стану розвитку малого і середнього підприємництва; мети, завдань та напрямів державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва; заходів щодо реалізації Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва; механізмів надання державної підтримки малого і середнього підприємництва Виконавці: Прем’єр-міністр України, Держпідприємництво України, Мінекономрозвитку України, Мінфін України, Мін’юст України, центральні органи виконавчої влади БОГАЧЕВ P.M. ТОЛСТАНОВ О.К. КАЧУР О.Ю. Коношевич Л.В. Донченко Т.М. Соловйов О.С. Александріна Т.А. Пономаренко A.M. серпень видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 80.1
80.2. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про Загальнодержавну програму розвитку малого і середнього підприємництва на основі схваленої Кабінетом Міністрів України Концепції, зазначеної у підпункті 80.1 Виконавці: Прем’єр-міністр України, Держпідприємництво України, Мінекономрозвитку України, Мінфін України, Мін’юст України, центральні органи виконавчої влади БОГАЧЕВ P.M. ТОЛСТАНОВ О.К. КАЧУР О.Ю. Коношевич Л.В. Донченко Т.М. Соловйов О.С. Александріна Т.А. Пономаренко A.M. жовтень внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 80.2
Реформування надання адміністративних послуг
81 Нормативне врегулювання питань надання адміністративних послуг 81.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проектів Законів України:     прийняття Законів України з питань, зазначених у підпунктах 81.1.4, 81.1.7
81.1.4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративні послуги»; Виконавці: Прем’єр-міністр України, керівники центральних органів виконавчої влади (відповідно до компетенції), Мінекономрозвитку України, Мін’юст України КАЧУР О.Ю. БОГАЧЕВ P.M. ТОЛСТАНОВ О.К. Пивоваров A.A. Коношевич Л.В. Донченко Т.М. Соловйов О.С. Александрша Т.А. Пономаренко А.М. квітень
81.1.7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення безумовної реалізації вимоги, за якою держателями реєстрів, інших інформаційних баз, які використовуються для надання адміністративних послуг, можуть бути виключно державні органи та органи місцевого самоврядування Виконавці: Прем’єр-міністр України, керівники центральних органів виконавчої влади (відповідно до компетенції), Мінекономрозвитку України КАЧУР О.Ю. БОГАЧЕВ P.M. ТОЛСТАНОВ О.К. Коношевич Л.В. Донченко Т.М. Голубчиков М.С. Осійчук М.С. Григоренко A.A. Соловйов О.С. Александріна Т.А. Пономаренко A.M. квітень  
81.7. Підготовка та видання актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади щодо приведення нормативно-правових актів у відповідність із вимогами Закону України «Про адміністративні послуги», зокрема щодо виключення з переліків документів, які подаються для надання адміністративних послуг, архівних та інших довідок, виписок, витягів, інших документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні чи користуванні органів державної влади чи підприємств, установ та організацій, що перебувають у їх управлінні (отримання суб’єктами надання адміністративних послуг таких документів має здійснюватися без участі суб’єкта звернення) Виконавці: керівники центральних органів виконавчої влади (відповідно до компетенції) КАЧУР О.Ю. БОГАЧЕВ P.M. ТОЛСТАНОВ О.К. Коношевич Л.В. Донченко Т.М. Осійчук М.С. Григоренко A.A. Соловйов О.С. Александріна Т.А. Пономаренко A.M. квітень видання актів з питання, зазначеного у підпункті 81.7
82 Оптимізація процедур надання адміністративних послуг 82.1. Спрощення процедур надання адміністративних послуг з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги» шляхом перегляду переліків документів, необхідних для одержання адміністративних послуг Виконавці: керівники центральних органів виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації КАЧУР О.Ю. БОГАЧЕВ P.M. ТОЛСТАНОВ О.К. Донченко Т.М. Коношевич Л.В. Соловйов О.С. Александріна Т.А. Пономаренко A.M. грудень видання відповідних актів з питання, зазначеного у підпункті 82.1
82.3. Забезпечити скасування плати за внесення відомостей до державних реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг Виконавці: Прем’єр-міністр України,Мін’юст України, керівники центральних органів виконавчої влади КАЧУР О.Ю. БОГАЧЕВ P.M. ТОЛСТАНОВ О.К. Голубчиков М.В. Донченко Т.М. Осійчук М.С. Коношевич Л.В. Соловйов О.С. Александріна Т.А. Пономаренко A.M. березень видання актів з питань, зазначених у підпункті 82.3
83 Створення зручних і доступних умов для отримання споживачами адміністративних послуг 83.3. Забезпечити затвердження та розміщення для публічного доступу інформаційних карток на кожну адміністративну послугу Виконавці: керівники центральних органів виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації КАЧУР О.Ю. БОГАЧЕВ P.M. ТОЛСТАНОВ О.К. Коношевич Л.В. Донченко Т.М. Григоренко A.A. Осійчук М.С. Соловйов О.С. Александріна Т.А. Пономаренко A.M. березень наявність у публічному доступі (на офіційних вебсайтах суб’єктів надання адміністративних послуг або у центрах адміністративних послуг) інформаційних карток на кожну адмінпослугу
83.4. Забезпечити затвердження технологічних карток на кожну адміністративну послугу Виконавці: керівники центральних органів виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації КАЧУР О.Ю. БОГАЧЕВ P.M. ТОЛСТАНОВ О.К. Коношевич Л.В. Донченко Т.М. Григоренко A.A. Осійчук М.С. Соловйов О.С. Александріна Т.А. Пономаренко A.M. Пивоваров A.A. квітень затвердження технологічних карток суб’єктами надання адміністративних послуг
84 Спрощення порядку надання адміністративних послуг органами Державної міграційної служби України 84.2. Підвищення якості надання окремих адміністративних послуг, які надаються органами Державної міграційної служби України      
84.2.6. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення вичерпного переліку підстав та встановлення порядку одержання у передбачених законом випадках від визначених державних органів інформації про склад сім’ї особи Виконавці: Прем’єр-міністр України, МВС України, Мін’юст України, ДМС України, керівники центральних органів виконавчої влади відповідно до компетенції ТОЛСТАНОВ O.K. Терещенко A.B. Александріна Т.А. Пивоваров A.A. травень прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 84.2.6
87 Забезпечення гармонізації національних стандартів із міжнародними та європейськими стандартами 87.1. Забезпечення гармонізації національних стандартів із міжнародними та європейськими стандартами на рівні не менше 80 відсотків загального обсягу      
87.1.1. Розроблення з урахуванням обсягів фінансування, визначених Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», національних стандартів, що відповідають європейським стандартам і які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам тих технічних регламентів, що розроблені на основі директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу та не пізніше 31 грудня 2013 року підлягають обов’язковому застосуванню Виконавці: Прем’єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, Мінінфраструктури України, МВС України, Мінагрополітики України, Держлікслужба України, Держгірпромнагляд України, Держенерго-ефективності України, Держатомрегулювання України БОГАЧЕВ P.M. Соловйов О.С. Коношевич Л.B. грудень розроблення національних стандартів, що відповідають європейським гармонізованим стандартам, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, зазначених у підпункті 87.1.1
87.1.2. Формування на основі переліків посилань на європейські стандарти, опублікованих в Офіційному віснику Європейського Союзу, переліків національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам тих технічних регламентів, що розроблені на основі директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу та не пізніше 31 грудня 2013 року підлягають обов’язковому застосуванню, і оприлюднення таких переліків на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Виконавці: Прем’єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, Мінінфраструктури України, МВС України, Держгірпромнагляд України, Держлікслужба України, Держенергоефективності України, Держатомрегулювання України БОГАЧЕВ P.M. Соловйов О.С. Коношевич Л.B. грудень формування переліків національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, зазначених у підпункті 87.1.2
Забезпечення безпечності харчових продуктів та окремих показників їх якості
89 Адаптація системи санітарних та фітосанітарних стандартів до законодавства Європейського Союзу 89.1. Видання актів, необхідних для адаптації системи санітарних і фітосанітарних стандартів до законодавства Європейського Союзу      
    89.1.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо безпечності та якості харчових продуктів» з метою гармонізації відповідного законодавства України із законодавством Європейського Союзу (зокрема, Регламентами Європейського Парламенту та Ради ЄС № 178/2002 від 28 січня 2002 року, № 852/2004 від 29 квітня 2004 року, № 853/2004 від 29 квітня 2004 року, Регламентом Європейського Парламенту № 882/2004 від 29 квітня 2004 року) та приведення його у відповідність із вимогами Світової організації торгівлі, передбачивши зокрема: встановлення принципів і механізмів державного регулювання безпечності та якості харчових продуктів відповідно до законодавства Європейського Союзу та вимог СОТ; покладення повноважень щодо організації та здійснення контролю за безпечністю та якістю всіх харчових продуктів на єдиний контролюючий орган та можливість делегування деяких повноважень з такого контролю іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до вимог щодо такого делегування, передбачених Регламентом Європейського Парламенту № 882/2004 від 29 квітня 2004 року; скасування вимог щодо одержання та/або проходження (здійснення) виробниками харчових продуктів документів дозвільного характеру, висновків, сертифікатів, погоджень, експертиз тощо, які не застосовуються в практиці Європейського Союзу; проведення державної реєстрації лише тих об’єктів санітарних заходів, які підлягають відповідній реєстрації згідно із законодавством Європейського Союзу; запровадження застосування вимог стандартів харчових продуктів на добровільній основі; обов’язковість упровадження операторами КАЧУР О.Ю. Григоренко A.A. Бутильська Н.О. березень прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1
    89.1.2. Затвердження з урахуванням Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС № 1331/2008 від 16 грудня 2008 року порядку державної реєстрації харчових добавок, ароматизаторів та ензимів, передбачивши, зокрема: форму заявки на державну реєстрацію харчових добавок, ароматизаторів та ензимів; вичерпний перелік документів, що подаються разом із заявкою на державну реєстрацію харчових добавок, ароматизаторів, ензимів та/або протягом проведення такої реєстрації; спрощену процедуру державної реєстрації харчових добавок, ароматизаторів, ензимів у разі їх реєстрації хоча б однією з відповідних міжнародних організацій (у рамках СОТ та/або ЄС); підстави для державної реєстрації харчових добавок, ароматизаторів та ензимів; підстави для відмови в державній реєстрації харчових добавок, ароматизаторів та ензимів; забезпечення конфіденційності інформації, що надається заявником для здійснення державної реєстрації харчових добавок, ароматизаторів та ензимів; порядок ведення відповідних державних реєстрів харчових добавок, ароматизаторів та ензимів; порядок оприлюднення інформації, що міститься в державних реєстрах харчових добавок, ароматизаторів та ензимів Виконавці: МОЗ України КАЧУР О.Ю. Григоренко A.A. Бутильська Н.О. у двомісячний строк 3 дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1 видання акта з питань, зазначених у підпункті 89.1.2
    89.1.3. Затвердження з урахуванням Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС № 1333/2008 від 16 грудня 2008 року санітарних норм і правил щодо застосування харчових добавок, у тому числі переліку харчових добавок, дозволених до використання в харчових продуктах, передбачивши, зокрема: перелік речовин, що не належать до категорії харчових добавок; вимоги щодо включення харчової добавки до переліку харчових добавок, які дозволені до використання в харчових продуктах; класи харчових добавок; вимоги до маркування харчових добавок, що не призначені для реалізації кінцевому споживачу; вимоги до маркування харчових добавок, що призначені для реалізації кінцевому споживачу Виконавці: МОЗ України КАЧУР О.Ю. Григоренко A.A. Бутильська Н.О. у двомісячний строк 3 дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1 видання акта з питань, зазначених у підпункті 89.1.3
    89.1.4. Затвердження з урахуванням Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС № 1334/2008 від 16 грудня 2008 року санітарних норм і правил щодо застосування ароматизаторів, у тому числі переліку ароматизаторів, дозволених до використання в харчових продуктах, передбачивши, зокрема: умови застосування ароматизаторів у харчових продуктах; види/групи ароматизаторів; види/групи ароматизаторів, що не підлягають державній реєстрації; вимоги до маркування ароматизаторів, що не призначені для реалізації кінцевому споживачу; вимоги до маркування ароматизаторів, що призначені для реалізації кінцевому споживачу; умови виробництва термічно оброблених ароматизаторів та максимально допустимі рівні залишків деяких речовин у термічно оброблених ароматизаторах; речовини, вміст яких регламентується в харчових продуктах, до яких додаються ароматизатори або харчові інгредієнти з ароматичними властивостями Виконавці: МОЗ України КАЧУР О.Ю. Григоренко A.A. Бутильська Н.О. Проданчук М.Г. у двомісячний строк 3 дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1 видання акта з питань, зазначених у підпункті 89.1.4
    89.1.5. Затвердження з урахуванням Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС № 1332/2008 від 16 грудня 2008 року санітарних правил і норм щодо застосування ензимів (у тому числі переліку ензимів, дозволених до використання в харчових продуктах), передбачивши, зокрема: умови включення ензимів до переліку ензимів, які допущені до використання в харчових продуктах; умови застосування ензимів у харчових продуктах; вимоги до маркування ензимів, що не призначені для реалізації кінцевому споживачу; вимоги до маркування ензимів, що призначені для реалізації кінцевому споживачу Виконавці: МОЗ України КАЧУР О.Ю. Григоренко A.A. Бутильська Н.О. у двомісячний строк 3 дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1 видання акта з питань, зазначених у підпункті 89.1.5
    89.1.6. Затвердження гігієнічних вимог до молока та молочних продуктів, параметрів безпечності молока і молочних продуктів, окремих показників їх якості 3 метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством Європейського Союзу Виконавці: МОЗ України КАЧУР О.Ю. Григоренко A.A. Бутильська Н.О. Проданчук М.Г. у тримісячний строк 3 дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1 видання акта з питань, зазначених у підпункті 89.1.6
    89.1.7. Затвердження гігієнічних вимог до м’яса та м’ясних продуктів, параметрів безпечності м’яса та м’ясних продуктів, окремих показників їх якості 3 метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством Європейського Союзу Виконавці: МОЗ України КАЧУР О.Ю. Григоренко A.A. Бутильська Н.О. Проданчук М.Г. у тримісячний строк 3 дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1 видання акта з питань, зазначених у підпункті 89.1.7
    89.1.8. Затвердження гігієнічних вимог до води питної, включаючи воду природну мінеральну, параметрів безпечності води питної, включаючи воду природну мінеральну, та окремих показників її якості з метою гармонізації законодавства України з Директивами Ради ЄС № 80/777/ЕЕС від 15 липня 1980 року, № 98/83/ЕС від 3 листопада 1998 року та Директивою Європейської Комісії № 2003/40/ЕС від 16 травня 2003 року Виконавці: МОЗ України КАЧУР О.Ю. Григоренко A.A. Бутильська Н.О. у тримісячний строк 3 дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1 видання акта з питань, зазначених у підпункті 89.1.8
    89.1.9. Затвердження гігієнічних вимог до соків і сокових напоїв, параметрів безпечності соків і сокових напоїв, окремих показників їх якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством Європейського Союзу Виконавці: МОЗ України КАЧУР О.Ю. Григоренко A.A. Бутильська Н.О. Проданчук М.Г. У п’яти­місячний строк 3 дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1 видання акта з питань, зазначених у підпункті 89.1.9
    89.1.10. Затвердження гігієнічних вимог до безалкогольних напоїв, параметрів безпечності безалкогольних напоїв, окремих показників їх якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством Європейського Союзу Виконавці: МОЗ України КАЧУР О.Ю. Григоренко A.A. Бутильська Н.О. Проданчук М.Г. у п’яти­місячний строк 3 дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1 видання акта з питань, зазначених у підпункті 89.1.10
    89.1.11. Затвердження гігієнічних вимог до кондитерських виробів, параметрів безпечності кондитерських виробів, окремих показників ЇХ ЯКОСТІ 3 метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством Європейського Союзу Виконавці: МОЗ України КАЧУР О.Ю. Григоренко A.A. Бутильська Н.О. Проданчук М.Г. у п’яти­місячний строк 3 дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1 видання акта з питань, зазначених у підпункті 89.1.11
    89.1.12. Затвердження гігієнічних вимог до харчових продуктів, що виробляються на підприємствах громадського харчування Виконавці: МОЗ України КАЧУР О.Ю. Григоренко A.A. Бутильська Н.О. у місячний строк 3 дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1 видання акта з питань, зазначених у підпункті 89.1.12
    89.1.13. Затвердження максимальних рівнів для контамінантів у харчових продуктах відповідно до Регламенту Європейської Комісії № 1881/2006 від 19 грудня 2006 року Виконавці: МОЗ України КАЧУР О.Ю. Григоренко A.A. Бутильська Н.О. квітень видання акта з питання, зазначеного у підпункті 89.1.13
    89.1.14. Затвердження гігієнічних вимог до м’яса птиці, параметрів безпечності м’яса птиці, окремих показників його якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством Європейського Союзу, зокрема з Регламентом Європейської Комісії № 543/2008 від 16 червня 2008 року Виконавці: МОЗ України КАЧУР О.Ю. Григоренко A.A. Бутильська Н.О. Проданчук М.Г. травень видання акта з питання, зазначеного у підпункті 89.1.14
    89.1.15. Затвердження гігієнічних вимог до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності продуктів дитячого харчування та окремих показників їх якості з урахуванням Директив Європейської Комісії 2006/141/ЄС від 22 грудня 2006 року, 2006/125/ЄС від 5 грудня 2006 року та Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2009/3 9/ЄС від 6 травня 2009 року Виконавці: МОЗ України КАЧУР О.Ю. Григоренко A.A. Бутильська Н.О. червень видання акта з питання, зазначеного у підпункті 89.1.15
    89.1.16. Затвердження гігієнічних вимог до дієтичних добавок з урахуванням Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2002/46/ЄС від 10 червня 2002 року Виконавці: МОЗ України КАЧУР О.Ю. Григоренко A.A. Бутильська Н.О. грудень видання акта з питання, зазначеного у підпункті 89.1.16
    89.1.17. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про новітні харчові продукти щодо забезпечення гармонізації законодавства України з Регламентом Європейського Парламенту та Ради ЄС № 258/97 від 27 січня 1997 року, передбачивши, зокрема: установлення критеріїв, за якими оператори продовольчого ринку зможуть самостійно визначити, чи є той або інший продукт новітнім; визначення вичерпного переліку документів та дій (включаючи дослідження з метою підтвердження безпечності), що необхідні для проведення Міністерством охорони здоров’я України державної реєстрації новітнього харчового продукту; спрощену процедуру реєстрації новітнього харчового продукту у разі реєстрації такого харчового продукту у державах ЄС; установлення дворічного перехідного періоду впровадження Закону Виконавці: Прем’єр-міністр України, МОЗ України, Мінагрополітики України КАЧУР О.Ю. Григоренко A.A. Бутильська Н.О. березень прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.17
    89.1.20. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо інформування споживачів про харчові продукти з метою гармонізації законодавства України з Регламентом Європейського Парламенту та Ради ЄС № 1169/2011 від 25 жовтня 2011 року стосовно надання інформації споживачам про властивості харчових продуктів за напрямами: сфера застосування; термінологія; загальні вимоги до інформування споживачів про харчові продукти; основні вимоги до реклами, маркування та зовнішнього вигляду харчових продуктів; перелік інформації, що надається споживачам в обов’язковому порядку, а також деталізовані правила виконання вимог; правила розміщення добровільних заяв про властивості харчових продуктів Виконавці: Прем’єр-міністр України, МОЗ України, Мінагрополітики України КАЧУР О.Ю. Григоренко A.A. Бутильська Н.О. березень прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.20
    89.1.21. Видання Кабінетом Міністрів України акта про затвердження плану заходів щодо поетапного впровадження Системи аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних точках (НАССР) на підприємствах харчової промисловості Виконавці: Прем’єр-міністр України, Мінагрополітики України, МОЗ України, Держветфітослужба України КАЧУР О.Ю. Григоренко A.A. Бутильська Н.О. грудень видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 89.1.21
91 Спрощення порядку введення в обіг харчової продукції 91.1. Видання нормативно-правових актів щодо приведення вимог до документів дозвільного характеру, які отримують виробники харчових продуктів, у відповідність із законодавством Європейського Союзу      
91.1.1. Видання нормативно-правових актів щодо гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині документів дозвільного характеру, висновків, сертифікатів, погоджень, експертиз тощо, які повинні одержувати та/або проходити (здійснювати) оператори потужностей (об’єктів), що провадять діяльність із виробництва та/або обігу харчової продукції, та оператори агропродовольчого ринку Виконавці: Мінагрополітики України, МОЗ України КАЧУР О.Ю. Григоренко A.A. Бутильська Н.О. у тримісячний строк 3 дня офіційного опублікування Закону України з питань, зазначених у підпункті 89.1.1 видання актів з питань, зазначених у підпункті 91.1.1
VII. ПРИВАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ
Оптимізація структури державного сектору економіки
109 Оптимізація структури державного сектору економіки 109.1. Утворення та нормативно-правове забезпечення діяльності Державної керуючої холдингової компанії      
    109.1.2. Сформування переліку державних підприємств, що підлягають перетворенню у державні акціонерні товариства, з подальшою передачею акцій до статутного капіталу Державної керуючої холдингової компанії, розроблення техніко-економічних обгрунтувань доцільності включення цих підприємств до складу Державної керуючої холдингової компанії Виконавці: органи, уповноважені управляти об’єктами державної власності БОГАЧЕВ P.M. Дуда В.П. Осійчук М.С. березень подання Мінекономрозвитку України пропозицій щодо затвердження переліку підприємств, що підлягають перетворенню у державні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі
    109.1.4. Перетворення в установленому порядку державних підприємств у державні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі Виконавці: органи, уповноважені управляти об’єктами державної власності, НКЦПФР БОГАЧЕВ P.M. Дуда В.П. Осійчук М.С. серпень реєстрація випуску акцій державних акціонерних товариств
    109.1.5. Утворення державних холдингових компаній, пакети акцій яких підлягають подальшій передачі до статутного капіталу Державної керуючої холдингової компанії Виконавці: Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України,органи, уповноважені управляти об’єктами державної власності, НКЦПФР БОГАЧЕВ Р.М. Дуда В.П. Осійчук М.С. жовтень реєстрація випуску акцій державних холдингових компаній
    109.1.6. Видання Кабінетом Міністрів України акта про передачу до статутного капіталу Державної керуючої холдингової компанії пакетів акцій державних холдингових компаній, утворених відповідно до підпункту 109.1.5, часток держави у статутних капіталах господарських товариств Виконавці: Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, органи, уповноважені управляти об’єктами державної власності БОГАЧЕВ P.M. Дуда В.П. Осійчук М.С. У двомісячний строк після виконання підпункту 109.1.5 видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 109.1.6
110 Запровадження стратегічного планування діяльності підприємств державного сектору економіки 110.1. Забезпечення прозорості та посилення контролю за діяльністю підприємств державного сектору економіки      
110.1.2. Розроблення та затвердження стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств і господарських структур, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), підприємств оборонно-промислового комплексу та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн гривень Виконавці: центральні органи виконавчої влади, господарські структури, Державна керуюча холдингова компанія, Національна академія наук України та галузеві академії наук (за згодою) БОГАЧЕВ Р.М. Дуда В.П. листопад видання розпорядчих документів, зазначених у підпункті 110.1.2, щодо затвердження середньо-та довгострокових стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств і господарських структур
VIII. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМШНА ІНТЕГРАЦІЯ
Поліпшення для вітчизняних товаровиробників умов торгівлі на зовнішніх ринках
118 Побудова ефективної системи підтримки експортної діяльності України 118.1. Схвалення Кабінетом Міністрів України Концепції системи державної підтримки експорту України, передбачивши, зокрема: ефективний механізм представництва зовнішньоекономічних інтересів України за кордоном; належний інформаційний супровід діяльності українських експортерів за кордоном (у тому числі шляхом створення відповідного інтегрованого Інтернет-ресурсу); заходи державної фінансової підтримки експортної діяльності України, зокрема шляхом кредитування та страхування експортних операцій Виконавці: Прем’єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, Мінфін України, МЗС України, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк України (за згодою), публічне акціонерне товариство «Укрексімбанк» (за згодою) КАЧУР О.Ю. БОГАЧЕВ P.M. Статкевич М.А. Коношевич Л.B. Соловйов О.С червень видання актів Кабінету Міністрів України, зазначених у підпунктах 118.1 -118.2
118.2. Видання акта Кабінету Міністрів України щодо реалізації Концепції системи державної підтримки експорту України Виконавці: Прем’єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, Мінфін України, МЗС України, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк України (за згодою), публічне акціонерне товариство «Укрексімбанк» (за згодою) КАЧУР О.Ю. БОГАЧЕВ P.M. Статкевич М.А. Коношевич Л.B. Соловйов О.С вересень
119 Просування і захист економічних інтересів України за допомогою механізмів Світової організації торгівлі 119.3. Досягнення у рамках двосторонніх переговорів з державами, які мають намір вступити до Світової організації торгівлі, домовленостей щодо поліпшення умов доступу українських товаровиробників на ринки цих держав) Виконавці: Мінекономрозвитку України, МЗС України, Мінагрополітики України, Мін’юст України, Мінфін України, Міністерство доходів і зборів України, інші центральні органи виконавчої влади КАЧУР О.Ю. БОГАЧЕВ P.M. Статкевич М.А. Коношевич Л.B. Соловйов О.С протягом року поліпшення умов доступу товарів та послуг українського виробництва на ринки держав — членів Світової організації торгівлі шляхом зняття тарифних та нетарифних обмежень, які існують у торговельних режимах держав, що вступають до СОТ
119.4. Продовження двосторонніх переговорів щодо підготовки угод про вільну торгівлю з іноземними державами та інтеграційними об’єднаннями      
119.4.1. Завершення переговорів щодо укладення угод про вільну торгівлю з Республікою Сербія та Канадою Виконавці: Мінекономрозвитку України, МЗС України, Мінагрополітики України, Мін’юст України, Мінфін України, Міністерство доходів і зборів України, інші центральні органи виконавчої влади КАЧУР О.Ю. БОГАЧЕВ P.M. Статкевич М.А. Коношевич Л.B. Соловйов О.С протягом року укладення угод про вільну торгівлю
119.4.2. Продовження переговорів щодо підготовки угоди про вільну торгівлю з Турецькою Республікою на умовах, що відповідають інтересам українських товаровиробників у пріоритетних галузях економіки Виконавці: Мінекономрозвитку України, МЗС України, Мінагрополітики України, Мін’юст України, Мінфін України, Міністерство доходів і зборів України, інші центральні органи виконавчої влади КАЧУР О.Ю. БОГАЧЕВ P.M. Статкевич М.А. Коношевич Л.B. Соловйов О.С    
119.4.3. Здійснення підготовки до проведення переговорів щодо укладення угод про вільну торгівлю з Державою Ізраїль та Соціалістичною Республікою В’єтнам (консультації, відеоконференції) Виконавці: Мінекономрозвитку України, МЗС України, Мінагрополітики України, Мін’юст України, Мінфін України, Міністерство доходів і зборів України, інші центральні органи виконавчої влади      
119.4.4. Визначення за умови позитивних висновків наукового обгрунтування та результатів обговорення з діловими колами доцільності проведення переговорів щодо підготовки угод про вільну торгівлю 3 Арабською Республікою Єгипет, Республікою Індія та Радою співробітництва арабських держав Перської затоки Виконавці: Мінекономрозвитку України, МЗС України, Мінагрополітики України, Мін’юст України, Мінфін України, Міністерство доходів і зборів України, інші центральні органи виконавчої влади      
X. РЕФОРМА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
  Забезпечення рентабельного функціонування та інвестиційної привабливості підприємств житлово-комунального господарства
156 Удосконалення системи соціального захисту у сфері житлово-комунального господарства в процесі приведення тарифів та цін до економічно обґрунтованого рівня 156.1. Затвердження державних соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та порядку і строків їх впровадження у заходах соціального захисту населення (пільги, субсидії) Виконавці: Прем’єр-міністр України, Мінрегіон України, Мінсоцполітики України, Міненерговугілля України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, НКРЕ, Мінекономрозвитку України, МОЗ України БОГАЧЕВ Р.М. Дуда Р.М. Тимошенко Л.В. листопад видання актів з питань, зазначених у підпункті 156.1
XII. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА
Розвиток базових галузей сільського господарства
209 Визначення стратегічних пріоритетів діяльності органів виконавчої влади у сфері аграрної політики до 2020 року та інструментів їх реалізації 209.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта про затвердження Стратегії розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року Виконавці: Прем’єр-міністр України, Мінагрополітики України, Мінекономрозвитку України, Мінфін України, МОЗ України,Мінрегіон України КАЧУР О.Ю. Григоренко A.A. Пономаренко A.M. серпень видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 209.1
209.2. Винесення на громадське обговорення проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Програми розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року Виконавці: Мінагрополітики України, Мінекономрозвитку України, Мінфін України, МОЗ України, Мінрегіон України КАЧУР О.Ю. Григоренко A.A. Пономаренко A.M. у чотиримісячний строк після видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 209.1 проведення громадського обговорення проекту акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 209.2
210 Забезпечення сталого розвитку сільських територій 210.1. Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо затвердження Концепції розвитку сільських територій, передбачивши, зокрема: напрями та інструменти розвитку соціальної інфраструктури сільських територій; створення моделей підвищення рівня зайнятості та доходів сільського населення; напрями розвитку сільського аграрного туризму, народних промислів, підприємництва тощо Виконавці: Прем’єр-міністр України, Мінагрополітики України, Мінекономрозвитку України, Мінфін України, МОЗ України, Мінсоцполітики України, Мінрегіон України, Міненерговугілля України, Мінприроди України, Міністерство освіти і науки України, Мінінфраструктури України ТОЛСТАНОВ О.К. Хобзей М.К. Надутий К. О. Григоренко A.A. Коношевич Л.В. Соловйов О.С. Пономаренко А.М. у чотиримісячний строк після видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 209.1 видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 210.1
211 Забезпечення продовольчої безпеки держави 211.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про основні засади забезпечення продовольчої безпеки, передбачивши, зокрема: формування комплексної системної державної аграрної політики у сфері гарантування продовольчої безпеки; визначення чітких критеріїв та показників для оцінки стану продовольчої безпеки України, в тому числі визначення питомої ваги вітчизняного продовольства в загальному обігу продовольчої продукції; визначення індикаторів доступності продовольства для всіх верств населення України Виконавці: Прем’єр-міністр України, Мінагрополітики України, Мінекономрозвитку України та інші центральні органи виконавчої влади у межах повноважень КАЧУР О.Ю. Григоренко A.A. Пономаренко А.М. вересень прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 211.1
212 Удосконалення законодавства у сфері державної системи біобезпеки під час створення, випробування, транспортування та використання генетично модифікованих організмів 212.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державної системи біобезпеки під час створення, випробування, транспортування та використання генетично модифікованих організмів, передбачивши, зокрема: створення ефективного механізму маркування генетично модифікованої продукції; удосконалення регулювання обігу біотехнологічних сортів рослин; запровадження процедури державного контролю, реєстрації та обігу насіння, отриманого шляхомзастосування біотехнологій, відповідно до вимог Світової організації торгівлі та Європейського Союзу; визначення порядку захисту авторських та суміжних прав власників зареєстрованих біотехнологічних сортів рослин Виконавці: Прем’єр-міністр України, Мінприроди України, Мінагрополітики України, Мінекономрозвитку України, Міністерство освіти і науки України, МОЗ України КАЧУР О.Ю. Григоренко A.A. Пономаренко А.М. вересень прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 212.1
XIII. РЕФОРМА СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
220 Удосконалення організації та порядку діяльності центральних органів виконавчої влади 220.1. Внесення проектів указів Президента України про внесення змін до положень про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо уточнення повноважень центральних органів виконавчої влади Виконавці: Прем’єр-міністр України, Мін’юст України, інші центральні органи виконавчої влади КАЧУР О.Ю. Пивоваров А.А. Керівники структурних підрозділів МОЗ травень видання указів Президента України з питань, зазначених у підпункті 220.1
223 Реформування системи державного управління у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення 223.1. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (нова редакція) та деяких законодавчих актів України», в якому передбачити, зокрема: зміну пріоритетів діяльності органів санітарно-епідеміологічного нагляду з орієнтацією на превентивно-профілактичні заходи; оптимізацію надання відповідних адміністративних послуг; підвищення статусу регуляторних актів, якими встановлюються вимоги до безпеки середовища життєдіяльності людини, забезпечення їх відповідності технічним регламентам; функціонування єдиного центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, ліквідацію санітарно-епідеміологічних служб інших державних органів; посилення відповідальності за порушення санітарного законодавства; створення суб’єктами господарювання систем внутрішнього виробничого контролю за додержанням вимог до безпеки середовища життєдіяльності людини; визначення вичерпного переліку повноважень та функцій посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення; запровадження декларативного принципу для суб’єктів господарювання з низьким та середнім епідемічним ризиком; запровадження орієнтованого на ризик підходу до здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду; КАЧУР О.Ю. Пономаренко А.М. Григоренко A.A. Пивоваров A.A. листопад прийняття Закону України з питань, зазначених у підпункті 223.1
223.2. Перегляд нормативно-правових актів у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення з метою оптимізації їх кількості Виконавці: МОЗ України, Держсанепідслужба України КАЧУР О.Ю. Пономаренко A.M. Григоренко A.A. серпень зменшення кількості санітарних правил та норм розміщення всіх санітарних правил та норм на офіційному веб-сайті Держсанепідслужби України
223.3. Актуалізація нормативно-правової бази у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення (підготовка і видання нормативно-правових актів України щодо затвердження санітарних норм та правил, які на даний час регламентуються законодавством колишнього СРСР) Виконавці: МОЗ України, Держсанепідслужба України КАЧУР О.Ю. Пономаренко A.M. Григоренко A.A. серпень
223.4. Здійснення заходів щодо державної реєстрації актів Державної санітарно-епідеміологічної служби України, якими затверджені санітарні норми та правила Виконавці: МОЗ України, Держсанепідслужба України, Мін’юст України КАЧУР О.Ю. Пономаренко A.M. Григоренко A.A. серпень
223.5. Забезпечення розміщення всіх регуляторних актів Державної санітарно-епідеміологічної служби України на її офіційному веб-сайті Виконавці: МОЗ України, Держсанепідслужба України КАЧУР О.Ю. Пономаренко A.M. липень
223.6. Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 року № 1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби» щодо перегляду тарифів на платні послуги у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення з метою стимулювання розвитку ринку лабораторних послуг Виконавці: Прем’єр-міністр України, МОЗ України, Держсанепідслужба України КАЧУР О.Ю. Пономаренко A.M. травень видання акта Кабінету Міністрів України з питання, зазначеного у підпункті 223.6
224 Оптимізація мережі державних лабораторій 224.1. Розроблення та затвердження Концепції оптимізації мережі державних лабораторій, передбачивши, зокрема: створення єдиної мережі державних лабораторій з проведення випробувань у сфері безпечності та якості продуктів харчування, нехарчової продукції, охорони праці, безпеки навколишнього природного середовища; забезпечення координації державного управління зазначеними лабораторіями Виконавці: Прем’єр-міністр України, Мінекономрозвитку України, МОЗ України, Мінагрополітики України, Мінфін України, Мін’юст України, Держпідприємництво України, Держсанепідслужба України, Держспоживінспекція України, Держекоінспекція України, Держветфітослужба України, Держгірпромнагляд України КАЧУР О.Ю. Пономаренко A.M. Григоренко A.A. Пивоваров A.A. червень видання акта з питань, зазначених у підпункті 224.1
XIV. ВПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ТА ІНВЕСТИЦІЇ
235 Реалізація національного проекту «Вчасна допомога» — утворення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб із використанням сучасних GPS — технологій для зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта» 235.1. Реалізація національного проекту в регіонах України з урахуванням визначеної форми участі держави у національному проекті Виконавці: Держінвестпроект України, МОЗ України, ДСНС України ТОЛСТАНОВ O.K. Хобзей М.К. Стрельников М.О Юрченко В.Д. листопад створення регіональних оперативно — диспетчерських служб для зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнтів
237 Реалізація національного проекту «Нове життя» — нова якість охорони материнства та дитинства» 237.1. Затвердження плану заходів з реалізації національного проекту, в тому числі плану — графіка відкриття у 2013 році перинатальних центрів третього рівня перинатальної допомоги Виконавці: Прем’єр-міністр України, Держінвестпроект України, МОЗ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації ТОЛСТАНОВ О.К. Хобзей М.К. Терещенко A.B. березень відкриття регіональних перинатальних центрів третього рівня перинатальної допомоги
237.2. Перепідготовка лікарів-акушерів-гінекологів та лікарів-педіатрів — неонатологів перинатальних центрів третього рівня перинатальної допомоги в рамках українсько-німецької програми з використанням дистанційних навчальних семінарів Виконавці: Держінвестпроект України, МОЗ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації ТОЛСТАНОВ О.К. Терещенко A.B. Осійчук M.C. Волосовсець О.П. протягом року проведення не менш як двох навчальних семінарів на рік
Директор Департаменту інформаційно-організаційного
та документального забезпечення
Ю. Сіденко
 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті