Проект постанови КМУ «Про деякі питання закупівлі за рамковими угодами лікарських засобів та виробів медичного призначення»

Повідомлення
про оприлюднення
проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про деякі питання закупівлі за рамковими угодами лікарських засобів та виробів медичного призначення»

З метою вдосконалення системи закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення Міністерство охорони здоров’я України розробило проект постанови Кабінету Міністрів України»Про деякі питання закупівлі за рамковими угодами лікарських засобів та виробів медичного призначення».

МОЗ України запрошує до обговорення зазначеного проекту постанови. Зауваження та пропозиції необхідно надсилати у місячний строк на адресу: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, або на електронну адресу: tender@moz.gov.ua.

Пояснювальна записка
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про деякі питання закупівлі за рамковими угодами лікарських засобів та виробів медичного призначення»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відносини у сфері державних закупівель регулюються відповідно до положень Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі за текстом також — Закон). Дана редакція Закону отримала позитивну оцінку міжнародних експертів, зокрема у листі від 16.06.2010 Світового банку та Єврокомісії зазначено, що переважна більшість положень Закону відповідає практиці здійснення державних закупівель згідно з стандартами і директивами ЄС, що є особливо важливим з огляду на зобов’язання України у сфері наближення законодавства до європейських стандартів та кращої міжнародної практики.

Відповідно до статті 12 Закону закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур: відкриті торги, двоступеневі торги, запит цінових пропозицій, попередня кваліфікація учасників, закупівля в одного учасника, електронний реверсивний аукціон. Відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника — члени комітету з конкурсних торгів персонально.

Разом з тим Законом встановлено механізм закупівлі за рамковими угодами, відповідно до якого замовник (генеральний замовник) може укласти рамкову угоду з одним чи кількома учасниками процедури закупівлі на строк, що не перевищує чотири роки, встановивши основні умови цієї угоди для укладення відповідних договорів про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди.

На виконання вимог Закону прийнято постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами» від 04.07.2012 № 602, «Про особливості виконання рамкових угод» від 04.07.2012 № 603 та накази Мінекономрозвитку «Про затвердження переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами» від 24.04.2012 № 503, зареєстрований в Мін’юсті 17.05.2012 за № 785/21098, «Про особливості укладення рамкових угод» від 24.04.2012 № 504, зареєстрований в Мін’юсті 26.06.2012 за № 1059/21371.

Так, відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 24.04.2012 № 503 до переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами, включено, зокрема препарати лікарські та препарати фармацевтичні різні.

Як показує світовий досвід використання механізму закупівель за рамковими угодами дозволяє досягти оптимального рівня цін на певні групи товарів, зменшити тривалість проведення процедур закупівель та зробити їх більш зручними та ефективними.

Закупівля за рамковими угодами та укладення угод здійснюється у порядку, передбаченому для проведення процедури відкритих торгів, двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації, з урахуванням вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» та прийнятих відповідних актів Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку.

Запропонований проект постанови дасть можливість здійснювати поставки лікарських засобів та медичних виробів безпосередньо виробниками відповідного товару.

2. Мета і шляхи її досягнення

Насамперед, впровадження закупівель за рамковими угодами у системі охорони здоров’я дасть можливість ефективно реалізувати принцип державних закупівель — максимальна економія та ефективність; та дозволить безперебійне забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення на виконання відповідних програм.

Крім того, з метою ефективного та раціонального використання коштів державного та місцевого бюджетів, запропонованим проектом постанови передбачається альтернативний механізм здійснення закупівель у медичній сфері, шляхом їх централізації, що дозволить здійснювати закупівлю за принципом «1 найменування — 1 лот», значно зекономити бюджетні кошти, залучити до процедур державних закупівель більшого кола вітчизняних виробників та сприятиме розвитку добросовісної конкуренції.

Ураховуючи зазначене, метою запропонованого проекту постанови є:

  • ефективне та раціональне використання бюджетних коштів;
  • максимальна економія бюджетних коштів;
  • безперебійне забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
  • залучення до державних закупівель більшого кола вітчизняних виробників;
  • розвиток добросовісної конкуренції.

3. Правові аспекти

Бюджетний кодекс України;

Основи законодавства України про охорону здоров’я України;

Закон України «Про здійснення державних закупівель»;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами» від 04.07.2012 № 602;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про особливості виконання рамкових угод» від 04.07.2012 № 603;

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами» від 24.04.2012 № 503, зареєстрований в Мін’юсті 17.05.2012 за № 785/21098;

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про особливості укладення рамкових угод» від 24.04.2012 № 504, зареєстрований в Мін’юсті 26.06.2012 за № 1059/21371;

Інші нормативні та правові акти у сфері державних закупівель та охорони здоров’я.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього проекту не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України, Державною фінансовою інспекцією України та Державною казначейською службою України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не має впливу на регіональний розвиток.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть мати ризики щодо вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери, у зв’язку з чим не потребує погодження з соціальними партнерами.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття запропонованого проекту постанови забезпечить: ефективне та раціональне використання бюджетних коштів; максимальна економія бюджетних коштів; безперебійне забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення за найнижчими цінами на ринку, зважаючи на наявність вітчизняних виробників; залучення до державних закупівель більшого кола вітчизняних виробників; розвиток добросовісної конкуренції; зменшення кількості посадовців, які залучені у проведенні конкурсних торгів, що відповідає завданням адміністративної реформи у державі; зменшення навантаження на судову систему та Антимонопольний комітет у зв’язку з проведенням меншої кількості торгів; зменшення витрат на проведення конкурсних торгів територіальними органами охорони здоров’я.

Міністр Р.В. Богатирьова

ПРОЕКТ

оприлюднено на офіційному сайті

МОЗ України 12.06.2013 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Деякі питання закупівлі за рамковими угодами лікарських засобів та виробів медичного призначення

Відповідно до статті 13 Закону України «Про здійснення державних закупівель», з метою удосконалення механізму закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення за рамковими угодами Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Визначити Міністерство охорони здоров’я генеральним замовником при здійсненні закупівель за рамковими угодами лікарських засобів та виробів медичного призначення за державні кошти, а також субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів у сфері охорони здоров’я.

Номенклатуру і обсяги закупівель лікарських засобів і виробів медичного призначення під час закупівлі за рамковими угодами визначати на підставі заявок замовників, погоджених з Міністерством охорони здоров’я.

2. Пункт 3 Порядку визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 р. № 602 (Офіційний вісник України, 2012, № 50, ст. 1980), доповнити абзацом четвертим такого змісту:

«При закупівлі лікарських засобів і виробів медичного призначення генеральний замовник для здійснення закупівель за рамковими угодами може бути визначений окремим актом Кабінету Міністрів України. В такому випадку вимоги цієї постанови не застосовуються.»

3. Міністерству охорони здоров’я забезпечити організацію і проведення процедур закупівель лікарських засобів і виробів медичного призначення за рамковими угодами та взаємодію із замовниками у встановленому актами законодавства порядку.

Прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті