Наказ МОЗ від 18.02.2010 р. № 70?К

02 Березня 2010 6:47 Поділитися

У новій редакції розподілу функціональних обов’язків між міністром охорони здоров’я України, першим заступником, першим заступником міністра — Головним державним санітарним лікарем України та заступниками міністра чітко визначена сфера відповідальності двох нещодавно призначених заступників — Костянтина Курищука та Віктора Сірмана.

Міністерство Охорони Здоров’я України

НАКАЗ

від 18.02.2010 р. № 70 К

Розподіл функціональних обов’язків між міністром, першим заступником, першим заступником міністра охорони здоров’я України — головним державним санітарним лікарем України та заступниками міністра

Розподіл функціональних обов’язків між міністром, першим заступником, першим заступником Міністра охорони здоров’я України — Головним державним санітарним лікарем України та заступниками міністра

Міністр керує роботою Міністерства охорони здоров’я України, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за розроблення і реалізацію державної політики у галузі охорони здоров’я України та за виконання Міністерством покладених на нього завдань і функцій, спрямовує і координує діяльність Держлікінспекції, першого заступника, першого заступника міністра охорони здоров’я України — Головного державного санітарного лікаря України та заступників міністра охорони здоров’я України.

Координує та контролює діяльність:

 • Колегії МОЗ України;
 • Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України;
 • Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності;
 • Департаменту кадрової політики, освіти і науки, формує кадрову політику у галузі охорони здоров’я;
 • Юридичного управління;
 • Контрольно-ревізійного відділу;
 • Відділу із забезпечення діяльності міністра;
 • Сектору режимно-секретної роботи;
 • Мобілізаційного сектору.

Міжнародне співробітництво:

 • Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ);
 • Світовий банк в частині реформування фінансування галузі;
 • Співробітництво з Агентством США з міжнародного розвитку.

Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • АР Крим;
 • Дніпропетровській області;
 • Сумській області.

У разі відсутності міністра охорони здоров’я України його повно­важення здійснює перший заступник міністра.

Перший заступник міністра охорони здоров’я України
(Лазоришинець В.В.)

(питання організації роботи апарату Міністерства,
вищої медичної і фармацевтичної освіти і науки,
високоспеціалізованої медичної допомоги)

Відповідає за:

 • Здійснення контролю за виконанням актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;
 • Взаємодію Міністерства з Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Секретаріатом Президента України;
 • Взаємодію з Комітетами Верховної Ради України, Верховною Радою України, Радою Міністрів АР Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади;
 • Організаційну, інформаційну, експертно-аналітичну та іншу діяльність Міністерства;
 • Координацію роботи всіх головних позаштатних спеціалістів;
 • Представництво Міністерства в пленарних засіданнях Верховної Ради України, засіданнях комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій;
 • Підготовку та узагальнення матеріалів до колегії МОЗ України;
 • Координацію співпраці з громадськими організаціями;
 • Співпрацю з профспілками;
 • Організацію роботи апарату Міністерства;
 • Організацію підготовки, перепідготовки та післядипломної освіти спеціалістів за напрямами «Медицина» та «Фармація» усіх кваліфікаційних рівнів;
 • Підготовку та проведення селекторних нарад, забезпечення контролю виконання їх рішень;
 • Питання цивільного захисту;
 • Підготовку та проведення апаратних нарад, забезпечення контролю виконання їх рішень;
 • Організацію роботи колегії МОЗ України, забезпечення контро­лю виконання її рішень;
 • Організацію роботи вченої медичної ради, забезпечення контролю виконання її рішень;
 • Організацію роботи міжвідомчих нарад, забезпечення контро­лю виконання їх рішень;
 • Роботу Центральної атестаційної комісії МОЗ України;
 • Створення мережі національних центрів провадження наукової діяльності одночасно з наданням висококваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги (університетських клінік);
 • Розвиток матеріально-технічної бази підпорядкованих Міністерству вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів та науково-дослідних установ відповідно до потреб галузі;
 • Діагностику і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та у вищих медичних навчальних закладах МОЗ України;
 • Організацію та планування підготовки науково-педагогічних кадрів;
 • Організацію наукових досліджень з основних проблем вищої медичної і фармацевтичної освіти, нових технологій організації навчального процесу та впровадження їх в практику вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів та науково-дослідних установ;
 • Видавничу діяльність у галузі медичної і фармацевтичної освіти;
 • Дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні;
 • Підготовку положення про клінічну базу вищого медичного навчального закладу IV рівня акредитації (університетську клініку);
 • Організацію надання високоспеціалізованої допомоги населенню, створення національних центрів МОЗ України;
 • Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин;
 • Спеціалізовану медичну допомогу, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я;
 • Виконання «Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2006–2010 роки»;
 • Впровадження програми «Лікування громадян України за кордоном»;
 • Впровадження програми «Лікування дітей в республіці Куба»;
 • Взаємодію з медичними асоціаціями.

Є уповноваженим міністром на підписання наказів Міністерства стосовно:

 • фінансово-господарської діяльності;
 • проведення стажування в центральному апараті;
 • відпусток працівників центрального апарату (крім заступників міністра);
 • встановлення працівникам центрального апарату надбавок за вислугу років, за знання іноземної мови; за почесні звання;
 • відрядження працівників центрального апарату в межах України (крім заступників міністра);
 • надання матеріальної допомоги працівникам апарату Міністерства;
 • організації навчання;
 • установлення надбавок;
 • зміни анкетних даних;
 • утворення робочих груп, комісій;
 • проведення атестації працівників апарату Міністерства та керівних працівників на посадах основної номенклатури Міністерства;
 • адміністративно-господарських питань, що не мають характеру основної діяльності Міністерства.

Координує та контролює діяльність:

 • Департаменту кадрової політики, освіти і науки (з питань освіти і науки);
 • Адміністративного департаменту;
 • Сектору контролю апарату;
 • Вченої медичної ради;
 • Вищих медичних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти усіх рівнів акредитації;
 • Клінік, що є структурними підрозділами підпорядкованих МОЗ НДІ та ВМНЗ;
 • Українського інституту стратегічних досліджень;
 • Українського центру науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи;
 • ДП «Центр міжнародних програм МОЗ України»;
 • ДП «Український інформаційно-обчислювальний центр»;
 • Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою за напрямками підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України;
 • ДП «Реєстр медичних, фармацевтичних працівників системи МОЗ України»;
 • Державного клінічного науково-практичного центру телемедицини МОЗ України;
 • Державної наукової медичної бібліотеки;
 • Національного інституту раку;
 • Національного музею-садиби ім. М.І. Пирогова;
 • Національного музею медицини України.

Відповідає за взаємодію МОЗ з:

 • інститутами Академії медичних наук України.

Відповідає за дієвість та здійснює контроль за державними програмами:

 • Підготовка і підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних, наукових та педагогічних кадрів у вищих медичних навчальних закладах;
 • Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів у сфері охорони здоров’я;
 • Лікування громадян України за кордоном;
 • Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими медичними навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я;
 • Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я;
 • Надання послуг у стоматологічних поліклініках, вищих медичних навчальних закладах та інших загальнодержавних медичних закладах;
 • Методичне забезпечення діяльності вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти;
 • Спеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я;
 • Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини;
 • Прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини;
 • Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини;
 • Розробка найважливіших новітніх технологій та підготовка наукових кадрів у сфері охорони здоров’я з фінансових питань;
 • Функціонування наукової медичної бібліотеки;
 • Збереження та популяризація історії медицини.

Бере участь у роботі урядових комісій:

 • Комітет з питань співробітництва між Україною та ЄС;
 • Міжурядова українсько-індійська Комісія у сфері торговельного, економічного, наукового, технічного, промислового і культурного співробітництва;

Міжнародне співробітництво:

 • Співробітництво з країнами Африки та Близького Сходу;
 • Міжурядова українсько-баварська комісія;
 • Поточні програми співробітництва з Європейським регіональним бюро ВООЗ за профілем роботи;
 • Співробітництво з ООН, ЮНЕЙДС, ПРООН, ЮНІСЕФ, АМР США, ТАSІS в межах функціональних обов’язків;
 • Підкомісія з питань гуманітарного співробітництва Змішаної українсько-російської комісії з питань співробітництва.

Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • Закарпатській області;
 • Київській області;
 • Полтавській області;

У разі відсутності першого заступника міністра охорони здоров’я України (питання організації роботи апарату Міністерства, вищої медичної і фармацевтичної освіти і науки, високоспеціалізованої медичної допомоги), його обов’язки виконує перший заступник міністра охорони здоров’я України — Головний державний санітарний лікар України (питання забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, радіаційного захисту населення та шкідливого впливу факторів навколишнього середовища на його здоров’я), окрім підписання наказів на які першого заступника Міністра уповноважив Міністр.

Перший заступник міністра охорони здоров’я України —
Головний державний санітарний лікар України
(Біловол О.М.)

(питання забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, радіаційного захисту населення та шкідливого впливу факторів навколишнього середовища на його здоров’я)

Відповідає за:

 • Здійснення контролю за виконанням актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України за профілем роботи;
 • Підготовку матеріалів до колегії МОЗ України за профілем роботи;
 • Співпрацю з громадськими організаціями за профілем роботи;
 • Співпрацю з Федерацією роботодавців України та територіальними і галузевими об’єднаннями роботодавців;
 • Роботу Колегії санітарно-епідеміологічної служби України;
 • Організацію роботи головних позаштатних спеціалістів зі спеціальностей «Медико-профілактична справа»;
 • Взаємодію з Комітетами Верховної Ради України, Верховною Радою України, Радою Міністрів АР Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади за профілем роботи;
 • Організацію розробки проектів законів за профілем роботи;
 • Забезпечення міжгалузевої координації за профілем роботи;
 • Взаємодію із засобами масової інформації за профілем роботи;
 • Адаптацію законодавства України до законодавства ЄС за профілем роботи;
 • Виконання Угоди між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством оборони США стосовно співробітництва у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї;
 • Розробку та координацію заходів щодо забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя, що здійснюються державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іншими суб’єктами господарювання та громадянами;
 • Здійснення заходів, визначених ст. 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 • Нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства;
 • Питання антимонопольної політики;
 • Нагляд за виконанням приписів та вимог посадових осіб Державної санітарно-епідеміологічної служби;
 • Виконання вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»;
 • Вирішення питань з радіаційної безпеки населення та здійснення контролю за виконанням на місцях законодавства України з цих питань;
 • Проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, надання висновків та дозволів на впровадження видів діяльності, передбачених Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 • Здійснення державної регуляторної політики у галузі охорони здоров’я, виконання вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
 • Роботу оперативного штабу МОЗ України з питань проведення додаткової імунізації проти кору та краснухи;
 • Проведення додаткової імунізації проти кору та краснухи;
 • Виконання Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2007–2015 роки;
 • Виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року»;
 • Підготовку законопроекту «Про загальнодержавну програму запобігання захворюванням, спричиненим йодною недостатністю»;
 • Співпрацю з Державним комітетом ветеринарної медицини України;
 • Співпрацю з Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

Координує та контролює діяльність:

 • Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду;
 • Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України;
 • Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України;
 • Кримської протичумної станції;
 • ДП «Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування»;
 • ДП «Укрвакцина»;
 • ДП «Центр реєстрів державної санітарно-епідеміологічної служби»;
 • ДП «Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя»;
 • ДП «НДІ медико-екологічних проблем»;
 • Українського науково-дослідного протичумного інституту ім. І.І. Мечнікова;
 • Львівського НДІ епідеміології та гігієни;
 • ДП «НДІ медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості»;
 • ДП «Український НДІ медицини транспорту»;
 • ДП «Український НДІ промислової медицини»;
 • Референс-центру з молекулярної діагностики;
 • Українського лепрозорію.

Забезпечує взаємодію МОЗ з:

 • Інститутом гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України;
 • Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України;
 • Інститутом медицини праці АМН України;
 • Інститутом мікробіології та імунології ім. І.І.Мечнікова АМН України.

Відповідає за дієвість та здійснює контроль за державними програмами:

 • Державного санепіднагляду та дезінфекційних заходів;
 • Угода між МОЗ України та Міністерством оборони США стосовно співробітництва у галузі запобігання розповсюдження технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані у ході розроблення біологічної зброї.

Бере участь у роботі урядових комісій:

 • Рада з акредитації Національного органу акредитації;
 • Міжвідомча координаційна рада з питань боротьби з контра­бандою;
 • Міжвідомча координаційна комісія Антитерористичного центру при СБУ;
 • Парламентсько-урядова комісія з інтеграції до СОТ.

Міжнародне співробітництво:

 • Рада по співробітництву в галузі охорони здоров’я країн — учасниць СНД;
 • Глобальний фонд вакцин і імунізації;
 • Співпраця з ООН, ЮНЕЙДС, ПРООН, ЮНІСЕФ, АМР США, Європейською Комісією в межах функціональних обов’язків;
 • Українсько-канадський законодавчий і міжурядовий проект «Законодавча підтримка охорони здоров’я в Україні» (компоненти контролю за забезпеченням якості і безпеки харчових продуктів);
 • Міжвідомча комісія з питань вступу України до СОТ;
 • Спільна комісія ФАО/ВООЗ Кодекс Аліментаріус;
 • Фонд народонаселення ООН (ФНООН), Програма розвитку ООН (ПРОООН), інші агентства ООН;
 • Поточні програми співробітництва з Європейським регіональним бюро ВООЗ.

Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • Кіровоградській області;
 • Харківській області;
 • м. Севастополі
 • Консультативно-методичну та організаційну роботу в усіх областях, АР Крим, м. Київ, м. Севастополь за профілем роботи.

У разі відсутності першого заступника міністра охорони здоров’я України — Головного державного санітарного лікаря України його обов’язки як першого заступника міністра охорони здоров’я України виконує заступник міністра охорони здоров’я України з (питання організації медичної допомоги населенню, охорони материнства, дитинства та репродуктивного здоров’я), а обов’язки головного державного санітарного лікаря України виконує перший заступник Головного державного санітарного лікаря України.

Заступник міністра охорони здоров’я України
(Митник З.М.)

(питання організації медичної допомоги населенню,
охорони материнства, дитинства та репродуктивного здоров’я)

Відповідає за:

 • Здійснення контролю за виконанням актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;
 • Підготовку матеріалів до Колегій МОЗ України;
 • Співпрацю з громадськими організаціями за профілем роботи;
 • Організацію роботи головних позаштатних спеціалістів зі спеціальностей: «Лікувальна справа», «Педіатрія» та «Стоматологія»;
 • Охорону материнства, дитинства та репродуктивного здоров’я населення;
 • Забезпечення медичних заходів Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року»;
 • Забезпечення медичних заходів Державної програми «Дитяча онкологія на 2006–2010 роки»;
 • Забезпечення медичних заходів Державної програми «Онко­логія»
 • Оптимізацію рівня надання медичних послуг, гарантоване забезпечення населення медичною допомогою відповідно до рекомендацій ВООЗ та інших міжнародних організацій;
 • Розробку та запровадження державних стандартів у сфері охорони здоров’я, протоколів лікування та контроль за їх дотриманням закладами охорони здоров’я;
 • Розробку та обґрунтування пріоритетних напрямків діяльності лікувально-профілактичних закладів;
 • Забезпечення заходів щодо «Централізованої закупівлі ендопротезів»;
 • Забезпечення окремих централізованих заходів з лікування цукрового діабету;
 • Створення єдиної інформаційної системи охорони здоров’я та єдиної бази даних пацієнтів України;
 • Реалізацію плану заходів щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009–2013 роки»;
 • Роботу тендерного комітету;
 • Розподіл фінансування програм;
 • Підготовку законопроекту «Про вироби медичного призначення»;
 • Забезпечення Програми «Заходи щодо подальшого поліпшення медико-генетичної допомоги населенню»;
 • Забезпечення Програми «Централізовані заходи з лікування хвороби Гоше»;
 • Забезпечення заходів щодо лікування дітей хворих на гіпофізарний нанізм;
 • Забезпечення заходів щодо заохочення народжуваності методами допоміжних репродуктивних технологій;
 • Впровадження концепції «Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2007–2016 роки» та розробка програми;
 • Реалізація концепції «Державної програми розвитку системи надання медичної допомоги хворим неврологічного профілю на 2006–2010 роки»;
 • Реалізація концепції «Трансплантологія» на 2007–2010 рр. та розробка програми;
 • Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу);
 • Здійснення координації з питань забезпечення гендерної рівності в системі МОЗ України;
 • Підготовку законопроекту «Про загальнодержавну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року»;
 • Підготовку проекту постанови «Про безкоштовне забезпечення окремих категорій дітей продуктами дитячого харчування»;
 • Впровадження нормативно-правового акту «Про затвердження порядку та методик застосування допоміжних репродуктивних технологій»;
 • Реалізація плану заходів щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на 2006–2010 роки»;
 • Комплексні заходи щодо заохочення народжуваності;
 • Впровадження програми «Лікування розсіяного склерозу»;
 • Співпрацю з питань охорони здоров’я з Державним управлінням справами, Національною академією наук України, Міністерством транспорту та зв’язку України, Міністерством оборони України, Службою безпеки України.

Координує та контролює діяльність:

 • Департаменту розвитку медичної допомоги;
 • Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення;
 • Управління моніторингу та супроводу державних програм;
 • Відділу тендерних процедур;
 • Тендерного комітету МОЗ України;
 • Прикарпатського центру репродукції людини;
 • Науково-практичного об’єднання «Реабілітація»;
 • ДП «Кримська ремонтно-будівельна госпрозрахункова дільниця;
 • Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології;
 • Медичного центру реабілітації дітей з соматичними захворюваннями;
 • Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ»;
 • Українського науково-дослідного інституту дитячої курортології та фізіотерапії;
 • Клінічного реабілітаційного медичного центру (м. Євпаторія);
 • Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин;
 • ДНВП «Біоімплант»;
 • ДП «Інститут паліативної та хоспісної медицини»;
 • Харківського центру серцево-судинної хірургії;
 • ДУО «Політехмед»;
 • ДП «Укрмедкурорт»;
 • ДП «Комітет з питань народної та нетрадиційної медицини»;
 • ДП «Укрмедпостач»;
 • Державної установи «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України»;
 • НПМЦ дитячої кардіології та кардіохірургії;
 • Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин.

Забезпечує взаємодію МОЗ з:

 • Інститутом охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України;
 • Інститутом педіатрії, акушерства та гінекології АМН України;
 • Інститутом генетичної та регенеративної медицини АМН України;
 • Інститутом ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України;
 • Інститутом проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України;
 • Національним науковим центром «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України;
 • Інститутом нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України;
 • Інститутом нефрології АМН України;
 • Інститутом отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України;
 • Інститутом очної і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України;
 • Інститутом патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка АМН України;
 • Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України;
 • Інститутом терапії ім. Л.Т.Малої АМН України;
 • Інститутом урології АМН України;
 • Національним інститутом хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова АМН України;
 • Інститутом гастроентерології АМН України;
 • Інститутом геронтології АМН України;
 • Інститутом травматології та ортопедії АМН України.
 • Науково-практичним центром ендоваскулярної нейрохірургії АМН України;
 • Інститутом спадкової патології АМН України.

Відповідає за дієвість та здійснює контроль за державними програмами:

 • Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року»;
 • Державна програма «Дитяча онкологія на 2006–2010 роки»;
 • Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії в Україні;
 • Забезпечення медичних заходів державної програми «Онкологія»;
 • Централізованої закупівлі високовартісного обладнання для закладів охорони здоров’я.

Бере участь у роботі урядових комісій:

 • Наглядова рада з питань охорони здоров’я дитинства;
 • Співробітництво з країнами СНД та Балтії;
 • Країни Центральної Європи та Південної Америки;
 • Міжурядова українсько-індійська комісія;
 • Національна рада з туризму.

Міжнародне співробітництво:

 • Проект ЮНІСЕФ, ФНООН з питань охорони материнства і дитинства, АМР, США щодо охорони материнства і дитинства;
 • Співробітництво з Республікою Куба в галузі охорони здоров’я в рамках міжурядової українсько-кубинської комісії;
 • Швейцарський проект «Покращення надання перинатальних послуг в Україні».

Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • Вінницькій області;
 • Житомирській області;
 • Івано-Франківській області.

У разі відсутності заступника міністра охорони здоров’я України (питання організації медичної допомоги населенню, охорони материнства, дитинства та репродуктивного здоров’я) його обов’язки виконує заступник міністра охорони здоров’я України (питання запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу).

Заступник міністра охорони здоров’я України
(Бідний В.Г.)

(питання запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу)

Відповідає за:

 • Здійснення контролю за виконанням актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України за профілем роботи;
 • Підготовку матеріалів до колегії МОЗ України;
 • Співпрацю з громадськими організаціями за профілем роботи;
 • Взаємодію з комітетами Верховної Ради України, Верховною Радою України, Радою Міністрів АР Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади за профілем роботи;
 • Здійснення функцій управління об’єктами державної власності;
 • Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості;
 • Вивчення і аналіз стану здоров’я населення з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • Питання протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;
 • Акредитацію клінічних лабораторій за Європейськими стандартами;
 • Роботу Тендерного комітету з питань реалізації проекту «Контроль за ВІЛ/СНІДом та туберкульозом в Україні»;
 • Первинну медико-санітарну допомогу та підвищення її якості у сільській місцевості;
 • Розвиток матеріально-технічної бази закладів, що надають первинну медико-санітарну допомогу;
 • Підготовку та затвердження Національного плану дій боротьби із зловживанням алкоголю;
 • Організацію і проведення органами місцевого самоврядування заходів, спрямованих на розвиток первинної медико-санітарної допомоги та оснащення закладів загальної практики-сімейної медицини;
 • Підготовку законопроекту «Державної програми розвитку первинної та медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2010 року»;
 • Організацію надання державними та комунальними закладами охорони здоров’я медичної допомоги ВІЛ-інфікованим, хворим на СНІД та туберкульоз;
 • Розробку та виконання Концепції стратегії дій Уряду, спрямованої на запобігання поширенню ВІЛ-інфекцій/СНІДу, на період до 2011 року, національних програм із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
 • Систематичну підготовку інформаційних матеріалів з питань профілактики поширення ВІЛ-інфекції; э
 • Здійснення дієвого контролю за забезпеченням закладів охорони здоров’я медичними засобами та обладнанням, необхідним для запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 • Організацію спільно з Академією медичних наук України та Академією педагогічних наук України роботи щодо створення системи спеціалізованої психологічної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД;
 • Забезпечення державного регулювання обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вжиття заходів з метою запобігання надходженню наркотичних засобів і речовин у незаконний обіг;
 • Підготовку загальнодержавного плану дій з формування здорового способу життя та затвердження плану дій з профілактики та боротьби з наркоманією;
 • Підготовку пропозицій щодо вдосконалення механізму здійснення державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних отруйних і сильнодіючих речовин, доцільність уточнення переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; законодавчого визначення статусу посади інспектора з контро­лю у сфері обігу наркотиків;
 • Розробку проектів змін до нормативно-правових актів, що встановлюють вимоги до проектування та будівництва закладів охорони здоров’я (лабораторій, гематології, трансфузійної терапії, переливання крові);
 • Підготовку проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 03.01.1996 р. № 6 «Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та від 07.02.2001 р. № 106 «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах та установах, що регламентують порядок обігу наркотичних лікарських препаратів»;
 • Співпрацю з питань охорони здоров’я з Державним департаментом з питань виконання покарань.

Відповідає за взаємодію з:

 • Громадськими організаціями за профілем роботи.

Координує та контролює діяльність:

 • Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам;
 • Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України;
 • Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом;
 • Референc-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу при Українському центрі профілактики і боротьби зі СНІДом;
 • Групи впровадження проекту Світового банку «Контроль за ВІЛ/СНІД та туберкульозом в Україні»;
 • Референс-центру з мікробіологічної діагностики туберкульозу;
 • Українського медичного та моніторингового центру МОЗ України (питання протидії алкоголізму та наркоманії);
 • Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології;
 • Санаторіїв, підпорядкованих МОЗ України туберкульозного спрямування;
 • Басейнової стоматологічної поліклініки МОЗ України;
 • Іллічівської стоматологічної поліклініки;
 • Спеціалізованих медико-санітарних частин;
 • Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни;
 • Української психіатричної лікарні з суворим наглядом;
 • Української алергологічної лікарні;
 • Клінічної лікарні нафтопереробної промисловості;
 • Київської центральної басейнової стоматологічної поліклініки;
 • Київської центральної басейнової клінічної лікарні;
 • Іллічівської басейнової лікарні на водному транспорті;
 • ДП «Київське експлуатаційно-налагоджувальне управління «Медик».
 • Газети «Ваше здоров’я».

Забезпечує взаємодію МОЗ з:

 • Національним інститутом фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, АМН України;
 • Інститутом гематології та трансфузіології АМН України;
 • Інститутом патології крові та трансфузійної медицини АМН України;
 • Інститутом неврології, психіатрії та наркології АМН України;
 • Інститутом стоматології АМН України;
 • Інститутом дерматології та венерології АМН України.

Відповідає за дієвість та здійснює контроль за державними програмами:

 • Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
 • Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз в 2007–2011 роках;
 • Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу;
 • Санаторно-курортне лікування хворих на туберкульоз;
 • Будівництво сучасних інфекційних лікарень (відділень) в обласних центрах та великих містах на 2004–2010 рр.

Бере участь у роботі урядових комісій:

 • Наглядова рада по проекту Світового банку «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІД в Україні»;
 • Національна координаційна рада по боротьбі з наркоманією;
 • Міжвідомча комісія по боротьбі з туберкульозом;
 • Міжвідомчої робочої групи щодо вирішення проблемних питань проти ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;
 • Міжвідомчої робочої групи для розробки державної цільової програми інформаційно-просвітницької та профілактичної діяльності щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу та порядку міжвідомчої і міжсекторальної координації діяльності державних органів влади і неурядових організацій;
 • Національна координаційна рада з питань запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу.

Міжнародне співробітництво:

 • Поточні програми співробітництва з Європейським регіональним бюро ВООЗ за профілем роботи;
 • Співпраця з ООН, ЮНЕЙДС, ПРООН, ЮНІСЕФ, АМР США, Європейською Комісією в межах функціональних обов’язків;
 • Українсько-канадський законодавчий і міжурядовий проект «Законодавча підтримка охорони здоров’я в Україні» (компоненти контролю за тютюнопалінням і наркоманією);
 • Світовий банк за проектом «Контроль за ВІЛ/СНІДом та туберкульозом в Україні»;
 • Глобальний фонд боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією;
 • Представництво в глобальному фонді боротьби з туберкульозом;
 • Реалізація заявок України до Глобального фонду;
 • Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДУ (ЮНЕЙДС), Фонд народонаселення ООН (ФНООН), Програма розвитку ООН (ПРОООН) інші агентства ООН.

Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • Волинській області;
 • Рівненській області;
 • Чернівецькій області.

У разі відсутності заступника міністра охорони здоров’я України (питання запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу) його обов’язки виконує заступник міністра охорони здоров’я України (питання якості екстреної медичної допомоги, підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу).

Заступник міністра охорони здоров’я України
(Юрченко В.Д.)

(питання якості екстреної медичної допомоги, підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу)

Відповідає за:

 • Здійснення контролю за виконанням актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України за профілем роботи;
 • Підготовку матеріалів до колегії МОЗ України за профілем роботи;
 • Співпрацю з громадськими організаціями за профілем роботи;
 • Організацію міжвідомчої співпраці за профілем роботи;
 • Взаємодію з Товариством Червоного Хреста України;
 • Підготовку та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
 • Реалізацію державної програми єдиної системи надання екстреної медичної допомоги населенню України на період до 2010 року;
 • Розробку Державної програми «Продовження тривалості життя»;
 • Розробку Державної програми про вдосконалення швидкої допомоги;
 • Підвищення якості екстреної медичної допомоги;
 • Співпрацю з питань охорони здоров’я з міністерствами: внутрішніх справ, оборони, надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та адміністрацією Державної прикордонної служби;
 • Надання висококваліфікованої медико-санітарної допомоги особам, постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи та прирівняним до них працівникам;
 • Організацію роботи з регіональними центрами здоров’я;
 • Розвиток та удосконалення спортивної медицини та лікувальної фізкультури;
 • Удосконалення профілактичної та освітньої діяльності у сфері безпеки дорожнього руху, розвиток досконалої системи інформаційного забезпечення галузі охорони здоров’я;
 • Підготовку проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції із забезпечення надання всіх необхідних медичних послуг під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу».

Координує та контролює діяльність:

 • Управління організації медичного забезпечення ЄВРО 2012, міжнародних зв’язків та євроінтеграції;
 • Сектору протирадіаційного захисту та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС;
 • Українського госпіталю для воїнів-інтернаціоналістів «Лісова поляна»;
 • Українського спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення;
 • Української станції виїзної екстреної консультативної медичної допомоги;
 • Українського центру спортивної медицини;
 • Українського НПЦ швидкої медичної допомоги та медицини катастроф;
 • ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій».

Забезпечує взаємодію МОЗ з:

 • Інститутом загальної та невідкладної хірургії АМН України;
 • Інститутом медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМН України;
 • Інститутом невідкладної та відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України;
 • Науково-практичним центром променевої діагностики АМН України;
 • Науковим центром радіаційної медицини АМН України.

Відповідає за дієвість та здійснює контроль за державними програмами:

 • Державна програма єдиної системи надання екстреної медичної допомоги населенню України.

Бере участь у роботі урядових комісій:

 • З підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
 • Міжвідомча координаційна комісія Антитерористичного центру при СБУ за профілем роботи;
 • З надзвичайних ситуацій.

Міжнародне співробітництво:

 • Поточні програми співробітництва з Європейським регіональним бюро ВООЗ за профілем роботи та ЄВРО 2012.

Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • Донецькій області;
 • Львівській області;
 • м. Києві.

У разі відсутності заступника міністра охорони здоров’я України (питання якості екстреної медичної допомоги, підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу) його обов’язки виконує заступник міністра охорони здоров’я України (питання контролю якості надання медичної допомоги та безпеки закладів охорони здоров’я).

Заступник міністра охорони здоров’я України
(Сірман В.М.)

(питання контролю якості надання медичної допомоги та безпеки закладів охорони здоров’я)

Відповідає за:

 • Забезпечення системи контролю за якістю надання медичної допомоги населенню;
 • Розробку індексу безпечності закладів охорони здоров’я всіх форм власності;
 • Здійснення контролю за виконанням актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України за профілем роботи;
 • Підготовку матеріалів до колегії МОЗ України за профілем роботи;
 • Співпрацю з громадськими організаціями за профілем роботи;
 • Організацію міжвідомчої співпраці за профілем роботи;
 • Організацію розробки проектів законів за профілем роботи;
 • Забезпечення міжгалузевої координації за профілем роботи;
 • Взаємодію із засобами масової інформації за профілем роботи;
 • Підготовку проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати і розмірів грошових компенсацій на засоби, вироби та послуги під час реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів»;
 • Роботу патологоанатомічної служби та Головного бюро судово-медичної експертизи;
 • Медико-соціальну реабілітацію інвалідів;
 • Здійснення контролю за станом організації роботи МСЕК, якістю медико-соціального експертного обслуговування населення.

Координує та контролює діяльність:

 • Департаменту управління та контролю якості медичних послуг;
 • Відділу медико-соціальної експертизи;
 • Відділу інвестицій, будівництва та майнових відносин (з питань безпеки закладів охорони здоров’я);
 • Ліцензійної комісії;
 • Акредитаційної комісії;
 • Головного бюро судово-медичної експертизи;
 • Державного патологоанатомічного центру України;
 • Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності.

Бере участь у роботі урядових комісій:

 • Рада у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України.

Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • Хмельницькій області;
 • Черкаській області;
 • Чернігівській області.

У разі відсутності заступника міністра охорони здоров’я України (питання контролю якості надання медичної допомоги та безпеки закладів охорони здоров’я) його обов’язки виконує заступник міністра (питання запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування громадян).

Заступник міністра охорони здоров’я України
(Яковенко І.В.)

(питання запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування громадян)

Відповідає за:

 • Здійснення контролю за виконанням актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України за профілем роботи;
 • Управління державним майном, яке перебуває на балансі Міністерства;
 • Роботу комісії з питань надання дозволу МОЗ України на оренду державного майна;
 • Здійснення функцій управління об’єктами державної власності;
 • Відділ інвестицій, будівництва та майнових відносин (з питань інвестицій та оренди);
 • Підготовку матеріалів до колегії МОЗ України за профілем роботи;
 • Фінансово-економічні аспекти державних цільових програм;
 • Запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування громадян;
 • Розвиток підприємництва в галузі охорони здоров’я;
 • Розробку нормативно-правових актів щодо визначення статусу закладів охорони здоров’я;
 • Раціональне використання органами місцевого самоврядування закладів охорони здоров’я, розвиток єдиного медичного простору;
 • Розробку та організацію державної експертизи законопроектів:
 • «Про організацію медичного обслуговування населення та заклади охорони здоров’я»;
 • «Про внесення змін до Основ законодавства України Про охорону здоров’я»;
 • «Про захист прав пацієнтів»;
 • «Про обов’язкове соціальне медичне страхування»;
 • «Про заходи щодо реформування медичної галузі в умовах фінансово-економічної кризи»;
 • Формування та реалізацію інвестиційної політики в галузі охорони здоров’я.

Координує та контролює діяльність:

 • Управління економіки страхування;
 • Центру медичної статистики;
 • Відділу інвестицій, будівництва та майнових відносин.

Відповідає за дієвість та здійснює контроль за державними програмами:

 • Запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування громадян;
 • Програма завершення будівництва лікарні на масиві Троєщина у м. Києві;
 • Поліпшення інвестиційного клімату в галузі охорони здоров’я;
 • Реконструкція адміністративного приміщення МОЗ України.

Бере участь у роботі урядових комісій:

 • Наглядова рада українського фонду соціальних інвестицій;
 • Національна рада соціального партнерства;
 • Підкомісія з питань гуманітарного співробітництва Змішаної українсько-російської комісії по співробітництву;
 • Галузева угода для працівників медичної та мікробіологічної промисловості;
 • Генеральна угода.

Міжнародне співробітництво:

 • Поточні програми співробітництва з Європейським регіональним бюро ВООЗ за профілем роботи.
 • Світовий банк;
 • Українсько-американський комітет з питань економічного співробітництва;
 • Міжурядова українсько-йорданська комісія з торговельно-економічного співробітництва.

Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • Запорізській області;
 • Одеській області;
 • Тернопільській області.

У разі відсутності заступника міністра охорони здоров’я України (питання запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування громадян, інвестиційної політики) його обов’язки виконує заступник міністра (питання виробництва, контролю якості, безпеки і реалізації лікарських засобів та міжрегіонального співробітництва).

Заступник міністра охорони здоров’я України
(Курищук К.В.)

(питання виробництва, контролю якості, безпеки і реалізації лікарських засобів та міжрегіонального співробітництва)

Відповідає за:

 • Здійснення контролю за виконанням актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України за профілем роботи;
 • Підготовку матеріалів до колегій МОЗ України за напрямком роботи;
 • Співпрацю з громадськими організаціями за профілем роботи;
 • Організацію міжрегіональної співпраці;
 • Здійснення заходів щодо створення Національного переліку основних лікарських засобів;
 • Удосконалення системи державної реєстрації лікарських засобів та виробів медичного призначення;
 • «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу»;
 • Здійснення управління та державного контролю за якістю, безпекою та реалізацією лікарських засобів, у тому числі діючих речовин, допоміжних речовин, лікарської рослинної сировини, лікувальної косметики, імунобіологічних препаратів, біоматеріалів;
 • Здійснення управління та державний контроль за якістю, безпекою та реалізацією медичної техніки;
 • Забезпечення державного контролю виробництва, ввезення в Україну, вивезення з України, реалізації лікарських засобів, в тому числі вирішення питань їх державної реєстрації та державного контролю за якістю;
 • Здійснення державного контролю за дотриманням законодавства щодо забезпечення населення і закладів охорони здоров’я якісними, високоефективними, безпечними та доступними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
 • Проведення ліцензування виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
 • Розробку програми створення Національної служби крові та заводу з фракціонування плазми крові;
 • Дотримання законодавства щодо обігу, зберігання, застосування, утилізації та знищення лікарських засобів та виробів медичного призначення;
 • Порядок контролю за обігом і зберіганням, оцінкою якості та безпеки продукції у фармацевтичній галузі;
 • Підготовку проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження програми розвитку вітчизняного виробництва препаратів для індикації збудників інфекційних хвороб»;
 • Підготовку Концепції розвитку фармацевтичної галузі та внесення змін до Державної програми забезпечення населення лікарськими засобами на 2004–2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2003 р. № 1162;
 • Підготовку законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби»;
 • Підготовку законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 • Підготовку законопроекту «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні право­порушення щодо запровадження відповідальності за незаконне виробництво та торгівлю (реалізацію) фальсифікованими лікарськими засобами»;
 • Підготовку проекту нормативного акта щодо запровадження механізму забезпечення контролю якості лікарських засобів, що закуповуються в рамках державних програм у сфері охорони здоров’я;
 • Підготовку проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Програми боротьби з виробництвом та розповсюдженням фальсифікованих лікарських засобів на 2003–2008 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1075 (1075–2003 п), та продовження її дії до 2014 року;
 • Підготовку проекту нормативного акта із затвердження механізму контролю якості медичних імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, спеціальних харчових продуктів (добавок) та дезінфектантів, що перебувають в обігу, порядок їх вилучення;
 • Підготовку стандартів забезпечення якості лікарських засобів, гармонізованих директивами ЄС, зокрема щодо належної виробничої практики, належної дистриб’юторської практики, належної лабораторної практики, належної клінічної практики.

Координує та контролює діяльність:

 • Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів;
 • Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров’я;
 • Державної акціонерної компанії «Укрмедпром» та підпорядкованих їй державних підприємств;
 • Державне науково-експертне підприємство «Комітет з питань етики»;
 • Центральної бази спеціального медичного постачання;
 • Центрального складу МОЗ України № 1046;
 • Центрального складу МОЗ України № 1047;
 • Центрального складу МОЗ України № 1123;
 • Державного фармакологічного центру;
 • УО «Укрфармація»;
 • ДП «Ензим»;
 • ДП «Державний медичний центр сертифікації»;
 • МДП «Полімед»;
 • ДП «Центр імунобіологічних препаратів»;
 • ДП «Український оптичний центр»;
 • Вітчизняних виробників лікарських засобів та виробів медичного призначення.
 • ДП «Український медичний центр сертифікації».

Забезпечує взаємодію МОЗ з:

 • Інститутом фармакології та токсикології АМН України.

Відповідає за дієвість та здійснює контроль за державними програмами:

 • Створення матеріалів технічного обладнання лабораторій з контролю якості лікарських засобів і біопрепаратів, визначення їх біоеквівалентності та біодоступності;
 • Компенсація виробникам додаткових витрат, пов’язаних з підвищенням з 1 січня 2004 р. ставки акцизного збору на етиловий спирт, що використовується для виготовлення лікарських засобів.

Бере участь у роботі урядових комісій:

 • Міжвідомча координаційна рада з питань протидії торгівлі людьми;
 • Координаційна рада з питань запобігання зникненню людей;
 • Співголова комісії з реформування фармацевтичної галузі;
 • СОТ та ЄС в частині гармонізації законодавства в сфері лікарських засобів;
 • Співробітництво з питань фармації в межах двосторонніх міжурядових комісій;
 • Міжвідомча комісія з питань реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігій і церкви;
 • Рада з питань реклами при Кабінеті Міністрів України.

Міжнародне співробітництво:

 • Співпраця з Європейською Комісією;
 • Співробітництво з ООН, ЮНЕЙДС, ПРООН, ЮНІСЕФ, АМР США, ТАСІС за профілем роботи;
 • Співробітництво з Канадою;
 • Євросоюз: комітети з питань психічного здоров’я та запобігання тортурам;
 • Міжурядова українсько-єгипетська комісія;
 • Міжурядова українсько-узбецька комісія;
 • Поточні програми співробітництва з Європейським регіональним бюро ВООЗ за профілем роботи.

Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

 • Луганській області;
 • Миколаївській області;
 • Херсонській області.

У разі відсутності заступника міністра охорони здоров’я України (питання виробництва, контролю якості, безпеки і реалізації лікарських засобів та міжрегіонального співробітництва) його обв’язки виконує заступник міністра охорони здоров’я України (питання організації медичної допомоги населенню, охорони материнства, дитинства та репродуктивного здоров’я).

У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ — ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНУЄ:

Міністр

У разі відсутності міністра охорони здоров’я України його повноваження здійснює перший заступник міністра

Лазоришинець В.В.

Перший заступник міністра охорони здоров’я України (питання організації роботи апарату Міністерства, вищої медичної і фармацевтичної освіти і науки, високоспеціалізованої медичної допомоги)

Лазоришинець В.В. Біловол О.М.

Перший заступник міністра охорони здоров’я України — Головний державний санітарний лікар України (питання забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, радіаційного захисту населення та шкідливого впливу факторів навколишнього середовища на його здоров’я)

Біловол О.М. Митник З.М., Мухарська Л.М.
Митник З.М.

Заступник міністра охорони здоров’я України (питання організації медичної допомоги населенню, охорони материнства, дитинства та репродуктивного здоров’я)

Бідний В.Г.

Заступник міністра охорони здоров’я України (питання запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу)

Бідний В.Г. Юрченко В.Д.

Заступник міністра охорони здоров’я України (питання якості екстреної медичної допомоги, підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу)

Юрченко В.Д. Сірман В.М.

Заступник міністра охорони здоров’я України (питання контролю якості надання медичної допомоги та безпеки закладів охорони здоров’я)

Сірман В.М. Яковенко І.В.

Заступник міністра охорони здоров’я України (питання запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування громадян)

Яковенко І. В. Курищук К.В.

Заступник міністра охорони здоров’я України (питання виробництва, контролю якості, безпеки і реалізації лікарських засобів та міжрегіонального співробітництва)

Курищук К.В. Митник З.М.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті