Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»

09 Квітня 2014 4:45 Поділитися

ПОДАННЯ
проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо спрямування доходів від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення)»

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи подаємо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо спрямування доходів від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення)».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Дудка Володимир Володимирович.

Додатки:

1. Проект Закону — на 2 арк.2. Порівняльна таблиця — на 2 арк.3. Пояснювальна записка — на 3 арк.4. Проект Постанови Верховної Ради України — на 1 арк.5. Копії зазначених матеріалів в електронній версії.

Народні депутати України Дудка В.В
Бахтеєва Т.Д.
Біловол О.М.
Поляченко Ю.В.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо спрямування доходів від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Наявність проблем з профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань, з відшкодування (реімбурсації) вартості лікарських засобів для лікування соціально-незахищених категорій хворих, а також з діяльності, пов’язаної з трансплантацією кісткового мозку, не може виправдовуватися недостатнім фінансуванням.

Конституція України проголошує:

людина, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (стаття 3);

обов’язок держави — захищати життя людини (стаття 27).

Отже, держава повинна дбати про тих своїх громадян, які самотужки не можуть подолати хворобу, створити їм належні умови лікування за рахунок державних коштів.

Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» запроваджено оподаткування податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків від операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення. Вважаємо за необхідне частину надходжень з цього податку спрямувати на розв’язання зазначених вище проблем, визначивши законом постійні стабільні джерела фінансування.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Законопроект розроблено з метою визначення постійних джерел фінансування заходів з профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань, відшкодування (реімбурсації) вартості амбулаторного споживання лікарських засобів, а також діяльності, пов’язаної з трансплантацією кісткового мозку.

Завданням законопроекту є встановлення постійних джерел фінансування зазначених заходів та відшкодування вартості лікарських засобів за рахунок 60 відсотків податку на додану вартість з операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроектом передбачається внести зміни до Бюджетного кодексу України.

Зокрема, зміни вносяться:

до статті 29 — для визначення нового джерела формування спеціального фонду Державного бюджету України — 60 відсотків податку на додану вартість з операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення;

до статті 30 — для спрямування коштів, отриманих до спеціального фонду Державного бюджету України за рахунок зазначеного податку: 35 відсотків — на фінансування заходів з профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань, 15 відсотків — на відшкодування (реімбурсації) вартості амбулаторного споживання лікарських засобів, 50 відсотків — на діяльність, пов’язану з трансплантацією кісткового мозку.

4. Стан нормативно-правової бази для прийняття проекту акта

Нормативно-правова база для прийняття цього проекту складається з Конституції України, Бюджетного та Податкового кодексів України.

Реалізація положень законопроекту після його прийняття не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту у разі його прийняття буде здійснюватися за рахунок Державного бюджету України. Джерела покриття витрат визначаються пунктом 13-1 частини третьої статті 29 Податкового кодексу, а саме — за рахунок 60 відсотків податку на додану вартість з операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення. Згідно із Законом про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 27.03.2014 надходження до Державного бюджету України від скасування пільг з ПДВ по операціях з першого постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення (імпорт та постачання виробником) становитимуть 1,3 млрд. грн. щорічно. Згідно із проектом Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення вартості лікарських засобів для населення (реєстр.№2475а від 2.07.2013) запровадження ставки податку на додану вартість на рівні 7% на операції з постачання та імпорту лікарських засобів та товарів медичного призначення збільшить надходження до державного бюджету майже на 2,5 млрд. грн. щорічно.

Відповідно, 60 відсотків податку на додану вартість з операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення за різними оцінками становитимуть від 780 млн. грн. до 1,5 млрд. грн.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття акта:

  • забезпечить належне фінансування заходів з профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань, відшкодування вартості амбулаторного споживання лікарських засобів, а також фінансування діяльності, пов’язаної з трансплантацією кісткового мозку;
  • сприятимете розвитку вітчизняної системи охорони здоров’я і наближенню якості медичної допомоги до міжнародного рівня;
  • посилить державний контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, які будуть використовуватися на цілі, визначені прийнятим актом.
Народні депутати України Дудка В.В
Бахтеєва Т.Д.
Біловол О.М.
Поляченко Ю.В.

ПРОЕКТ

реєстр. № 4623 від 02.04.2014 р.

вноситься народними депутатами України

Дудка В.В

Бахтеєва Т.Д.

Біловол О.М.

Поляченко Ю.В.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
(щодо спрямування доходів від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5428-VI) такі зміни:

1) у статті 29:

пункт 6 частини другої доповнити словами «(крім податку, визначеного пунктом 13-1 частини третьої цієї статті)»;

частину третю після пункту 13 доповнити новим пунктом 13-1 такого змісту:

«13-1) 60 відсотків податку на додану вартість з операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення;

15) інші доходи, визначені законом про Державний бюджет України.»;

2) частину четверту статті 30 доповнити новими пунктами 18-20 такого змісту:

«18) забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань, за переліком визначеним центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я (за рахунок 35 відсотків джерел, визначених пунктом 13-1 частини третьої статті 29 цього Кодексу);

19) відшкодування (реімбурсація) вартості амбулаторного споживання лікарських засобів (за рахунок 15 відсотків джерел, визначених пунктом 13-1 частини третьої статті 29 цього Кодексу);

20) діяльність, пов’язана з трансплантацією кісткового мозку (за рахунок 50 відсотків джерел, визначених пунктом 13-1 частини третьої статті 29 цього Кодексу)».

ІІ. Прикінцеві положення.

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

Голова Верховної Ради України О. Турчинов.

Порівняльна таблиця
до проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо спрямування доходів від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення)»

Чинна редакція Запропонована редакція
Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України
<…>2. До доходів загального фонду Державного бюджету України належать: <…>2. До доходів загального фонду Державного бюджету України належать:
<…>6) податок на додану вартість;

<…>

<…>6) податок на додану вартість (крім податку, визначеного пунктом 13-1 частини третьої цієї статті);

<…>

3. Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів є: 3. Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів є:
<…>13-1) 60 відсотків податку на додану вартість з операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення;
Стаття 30. Склад видатків та кредитування Державного бюджету України Стаття 30. Склад видатків та кредитування Державного бюджету України
<…>4. Кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 та частини третьої цієї статті цього Кодексу, спрямовуються відповідно на: <…>4. Кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 та частини третьої цієї статті цього Кодексу, спрямовуються відповідно на:
<…>18) Відсутній.

19) Відсутній.

20) Відсутній

<…>18) забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань, за переліком визначеним центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я (за рахунок 35 відсотків джерел, визначених пунктом 13-1 частини третьої статті 29 цього Кодексу);

19) відшкодування (реімбурсація) вартості амбулаторного споживання лікарських засобів (за рахунок 15 відсотків джерел, визначених пунктом 13-1 частини третьої статті 29 цього Кодексу);

20) діяльність, пов’язана з трансплантацією кісткового мозку (за рахунок 50 відсотків джерел, визначених пунктом 13-1 частини третьої статті 29 цього Кодексу).

 

Народні депутати України Дудка В.В
Бахтеєва Т.Д.
Біловол О.М.
Поляченко Ю.В.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті