Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення вартості лікарських засобів для населення»

ПОДАННЯ

Проекту Закону України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення вартості лікарських засобів для населення»

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення вартості лікарських засобів для населення»

Доповідати на пленарному засіданні буде Бахтеєва Тетяна Дмитрівна.

Додаток:

 1. Проект Закону – на 2 арк.
 2. Пояснювальна записка – на 4 арк.
 3. Порівняльна таблиця – на 3 арк.
 4. Проект Постанови Верховної Ради України – на 1 арк.
 5. Копії зазначених матеріалів у електронному вигляді.
Народні депутати України Бахтеєва Т.Д.
  Хомутиннік В.Ю.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення вартості лікарських засобів для населення»

1. Обґрунтування необхідності прийняття закону

Аналіз існуючих податкових пільг свідчить про необхідність їх оптимізації та скорочення.

Зокрема, звільнення від сплати ПДВ лікарських засобів та виробів медичного призначення. Зазначена пільга є соціально чутливою і в останні роки стала об’єктом для спекуляцій з боку недобросовісних платників податків.

Користуючись вказаною пільгою окремі з них імпортували дану категорію товарів із штучно завищеною вартістю для виведення іноземної валюти за кордон в офшорні зони.

На внутрішньому ринку країни ліки дешевшими не стали, разом з тим, деякі імпортери ліків отримували надприбутки при їх реалізації в Україні.

Необхідно зазначити, що в Україні ціни на аналогічні лікарські засоби є набагато вищими ніж в Росії та Білорусі.

По деяких ліках різниця цін на внутрішніх ринках Білорусі та України становить до десяти разів.

Також, деякі препарати, зареєстровані як лікарські засоби, фактично такими не є, зокрема:

 • препарати для полегшення стану здоров’я;
 • препарати для дієти;
 • вітаміни;
 • косметичні препарати тощо. 

Таким чином, спекулянти, використовуючи систему пільг, під виглядом товарів медичного призначення імпортували зокрема звичайні побутові товари.

При цьому, положення Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, до якої Україна приєдналась згідно з Законом України від 15.02.2011 № 3018-VI, містять значно вужчий перелік рекомендованих для звільнення від оподаткування лікарських засобів та виробів медичного призначення.

У 2012 році надано звільнень від оподаткування при ввезенні на митну територію України лікарських засобів та виробів медичного призначення на суму 7,1 млрд. грн.

Крім того, звільнення від сплати ПДВ є порушенням загальних принципів адміністрування цього податку.

Тому вищенаведені податкові пільги не призвели до ефективності їх використання й потребують скасування шляхом внесення відповідних змін до Податкового і Митного кодексів України.

Натомість, запроваджується ставка податку на додану вартість на рівні 7% на операції з постачання та імпорту лікарських засобів та товарів медичного призначення.

Прийняття зазначених змін збільшить надходження до державного бюджету майже на 2,5 млрд. грн. щорічно, створить умови для добросовісної конкуренції, у тому числі поставить у рівні умови імпортерів та вітчизняних виробників ліків. А також допоможе здешевити вартість ліків для громадян.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою запропонованого законопроекту є створення рівних умов господарювання для вітчизняних підприємств та приведення норм українського законодавства до загальновизнаних світових стандартів.

3. Правові аспекти

Сфера правового регулювання проекту Закону України визначається наступними законодавчими і нормативно-правовими актами:

Податковим кодексом України;

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Прогноз результатів

Очікуваними результатами реалізації проекту Закону України є:

 • приведення положень законодавства України, що стосуються надання пільг в оподаткуванні, у відповідність до загальноприйнятих світових стандартів.
 • збільшення надходжень до бюджету.
Народні депутати України Бахтеєва Т.Д.
  Хомутиннік В.Ю.

Проект

реєстр. № 2475а від 02.07.2013 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення вартості лікарських засобів для населення

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст.112) такі зміни:

1) пункт 193.1 статті 193 доповнити новим підпунктом «в» такого змісту:

«в) 7 відсотків;»

2) у пункті 194.1 статті 194 після слова «нульова» доповнити словами «або знижена».

3) доповнити новою статтею 194¹ такого змісту:

«Стаття 194¹. Операції, що підлягають оподаткуванню за зниженою ставкою

194¹.1. За ставкою, зазначеною в підпункті «в» пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу, яка є зниженою, оподатковуються операції з постачання на митній території України та операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів та виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також операції з постачання на митній території України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні, що виготовляються аптечними  закладами за рецептами лікарів та замовленнями лікувально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин».

4) у пункті 197.1:

у підпункті 197.1.3 слова «у тому числі виробів медичного призначення для індивідуального користування» замінити словами «крім виробів медичного призначення»;

підпункт 197.1.27 виключити.

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, що настає за  місяцем в якому його опубліковано.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

 • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 • забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради України Рибак В.В.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення вартості лікарських засобів для населення»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Податковий кодекс України

Стаття 193. Розміри ставок податку

193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:
а) 17 відсотків;
б) 0 відсотків.
193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:
а) 17 відсотків;
б) 0 відсотків;
в) 7 відсотків.
Стаття 194. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою
194.1. Операції, зазначені у статті 185 цього Кодексу, крім операцій, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, та операцій, до яких застосовується нульова ставка, оподатковуються за ставкою, зазначеною в підпункті «а» пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу, яка є основною. 194.1. Операції, зазначені у статті 185 цього Кодексу, крім операцій, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, та операцій, до яких застосовується нульова ставка або знижена, оподатковуються за ставкою, зазначеною в підпункті «а» пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу, яка є основною.
Стаття відсутня Стаття 194¹. Операції, що підлягають оподаткуванню за зниженою ставкою
194¹.1. За ставкою, зазначеною в підпункті «в» пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу, яка є зниженою, оподатковуються операції з постачання на митній території України та операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів та виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також  операції з постачання на митній території України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні, що виготовляються аптечними  закладами за рецептами лікарів та замовленнями лікувально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин.
Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
197.1. Звільняються від оподаткування операції з:
197.1.3. постачання:
а) технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), послуги з їх ремонту та доставки; товарів спеціального призначення, у тому числі виробів медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення, визначених законодавством України за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
б) комплектуючих і напівфабрикатів для виготовлення технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), товарів спеціального призначення, у тому числі виробів медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
в) легкових автомобілів для інвалідів уповноваженому органу виконавчої влади з їх оплатою за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та коштів фондів загальнообов’язкового державного страхування, а також операції з їх безоплатної передачі інвалідам;
197.1.3. постачання:
а) технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), послуги з їх ремонту та доставки; товарів спеціального призначення, крім виробів медичного призначення, для інвалідів та інших пільгових категорій населення, визначених законодавством України за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
б) комплектуючих і напівфабрикатів для виготовлення технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), товарів спеціального призначення, крім виробів медичного призначення, для інвалідів та інших пільгових категорій населення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
в) легкових автомобілів для інвалідів уповноваженому органу виконавчої влади з їх оплатою за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та коштів фондів загальнообов’язкового державного страхування, а також операції з їх безоплатної передачі інвалідам;
197.1.27. постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; Виключити
Народні депутати України Бахтеєва Т.Д.
  Хомутиннік В.Ю.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

провизор 03.07.2013 7:50
И госпожа Бахтеева уверенна в том, что ЛС подешевеют и не будет больше людей которые нажываются ????? Такое ощущение, что они- депутаты живут не внашей стране)))))Господа депутаты подумайте о больных людях!!!!
Дмитрий 04.07.2013 8:41
Господа депутаты совсем потерялись во времени и в пространстве. Это подтверждается даже наименованием данного законопроекта: "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення вартості лікарських засобів для населення". В связи с введением нового налога по их логике должна уменьшиться цена товара - звучит оригинально. Это в принципе невозможно, а в этой стране, при отсутствии возмещения НДС - и подавно. Вагончик и так катится в пропасть - а они его еще активно туда толкают...
Олег 31.07.2013 9:11
У авторів законопроекту або зовсім погано з математикою, або час лікуватися. Як можна скласти таку маячню?

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті