Трудар фармацевтичної науки. До ювілею професора Б.А. Самури

Цьогоріч відзначив 75-річний ювілей Борис Андрійович Самура — доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії наук технологічної кібернетики України, засновник та перший завідувач, а нині професор кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету (НФаУ), заслужений професор НФаУ.

Борис Андрійович Самура народився 23 липня 1939 р. у м. Пологи Запорізької області в родині робітника. У березні 1960 р. закінчив Львівський кінотехнікум, а після строкової служби в лавах Радянській Армії, в серпні 1964 р., вступив на I курс фармацевтичного факультету Запорізького державного медичного інституту, який закінчив у липні 1968 р. з відзнакою.

Трудову діяльність Борис Андрійович розпочав 1 вересня 1968 р., приступивши до виконання обов’язків асистента кафедри фармакології Запорізького державного медичного інституту. Успішно поєднавши викладацьку діяльність із науково-дослідною роботою, у січні 1973 р. Б.А. Самура захистив кандидатську дисертацію на тему «Синтез і фармакологічні дослідження деяких похідних імідазо-(1,2-f)-ксантину» за спеціальністю «Фармакологія» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. Із січня 1977 по березень 1979 р. Борис Андрійович був заступником декана з роботи з іноземними студентами Запорізького державного медичного інституту.

Результатом подальшої науково-дослідної діяльності Б.А. Самури стала докторська дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук на тему «Синтез та фармакологічна активність заміщених та анельованих похідних ксантину», захищена в 1984 р. У процесі обговорення докторської дисертації під час її захисту ректор Харківського фармацевтичного інституту (ХФІ), професор Валентин Черних, запропонував автору відкрити і очолити в інституті кафедру фармакотерапії.

Кафедра фармакотерапії стала першою клінічною кафедрою в системі вищої фармацевтичної освіти СРСР. Науково-дослідна робота кафедри з часу її заснування 1 лютого 1985 р. охоплює вивчення залежності між хімічною будовою і фармакологічною дією нових синтетичних та природних сполук. У вересні 1986 р. за ініціативою Б.А. Самури на кафедрі фармакотерапії ХФІ був відкритий курс першої долікарської допомоги.

У 1986 р. рішенням Вищої атестаційної комісії при Міністерстві вищої і середньої спеціальної освіти СРСР Б.А. Самурі присвоєно вчене звання професора. У серпні 1987 р. Б.А. Самура був обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри фізіології та медицини Запорізького державного університету. З червня 1988 р. по липень 1991 р. Борис Андрійович обіймає посаду декана біологічного факультету Запорізького державного університету. Працюючи в університеті, професор Б.А. Самура є членом спеціалізованих рад при Всесоюзному науково-дослідному інституті хімії та технології лікарських засобів та ХФІ із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 15.00.02. «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» і 15.00.01 «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи».

У 1991 р. Б.А. Самура був обраний на посаду завідувача кафедри фармакотерапії з фармакокінетикою ХФІ. З 1993 р. кафедра під керівництвом професора Б.А. Самури ініціювала, стала організатором та щорічно, протягом понад двох десятиліть, проводить загальноукраїнські науково-практичні конференції з міжнародною участю, зокрема «Ліки — людині». У 1995 р. на кафедрі відкрита докторантура, яку успішно закінчили і захистили докторські дисертації доценти А.В. Дралкін, І.В. Кіреєв, В.Є. Літаров та ін.

У 1990 р. Наказом Президії Верховної Ради України за заслуги у розвитку фармакології, впровадження наукових розробок у практику охорони здоров’я Б.А. Самурі присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». У квітні 1992 р. професор Б.А. Самура був обраний дійсним членом Академії наук технологічної кібернетики України.

За бездоганну роботу у ВНЗ України Б.А. Самура має низку подяк від навчальних закладів, нагороджений знаком «Переможець соціалістичного змагання» (1973, 1976), знаком «Винахідник СРСР» (1977), медаллю «70 років Збройних Сил СРСР» (1988), почесною грамотою начальника Управління охорони здоров’я Харківської обласної держадміністрації (1996, 2003), Почесною грамотою МОЗ (1999), дипломом Харківської облдержадміністрації в номінації «Вчений» як переможець конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» (2002), дипломом переможця обласного конкурсу «Панацея» у номінації «Освіта» (2009). У 2009 р. професору Б.А. Самурі присвоєно почесне звання заслуженого професора НФаУ.

Пріоритетними напрямами наукових досліджень Б.А. Самури є пошук нових біологічно активних речовин синтетичного та природного походження, які впливають на нервову, серцево-судинну системи і функцію нирок; доклінічні дослідження активних фармацевтичних інгредієнтів та лікарських препаратів.

Професор Б.А. Самура — автор понад 750 наукових праць, 18 патентів, 248 авторських свідоцтв, 32 раціоналізаторських пропозицій, 10 підручників, 35 навчальних посібників, 42 методичних рекомендацій. У грудні 1998 р. на виставці-ярмарку науково-педагогічних ідей «Освіта Харківщини» підручник «Фармакокінетика» був нагороджений дипломом. У травні 2002 р. на обласному форумі «Освіта, наука, виробництво — шляхи інтеграції» та виставці «Наука Харківщини — 2002» підручник «Фармакотерапія» (у 2 томах) за редакцією проф. Б.А. Самури нагороджений дипломом III ступеня. У квітні 2008 р. на конкурсі-виставці навчальних видань НФаУ у рамках конгресу «Сьогодення та майбутнє фармації» в номінації «Медико-біологічний блок дисциплін» підручник «Фармакотерапія» (2-ге видання) отримав диплом III ступеня.

Борис Андрійович створив потужну наукову школу, підготувавши 24 докторів наук та 91 кандидата наук. Сьогодні професор Б.А. Самура працює професором кафедри фармакотерапії НФаУ, викладає дисципліни «Фармакотерапія» та «Перша долікарська допомога».

Професорсько-викладацький корпус, трудовий колектив, студентська спільнота НФаУ щиро вітають Бориса Андрійовича Самуру з ювілеєм та бажають здоров’я, творчого натхнення, талановитих учнів!

Колектив кафедри фармакотерапії НФаУ,
фото надані НФаУ

Коментарі

сергей 10.06.2018 10:56
В фармакотерапии он 0 без палочки,просто химик.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті