Проект змін до Переліку фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які звільняються від обкладення ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України»

24 Жовтня 2014 4:48 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Переліку фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які відповідно до пункту 13 частини першої статті 282 Митного кодексу України звільняються від обкладення ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Переліку фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які відповідно до пункту 13 частини першої статті 282 Митного кодексу України звільняються від обкладення ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України».

Проект постанови розроблено на виконання п. 2 Протоколу наради МОЗ України № 2 від 01.10.2014 з урахуванням наданих Асоціацією «Виробники ліків України», Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України пропозицій щодо внесення змін до Переліку фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які відповідно до пункту 13 частини першої статті 282 Митного кодексу України звільняються від обкладення ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України (далі — Перелік), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1568 «Питання звільнення від обкладення ввізним митом фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні».

Метою проекту постанови є приведення кодів УКТЗЕД фармацевтичної продукції та сполук у Переліку у відповідність до вимог діючої в Україні класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, а також доповнення Переліку фармацевтичною продукцією та сполуками, що не виробляються в Україні, які ввозяться на митну територію України та використовуються вітчизняними фармацевтичними підприємствами для виробництва лікарських засобів.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту постанови надсилаються протягом місяця з дня публікації проекту за адресою:

  • Міністерство охорони здоров’я України 01601, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: gritsenko@moz.gov.ua; Гріценко Олександр Володимирович тел. 200-06-68.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Переліку фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які відповідно до пункту 13 частини першої статті 282 Митного кодексу України звільняються від обкладення ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови розроблено на виконання п. 2 Протоколу наради МОЗ України № 2 від 01.10.2014 з урахуванням наданих Асоціацією «Виробники ліків України», Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України пропозицій щодо внесення змін до Переліку фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які відповідно до пункту 13 частини першої статті 282 Митного кодексу України звільняються від обкладення ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України (далі — Перелік), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1568 «Питання звільнення від обкладення ввізним митом фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту постанови є доповнення Переліку фармацевтичною продукцією та сполуками, що не виробляються в Україні, які ввозяться на митну територію України та використовуються вітчизняними фармацевтичними підприємствами для виробництва лікарських засобів.

Відповідно до Закону України «Про Митний тариф України» коди УКТЗЕД фармацевтичної продукції та сполук у Переліку приведено у відповідність до вимог діючої в Україні класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Крім того, з Переліку виключено 55 найменувань фармацевтичної продукції і сполук, з них:

– 52 позиції з кодами УКТЗЕД мають нульову ставку ввізного мита;

– 3 позиції: «лимонна кислота», «гліцерин» та «нітрогранулонг» виробляються в Україні.

Врахувавши пропозиції надані Асоціацією «Виробники ліків України» та Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України, Перелік був доповнений 44 найменуваннями фармацевтичної продукції та сполук, що не виробляються в Україні, які ввозяться на митну територію України та використовуються вітчизняними фармацевтичними підприємствами для виробництва лікарських засобів.

Наразі нова редакція Переліку містить 75 найменувань фармацевтичної продукції і сполук.

Вищезазначена мета буде досягнута шляхом прийняття проекту постанови.

3. Правові аспекти

У сфері правового регулювання діють Митний кодекс України, Закон України «Про Митний тариф України», постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1568 «Питання звільнення від обкладення ввізним митом фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цього проекту постанови не потребує додаткових матеріальних витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови підлягає погодженню з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1 Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття проекту постанови дозволить забезпечити приведення кодів УКТЗЕД фармацевтичної продукції та сполук у Переліку у відповідність до вимог діючої в Україні класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, а також надасть змогу доповнити Перелік фармацевтичною продукцією та сполуками, що не виробляються в Україні, які ввозяться на митну територію України та використовуються вітчизняними фармацевтичними підприємствами для виробництва лікарських засобів.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Затвердження запропонованого проекту постанови дозволить забезпечити приведення кодів УКТЗЕД фармацевтичної продукції та сполук у Переліку у відповідність до вимог діючої в Україні класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та надасть змогу доповнити Перелік фармацевтичною продукцією та сполуками, що не виробляються в Україні, які ввозяться на митну територію України та використовуються вітчизняними фармацевтичними підприємствами для виробництва лікарських засобів.

Заступник Міністра з питань європейської інтеграції
Юрій Савко

ПРОЕКТ
винесено на громадське обговорення МОЗ України 23.10.2014 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

Про внесення змін до Переліку фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які відповідно до пункту 13 частини першої статті 282 Митного кодексу України звільняються від обкладення ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України

Кабінет Міністрів України постановляє :

1. Внести зміни до Переліку фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які відповідно до пункту 13 частини першої статті 282 Митного кодексу України звільняються від обкладення ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1568 «Питання звільнення від обкладення ввізним митом фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 47, ст. 3104; 2012 р., № 40, ст. 1537), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Прем’єр-міністр України
А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1568

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України _______ № ___)

ПЕРЕЛІК
фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та які відповідно до пункту 13 частини першої статті 282 Митного кодексу України звільняються від обкладення ввізним митом у разі ввезення їх на митну територію України

Код товару згідно з УКТЗЕД Найменування фармацевтичної продукції та сполук Хімічна або непатентована назва англійською мовою
2834 29 80 00 вісмуту нітрат основний Bismuth subnitrate
2834 29 80 00 вісмуту субнітрат Bismuth subnitrate
2836 30 00 00 натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate
2836 50 00 00 кальцію карбонат Calcium carbonate
2836 99 11 00 карбонат магнію важкий Magnesium carbonate
2906 19 00 00 акватерпін Cyclohexanemethanol, 4-hydroxy- α, α, 4-trimethyl-, monohydrate
2913 00 00 00 2-нітробензальдегід AS 2-Nitrobenzaldehyde
2914 39 00 90 фенілін Phenindione
2914 70 00 00 сульфокамфорна кислота DL-camphor-10-sulfonic acid
2914 70 00 00 бромкамфора Bromcamphora (Bromides)
2914 70 00 00 вікасол Menadione sodium bisulfite
2915 70 50 90 стеарат магнію Magnesium stearate
2915 90 70 90 вальпроат натрію Valproic acid sodium salt
2915 90 70 90 натрієва сіль вальпроєвої кислоти Valproic acid
2916 19 10 00 ундецилова кислота Undecylenic acid
2916 39 90 90 альфа-нафтилоцтова кислота 1-Naphthylacetic acid
2916 39 90 10 ібупрофен Ibuprofen
2918 11 00 00 натрію лактат Sodium lactate
2918 12 00 00 винна кислота Tartaric acid
2918 15 00 90 вісмут лимонно-кислий Bismuth citrate
2918 19 98 90 урсодезоксихолієва кислота Ursodeoxycholic acid
2918 19 98 90 кальцію Д-сахарат Calcium saccharate
2918 21 00 00 холіну саліцилат Choline salicylate
2918 22 00 00 ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid
2918 30 00 00 кетопрофен Ketoprofen
2918 30 00 00 кальцію левулінат Calcium levulinate
2921 30 99 00 ремантадин Rimantadine
2921 59 90 00 бромгексину гідрохлорид Bromhexine hydrochloride
2922 31 00 00 метадону гідрохлорид Methadone hydrochloride
2922 39 00 00 кетаміну гідрохлорид Ketamine hydrochloride
2922 42 00 00 кислота глутамінова Glutamic acid
2922 42 00 00 літію гамма-гідроглутамінат Lithium
2922 50 00 90 гексопреналіну сульфат Hexoprenaline sulfate
2922 50 00 90 бутамірату цитрат Butamirate citrate
2922 50 00 90 метопрололу сукцинат Metoprolol succinate
2922 50 00 90 мебеверину гідрохлорид Mebeverine hydrochloride
2922 50 00 90 фенотеролу гідробромід Fenoterol hydrobromide
2922 50 00 90 серин (L-серин) Serine
2922 50 00 90 сальбутамолу сульфат Salbutamol sulfate
2922 50 00 90 натрію аміносаліцилат Sodium aminosalicylate
2923 20 00 00 ліпоід С 100 Lipoid S 100
2923 90 00 00 холіну альфосцерат Choline alfoscerate
2923 90 00 00 карнітину оротат (R)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)- trimethyl аmmonium оrotate (Carnitine orotate)
2923 90 00 00 карнітину гідрохлорид (R)-(3-Carboxy-2-hydroxypropyl) trimethyl ammonium hydrochloride (Carnitine hydrochloride)
2923 90 00 00 дитилін Suxamethonium iodide
2923 90 00 00 деквалінію хлорид Dequalinium chloride
2923 90 00 00 L-карнітин-основа Carnitine
2924 29 98 90 венлафаксину гідрохлорид Venlafaxine hydrochloride
2925 29 00 00 метформіну гідрохлорид Metformin hydrochloride
2925 29 00 00 аргініну аспартат Arginine aspartate
2925 29 00 00 L-аргінін моногідрохлорид Arginine hydrochloride
2925 29 00 00 хлоргексидину диглюконат Chlorhexidine
2928 00 90 90 буфексамак Bufexamac
2930 40 90 00 адеметіонін (адеметіонін 1,4- бутандисульфонату) Ademetionine
2931 90 90 90 симетикон Simethicone (Silicones)
2931 90 90 90 отметикон емульсія Simethicone emulsion (Silicones)
2933 11 90 00 метамізол натрія Metamizole sodium
2933 21 00 00 дифенін Phenytoin
2933 29 10 00 нафазоліну нітрат Naphazoline nitrate
2933 29 90 00 ксилометазоліну гідрохлорид Xylometazoline hydrochloride
2933 29 90 00 оксиметазоліну гідрохлорид Oxymetazoline hydrochloride
2933 29 90 00 тетрагідрозоліну гідрохлорид Tetryzoline hydrochloride
2933 29 90 00 ондансетрону гідрохлорид Ondansetron hydrochloride
2933 29 90 00 клонідину гідрохлорид Clonidine hydrochloride
2933 29 90 00 клотримазол Clotrimazole
2933 29 90 00 еконазолу нітрат Econazole nitrate
2933 29 90 00 лосартан калію Losartan potassium
2933 29 90 00 метронідозол Metronidazole
2933 54 00 00 бензобітал 1-Benzoyl-5-ethyl-5-phenylbarbitoric acid
2933 69 40 00 гексаметилентетрамін Hexamethylenetetramine
2933 69 80 00 ламотриджин Lamotrigine
2940 00 00 00 сукральфат Sucralfate
2940 00 00 00 лактулоза Lactulose
2940 00 00 00 полімальтозний комплекс заліза гідроксиду Ferric hydroxide polymaltose complex
2946 90 00 00 гадолінію оксид фосфор граде 4Н мед Gadolinium oxide

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті