Знакова подія в історії вітчизняної кардіологічної школи: Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска надано національний статус

З 17 по 19 травня 2006 р. у м. Києві проходив міжнародний кардіологічний форум «Кардіологія вчора, сьогодні, завтра», який відбувся за ініціативи Національної академії наук Украї­ни, Академії медичних наук, Міністерства охорони здоров’я України й Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України. Проведення науковоінформаційного заходу було присвячене 70річчю цього закладу та 130річчю від дня народження його засновника — видатного кардіолога, академіка М.Д. Стражеска. Важливість даної події не лише для української системи охорони здоров’я, але й для держави та суспільства вцілому, підтвердили своєю присутністю представники уряду, Верховної Ради України, керівники провідних наукових та лікувально-профілактичних установ, відомі громадські та релігійні діячі. В роботі міжнародного кардіологічного форуму прийняли участь вітчизняні та зарубіжні вчені, лікаріпрактики, представники медичних та фармацевтичних фірм, які опікуються питаннями кардіологічного сектору медичної галузі. До уваги учасників форуму були представлені доповіді щодо сучасних наукових надбань світової та вітчизняної кардіології, перспективних напрямків досліджень у цій царині, ефективних методик діагностики та лікування хворих із серцевосудинною патологією.
Визначною подією на форумі, яка приверну­ла увагу присутніх, стало оприлюднення Указу Президента України від 17 травня 2006 р. № 405/2006 про надання Інституту кардіо­логії ім. М.Д. Стражеска АМН України за загально­державне значення наукових здобутків фа­хівців цього закладу статусу «Національного наукового центру». Таким чином, відтепер офіційна назва інституту — Національний науковий центр «Ін­сти­тут кардіології ім. М.Д. Стражеска». Ця подія, безперечно, започатковує нову сторінку в історії одного з провідних вітчизняних науко­вих та лікувальнопрофілактичних закладів, діяльність якого багато в чому визначає загальний стан української системи охорони здоров’я, зокрема надання населенню медичної допомоги кардіологічного профілю. Окрім того, оскільки це є першим випадком, коли нау­ковому закладу вітчизняної системи охорони здоров’я присвоюється такий статус, цей факт заслуговує на увагу також і з боку всієї медичної спільноти України.

Стільки подій протягом кількох днів! Тому погодьтеся, що навіть три дні, протягом яких відбувався форум, не достатньо, щоб докладно обговорити всі питання та факти, які були представлені увазі його учасників. Саме тому кореспондент «Щотижневика АПТЕКА» вирішив після закінчення заходу окремо поспілкуватися з фахівцями інституту та дізнатися їхню думку про значення проведення подібних наукових зібрань у розвитку української системи охорони здоров’я та, зокрема, як вплине надання статусу «Національний науковий центр» на подальшу роботу інституту кардіології у контексті історії розвитку й роботи цього закладу.

Відповісти на наші запитання люб’язно погодились Володимир Коваленко (В.К.), директор Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска», член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, головний терапевт МОЗ України, Олег Сичов (О.С.), вчений секретар наукового центру, доктор медичних наук, професор, та Олексій Вікторов (О.В.), завідуючий відділом клінічної фармакології з лабораторією функціональної діагностики інституту, доктор медичних наук, професор.

Урочиста мить: директор Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» відкриває міжнародний кардіологічний форум. Про значущість цього заходу свідчить склад президіуму: представники уряду нашої держави, Верховної Ради, МОЗ та АМН України, відомі громадські та релігійні діячі

Урочиста мить: директор Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» відкриває міжнародний кардіологічний форум. Про значущість цього заходу свідчить склад президіуму: представники уряду нашої держави, Верховної Ради, МОЗ та АМН України, відомі громадські та релігійні діячі

— Редакція «Щотижневика АПТЕКА» щиро вітає ваш інститут з приводу відразу кількох знаменних подій: ювілею наукового закладу, 130-річчя з дня народження його засновника — академіка М.Д. Стражеска, та присвоєння закладу статусу «Національний науковий центр»! Яке значення остання подія матиме для подальшої роботи інституту?

В.К.: Дякуємо за привітання! Важливо, що цим подіям був присвячений міжнародний кардіологічний форум, який відбувся у травні. Проведення подібних заходів має не лише суттєве науковопрактичне значення — висвітлення сучасного стану світової та вітчизняної кардіології, ознайомлення вітчизняних фахівців із останніми досягненнями та напрацюваннями в цій царині, обмін досвідом з іноземними колегами тощо, — але й дозволяє вшанувати пам’ять відомих вітчизняних кардіологів, зокрема, засновника нашого інституту —
видатного вченого академіка М.Д. Стражеска, — та загалом історію наукового закладу та працю співробітників. Щодо значення присвоєння інституту кардіології статусу «Національний науковий центр», то, насамперед, для нас це означає визнання нашого внеску в розвиток вітчизняної системи охорони здоров’я та, зокрема, кардіології.

Роботу міжнародного кардіологічного форуму, як і належить при проведенні заходів національного рівня, було розпочато з виконання державного гімну України

Роботу міжнародного кардіологічного форуму, як і належить при проведенні заходів національного рівня, було розпочато з виконання державного гімну України

— Думаю, що доречно буде нагадати нашим читачам історію Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска…

В.К.: Розвиток української терапевтичної школи, в тому числі кардіологічного напрямку, а також потреби практичної охорони здоров’я зумовили необхідність організації в Україні спеціалізованого науково-клінічного центру, яким став відкритий у березні 1936 р. у Києві Український НДІ клінічної медицини. Його очолив ініціатор створення цього закладу — академік М.Д. Стражеско, чиїм іменем названо сучасний Інститут кардіології АМН України. Відкриття інституту було логічним продовженням і важливим етапом у розвитку української, зокрема київської, терапевтичної школи. Діяльність інституту перервала Велика Вітчизняна війна 1941–1945 рр. Після визволення Києва від фашистських окупантів інститут кардіології поновив свою роботу і почав посилено працювати над вирішенням проблем ревматизму, артеріальної гіпертензії, недостатності кровообігу, клінічної фармакології, гематології, нейроендокринних захворювань, патології вагітності за наявності захворювань внутрішніх органів, а також хірургічної патології. Після смерті М.Д. Стражеска в 1952 р. інститут очолив його учень професор А.Л. Міхньов, у подальшому посаду директора обіймали професор О.Й. Грицюк (1970–1974), професор М.К. Фуркало (1974–1989), професор В.О. Бобров (1989–1998), а з 1998 р. честь очолювати цей славетний науковий заклад випала мені.

У 1952 р. інституту було присвоєно ім’я його засновника, а 1978 р. на новій території інституту відкрито пам’ятник академіку М.Д. Стражеску.

Ще за життя М.Д. Стражеска інститут став клініко-терапевтичною школою, яка й зараз багато в чому визначає основні напрямки розвитку медичної наукової думки в Україні. З розвитком кардіології та зростанням актуальності цієї проблеми в Україні діяльність інституту поступово набула кардіологічної спрямованості й у 1977 р. його було реорганізовано в Український НДІ кардіології. В інституті в різні періоди працювали видатні вчені: академік О.І. Смірнова-Замкова, професори О.А. Айзенберг, І.М. Іщенко, А.Л. Міхньов, А.І. Пивовонський, Ф.Я. Примак, Д.Ф. Чеботарьов, С.Н. Шаравський, Д.Н. Яновський, Н.А. Гватуа, Р.А. Фролькіс, М.С. Заноздра, О.Г. Камінський, Є.М. Вовченко, заслужений лікар України О.Л. Пхакадзе, В.А. Хатунцев. Сьогодні продовжують працювати відомі вчені-ветерани інституту: М.К. Фуркало, І.К. Следзевська, Ю.В. Яновський. В інших наукових закладах працюють вихідці з інституту — відомі в Україні та поза її межами науковці — професори А.В. Токар, А.І. Хомазюк, І.М. Ганджа, академік АМН України Л.А. Пиріг. Зараз в інституті працюють близько 730 співробітників, у тому числі 132 наукових співробітники, з них 32 — доктори наук і 86 — кандидати наук, 3 — заслужені діячі науки, 9 — заслужені лікарі, 3 — заслужені медпрацівники України.

Участь у міжнародному кардіологічному форумі прийняли відомі вітчизняні та зарубіжні науковці (зліва направо): Віталій Москаленко, ректор Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Євген Чазов, генеральний директор кардіологічного науково-виробничого комплексу Російської Федерації, Герой соціалістичної праці, Володимир Коваленко, директор Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска», Олег Сичов, вчений секретар наукового центру

Участь у міжнародному кардіологічному форумі прийняли відомі вітчизняні та зарубіжні науковці (зліва направо): Віталій Москаленко, ректор Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Євген Чазов, генеральний директор кардіологічного науково-виробничого комплексу Російської Федерації, Герой соціалістичної праці, Володимир Коваленко, директор Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска», Олег Сичов, вчений секретар наукового центру

На сьогодні, Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска — провідний науковий центр, діяльність якого зосереджується на розв’язанні актуальних проблем сучасної кардіології. Робота закладу неодноразово була відзначена державою та науковою спільнотою. Так, у 1986 р. за успішний розвиток медичної науки та підготовку кадрів у зв’язку з 50-річчям інститут нагороджено Почесною грамотою Президії Верховної Ради України. У 1999 р. Український НДІ кардіології перейшов із відомства МОЗ у відомство АМН, змінивши назву на Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України. В 2001 р. АМН України затвердила медаль ім. М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я», якою нагороджують наукових співробітників і лікарів за вагомий внесок у кардіологію. За розробку та впровадження методів етапного лікування хворих на інфаркт міокарда 1980 р. співробітників інституту було нагороджено Державною премією України, а в 2003 р. співробітникам інституту була присвоєна Державна премія України в галузі науки і техніки за розробку та виконання «Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні». Мета програми, яка була в 1999 р. затверджена Указом Президента України, зниження рівня захворюваності населення на артеріальну гіпертензію, зниження рівня смертності від ускладнень цієї хвороби, збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих. Програма розрахована на 1999–2010 рр. її співвиконавцями є 10 міністерств і відомств, органи виконавчої влади. Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска є провідною установою в виконанні цієї програми.

І нині, з приводу 130-річчя від дня народження академіка М.Д. Стражеска був виготовлений ювілейний значок, а Національний банк України випустив ювілейну монету.

— Чим сьогодні живе ваш інститут?

О.С.: Щодо сучасної науково-практичної діяльності нашого закладу, то, оскільки тематика наукових досліджень інституту завжди відповідала потребам вітчизняної кардіології, колектив інституту працює над вивченням патогенетичних механізмів розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС), ролі запалення в дестабілізації ІХС, артеріальної гіпертензії та інших найбільш поширених захворювань серцево-судинної системи. Вперше в Україні проведено розробку проблеми етапної реабілітації хворих із гострими порушеннями коронарного кровообігу. Значна увага приділяється створенню оптимальних методів лікування та профілактики стенокардії, інфаркту міокарда, кардіоміопатії, гіпертонічних кризів, порушень ритму діяльності серця, серцевої недостатності тощо. Останнім часом співробітники інституту успішно вирішують проблеми ендоваскулярної та коронарної хірургії, тромболізису. Вперше в Україні нами розроблені методичні рекомендації до інвазивних втручань — ургентної коронарографії, внутрішньокоронарного тромболізису, первинної балонної коронарної ангіопластики та ургентного коронарного стентування у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда. Обгрунтовано розвиток реперфузійних центрів для пацієнтів із гострим інфарктом міокарда.

Наукові дослідження проводять відповідно до завдань комплексних науково-технічних програм і пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки в Україні, зокрема програми «Здоров’я людини» та ін. Наш заклад оснащено сучасною апаратурою та обладнанням — установка для коронароангіографії, комп’ютерний томограф, сучасні ультразвукові кольорові системи, автоматичні комплекси для навантаження, холтерівські ЕКГ-моноторні системи і системи для добового вимірювання артеріального тиску, гамма-камера тощо.

Інститут є одним із закладів, відповідальних за виконання в Україні програми Всесвітньої організації охорони здоров’я з профілактики основних неінфекційних захворювань. Щорічно проводиться порівняльний науково-практичний аналіз стану здоров’я населення і роботи кардіологічної служби в усіх регіонах України. На базі інституту двічі на рік проводять наради головних обласних спеціалістів. Здійснюється співробітництво з Європейським кардіологічним товариством та американськими колегами. Учені інституту постійно беруть участь у світових, міжнародних — в Австрії, Німеччині, Голландії, Італії, Португалії, США, Туреччині, Філіппінах, Франції, Японії та в ін. країнах, — а також у національних кардіологічних форумах.

Почесні гості (зліва направо): Альберт Ажеж, віце-президент Європейського товариства кардіологів, Панос Е. Вардас, професор, член Європейського товариства кардіологів

Почесні гості (зліва направо): Альберт Ажеж, віце-президент Європейського товариства кардіологів, Панос Е. Вардас, професор, член Європейського товариства кардіологів

Наукові розробки інституту успішно впроваджують у практику. За останні 5 років видано 63 монографії та навчальні посібники, підручник з ревматології, розроблено оригінальні методики діагностики та лікування, нові кардіотропні препарати. Щороку співробітники інституту публікують понад 400 наукових праць, у тому числі понад 100 — за кордоном.

Особлива увага приділяється методичнонавчальній діяльності інституту. Так, із 1994 р. на базі Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска видається «Український кардіологічний журнал». У журналі публікуються провідні оригінальні дослідження кардіологів усіх регіонів України, проблемні статті, огляди літератури, лекції, практичні спостереження, висвітлюються матеріали Українського та Європейського товариств кардіологів. За 11 років існування журналу видано понад 70 номерів, у яких опубліковано близько 1500 статей. Із 1998 р. журнал має сторінку в інтернеті. З 2000 р. на базі інституту видається «Український ревматологічний журнал».

Постійно удосконалюється структура інституту. За останнє десятиріччя створено відділи некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології, клінічної фармакології, фармакотерапії і функціональної діагностики, медикосоціальних проблем кардіології, дисліпідемії, організовано нові лабораторії: референтну, функціональної діагностики, моніторингу показників здоров’я населення, магнітокардіографії, хроматографії. Щорічно в інституті проходять стаціонарне лікування близько 8 тисяч осіб. Поліклініка інституту кожного року надає консультативно-лікувальну допомогу близько 40 тисячам пацієнтів. В інституті функціонують Український організаційно-методичний кардіологічний центр, Український ревматологічний центр, працює Базова метрологічна служба та Референтна лабораторія АМН України. На базі нашого закладу працює відділ фармакологічного нагляду Державного фармакологічного центру МОЗ України, діяльність якого спрямовано на створення та розвиток в Україні системи державного контролю за ефективністю та безпекою ліків як на етапі реєстрації, так і в умовах широкого медичного застосування; формується центр з вивчення біоеквівалентності генеричних лікарських препаратів. Окрім того, на території інституту також розташовані телемедичні центри «УкрТелеМед» та «TeleCardio», станція швидкої медичної допомоги, центр діагностичної лабораторії «Dila»».

Значну увагу в інституті приділяють підготовці кадрів. Щорічно підвищують кваліфікацію лікарі з різних областей України. Наукові кадри готують також у докторантурі й аспірантурі. Інститут є клінічною базою кафедри кардіології та функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика та базою підготовки науковопедагогічних кадрів та лікарів-практиків кардіологічного профілю в докторантурі, аспірантурі та клінічній ординатурі. Щороку на цій кафедрі, яка є головною в Україні, вдосконалюють свою професійну майстерність понад 400 кардіологів, терапевтів, лікарів функціональної діагностики та інтернів. Окрім того, свою кваліфікацію підвищують викладачі вищих медичних закладів, головні кардіологи областей, міст та районів із усіх регіонів України. Фахівцями цієї кафедри за останні 20 років опублікувано понад 1250 наукових праць, 34 монографій та навчальних посібників, 51 методичних рекомендацій, зробили сотні доповідей на міжнародних та національних форумах.

При інституті функціонує спеціалізована Рада із захисту докторських дисертацій. За останні 20 років було захищено 65 докторських і 250 кандидатських дисертацій, у тому числі вченими інституту — 30 і 95 відповідно.

— Як надалі, після набуття нового статусу, працюватиме тепер уже Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска»?

В.М.: Щодо цього запитання то, згідно з постановою КМУ від 19 березня 1994 р. № 174 «Про затвердження Положення про національний науковий центр», варто зазначити, що цей статус, зокрема, надається науково-дослідним установам, які проводять комплексні наукові дослідження загальнодержавного рівня, визнані світовою науковою спільнотою. Мета надання подібного статусу — реалізація державної підтримки установ, наукові дослідження яких мають світове визнання або в проведенні яких держава має потребу. Водночас наш заклад залишатиметься підпорядкованим АМН України. Зі зміною статусу на інститут, згідно змісту вищезгаданого документа, також покладатимуться обов’язки з вирішення наукових завдань, які відповідають економічним, соціальним та іншим інтересам держави в медичній галузі. Особливо відповідально до виконання своїх обов’язків будемо підходити ще й тому, що наш інститут став першим науковим закладом вітчизняної системи охорони здоров’я, якому надано статус «Національний науковий центр». Тому наші пацієнти та колеги можуть бути впевнені: постійно підвищуючи свій професійний рівень, інститут і надалі залишатиметься одним із провідних науковопрактичних медичних закладів України.

— Куди буде спрямований фармацевтичний вектор роботи вашого інституту після отримання ним нового статусу?

О.В.: Найперше варто зазначити, що інститут кардіології ніколи не залишався осторонь питань, безпосередньо пов’язаних із фармацією. Так, практично з самого моменту свого створення — 30-ті роки минулого сторіччя, коли термін «клінічна фармакологія» власне з’явився в лексиконі західноєвропейських науковців, — наш заклад почав приділяти цьому напрямку науки особливу увагу. За ініціативи акад. М.Д. Стражеска при інституті була відкрита лабораторія клінічної фармакології, на базі якої на початку 90-х років минулого сторіччя був створений потужний відділ із лабораторією клінічної фармакокінетики. Таким чином, у нашому інституті були створені важливі умови для розвитку кардіологічного напрямку клінічної фармакології. Протягом всього періоду існування закладу його клінічні підрозділи активно співпрацювали з відділом клінічної фармакології задля вивчення аспектів застосування тих чи інших препаратів у кардіологічній практиці. Особливо активно робота інституту в цьому напрямку розвивалася після набуття Україною незалежності. Так, великим досягненням для всієї вітчизняної медичної та фармакологічної науки є створення в нашому інституті лабораторії фармакокінетики, оскільки базові кардіологічні лікарські засоби та препарати «супроводу» становлять вагому частку найменувань фармацевтичної продукції, яка загалом застосовується в медицині. Окрім того, робота даної лабораторії має не лише науково-практичне, а й педагогічне значення, адже донедавна не було можливості продемонструвати на практиці студентам медичних та фармацевтичних вузів, як проводяться відповідні фармакокінетичні дослідження в Україні. На сьогодні в нашій державі створено вже кілька лабораторій з проведення фармакокінетичних досліджень, але, все ж таки, відповідний підрозділ нашого інституту по праву можна назвати піонером у цій царині.

На особливу увагу заслуговує той факт, що фахівці відділу клінічної фармакології нашого інституту приймають активну участь у роботі частково розташованих на території інституту відділу фармакологічного нагляду Державного фармакологічного центру МОЗ України, а також лабораторії фармакокінетики. Згодом розпочне свою роботу центр, головним завданням якого буде вивчення біоеквівалентності генеричних лікарських засобів. Завдяки цьому, в Україні буде посилено контроль за якістю та безпекою застосування препаратів у медичній практиці.

— Як може змінитись робота відділу клінічної фармакології після надання Інституту кардіології статусу «Національний науковий центр»?

О.В.: По-перше, для нас цей факт є черговим визнанням досягнень інституту державою та науковою спільнотою. Окрім того, оскільки робота нашого закладу, згідно з його новим статусом, буде направлена на вирішення питань національного масштабу, діяльність інституту й кожного підрозділу буде пов’язана зі значно більшим рівнем відповідальності. Щодо подальшої діяльності відділу клінічної фармакології, то наші фахівці, матимуть можливість більш ефективно впливати на практичні аспекти формування регуляторної системи з метою створення оптимальних умов для діяльності вітчизняної галузі охорони здоров’я.

Іншим напрямком діяльності, на якому мають бути сконцентровані наші зусилля, є поліпшення системи кадрового забезпечення відповідних ланцюгів системи охорони здоров’я. Так, на мій погляд, очевидною необхідністю стало впровадження підготовки фахівців із клінічної фармакології в аспірантурі та клінічній ординатурі. Подальша робота нашого інституту в галузі клініко-фармакокінетичних досліджень сприятиме створенню ще кількох подібних центрів, оскільки це вимога часу.

Щодо різних аспектів роботи в напрямках вивчення побічної дії та біоеквівалентності лікарських засобів, то після набуття інститутом статусу «Національний науковий центр», на мій погляд, буде підвищено вимоги до результатів нашої роботи, а у співробітників закладу підвищиться відповідальність за свою діяльність. Водночас може бути створена бажана передумова для поліпшення матеріально-технічного забезпечення процесів пошуку.

У будь-якому випадку, набуття інститутом кардіології статусу «Національний науковий центр» стане черговим кроком у всебічному розвитку його діяльності, в тому числі і в напрямку клінічної фармакології. n

Олександр Сіроштан, фото надані працівниками наукового центру

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті