Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я)»

14 Січня 2015 10:13 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я)»

В порядку законодавчої ініціативи, відповідно до статті 93 Конституції України, пункту 4 частини першої статті 11, пункту 1 частини першої статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» вношу на розгляд проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я)».

Доповідати до даному законопроекті буду особисто.

Народний депутат України А. Дирів

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я)»

1. Обгрунтування необхідності прийняття законопроекту

Прийняття даного законопроекту зумовлено нагальною потребою покращити соціальне становище працівників охорони здоров’я, які працюють у державних та комунальних закладах, установах, організаціях.

Рівень оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я залишається впродовж багатьох років на вкрай низькому рівні. Загальний рівень заробітної плати працівників охорони здоров’я значно нижчий ніж у працівників промисловості, економіки, освіти.

Такий стан справ є причиною невисокого рівня надання послуг в сфері охорони здоров’я відтоку висококваліфікованих фахівців та зниження престижності роботи у даній сфері

Незважаючи на впровадження в повному обсязі єдиної тарифної сітки оплати праці працівників бюджетної сфери, що дозволить підвищити в середньому на 50 % заробітну плату висококваліфікованим працівникам бюджетної сфери, рівень оплати праці працівників охорони здоров’я залишатиметься нижчим, ніж у працівників промисловості, економіки та освіти.

Тому, вкрай необхідним є забезпечення гідного рівня оплати праці працівників охорони здоров’я які своєю працею забезпечують добробут народу України.

Встановлення доплати в розмірі 25 відсотків щомісячно від посадового окладу (ставки заробітної плати) працівникам сфери охорони здоров’я за роботу в державних і комунальних закладах, підприємствах, організаціях розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу, сприятиме підвищенню якості надання послуг у вказаних сферах і створить передумови для залучення висококваліфікованих працівників до роботи у сільській місцевості.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Прийняття даного законопроекту дозволить підвищити рівень оплати праці працівників державних та комунальних закладів, установ, організцій охорони здоров’я.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Даним проектом пропонується внести зміни до статті 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», яким передбачається надати право працівникам сфери охорони здоров’я на отримання надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у сфері охорони здоров’я в таких розмірах: понад 3 роки – 10 відсотків; понад 10 років – 20 відсотків; понад 20 років – 30 відсотків;

  • на щорічну грошову винагороду в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;
  • на виплату допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;
  • на одержання доплати в розмірі 25 відсотків щомісячно від посадового окладу (ставки заробітної плати) за роботу в державних і комунальних закладах, підприємствах, організаціях охорони здоров’я розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основним нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Прийняття даного законопроекту не вимагає внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження зазначених новацій потребує додаткових витрат з Державного бюджету України починаючи з 2015 року, тому підпунктом 1 пункту 2 розділу II Прикінцевих положень проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я)» Кабінету Міністрів України дається відповідне доручення при підготовці проекту закону про Державний бюджет України на 2015 рік передбачити необхідні витрати з Державного бюджету України, пов’язані з набуттям чинності цього Закону.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я)» сприятиме підвищенню рівня оплати праці працівників охорони здоров’я та значно підвищить престижність праці в даній сфері.

Народний депутат України А. Дирів

Проект

зареєстровано у Парламенті 10.12.2014 р. за № 1332

вноситься народним депутатом України

Дирів А.Б.

Закон України

«Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я)»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 4, ст.19):

Статтю 77 після пункту «о» доповнити пунктами «п», «р», «с», «т» наступного змісту:

п) виплати надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у сфері охорони здоров’я в таких розмірах: понад 3 роки – 10 відсотків; понад 10 років – 20 відсотків; понад 20 років – 30 відсотків;

р) надання щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;

с) виплату допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

т) одержання доплати в розмірі 25 відсотків щомісячно від посадового окладу (ставки заробітної плати) за роботу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закону набирає чинності з 1 січня 2015 року.

2. Кабінету Міністрів України:

1) врахувати положення цього Закону при розробленні проекту закону про Державний бюджет України на 2015 рік;

2) у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України В. Гройсман

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

(щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я)»

Чинна редакція Пропонована редакція
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
Стаття 77. Професійні права та пільги медичних і фармацевтичних працівниківМедичні і фармацевтичні працівники мають право на:а) заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації;б) належні умови професійної діяльності;в) підвищення кваліфікації, перепідготовку не рідше одного разу на п’ять років у відповідних закладах та установах;г) вільний вибір апробованих форм, методів і засобів діяльності, впровадження у встановленому порядку сучасних досягнень медичної та фармацевтичної науки і практики;д) безплатне користування соціальною, екологічною та спеціальною медичною інформацією, необхідною для виконання професійних обов’язків;е) обов’язкове страхування за рахунок власника закладу охорони здоров’я у разі заподіяння шкоди їх життю і здоров’ю у зв’язку з виконанням професійних обов’язків у випадках, передбачених законодавством;

є) соціальну допомогу з боку держави у разі захворювання, каліцтва або в інших випадках втрати працездатності, що настала у зв’язку з виконанням професійних обов’язків;

ж) встановлення у державних закладах охорони здоров’я посадових окладів (тарифних ставок) на основі Єдиної тарифної сітки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

з) скорочений робочий день і додаткову оплачувану відпустку у випадках, встановлених законодавством;

и) пільгові умови пенсійного забезпечення;

і) пільгове надання житла та забезпечення телефоном;

ї) безплатне користування житлом з освітленням і опаленням тим, хто проживає і працює у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними та фармацевтичними працівниками і проживають у цих населених пунктах, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництва приватного житла, придбання автомототранспорту. Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються:  працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

й) першочергове одержання медичної допомоги і забезпечення лікарськими та протезними засобами;

к) створення наукових медичних товариств, професійних спілок та інших громадських організацій;

л) судовий захист професійної честі та гідності;

м) безоплатне одержання у власність земельної ділянки в межах земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, розташованих на території відповідної ради, із земель сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, що приватизуються, або земель запасу чи резервного фонду, але не більше норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, встановлених законом для ведення особистого селянського господарства. Дія пункту “м” не поширюється на громадян, які раніше набули право на земельну частку (пай) та земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства, крім випадків успадкування права на земельну частку (пай), земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства відповідно до закону;

н) лікарі дільничних лікарень, головні лікарі та лікарі амбулаторій, розташованих у сільській місцевості, дільничні лікарі-терапевти, лікарі-педіатри, дільничні медсестри територіальних ділянок поліклінік (поліклінічних підрозділів) та дільничні медичні сестри амбулаторій, лікарі загальної практики (сімейні лікарі) та медичні сестри загальної практики – сімейної медицини, завідувачі терапевтичних та педіатричних відділень поліклінік, керівники амбулаторій та відділень сімейної медицини, медичні працівники бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні працівники бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, медичні працівники оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні працівники відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги – за безперервну роботу на зазначених посадах у зазначених закладах (на територіальних ділянках) понад три роки мають право на додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю три календарних дні. При цьому зберігаються права інших категорій медичних працівників на додаткову оплачувану відпустку у межах існуючих норм;

о) безкоштовне паркування транспортних засобів у спеціально відведених для цього місцях у разі: обладнання транспортного засобу, яким керує медичний працівник, спеціальним розпізнавальним знаком встановленого законодавством зразка; розміщення на автомобілі спеціального стікера із зазначенням контактного телефону медичного працівника, який керує цим транспортним засобом. Власники спеціально відведених майданчиків для паркування мають забезпечити та виділити в межах майданчиків місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують медичні працівники. Форма, порядок та умови видачі спеціального стікера встановлюються уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я. Законодавством може бути передбачено інші права та пільги для медичних і фармацевтичних працівників. На них також можуть поширюватися пільги, що встановлюються для своїх працівників підприємствами, установами і організаціями, яким вони подають медико-санітарну допомогу

Стаття 77. Професійні права та пільги медичних і фармацевтичних працівників

Медичні і фармацевтичні працівники мають право на:

а) заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації;

б) належні умови професійної діяльності;

в) підвищення кваліфікації, перепідготовку не рідше одного разу на п’ять років у відповідних закладах та установах;

г) вільний вибір апробованих форм, методів і засобів діяльності, впровадження у встановленому порядку сучасних досягнень медичної та фармацевтичної науки і практики;

д) безплатне користування соціальною, екологічною та спеціальною медичною інформацією, необхідною для виконання професійних обов’язків;

е) обов’язкове страхування за рахунок власника закладу охорони здоров’я у разі заподіяння шкоди їх життю і здоров’ю у зв’язку з виконанням професійних обов’язків у випадках, передбачених законодавством;

є) соціальну допомогу з боку держави у разі захворювання, каліцтва або в інших випадках втрати працездатності, що настала у зв’язку з виконанням професійних обов’язків;

ж) встановлення у державних закладах охорони здоров’я посадових окладів (тарифних ставок) на основі Єдиної тарифної сітки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

з) скорочений робочий день і додаткову оплачувану відпустку у випадках, встановлених законодавством;

и) пільгові умови пенсійного забезпечення;

і) пільгове надання житла та забезпечення телефоном;

ї) безплатне користування житлом з освітленням і опаленням тим, хто проживає і працює у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними та фармацевтичними працівниками і проживають у цих населених пунктах, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництва приватного житла, придбання автомототранспорту. Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються:  працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

й) першочергове одержання медичної допомоги і забезпечення лікарськими та протезними засобами;

к) створення наукових медичних товариств, професійних спілок та інших громадських організацій;

л) судовий захист професійної честі та гідності;

м) безоплатне одержання у власність земельної ділянки в межах земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, розташованих на території відповідної ради, із земель сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, що приватизуються, або земель запасу чи резервного фонду, але не більше норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, встановлених законом для ведення особистого селянського господарства. Дія пункту “м” не поширюється на громадян, які раніше набули право на земельну частку (пай) та земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства, крім випадків успадкування права на земельну частку (пай), земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства відповідно до закону;

н) лікарі дільничних лікарень, головні лікарі та лікарі амбулаторій, розташованих у сільській місцевості, дільничні лікарі-терапевти, лікарі-педіатри, дільничні медсестри територіальних ділянок поліклінік (поліклінічних підрозділів) та дільничні медичні сестри амбулаторій, лікарі загальної практики (сімейні лікарі) та медичні сестри загальної практики – сімейної медицини, завідувачі терапевтичних та педіатричних відділень поліклінік, керівники амбулаторій та відділень сімейної медицини, медичні працівники бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні працівники бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, медичні працівники оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні працівники відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги – за безперервну роботу на зазначених посадах у зазначених закладах (на територіальних ділянках) понад три роки мають право на додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю три календарних дні. При цьому зберігаються права інших категорій медичних працівників на додаткову оплачувану відпустку у межах існуючих норм;

о) безкоштовне паркування транспортних засобів у спеціально відведених для цього місцях у разі: обладнання транспортного засобу, яким керує медичний працівник, спеціальним розпізнавальним знаком встановленого законодавством зразка; розміщення на автомобілі спеціального стікера із зазначенням контактного телефону медичного працівника, який керує цим транспортним засобом. Власники спеціально відведених майданчиків для паркування мають забезпечити та виділити в межах майданчиків місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують медичні працівники. Форма, порядок та умови видачі спеціального стікера встановлюються уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

п) виплати надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у сфері охорони здоров’я в таких розмірах: понад 3 роки – 10 відсотків; понад 10 років – 20 відсотків; понад 20 років – 30 відсотків;

 р) надання щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;

 с) виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

 т) одержання доплати в розмірі 25 відсотків щомісячно від посадового окладу (ставки заробітної плати) за роботу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу.

Законодавством може бути передбачено інші права та пільги для медичних і фармацевтичних працівників. На них також можуть поширюватися пільги, що встановлюються для своїх працівників підприємствами, установами і організаціями, яким вони подають медико-санітарну допомогу.

Народний депутат України А. Дирів

ВИСНОВОК

щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта

від 24.12.2014 р.

Назва проекту акта: проект Закону про внесення змін до Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” (щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я)

Реєстр. № 1332 від 10.12.2014р.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: Народний депутат України Дирів А.Б.

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань охорони здоров’я

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 24 грудня 2014 року, протокол № 5).

Голова Комітету Є. Соболєв

 ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України

від 12.01.2015 р.

на проект Закону України «Про внесення змін доЗакону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я)»У законопроекті пропонується з 1 січня 2015 року встановити для працівників охорони здоров‘я державні гарантії у вигляді: виплати надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у сфері охорони здоров’я в таких розмірах: понад 3 роки – 10 відсотків; понад 10 років – 20 відсотків; понад 20 років – 30 відсотків; надання щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків; виплати допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки; одержання доплати в розмірі 25 відсотків щомісячно від посадового окладу (ставки заробітної плати) за роботу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу.

Головне науково-експертне управління підтримує в цілому ідею законодавчої ініціативи, реалізація якої спрямована на підвищення рівня оплати праці працівників державних та комунальних закладів, установ, організацій охорони здоров’я. Разом з тим, оскільки реалізація запропонованих положень потребуватиме бюджетних видатків, законопроект має містити належне фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Окрім того, потребує уточнення запропонований термін набрання чинності відповідним законом.

Перший заступник Керівника Головного управління С. Гудзинський

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

від 11.02.2015 р.

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на своєму засіданні 4 лютого 2015 року (протокол № 7) розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я (реєстр. №1332 від 10.12.2014 р.), поданий народним депутатом України Дирівим А.Б.

Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці, є підвищення рівня оплати праці працівників державних і комунальних закладів, установ, організацій охорони здоров’я.

Для досягнення цієї мети законопроектом пропонується доповнити статтю 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я положеннями, згідно з якими медичним і фармацевтичним працівникам надається право на отримання:

щомісячної надбавки за вислугу років у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у сфері охорони здоров’я у таких розмірах: понад 3 роки – 10 відсотків; понад 10 років – 20 відсотків; понад 20 років – 30 відсотків;

щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;

допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

доплати в розмірі 25 відсотків щомісячно від посадового окладу (ставки заробітної плати) за роботу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу.

Комітет підтримує зазначену законодавчу ініціативу, вважаючи, що реалізація норм даного проекту Закону сприятиме підвищенню рівня матеріального забезпечення працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, зростанню престижності їх праці, створенню передумов для забезпечення висококваліфікованими кадрами закладів охорони здоров’я, розташованих насамперед у сільській місцевості та селищах міського типу.

Слід звернути увагу на те, що аналогічні запропонованим у законопроекті соціальні гарантії вже поширюються на працівників культури і освіти, і їх поширення на працівників охорони здоров’я сприятиме встановленню соціальної справедливості в оплаті праці зазначених категорій працівників.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України підтримує в цілому ідею законопроекту щодо встановлення більш високого рівня винагороди за працю працівників сфери охорони здоров’я. Разом з тим, враховуючи те, що реалізація запропонованих положень потребуватиме додаткових бюджетних видатків, Головне науково-експертне управління наголошує на необхідності належного фінансово-економічного обґрунтування законопроекту та уточнення у частині зміни запропонованого автором терміну набрання законом чинності у разі його прийняття.

На думку Комітету, зазначені вище зауваження Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України можуть бути враховані при підготовці законопроекту до розгляду у другому читанні.

Враховуючи викладене, Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я пропонує Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я», поданий народним депутатом України Дирівим А.Б., прийняти за основу та в цілому як Закон.

Проект відповідної постанови Верховної Ради України додається.

Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному засіданні Верховної Ради України пропонується визначити – Голову Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров‘я, народного депутата України Богомолець О.В.

Голова Комітету О.В. Богомолець

Висновок

Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я до другого читання

від 07.10.2015

Скорочений текст: за результатами розгляду прийняти у другому читанні та в цілому

Формалізований текст: Прийняти в другому читанні та в цілом.

Зауваження Головного юридичного управління

від 28.10.2015 р.

Завізований без зауважень.

Проект

до другого читання

(редакція від 02.11.2015)

Закон України

Про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я

Верховна Рада України постановляє:

І. Частину першу статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст.19 із наступними змінами) доповнити пунктами «п», «р», «с», «т» такого змісту:

«п) виплату надбавок за вислугу років залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах охорони здоров’я;

р) надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;

с) виплату матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки;

т) доплату до посадового окладу за роботу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України:

врахувати положення цього Закону при підготовці проекту закону про Державний бюджет України на 2017 рік;

забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів та нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом та набрання ними чинності із дня набрання чинності цим Законом.

Голова Верховної Ради України

Порівняльна таблиця

до проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров‘я»

Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
ПроектЗакон України     ПроектЗакон України
«Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я)» -1- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)Назву законопроекту викласти у такій редакції: «Про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я» ВрахованоЗміни вносяться лише до однієї статті Закону Про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я
Верховна Рада України постановляє: Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 4, ст.19): -2- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)Розділ І законопроекту викласти у такій редакції:

«І. Частину першу статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 4, ст.19) доповнити пунктами «п», «р», «с», «т» такого змісту:

п) виплату надбавок за вислугу років залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах охорони здоров’я;

р) надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;

с) виплату матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної відпустки;

т) доплату до посадового окладу за роботу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу.»

ВрахованоРозміри надбавок регулюються постановою Кабінету Міністрів України відповідно до Закону України «Про оплату праці» І. Частину першу статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст.19 із наступними змінами) доповнити пунктами «п», «р», «с», «т» такого змісту:«п) виплату надбавок за вислугу років залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах охорони здоров’я;

р) надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;

с) виплату матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки;

т) доплату до посадового окладу за роботу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу».

 

Статтю 77 після пункту «о» доповнити пунктами «п», «р», «с», «т» наступного змісту:
п) виплати надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у сфері охорони здоров’я в таких розмірах: понад 3 роки – 10 відсотків; понад 10 років – 20 відсотків; понад 20 років – 30 відсотків; -3- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №392)У розділі І законопроекту пункт «п» доповнити словами та цифрами: «понад 25 років – 40 відсотків» ВідхиленоРозміри надбавок регулюються постановою Кабінету Міністрів України відповідно до Закону України «Про оплату праці»
р) надання щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;
с) виплату допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;
т) одержання доплати в розмірі 25 відсотків щомісячно від посадового окладу (ставки заробітної плати) за роботу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу. -4- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №392)У розділі І законопроекту у пункті «т» цифру «25» замінити цифрою «30». ВідхиленоРозміри надбавок регулюються постановою Кабінету Міністрів України відповідно до Закону України «Про оплату праці»
ІІ. Прикінцеві положення ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закону набирає чинності з 1 січня 2015 року. -5- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №392)У розділі ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту пункт 1 викласти в такій редакції: «1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, що слідує за місяцем в якому його опубліковано». ВідхиленоТермін набрання чинності з «першого числа місяця, що слідує за місяцем в якому його опубліковано» не відповідає вимогам ст. 27 Бюджетного кодексу України 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
-6- Н.д.Шипко А.Ф. (Реєстр.картка №35)У розділі ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту у пункті 1 слова та знаки «з 1 січня 2015 року» замінити на слова та знаки «з 1 січня 2016 року» ВідхиленоПоправка втрачає актуальність оскільки враховано поправку 7

 

-7- Н.д.Богомолець О.В. (Реєстр.картка №292)Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)

Н.д.Мусій О.С. (Реєстр.картка №124)

Н.д.Колганова О.В. (Реєстр.картка №253)

Н.д.Кириченко О.М. (Реєстр.картка №427)

Н.д.Бахтеєва Т.Д. (Реєстр.картка №393)

Н.д.Шурма І.М. (Реєстр.картка №411)

Розділ ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти у такій редакції:

«ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року, крім пункту 2 цього Розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України:

врахувати положення цього Закону при підготовці проекту закону про Державний бюджет України на 2017 рік;

забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів та нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом та набрання ними чинності із дня набрання чинності цим Законом.»

Враховано
2. Кабінету Міністрів України: 2. Кабінету Міністрів України:
1) врахувати положення цього Закону при розробленні проекту закону про Державний бюджет України на 2015 рік; -8- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №392)У розділі ІІ законопроекту підпункт 1 пункту 2 викласти в такій редакції: «1) у місячний строк з дня опублікування цього Закону подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», необхідних для реалізації цього Закону». ВідхиленоПоправка втрачає актуальність оскільки враховано поправку 7 врахувати положення цього Закону при підготовці проекту закону про Державний бюджет України на 2017 рік;
-9- Н.д.Шипко А.Ф. (Реєстр.картка №35)У підпункті 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту слова та знаки «на 2015 рік» замінити на слова та знаки «на 2016 рік». ВідхиленоПоправка втрачає актуальність оскільки враховано поправку 7
2) у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів та нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом та набрання ними чинності із дня набрання чинності цим Законом.
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради України     Голова Верховної Ради України
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті