Ціна на лікарські засобиДе починається контроль?

20 березня 2002 р. Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів у Житомирській області за участю спеціалістів Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України провела семінар, присвячений питанням чинного законодавства України про лікарські засоби.

На семінарі були присутні представники майже всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з оптової, роздрібної торгівлі та виробництва лікарських засобів на території Житомирської області.

Введення в дію наказів МОЗ України № 428 від 26 жовтня 2001 р. «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів», № 436 від 30 жовтня 2001 р. «Про затвердження Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі» та № 497 від 12 грудня 2001 р. «Про затвердження Порядку заборони (зупинення) та вилучення з обігу лікарських засобів на території України» не тільки сприяло впорядкуванню обігу, контролю за якістю лікарських засобів, але й поставило ряд питань суб’єктам господарювання щодо виконання цих наказів. Виступаючі на семінарі дали всебічне роз’яснення щодо дій суб’єктів господарювання при виконанні вимог зазначених наказів. На виконання цих наказів Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів розробила методичні рекомендації та надала їх учасникам семінару.

Особливий інтерес викликав виступ заступника начальника Інспекції з контролю за цінами в Житомирській області Анжели Даниленко. Після поставлених запитань та отриманих відповідей учасники семінару прийняли рішення звернутися з відкритим листом до всіх зацікавлених сторін.

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

У зв’язку з набуттям чинності постанови Кабінету Міністрів України (КМУ) від 16.11.2001 р. № 1499, згідно з якою внесено зміни до постанови КМУ від 25.12.1996 р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», та відповідно до спільного наказу МОЗ України і Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 03.12.2001 р. № 480/294 «Про затвердження переліку вітчизняних та імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню», з’являються труднощі щодо практичного втілення правових норм, які регулюють правові відносини оптової купівлі-продажу фармацевтичної продукції.

Це питання стосується терміну «оптова ціна виробника», оскільки значення цього терміну є ключовим у діяльності кожної оптової компанії, аптечного закладу (абзац 10 п. 12 додатку до постанови КМУ від 25.12.1996 р. № 1548 у редакції постанови КМУ від 16.11.2001 р. № 1499).

На думку керівників фармацевтичних підприємств Житомирської області, яка збігається з думкою керівників оптових фармацевтичних компаній України, «оптова ціна виробника» — це ціна продукції без урахування знижок та пільг, які можуть зазначатися в окремих договорах купівлі-продажу. Знижки та пільги на проданий товар виробник застосовує для покупця — оптової фармацевтичної компанії — з урахування попиту й пропозиції, кількості проданого товару, кон’юнктури ринку та інших факторів.

Знижки та пільги, що їх застосовує виробник до своєї оптової ціни, не є фіксованими і не стосуються встановлених оптових цін виробника, оскільки є умовою кожного окремого договору купівлі-продажу.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
від 16.02.2002 р. № 5-24/1082

Управління охорони здоров’я Житомирського міськвиконкому

Розглянувши лист від 05.02.2002 р. № 41 щодо виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 29.01.2002 р. № 34, повідомляємо:

в даний час підготовлено проект розпорядження голови облдержадміністрації, згідно з яким вносяться зміни до розпорядження від 29.01.2002 р. № 34 «Про обмеження граничного рівня торговельної надбавки на лікарські засоби і вироби медичного призначення». Проектом передбачено, що аптечній мережі всіх форм власності дозволяється реалізувати залишки лікарських засобів та виробів медичного призначення до 1 квітня 2002 року. Перерозподіл надбавок між оптово-збутовою ланкою і роздрібними підприємствами здійснюватиметься за домовленістю. При цьому питома вага надбавки для оптово-збутової ланки не повинна перевищувати 40% затвердженого загального граничного рівня торговельної надбавки.

Щодо визначення терміну «ціна виробника» необхідно зазначити, що з цього питання від Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України та Житомирського обласного управління статистики отримано роз’яснення, що ціна виробника — це ціна, за якою виробник відпустив свою продукцію покупцю. Тому торговельна надбавка повинна нараховуватись на відпускну ціну. Якщо товар проходить через декількох оптових покупців, кожен оптовик у своїй накладній на відпуск товару повинен вказувати ціну, за якою отримано товар від виробника продукції.

Заступник голови облдержадміністрації

П.І. Закусило

?

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 29.01.2002 р. № 34

Про обмеження граничного рівня торговельної надбавки на лікарські засоби і вироби медичного призначення

Зареєстровано в Житомирському обласному управлінні юстиції
30 січня 2002 р. за № 4/427

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», спільного наказу Міністерства охорони здоров’я та Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 03.12.01 р. № 480/294 «Про затвердження Переліку вітчизняних та імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення, ціни на  які підлягають державному регулюванню», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2001 р. за № 1045/6136:

1. Обмежити згідно з Переліком (додається) граничний рівень торговельної надбавки на вітчизняні та імпортні лікарські засоби і вироби медичного призначення, що реалізуються населенню через аптечну мережу усіх форм власності, на рівні 30 відсотків до оптової ціни виробника (митної вартості), а на ті, що закуповуються державними та комунальними закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти, — на рівні до 10 відсотків оптової ціни виробника (митної вартості).

При цьому до понад граничного рівня надбавки можуть включатися фактичні транспортні витрати від станції (порту, пристані) виробника до станції (порту, пристані) першого покупця.

2. Аптечній мережі всіх форм власності ціни на залишки лікарських засобів і виробів медичного призначення привести у відповідність з вимогами п. 1 даного розпорядження.

3. Перерозподіл надбавок між оптово-збутовою ланкою і роздрібними підприємствами здійснювати таким чином:

для оптово-збутової ланки — 40%

для роздрібного підприємства — 60%

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 14.12.98 р. № 424 «Про граничний рівень торговельної надбавки на окремі види вітчизняних та імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення», зареєстроване в Житомирському обласному управлінні юстиції 22.12.98 р. за № 46/197.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Закусила П.І.

Голова державної адміністрації

М.М. Рудченко

Знижки та пільги не впливають на оптову ціну виробника, а сприяють зміцненню господарських відносин між виробником та оптовою компанією і допомагають якнайшвидше наповнити ринок продукцією і задовольнити потреби кінцевого споживача саме продукцією за нижчими цінами.

Відомо, що оптова ціна виробника формується виходячи з показників собівартості продукції та прибутку, що його виробник розраховує отримати з продажу виготовленої партії продукції. Отримання прибутку від продажу конкретної партії продукції в меншому розмірі не означає, що змінилася оптова ціна. Оптова ціна залишається незмінною, оскільки показники рентабельності виробника — це його власні проблеми, які не можуть впливати на господарські відносини з його контрагентами.

Таким чином, якщо навести конкретний приклад, то під час купівлі великої партії фармацевтичної продукції покупець може отримати від продавця (виробника) певну знижку (часто 15–30%) від відпускної ціни виробника. Це надає йому можливість продавати фармацевтичну продукцію меншими партіями, наприклад регіональним оптовим покупцям, отримавши при цьому мінімальну рентабельність та не ставлячи під загрозу подальші угоди купівлі-продажу з точки зору вигідності їх укладання. Тобто таким чином останній оптовий продавець зможе здійснити продаж у роздрібну мережу не перевищуючи 12% надбавки. (Прим. ред. — Згідно з розпорядженням голови Житомирської обласної держадміністрації, перерозподіл надбавок між оптовою та роздрібною ланками становить 40:60. Відповідно 30% надбавка розподіляється: 12% — для оптової ланки, 18% — для роздрібної). При застосуванні знижки на кожну конкретну партію фармацевтичної продукції оптова ціна не змінюється, тобто знижка — це конкретна умова договору купівлі-продажу, яка не впливає на ціну виробника і на яку підприємство має право, піклуючись про свій прибуток.

Але, на думку заступника начальника Державної інспекції з контролю за цінами в Житомирській області, оптовою ціною виробника вважається та, за якою закуповується продукція, а також ціна з торговими знижками. Така позиція не сприятиме інвестуванню обігових коштів фірм-посередників у фармацевтичну продукцію вітчизняних виробників з метою її здешевлення. Адже левова частка лікарських засобів, зазначених у «Переліку…», виробляється в Україні.

Ми категорично заперечуємо такі висновки, оскільки позиція Державної інспекції з контролю за цінами є особистою думкою її керівництва. Правовим обгрунтуванням, на яке спирається Державна інспекція з контролю за цінами, є лист управління економіки Житомирської обласної держадміністрації від 16.02.02 р. № 5-24/1082. Але такий документ ні в якому разі не може тлумачити правові норми, прийняті КМУ (абзац 10 п. 12 додатку до постанови КМУ від 25.12.96 р. № 1548 у редакції постанови КМУ від 16.11.2001 р. № 1499), тим більше, що він не має під собою правові основи.

Якщо тлумачити термін «оптова ціна виробника», як це робить Державна інспекція з контролю за цінами в Житомирській області, то на фармацевтичному ринку може скластися ситуація, коли аптечний заклад, який реалізує продукцію кінцевому споживачеві, змушений буде особисто або тільки через одну оптову компанію придбавати фармацевтичну продукцію безпосередньо у виробника, щоб реалізувати її з націнкою не більше 30% (оптова та роздрібна торгівля).

Але не всі аптечні заклади мають можливість та час придбавати продукцію у виробника і не кожен виробник може особисто продавати свою продукцію аптечним закладам (йдеться про невеликі партії). Також не кожна оптова компанія, яка придбаває у виробника велику партію продукції, зможе її реалізувати аптечним закладам у стислі терміни і невеликими партіями.

В іншому випадку у разі збільшення кількості торговельних операцій знижується рентабельність купівлі-продажу, а то і взагалі її не буде. Якщо аптечний заклад відпускає ліки за бюджетні кошти, то торговельна надбавка не може бути вищою 10% від ціни виробника, і знижка виробника — єдиний спосіб убезпечити аптеки, наприклад, Чорнобильської зони, від банкрутства.

Тобто якщо не застосовувати знижки, може скластися ситуація, коли виробник через власну завантаженість не завжди зможе продати власну фармацевтичну продукцію аптечним закладам, використовуючи якнайменшу кількість оптових компаній. Адже жодна оптова компанія не зможе працювати збитково, застосовуючи стислі рамки торговельної надбавки — 12%, у зв’язку з чим кінцевий споживач не завжди отримає вкрай необхідні лікарські засоби.

На думку фармацевтичної спільноти Житомирщини, прийняття за основу позиції керівництва Державної інспекції з контролю за цінами в Житомирській області може призвести до кризової (проблемної) ситуації на фармацевтичному ринку, а саме до реального підвищення цін на життєво необхідні лікарські засоби, а також руйнування відпрацьованого десятиріччями і визнаного в усьому світі ланцюга: виробник — посередник — аптека — споживач. Бюджет при цьому не добере суттєву суму коштів. Від цього постраждають усі учасники фармацевтичного ринку і насамперед споживачі.

За дорученням учасників семінару
(директорів фармацевтичних підприємств,
оптових компаній, керівників аптечних закладів)
Голова Житомирської обласної
фармацевтичної асоціації С.А. Воробєй

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті