Законопроект «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року»

06 Травня 2015 3:55 Поділитися

ПОДАННЯ

проект Закону України «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року»

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи подається на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року».

Додатки:

законопроект на 1 арк.;

пояснювальна записка на 3 арк..;

проект Постанови Верховної Ради України на 1 арк.;

вказані документи законопроекту в електронному вигляді.

Народні депутати України Юлія Тимошенко
Кужель О.В.
Немиря Г.М.
Абдуллін О.Р.
Кондратюк О.К.
Крулько І.І.
Івченко В.Є.
Луценко І.В.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» (далі – Закон) тимчасово, строком на 12 місяців, запроваджено додатковий імпортний збір на переважну більшість імпортованих товарів за ставками 10 та 5 відсотків, в залежності від класифікації товарів, згідно з УКТЗЕД.

Закон, згідно його статті 6, набрав чинності з моменту опублікування відповідного рішення Кабінету Міністрів України – Розпорядження «Про завершення консультацій з міжнародними фінансовими організаціями стосовно запровадження тимчасових заходів щодо стабілізації платіжного балансу України» від 16 лютого 2015 № 119-р в Урядовому кур’єрі за № 35- 25.02.2015 (далі – Розпорядження).

Проект Закону України «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» розроблено з метою усунення загрози скасуванням безмитного режиму, наданого Європейським Союзом в односторонньому порядку для українських товарів. Згідно офіційних заяв представництва Європейського Союсу в Україні, автономні торговельні заходи, що впроваджені Євросоюзом для України, мали умову, за якою Україна повинна була утримуватися від впровадження нових мит для європейських товарів. Адже, обов’язковою умовою надання права на отримання безмитного режиму від ЄС, визначеною статтею 2 Регламенту (ЄС) №374/2014 від 16 квітня 2014 є утримання України від введення нових мит або тарифів, що мають еквівалентну дію, та нових кількісних обмежень або заходів, що мають еквівалентний ефект, на імпорт вироблених в Європейському Союзі товарів або від збільшення існуючих рівнів мит або тарифів, або від запровадження будь-яких інших обмежень з 23 квітня 2014 року.

Недотримання цієї умови дає можливість ЄК прийняти відповідний імплементаційний акт, що повністю або частково зупинить надання преференційного торговельного режиму (ст. 4 Регламенту (ЄС) №374/2014).

Ввівши додаткові обмежувальні заходи в сфері міжнародної торгівлі, Україна також створила сприятливі умови до значної кількості міжнародних торгових спорів в рамках Світової організації торгівлі. Адже єдиною міжнародною організацією, хто, за словами самих урядовців, погодив введення додаткового імпортного збору – є Міжнародний валютний фонд.

Представництво ЄС справедливо передало повноваження з вирішення цього питання Світовій організації торгівлі, членом якої є Україна. Відповідно до діючих правил СОТ, Україна лише направила повідомлення про намір ввести додаткові імпортні мита, що було зареєстроване в СОТ 21.01.2015 року під номером 78.

Станом на 2 березня 2015  рішення СОТ по питанню введення Україною додаткових імпортних мит відсутнє, оскільки ще не відбулось засідання відповідного комітету організації. Інформацію про те, що Україна не закінчила процедури з погодження додаткових імпортних мит з СОТ підтверджує і радник Президента України В. П’ятницький. У зв’язку із чим набрання чинності Законом 25.02.2015 було передчасним та безпідставним.

Також при прийнятті Закону, його ініціатором – Кабінетом Міністрів України не було проаналізовано плив на економіку України запровадження додаткового імпортного збору, а у супровідних документах до законопроекту не додано обґрунтувань розмірів запропонованих ініціатором ставок, а також дати набрання ним чинності та відповідно показників впливу на дохідну й видаткову частини Держаного бюджету України. Враховуючи наведене, Кабінетом Міністрів України порушено вимоги статті 91 Регламенту Верховної Ради України, якою передбачено, що у разі внесення законопроекту прийняття якого призведе до зміни показників бюджету (надходжень бюджету та/або витрат бюджету), суб’єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки).

Зважаючи на зазначене, задля відвернення негативних наслідків для економіки України, пов’язаних із ризиками скасування безмитного режиму, наданого Європейським Союзом в односторонньому порядку для українських товарів, для відновлення сприятливих умов ведення імпортоорієнтованого бізнесу, що забезпечує податковими надходженнями Державний бюджет України та існування й створення нових робочих місць в Україні, а також для забезпечення цінової доступності імпортованих товарів для громадян України, Верховній Раді України пропонується визнати таким, що втратив чинність Закон України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року».

2. Цілі та завдання законопроекту

Метою запропонованого законопроекту є відвернення негативних наслідків для економіки України пов’язаних із ризиками скасування безмитного режиму, наданого Європейським Союзом в односторонньому порядку для українських товарів, відновлення сприятливих умов ведення імпортоорієнтованого бізнесу, що забезпечує податковими надходженнями Державний бюджет України та існування й створення нових робочих місць в Україні, а також, забезпечення цінової доступності імпортованих товарів для громадян України.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту, місце законопроекту в системі законодавства

Законопроектом пропонується визнати таким, що втратив чинність Закон України  «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Прогноз соціально-економічних, правових та інших результатів прийняття законопроекту

Прийняття запропонованого законопроекту забезпечить усунення ризиків скасування безмитного режиму, наданого Європейським Союзом в односторонньому порядку для українських товарів, відновлення сприятливих умов ведення імпортоорієнтованого бізнесу, що забезпечує податковими надходженнями Державний бюджет України та існування й створення нових робочих місць в Україні, а також, прогнозується забезпечення більшої цінової доступності імпортованих товарів для громадян України

ПРОЕКТ (реєстр. № 2674 від 20.04.2015 р.)

 вноситься народними депутатами України

Тимошенко Ю.В.

Кужель О.В.

Немирею Г.М.

Абдулліним О.Р.

Кондратюк О.К.

Крульком І.І.

Івченком В.Є.

Луценком І.В.

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року»

Верховна Рада України постановляє:

1. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 4, ст.20).

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та видати акти, що випливають із цього Закону;

2) забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради України Гройсман В. Б.

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції

щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи  проекту нормативно-правового акта

Назва проекту акта: проект Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про заходи стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року»

Реєстр. № 2674 від 20.04.2015р.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: Народні депутати України Кужель О.В. та інші

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань податкової та митної політики

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 13 травня 2015 року, протокол № 24).

Голова Комітету Є. Соболєв

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року»»

(реєстр № 2674 від 20.04.2015)

від 03.06.2015 р.

У законопроекті пропонується визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» (далі – Закон).

Як стверджується у Пояснювальній записці до законопроекту, його метою є «відвернення негативних наслідків для економіки України, пов’язаних із ризиками скасування безмитного режиму, наданого Європейським Союзом в односторонньому порядку для українських товарів, відновлення сприятливих умов ведення імпортоорієнтованого бізнесу, що забезпечує податковими надходженнями Державний бюджет України та існування й створення нових робочих місць в Україні, а також, забезпечення цінової доступності імпортованих товарів для громадян України».

Головне управління, проаналізувавши законопроект, висловлює щодо нього такі міркування.

1. У Пояснювальній записці до проекту стверджується, що набрання чинності Законом «25.02.2015 було передчасним та безпідставним» з огляду на те, що «станом на 2 березня 2015 рішення СОТ по питанню введення Україною додаткових імпортних мит відсутнє», консультації з приводу передбачених у Законі заходів в рамках Світової організації торгівлі не були завершені (п. 1).

З цього приводу звертаємо увагу на те, відповідно до параграфу 4 (а) статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року, яка регламентує питання обмежень для збереження рівноваги платіжного балансу, будь-який член СОТ, який вводить нові обмеження чи підвищує загальний рівень існуючих обмежень шляхом значного посилення заходів, застосованих відповідно до цієї Статті, повинен негайно після введення чи посилення таких обмежень (чи у випадках, коли можливо провести попередні консультації, до такого введення або посилення) провести консультації в рамках СОТ щодо характеру ускладнень в його платіжному балансі, існуючих альтернативних коригуючих заходів, а також можливого впливу обмежень на економіку інших членів СОТ.

Відповідно ж до параграфу 6 Домовленості про положення Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року щодо платіжного балансу, прийнятої, зокрема, з метою з метою внесення ясності у положення статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року, член СОТ, що застосовує нові обмеження або піднімає загальний рівень вже існуючих обмежень шляхом значної інтенсифікації відповідних заходів, повинен вступити в консультації з Комітетом протягом чотирьох місяців після прийняття таких заходів.

2. Згідно із Пояснювальною запискою до проекту однією з цілей його прийняття, є «забезпечення цінової доступності імпортованих товарів для громадян України».

Звертаємо увагу на те, що відповідно до статті 2 Закону об’єктами оподаткування додатковим імпортним збором не є життєво необхідні товари, визначені у ст. 5 цього Закону. Тобто, зазначений Закон враховує необхідність забезпечення прийнятних умов для задоволення потреб України у життєво необхідних товарах.

Такий підхід узгоджується з нормами параграфу 3 (b) статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року, згідно з якими члени СОТ, які застосовують обмеження відповідно до цієї статті, можуть визначати обсяг обмежень імпорту різних товарів чи груп товарів таким чином, щоб надати пріоритет імпорту тих товарів, які є більш важливими. Даний підхід узгоджується також з нормами параграфу 6 Домовленості про положення Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року щодо платіжного балансу, відповідно до яких члени СОТ можуть у випадку певних життєво необхідних товарів відмінити або обмежити додаткові збори, які застосовуються до всього імпорту, або інші заходи, які вживаються у зв’язку з платіжним балансом. При цьому термін «життєво необхідні товари» означає товари, які задовольняють основні потреби споживання або які сприяють зусиллям члена СОТ поліпшити ситуацію з платіжним балансом, наприклад, основні засоби виробництва або сировинні матеріали, необхідні для виробництва.

Звертаємо увагу й на те, що відновлення сприятливих умов ведення імпортоорієнтованого бізнесу та забезпечення більшої цінової доступності імпортованих товарів для громадян України при належному врахуванні загальнодержавних інтересів, пов’язаних із необхідністю стабілізації платіжного балансу України, можна забезпечити шляхом внесення до Закону відповідних змін, спрямованих на забезпечення поступової ліквідації передбачених ним зовнішньоторговельних обмежень. Такий підхід, зокрема, узгоджується з нормами параграфу 2 статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року, відповідно до підпараграфу (а) якого обмеження імпорту, які вводяться, застосовуються чи посилюються членом СОТ відповідно до цієї статті, не повинні перевищувати рівень, необхідний для того, щоб: відвернути неминучу загрозу серйозного скорочення грошових резервів чи зупинити таке скорочення, або у випадку, якщо член СОТ має вкрай малі грошові резерви, досягти розумного темпу збільшення його резервів. Відповідно до підпараграфу (b) параграфу 2 статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року члени СОТ, які застосовують обмеження відповідно до підпараграфа (a) цього параграфа, повинні поступово послаблювати їх у міру покращення ситуації, застосовуючи їх лише настільки, наскільки умови, встановлені підпараграфом (а), виправдовують їх застосування. Вони повинні скасувати обмеження, коли умови вже більше не виправдовують їх введення чи застосування відповідно до зазначеного підпараграфа.

Слід також враховувати й норми параграфу 1 Домовленості про положення Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року щодо платіжного балансу, відповідно до яких члени СОТ підтверджують своє зобов’язання публічно оголошувати якомога скоріше розклади відміни заходів щодо обмеження імпорту, які вживаються у зв’язку з платіжним балансом.

3. Виходячи з вимог ст. 116 Конституції України, згідно з якою Кабінет Міністрів України забезпечує проведення податкової політики, організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи, для прийняття зваженого рішення щодо внесеного законопроекту доцільно отримати висновок Уряду. Необхідність отримання такого висновку обґрунтована потребою в одержанні належної інформації щодо: результатів реалізації Закону з моменту його прийняття відповідно до головної мети – стабілізації платіжного балансу України, наслідків для відповідних товарних ринків, ймовірних ризиків «скасування безмитного режиму, наданого Європейським Союзом в односторонньому порядку для українських товарів» та інших наслідків, результатів консультацій з СОТ тощо.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики

від 04.11.2015 р.

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на своєму засіданні 4 листопада 2015 року (протокол № 33) розглянув проект Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року”, поданий народними депутатами України Тимошенко Ю.В., Кужель О.В. та іншими 20.04.2015 року за реєстр. № 2674.

Метою проекту закону, як зазначається у пояснювальних матеріалах, є відвернення негативних наслідків для економіки України, пов’язаних із ризиками скасування безмитного режиму, наданого Європейським Союзом в односторонньому порядку для українських товарів, відновлення сприятливих умов ведення імпортоорієнтованого бізнесу, що забезпечує податковими надходженнями Державний бюджет України та існування й створення нових робочих місць в Україні, а також, забезпечення цінової доступності імпортованих товарів для громадян України.

Під час розгляду законопроекту народні депутати України – члени Комітету звернули увагу на наступне.

Аналіз матеріалів щодо додаткового імпортного збору свідчить про руйнівні наслідки його запровадження для економіки країни. Збір призводить до падіння експорту і втрати українських позицій на традиційних ринках збуту, зростання цін для кінцевих споживачів, тобто є важливим фактором зростання інфляції та зниження добробуту громадян, крім того, сприяє збільшенню потоків контрабандної продукції. Додатковий імпортний збір також призводить до істотного скорочення виробництва вітчизняної переробленої продукції, наслідком чого є зменшення сум податку на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, акцизів та зборів.

Скасування додаткового імпортного збору підтримують:Європейська Бізнес Асоціація, Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України, Американська Торговельна палата в Україні, Спілка молочних підприємств України, Асоціація “Українських імпортерів риби та морепродуктів”, Асоціація “Український клуб аграрного бізнесу”, Українська асоціація виробників тютюнових виробів, Асоціація підприємств інформаційних технологій України, Союз хіміків України, об’єднання “Укрлегпром”, “Укрхлібпром”, ПрАТ “Укрпиво”, Асоціація українських виробиків лакофарбової продукції, Асоціації “Укркондпром”, “Укрцукор”, “Укрм’ясо”, “Укрконсервмолоко”, виробників “Морозива і заморожених продуктів”, Ліга виробників харчових продуктів, Український союз промисловців і підприємців, Спілка підприємств малих, середніх і приватизованих підприємств України, Асоціація фермерів та приватних землевласників України, Українська Пакувально-Екологічна Коаліція, Всеукраїнська Асоціація автомобільних імпортерів і дилерів, Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України.

Враховуючи актуальність та важливість порушеного питання, 2 липня 2015 року Комітет провів слухання на тему “Ефективність впровадження додаткового імпортного збору. Проміжні результати та загальний вплив на економіку”. Підтримуючи пропозиції учасників слухань – представників бізнесу, громадських організацій щодо термінового скасування додаткового імпортного збору з огляду на руйнівні для економіки наслідки його запровадження, було прийнято рішення звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів України з рекомендацією розроблення та внесення до Верховної Ради України законопроекту про термінове скасування Закону України “Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року” та внесення пов’язаних з цим змін до Митного кодексу України.

Головне науково – експертне управління Апарату Верховної Ради України висловлює зауваження до законопроекту та наголошує на необхідності отримання висновку Уряду щодо нього (додається). Кабінетом Міністрів України схвалено рішення щодо скасування додаткового імпортного збору з 1 січня 2016 року.

Відповідно до підпараграфу (b) параграфу 2 статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі члени СОТ, які застосовують обмеження для збереження рівноваги платіжного балансу, повинні скасувати обмеження, коли умови вже більше не виправдовують їх введення.

За інформацією Міністерства фінансів України та Національного банку України, дохідна частина державного бюджету в січні-серпні поточного року перевиконана на 24,6 млрд. грн., а обсяги міжнародних резервів є достатніми для виконання зобов’язань і поточних операцій Уряду та Національного банку. Враховуючи наведене, необхідності у подальшій дії додаткового імпортного збору немає.

Розглянувши на своєму засіданні проект Закону, поданий народними депутатами України 20.04.2015 року за реєстраційним № 2674, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому як Закон України проект Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року”.

Співдоповідачем на засіданні Верховної Ради України від Комітету визначено Голову Комітету, народного депутата України Южаніну Н.П.

Голова Комітету Н.П. Южаніна
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті