Законопроект про внесення змін Бюджетного кодексу України

01 Липня 2015 12:40 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статей 11, 12 Закону України «Про статус народного депутата України», статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансування спеціалізованих медико-санітарних частин)».

Доповідати зазначений проект Закону під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України В.П. Яніцький.

Народні депутати України В.П. Яніцький
А.В. Шинькович
В.В. Бандуров
Д.Й. Андрієвський
О.І. Дубінін
О.П. Лівик
О.В. Кірш

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України про внесення змін Бюджетного кодексу України (щодо фінансування спеціалізованих медико-санітарних частин)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

28 грудня 2014 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин», № 79-VIII, де спеціалізовані медико-санітарні частини було виключено з переліку видатків, які здійснюються з Державного бюджету України та відповідно до Додатку № 10 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» включено до переліку закладів, установ, організацій та заходів освіти, культури, охорони здоров’я та фізичної культури і спорту, які передаються на фінансування/надання фінансової підтримки з місцевих бюджетів.

Передача зазначених закладів з державної форми власності у комунальну спричинить непередбачувані негативні наслідки у роботі установ.

Насамперед змінюється загальнодержавний статус спеціалізованих медико-санітарних частин ядерно-енергетичного комплексу в Україні (далі – СМСЧ), адже зміна джерела фінансування спричинить непередбачувані негативні наслідки у роботі галузі, що забезпечує понад 50 відсотків потреб країни в електричний енергії.

Слід зазначити, що спеціалізовані медико-санітарні частини є складними медичними комплексами, що здійснюють спеціалізоване медичне забезпечення працівників саме підприємств ядерно-енергетичного комплексу, тому мають загальнодержавне значення та особливий режим роботи.

Відповідно до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» зазначені СМСЧ відносяться до спеціальної соціальної інфраструктури населених пунктів, де проживають працівники ядерно-енергетичних об’єктів.

У свій час ці заклади створювались як частина єдиної системи радіаційної безпеки та захисту на об’єктах ядерно-енергетичного циклу, фахове призначення яких – здійснення медичного забезпечення працівників підприємств ядерної енергетики та промисловості, членів їх сімей, а також медичного моніторингу стану здоров’я персоналу режимних об’єктів з особливо шкідливими умовами праці.

В Україні діють 5 атомних електростанцій з 15 енергетичними ядерними реакторами, 2 дослідних ядерних реактори та більше 8 тис. підприємств і організацій, які використовують у виробництві, науково-дослідній роботі та медичній практиці різноманітні радіоактивні речовини, а також зберігають і переробляють радіоактивні відходи.

З усіх можливих аварій на радіаційно-небезпечних об’єктах найбільш небезпечними є радіаційні аварії на атомних електростанціях з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Саме тому, у містах, в яких розташовані ядерні реактори, були створені спеціалізовані медичні установи, які не тільки забезпечують профілактичне радіаційне обслуговування працівників АЕС у безаварійний час, а й зможуть надати першу медичну допомогу населенню при надзвичайних ситуаціях.

Медичні заклади мають підготовлених спеціалістів, проводять обов’язкові попередні та періодичні медичні огляди, якість яких підтверджується стабільними показниками рівня загальної захворюваності населення, відсутністю професійної захворюваності серед працівників підприємств, що працюють на радіаційно-небезпечних об’єктах.

Передача СМСЧ на фінансування з місцевих бюджетів спричинить реальну загрозу їх функціонуванню, адже місцеві бюджети не готові до додаткового фінансового навантаження; відбудеться звуження функцій СМСЧ до рівня звичайних територіальних закладів і, як наслідок, різке скорочення ліжкового фонду, а також руйнування кадрової інфраструктури досвідчених, висококваліфікованих фахівців, що призведе до скорочення медичного персоналу та втрати спеціалізації.

Фінансування спеціалізованих медико-санітарних частин весь час здійснювалось з Державного бюджету України. Зміна порядку їх фінансування та переведення на фінансування з місцевих бюджетів призведе до їх занепаду та ліквідації.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект закону розроблено з метою збереження спеціалізованих медико-санітарних частин, забезпечення умов для їх подальшого функціонування та недопущення соціальної напруги в містах, де працюють ядерні установки.

3. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання

У відповідній сфері суспільних відносин діють:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закон України «Про екстрену медичну допомогу»; Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», інші.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону не потребує додаткових фінансових витрат із Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Прогноз результатів

Прийняття проекту закону надасть можливість зберегти спеціалізовані медико-санітарні частини, які є складними медичними комплексами, що здійснюють спеціалізоване медичне забезпечення працівників підприємств різної форми власності. Також прийняття проекту та його реалізація надасть змогу зберегти спеціалізацію медико-санітарних частин ядерно-енергетичного комплексу, що призведе до якісного медичного обслуговування працівників та населення, що проживає поряд з радіаційно-небезпечними об’єктами, та слугуватиме збереженню енергетичної безпеки України.

Народні депутати України В.П. Яніцький
А.В. Шинькович
В.В. Бандуров
Д.Й. Андрієвський
О.І. Дубінін
О.П. Лівик
О.В. Кірш

Проект

від 04.03.2015 р. реєстраційний № 2194-1

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін Бюджетного кодексу України

(щодо фінансування спеціалізованих медико-санітарних частин)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №50- 51, ст.572) такі зміни:

1. Підпункт «б» пункту 8 частини першої статті 87 після слів «спеціалізовані лікарні» доповнити словами такого змісту:

«спеціалізовані медико-санітарні частини».

2. В підпункті «а» пункту 3 частини першої статті 89 слова «спеціалізовані медико-санітарні частини» виключити.

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

подати відповідно до цього Закону на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (№80-VIII від 28 грудня 2014 року) щодо фінансування спеціалізованих медико-санітарних частин.

Голова Верховної Ради України

Порівняльна таблиця

до проекту Закону України про внесення змін Бюджетного кодексу України (щодо фінансування спеціалізованих медико-санітарних частин)

Чинна редакція Редакція зі змінами
Бюджетний кодекс України
Стаття 87. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України Стаття 87. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України
8) охорону здоров’я:а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (багатопрофільні лікарні та поліклініки, що виконують специфічні загальнодержавні функції, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);

б) спеціалізовану, високоспеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (клініки науково-дослідних інститутів, спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, спеціалізовані поліклініки, спеціалізовані стоматологічні поліклініки згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);

в) санаторно-реабілітаційну допомогу (загальнодержавні санаторії для хворих на туберкульоз, загальнодержавні спеціалізовані санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані санаторії для ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», та інвалідів, загальнодержавні реабілітаційні установи та комплекси для інвалідів згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);

г) санітарно-епідеміологічний нагляд (санітарно-епідеміологічні станції, дезінфекційні станції, заходи боротьби з епідеміями);

ґ) інші програми в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

8) охорону здоров’я:а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (багатопрофільні лікарні та поліклініки, що виконують специфічні загальнодержавні функції, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);

б) спеціалізовану, високоспеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (клініки науково-дослідних інститутів, спеціалізовані лікарні, спеціалізовані медико-санітарні частини, центри, лепрозорії, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, спеціалізовані поліклініки, спеціалізовані стоматологічні поліклініки згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);

в) санаторно-реабілітаційну допомогу (загальнодержавні санаторії для хворих на туберкульоз, загальнодержавні спеціалізовані санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані санаторії для ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», та інвалідів, загальнодержавні реабілітаційні установи та комплекси для інвалідів згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України);

г) санітарно-епідеміологічний нагляд (санітарно-епідеміологічні станції, дезінфекційні станції, заходи боротьби з епідеміями);

ґ) інші програми в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Стаття 89. Видатки, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад Стаття 89. Видатки, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад
3) охорону здоров’я:а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, спеціалізовані медико-санітарні частини, пологові будинки, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, а також дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги);

б) програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров’я і заходи з санітарної освіти);

3) охорону здоров’я:а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, пологові будинки, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, а також дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги);

б) програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров’я і заходи з санітарної освіти);

Народні депутати України В.П. Яніцький
А.В. Шинькович
В.В. Бандуров
Д.Й. Андрієвський
О.І. Дубінін
О.П. Лівик
О.В. Кірш

ВИСНОВОК

щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта

Назва проекту акта: проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансування спеціальних медико-санітарних частин)

Реєстр. № 2194-1 від 04.03.2015р.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: Народні депутати України Яніцький В.П., Шинькович А.В. та інші

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань бюджету

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 22 квітня 2015 року, протокол № 22).

Голова Комітету Є. Соболєв

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті