Проект постанови КМУ Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

20 Липня 2015 3:15 Поділитися

Проект

оприлюднений на офіційному сайті

Мінекономрозвитку 09.07.2015 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та визначається періодичність проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі планових заходів моніторингу відповідності уповноважених наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів та повірочних лабораторій вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та критеріям, яким вони повинні відповідати, та внесення зміни до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та частини дев’ятої статті 18 Закону України від 05 червня 2014 року № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та визначається періодичність проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі планових заходів моніторингу відповідності уповноважених наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів та повірочних лабораторій вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та критеріям, яким вони повинні відповідати, що додається.

2. Внести зміну до розділу I схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (Офіційний вісник України, 2014, № 74, ст. 2105), виклавши абзац четвертий в такій редакції:

«Міністерство економічного розвитку і торгівлі України».

3. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 5 червня 2014 р. № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Прем’єр-міністр України А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та визначається періодичність проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі планових заходів моніторингу відповідності уповноважених наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів та повірочних лабораторій вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та критеріям, яким вони повинні відповідати

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, є:

строк провадження господарської діяльності з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;

кількість категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в галузі уповноваження наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів та повірочних лабораторій на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації (далі — галузь уповноваження).

2. Відповідно до встановлених критеріїв наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації (далі — уповноважені організації), належать до одного з трьох ступенів ризику — високого, середнього або незначного.

3. До високого ступеня ризику належать уповноважені організації:

строк провадження господарської діяльність з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, становить менш як п’ять років;

які мають у галузі уповноваження від 70 і більше категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці.

4. До середнього ступеня ризику належать уповноважені організації:

строк провадження господарської діяльність з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, становить від п’яти до десяти років;

які мають у галузі уповноваження від 30 до 70 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці.

5. До незначного ступеня ризику належать уповноважені організації:

строк провадження господарської діяльність з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, становить від десяти років і більше;

які мають у галузі уповноваження менше 30 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці.

6. У разі коли уповноважена організація може бути віднесена одночасно до двох або більше ступенів ризику, така організація належить до більш високого

ступеня ризику з тих, до яких вона може бути віднесена.

7. Планові заходи моніторингу відповідності уповноважених організацій вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та критеріям, яким вони повинні відповідати (далі — моніторинг), здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику — не частіше ніж один раз на рік;

із середнім ступенем ризику — не частіше ніж один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику — не частіше ніж один раз на п’ять років.

8. У разі коли протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як за результатами останніх двох заходів моніторингу не виявлено фактів порушення вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та критеріїв, відповідно до яких уповноважені організації були уповноважені, наступний плановий захід моніторингу щодо такої уповноваженої організації здійснюється не раніше ніж через установлений для відповідного ступеня ризику період, збільшений у 1,5 раза.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та визначається періодичність проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі планових заходів моніторингу відповідності уповноважених наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів та повірочних лабораторій вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та критеріям, яким вони повинні відповідати, та внесення зміни до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України»

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до статті 18 Закону України від 5 червня 2014 року № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі — Закон № 1314), який набирає чинності з 1 січня 2016 року, наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії уповноважуються на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації (далі — уповноважені організації).

Частиною дев’ятою цієї статті передбачається, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, проводить моніторинг відповідності уповноважених організацій вимогам цього Закону та критеріям, яким вони повинні відповідати, і приймає рішення щодо анулювання свідоцтва про уповноваження, якщо вони не виконують свої обов’язки, визначені цим Законом.

Такий моніторинг є різновидом державного нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», відповідно до частини другої статті 5 якого, орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності.

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» затверджено схему спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, відповідно до якої Мінекономрозвитку України віднесено до органів, що не здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності.

З огляду на викладене, Мінекономрозвитку України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та визначається періодичність проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі планових заходів моніторингу відповідності уповноважених наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів та повірочних лабораторій вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та критеріям, яким вони повинні відповідати, та внесення зміни до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України» (далі — проект постанови).

На сьогодні, в чинному законодавстві не передбачені механізми для проведення моніторингу відповідності уповноважених організацій вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Недотримання вимог щодо проведення повірки засобів вимірювальної техніки створить умови, за яких громадяни України і національна економіка отримають недостовірні результати вимірювань, результати яких використовуються під час забезпечення захисту життя та здоров’я громадян, контролю якості та безпеки продуктів харчування тощо.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою проекту постанови є:

 • визначення періодичності проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі планових заходів моніторингу відповідності уповноважених організацій вимогам Закону № 1314 та критеріям, яким вони повинні відповідати,
 • визначення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.

Відповідно до встановлених критеріїв уповноважені організації відносяться до високого, середнього або незначного ступенів ризику.

За критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації взято:

 • строк провадження господарської діяльності з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
 • кількість категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в галузі уповноваження наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів та повірочних лабораторій на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації (далі — галузь уповноваження).

На сьогодні, відповідно до чинного Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі, затверджених наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 березня 2005 року № 71, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 квітня 2005 року за № 392/10672, Мінекономрозвитку України ведеться облік уповноважених організацій.

Станом на 1 червня 2015 року кількість уповноважених організацій на проведення повірки становить — 140, з яких 67 виконують повірку засобів вимірювальної техніки, які належать до Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 374 від 04.06.2015, який розроблений відповідно до Закону № 1314.

Відповідно до Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752, з урахуванням критеріїв всі суб’єкти господарювання повинні бути віднесені до одного з трьох ступенів ризику — високого, середнього або незначного.

До кожного ступеня ризику повинно бути віднесено:

 • до високого ступеня ризику — до 10 відсотків суб’єктів господарювання;
 • до середнього ступеня ризику — до 30 відсотків суб’єктів господарювання;
 • до незначного ступеня ризику — 60 та більше відсотків суб’єктів господарювання.

На сьогодні із числа уповноважених організацій мають:

 • строк провадження господарської діяльність з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації:

менш як п’ять років (високий ступень) — 4 (6%);

від п’яти до десяти років (середній ступень) — 4 (6%);

від десяти років і більше (незначний ступень) — 59 (88%).

 • кількість категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в галузі уповноваження:

від 70 і більше (високий ступень) — 2 (3%);

від 30 до 70 (середній ступень) — 17 (25%);

менше 30 (незначний ступень) — 48 (72%).

Враховуючи зазначене:

до високого ступеня відносяться 6 (9%) організацій;

до середнього ступеня — 21 (31%) організацій;

до незначного ступеня — 40 (60%) організацій.

Водночас, для того щоб Мінекономрозвитку могло проводити моніторинг відповідності уповноважених організацій вимогам Закону № 1314, необхідно внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», надавши право Мінекономрозвитку здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Зазначена проблема не може бути врегульована шляхом альтернативних способів досягнення встановлених цілей, зокрема шляхом внесення змін до чинних нормативно-правових актів з метрології.

З огляду на викладене, видання регуляторного акта є найбільш обґрунтованим та ефективним способом досягнення зазначених цілей.

4. Механізм і заходи, які забезпечуватимуть розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання зазначеної проблеми Мінекономрозвитку розроблено проект постанови.

Заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми:

1. Відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України погодити проект постанови з центральними органами виконавчої влади та іншими заінтересованими органами.

2. Направити проект постанови для проведення правової експертизи до Мін’юсту.

3. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті міністерства.

4. Внести проект постанови на розгляд Уряду.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впровадження проекту постанови дозволить визначити:

 • ступені ризику від здійснення господарської діяльності з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
 • періодичність проведення моніторингу відповідності уповноважених організацій вимогам Закону № 1314 та критеріям, яким вони повинні відповідати.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Об’єкт впливу Вигоди Витрати
Держава Виконання вимог частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», частини дев’ятої статті 18 Закону України від 5 червня 2014 року № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність» Додаткові витрати з державного та місцевого бюджету — відсутні.Реалізація акта здійснюватиметься у межах діючих повноважень центральних органів виконавчої влади та бюджетних призначень на їх утримання
Суб’єкти господарювання Визначення періодичності проведення моніторингу, а також встановлення критеріїв, за якими суб’єкти господарювання відносяться до високого, середнього та незначного ступенів ризику.Забезпечення захисту суб’єктів господарювання від наслідків недостовірних результатів вимірювань. Відсутні
Населення Забезпечення захисту громадян від наслідків недостовірних результатів вимірювань. Відсутні

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 5 червня 2014 року № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність». Обмежень щодо строку дії акта немає.

8. Визначення показників результативності акта

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта Достатньо високий. Зокрема, проект акта оприлюднено на офіційному сайті Мінекономрозвитку http://www.me.gov.ua в розділі «Обговорення проектів актів»
Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта Значення показників залежать від кількості суб’єктів господарювання, які уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом одержання пропозицій до нього, їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через один рік після набрання чинності шляхом аналізу аналогічних показників, встановлених під час базового відстеження.

Періодичне відстеження здійснюється один раз на три роки після закінчення заходів повторного відстеження.

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
Айварас Абромавичус
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті