Законопроект «Про внесення змін до статей 89, 90 та 103.4 Бюджетного кодексу України»

07 Серпня 2015 12:22 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до статей 89, 90 та 103.4 Бюджетного кодексу України» (щодо врегулювання положень Бюджетного кодексу України для забезпечення діяльності медичних закладів).

Доповідати на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України А.Ф. Шипко.

Народний депутати України
А.Ф. Шипко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до статей 89, 90 та 103.4 Бюджетного кодексу України» (щодо врегулювання положень Бюджетного кодексу України для забезпечення діяльності медичних закладів).

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про внесення змін до статей 89, 90 та 103.4 Бюджетного кодексу України» (щодо врегулювання положень Бюджетного кодексу України для забезпечення діяльності медичних закладів) передбачає належне фінансування медичних закладів у зв’язку з розробленням проекту Закону України «Про статус та діяльність закладів охорони здоров’я», на основі якого держава зможе проводити реформи та реалізовувати свою політику з розвитку системи надання медичної допомоги населенню.

2. Цілі й завдання прийняття акта

Прийняття даного законопроекту дозволить проводити необхідне фінансування закладів охорони здоров’я у 2016 році.

3. Загальна характеристика та основні положення акта

Цей законопроект вносить зміни підпунктів а і б пункту 3 частини першої статті 89, до підпунктів а, б, в, г пункту 3 частини першої статті 90, до пункту 1 частини третьої статті 103.4.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері діють: Конституція України, Бюджетний кодекс України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

У зв’язку з тим, що запропоновані норми не стосуються додаткових виплат, крім тих, що на сьогодні й так передбачені чинним законодавством, прийняття проекту не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття проекту забезпечить необхідне фінансування медичних закладів задля реалізації державної політики з розвитку системи надання медичної допомоги населенню.

Народний депутати України
А.Ф. Шипко

Проект

від 30.07.2015 р. реєстраційний № 2464а

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до статей 89, 90
та 103.4 Бюджетного кодексу України»

(щодо врегулювання положень Бюджетного кодексу України для забезпечення діяльності медичних закладів)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Бюджетного кодексу України (2456-17) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1) Підпункти а і б пункту 3 частини першої статті 89 викласти у такій редакції:

а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, а також, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги);

б) виконання частини державного замовлення із надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у закладах охорони здоров’я із забезпечення стаціонарної та/або амбулаторної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги міського та районного підпорядкування.

2) Підпункти а, б, в, г пункту 3 частини першої статті 90 викласти в такій редакції:

а) виконання частини державного замовлення із надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у закладах охорони здоров’я із забезпечення стаціонарної та/або амбулаторної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги Автономної республіки Крим, обласного, міст Києва та Севастополя підпорядкування;

б) виконання державного замовлення із надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у закладах охорони здоров’я із забезпечення третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, а також у закладах охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги — центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги, хоспісах, спеціалізовані лікарні, поліклініки, включаючи стоматологічні, центри, диспансери, госпіталі для ветеранів війни, будинки дитини, станції переливання крові;

в) виконання державного замовлення із медичної реабілітації у закладах, що надають санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної реабілітації);

г) інші державні програми медичної та санітарної допомоги (медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, центри медичної статистики, територіальні медичні об’єднання, автопідприємства санітарного транспорту, бази спецмедпостачання, центри здоров’я і заходи санітарної освіти, регіональні заходи з реалізації державних програм, інші програми і заходи).

3) Пункт 1 частини третьої статті 103.4 добавити підпунктом 1 такого змісту:

«1) розмірів державного замовлення на надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), екстреної, паліативної медичної допомоги та медичної реабілітації.»

Відповідно підпункти 1, 2, 3 діючої редакції вважати підпунктами 2, 3, 4

ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

Голова Верховної Ради України
В. Б. Гройсман

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до статей 89, 90 та 103.4 Бюджетного кодексу України»
(щодо врегулювання положень Бюджетного кодексу України для забезпечення діяльності медичних закладів)

Чинна редакція законодавчого акта Редакція проекту із запропонованими змінами
Бюджетний кодекс України
Стаття 89. Видатки, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад1. До видатків, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, належать видатки на: Стаття 89. Видатки, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад1. До видатків, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, належать видатки на:
3) охорону здоров’я:а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, спеціалізовані медико-санітарні частини, пологові будинки, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, а також дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги); 3) охорону здоров’я: а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, а також, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги);
б) програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров’я і заходи з санітарної освіти); б) виконання частини державного замовлення із надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у закладах охорони здоров’я із забезпечення стаціонарної та/або амбулаторної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги міського та районного підпорядкування.
в) інші державні програми медичної та санітарної допомоги (територіальні медичні об’єднання, центри медичної статистики, автопідприємства санітарного транспорту, інші програми і заходи); в) інші державні програми медичної та санітарної допомоги (територіальні медичні об’єднання, центри медичної статистики, автопідприємства санітарного транспорту, інші програми і заходи);
Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів3) охорону здоров’я:а) консультативну амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги; Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів3) охорону здоров’я: а) виконання частини державного замовлення із надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у закладах охорони здоров’я із забезпечення стаціонарної та/або амбулаторної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги Автономної республіки Крим, обласного, міст Києва та Севастополя підпорядкування;
б) спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (спеціалізовані лікарні, поліклініки, включаючи стоматологічні, центри, диспансери, госпіталі для ветеранів війни, будинки дитини, станції переливання крові); б) виконання державного замовлення із надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у закладах охорони здоров’я із забезпечення третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, а також у закладах охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги — центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги, хоспісах, спеціалізовані лікарні, поліклініки, включаючи стоматологічні, центри, диспансери, госпіталі для ветеранів війни, будинки дитини, станції переливання крові;
в) санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної реабілітації); в) виконання державного замовлення із медичної реабілітації у закладах, що надають санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної реабілітації);
г) інші державні програми медичної та санітарної допомоги (медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, центри медичної статистики, територіальні медичні об’єднання, автопідприємства санітарного транспорту, бази спецмедпостачання, центри здоров’я і заходи санітарної освіти, регіональні заходи з реалізації державних програм, інші програми і заходи); г) інші державні програми медичної та санітарної допомоги (медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, центри медичної статистики, територіальні медичні об’єднання, автопідприємства санітарного транспорту, бази спецмедпостачання, центри здоров’я і заходи санітарної освіти, регіональні заходи з реалізації державних програм, інші програми і заходи).
Стаття 103-.4 Медична субвенція3. Медична субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:1) кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці; Стаття 103.-4 Медична субвенція3. Медична субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:1) кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
2) розмірів державного замовлення на надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), екстреної, паліативної медичної допомоги та медичної реабілітації;Відповідно підпункти 1, 2, 3 діючої редакції вважати підпунктами 2, 3, 4
2) коригуючі коефіцієнти, що враховують відмінності у вартості надання медичної допомоги;3) особливості надання медичної допомоги у гірських населених пунктах.При цьому у складі зазначеної субвенції передбачається резерв коштів, обсяг якого не може перевищувати 1 відсотка загального обсягу субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули. 3) коригуючі коефіцієнти, що враховують відмінності у вартості надання медичної допомоги;4) особливості надання медичної допомоги у гірських населених пунктах.При цьому у складі зазначеної субвенції передбачається резерв коштів, обсяг якого не може перевищувати 1 відсотка загального обсягу субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.
4. Залишки коштів за медичною субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть використовуватися у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції, у тому числі на оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я. 4. Залишки коштів за медичною субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть використовуватися у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції, у тому числі на оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.
Народний депутати України
А.Ф. Шипко

ВИСНОВОК

щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта

Назва проекту акта: проект Закону про внесення змін до статей 89, 90 та 103.4 Бюджетного кодексу України (щодо врегулювання положень Бюджетного кодексу України для забезпечення діяльності медичних закладів).

Реєстр. № 2464а від 30 липня 2015р.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: народний депутат України Шипко А.Ф.

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань бюджету

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 27 жовтня 2015 року, протокол №40 ).

Голова Комітету Є. Соболєв
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті