Законопроект «Про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції»

02 Листопада 2015 10:13 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції».

Доповідати даний законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Пташник В.Ю.

Народні депутати України В.Ю. Пташник
Г.М. Гопко
І.І. Крулько
О.В. Бєлькова
В.В. Галасюк
Т.Г. Острікова
Н.В. Кацер-Бучковська
О.В. Юринець
І.О. Климпуш-Цицнадзе
Д.Є. Добродомов
І.М. Суслова

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Станом на сьогодні єдиними нормативними положеннями, які визначають порядок визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафу за порушення суб’єктами господарювання законодавства про захист економічної конкуренції є положення статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Ці положення встановлюють, зокрема, лише допустимий максимальний розмір штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, залишаючи широку дискрецію органам Антимонопольного комітету України у питаннях визначення розміру штрафу. Зазначене створює суттєвий ризик застосування вибіркового (дискримінаційного) підходу під час визначення розміру штрафу за одне й те ж саме порушення законодавства про захист економічної конкуренції до різних суб’єктів господарювання.

Крім того, законодавство про захист економічної конкуренції не містить положень, які б визначали пом’якшуючі та обтяжуючі обставини, які підлягають оцінці та врахуванню органами Антимонопольного комітету України під час визначення розміру штрафу. Зазначене посилює ризик дискримінаційного підходу під час правозастосування, оскільки органи Антимонопольного комітету України на власний розсуд визначають пом’якшуючі та обтяжуючі обставини у кожній конкретній справі, а значення врахованих обставин у остаточному розмірі штрафу не підлягає оцінці у зв’язку із відсутністю єдиних показників для кожної із обставин та відповідно їх впливу на розмір штрафу, який має бути застосований.

Більшість конкурентних відомств у світі використовують при визначенні штрафів за порушення законодавства про конкуренцію відповідні методики, які чітко визначають принципи, якими керується відомство під час визначення штрафів, порядок розрахунку суми штрафу, застосовувану методологію, обтяжуючі та пом’якшуючі обставини тощо.

Застосування конкурентними відомствами методики визначення розмірів штрафів забезпечує прозорість та передбачуваність правозастосування, сприяє реалізації принципу правової визначеності та виконує функцію спеціальної (запобігання вчинення порушень суб’єктом господарювання – відповідачем у справі) та загальної превенцій (попередження вчинення порушень іншими суб’єктами господарювання).

Крім того, відповідно до чинного законодавства про захист економічної конкуренції рішення органів Антимонопольного комітету України в частині застосування штрафів та зобов’язань не може бути переглянути судами чи іншими незалежними установами. Зокрема, суд чи інша незалежна установа не можуть за результатами перегляду рішення органу Антимонопольного комітету України зменшити розмір штрафу чи змінити застосоване зобов’язання, що не відповідає кращим європейським практиками та позбавляє суб’єктів господарювання права на застосування санкцій, визначених на підставі повного, всебічного та об’єктивного розгляду усіх обставин справи у суворій відповідності до закону.

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами (далі – «Угода»), з іншої сторони, Україна взяла на себе зобов’язання розробити документ, який має визначати порядок розрахунку розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Частиною четвертою статті 255 Угоди визначено, що відомство з питань конкуренції має затвердити та опублікувати документ, в якому роз’яснюються принципи визначення будь-яких штрафних санкцій, що накладаються за порушення законодавства про конкуренцію.

Крім цього, необхідність запровадження нормативно-закріплених підходів до розрахунку штрафних санкцій, що накладаються за порушення законодавства про захист економічної конкуренції визначено підпунктом 2.1.2 Розділу ІХ Коаліційної угоди від 21.11.2014 між коаліцією депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів Верховної Ради України VIII скликання (далі – «Коаліційна угода»).

Статтею 255 Угоди також передбачено обов’язок кожної зі сторін Угоди забезпечити встановлення судом чи незалежною судовою установою санкцій чи зобов’язань за порушення законодавства про конкуренцію або перегляд таких санкцій чи зобов’язань на вимогу особи, до якої вони застосовані.

Таким чином, з метою виконання Угоди та Коаліційної угоди розроблено даний законопроект.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Законопроект розроблено з метою виконання Угоди та Коаліційної угоди та встановлення прозорих, зрозумілих і передбачуваних підходів до розрахунку штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства у сфері захисту економічної конкуренції.

Законопроект сприятиме запровадженню принципів пропорційності, правової визначеності та недискримінації у діяльності органів Антимонопольного комітету України та сприятиме підвищенню прозорості і передбачуваності правозастосування для суб’єктів господарювання. Зазначене, серед іншого, сприятиме:

а) застосуванню органами Антимонопольного комітету України єдиних підходів до суб’єктів господарювання при визначенні розмірів штрафів, що сприятиме зменшенню кількості рішень, прийнятих за дискримінаційного підходу;

б) попередженню порушень законодавства про захист економічної конкуренції (загальна та спеціальна превенція);

в) захисту інтересів суб’єктів господарювання; та

г) підвищенню інвестиційної привабливості України і розвитку конкуренції в цілому.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроектом передбачається, що органи Антимонопольного комітету України при визначенні розмірів штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції застосовують Методику з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України.

Методика з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції розроблена, виходячи з особливостей національного правового регулювання та правових традицій та водночас враховує кращий європейський досвід. Зокрема, у Методиці використанні підходи відповідно до Керівництва Європейської Комісії щодо методу визначення штрафів, застосованих відповідно до статті 23 (2)(а) Постанови Ради (ЄС) № 1/2003 (2006/С 210/02) та кращих практик країн-юрисдикцій Європейського Союзу (зокрема, Керівництва Офісу Справедливої Торгівлі Великобританії з визначення розміру покарання OFT423, вересень 2012 року, Повідомлення № 1/2012 Президента та Голови Ради з конкуренції Конкурентного відомства Угорщини щодо методу визначення штрафів за ринкові практики, які порушують статті 11 та 21 Акту LVII від 1996 року про Заборону недобросовісних та обмежувальних ринкових практик та статей 101 і 102 Договору про функціонування Європейського Союзу, Керівництва Німецького картельного відомства щодо визначення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у вигляді картелів від 25.06.201, а також Повідомлення Європейської Комісії щодо визначення релевантного ринку для цілей конкурентного права Співтовариства (97/C 372/03)). Положення, відображені у Методиці, також враховують практику Європейського суду з прав людини та судову практику Європейського суду справедливості.

Законопроектом встановлюється право суб’єкта господарювання – відповідача у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції оскаржувати рішення органу Антимонопольного комітету України до господарського суду в частині застосування штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Проект акту передбачає, що господарський суд за результатами розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції може залишити визначений розмір штрафу та/або встановлене зобов’язання без змін, зменшити розмір штрафу, змінити встановлене зобов’язання або визнати недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Крім того, передбачається, що під час розгляду позовної заяви суб’єкта господарювання про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції господарський суд має керуватися також і Методикою з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно правовими актами у цій сфері правового регулювання є Закони України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат коштів з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Законопроект створить, передусім, умови для контролю за діяльністю Антимонопольного комітету України, підвищенню рівня прозорості та передбачуваності застосування органами Антимонопольного комітету України штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, захисту інтересів суб’єктів господарювання та попередженню правопорушень, що матиме позитивний вплив на розвиток конкуренції в Україні в цілому.

Народні депутати України В.Ю. Пташник
Г.М. Гопко
І.І. Крулько
О.В. Бєлькова
В.В. Галасюк
Т.Г. Острікова
Н.В. Кацер-Бучковська
О.В. Юринець
І.О. Климпуш-Цицнадзе
Д.Є. Добродомов
І.М. Суслова

Проект

від 19.03.2015 р. реєстраційний № 2431

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України «Про захист економічної конкуренції»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 12, ст.64 ):

1) у статті 52:

доповнити статтю новою частиною другою такого змісту:

«2. Визначення розміру штрафу за порушення, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 8-20 статті 50 цього Закону здійснюється на підставі Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України.»;

у зв’язку з цим частини другу – сьому вважати відповідно частинами третьою – восьмою;

частину третю викласти у такій редакції:

«3. За порушення, передбачені:

пунктами 1, 2 та 4 статті 50 цього Закону, може бути накладений штраф до десяти відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф;

пунктами 5, 8, 10, 11, 12 та 19 статті 50 цього Закону, може бути накладений штраф до п’яти відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф;

пунктами 9, 13 – 18 статті 50 цього Закону, може бути накладений штраф до одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф»;

абзац перший частини шостої викласти у такій редакції:

«6. Якщо доходу (виручки) суб’єкта господарювання немає штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, – у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, – у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».

2) у статті 60:

доповнити статтю новою частиною другою такого змісту:

«2. Відповідач у встановлений частиною першою цієї статті строк має право також оскаржити до господарського суду рішення органів Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Господарський суд за результатами розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції може:

– залишити визначений рішенням органу Антимонопольного комітету України розмір штрафу та/або встановлене зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції без змін;

– зменшити визначений рішенням органу Антимонопольного комітету України розмір штрафу;

– змінити встановлене рішенням органу Антимонопольного комітету України зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

– визнати недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Під час розгляду заяви суб’єкта господарювання про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції господарський суд керується, зокрема, Методикою з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.»;

доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту:

«3. Суб’єкт господарювання, який визнав вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції при розгляді справи органами Антимонопольного комітету України не може бути обмежений на цій підставі у праві оскаржувати рішення органу Антимонопольного комітету України у відповідній справі повністю або частково або бути обмежений у процесуальних правах під час розгляду справи господарським судом.»;

у зв’язку з цим частини другу – п’яту вважати відповідно частинами четвертою – сьомою.

2. У Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 36, ст.164):

1) статтю 21 викласти у такій редакції:

«Визначення розміру штрафу за порушення, визначені цим Законом як недобросовісна конкуренція, здійснюється на підставі Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України.

За порушення, визначені цим Законом як недобросовісна конкуренція, може бути накладений штраф до п’яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Якщо доходу (виручки) суб’єкта господарювання немає, штраф накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Накладення штрафу здійснюється відповідно до частин четвертої, – восьмої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Суми стягнутих штрафів та пені за прострочення їх сплати зараховуються до державного бюджету.».

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Абзаци 2-3 підпункту 1 пункту 1 та підпункт 1 пункту 2 Розділу І цього Закону вводяться в дію одночасно з набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити Методику з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачену цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції»

Чинна редакція  Редакція з урахуванням запропонованих змін 
Закон України «Про захист економічної конкуренції» 
Стаття 52. ШтрафиЧастина відсутня Стаття 52. Штрафи2. Визначення розміру штрафу за порушення, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 8-20 статті 50 цього Закону здійснюється на підставі Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України.
 
2. За порушення, передбачені:пунктами 1, 2 та 4 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом;
 1. За порушення, передбачені:

пунктами 1, 2 та 4 статті 50 цього Закону, може бути накладений штраф до десяти відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф;

пунктами 5, 8, 10, 11, 12 та 19 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до п’яти відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф;пунктами 9, 13 – 18 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. пунктами 5, 8, 10, 11, 12 та 19 статті 50 цього Закону, може бути накладений штраф до п’яти відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф;пунктами 9, 13 – 18 статті 50 цього Закону, може бути накладений штраф до одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. 
3. Доход (виручка) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається як сумарна вартість доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) усіх юридичних та фізичних осіб, що входять до групи, яка визнається суб’єктом господарювання відповідно до статті 1 цього Закону.
 1. Доход (виручка) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається як сумарна вартість доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) усіх юридичних та фізичних осіб, що входять до групи, яка визнається суб’єктом господарювання відповідно до статті 1 цього Закону.
4. У разі, коли декілька юридичних та/або фізичних осіб – суб’єктів господарювання, які входять до групи, що визнається суб’єктом господарювання, вчинили діяння (дії, бездіяльність), які призвели до порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеним суб’єктом господарювання, та/або мають права, без яких вчинення порушення було б неможливим, та/або отримали чи можуть отримати переваги у конкуренції чи інші вигоди, штраф накладається на суб’єкт господарювання в особі юридичних та/або фізичних осіб, які вчинили наведені діяння (дії, бездіяльність) або отримали чи можуть отримати наведені вигоди. Під вигодою вважається, зокрема, можливість впливати на діяльність інших юридичних та/або фізичних осіб – суб’єктів господарювання, одержання частини їх прибутку.
 1. У разі, коли декілька юридичних та/або фізичних осіб – суб’єктів господарювання, які входять до групи, що визнається суб’єктом господарювання, вчинили діяння (дії, бездіяльність), які призвели до порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеним суб’єктом господарювання, та/або мають права, без яких вчинення порушення було б неможливим, та/або отримали чи можуть отримати переваги у конкуренції чи інші вигоди, штраф накладається на суб’єкт господарювання в особі юридичних та/або фізичних осіб, які вчинили наведені діяння (дії, бездіяльність) або отримали чи можуть отримати наведені вигоди. Під вигодою вважається, зокрема, можливість впливати на діяльність інших юридичних та/або фізичних осіб – суб’єктів господарювання, одержання частини їх прибутку.
5. Якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, – у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, – у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 6. Якщо доходу (виручки) суб’єкта господарювання немає штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, – у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, – у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.6. Рішення про накладення штрафів у розмірах понад чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймаються виключно Антимонопольним комітетом України, адміністративною колегією Антимонопольного комітету України на їх засіданнях.7. У разі, якщо суб’єкт господарювання працював менше одного року, розмір штрафу обчислюється від доходу (виручки) суб’єкта господарювання за весь час до прийняття рішення про накладення штрафу. У разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.7. Рішення про накладення штрафів у розмірах понад чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймаються виключно Антимонопольним комітетом України, адміністративною колегією Антимонопольного комітету України на їх засіданнях.8. У разі, якщо суб’єкт господарювання працював менше одного року, розмір штрафу обчислюється від доходу (виручки) суб’єкта господарювання за весь час до прийняття рішення про накладення штрафу.
Стаття 60. Оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України Стаття 60. Оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України
Частина відсутня 2. Відповідач у встановлений частиною першою цієї статті строк має право також оскаржити до господарського суду рішення органів Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції.Господарський суд за результатами розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції може:– залишити визначений рішенням органу Антимонопольного комітету України розмір штрафу та/або встановлене зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції без змін;– зменшити визначений рішенням органу Антимонопольного комітету України розмір штрафу;– змінити встановлене рішенням органу Антимонопольного комітету України зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції;– визнати недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Під час розгляду заяви суб’єкта господарювання про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції господарський суд керується, зокрема, Методикою з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

 

Частина відсутня  3. Суб’єкт господарювання, який визнав вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції при розгляді справи органами Антимонопольного комітету України не може бути обмежений на цій підставі у праві оскаржувати рішення органу Антимонопольного комітету України у відповідній справі повністю або частково або бути обмежений у процесуальних правах під час розгляду справи господарським судом.
2. Рішення Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України та державного уповноваженого Антимонопольного комітету України оскаржуються до господарського суду міста Києва. Рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України оскаржуються до господарських судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.3. Прийняття господарським судом до розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України не зупиняє його виконання, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.4. Порушення господарським судом провадження у справі про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України, прийнятого:згідно з частиною першою статті 48 цього Закону, частиною першою статті 30 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»;за результатами перевірки відповідно до частини п’ятої статті 57 цього Закону; 4. Рішення Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України та державного уповноваженого Антимонопольного комітету України оскаржуються до господарського суду міста Києва. Рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України оскаржуються до господарських судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.5. Прийняття господарським судом до розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України не зупиняє його виконання, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.6. Порушення господарським судом провадження у справі про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України, прийнятого:згідно з частиною першою статті 48 цього Закону, частиною першою статті 30 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»;за результатами перевірки відповідно до частини п’ятої статті 57 цього Закону;
за результатами перегляду відповідно до частини третьої статті 58 цього Закону,а також перегляд за заявою сторони відповідного рішення (постанови) господарського суду зупиняє виконання зазначеного рішення органу Антимонопольного комітету України на час розгляду цієї справи чи перегляду відповідного рішення (постанови) господарського суду, якщо органом Антимонопольного комітету України відповідно до частини третьої статті 48 цього Закону чи господарським судом не визначено інше.5. Незалежно від положень частини четвертої цієї статті, у разі наявності достатніх підстав, господарський суд може зупинити дію рішення органу Антимонопольного комітету України. за результатами перегляду відповідно до частини третьої статті 58 цього Закону,а також перегляд за заявою сторони відповідного рішення (постанови) господарського суду зупиняє виконання зазначеного рішення органу Антимонопольного комітету України на час розгляду цієї справи чи перегляду відповідного рішення (постанови) господарського суду, якщо органом Антимонопольного комітету України відповідно до частини третьої статті 48 цього Закону чи господарським судом не визначено інше.

 1. Незалежно від положень частини четвертої цієї статті, у разі наявності достатніх підстав, господарський суд може зупинити дію рішення органу Антимонопольного комітету України.
Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» 
Стаття 21.Накладення штрафу за недобросовісну конкуренціюВчинення суб’єктами господарювання дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п’яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. Стаття 21.Накладення штрафу за недобросовісну конкуренціюВизначення розміру штрафу за порушення, визначені цим Законом як недобросовісна конкуренція, здійснюється на підставі Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України.
Частина відсутня За порушення, визначені цим Законом як недобросовісна конкуренція, може бути накладений штраф до п’яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
Якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав відомостей про розмір доходу (виручки), штраф, передбачений частиною першою цієї статті, накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо доходу (виручки) суб’єкта господарювання немає, штраф накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Накладення штрафу здійснюється відповідно до частин третьої – сьомоїстатті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Суми стягнутих штрафів та пені за прострочення їх сплати зараховуються до державного бюджету. Накладення штрафу здійснюється відповідно до частин четвертої – восьмої, статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Суми стягнутих штрафів та пені за прострочення їх сплати зараховуються до державного бюджету.
Народні депутати України В.Ю. Пташник
Г.М. Гопко
І.І. Крулько
О.В. Бєлькова
В.В. Галасюк
Т.Г. Острікова
Н.В. Кацер-Бучковська
О.В. Юринець
І.О. Климпуш-Цицнадзе
Д.Є. Добродомов
І.М. Суслова

Проект

текст до другого читання 20.05.2015 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України «Про захист економічної конкуренції»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 12, ст.64):

1) у статті 52:

доповнити статтю новою частиною другою такого змісту:

«2. Визначення розміру штрафу за порушення, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 8-20 статті 50 цього Закону здійснюється на підставі Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України.»;

у зв’язку з цим частини другу – сьому вважати відповідно частинами третьою – восьмою;

частину третю викласти у такій редакції:

«3. За порушення, передбачені:

пунктами 1, 2 та 4 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку обчислюється оціночним шляхом на підставі Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції

пунктами 5, 8, 10, 11, 12 та 19 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до п’яти відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф;

пунктами 9, 13 – 18 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф»;

абзац перший частини шостої викласти у такій редакції:

«6. Якщо доходу (виручки) суб’єкта господарювання немає штраф, передбачений абзацом другим частини третьої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини третьої цієї статті, – у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, – у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. «.

2) у статті 60:

доповнити статтю новою частиною другою такого змісту:

«2. Відповідач у встановлений частиною першою цієї статті строк має право також оскаржити до господарського суду рішення органів Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Господарський суд за результатами розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції може:

– залишити визначений рішенням органу Антимонопольного комітету України розмір штрафу та/або встановлене зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції без змін;

– змінити визначений рішенням органу Антимонопольного комітету України розмір штрафу;

– змінити встановлене рішенням органу Антимонопольного комітету України зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

– визнати недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Під час розгляду заяви суб’єкта господарювання про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції господарський суд керується, зокрема, Методикою з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.»;

доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту:

«3. Суб’єкт господарювання, який визнав повністю або частково факт вчинення певних дій, наявність певних обставин або факт вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції при розгляді справи органами Антимонопольного комітету України не може бути обмежений на цій підставі у праві оскаржувати рішення органу Антимонопольного комітету України у відповідній справі повністю або частково «;

у зв’язку з цим частини другу – п’яту вважати відповідно частинами четвертою – сьомою.

частину п’яту викласти у такій редакції:

«5. Прийняття господарським судом до розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України не зупиняє його виконання, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.»;

частину сьому викласти у такій редакції:

«7. Незалежно від положень частини шостої цієї статті, у разі наявності достатніх підстав, господарський суд може зупинити дію рішення органу Антимонопольного комітету України.»;

2. У Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 36, ст.164):

1) статтю 21 викласти у такій редакції:

«Визначення розміру штрафу за порушення, визначені цим Законом як недобросовісна конкуренція, здійснюється на підставі Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженою розпорядженням Антимонопольного комітету України.

За порушення, визначені цим Законом як недобросовісна конкуренція, може бути накладений штраф до п’яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Якщо доходу (виручки) суб’єкта господарювання немає, штраф накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Накладення штрафу здійснюється відповідно до частин четвертої, – восьмої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Суми стягнутих штрафів та пені за прострочення їх сплати зараховуються до державного бюджету.».

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Абзаци 2-3 підпункту 1 пункту 1 та підпункт 1 пункту 2 Розділу І цього Закону вводяться в дію одночасно з набранням чинності розпорядження Антимонопольного комітету про затвердження Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

3. Антимонопольному комітету України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити Методику з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачену цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції»

Чинна редакція Редакція з урахуванням запропонованих змін
Закон України «Про захист економічної конкуренції»
Стаття 52. Штрафи  Частина відсутня Стаття 52. Штрафи  2. Визначення розміру штрафу за порушення, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 8-20 статті 50 цього Закону здійснюється на підставі Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України.
2. За порушення, передбачені:пунктами 1, 2 та 4 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислено оціночним шляхом;
 1. За порушення, передбачені:

пунктами 1, 2 та 4 статті 50 цього Закону,накладаються штрафи у розмірідо десяти відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку обчислюється оціночним шляхом на підставі Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

пунктами 5, 8, 10, 11, 12 та 19 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до п’яти відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф;пунктами 9, 13 – 18 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.3. Доход (виручка) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається як сумарна вартість доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) усіх юридичних та фізичних осіб, що входять до групи, яка визнається суб’єктом господарювання відповідно до статті 1 цього Закону. пунктами 5, 8, 10, 11, 12 та 19 статті 50 цього Закону,накладаються штрафи у розмірідо п’яти відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф;пунктами 9, 13 – 18 статті 50 цього Закону,накладаються штрафи у розмірідо одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.4. Доход (виручка) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається як сумарна вартість доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) усіх юридичних та фізичних осіб, що входять до групи, яка визнається суб’єктом господарювання відповідно до статті 1 цього Закону.
4. У разі, коли декілька юридичних та/або фізичних осіб – суб’єктів господарювання, які входять до групи, що визнається суб’єктом господарювання, вчинили діяння (дії, бездіяльність), які призвели до порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеним суб’єктом господарювання, та/або мають права, без яких вчинення порушення було б неможливим, та/або отримали чи можуть отримати переваги у конкуренції чи інші вигоди, штраф накладається на суб’єкт господарювання в особі юридичних та/або фізичних осіб, які вчинили наведені діяння (дії, бездіяльність) або отримали чи можуть отримати наведені вигоди. Під вигодою вважається, зокрема, можливість впливати на діяльність інших юридичних та/або фізичних осіб – суб’єктів господарювання, одержання частини їх прибутку.
 1. У разі, коли декілька юридичних та/або фізичних осіб – суб’єктів господарювання, які входять до групи, що визнається суб’єктом господарювання, вчинили діяння (дії, бездіяльність), які призвели до порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеним суб’єктом господарювання, та/або мають права, без яких вчинення порушення було б неможливим, та/або отримали чи можуть отримати переваги у конкуренції чи інші вигоди, штраф накладається на суб’єкт господарювання в особі юридичних та/або фізичних осіб, які вчинили наведені діяння (дії, бездіяльність) або отримали чи можуть отримати наведені вигоди. Під вигодою вважається, зокрема, можливість впливати на діяльність інших юридичних та/або фізичних осіб – суб’єктів господарювання, одержання частини їх прибутку.
5. Якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, – у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, – у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.У разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел. 6. Якщо доходу (виручки) суб’єкта господарювання немає штраф, передбачений абзацом другим частини третьої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини третьої цієї статті, – у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, – у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.У разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.
6. Рішення про накладення штрафів у розмірах понад чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймаються виключно Антимонопольним комітетом України, адміністративною колегією Антимонопольного комітету України на їх засіданнях.
 1. Рішення про накладення штрафів у розмірах понад чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймаються виключно Антимонопольним комітетом України, адміністративною колегією Антимонопольного комітету України на їх засіданнях.
7. У разі, якщо суб’єкт господарювання працював менше одного року, розмір штрафу обчислюється від доходу (виручки) суб’єкта господарювання за весь час до прийняття рішення про накладення штрафу.
 1. У разі, якщо суб’єкт господарювання працював менше одного року, розмір штрафу обчислюється від доходу (виручки) суб’єкта господарювання за весь час до прийняття рішення про накладення штрафу.
Стаття 60. Оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України  Стаття 60. Оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України 
Частина відсутня 2. Відповідач у встановлений частиною першою цієї статті строк має право також оскаржити до господарського суду рішення органів Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції.Господарський суд за результатами розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції може:– залишити визначений рішенням органу Антимонопольного комітету України розмір штрафу та/або встановлене зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції без змін;– змінити визначений рішенням органу Антимонопольного комітету України розмір штрафу;– змінити встановлене рішенням органу Антимонопольного комітету України зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції;– визнати недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Під час розгляду заяви суб’єкта господарювання про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції господарський суд керується, зокрема, Методикою з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Частина відсутня 3. Суб’єкт господарювання, який визнав повністю або частково факт вчинення певних дій, наявність певних обставин або факт вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції при розгляді справи органами Антимонопольного комітету України не може бути обмежений у праві оскаржувати рішення органу Антимонопольного комітету України у відповідній справі повністю або частково.
2. Рішення Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України та державного уповноваженого Антимонопольного комітету України оскаржуються до господарського суду міста Києва. Рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України оскаржуються до господарських судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
 1. Рішення Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України та державного уповноваженого Антимонопольного комітету України оскаржуються до господарського суду міста Києва. Рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України оскаржуються до господарських судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

 

3. Прийняття господарським судом до розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України не зупиняє його виконання, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
 1. Прийняття господарським судом до розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України не зупиняє його виконання, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.
4. Порушення господарським судом провадження у справі про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України, прийнятого:згідно з частиною першою статті 48 цього Закону, частиною першою статті 30 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»;за результатами перевірки відповідно до частини п’ятої статті 57 цього Закону;за результатами перегляду відповідно до частини третьої статті 58 цього Закону,
 1. Порушення господарським судом провадження у справі про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України, прийнятого:

згідно з частиною першою статті 48 цього Закону, частиною першою статті 30 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»;

за результатами перевірки відповідно до частини п’ятої статті 57 цього Закону;

за результатами перегляду відповідно до частини третьої статті 58 цього Закону,

а також перегляд за заявою сторони відповідного рішення (постанови) господарського суду зупиняє виконання зазначеного рішення органу Антимонопольного комітету України на час розгляду цієї справи чи перегляду відповідного рішення (постанови) господарського суду, якщо органом Антимонопольного комітету України відповідно до частини третьої статті 48 цього Закону чи господарським судом не визначено інше.5. Незалежно від положень частини четвертої цієї статті, у разі наявності достатніх підстав, господарський суд може зупинити дію рішення органу Антимонопольного комітету України. а також перегляд за заявою сторони відповідного рішення (постанови) господарського суду зупиняє виконання зазначеного рішення органу Антимонопольного комітету України на час розгляду цієї справи чи перегляду відповідного рішення (постанови) господарського суду, якщо органом Антимонопольного комітету України відповідно до частини третьої статті 48 цього Закону чи господарським судом не визначено інше.

 1. Незалежно від положень частини шостої цієї статті, у разі наявності достатніх підстав, господарський суд може зупинити дію рішення органу Антимонопольного комітету України.
Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»
Стаття 21.Накладення штрафу за недобросовісну конкуренціюВчинення суб’єктами господарювання дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п’яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. Стаття 21.Накладення штрафу за недобросовісну конкуренціюВизначення розміру штрафу за порушення, визначені цим Законом як недобросовісна конкуренція, здійснюється на підставі Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженою розпорядженням Антимонопольного комітету України.
Частина відсутня За порушення, визначені цим Законом як недобросовісна конкуренція, може бути накладений штраф до п’яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
Якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав відомостей про розмір доходу (виручки), штраф, передбачений частиною першою цієї статті, накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо доходу (виручки) суб’єкта господарювання немає, штраф накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Накладення штрафу здійснюється відповідно до частин третьої – сьомоїстатті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».Суми стягнутих штрафів та пені за прострочення їх сплати зараховуються до державного бюджету. Накладення штрафу здійснюється відповідно до частин четвертої – восьмої, статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».Суми стягнутих штрафів та пені за прострочення їх сплати зараховуються до державного бюджету.
Народні депутати України В.Ю. Пташник
Г.М. Гопко
І.І. Крулько
О.В. Бєлькова
В.В. Галасюк
Т.Г. Острікова
Н.В. Кацер-Бучковська
О.В. Юринець
І.О. Климпуш-Цицнадзе
Д.Є. Добродомов
І.М. Суслова

ВИСНОВОК

Висновок Головного науково-експертного управління

від 02.06.2015 р.

на проект Закону України «Про внесення змін до законодавства

про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції»

(реєстр. № 2431 від 20.05.2015 р.,доопрацьований)

У проекті з метою встановлення прозорих, зрозумілих і передбачуваних підходів до розрахунку штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства у сфері захисту економічної конкуренції пропонується внести відповідні зміни до законів України «Про захист економічної конкуренції» та «Про захист від недобросовісної конкуренції». Зокрема, пропонується викласти у новій редакції частину 2 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» новою частиною 2, згідно з якою «визначення розмірів штрафу за порушення, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 8 – 20 статті 50 цього Закону здійснюються на підставі в Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України». Аналогічні за змістом зміни пропонується внести також і до статті 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Розглянувши проект, Головне управління вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження та пропозиції.

1. Слід звернути увагу на те, що у проекті поряд з визначенням розмірів штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, регулюються також питання вдосконалення порядку оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України (зміни до статті 60 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»). У зв‘язку з чим пропонуємо відповідним чином уточнити назву проекту.

2. На думку управління, методика як підзаконний нормативно-правовий акт може забезпечити «прозорі, зрозумілі і передбачувані підходи» лише за умови, якщо відповідні критерії будуть визначені безпосередньо у законі. Вважаємо, що без внесення до проекту відповідних доповнень ефективність зазначеної методики навряд чи дозволить досягнути задекларованих у Пояснювальній записці до проекту цілей його прийняття, а тому пропонуємо внести до проекту відповідні зміни.

3. Головне управління пропонує вилучити з нової редакції частини 2 статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» абзац 1, оскільки його зміст охоплюється частиною 1 цієї статті.

4. Слід також врахувати те, що, згідно з правилами законодавчої техніки, у разі внесення змін до кількох законів, вони розміщуються в хронологічному порядку, тобто зміни до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» мають бути розташовані у пункті 1 розділу І проекту, а зміни до Закону України «Про захист економічної конкуренції» – у пункті 2 цього розділу.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з наступним урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики

від 17.06.2015 р.

Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики розглянув на своєму засіданні 17 червня 2015 року (протокол засідання № 16) проект Закону України про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції – (реєстр. № 2431 від 20.05.2015 року), внесений народними депутатами України Пташник В.Ю. та іншими.

Законопроектом передбачається, що органи Антимонопольного комітету України при визначенні розмірів штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції застосовують Методику з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яка затверджена розпорядженням Антимонопольного комітету України. Також встановлюється право суб’єкта господарювання – відповідача у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції оскаржувати рішення органу Антимонопольного комітету України до господарського суду в частині застосування штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Головне наукове-експертне управління Апарату Верховної Ради України (висновок № 16/3-852/2431 від 02.06.2015 року) вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з наступним урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Комітет з питань економічної політики прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції – (реєстр. № 2431), внесений народними депутатами України Пташник В.Ю. та іншими, прийняти в першому читанні за основу.

Співдоповідачем від Комітету визначено заступника Голови Комітету, народного депутата України – Солов‘я Юрія Ігоровича.

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України та проект постанови Верховної Ради України додаються.

Заступник Голови Комітету Ю. Соловей

ВИСНОВОК

щодо відповідності проекту нормативно-правового акта

вимогам антикорупційного законодавства

Назва проекту акта: про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Реєстр. № 2431 від 20.05.2015 року.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: народні депутати України Пташник В.Ю., Бєлькова О.В.;

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет    з питань економічної політики

Проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 1 липня 2015 року, протокол № 30).

Голова Комітету Є. Соболєв
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті