Презентація монографії «Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я (господарсько-правовий контекст)»

На етапі ринкових реформ господарсько-правові відносини у сфері охорони здоров’я характеризуються новими закономірностями й тенденціями, недостатньо вивченими сьогодні. Чергова монографія Віталія Пашкова «Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я (господарсько-правовий контекст)» справляє однозначно позитивне враження. Автор здійснив досить успішну спробу, по-перше, звернути увагу фахівців на актуальні та дискусійні проблеми реформування сфери охорони здоров’я в контексті теорії господарського права, по-друге, сформулювати авторське бачення його догматичних положень щодо охорони здоров’я, по-третє, дослідити ринкову доктрину господарсько-правових відносин у сфері охорони здоров’я і на цих засадах запропонувати нові підходи до реформування галузі як такої, по-четверте, окреслити інноваційні тенденції та стратегічні перспективи господарсько-правового регулювання сфери охорони здоров’я та перспективи діяльності саморегуляційних організацій після кардинальних змін, що відбуваються сьогодні.?

Очевидно, що комплексний характер господарсько-правового регулювання у сфері охорони здоров’я, що зумовлений сутністю правовідносин, які формуються на різних рівнях та напрямах діяльності, у зв’язку з непродуманими реформами характеризується підвищеним ризиком негативних наслідків для всього суспільства, а також здоров’я та життя громадян, виходить за межі загальної правової регламентації і потребує застосування адекватних господарсько-правових механізмів у діяльності суб’єктів господарського права. Це викликає необхідність встановлення підвищеної відповідальної господарської компетенції зазначених суб’єктів господарського права щодо контролю за дотриманням режиму національної безпеки і пов’язаних із цим господарсько-договірних відносин та відповідної регламентації цих відносин, які не можуть бути врегульовані в рамках існуючого законодавства на різних рівнях правового застосування. З метою запобігання погіршенню ситуації у системі охорони здоров’я слід звернути увагу на конфігурацію законодавчого забезпечення сучасних господарсько-правових відносин, які можуть і повинні забезпечити всебічне врахування в єдиному правовому механізмі надзвичайно складного комплексу приватних і публічних інтересів, що мають бути спрямовані на реалізацію цілісної національної стратегії економічного та соціального розвитку, відповідної економічної політики держави в межах парадигми економічних відносин ринкового типу.

У монографії обґрунтована доцільність застосування державного контракту на підставі державного замовлення в контексті впровадження конкретизованих медичних стандартів. Крім того, запропоновано для державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету і здійснюють свою діяльність як суб’єкти некомерційного господарювання, запровадити та застосовувати такий засіб господарсько-правового регулювання, як державне завдання. Застосування такого засобу господарсько-правового регулювання поряд з державним замовленням цілком об’єктивне в контексті забезпечення національної безпеки і не суперечить законодавству розвинених країн.

Відсутність необхідного медичного обладнання та лікарських засобів з їх конкретними фармакологічними властивостями не може сприяти впровадженню системи національних медичних стандартів. Автор звертає увагу на удосконалення системи охорони здоров’я, її інституалізацію, а також на можливість впровадження господарсько-правових обмежень щодо реалізації генетично модифікованої та іншої продукції, що має ознаки лікарських засобів, але не є такою.

Забезпечення здоров’я нації та коло проблем, пов’язаних з цим, піднімають це питання до рангу національної безпеки, що в свою чергу дозволяє говорити про запровадження терміну «вітальна безпека» як складової національної безпеки, тобто безпеки життя та здоров’я громадян.

Саме проблема визначення, кваліфікації та господарсько-правової регламентації забезпечення вітальної безпеки як об’єкта правового господарського порядку може бути запорукою ефективного функціонування системи охорони здоров’я. При цьому важливо враховувати, що на певному етапі питання вітальної безпеки як складової національної безпеки виходить за межі господарсько-правового контексту і набуває конституційно-правового політичного значення.

Презентація монографії «Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я (господарсько-правовий контекст)»Тому дуже симптоматичною є сучасна актуалізація питання про вітальну безпеку не лише в націобезпекознавстві, але й у господарському праві. З цих позицій поглиблене вивчення механізмів господарсько-правового забезпечення вітальної безпеки має надзвичайно важливе значення для формування основ професійних засад фахівців-правознавців, зайнятих у системі охорони здоров’я.

У цих умовах завданнями господарсько-правового підходу є нормативно-правове закріплення, по-перше, комерціалізації господарювання лікувально-профілактичних закладів. Цьому сприяє, з одного боку, стрімкий розвиток приватної медицини, з іншого, в державних та комунальних лікувально-профілактичних закладах вже де-факто і де-юре надають платні медичні послуги. По-друге, запровадження у державному та комунальному секторі охорони здоров’я господарсько-правового регулювання шляхом ліцензування, акредитації, надання медичних та фармацевтичних послуг на господарській основі. По-третє, забезпечення вітальної безпеки як універсальної цінності, дієві результати якої вбачаються через господарсько-правові засоби як передумови найбільш ефективного господарського результату.

Перехід до господарсько-правової моделі регулювання цих відносин є природним і цілком відповідає реаліям суспільного життя як відповідна реакція на стагнацію адміністративно-правової моделі системи охорони здоров’я. Саме для цього в роботі визначаємо: суб’єктний склад; коло споживачів; комплекс господарсько-правових засобів державного регулювання; юридичний факт виникнення цих відносин, результатом якого є господарський договір; економічний характер відносин, реалія якого — фактичне існування ринку цих відносин, вартісний характер медичних послуг, запровадження стандартизації тощо.

У роботі також запропонована концепція, метою якої є переведення всіх відносин щодо медичного обслуговування у вартісний, контрольований, адресний характер, з чітко визначеним суб’єктним складом та розмежуванням прав, обов’язків і відповідальності учасників, який значною мірою може бути досягнутий в рамках переведення цих відносин в систему господарсько-правового регулювання, у сферу дії господарсько-правових засобів державного регулювання з урахуванням реально функціонуючих господарських відносин, а також всіх соціальних специфічних особливостей їх реалізації.

Робота свідомо не обмежується нормативістсько-правовою тематикою дослідження складної та багатогранної системи охорони здоров’я, а розглядає також соціально-економічні, політичні та філософсько-соціологічні питання. Цей аналіз дозволяє висвітлити причини складного становлення ринкового середовища в галузі, формування її інститутів та правової парадигми регулювання суспільних відносин у бажаному напрямі.

Із монографії читач дізнається також про реальний стан і фактори розвитку багатьох складових галузі охорони здоров’я, отримує відповіді на актуальні запитання.

Дмитро Задихайло,
заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри господарського права Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, доцент, кандидат юридичних наук

З питань придбання книги звертатися у видавництво «Моріон»: Київ, просп. Бажана, 10А; тел (8044)5859710, e-mail: sova@morion.ua

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті