Наказ МОЗ України від 22.03.2016 р. № 113-к

23 Березня 2016 12:32 Поділитися

Документ втратив чинність 12.05.2016 р.

на підставі наказу МОЗ України від 12.05.2016 р. № 197-к

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 22.03.2016 р. № 113-к
Про розподіл обов’язків між Міністром охорони здоров’я України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра та заступником Міністра — керівником апарату

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267, у зв’язку із організаційно-штатними змінами та з метою удосконалення організації діяльності Міністерства охорони здоров’я України та з виробничою необхідністю

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Розподіл обов’язків між Міністром охорони здоров’я України, першим заступником Міністра, заступником Міністра — керівником апарату та заступниками Міністра, що додається;

2) Розподіл повноважень (взаємозаміщення), між Міністром охорони здоров’я України, першим заступником Міністра, заступником Міністра — керівником апарату та заступниками Міністра, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ МОЗ України від 02 червня 2015 року № 153-к «Про затвердження тимчасового розподілу обов’язків між Міністром охорони здоров’я України, першим заступником Міністра, заступником Міністра — керівником апарату та заступником Міністра».

3. Відділу забезпечення взаємодії з державними органами, громадського та соціального діалогу розмістити цей наказ на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр
О. Квіташвілі

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства охорони

здоровя України

від 22.03.2016 № 113 — к

Розподіл обов’язків
між Міністром охорони здоров’я України, першим заступником Міністра, заступником Міністра — керівником апарату та заступниками Міністра

І. Міністр охорони здоров’я України

1. Міністр охорони здоров’я України О. Квіташвілі (далі — Міністр) очолює Міністерство охорони здоров’я України (далі — МОЗ України) і здійснює свою діяльність відповідно до статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267, реалізовує інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України, а також актів та доручень Кабінету Міністрів України.

2. Спрямовує та координує діяльність:

– Державної служби України з лікарських засобів (до завершення реорганізації);

– Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (з моменту її створення).

3. Координує та контролює діяльність:

– Служби забезпечення діяльності Міністра охорони здоров’я України (Патронатна служба);

– Департаменту правового забезпечення діяльності Міністерства;

– Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції;

– Управління кадрової політики та освіти;

– Режимно-секретний сектор;

– Сектор роботи з пресою прес-служби;

– Відділ внутрішньої безпеки, оцінки та усунення корупційних ризиків;

– Колегії МОЗ України;

– Вченої медичної ради;

– Головних позаштатних спеціалістів МОЗ України;

– Вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів;

– ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»;

– ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДП «Реєстр медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників системи МОЗ України»;

– ДП «Центр міжнародних програм МОЗ України»;

4. Відповідає за:

– встановлення керівникам структурних підрозділів та їх заступникам, працівникам Патронатної служби надбавок за вислугу років, за знання іноземної мови, за почесні звання, за науковий ступінь та інших надбавок;

– закордонні відрядження апарату МОЗ України та працівників Патронатної служби;

– призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, керівників структурних підрозділів та їх заступників, працівників Патронатної служби, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

5. Забезпечує міжнародне співробітництво:

– із Всесвітньою організацією охорони здоров’я;

– щодо співпраці між Україною та ЄС;

– з питань співпраці з Радою Європи;

– з питань Україна-НАТО;

– з країнами СНД.

6. Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

– АР Крим;

– м. Київ;

– м. Севастополь.

ІІ. Перший заступник Міністра Павленко Олександра Сергіївна

1. Відповідає за:

– взаємодію МОЗ України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України, Генеральною прокуратурою України, Рахунковою палатою України, апаратом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апаратом Верховної Ради України, комітетами та депутатськими фракціями Верховної Ради України, Радою міністрів АР Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади з питань запобігання і протидії корупції у сфері охорони здоров’я;

– здійснення у межах компетенції контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України з питань запобігання і протидії корупції у сфері охорони здоров’я України;

– організацію виконання Закону України «Про громадські об’єднання»;

– координацію законотворчої роботи МОЗ України у межах компетенції;

– взаємодію МОЗ України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України, Генеральною прокуратурою України, Рахунковою палатою України, апаратом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апаратом Верховної Ради України, комітетами та депутатськими фракціями Верховної Ради України, Радою міністрів АР Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади у межах компетенції;

– здійснення у межах компетенції контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України;

– організацію міжвідомчої співпраці з питань охорони здоров’я з Державним управлінням справами, Міністерством інфраструктури України, Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України, Державною пенітенціарною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

– взаємодію та співпрацю з інститутами громадянського суспільства: громадськими організаціями та їх об’єднаннями, фаховими товариствами та асоціаціями; благодійними організаціями; Громадською радою при МОЗ України;

– представництво МОЗ України на пленарних засіданнях Верховної Ради України, годинах запитань до Уряду, «Днів Уряду України» (у разі відсутності Міністра), парламентських слуханнях, звітах тимчасових слідчих комісій з питань діяльності галузі, засіданнях комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій;

– координацію діяльності з питань забезпечення зв’язків з Верховною Радою України;

– взаємодію з питань Національної тристоронньої Генеральної угоди між стороною органів виконавчої влади, стороною роботодавців та профспілковою стороною;

– координацію роботи з проведення експертної оцінки законопроектів з питань охорони здоров’я, зареєстрованих у Верховній Раді України, внесених народними депутатами України та іншими суб’єктами законодавчої ініціативи;

– супровід законопроектів з питань охорони здоров’я на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

– формування та реалізації державної політики у сфері управління державним сектором економіки, інвестиційної політики, прав власності та основних засад управління державними корпоративними правами, антимонопольної політики;

– надання пропозицій Міністру щодо встановлення державним службовцям апарату МОЗ України надбавок за вислугу років, за знання іноземної мови, за почесні звання, за науковий ступінь та інших надбавок;

– надання у встановленому порядку пропозицій Міністру щодо матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, премій працівникам апарату МОЗ України у межах компетенції;

– забезпечення контролю за виконанням рішень колегії МОЗ України;

– забезпечує координацію між собою всіх структурних підрозділів Міністерства шляхом надання їм відповідних розпоряджень, отримання від них необхідної інформації та поточного контролю їх діяльності;

– організацію міжвідомчої співпраці з питань запобігання і протидії корупції;

– взаємодію із засобами масової інформації у межах компетенції;

– формування та реалізацію державної політики з питань боротьби з корупцією у сфері охорони здоров’я України;

– підготовку актів законодавства у межах своїх повноважень, у тому числі державних цільових програм та контроль за їх виконанням;

– здійснює моніторингу у сфері аналітичного та організаційного забезпечення фінансово-економічного планування державних програм;

– організацію роботи Департаменту правового забезпечення діяльності Міністерства, Управління кадрової політики та освіти і Управління аудиту та аналітики;

– забезпечує координацію між собою всіх державних підприємств, закладів та установ Міністерства шляхом надання їм відповідних розпоряджень, отримання від них необхідної інформації та поточного контролю їх діяльності;

– представляє МОЗ України як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

– організовує у сфері охорони здоров’я розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо питань, які знаходяться в компетенції підпорядкованих структурних підрозділів МОЗ України, а також:

– очолює комісію МОЗ України з питань розгляду матеріалів про визнання статусу учасника бойових дій та організовує її роботу;

– удосконалення організації навчального процесу та упровадження нових технологій у практику вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та науково-дослідних установ, організацію наукових досліджень з основних проблем вищої медичної і фармацевтичної освіти;

– підготовки і підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних, наукових та педагогічних кадрів у вищих медичних навчальних закладах;

– організовує роботу комісії МОЗ України щодо розгляду документів на списання основних фондів (засобів);

– формування та реалізацію державної політики з питань приватного- державного партнерства боротьби у сфері охорони здоров’я України;

– реформування відносин власності, розвитку підприємництва;

– організовує у межах повноважень, визначених Міністром охорони здоров’я України, роботу комісії з питань надання дозволу МОЗ України на оренду державного майна;

– співпрацю з громадськими організаціями у межах компетенції;

2. Координує та контролює оперативну діяльність:

– Управління аудиту та аналітики;

– Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності;

– Управління ліцензування та якості медичної допомоги;

– Відділу забезпечення взаємодії з державними органами, громадського та соціального діалогу;

– Головної акредитаційної комісії МОЗ України;

– Ліцензійної комісії МОЗ України;

– ДП «Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДП «Інституту паліативної та хоспісної медицини Міністерства охорони здоров’я України» (до завершення реорганізації);

– ДЗ «Український лепрозорій Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Український медичний центр спортивної медицини Міністерства охорони здоров’я України «;

– Національного інституту раку;

– Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України;

– ДП «Укрмедпроектбуд»;

– ДП «Біоімплант» Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДП «Український медичний центр сертифікації»;

– ДП «Державний медичний центр сертифікації» МОЗ України;

– Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров’я України;

– ДУ «Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Медичний центр телемедицини Міністерства охорони здоров’я України»;

– Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин;

– ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України «;

– ДЗ «Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДУ «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»;

– Науково-дослідного центру квантової медицини «Відгук» (до завершення реорганізації);

– Національного музею медицини України;

– Національного музею-садиби М.І. Пирогова;

– Національної наукової медичної бібліотеки України;

– Публічне акціонерне товариство «Укрмедпром»;

– ДП «Спеціалізована медико-санітарна частина № 18 МОЗ України»;

– ДЗ «Центральна стоматологічна поліклініка МОЗ України»;

– ДЗ «Прикарпатський центр репродукції людини» МОЗ України;

– ДУ «Український центр інформаційних технологій та Національного реєстру» Міністерства охорони здоров’я України;

– усіх закладів, установ і організацій, підпорядкованих МОЗ України, з питань інформаційного забезпечення та антикорупційної діяльності.

3. Бере участь у роботі:

– Ради з питань професійної орієнтації населення;

– Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України;

– Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру при СБУ;

– Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;

– Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств.

4. Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

– Кіровоградській області;

– Київській області;

– Одеській області

– Полтавській області;

– Рівненській області;

– Черкаській області.

– Чернігівській області;

ІІІ. Заступник Міністра — керівник апарату Василишин Роман Йосифович

1. Відповідає за:

– організацію роботи апарату МОЗ України;

– забезпечення підготовки пропозицій щодо виконання завдань МОЗ України та подання їх на розгляд Міністру;

– організацію та контроль виконання апаратом МОЗ України Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

– організацію взаємодії апарату МОЗ України з апаратом Адміністрації Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, апаратом Верховної Ради України та комітетів Верховної Ради України, Генеральною прокуратурою України, Рахунковою палатою України, Державною фінансовою інспекцією України, апаратами центральних та місцевих органів виконавчої влади;

– організацію, підготовку та проведення колегії МОЗ України;

– організацію роботи Центральної атестаційної комісії при МОЗ України;

– виконання в апараті МОЗ України законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян»;

– питання мобілізаційної підготовки та цивільного захисту;

– забезпечення реалізації державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у апараті МОЗ України;

– організацію розроблення пропозицій у сфері охорони здоров’я та реалізацію прийнятих рішень щодо:

– підготовки і подання на затвердження Міністру планів роботи МОЗ України та звітів про їх виконання;

– організації виконання щорічного плану основних організаційних заходів Міністерства у межах компетенції;

– організації підготовки матеріалів до колегії МОЗ України у межах компетенції;

– організації та проведення апаратних нарад МОЗ України, забезпечення контролю за виконанням їх рішень;

– за погодженням із Міністерством фінансів України затверджує штатний розпис та кошторис МОЗ України;

– відрядження працівників апарату в межах України, а за погодженням з Міністром і керівникам структурних підрозділів, працівників патронатної служби;

– взаємодії з науковими установами НАМН України та МОЗ України у межах компетенції;

– взаємодію та співпрацю з:

– Федерацією професійних спілок України, Професійною спілкою

працівників охорони здоров’я України, Професійною спілкою працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України; Федерацією роботодавців України, Українською федерацією роботодавців охорони здоров’я, Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України;

– Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок і профспілкових об’єднань;

– організації виконання законів України «Про колективні договори і угоди» та «Про соціальний діалог в Україні».

– здійснення контролю за виконанням актів законодавства у межах компетенції;

– очолює Галузеву раду роботи з кадрами при Міністерстві охорони здоров’я України;

– співпраці з громадськими організаціями у межах компетенції;

– організації міжвідомчої співпраці у межах компетенції;

– взаємодії із засобами масової інформації у межах компетенції;

– удосконалення сфери безпеки дорожнього руху, системи інформаційного та статистичного забезпечення галузі, вимог до проектування та будівництва закладів охорони здоров’я (лабораторій, гематології, трансфузійної терапії, переливання крові).

– взаємодію із засобами масової інформації у межах компетенції;

2. У межах своїх повноважень:

– запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики — статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на МОЗ України завдань;

– призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату МОЗ України (крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад Міністр), присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

– забезпечує формування в установленому порядку кадрового резерву МОЗ України, організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників МОЗ України, а також осіб, включених до кадрового резерву;

– у межах повноважень дає обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками МОЗ України доручення;

– вносить пропозиції Міністру щодо представлення державних службовців та працівників апарату МОЗ України до відзначення державними нагородами України;

– підписує накази організаційно-розпорядчого характеру з питань, що належать до його повноважень, та контролює їх виконання.

3. Є уповноваженим Міністра охорони здоров’я України на підписання наказів, інших документів стосовно

– проведення у встановленому порядку стажування в апараті МОЗ України;

– відпусток працівників апарату, а за погодженням з Міністром і керівників структурних підрозділів, працівників патронатної служби.

4. Організовує:

– співпрацю із організаціями роботодавців України та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями;

– забезпечує у сфері охорони здоров’я розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо:

– роботу міжвідомчої співпраці з питань охорони здоров’я з Національною академією наук України.

5. Координує та контролює діяльність:

– Сектору кадрів апарату Міністерства охорони здоров’я України;

– Сектору охорони праці та матеріально-технічного забезпечення;

– Сектору мобілізаційної роботи та цивільного захисту;

– Управління організаційного та документального забезпечення;

– Комісії МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон;

– ДЗ «Спеціалізовані медико-санітарні частини №№ 1 — 11, 13 -17, 19 МОЗ України»(до завершення передачі у комунальну власність);

– ДП «Український оптичний центр» (до завершення ліквідації);

– Науково-виробниче об’єднання «Укрфармація» (до завершення ліквідації);

– Державного малого підприємства «Полімед» (до завершення

ліквідації);

– Державного науково-експертного підприємства «Комітет з питань етики» (до завершення передачі Державній санітарно-епідеміологічній службі України);

– ДП «Ензим» (до завершення ліквідації);

– ДП «Науково-експертний інститут лікарських засобів та виробів медичного призначення» (до завершення ліквідації);

6. Забезпечує міжнародне співробітництво:

– у рамках українсько-кубинських відносин (у межах компетенції);

– зі співпраці за українсько-кубинською Програмою Міжвідомчої комісії з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу при Раді національної безпеки і оборони України.

7. Бере участь у роботі:

– Наглядової ради українського фонду соціальних інвестицій;

– Міжвідомчій координаційній комісії з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

8. Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

– Вінницькій області;

– Житомирській області;

– Миколаївської області;

– Сумській області;

– Тернопільській області;

– Херсонській області.

ІV. Заступник Міністра Перегінець Ігор Богданович

1. Відповідає за:

– взаємодію МОЗ України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України, Генеральною прокуратурою України, Рахунковою палатою України, апаратом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апаратом Верховної Ради України, комітетами та депутатськими фракціями Верховної Ради України, Радою міністрів АР Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади з питань реформування системи охорони здоров’я України;

– координацію законотворчої роботи МОЗ України у межах компетенції;

– реформування системи охорони здоров’я України;

– взаємодію із засобами масової інформації у межах компетенції;

– співпрацю з громадськими організаціями у межах компетенції;

– організацію міжвідомчої співпраці у межах компетенції;

– соціально-економічною радою при Президентові України;

– здійснення загальної координації нормативно-правового забезпечення системи державних закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

– здійснення аналітичного та організаційного забезпечення фінансово- економічного планування державних програм;

За дорученням Міністра здійснює інші повноваження.

2. Координує та контролює діяльність:

– Управління координації центрів реформ;

– Департаменту громадського здоров’я;

– Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення;

– Управління з питань міжнародної діяльності;

– Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань (до завершення ліквідації);

– І співпрацює із Державною санітарно-епідеміологічною службою України (до моменту ліквідації);

– ДЗ «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України»;

– Державної установи «Український науково-дослідний протичумний інститут імені 1.1. Мечнікова» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Українська протичумна станція Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДП «Навчально-методичний центр проблем гігієни» (до завершення ліквідації);

– ДП для постачання медичних установ «Укрмедпостач» МОЗ України»;

– ДП «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров’я України»;

– Державного українського об’єднання «Політехмед»;

– ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров’я України;

– ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДП «Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості МОЗ України»;

– ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДУ «Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Міністерства охорони здоров’я України)»;

– ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України»»;

– ДП «Науково-експертний центр з регламентації, застосування та впровадження дезінфекційних засобів МОЗ України»;

– ВАТ «НДМО «Діалір» (до завершення ліквідації)»;

– ДП «Інженерно-технічний центр Міністерства охорони здоров’я України»;

– Державного підприємства «Центр електронної охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»;

– Київського експлуатаційно-налагоджувального управління «Медик» (до завершення ліквідації)»;

– ДП «Кримська ремонтно-будівельна госпрозрахункова дільниця МОЗ України»;

– ДП «АГРОКОМ» Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДП «Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДУ «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України»;

– Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи.

– усіх закладів, установ і організацій, підпорядкованих МОЗ України, з питань міжнародної, інформатизації та телекомунікації, з питань фінансово- господарської діяльності.

3. Забезпечує міжнародне співробітництво:

– зі Світовим банком у частині фінансування сфери охорони здоров’я;

– з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Фондом ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) у межах компетенції;

– із країнами Європи, Північної та Південної Америки, Африки, Близького Сходу, Азії;

– щодо здійснення заходів для залучення, реалізації та моніторингу міжнародної технічної допомоги;

– щодо здійснення співпраці України та ЄС у межах компетенції;

– з питань здійснення співпраці Україна-НАТО у межах компетенції;

– з питань здійснення співпраці із ВООЗ у межах компетенції;

– з питань здійснення співробітництва із Радою Європи у межах компетенції;

– зі співпраці в рамках Програми дій з інтенсифікації співробітництва у галузі охорони здоров’я між Міністерством охорони здоров’я України та Федеральним Міністерством охорони здоров’я Федеративної Республіки Німеччина;

– у рамках українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій;

– зі співпраці з агентствами міжнародного розвитку зарубіжних країн;

– із Конференцією Сторін Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі;

– у рамках Угоди між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством оборони США стосовно співробітництва в галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї, підписаної 29 серпня 2005 року;

– у рамках двосторонніх комісій з питань торгівельно-економічного та науково-технічного співробітництва;

– з Глобальним фондом боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією;

– у рамках об’єднаної програми ООН з питань ВІЛ/СНІДу;

– у рамках проектів МТД: «Здоров’я матері і дитини» (Уряд Швейцарії), «Здоров’я матері і дитини II» (АМР США), «Здоров’я жінок України» (USAID).

4. Бере участь у роботі:

– Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

– Міжвідомчої робочої групи щодо вирішення проблемних питань проти ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;

– Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі;

– комісії з безпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України.

5. Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

– Волинській області;

– Івано-Франківській області;

– Львівській області;

– Чернівецькій області;

– Хмельницькій області;

– Закарпатської області.

V. Заступник Міністра Шафранський Віктор Вікторович

1. Відповідає за:

– координацію медичного забезпечення тимчасово переміщених осіб із зони антитерористичної операції на Сході України;

– здійснення у межах компетенції контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України з питань запобігання і протидії корупції у сфері охорони здоров’я України;

– взаємодію із засобами масової інформації у межах компетенції;

– співпрацю з громадськими організаціями у межах компетенції;

– організацію виконання щорічного плану основних організаційних заходів Міністерства у межах компетенції;

– здійснення контролю за виконанням Галузевої угоди між МОЗ України, Професійною спілкою працівників охорони здоров’я України та Українською федерацією роботодавців охорони здоров’я; Галузевої угоди між МОЗ України, Професійною спілкою працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України та Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України;

– організацію міжвідомчої співпраці у межах компетенції;

– формування та реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

– організацію та забезпечення у сфері охорони здоров’я розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо:

– очолює Комітет з конкурсних торгів МОЗ України;

2. Координує та контролює діяльність:

– Медичного департаменту;

– Управління надзвичайної медицини;

– Державної служби України з лікарських засобів (до завершення реорганізації);

– ДЗ «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Українська станція виїзної екстреної консультативної медичної допомоги МОЗ України»;

– ДЗ «Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом Міністерства охорони здоров’я України «;

– ДП «Укрмедкурорт» (до завершення ліквідації);

– Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Хвиля» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Бердянський» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Джерело» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Іскра» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Південнобережний» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Зелена гірка» Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Барвінок» Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Затока» Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Сонячний» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом МОЗ України» (до завершення реорганізації);

– ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДУ «Український науково-практичний медичний центр неврології та реабілітації Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Український госпіталь для воїнів-інтернаціоналістів «Лісова поляна» Міністерства охорони здоров’я України»;

– Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни;

– ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДУ «Український науково-дослідний інститут дитячої курортології та фізіотерапії МОЗ України»;

– Український науково-дослідний інститут промислової медицини;

– ДЗ «Центральна медико-соціальна експертна комісія Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров’я України м. Іллічівськ»;

– ДЗ «Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України «;

– ДЗ «Басейнова стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Український медичний Центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Референс-центр з молекулярної діагностики Міністерства охорони здоров’я України»;

– Український науково-практичний Центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Орлятко» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Старий Крим» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій імені О.О. Боброва «Міністерства охорони здоров’я України;

– Державного закладу «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Москва» Міністерства охорони здоров’я України;

– Санаторію «Гірське сонце» Міністерства охорони здоров’я України (до завершення реорганізації);

– ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Передгірний» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Долоси» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Косів» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Сосняк» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Прикарпатський» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Гірське повітря» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Морський» Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Люстдорф» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Хаджибей» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. Н.К. Крупської» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Юність» Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Піонер» Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій імені А.П. Чехова» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій Сонячний (м. Одеса) Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Червоний Маяк» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський» Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Батьківщина» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій імені Сакко і Ванцетті» Міністерства охорони здоров’я;

– ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Ювілейний» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій «Здравниця» Міністерства охорони здоров’я України;

– ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Аркадія» Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Дитячий спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій «Зміна» Міністерства охорони здоров’я України;

– Медичного центру клінічної імунології та алергології МОЗ України;

– ДУ «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Центральний склад № 1046 Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Центральний склад № 1047 Міністерства охорони здоров’я України»;

– ДЗ «Центральний склад № 1123 Міністерства охорони здоров’я України».

3. Забезпечує міжнародне співробітництво:

– з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Фондом ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) у межах компетенції;

– з питань боротьби з корупцією у сфері охорони здоров’я.

4. Бере участь у роботі:

– упровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги на засадах доказової медицини;

– Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

– Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій;

– Державної комісії з питань техногенного-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

5. Здійснює консультативно-методичну та організаційну роботу в:

– Донецькій області;

– Дніпропетровській області;

– Луганській області;

– Запорізькій області

– Харківській області.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства охорони

здоров’я України

від 22.03.2016 № 113 — к

Схема
здійснення повноважень (взаємозаміщення)

У разі відсутності Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра, та заступника Міністра — керівника апарату їх повноваження здійснюють:

Міністра
О. Квіташвілі
Перший заступник Міністра
О. Павленко
Першого заступника Міністра
О. Павленко
Заступник Міністра
І. Перегінець
Заступника Міністра
І. Перегінця
Заступник Міністра
В. Шафранський
Заступника
Міністра
В. Шафранського
Заступник Міністра —керівник апарату
Р. Василишин
Заступник Міністра —керівник апарату
Р. Василишин
Перший заступник
Міністра
О. Павленко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*