Проект розпорядження КМУ щодо реалізації пілотного проекту із створення та організації діяльності централізованої закупівельної організації

Проект

винесено на громадське обговорення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 16.09.2016 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про реалізацію пілотного проекту із створення та організації діяльності централізованої закупівельної організації

1. Погодитися з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо реалізації до 31 грудня 2017 р. пілотного проекту із створення та організації діяльності централізованої закупівельної організації відповідно до пункту 36 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі».

2. Затвердити Порядок реалізації пілотного проекту із створення та організації діяльності централізованої закупівельної організації,що додається.

3. Взяти до відома, що під час реалізації пілотного проекту:

Секретаріат Кабінету Міністрів України та центральні органи виконавчої влади (далі – замовники) самостійно приймають рішення про участь у ньому;

централізована закупівельна організація може здійснювати закупівлю товарів та послуг згідно з переліком, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі;

централізована закупівельна організація організовує і проводить процедури закупівель та закупівлі за рамковими угодами в інтересах замовників на безоплатній основі.

4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:

визначити юридичну особу у сфері управління, відповідальну за виконання функцій централізованої закупівельної організації в рамках реалізації пілотного проекту;

оприлюднити інформацію про реалізацію пілотного проекту на своєму офіційному веб-сайті;

подати до 31 березня 2018 р. Кабінету Міністрів України звіт про результати реалізації пілотного проекту.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Кабінету Міністрів України

від _________________ № ________

ПОРЯДОК

реалізації пілотного проекту із створення

та організації діяльності централізованої закупівельної організації

1. Цей Порядок визначає особливості діяльності централізованої закупівельної організації (далі – ЦЗО) в інтересах Секретаріату Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади (далі – замовники) в рамках реалізації пілотного проекту із створення та організації діяльності ЦЗО (далі – пілотний проект).

2. У цьому Порядку терміни «веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель», «договір про закупівлю», «закупівля», «послуги», «предмет закупівлі», «публічна закупівля», «рамкова угода», «товари», «Уповноважений орган» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

3. Під час реалізації пілотного проекту ЦЗО та замовники керуються Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

4. ЦЗО набуває всіх прав та обов’язків замовників, що визначені Законом, та несе відповідальність згідно із законами України.

ЦЗО в інтересах замовників оприлюднює інформацію про закупівлю, обирає процедуру закупівлі, розглядає та приймає рішення щодо скарг суб’єктів оскарження, надає роз’яснення щодо тендерної документації та усуває порушення під час проведення процедури закупівлі, розглядає тендерні пропозиції, звертається за підтвердженням інформації, наданої учасникам, до органів державної влади, підприємств, установ та організацій відповідно до їх компетенції, визначає переможця та приймає рішення про намір укласти з ним договір.

ЦЗО приймає рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, відповідно до вимог Закону.

5. Замовники самостійно визначають потребу в закупівлі товарів і послуг та надають цю інформацію ЦЗО в електронному вигляді за формою, встановленою ЦЗО.

6. Строк та форма подання інформації визначаються ЦЗО в повідомленні, що розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель у розділі «Діяльність ЦЗО».

7. ЦЗО аналізує та узагальнює отриману інформацію та розміщує на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель у розділі «Діяльність ЦЗО» зведену відомість щодо предметів закупівель, які закуповуватимуться ЦЗО в інтересах замовників.

ЦЗО визначає строк, протягом якого замовники можуть подавати свої пропозиції та доповнення до зведеної відомості та в разі потреби проводить консультації з ними щодо уточнення основних характеристик та іншої інформації, необхідної для підготовки тендерної документації, зокрема щодо критеріїв оцінки, кількості та місця поставки товарів або місця надання послуг, строків поставки товарів та надання послуг, умов рамкової угоди та істотних умов договору про закупівлю.

8. На підставі отриманої від замовників інформації ЦЗО формує річний план закупівель ЦЗО відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 22 березня 2016 р. № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель», зареєстрованого в Мін’юсті 25 березня 2016 р. за № 449/28579.

9. ЦЗО окремо оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:

1) річний план, додаток до річного плану та зміни до них щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення своєї діяльності;

2) річний план, додаток до річного плану та зміни до них щодо закупівлі товарів і послуг в інтересах інших замовників.

10. Замовник вносить зміни до свого річного плану закупівель протягом п’яти днів з моменту оприлюднення річного плану закупівель ЦЗО в інтересах інших замовників у частині виключення предмета закупівлі, який унесено до річного плану закупівель ЦЗО в інтересах інших замовників.

11. Замовник має право відмовитися від послуг ЦЗО та провести самостійно закупівлю щодо обраного предмета закупівлі. Про це замовник письмово із зазначенням причин повідомляє ЦЗО, але не пізніше моменту оприлюднення ЦЗО оголошення про проведення процедури закупівлі.

12. У день оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю ЦЗО повідомляє замовника про необхідність укладення договору про закупівлю за результатами проведеної процедури закупівлі у строки, визначені в Законі.

13. Після укладення рамкової угоди ЦЗО проводить відбір та/або конкурентний відбір в інтересах замовника на підставі звернення замовника, що подається за формою, встановленою ЦЗО.

З метою визначення переможця відбору або конкурентного відбору за рамковими угодами, ЦЗО надсилає запрошення всім учасникам, з якими укладено рамкову угоду, подати пропозиції щодо укладення договору про закупівлю із зазначенням строку, достатнього для підготовки учасниками своїх пропозицій.

14. ЦЗО здійснює оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до вимог Закону.

15. Замовники в електронному вигляді надають ЦЗО для оприлюднення ним інформації про закупівлю:

копію договору про закупівлю – протягом одного дня з дня його укладення;

інформацію для повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та договору про закупівлю, укладеного за рамковою угодою, – протягом одного дня з дня внесення змін;

інформацію для звіту про виконання договору про закупівлю або договору про закупівлю, укладеного за рамковою угодою, – протягом одного дня з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України

«Про реалізацію пілотного проекту із створення та організації діяльності централізованої закупівельної організації»

I. Визначення проблеми

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реалізацію пілотного проекту із створення та організації діяльності централізованої закупівельної організації» (далі – проект розпорядження) розроблено Мінекономрозвитку з метою виконання положень пункту 4 глави 6 розділу ІІ розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік» від 27.05.2016 № 418-р щодо утворення пілотної централізованої закупівельної організації.

Проект розпорядження визначає особливості створення та організації діяльності централізованої закупівельної організацій (далі – ЦЗО) в інтересах Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом (далі – замовники) як професійний закупівельний орган в рамках реалізації пілотного проекту.

Прийняття розпорядження забезпечить запровадження механізму централізованої закупівлі з оптимальним збереженням переваг децентралізованої моделі та реформування інституційної структуру системи публічних закупівель.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання, +
у тому числі суб’єкти малого підприємництва* +

Вважаємо, що врегулювання питання щодо створення та організації діяльності ЦЗО не може бути здійснено за допомогою:

ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;

діючих регуляторних актів, оскільки їх редакція не дозволяє виконати вимоги розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік» від 27.05.2016 № 418-р щодо утворення пілотної централізованої закупівельної організації.

Таким чином, визнано необхідним розробити проект розпорядження.

II. Цілі державного регулювання

Основною метою розробки проекту розпорядження є створення належних правових умов для формування та імплементація нових організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів, спрямованих на підвищення ефективності, професійності та централізації процесу закупівель за бюджетні кошти.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Залишити існуючу нормативно-правову базу без змін залишення нормативно-правова бази без змін є недоцільним, оскільки чинні нормативно-правові акти не врегульовують питання організації та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами ЦЗО в інтересах замовників відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон)
Прийняття проекту розпорядження прийняття проекту розпорядження дозволить Мінекономрозвитку врегулювати на нормативному рівні питання організації та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами ЦЗО в інтересах замовників відповідно до Закону

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
залишити існуючу нормативно-правову базу без змін відсутні не передбачено
прийняття проекту розпорядження розроблення нормативно-правового  акту щодо створення та організації діяльності ЦЗО для замовників, ураховуючи результати роботи пілотного проекту не передбачено

3. Проект розпорядження не поширюється та не впливає на сферу інтересів громадян.

4. Проект розпорядження не поширюється та не впливає на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
залишити існуючу нормативно-правову базу без змін 1 ця альтернатива не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання
прийняття проекту розпорядження 4 ця альтернатива дає змогу повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання без будь-яких витрат
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
залишити існуючу нормативно-правову базу без змін не передбачено не передбачено ця альтернатива призведе до невиконання вимог пункту 4 глави 6 розділу ІІ розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік» від 27.05.2016 № 418-р та поставлених цілей державного регулювання
прийняття проекту розпорядження дозволить виконати вимоги пункту 4 глави 6 розділу ІІ розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік» від 27.05.2016 № 418-р та норми Закону щодо особливостей створення та діяльності ЦЗО не передбачено ця альтернатива забезпечить у повній мірі досягнення поставлених цілей та дозволить забезпечити виконання вимог пункту 4 глави 6 розділу ІІ розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік» від 27.05.2016 № 418-р та норм Закону
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
залишити існуючу нормативно-правову базу без змін ця альтернатива не дозволить виконати вимоги пункту 4 глави 6 розділу ІІ розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік» від 27.05.2016 № 418-р та норми Закону щодо особливостей створення та діяльності ЦЗО Х
прийняття проекту розпорядження ця альтернатива дозволяє повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання без будь-яких витрат суб’єктами господарювання проект розпорядження фактично є підзаконним актом, єдиним зовнішнім фактором на його дію є внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік» від 27.05.2016 № 418-р

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Реалізація поставлених цілей державного регулювання забезпечується шляхом затвердження розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реалізацію пілотного проекту щодо створення та організації діяльності централізованої закупівельної організації» для Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Заходами, які необхідно здійснити для реалізації вказаних цілей, є:

1) погодження проекту розпорядження Державною регуляторною службою України, Міністерством фінансів України та Міністерством юстиції України;

2) подання Міністерством економічного розвитку і торгівлі України проекту розпорядження на розгляд Кабінету Міністрів України;

3) прийняття проекту розпорядження Кабінетом Міністрів України;

4) здійснення заходів з опублікування розпорядження Кабінету Міністрів України.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація проекту розпорядження не передбачає фінансових витрат суб’єктів господарювання та ЦОВВ.

VIІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акту до 31 грудня 2017 року. Проект регуляторного акта набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта забезпечить виконання вимоги пункту 4 глави 6 розділу ІІ розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік» від 27.05.2016 № 418-р та норми Закону щодо особливостей створення та діяльності ЦЗО.

Виконання вимог регуляторного акта не потребує витрат часу та коштів для суб’єктів господарювання.

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

Поінформованість суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта оцінюється як середній – повідомлення про оприлюднення, проекту розпорядження та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України (www.me.gov.ua) в розділі «Обговорення проектів документів».

Показниками результативності регуляторного акта є:

1) зниження вартості предметів закупівлі, витрат часу та трудових ресурсів при здійсненні закупівель товарів і послуг через ЦЗО;

2) підвищення прозорості, ефективності та професійності проведення процедур закупівель;

3) розширення ринку потенційних покупців.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься Мінекономрозвитку.

Базове відстеження регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності проекту регуляторного акта, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності.

Повторне відстеження результативності проекту акта буде здійснюватися через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності проекту акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Проведення відстеження результативності буде здійснюватися за допомогою статистичного методу та буде проводитись за допомогою статистичних даних.

Перший віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С. І. Кубів
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті