Постанова КМУ від 18.05.2017 р. № 335

19 Травня 2017 12:42 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18.05.2017 р. № 335

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2017 р.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18.05.2017 р. № 335

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 966 «Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 31, ст. 2063; 2005 р., № 52, ст. 3318; 2006 р., № 12, ст. 803; 2013 р., № 11, ст. 410) слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами і цифрою «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року,».

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 р. № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 39, ст. 2623) слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами і цифрою «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року».

3. У підпункті 6 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. № 1172 «Про введення посад державних інспекторів з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі та умови оплати їх праці» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 73, ст. 2728; 2012 р., № 59, ст. 2374) слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами і цифрою «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року,».

4. У постановляючій частині постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 831 «Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 71, ст. 2384; 2011 р., № 73, ст. 2740; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2014 р., № 47, ст. 1238; 2015 р., № 3, ст. 57; 2016 р., № 26, ст. 1035, № 33, ст. 1297, № 68, ст. 2302):

1) абзац перший викласти в такій редакції:

«Установити, що з 1 січня 2017 р.:»;

2) в абзаці другому слова і цифру «мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року» замінити словами і цифрою «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року».

5. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р. № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 82, ст. 2764; 2010 р., № 35, ст. 1210) викласти в такій редакції:

«Для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі

встановлюються на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.».

6. Абзац третій пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 290 «Про умови оплати праці працівників Допоміжної служби Ради міністрів Автономної Республіки Крим» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 25, ст. 837) викласти в такій редакції:

«розміри посадових окладів (тарифних ставок), зазначені у додатках 1—3, для працівників, у яких посадові оклади (тарифні ставки) менші, ніж розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, посадові оклади (тарифні ставки) у штатних розписах установлюються на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.».

7. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 482 «Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 37, ст. 1253) слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами і цифрою «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року».

8. У Порядку залучення тимчасового персоналу до виконання робіт з підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, оброблення, узагальнення його результатів та оплати праці такого персоналу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2009 р. № 1225 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 89, ст. 3017; 2012 р., № 45, ст. 1767):

1) у пункті 18 слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами і цифрою «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року»;

2) у примітці до додатка 1 до Порядку слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами і цифрою «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року,».

9. В абзаці другому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 38, ст. 1558) слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами і цифрою «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року,».

10. У пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 552 «Про умови оплати праці працівників Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 47, ст. 1837) слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами і цифрою «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року».

11. У другому реченні абзацу сьомого пункту 5 Порядку оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 848 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 69, ст. 2809, № 76, ст. 3083; 2014 р., № 102, ст. 3011), слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами і цифрою «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року,».

12. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. № 903 «Деякі питання Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 75, ст. 3030) слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами і цифрою «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року».

13. В абзаці першому пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 130 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 19, ст. 640; 2014 р., № 51, ст. 1340; 2016 р., № 54, ст. 1890), слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами і цифрою «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року,».

14. У Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 6, ст. 161):

1) підпункт 3 пункту 4 після слів «військовому резерві» доповнити словами «військовослужбовцем строкової служби,»;

2) в абзаці першому пункту 5 слова «на дату загибелі (смерті)» замінити словами і цифрою «на 1 січня календарного року»;

3) у пункті 6:

у підпункті 1:

абзац перший після слова «військовослужбовцю» доповнити словами «(крім військовослужбовця строкової служби)»;

в абзацах другому — четвертому слова «на дату встановлення інвалідності» замінити словами і цифрою «на 1 січня календарного року»;

у підпункті 2:

абзац перший після слова «військовослужбовцю» доповнити словами «(крім військовослужбовця строкової служби)»;

в абзацах другому — четвертому слова «на дату встановлення інвалідності» замінити словами і цифрою «на 1 січня календарного року»;

у підпункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3) військовослужбовцю строкової служби, військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовослужбовцю строкової служби, військовозобов’язаному чи резервісту під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після звільнення із служби, закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у військовому резерві, у розмірі:»;

в абзацах другому — четвертому слова «на дату встановлення інвалідності» замінити словами і цифрою «на 1 січня календарного року»;

4) в абзацах другому — четвертому пункту 7 слова «на дату встановлення ступеня втрати працездатності» замінити словами і цифрою «на 1 січня календарного року»;

5) пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

«У разі повторного встановлення (зміни) групи інвалідності, причин її виникнення або ступеня втрати працездатності понад дворічний строк після первинного встановлення інвалідності виплата одноразової грошової допомоги не здійснюється.».

15. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 185 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 30, ст. 875; 2016 р., № 60, ст. 2053):

1) в абзацах другому і третьому пункту 4 слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами і цифрою «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року»;

2) у додатку до Порядку назву графи «На день призову розмір середньої заробітної плати/мінімальної заробітної плати» викласти в такій редакції: «На день призову розмір середньої заробітної плати/прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року».

16. У Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 587 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 66, ст. 2191):

1) у пункті 2 слова «в розмірі двох мінімальних заробітних плат» замінити словами і цифрою «у двох розмірах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року»;

2) у пункті 3 слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами і цифрою «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року».

17. У пункті 20 Порядку оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 687 «Питання оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2436), слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами і цифрою «прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року,».

18. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 460 «Про умови оплати праці працівників Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 60, ст. 2054) доповнити абзацом такого змісту:

«У разі коли розміри посадових окладів працівників, зазначених у додатках до цієї постанови, є нижчими, ніж визначений законом розмір прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня календарного року, посадові оклади встановлюються на рівні відповідного розміру прожиткового мінімуму.».

19. Пункт 3 Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 643 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 75, ст. 2502), викласти в такій редакції:

«3. Державному виконавцю, на виконанні у якого перебував виконавчий документ немайнового характеру та який забезпечив його фактичне виконання в повному обсязі, виплачується винагорода в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, якщо боржником за виконавчим документом є фізична особа, та двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, якщо боржником за виконавчим документом є юридична особа.».

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті