Проект Постанови ВР України «Про першочергові заходи для забезпечення соціального захисту медичних працівників та недопущення руйнації системи охорони здоров’я в Україні»

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України», на підставі рішення Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я від 19 вересня 2017 року (протокол №70) в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про першочергові заходи для забезпечення соціального захисту медичних працівників та недопущення руйнації системи охорони здоров’я в Україні».

Доповідачем із зазначеного питання під час розгляду його на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено голову Комітету з питань охорони здоров’я, народного депутата Украї­ни О.В. Богомолець.

Народні депутати УкраїниО. Богомолець
О. Біловол

Т. Бахтеєва

С. Мельничук

О. Мусій

А. Шипко

І. Шурма

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Постанови Верховної Ради України «Про першочергові заходи для забезпечення соціального захисту медичних працівників та недопущення руйнації системи охорони здоров’я в Україні»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність прийняття цієї постанови обумовлена критичним станом справ в охороні здоров’я та вкрай низьким рівнем соціального захисту медичних працівників.

Галузь охорони здоров’я впродовж років перебуває в кризовому стані через тривале та значне недофінансування (у середньому 40–60% від потреби та в межах 3% від ВВП). Незважаючи на те, що обсяг видатків зведеного бюджету України на охорону здоров’я за період 2012–2017 років у гривневому еквіваленті зріс в 1,5 рази, стрімке падіння курсу національної валюти протягом 2014–2016 років призвело до того, що обсяги фінансування охорони здоров’я в перерахунку на іноземну валюту скоротилися з 7 380,5 млн доларів США у 2012 році до 3 297,9 млн доларів США у 2017 році, тобто в 2,2 рази.

Спостерігається негативна динаміка до збільшення заборгованості із заробітної плати, яка станом на 21 вересня 2017 року становила понад 4 млрд грн., зокрема — 59 239,4 тис. грн. Він­ницька обл., 77 800,0 тис. грн. Волинська область, 373 400,0 тис. грн. Дніпропетровська область, 332 827,6 тис. грн. Донецька область, 242 786,4 тис. грн. Житомирська область, 100 518,1 тис. грн. Закарпатська область, 223 900,0 тис. грн. Запорізька область, 200 000,0 тис. грн. Івано-Франківська область, 179 000,0 тис. грн. Київська область, 103 009,5 тис. грн. Кіровоградська область, 82 080,4 тис. грн. Луганська область, 330 500,0 тис. грн. Львівська область, 86 500,0 тис. грн. Миколаївська область, 133 600,0 тис. грн. Одеська область, 75 000,0 тис. грн. Полтавська область, 178 716,7 тис. грн. Рівненська область, 126 800,0 тис. грн. Сумська область, 294 379,2 тис. грн. Тернопільська область, 263 000,0 тис. грн. Харківська область, 99 923,9 тис. грн. Херсонська область, 90 372,8 тис. грн. Хмельницька область, 68 300,0 тис. грн. Черкаська область, 65 537,9 тис. грн. Чернівецька область, 229 500,0 тис. грн. Чернігівська область, 107 600,0 тис. грн. м. Київ.

Крім того, навіть в областях, де заробітна плата виплачується своєчасно, традиційно застосовуються заходи щодо економії бюджетних коштів — скасовуються доплати, надбавки та стимулюючі виплати при одночасному збільшенні навантаження на медперсонал.

Продовжує утримуватися негативна тенденція вкрай низького несправедливого рівня заробітної плати та соціального захисту працівників охорони здоров’я, які неспроможні забезпечити своєю працею достатній життєвий рівень собі та своїй родині.

Незважаючи на зниження темпів інфляції у 2016 році до 12,4%, темпи зростання заробітної плати працівників охорони здоров’я в цілому за 2014–2017 роки виявилися нижчими, ніж ріст цін на споживчому ринку. За даними Державної служби статистики України, середньомісячна заробітна плата працівника охорони здоров’я за період 2014 — червень 2017 років збільшилася в 1,95 рази, тоді як споживчі ціни збільшилися за цей період в 2,17 рази. Галузь охорони здоров’я продовжує посідати передостаннє місце серед галузей економіки за рівнем заробітної плати працівників, відстаючи від промисловості в 1,5 рази; освіти — 1,2 рази; культури — 1,1 рази.

Реформа заробітної плати запроваджена Урядом з 1 січня 2017 року, призвела до «зрівнялівки» в оплаті праці медпрацівників та не дала прогнозованого підвищення на 30%. В середньому зарплата збільшилася у січні–травні поточного року від 4450 до 4949 грн., що проти грудня минулого року становить від 16,2 до 29,3%. Це відбулося за рахунок низькооплачуваних працівників, зарплата яких, як і прожитковий мінімум, зросли удвічі. У лікарів середня заробітна плата збільшилася за п’ять місяців лише на 10,9 — 15,9%, у фахівців з неповною вищою освітою — на 16,5–22 %, у молодшого медперсоналу (санітарок) — на 28,4–41%. Враховуючи, що розмір прожиткового мінімуму збільшується двічі протягом року (з 1 липня та з 1 грудня), а розмір ставки працівника першого тарифного розряду залишається незмінним, то це наприкінці року призведе до її відставання від прожиткового мінімуму на 10,1%.

Відсутність мотивації в оплаті праці та неналежні умови праці спонукають до масштабного відтоку як висококваліфікованого персоналу, так і молодих спеціалістів до приватних структур, та виїзду за кордон. Сьогодні дефіцит лікарів складає 39 тис. осіб, середнього медичного персоналу — 21 тис. осіб.

Намагання врегулювати вищевказані проблеми в рамках колективного трудового спору між Профспілкою працівників охорони здоров’я України та Кабінетом Міністрів України (зареєстрованого 29.09.2016 р. за № 282-р), звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови ВРУ, т.в.о. Міністра охорони здоров’я України залишились проігнорованими.

Все це призвело до Всеукраїнської акції протесту працівників охорони здоров’я (далі — Акція протесту) у формі пікетування будинків Адміністрації Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, що мала місце 19 вересня 2017 року, учасники якої висловили: обурення несправедливими, дискримінаційними підходами в оплаті праці та порушенням трудових прав медичних працівників, встановлених законодавством України, та незгоду з безсистемною, науково та економічно не обґрунтованою реформою системи охорони здоров’я, яка не відповідає Конституції України та законодавству України, не передбачає необхідного фінансування для забезпечення конституційного права громадян на безоплатну, якісну та доступну медичну допомогу, гідних умов та оплати праці працівників галузі, та створює загрозу поглиблення кадрової кризи та повної руйнації системи охорони здоров я в Україні. Безвідповідальне ставлення держави до вирішення ключових проблем системи охорони здоров’я України призвели до погіршення у 2017 році соціально-економічної ситуації в галузі та зниження рівня гарантій і соціального захисту працівників закладів охорони здоров’я.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Основною метою прийняття Постанови є забезпечення соціального захисту медичних працівників та недопущення руйнації системи охорони здоров’я в Україні шляхом надання відповідних рекомендацій Кабінету Міністрів України, необхідних для вирішення проблемних питань, порушених Професійною спілкою працівників охорони здоров’я України.

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Проектом Постанови визначено перелік рекомендованих Кабінету Міністрів України першочергових для задоволення вимог Профспілки працівників органів охорони здоров’я України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правове регулювання у даній сфері забезпечується Конституцією України, Законом України «Про Кабінет Міністрів України».

Прийняття проекту Постанови не потребуватиме внесення змін до інших нормативно-правових актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цієї постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття цієї Постанови дозволить зменшити соціальну напругу в суспільстві, та здійснювати реформу системи охорони здоров’я з дотриманням Конституції України, законодавства України, з урахуванням позиції Профспілки та думки медичної спільноти.

Впровадження в дію положень цієї Постанови дозволить не допустити руйнації і комерціалізації системи охорони здоров’я, зберегти кадровий потенціал галузі, забезпечити конституційне право громадян на доступну та якісну медичну допомогу.

Народні депутати УкраїниО. Богомолець
О. Біловол

Т. Бахтеєва

С. Мельничук

О. Мусій

А. Шипко

І. Шурма

 

Проект
зареєстрований в Парламенті 22.09.2017 р. за № 7139

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України
Про першочергові заходи для забезпечення соціального захисту медичних працівників та недопущення руйнації системи охорони здоров’я в Україні

19 вересня 2017 року відбулася Всеукраїнська попереджувальна акція протесту працівників охорони здоров’я (далі — Акція протесту) у формі пікетування будинків Адміністрації Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Передумовою для проведення цієї мирної Акції протесту стало катастрофічне погіршення соціально-економічної ситуації в галузі охорони здоров’я та відсутність соціального діалогу між Професійною спілкою працівників охорони здоров’я та Кабінетом Міністрів України і Міністерством охорони здоров’я України, а також ігнорування владою звернень Профспілки працівників охорони здоров’я України. Так, понад рік триває трудовий спір між Профспілкою працівників охорони здоров’я України та Урядом, який зареєстровано розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 29.09.2016 року за № 282-р). Крім того, Урядом не дотримується процедура погодження проектів нормативно-правових актів, зокрема тих, що безпосередньо стосуються фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я зі Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

Учасники Акції протесту висловили обурення несправедливими, дискримінаційними підходами в оплаті праці та порушенням трудових прав медичних працівників, встановлених законодавством України та незгоду з безсистемною, науково та економічно не обґрунтованою реформою системи охорони здоров’я, яка не відповідає Конституції України та чинному законодавству України і не передбачає необхідного фінансування для забезпечення конституційного права громадян на безоплатну, якісну та доступну медичну допомогу, та права медичних працівників на гідні умови оплати праці, і створює загрозу поглиблення кадрової кризи та повної руйнації системи охорони здоров’я в Україні.

Враховуючи викладене та з метою забезпечення вжиття невідкладних заходів для соціального захисту медичних працівників, недопущення руйнації національної системи охорони здоров’я та здійснення її системного реформування Верховна Рада України постановляє:

1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

1.1. Невідкладно внести до Верховної Ради України кандидатуру для призначення на посаду Міністра охорони здоров’я Украї­ни відповідно до вимог статті 85 Конституції України.

1.2. Терміново вирішити питання щодо погашення заборгованості та забезпечення виплати у повному обсязі у 2017 році заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я, включаючи встановлені законодавством доплати і надбавки, та необхідність забезпечення диференціації заробітних плат працівникам закладів охорони здоров’я та установ Національної академії медичних наук України.

1.3. Терміново прийняти відповідні нормативно-правові акти щодо встановлення надбавки за престижність праці в граничному розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) медичним працівникам закладів охорони здоров’я незалежно від їх підпорядкування; підвищення посадових окладів на два тарифні розряди Єдиної тарифної сітки професіоналам та спеціалістам у галузі охорони здоров’я.

1.4. Забезпечити виконання заходів, передбачених Рекомендаціями парламентських слухань на тему: «Про реформу охорони здоров’я в Україні», затвердженими Постановою Верховної Ради України від 21 квітня 2016 року № 1338-VIII, насамперед щодо затвердження Концепції та Стратегії реформування системи охорони здоров’я України, які мають бути спрямовані на розвиток медичної галузі та насичення її кваліфікованими кадрами, виділення достатніх коштів для фінансування системи охорони здоров’я, забезпечення їх ефективного перерозподілу та відповідального використання, покращення якості державного управління у сфері охорони здоров’я, стандартизацію медичних послуг та формування економічного механізму системи охорони здоров’я, який відповідає принципам соціальної доступності, безоплатності та справедливості.

1.5. Чітко розмежувати повноваження, обов’язки та міру відповідальності місцевих та центральних органів виконавчої влади в управлінні системою охорони здоров’я в ході проведення адміністративної реформи.

1.6. Доручити Міністерству охорони здоров’я України провести ґрунтовний всебічний соціально-економічний аналіз стану системи охорони здоров’я з врахуванням попередніх реформ в пілотних регіонах та на підставі математичного аналізу і індикативного планування спрогнозувати очікуванні результати та можливі ризики.

1.7. Активізувати роботу примирної комісії по врегулюванню колективного трудового спору між Профспілкою працівників охорони здоров’я України та Кабінетом Міністрів України, а також колективні переговори щодо укладання Галузевої угоди на новий термін.

1.8. Забезпечити проведення реформи системи охорони здоров’я з дотриманням Конституції України та законодавства України з урахуванням позиції профспілок та думки медичної спільноти.

1.9. Забезпечити виконання судових рішень щодо скасування постанов Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» в частині реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби України та від 25.11.2015 року № 1024 «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення» щодо скорочення ліжкового фонду.

2. Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України

Комментарии

Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи