Проект щодо регулювання цін на ЛЗ, що закуповуються за державні кошти

ПОВІДОМЛЕННЯ

На публічне обговорення виноситься проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби, що закуповуються за державні кошти» (далі — проект Постанови). 23.06.2010?р. його було розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України — www.moz.gov.ua.

Проект Постанови розроблено з метою забезпечення МОЗ з 01?вересня 2010?р. державної реєстрації оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що включені до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів, медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5?вересня 1996?р. № 1071.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця у письмовому або електронному вигляді за адресами:

01021, Київ, вул. Грушевського, 7, тел.: +38 (044) 200–07–93, e-mail: tolkacheva@moz.gov.ua — МОЗ;

01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: mail@dkrp.gov.ua — Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби» розроблено Міністерством охорони здоров’я на виконання вимог Указів Президента України від 7?лютого 2003?р. № 91 «Про заходи щодо поліпшення забезпечення населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення, а також підвищення ефективності державного управління у цій сфері» та від 17?грудня 2003?р. № 1455 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення права громадян на охорону здоров’я і медичну допомогу», постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008?р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», доручення Кабінету Міністрів України від 13.05.2010?р. № 26925/0/1–10?до п. 6?протокольного рішення наради з питань щодо справ з вакцинацією від 6?травня 2010?р. та з метою ефективного використання коштів Державного бюджету для закупівлі лікарських засобів, забезпечення економічної доступності лікарських засобів для широких верст населення України.

Існуюче в Україні державне регулювання цін, встановлене нормами постанов Кабінету міністрів України від 17.10.2008?р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та від 25?березня 2009?р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» щодо формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання та встановлення граничних постачальницько-збутових торговельних (роздрібних) надбавок на визначений перелік лікарських засобів (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), що придбаваються повністю або частково за бюджетні кошти не забезпечують відповідність обсягу бюджетного фінансування на закупівлю лікарських засобів.

З метою контролю за ефективністю використання бюджетних коштів, забезпечення своєчасного виконання бюджетних програм та заходів, які передбачають централізовану закупівлю лікарських засобів, виробів медичного призначення, обладнання та інших товарів, робіт, послуг за рахунок коштів державного бюджету, МОЗ щороку збирає інформацію від регіональних управлінь охорони здоров’я щодо 100% потреби та запасу, а також заявки з урахуванням структури захворюваності населення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, відповідно до передбачених обсягів фінансування по бюджетних програмах.

Основним проблемним питанням під час формування заявок на лікарські засоби та вироби медичного призначення є визначення (формування) на них ціни, від якої надалі залежить формування технічного завдання закупівлі та обсяги лікарських засобів і виробів медичного призначення, які підлягають закупівлі.

Питання щодо визначення орієнтовних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення є надзвичайно актуальним.

Зважаючи на те, що останнім часом на адресу МОЗ постійно надходять звинувачення у порушенні законодавства у сфері державних закупівель, а також неефективного використання коштів державного бюджету.

МОЗ зверталося до Мінекономіки, Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів та Торгово-промислової палати України щодо надання ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення, які заплановані до закупівлі у 2010?році відповідно до наданих переліків.

Однак, Мінекономіки цін не надало та рекомендувало звернутися за належністю до Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів (далі — Держлікінспекція). Відповіді Держлікінспекції містять інформацію лише про ціни на лікарські засоби та медичну продукцію (215?найменувань лікарських засобів за міжнародною непатентованою або загальноприйнятою назвою діючих речовин), які включені до Національного переліку основних лікарських засобів та виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009?р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення. Торгово-промислова палата України цін не надала та поінформувала, що надання інформації щодо цін потребує проведення складного індивідуального опрацювання/моніторингу цін кожного найменування зазначеного товару, залучення сторонніх ресурсів цінової інформації та професійних спеціалістів, а отже, значних трудових/фінансових витрат.

МОЗ стурбоване ситуацією, яка виникає під час формування цін, адже ціноутворення є основним важелем стабільності фармацевтичного ринку та вимагає аналітичного підходу, узагальнення та наукового дослідження процесів, що відбуваються на вітчизняному фармацевтичному ринку, і в межах компетенції вживає заходів щодо запобігання підвищення цін.

Зважаючи на актуальність та надзвичайну важливість проблеми формування цінової політики на лікарські засоби, що закуповуються за кошти державного бюджету в Україні, МОЗ вважає за доцільне вирішити на рівні Уряду питання стабілізації цін на лікарські засоби шляхом запровадження в Україні системи реєстрації цін на лікарські засоби, що закуповуються за кошти державного бюджету, що дасть можливість прогнозувати обсяг коштів та подальший їх розподіл між регіональними управліннями охорони здоров’я, передбачати формування бюджету на подальші роки, забезпечити доступність лікарських засобів для широких верств населення України.

Зокрема, в рамках міжвідомчої робочої групи, затвердженої наказом МОЗ від 28.05.2010?р. № 447 «Про затвердження Складу міжвідомчої робочої групи з питань підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо Порядку реєстрації цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, які закуповуються за бюджетні кошти», до складу якої крім працівників МОЗ, включені представники Мінекономіки, Держлікінспекції, представники професійних громадських організацій розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби, що закуповуються за кошти державного бюджету».

Прийняття цього документу дасть змогу МОЗ України знаючи структуру захворюваності населення та маючи дані щодо цін на лікарські засоби вперше отримати об’єктивні дані про вартість лікування загалом та кожної нозологічної форми зокрема та приступити до введення в Україні першого етапу страхової медицини, який представляє собою запровадження страхування забезпечення лікарськими засобами населення України при амбулаторному лікуванні.

Також, запровадження реєстрації оптово-відпускних цін на лікарські засоби сприятиме встановленню ефективного контролю за використанням коштів Державного бюджету на закупівлю лікарських засобів, створить відкриті джерела інформації щодо цін на лікарські засоби та конкурентне середовище для учасників фармацевтичного ринку.

Проектом постанови пропонується внести зміни до Положень про Міністерство охорони здоров’я України та Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України (далі — Держлікінспекція МОЗ).

Внесення змін до Положення про Міністерство охорони здоров’я України щодо покладення на нього завдання стосовно здійснення державної реєстрації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного бюджету;

Також, з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства внесення змін до положення про Держлікінспекцію МОЗ щодо виключення з її повноважень «організації та ведення відповідних державних реєстрів цін».

2. Цілі і завдання прийняття пропонованого акта

Метою прийняття постанови є:

 1. Забезпечення МОЗ з 01?вересня 2010?р. державної реєстрації оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що включені до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів, медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5?вересня 1996?р. № 1071 («Зібрання постанов Уряду України», 1996, № 17, ст. 480) за декларативним принципом.
 2. Затвердження Порядку державної реєстрації оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що закуповуються за кошти державного бюджету.
 3. Установлення, що з 1?жовтня 2010?р. не можуть закуповуватись за кошти державного бюджету лікарські засоби, оптово-відпускні ціни на які не зареєстровані.
 4. Внести зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України зокрема, щодо внесення змін до Положень про Міністерство охорони здоров’я України та Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України.

Редакцію цього проекту постанови було опрацьовано в рамках міжвідомчої робочої групи, до складу якої крім працівників МОЗ, включені представники Мінекономіки, Держлікінспекції, представники професійних громадських організацій, вітчизняних виробників фармацевтичної продукції, дистриб’юторів лікарських засобів, аптечною спільнотою та необхідно опрацювати та узгодити з Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей відсутні.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Запропонованим Проектом постанови передбачається:

 1. Міністерству охорони здоров’я забезпечити з 01?вересня 2010?р. державну реєстрацію оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що включені до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів, медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5?вересня 1996?р. № 1071 («Зібрання постанов Уряду України», 1996, № 17, ст. 480) за декларативним принципом.
 2. Затвердити Порядок державної реєстрації оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що закуповуються за кошти державного бюджету, що додається.
 3. Установити, що з 1?жовтня 2010?р. не можуть закуповуватися за кошти державного бюджету лікарські засоби, оптово-відпускні ціни на які не зареєстровані.
 4. Внести зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України зокрема, щодо внесення змін до Положень про Міністерство охорони здоров’я України та Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України.

5. Оцінка можливості впровадження і виконання вимог акта

З моменту впровадження в дію Проекту постанови, виконання його вимог буде забезпечено як з боку держави — МОЗ України, так і з боку суб’єктів господарювання — виробників та дистриб’юторів лікарських засобів, що будуть приймати участь у реалізації лікарських засобів закладам й установам охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

Виконання вимог акта з боку МОЗ — здійснення державної реєстрації оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що включені до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів, медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5?вересня 1996?р. № 1071?та закуповуються за кошти державного бюджету.

6. Очікувані результати

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить:

 • виконати Укази Президента України від 7?лютого 2003?р. № 91 «Про заходи щодо поліпшення забезпечення населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення, а також підвищення ефективності державного управління у цій сфері» та від 17?грудня 2003?р. № 1455 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення права громадян на охорону здоров’я і медичну допомогу», постанову Кабінету Міністрів України від 17.10.2008?р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», доручення Кабінету Міністрів України від 13.05.2010?р. № 26925/0/1–10?до п. 6?протокольного рішення наради з питань щодо справ з вакцинацією від 6?травня 2010?р.
 • МОЗ України здійснити державну реєстрацію оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що включені до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів, медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5?вересня 1996?р. № 1071;
 • встановити ефективний контроль за використанням коштів Державного бюджету на закупівлю лікарських засобів;
 • створити відкриті джерела інформації щодо цін на лікарські засоби та конкурентне середовище для учасників фармацевтичного ринку;
 • забезпечити економічну доступність лікарських засобів для широких верст населення України та з метою ефективного використання коштів Державного бюджету для закупівлі лікарських засобів.

7. Строк дії регуляторного акта

Акт набирає чинності з дня опублікування. Строк дії регуляторного акта встановлюється на необмежений термін.

8. Показники результативності акта

 • Розмір надходження до державного та місцевих бюджетів цільових фондів — реалізація акта не передбачає додаткових надходжень та втрат державного та місцевих бюджетів.
 • Розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — запропонований акт не вимагає від суб’єктів господарювання додаткових витрат.
 • Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — термін випуску в обіг на ринок лікарських засобів не зміниться з прийняттям акта.
 • Визначення кількості суб’єктів господарювання, які будуть здійснювати державну реєстрацію оптово-відпускних цін на лікарські засоби;
 • Кількість лікарських засобів, оптово-відпускні ціни на які будуть зареєстровані;
 • Рівень поінформованості з нормами Проекту постанови оцінюється як середній, що забезпечувалося його офіційним оприлюдненням на офіційному сайті МОЗ України — www.moz.gov.ua

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюється до початку набуття ним чинності.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження.

Відстеження результативності акта буде проводитись шляхом аналізу:

 • кількості суб’єктів господарювання, які будуть здійснювати державну реєстрацію оптово-відпускних цін на лікарські засоби;
 • кількості лікарських засобів, оптово-відпускні ціни на які будуть зареєстровані.
Заступник Міністра О.П. Гудзенко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Правові аспекти

У сфері правового регулювання діють:

 • Закон України «Про ціни і ціноутворення»;
 • укази Президента України: від 7?лютого 2003?р. № 91 «Про заходи щодо поліпшення забезпечення населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення, а також підвищення ефективності державного управління у цій сфері», від 17?грудня 2003?р. № 1455 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення права громадян на охорону здоров’я і медичну допомогу»;
 • постанови Кабінету Міністрів України: від 17.10.2008?р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», від 25.03.2009?р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

2. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України, оскільки процедура реєстрації оптово-відпускних цін на лікарські засоби буде здійснюватися МОЗ в рамках затвердженого штатного розпису та фінансування апарату.

3. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови необхідно погодити з Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерством юстиції України.

4. Регіональний аспект

Проект акта не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

5. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

6. Громадське обговорення

Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я www.moz.gov.ua для громадського обговорення.

7. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

8. Прогноз результатів

Прийняття акта дозволить МОЗ України знаючи структуру захворюваності населення та маючи дані щодо цін на лікарські засоби вперше отримати об’єктивні дані про вартість лікування загалом та кожної нозологічної форми зокрема та приступити до введення в Україні першого етапу страхової медицини, який представляє собою запровадження страхування забезпечення лікарськими засобами населення України при амбулаторному лікуванні.

Також, запровадження реєстрації оптово-відпускних цін на лікарські засоби сприятиме встановленню ефективного контролю за використанням коштів Державного бюджету на закупівлю лікарських засобів, створить відкриті джерела інформації щодо цін на лікарські засоби та конкурентне середовище для учасників фармацевтичного ринку гарантуватиме економічну доступність лікарських засобів широким верстам населення України.

Заступник Міністра О.П. Гудзенко

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від _______ 2010 р. № _________

ДЕЯКІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАКУПОВУЮТЬСЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Відповідно до Закону України «Про ціни і ціноутворення» та з метою вдосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби, ефективного використання бюджетних коштів Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Міністерству охорони здоров’я забезпечити з 01?вересня 2010?р. державну реєстрацію оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що включені до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів, медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5?вересня 1996?р. № 1071 («Зібрання постанов Уряду України», 1996, № 17, ст. 480) за декларативним принципом.
 2. Затвердити Порядок державної реєстрації оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що закуповуються за кошти державного бюджету, що додається.
 3. Установити, що з 1?жовтня 2010?р. не можуть закуповуватися за кошти державного бюджету лікарські засоби, оптово-відпускні ціни на які не зареєстровані.
 4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 5. Міністерству охорони здоров’я, іншим центральним органам виконавчої влади в місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.


Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ____________2010 р. №___________

ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ОПТОВО-ВІДПУСКНИХ ЦІН НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАКУПОВУЮТЬСЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 • Державна реєстрація оптово-відпускних цін на лікарські засоби передбачає надання власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб (далі — Заявник) документів, зазначених у п. 3?цього Порядку, реєстрацію оптово-відпускної ціни, внесення її до Державного реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби (далі — Державний реєстр цін), положення про який затверджується Міністерством охорони здоров’я (далі — МОЗ), видачу Заявнику витягу з Державного реєстру за формою, затвердженою МОЗ.
 • Державній реєстрації підлягають оптово-відпускні ціни на кожну лікарську форму, дозування, споживчу упаковку будь-якого лікарського засобу кожного власника реєстраційного посвідчення.
 • Для державної реєстрації оптово-відпускної ціни Заявник надає до МОЗ наступні документи:
 1. заяву про реєстрацію оптово-відпускної ціни за формою, що затверджується МОЗ, в якій зазначається для лікарських засобів: торговельна назва, міжнародна непатентована назва, код АТХ, форми випуску, дозування, кількість у первинній і споживчій упаковці;
 2. заявлену вітчизняним виробником оптово-відпускну ціну на лікарський засіб у гривнях за споживчу упаковку без врахування витрат на завантаження та транспортування.
 3. заявлену іноземним виробником оптово-відпускну ціну на лікарський засіб в іноземній валюті та гривнях за курсом Національного банку України на дату подання заяви про державну реєстрацію оптово-відпускної ціни за споживчу упаковку;
 4. копію реєстраційного посвідчення на лікарський засіб, виданого МОЗ;

Усі документи подаються у двох примірниках, засвідчені підписом Заявника та скріплені печаткою.

Відповідальність за достовірність інформації в поданих документах несе Заявник.

 • МОЗ в термін, що не перевищує 10?робочих днів з дати реєстрації заяви за умови відповідності вимогам п. 3?цього Порядку приймає рішення про державну реєстрацію оптово-відпускної ціни лікарського засобу, яке затверджується відповідним наказом МОЗ за погодженням з Мінекономіки. Мінекономіки погоджує рішення МОЗ про державну реєстрацію оптово-відпускної ціни лікарського засобу протягом 3?робочих днів.

МОЗ вносить дані про зареєстровану ціну до Державного реєстру цін; розміщує інформацію на офіційному сайті МОЗ; за вимогою видає витяг з Державного реєстру за формою, затвердженою МОЗ.

У разі неподання Заявником у повному обсязі документів, зазначених у п. 3?цього Порядку, або неналежного їх оформлення, МОЗ повідомляє про це Заявника письмово протягом 7?робочих днів. Якщо Заявник протягом 15?робочих днів після отримання повідомлення не усуває недоліки, заява залишається без розгляду, про що МОЗ протягом 3?робочих днів письмово повідомляє Заявника. Час, протягом якого Заявник доопрацьовує комплект документів, не входить до терміну проведення державної реєстрації оптово-відпускної ціни лікарського засобу.

 • Державна реєстрація оптово-відпускної ціни на лікарський засіб діє до моменту припинення чинності реєстраційного посвідчення на лікарський засіб.
 • При державній реєстрації оптово-відпускна ціна вітчизняного виробника зазначається у гривнях, іноземного — в іноземній валюті і в гривнях по курсу Національного банку України на дату подання заяви про державну реєстрацію оптово-відпускної ціни.
 • Зареєстрована оптово-відпускна ціна підлягає перереєстрації за ініціативою Заявника.

При цьому перереєстрація зареєстрованої оптово-відпускної ціни може відбуватися при коливанні курсу гривні по відношенню до іноземних валют більше ніж на 5% за місяць.

Перереєстрація оптово-відпускних цін відбувається у тому ж порядку, що й реєстрація.

 • Рішення про реєстрацію та перереєстрацію оптово-відпускної ціни може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.
 • Документи, пов’язані з державною реєстрацією оптово-відпускних цін на лікарські засоби, зберігаються в установленому порядку протягом одного року після закінчення терміну дії зареєстрованої оптово-відпускної ціни.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _____________2010 р. №____________

ЗМІНИ, ЩО ВНОСЯТЬСЯ ДО ПОСТАНОВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 1. У підпункті 25?п. 4?Положення про Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20?грудня 2008?року № 1121 («Офіційний вісник України», 2008?р., № 100, ст. 3312) виключити слова «організовує ведення відповідних державних реєстрів цін».
 2. П. 4?Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2?листопада 2006 № 1542 («Офіційний вісник України», 2006?р., № 45, ст. 3000) після підпункту 29?доповнити підпунктом 30?такого змісту:

«30) здійснює державну реєстрацію цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного бюджету;».

У зв’язку з цим підпункти 30–37?вважати відповідно підпунктами 31–38.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті