ПЛАН РОБОТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ НА 2018 РІК

ПОГОДЖЕНО
В.о. Міністра охорони здоров’я України
У. Супрун

№ з/п ЗМІСТ ЗАХОДУ ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ВИКОНАВЦІ
1. ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ
1.1 Підготовка проектів законів України
1.1.1 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» І півріччя Відділ правового забезпечення
Управління ліцензування
1.2 Підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України
1.2.1 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» І півріччя Відділ правового забезпечення
Управління ліцензування
1.2.2 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Питання оптимізації діяльності територіальних органів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками» І півріччя Відділ правового забезпечення
Відділ управління персоналом
1.2.3 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками» І півріччя Відділ правового забезпечення
Відділ управління персоналом
1.2.4 Супровід проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом лікарських засобів, імпортом лікарських засобів, оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками» Протягом року Управління ліцензування
1.2.5 Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 Постійно Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
Відділ правового забезпечення
1.2.6 Супровід проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками» Протягом року Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
Відділ правового забезпечення
1.2.7 Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» ІІ-ІІІ квартал Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
Відділ правового забезпечення
1.2.8 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження обсягів квот на 2018 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин» І квартал Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
Відділ правового забезпечення
1.2.9 Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у наукових та навчальних цілях» ІV квартал Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
Відділ правового забезпечення
1.2.10 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2005 № 902» щодо уточнення переліку документів, які додаються до заяви про державний контроль в частині підтвердження заявником умов зберігання під час транспортування/перевезення, та приведення у відповідність до чинного законодавства визначення терміну «лікарський засіб» Протягом року Управління якості лікарських засобів
Відділ правового забезпечення
1.2.11 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)» (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 № 376) щодо надання ДЕЦ до Держлікслужби реєстраційних матеріалів на лікарські засоби (реєстраційних посвідчень, методів контролю якості та змін до них, інструкцій про застосування лікарського засобу (інструкцій для медичного застосування) тощо) в електронному вигляді та у визначені строки Протягом року Управління якості лікарських засобів
Відділ правового забезпечення
1.3 Підготовка проектів наказів МОЗ України
1.3.1 Проект наказу МОЗ «Про затвердження Порядку введення в обіг та експлуатацію окремих медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я» І півріччя Відділ державного ринкового нагляду
Відділ правового забезпечення
1.3.2 Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку перевірки перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами та з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» І квартал Управління ліцензування
Відділ правового забезпечення
1.3.3 Проект наказу МОЗ України «Про затвердження умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками» І півріччя Відділ бухгалтерського обліку та планування
Відділ правового забезпечення
1.3.4 Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Умов оплати праці працівників лабораторій територіальних органів Держлікслужби І півріччя Відділ бухгалтерського обліку та планування
Відділ правового забезпечення
1.3.5 Проект наказу МОЗ України «Про затвердження правил виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин» ІV квартал Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
Відділ правового забезпечення
1.3.6 Супровід проекту наказу МОЗ України «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку» І–ІІ квартал Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
Відділ правового забезпечення
1.3.7 Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 1 серпня 2000 року № 188» (Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733 Постійно Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
Відділ правового забезпечення
1.3.8 Проект наказу МОЗ України «Про визнання таким, що втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 квітня 2007 року № 202» (Про затвердження переліків наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають контролю при ввезенні на митну територію України та вивезенні за її межі), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.06.2007 за № 700/13967 ІV квартал Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
Відділ правового забезпечення
1.3.9 Перегляд наказу МОЗ України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 19.03.1999 № 67/59 «Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.1999 за № 496/3789 (відповідно до додатку до Плану заходів щодо перегляду та приведення у відповідність до законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ України від 24.02.2016 № 129) ІІ квартал Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
Відділ правового забезпечення
1.3.10 Перегляд наказу МОЗ України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державного комітету медичної та мікробіологічної промисловості України, Державного департаменту ветеринарної медицини України від 26.01.1999 № 13/24/13/4 «Про затвердження Порядку розпорядження медикаментами, наркотичними засобами, прекурсорами, психотропними речовинами та іншими хімічними сполуками, що переходять у власність держави», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.1999 за № 130/3423 (відповідно до додатку до Плану заходів щодо перегляду та приведення у відповідність до законодавства про державну реєстрацію нормативно- правових актів Міністерства охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ України від 24.02.2016 № 129) ІІ квартал Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
Відділ правового забезпечення
1.3.11 Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики» (наказ МОЗ України від 27.12.2012 № 1130, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.01.2013 за № 133/22665) IІ квартал Управління інспектування
Відділ правового забезпечення
1.3.12 Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Порядку проведення сертифікації підприємств, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів» (наказ МОЗ України від 23.08.2005 № 421, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.09.2005 за № 1013/11293) IІ квартал Управління інспектування
Відділ правового забезпечення
1.3.13 Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Правил утилізації та знищення лікарських засобів» (наказ МОЗ України від 24.04.2015 № 242, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.05.2015 за № 550/26995) щодо удосконалення порядку утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, у тому числі тих, термін придатності яких закінчився, та посилення державного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо їх утилізації та знищення Протягом року Управління якості лікарських засобів
Відділ правового забезпечення
1.3.14 Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів» (наказ МОЗ України від 26.10.2001 № 428, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.01.2002 за № 47/6335) щодо удосконалення та приведення у відповідність Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів з іншими нормативно-правовими актами Протягом року Управління якості лікарських засобів
Відділ правового забезпечення
1.3.15 Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах» (наказ МОЗ України від 16.12.2003 № 584, зареєстрований Міністерством юстиції України 03.03.2004 за № 275/8874) щодо їх удосконалення та актуалізації І півріччя Управління якості лікарських засобів
Відділ правового забезпечення
1.3.16 Проект наказу МОЗ України «Про взаємодію Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» Протягом року Управління якості лікарських засобів
Відділ правового забезпечення
2. ЗАХОДИ ЩОДО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА, ІМПОРТУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (КРІМ АКТИВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ), ДИСТРИБУЦІЇ ТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ, КОНТРОЛЮ ДОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
2.1 Здійснення ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), контролю за дотриманням ліцензійних умов при виробництві лікарських засобів Постійно Управління ліцензування
2.2 Здійснення діяльності з сертифікації лікарських засобів для міжнародної торгівлі згідно з Порядком сертифікації якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі та підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються, затвердженим наказом МОЗ України від 07.12.2012 № 1008, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2012 за № 2218/22530 Постійно Управління ліцензування
3. ЗАХОДИ ЩОДО СЕРТИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, НАЛЕЖНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАКТИК ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ДИСТРИБУЦІЇ, ІМПОРТУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (КРІМ АКТИВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ) І РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ
3.1 Здійснення контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, дистрибуції (у тому числі, ввезення лікарських засобів) та роздрібної торгівлі лікарськими засобами згідно Плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2018 рік, Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Держлікслужби на 2018 рік та шляхом реалізації відповідних позапланових заходів (згідно Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності») Постійно Управління інспектування Територіальні органи Держлікслужби
3.2 Здійснення діяльності з сертифікації виробництва лікарських засобів на відповідність вимогам належної виробничої практики Постійно Управління інспектування
3.3 Здійснення добровільної сертифікації підприємств, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів, щодо відповідності вимогам належної практики дистрибуції Постійно Управління інспектування
3.4 Здійснення планових інспектувань сертифікованих підприємств, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів, щодо дотримання ними вимог належної практики дистрибуції протягом терміну дії сертифіката Постійно Управління інспектування
4. ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО РИНКОВОГО НАГЛЯДУ
4.1 Розробка технічного завдання автоматизованої інформаційної системи Держлікслужби «Державна інформаційно-аналітична система ринкового нагляду» з метою впровадження в єдину автоматизовану інформаційну систему «Лабораторний комплекс контролю якості лікарських засобів і медичної продукції» розділу з питань державного ринкового нагляду Перше півріччя Відділ державного ринкового нагляду

Управління інспектування

4.2 Розробка технічного завдання щодо автоматизації ведення «Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг» Перше півріччя Відділ державного ринкового нагляду

Управління інспектування

4.3 Організація складання секторального плану державного ринкового нагляду за пропозиціями територіальних органів Держлікслужби та Державної фіскальної служби України, підготовка відповідних звітів та їх оприлюднення Протягом року Відділ державного ринкового нагляду

Управління інспектування

4.4 Інформування громадськості щодо повідомлень від виробників або їх уповноважених представників про невідповідність продукції нагляду Протягом року Відділ державного ринкового

Управління інспектування

4.5 Зберігання Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення Протягом року Відділ державного ринкового нагляду

Управління інспектування

4.6 Розгляд пропозицій, запитів, скарг, заяв, звернень, повідомлень споживачів (користувачів) стосовно медичних виробів Протягом року Відділ державного ринкового нагляду

Управління інспектування

4.7 Моніторинг інформації отриманої з іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик Протягом року Відділ державного ринкового нагляду

Управління інспектування

4.8 Проведення позапланових перевірок у розповсюджувачів та виробників медичних виробів посадовими особами Держлікслужби, за зверненнями споживачів (користувачів), органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, правоохоронних органів, громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів), а також після здійснення планових перевірок у разі вжиття обмежувальних/корегувальних заходів Протягом року Відділ державного ринкового нагляду

Управління інспектування

4.9 Організація проведення позапланових перевірок у розповсюджувачів та виробників медичних виробів посадовими особами територіальних органів Держлікслужби після здійснення планових перевірок у разі вжиття обмежувальних/корегувальних заходів, а також за зверненнями споживачів (користувачів), органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, правоохоронних органів, громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів) Протягом року Відділ державного ринкового нагляду

Управління інспектування

4.10 Здійснення моніторингу причин та кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечні медичні вироби, причин і кількості нещасних випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок користування ними Протягом року Відділ державного ринкового нагляду

Управління інспектування

4.11 Аналіз інформації, отриманої від територіальних органів Держлікслужби про результати заходів державного ринкового нагляду за дотриманням вимог технічних регламентів та надання узагальненої інформації територіальним органам Держлікслужби з метою підвищення ефективності заходів державного ринкового нагляду та координації роботи територіальних органів Держлікслужби Щоквартально Відділ державного ринкового нагляду

Управління інспектування

4.12 Надання інформаційних матеріалів до Відділу комунікацій з метою інформаційного наповнення та технічної підтримки офіційного сайту Держлікслужби Протягом року Відділ державного ринкового нагляду

Управління інспектування

4.13 Забезпечення ведення «Журналу обліку інформації, що надходить до Держлікслужби від органів з оцінки відповідності» Протягом року Відділ державного ринкового нагляду

Управління інспектування

4.14 Забезпечення ведення Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг Протягом року Відділ державного ринкового нагляду

Управління інспектування

4.15 Розробка та затвердження стандартних операційних процедур з метою підвищення ефективності діяльності із здійснення державного ринкового нагляду Протягом року Відділ державного ринкового нагляду

Управління інспектування

4.16 Проведення навчальних семінарів, відео-конференцій з територіальними органами Держлікслужби щодо здійснення державного ринкового нагляду Протягом року Відділ державного ринкового нагляду

Управління інспектування

5. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
5.1 Планування, організація та безпосередня реалізація заходів державного нагляду (контролю) за додержанням суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів на всіх етапах їх обігу (виготовлення, ввезення, застосування, оптова та роздрібна реалізація (торгівля) тощо) Постійно Управління якості лікарських засобів

Територіальні органи Держлікслужби

5.2 Контроль за виконанням суб’єктами господарювання розпорядчих документів Держлікслужби щодо забезпечення якості лікарських засобів на всіх етапах їх обігу Постійно Управління якості лікарських засобів

Територіальні органи Держлікслужби

5.3 Розгляд листів, запитів, звернень від фізичних та юридичних осіб щодо якості лікарських засобів, надання відповідної методичної та консультаційної допомоги Постійно Управління якості лікарських засобів

Територіальні органи Держлікслужби

5.4 Регулювання та контроль за роботою і галузевою атестацією лабораторій контролю якості лікарських засобів Постійно Управління якості лікарських засобів
5.5 Забезпечення організації та виконання лабораторного контролю якості зразків лікарських засобів шляхом керівництва цією процедурою та взаємодії з державними підприємствами, що належать до сфери управління Держлікслужби, лабораторіями територіальних органів та уповноваженими Держлікслужбою лабораторіями Постійно Управління якості лікарських засобів
5.6 Підготовка обґрунтованих пропозицій щодо зупинення обігу лікарських засобів за негативними результатами лабораторного контролю їх якості Протягом року Управління якості лікарських засобів
5.7 Підготовка проектів рішень (розпоряджень) Держлікслужби про заборону (зупинення) виробництва, реалізації (торгівлі), зберігання, застосування лікарських засобів, що не відповідають вимогам законодавства Протягом року Управління якості лікарських засобів
5.8 Підготовка відповідно до визначених чинним законодавством процедур, за наявності обґрунтованих підстав, проектів рішень про поновлення обігу серій лікарських засобів, щодо яких були встановлені заходи тимчасової заборони Протягом року Управління якості лікарських засобів
5.9 Організація роботи територіальних органів Держлікслужби по виявленню, вилученню та запобіганню обігу в Україні фальсифікованих, неякісних та незареєстрованих лікарських засобів Постійно Управління якості лікарських засобів
5.10 Розгляд та вдосконалення відповідних механізмів взаємодії з територіальними органами Держлікслужби, державними підприємствами, що належать до сфери управління Держлікслужби, та лабораторіями, уповноваженими Держлікслужбою на проведення лабораторного контролю якості лікарських засобів Протягом року Управління якості лікарських засобів
5.11 Участь, у разі залучення, в інспектуваннях суб’єктів господарювання, відбір зразків лікарських засобів для лабораторного аналізу їх якості. Участь у складанні протоколів про адміністративні правопорушення та організація розгляду відповідних справ у передбачених законодавством випадках. Передача матеріалів перевірок, що містять ознаки кримінального правопорушення, органам досудового розслідування Протягом року Управління якості лікарських засобів
5.12 Участь у міжнародному співробітництві у сфері державного контролю якості лікарських засобів, відповідна участь у координації виконання міжнародних зобов’язань у даній сфері. Взаємодія з іноземними регуляторними органами та міжнародними організаціями з питань якості лікарських засобів (ЕМА, ВООЗ, РІС/S тощо) Протягом року Управління якості лікарських засобів
5.13 Систематизація та узагальнення інформаційної бази щодо: — методів контролю якості, інструкцій для медичного застосування, оригінал-макетів пакувань зареєстрованих в Україні лікарських засобів; — неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів, обіг яких було заборонено відповідними рішеннями (розпорядженнями) Держлікслужби Протягом року Управління якості лікарських засобів
5.14 Взаємодія з органами ДФС, СБУ та Нацполіцією України з питань недопущення в обігу фальсифікованих, неякісних, незареєстрованих та ввезених з порушенням митних правил лікарських засобів Постійно Управління якості лікарських засобів
5.15 Обмін інформацією з правоохоронними органами (органами дізнання, попереднього слідства), іншими заінтересованими державними установами та організаціями щодо виявлених порушень, які містять ознаки кримінального злочину Протягом року Управління якості лікарських засобів
6. ЗАХОДИ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ПРЕКУРСОРІВ І ПРОТИДІЇ ЇХ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ
6.1 Здійснення діяльності з видачі ліцензій, переоформлення ліцензій, анулювання ліцензій згідно з Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до Таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 282. Постійно Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
6.2 Здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов ліцензіатами згідно з Планом заходів державного нагляду (контролю) Держлікслужби на 2018 рік, Планом комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2018 рік та шляхом реалізації відповідних позапланових заходів (згідно Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності») Постійно Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
6.3 Здійснення діяльності з видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Постійно Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
6.4 Надання роз’яснень щодо наявності або відсутності підконтрольних речовин у продукції, що ввозиться на територію України чи вивозиться з території України Постійно Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
6.5 Здійснення та координація роботи із забезпечення протидії у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Постійно Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
6.6 Моніторинг ситуації, пов’язаної з:- вживанням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не за медичним призначенням;- заходами, спрямованими на зниження рівня немедичного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;- появою нових речовин, що мають психоактивну дію, та є предметом вживання не за медичним призначенням;- законним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Постійно Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
6.7 Вивчення, узагальнення та аналіз інформації щодо появи та поширення в незаконному обігу нових речовин, що мають психоактивну дію Постійно Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
6.8 Вивчення та узагальнення вітчизняного та міжнародного досвіду контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Постійно Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
6.9 Аналіз практики правового регулювання відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, та розробка пропозиції щодо вдосконалення правового поля у цих питаннях Постійно Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
6.10 Моніторинг наркотичної ситуації в Україні шляхом збору, обробки та аналізу аналітичної, епідеміологічної, статистичної та іншої інформації щодо наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, отриманої від державних та неурядових організацій, про масштаби розповсюдження вживання наркотиків, оцінки соціально-економічних наслідків від їх вживання тощо Постійно Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
6.11 Підготовка та надання пропозицій стосовно плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року Постійно Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
6.12 Забезпечення участі на постійній основі Держлікслужби у заходах міжнародного характеру у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу, які проводяться Групою Помпіду Ради Європи та іншими міжнародними організаціями Постійно Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
6.13 Інформування Міжнародного Комітету ООН з контролю за наркотиками про стан наркоситуації в Україні та динаміку її змін. Підготовка та спрямування до Міжнародного Комітету ООН з контролю за наркотиками статистичних даних стосовно імпорту та експорту речовин, включених до Списку ІІ Конвенції щодо психотропних речовин 1971 року (форма А/Р), а також таблиці оцінок річних національних медичних та наукових потреб у речовинах, включених до Списків ІІ, ІІІ та IV Конвенції 1971 року (форма В/Р). Постійно Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
6.14 Реєстрація, узагальнення та аналіз квартальних і річних звітів ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з обігу підконтрольних речовин. Постійно Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
6.15 Визначення методу знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів за заявами суб’єктів господарювання Постійно Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
6.16 Здійснення контролю за виконанням ліцензіатами розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, виявлених при проведенні планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) Постійно Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
6.17 Участь у відборі зразків рослин роду коноплі, рослин виду мак снодійний ІІІ квартал Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
6.18 Надання роз’яснень правоохоронним органам, органам державної влади та місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання, фізичним особам з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Постійно Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу
7. ЗАХОДИ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ЗМІ
7.1 Організація та координація роботи з питань взаємодії керівництва Держлікслужби з Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Верховною Радою України, органами виконавчої влади, керівництвом місцевих державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування Постійно Відділ взаємодії з органами державної влади та ЗМІ
7.2 Здійснення організаційного забезпечення діяльності Голови Держлікслужби Постійно Відділ взаємодії з органами державної влади та ЗМІ
7.3 Організація проведення нарад під головуванням Голови та заступників Голови Держлікслужби, робочих зустрічей, робочих візитів Голови та заступників Голови Держлікслужби Постійно Відділ взаємодії з органами державної влади та ЗМІ
7.4 Контроль виконання доручень Голови та заступників Голови Держлікслужби Постійно Відділ взаємодії з органами державної влади та ЗМІ
7.5 Організація проведення особистого прийому громадян Головою та заступниками Голови Держлікслужби Постійно Відділ взаємодії з органами державної влади та ЗМІ
7.6 Висвітлення діяльності Держлікслужби шляхом публікаціїінформаційних повідомлень, статей, інтерв’ю представників відомства на офіційному сайті Держлікслужби, оперативне поширення офіційної інформації про діяльність Держлікслужби в друковані та інтернет-видання, на телебачення та радіо, забезпечення оперативного реагування на запити ЗМІ Постійно Відділ взаємодії з органами державної влади та ЗМІ

Керівники структурних підрозділів Держлікслужби

7.7 Здійснення моніторингу та аналізу інформації, що оприлюднюється у ЗМІ, щодо діяльності Держлікслужби та ситуації у фармацевтичній галузі в цілому Постійно Відділ взаємодії з органами державної влади та ЗМІ
8. ЗАХОДИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЯКОСТІ ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
8.1 Підтримання функціонування системи управління якістю Держлікслужби відповідно до чинного законодавства України в галузі охорони здоров’я, вимог ISO 9001 та з врахуванням рекомендацій PIC/S, зокрема вимог документу PI 002-3 «Рекомендації PIC/S щодо вимог до системи управління якістю фармацевтичних інспекторатів», ВООЗ TRS 902, Annex 8 «Вимоги до систем якості національних GMP інспекторатів» Постійно Уповноважена особа з якості

Сектор управління системою якості та внутрішнього аудиту

8.2 Координація робіт з питань функціонування системи управління якістю та зв’язок з питань якості між структурними підрозділами Держлікслужби, територіальними органами Держлікслужби та державними підприємствами, що перебувають у сфері її управління. Організація та контроль робіт щодо адаптування та/або розробки документів системи управління якістю Держлікслужби за для використання в роботі територіальними органами Держлікслужби та державними підприємствами, що перебувають у сфері її управління Постійно Уповноважена особа з якості

Сектор управління системою якості та внутрішнього аудиту

8.3 Проведення внутрішніх аудитів Держлікслужби, територіальних органів Держлікслужби та державних підприємств, що перебувають у сфері її управління Протягом року Уповноважена особа з якості

Сектор управління системою якості та внутрішнього аудиту

9. ЗАХОДИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
9.1 Здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією положень Закону України «Про державну службу» Постійно Відділ управління персоналом
9.2 Здійснення заходів щодо виконання Закону України «Про очищення влади» та постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» Постійно Відділ управління персоналом
9.3 Забезпечення заходів щодо виконання Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 Постійно Відділ управління персоналом
9.4 Проведення заходів щодо організації конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в Держлікслужбі та керівників підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби Постійно Відділ управління персоналом
9.5 Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби (відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», та Загальних правил етичної поведінки державних службовців) Постійно Відділ управління персоналом
9.6 Здійснення заходів щодо виконання Типового Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640 Протягом року Відділ управління персоналом
9.7 Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення роботи кадрових служб територіальних органів Держлікслужби Постійно Відділ управління персоналом
9.8 Планування та організація заходів з питань навчання, підвищення кваліфікації працівників Держлікслужби Протягом року Відділ управління персоналом
9.9 Забезпечення діяльності Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ Протягом року Відділ управління персоналом

Керівники структурних підрозділів Держлікслужби

Комісійно

10. ЗАХОДИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ
10.1 Здійснення адміністративно-господарської діяльності в Держлікслужбі Постійно Відділ управління ресурсами
10.2 Забезпечення належного утримання адміністративних будівель Держлікслужби Постійно Відділ управління ресурсами
10.3 Організація та здійснення матеріально-технічного забезпечення працівників Держлікслужби Протягом року Відділ управління ресурсами
10.4 Організація та здійснення заходів з охорони праці, цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, контроль їх дотримання працівниками Держлікслужби Постійно Відділ управління ресурсами
11. ЗАХОДИ З ПИТАНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПЛАНУВАННЯ
11.1 Участь у розробці пропозицій до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та підготовці бюджетних запитів до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» При надходженні запитів від МОЗ та Мінфіну України Відділ бухгалтерського обліку та планування
11.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності державних підприємств, які знаходяться у сфері управління Держлікслужби щокварталу Відділ бухгалтерського обліку та планування
11.3 Складання зведеної фінансової звітності бюджетних установ щокварталу Відділ бухгалтерського обліку та планування
11.4 Складання зведеної фінансової звітності державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби щокварталу Відділ бухгалтерського обліку та планування
11.5 Складання зведеного звіту про виконання фінансових планів підпорядкованих підприємств щокварталу Відділ бухгалтерського обліку та планування
12. ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
12.1 Участь у опрацюванні та аналізі матеріалів, що надходять за результатами перевірок правоохоронних та контролюючих органів, а також претензійно-позовної роботи Постійно Відділ правового забезпечення
12.2 Представництво та захист інтересів Держлікслужби у судах загальної юрисдикції Постійно Відділ правового забезпечення
12.3 Забезпечення ведення реєстру судових справ Держлікслужби Постійно Відділ правового забезпечення
12.4 Здійснення експертизи проектів господарських договорів для забезпечення їх відповідності законодавству України Постійно Відділ правового забезпечення
12.5 Подання Міністерству юстиції України інформації про стан організації правової роботи в Держлікслужбі До 10 січня/липня Відділ правового забезпечення
12.6 Надання Міністерству юстиції України переліків прийнятих Держлікслужбою актів Щомісячно Відділ правового забезпечення
12.7 Супровід, підтримка та перевірка правової роботи у територіальних органах Держлікслужби, на підприємствах, які належать до сфери управління Держлікслужби, у т.ч. організація виїзних навчань, аудитів їх юридичних підрозділів Відповідно до графіку Відділ правового забезпечення
13. ЗАХОДИ З ПИТАНЬ АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ ДАНИХ
13.1 Розробка стандартний операційних процедур, щодо:- порядку управління інформаційно-аналітичними системами, які використовуються в діяльності Держлікслужби;- порядку експлуатації системи електронного документообігу «Мегаполіс. Документообіг»;- порядку експлуатації програмного забезпечення Єдина автоматизована інформаційна система «Лабораторний комплекс контролю якості лікарських засобів і медичної продукції» I квартал Сектор адміністрування баз даних

Відділ загально-адміністративної роботи

13.2 Опрацювання вимог від структурних підрозділів щодо необхідних змін до програмного забезпечення, яке використовується у Держлікслужбі, з подальшим оформленням в технічне завдання Постійно Сектор адміністрування баз даних

Керівники структурних підрозділів

13.3 Розробка довідкової інформації щодо:- логічного та фізичного плану локальної обчислювальної мережі Держлікслужби;- розподілу IP адрес;- порядку зберігання та внесення змін до конфігурації серверів, комутаторів та маршрутизаторів I півріччя Сектор адміністрування баз даних
13.4 Здійснити перехід з існуючого програмного забезпечення на інше аналогічне, враховуючи застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб передбачених рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 уведеним в дію Указом Президента України від 15.05.2017 № 133/2017 I півріччя Сектор адміністрування баз даних

Керівники структурних підрозділів

13.5 Модернізація офіційного веб-сайту Держлікслужби Постійно Сектор адміністрування баз данихКерівники структурних підрозділів
13.6 Реалізація пілотного проекту з відстеження в обігу лікарських засобів — від виробника до кінцевого споживача Постійно Сектор адміністрування баз даних

Керівники структурних підрозділів Держлікслужби

14. ЗАХОДИ З ПИТАНЬ КОМУНІКАЦІЙ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
14.1 Здійснення заходів з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства Постійно Відділ комунікацій та міжнародних відносин

Керівники структурних підрозділів Держлікслужби

14.2 Забезпечення заходів щодо співпраці з консультативно- дорадчим органом Держлікслужби — Громадською Радою — та висвітлення її діяльності на офіційному сайті Держлікслужби І півріччя Відділ комунікацій та міжнародних відносин

Керівники структурних підрозділів Держлікслужби

14.3 Підготовка пропозицій щодо врегулювання питань створення, розвитку та використання інформаційних систем та електронних ресурсів на основі використання новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій Постійно Відділ комунікацій та міжнародних відносин

Керівники структурних підрозділів Держлікслужби

14.4 Затвердження орієнтовного Плану проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік До 30 грудня Відділ комунікацій та міжнародних відносин

Керівники структурних підрозділів Держлікслужби

14.5 Забезпечення комунікацій між Держлікслужбою та інститутами громадянського суспільства Постійно Відділ комунікацій та міжнародних відносин

Керівники структурних підрозділів Держлікслужби

14.6 Забезпечення належного виконання зобов’язань в рамках членства міжнародної Системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (Pharmaceutical inspection cooperation scheme (РIC/S) Постійно Уповноважена особа з якості

Відділ комунікацій та міжнародних відносин

Відділ бухгалтерського обліку та планування

14.7 Забезпечення оперативного опублікування інформації про здійснення заходів міжнародного характеру Постійно Відділ комунікацій та міжнародних відносин
14.8 Забезпечення доступу громадськості та ЗМІ до актуальної інформації з питань імплементації Угоди про асоціацію шляхом запровадження, ведення, та систематичного оновлення відповідних розділів на офіційному сайті Держлікслужби Постійно Відділ комунікацій та міжнародних відносин
14.9 Забезпечення виконання домовленостей, передбачених Меморандумом про взаєморозуміння, підписаного між Міністерством охорони здоров’я Республіки Білорусь та Держлікслужбою Постійно Відділ комунікацій та міжнародних відносин
14.10 Забезпечення виконання домовленостей, передбачених Меморандумом про взаєморозуміння, підписаного між Держлікслужбою та Міністерством хімікатів і добрив, Уряду Індії Постійно Відділ комунікацій та міжнародних відносин
14.11 Забезпечення виконання домовленостей, передбачених Меморандумом про взаєморозуміння щодо співробітництва між Національним агентством санітарного нагляду Федеративної Республіки Бразилія — ANVISA та Держлікслужбою Постійно Відділ комунікацій та міжнародних відносин
14.12 Забезпечення виконання домовленостей, передбачених меморандумом про взаєморозуміння між Держлікслужбою та Державною службою з харчових продуктів та лікарських засобів Китайської Народної Республіки Постійно Відділ комунікацій та міжнародних відносин
14.13 Співпраця в рамках положень статей Меморандуму про взаєморозуміння між Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Національною агенцією з контролю якості лікарських засобів та продуктів харчування Республіки Індонезія про співробітництво у фармацевтичній сфері Постійно Відділ комунікацій та міжнародних відносин
14.14 Розвиток співробітництва в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Юридичною особою публічного права Агентством державного регулювання медичної діяльності Міністерства праці, охорони здоров’я та соціального захисту Грузії та Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у сфері контролю за якістю лікарських засобів Постійно Відділ комунікацій та міжнародних відносин
14.15 Залучення технічної допомоги Європейського Союзу у рамках інструмента TAIEX з метою наближення та імплементації національного законодавства у фармацевтичній галузі до законодавства ЄС Постійно Відділ комунікацій та міжнародних відносин

Керівники структурних підрозділів Держлікслужби

14.16 Участь у розробці, підготовці до укладення міжнародних нормативно-правових актів, аналіз стану їх виконання та надання відповідних пропозицій Постійно Керівники структурних підрозділів

Відділ комунікацій та міжнародних відносин

14.17 Координація двостороннього та багатостороннього співробітництва у сфері фармації в рамках роботи двосторонніх комісій із питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва Постійно Керівники структурних підрозділів

Відділ комунікацій та міжнародних відносин

14.18 Участь у забезпеченні виконання зобов’язань, що випливають із членства України у таких міжнародних організаціях: Міжнародній системі співробітництва фармацевтичних інспекцій; Європейській комісії з фармакопеї, Комісії з наркотичних засобів, Міжнародному комітеті з контролю над наркотикам, Міжнародній конференції протидії наркотикам Постійно Відділ комунікацій та міжнародних відносин

Керівники структурних підрозділів Держлікслужби

14.19 Координація заходів з питань європейської інтеграції та міжнародних зв’язків з основних напрямів діяльності Держлікслужби Постійно Відділ комунікацій та міжнародних відносин

Керівники структурних підрозділів Держлікслужби

14.20 Забезпечення протокольного супроводу та належного оформлення службових контактів під час візитів представників іноземних країн до Держлікслужби Постійно Відділ комунікацій та міжнародних відносин
14.21 Участь у підготовці та оформленні службових відряджень за кордон працівників Держлікслужби Постійно Відділ комунікацій та міжнародних відносин
14.22 Підготовка проекту Плану роботи Держлікслужби на 2019 рік.Організація підготовки річних планів роботи на 2019 рік територіальними органами Держлікслужби.Підготовка узагальненого звіту про виконання Плану роботи Держлікслужби на 2017 рік.Узагальнення річних звітів територіальних органів Держлікслужби про виконання ними планів роботи територіальних органів на 2017 рік До 25 грудня 2018До 25 грудня 2018До 15 січня 2018До 15 січня 2018 Керівництво Держлікслужби

Відділ комунікацій та міжнародних відносин

Керівники структурних підрозділів Держлікслужби

Територіальні органи Держлікслужби

15. ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАГАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ РОБОТИ, КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
15.1 Забезпечення організації діловодства апарату Держлікслужби:- попередній розгляд кореспонденції;- реєстрація та відправка кореспонденції;- оперативне проходження, облік, зберігання документів;- реєстрація наказів з основної діяльності та адміністративно-господарських питань Протягом року Відділ загально-адміністративної роботи
15.2 Забезпечення організації ведення діловодства із звернень громадян у Держлікслужбі Протягом року Відділ загально-адміністративної роботи
15.3 Забезпечення організації ведення діловодства відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» Протягом року Відділ загально-адміністративної роботи
15.4 Забезпечення організації ведення діловодства з грифом «Для службового користування» Протягом року Відділ загально-адміністративної роботи
15.5 Удосконалення нормативної бази Держлікслужби з питань організації діловодства Протягом року Відділ загально-адміністративної роботи
15.6 Ведення обліку та здійснення контролю за дотриманням строків, установлених для виконання актів законодавства, актів Президента України, доручень Прем’єр-міністра України, рішень та доручень Кабінету Міністрів України, запитів та звернень народних депутатів України, доручень Міністра охорони здоров’я України, інших документів Постійно Відділ загально-адміністративної роботи
15.7 Проведення упереджувального моніторингу стану виконання запитів та звернень народних депутатів України, контрольних завдань, визначених у актах законодавства, актах Президента України, дорученнях Прем’єр-міністра України, рішеннях та дорученнях Кабінету Міністрів України Щотижнево Відділ загально-адміністративної роботи
15.8 Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо стану виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Держлікслужбі Щотижнево/Щомісячно Відділ загально-адміністративної роботи
15.9 Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо стану розгляду звернень громадян у Держлікслужбі Щоквартально Відділ загально-адміністративної роботи
15.10 Підготовка аналітичних та інформаційних матеріалів, щоквартальних та річних звітів для керівництва про хід виконання запитів та звернень народних депутатів України та контрольних завдань, визначених у актах законодавства, актах Президента України, дорученнях Прем’єр-міністра України, рішеннях та дорученнях Кабінету Міністрів України, дорученнях Міністра охорони здоров’я України, інших документах Щоквартально, щорічно Відділ загально-адміністративної роботи
15.11 Проведення перевірки стану ведення діловодства у структурних підрозділах апарату Держлікслужби ІІІ квартал Відділ загально-адміністративної роботи

Керівники структурних підрозділів Держлікслужби

15.12 Проведення апаратної наради «Про стан організації загально- адміністративної роботи у Держлікслужбі протягом 2017 року та I кварталу 2018 р» II квартал Відділ загально-адміністративної роботи

Керівники структурних підрозділів Держлікслужби

15.13 Організація упорядкування документів Держлікслужби постійного зберігання Протягом року Відділ загально-адміністративної роботи

Керівники структурних підрозділів Держлікслужби

15.14 Надання методичної допомоги територіальним органам, підприємствам сфери управління Держлікслужби з питань організації діловодства Протягом року Відділ загально-адміністративної роботи
16. ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ
16.1 Розроблення Антикорупційної програми Держлікслужби До 01 березня 2018 Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
16.2 Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції на 2019 рік До 30 грудня 2018 Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
16.3 Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції на 2017 рік До 15 березня 2018 Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
16.4 Організація та участь в роботі комісії Держлікслужби з оцінки корупційних ризиків Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
16.5 Проведення навчальних семінарів, відео-конференцій з працівниками Держлікслужби, територіальних органів щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції» Протягом року (відповідно до плану навчань) Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
16.6 Проведення тренінгів з працівниками Держлікслужби, територіальних органів щодо роз’яснення порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (електронних декларацій) та з інших питань фінансового контролю До 01 березня 2018 Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
16.7 Надання індивідуальних консультацій працівникам Держлікслужби, територіальних органів щодо положень антикорупційного законодавства Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
16.8 Надання методичних рекомендацій уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держлікслужби Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
16.9 Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного сайту Держлікслужби Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
16.10 Участь у експертизі проектів нормативних документів, нормативно-правових актів, що розробляються Держлікслужбою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
16.11 Участь у роботі Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ Постійно Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
16.12 Участь у засіданнях комісії з державних закупівель Держлікслужби з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
16.13 Перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування в встановленому законодавством порядку В день подання декларацій Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
16.14 Участь у внутрішньому аудиті Держлікслужби в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
16.15 Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Держлікслужби Постійно Посадові особи ДержлікслужбиГоловний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
16.16 Письмове повідомлення Голови Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
16.17 Участь у службових розслідуваннях згідно порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, за рішенням Голови Держлікслужби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції) Протягом року Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
16.18 Ведення обліку працівників Держлікслужби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Подання цих даних до відповідних органів Постійно Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
16.19 Контроль за виконанням антикорупційного законодавства територіальними органами Держлікслужби Постійно Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
16.20 Участь у перевірках суб’єктів господарювання За необхідності Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
16.21 Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції Постійно Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
17. ЗАХОДИ З МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
17.1 Підготовка плану роботи з мобілізаційної підготовки на 2019 рік До 25 грудня 2018 Головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки
17.2 Заповнення, звірка та внесення змін до особових карток працівників Держлікслужби («Особова карта державного службовця», затверджена наказом Нацдержслужби від 05.08.2016 № 156, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.08.2016 за №1200/29330 (далі — Особова картка) Протягом року Головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки
17.3 Направлення «Донесення про зміну облікових даних» до військкоматів за місцем проживання, при прийомі і звільненні з роботи працівників Держлікслужби Протягом року Головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки

Відділ управління персоналом

17.4 Перевірка у військовозобов’язаних військово-облікових документів (у військовозобов’язаних військових квитків або тимчасових посвідчень, виданих замість військових квитків) і встановлення їх перебування на військовому обліку за місцем проживання Протягом року (за потреби) Головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки

Відділ управління персоналом

17.5 Оповіщення військовозобов’язаних на вимогу військових комісаріатів, забезпечення своєчасної явки працівників Держлікслужби за цими викликами комісаріату За наявності відповідного розпорядження з військового Головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки

Відділ управління персоналом

17.6 Взаємодія та обмін інформацією з військовими комісаріатами та іншими заінтересованими державними органами та установами Протягом року Головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки

Відділ управління персоналом

17.7 Контроль за виконанням Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та здійсненням заходів мобілізаційної підготовки, внесення відповідних даних до «Журналу перевірок стану обліку військовозобов’язаних», підготовка відповідних інформаційних матеріалів для працівників Держлікслужби Постійно Головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки
17.8 Участь у «бронюванні» військовозобов’язаних з числа працівників Держлікслужби на період мобілізації та воєнний час, надання звітності відповідним органам державної влади Протягом року (за необхідності) Керівництво ДержлікслужбиГоловний спеціаліст з мобілізаційної підготовки

Відділ управління персоналом

Керівники структурних підрозділів

17.9 Складання звітів по ф. 6, 6-б, звірка з військовими комісаріатами, передача відповідним установам II півріччя Головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки
17.10 Співпраця з МОЗ України, районною адміністрацією Святошинського району м. Києва, районними військовими комісаріатами та іншими заінтересованими державними органами і установами з питань мобілізаційної підготовки Постійно Головний спеціаліст з мобілізаційної підготовки

Голова ДержлікслужбиН.Я. Гудзь

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас: