Проект наказу «Про затвердження уніфікованих вимог для проведення процедур публічних закупівель фармацевтичної продукції»

02 Березня 2018 10:59 Поділитися

ПРОЕКТ
розроблено
Об’єднанням організацій роботодавців медичної
та мікробіологічної промисловості України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
від ______ 2018 р. №
Київ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ УНІФІКОВАНИХ ВИМОГ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Відповідно до пункту 11 частини 1 статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», з метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення публічних закупівель фармацевтичної продукції

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковані вимоги для проведення процедур публічних закупівель фармацевтичної продукції, що додаються.

2. Юридичному департаменту Мінекономрозвитку забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України

3. Департаменту регулювання публічних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на відповідних заступників Міністрів.

Перший віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економічного розвитку і торгівлі УкраїниС.І. Кубів

В.о. Міністерства охорони здоров’я УкраїниУ.Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерства охорони здоров’я України

УНІФІКОВАНІ ВИМОГИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІ

I. Загальні положення

1. Ці уніфіковані вимоги визначають вичерпний перелік кваліфікаційних вимог, які Замовник має право вимагати від учасників, а саме, документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон).

2. Терміни «замовник», «учасник процедури закупівлі (учасник)», «товари», «роботи», «послуги», «частина предмета закупівлі (лот)» уживаються у значеннях, наведених у Законі.

3. Застосування цих вимог поширюється на операції із закупівлі готових лікарських засобів у сфері публічних закупівель через електронну систему закупівель «PROZORRO».

Визначені Замовником згідно з цими вимогами кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначаються в тендерній документації та вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування переговорної процедури закупівлі).

Замовник не має права встановлювати кваліфікаційні критерії та вимагати перелік документів, не визначені даними Уніфікованими вимогами.

4. Документи, що не передбачені даними уніфікованими вимогами для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції та не вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування переговорної процедури закупівлі).

Відсутність документів, що не передбачені для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.

ТИПОВА ФОРМА ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРОЦЕДУРИ ПУБЛІЧНОЇ ЗАКУПІВЛІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

I. Загальні положення
1. Терміни, які вживаються в тендерній документації Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та інших нормативно-правових актах, що регулюють відповідні правовідносини
2. Інформація про замовника торгів
2.1. повне найменування
2.2. місцезнаходження
2.3. посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками
3. Процедура закупівлі Відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі
4.1. Найменування Назва предмета закупівлі
4.2. опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції Закупівля за лотами. Один лот — один препарат одного дозування
4.3. Місце, кількість, обсяг поставки товару Кількість поставки указано у Додатку 3 до цієї тендерної документації.
4.4. Строк поставки товару До 31 грудня бюджетного року. Початковий термін постачання визначатиметься у відповідності до дати укладення договору про закупівлю.
5. Недискримінація учасників Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції Валютою тендерної пропозиції є гривня.Розрахунки за товар здійснюватимуться у національній валюті України згідно з умовами Договору.
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції Тендерні пропозиції, підготовлені учасниками викладаються українською мовою. Крім того, у тендерній пропозиції учасниками, можуть бути надані документи складені іншою мовою, при цьому до них додаються завірені переклади на українську мову бюро перекладів та/або з наданням перекладу українською мовою з нотаріальним засвідченням підпису перекладача, якщо інше не передбачено цією тендерною документацією. Визначальним є текст, викладений українською мовою.
Технічна документація, а також документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, гарантійні листи виробника, які викладені в оригіналі російською мовою, не потребують перекладу українською мовою.
II. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації
1. Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до Закону.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів.
Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної документації, до яких вносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації.
У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менш як на сім днів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
У разі якщо учасник не звертався за роз’ясненнями та/або щодо внесення змін до умов тендерної документації, не оскаржував умови тендерної документації застосовується принцип мовчазної згоди з умовами тендерної документації відповідно до якого він має виконати вимоги цієї документації.
III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції
1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції 1.1. На електронні торги учасник повинен надати документи в електронному вигляді (скановані файли PDF).
Учасник, в порядку передбаченому для процедури електронних закупівель, забезпечує наявність документів, передбачених цією документацією. У разі недотримання даної вимоги, Замовник дискваліфіковує пропозицію учасника.
Учасник відразу у сканованому вигляді завантажує на електронному торгівельному майданчику, який приєднаний до системи електронних закупівель PROZORRO, наступні документи:
– перелік документів, які вимагаються на підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» та повноважень представника або уповноваженої особи учасника, встановленого у Додатку 2;
– документи, які підтверджують технічним вимогам до лікарських засобів, що є предметом закупівлі відповідно до Додатку 3 тендерної документації;
– забезпечення тендерної пропозиції- інші документами, подання яких передбачено цією тендерною документацією та Додатками до неї.
1.2. Документи учасника повинні бути завантажені у вигляді сканованих файлів PDF (Portable Document Format).
Всі визначені цією тендерною документацією документи, що подаються у складі тендерної пропозиції учасника та видані йому в оригіналі, завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді сканованої копії з оригіналу документу. Документи, видані учаснику у вигляді копії, надаються учасником у вигляді сканованої копії з копії такого документу, засвідченого підписом та печаткою (у разі наявності) учасника.
Документи, що складаються учасником (оригінали) на виконання вимог цієї тендерної документації, повинні бути оформлені належним чином на бланку учасника (за наявності) за підписом та печаткою учасника (окрім випадків, якщо суб’єкт господарювання здійснює діяльність без печатки).
Допускається об’єднання документів учасника у вигляді сканованих файлів в архів(-ви) файлів.
1.3. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію.
Перевірка відповідності пропозиції учасників вимогам цієї тендерної документації на етапі кваліфікації учасників здійснюється замовником за документами, які надані учасником у сканованому вигляді на електронному торгівельному майданчику, який приєднаний до системи електронних закупівель.
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, або факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого Учасника.
2. Забезпечення тендерної пропозиції Тендерна пропозиція супроводжується документом що підтверджує внесення забезпечення тендерної пропозиції (електронна банківська гарантія під час розміщення документів в електронному варіанті, з накладанням електронного підпису банківської установи, що видала гарантію). Учасник надає замовнику забезпечення у вигляді гарантії, виданої банком, яка повинна супроводжуватися копією документу, що підтверджує повноваження особи, яка підписала гарантію, та копією дозвільного документу на здійснення операцій з надання банківських гарантій, який видано установі, що видала гарантію, завіреними печаткою цієї установи та підписом уповноваженої особи установи.
Сума забезпечення становить ____________грн. (_____________ гривень нуль копійок)
Строк дії забезпечення тендерної пропозиції — не менше 140 днів з кінцевої дати подання тендерних пропозицій встановленої у цій тендерній документації. Перебіг строку починається з наступного дня, що слідує за днем який визначений як кінцева дата подання тендерних пропозицій у цій тендерній документації.
Гарантія має бути безумовною (повинна свідчити про безумовний обов’язок банку сплатити на користь замовника суму забезпечення тендерної пропозиції при виникненні обставин, вказаних у пункті 3 Розділу III цієї тендерної документації) та не може бути відкликана протягом строку її дії.
Гарантія повинна відповідати вимогам Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого Постановою правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах» за № 639 від 15.12.2004.
Платіжні реквізити бенефіціара:
3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі:
відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними;непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;
ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;
ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.
Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п’яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі:
закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації;
укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем тендеру;
відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;
закінчення процедури закупівлі в разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції.
Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету. Усі витрати на внесення забезпечення пропозиції торгів, здійснюються за рахунок коштів учасника.
4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 140 днів з кінцевої дати подання тендерних пропозицій. Перебіг строку починається с наступного дня, що слідує за днем, що визначеним як кінцева дата подання тендерних пропозицій, у цій тендерній документації.
Учасник має право:
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції.
5. Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону Кваліфікаційні критерії та спосіб підтвердження відповідності учасників таким критеріям вказані у Додатку 2 до цієї тендерної документації.
Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника, у разі якщо:
1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;
2) відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
3) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення;
4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);
5) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
6) службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) тендерного комітету, уповноваженою особою (особами) замовника;
8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;
9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»;
10) юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень.
Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника у разі, якщо учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).
Спосіб документального підтвердження відсутності підстав відмови в участі вказаний у Додатку 5 цієї тендерної документації.
6. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим цією тендерною документацією у Додатку № 3.
7. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій
ІV. Подання та розкриття тендерної пропозиції
1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції Кінцевий строк подання тендерних пропозицій __ ______ 2018 року
2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції Дата та час проведення електронного аукціону: визначаються електронною системою автоматично.
V. Оцінка тендерних пропозицій
1. Перелік критеріїв оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель шляхом застосування електронного аукціону. Проводиться оцінка лише тих тендерних пропозицій, що не були відхилені замовником згідно вимог цієї тендерної документації при перевірці кваліфікації учасників після розкриття їх тендерних пропозицій. Критерієм оцінки є ціна.
Найбільш економічною вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ).
2. Відхилення тендерних пропозицій Замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо:
1) учасник:
не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону;
не надав забезпечення тендерної пропозиції;
не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону.
2) переможець:відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;
не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;
3) наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 Закону;
4) тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
Інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель.
VI. Результат торгів та укладання договору про закупівлю
1. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулись Замовник відміняє торги в разі:
відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;
порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про намір укласти договір, передбаченого Законом;
подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій;
допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій;
відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі:
якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;
скорочення видатків на здійснення закупівлі товару.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам електронною системою закупівель.
2. Строк укладання договору Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником у день визначення переможця, та протягом одного дня після прийняття такого рішення замовник оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір та надсилає його переможцю. Усім іншим учасникам електронною системою закупівель автоматично надсилається повідомлення із зазначенням найменування та місцезнаходження переможця торгів.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем торгів протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог цієї тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.
Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозволи або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.
8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої статті 36 Закону.
Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
3. Проект договору про закупівлю Проект договору подано у Додатку 4 до цієї тендерної документації
4. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю Предмет, строк дії договору, строк виконання, ціна за одиницю та вартість договору
5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю У разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог цієї тендерної документації або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, або ненадання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.
6. Забезпечення виконання договору про закупівлю Учасник-переможець не пізніше дати укладення договору про закупівлю надає забезпечення виконання такого договору у вигляді банківської гарантії у розмірі 5% (п’ять відсотків) від вартості договору.
Гарантія повинна відповідати вимогам Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого Постановою правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах» за № 639 від 15.12.2004.
Гарантія має бути безумовною та безвідкличною та містити наступні гарантійні випадки:
– поставка товару за договором від ___ № ____ з порушення загального строку поставки вказаного у договорі;
– поставка за договором від ___ № ____ всього обсягу товару або окремої партії товару з порушення умов щодо якості визначених у цьому договорі.
Строк дії гарантії повинен відповідати строку дії договору від _________ №_____ та повинен бути пролонгований на вимогу замовника, у разі пролонгації дії вказаного договору.
Всі витрати, пов’язані з підтвердженням надання забезпечення виконання договору про закупівлю покладаються на учасника-переможця.
Реквізити:
Забезпечення виконання договору вноситься учасником-переможцем не пізніше дати укладення договору про закупівлю.
Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 Закону «Про публічні закупівлі», а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.
VIІ. Інша інформація
1. Інформація про формальні (несуттєві помилки) Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме — технічні помилки та описки.
Технічні помилки та описки будуть сприйматися замовником, як формальна (несуттєва) помилка в разі, якщо така помилка при комплексному розгляді документів дозволяє встановити інформацію, яка відповідає дійсності.
До формальних (несуттєвих) помилок, зокрема відносяться:
– орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції (наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або інших технічних помилок);
– зазначення невірної назви документу, що підготовлений безпосередньо Учасником, у разі якщо зміст такого документу повністю відповідає вимогам цієї тендерної документації;
Віднесення помилки до формальної є правом, а не обов’язком замовника.
При цьому замовник гарантує дотримання всіх принципів, визначених статтею 3 Закону.
2. Додаткова інформація В усіх випадках, що не зазначені у цій тендерній документації, замовник керується Законом, а також іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють відповідні правовідносини.
У разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, не передбачених у господарській діяльності учасника, він надає довідку у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативно-правові акти, що підтверджують указаний факт.
Замовник не розглядає та не враховує документи (їх копії) подання яких не передбачено вимогами цієї тендерної документації.
Для учасників нерезидентів документи подання яких передбачено цією тендерною документацією, повинні бути надані відповідно до вимог, передбачених законодавством країни походження учасника з поданням (у довільній формі) опису у відповідних вимог (до кожного документу).
3. Інформація щодо вартості предмету закупівлі При формуванні ціни тендерної пропозиції учасники повинні враховувати вимоги законодавства, у тому числі Постанови Кабінету Міністрів України «Питання декларування зміни оптово- відпускних цін на лікарські засоби», Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм заяв про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 18.08.2014 № 574, Постанови Кабінету міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби».

ДОДАТОК 1

ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА

Найменування (повна назва) учасника _____________________________________________________________

Організаційно-правова форма __________________________________________________________________

Орган державної реєстрації _____________________________________________________________________

Номер і дата реєстрації _________________________________________________________________________

ЄДРПОУ _______________________________________________________________________________________

ІПН ____________________________________________________________________________________________

Адреса учасника:

Юридична ______________________________________________________________________________________

Фактична ______________________________________________________________________________________

Телефон/факс__________________________________________________________________________________

E-mail __________________________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я по батькові, посада і номер телефону для контактів керівника та бухгалтера учасника:_____________________________________________________________________________________________

Назва (-и) банку (-ів) ___________________________________________________________________________

Адреса (-и) банку (ів) ____________________________________________________________________________

Телефон/факс банку (-ів) ______________________________________________________________________

Номер рахунку (ів)_______________________________________________________________________________

Код банку_______________________________________________________________________________________

Дані про осіб, які мають право підпису:

1. Посада ______________________________ П.І.Б._______________________

Число, місяць і рік народження _______________________________________

паспорт: серія _________ номер ______________ виданий _______________ р.

Ким виданий паспорт ________________________________________________

2. Посада ______________________________ П.І.Б. ________________________

Число, місяць і рік народження ________________________________________

паспорт: серія ___________ номер _____________ виданий ____ __________ р.

Ким виданий паспорт ________________________________________________

Примітки:
– учасник гарантує достовірність поданих відомостей та отримання їх щодо вищевказаних працівників відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних» з урахуванням їх згоди на обробку персональних даних.
– відомості, що надаються Учасником повинні містити всю вищенаведену інформацію.

Дата заповнення підпис

П.І.Б

ДОДАТОК 2

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ УЧАСНИКАМИ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЙОГО ВІДПОВІДНОСТІ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

1. Відомості про учасника (довідка складається за формою, наданою у Додатку 1 до цієї тендерної документації).

2. Копія розширеного Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, який датований не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі (витяг, який учасник отримує в кабінеті електронних сервісів на сайті Міністерства юстиції України на запит за всіма критеріями пошуку).

3. Копія Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія Витягу з реєстру платників податків на додану вартість (для платників ПДВ), свідоцтва платника єдиного податку (для платників єдиного податку).

4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для учасників — фізичних осіб).

5. Копія паспорту (для учасників — фізичних осіб).

6. Копії документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю: надається документ, підтверджуючий обрання/призначення керівника та право підпису відповідно до вимог за установчими документами підприємства-учасника (завірена учасником копія протоколу зборів засновників підприємства та наказу про призначення керівника) або особи (якщо така визначена учасником), яка має право підпису документів: довіреність (завірена учасником копія) або інший документ (завірена учасником копія) із зазначенням повноважень, ПІБ уповноваженої особи, зразку підпису, терміну дії та інше з наданням копії паспорту уповноваженої особи (якщо повноваження надаються у відповідності до паспортних даних) (для учасників — юридичних осіб).

7. Лист з інформацією про ознайомлення з проектам договору про закупівлю і погодженням його укласти на зазначених умовах, якщо тендерна пропозиція за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, а учасника переможцем.

8. Згоду (форма довільна) на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», щодо всіх осіб персональні данні яких надаються у складі тендерної пропозиції.

9. Документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у статті 17 Закону за формою наведеною у Додатку 5 до цієї тендерної документації.

10. Копія ліцензії на право займатися відповідною діяльністю.

Документи, що подаються переможцем торгів

Переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої статті 17 Закону.

1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів) (далі — Довідка) виданої уповноваженим органом дійсної на дату подання тендерної пропозиції.

2. Оригінал або нотаріально завірена копія документу (-ів) виданого уповноваженим органом, що фізичну особу, яка є учасником не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Документ повинен бути не більше місячної давнини відносно дати оприлюдненого на веб-порталі повідомлення про намір укласти договір.

3. Оригінал або нотаріально завірена копія документу (-ів) виданого уповноваженим органам про те, що, службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Документ повинен бути не більше місячної давнини відносно дати оприлюдненого на веб-порталі повідомлення про намір укласти договір.

Замовник не вимагає від учасника документів та інформації, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 частини першої статті 17 Закону, а також інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

У разі, якщо на момент оцінки приведені вище документи можна отримати з відкритих джерел (он-лайн реєстрів, тощо) на офіційних веб-порталах відповідних органів, переможець може надати витяг (роздруківку таких реєстрів, тощо), скріплений підписом уповноваженої особи учасника.

ДОДАТОК 3

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Предмет закупівлі повинен відповідати наступним технічним вимогам:

1. Препарати повинні бути зареєстровані в Україні; міжнародна назва, код АТХ, дозування, форма випуску препаратів повинні відповідати таким, що вказані в медико-технічних вимогах — надати копії реєстраційних посвідчень.

2. Упаковки лікарських засобів мають відповідати тим, що зареєстровані в Державному фармакологічному центрі МОЗ України, не повинні бути пошкоджені, розкриті, не укомплектовані чи недоукомплектовані.

3. Ціна на запропоновані препарати повинна бути внесена до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби відповідно до постанови КМУ від 02.07.2014 № 240 « Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби» та наказу МОЗ України від 18.08.2014 № 574 «Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2014 року за №1097/25874 — надати витяги із реєстру оптово-відпускних цін на препарати, що пропонуються.

4. Запропоновані препарати повинні бути поставлені в повному об’ємі, з залишковим терміном придатності не менше 70% на момент завезення його до місця поставки.

5. Запропонований товар має бути виготовлений на виробничому майданчику, що сертифікований GMP / підтверджено відповідність GMP Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Термін дії такого сертифікату має бути дійсним до моменту поставки препарату — надати Сертифікат відповідності вимогам GMP.

Опис предмету закупівлі

Лот № з/п Код системи АТХ Міжнародна назва лікарського засобу Форма випуску Доза лікарського засобу Одиниці виміру Кількість
1.

ДОДАТОК 4

проект

ДОГОВІР ПОСТАВКИ

____________________________________________________________________________________, що ______________________________________________________________________________ (надалі іменується ПОКУПЕЦЬ), в особі __________________________________, з однієї СТОРОНИ, та ______________________________________ (надалі іменується ПОСТАЧАЛЬНИК), з іншої сторони, разом надалі поіменовані як СТОРОНИ, а кожне окремо — СТОРОНА, уклали цей Договір (далі — Договір) про нижченаведене:

1. Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується поставити, а ПОКУПЕЦЬ прийняти та оплатити __________________ (надалі іменується «Товар») загальна кількість, асортимент, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру та загальна вартість якого визначені Сторонами у Специфікації (Додаток № 1 до Договору), що становить його невід’ємну частину.

1.2. Предмет закупівлі: _______________________.

1.3. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені ПОКУПЦЕМ, зокрема, залежно від фактичного обсягу видатків ПОКУПЦЯ.

2. Ціна Договору

2.1. Ціна Договору встановлюється в національній грошовій одиниці України — гривня (UAH (980).

2.2. Ціна цього Договору складається з загальної вартості всієї кількості Товару зазначеної в Специфікації.

2.3. Ціна цього Договору відповідно до Специфікації становить _______________грн., ПДВ __________грн., разом з ПДВ ___________грн.

2.4. Ціна цього Договору зменшується у разі зменшенні обсягу закупівлі Товару та/або у разі зменшення за взаємною згодою СТОРІН ціни за одиницю Товару.

2.5. Ціна цього Договору може бути переглянута, у зв’язку зі зміною курсу іноземної валюти, що призвела до зміни ціни Товару на ринку не менше ніж на 5% від загальної вартості Товару та за умови, що ПОСТАЧАЛЬНИК здійснив поставку Товару не менше ніж 35% від загального обсягу. ПОСТАЧАЛЬНИК повинен підтвердити наявність підстав для зміни ціни цього Договору шляхом надання довідки виданої уповноваженим органом.

3. Порядок та умови здійснення оплати

3.1. Розрахунки за наданий Товар проводяться ПОКУПЦЕМ в безготівковій формі, шляхом перерахунку коштів на рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА, вказаний у розділі 9 цього Договору не пізніше 60 банківських днів після підписання СТОРОНАМИ видаткової накладної та Акту приймання-передачі Товару (надалі Акт).

3.2. ПОКУПЕЦЬ розглядає та підписує видаткову накладну та Акт протягом 4-ох робочих днів з дня їх отримання. У разі наявності недоліків щодо оформлення документів вказаних у п. 3.1 цього Договору, ПОКУПЕЦЬ має право надати вмотивовану відмову у підписанні видаткової накладної та Акту та надати час на усунення недоліків.

4. Умови поставки

4.1. ПОСТАЧАЛЬНИК здійснює поставку Товару протягом ______ (загальний строк поставки всього об’єму Товару), у кількості, з характеристиками (якістю), з упакуванням, тощо, відповідно Специфікації до цього Договору, інших умов цього Договору, вимог ПОКУПЦЯ, на умовах DDP (згідно з Міжнародними Правилами Інкотермс 2010).

ПОСТАЧАЛЬНИК має право здійснити поставку Товару окремими партіями та/або всього об’єму Товару достроково за попередньою згодою ПОКУПЦЯ.

4.2. Місце поставки Товару _________________________

4.3. Товар:

4.3.1. Поставляється (передається) разом з документами, що підтверджують якість Товару.

4.3.2. Залишковий термін придатності не менше 70%.

4.3.3. Маркування повинні відповідати вимогам нормативних актів щодо такого Товару, даним виробника Товару, документам з якості щодо цього Товару (чинним на момент поставки (передачі)), іншим даним згідно з цим Договором.

4.4. ПОКУПЕЦЬ здійснює в установленому порядку перевірку Товару і за умови відповідності Товару умовам цього Договору — його приймання.

4.5. Датою поставки (передачі) Товару (партій) визнається дата підписання ПОКУПЦЕМ Акту. Право власності на Товар переходить до ПОКУПЦЯ з дати підписання ним Акту.

4.6. Приймання Товару за кількістю та якості здійснюється Сторонами відповідно до Інструкцій № П-6 від 15 червня 1965 р. та № П-7 від 25 квітня 1966 р., затверджених постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР, за винятком випадків, визначених цим Договором.

4.7. Акт передається ПОКУПЦЮ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ під час поставки (передачі) Товару (відповідної партії Товару); при цьому, в Акті зазначається номер та дата цього Договору, найменування, кількість, ціна Товару, що передається для приймання (партії Товару), номер, дата заявки, (Акт також повинен мати інші визначені реквізити первинних документів.

4.8. У разі невідповідності Товару умовам цього Договору та/або якщо ПОСТАЧАЛЬНИКОМ не передані одночасно з Товаром документи, що його стосуються, або такі документи неналежно оформлені, як-то: невідповідність заповнення, відсутність печатки, підписів тощо, то Акт не підписується, а подальше приймання Товару призупиняється, про що ПОКУПЦЕМ складається відповідний акт щодо виявлення недоліків та надається строк для їх усунення.

Якщо уповноважений представник ПОСТАЧАЛЬНИКА відмовиться від участі у оформленні акту про недоліки, або не матиме достатніх повноважень на підписання такого акту, або не прибуде на письмовий виклик ПОКУПЦЯ у визначений ним строк, ПОКУПЕЦЬ вправі скласти такий акт про недоліки одноособово та направити його ПОСТАЧАЛЬНИКУ для виконання вимоги щодо їх усунення.

В акті про недоліки зазначається перелік виявлених недоліків (невідповідність Товару умовам цього Договору, перелік відсутніх документів тощо), а також порядок заміни ПОСТАЧАЛЬНИКОМ (без додаткової оплати) Товару, що не відповідає вимогам цього Договору, та усунення ним інших недоліків.

4.9. Після усунення ПОСТАЧАЛЬНИКОМ недоліків СТОРОНИ підписують Акт відповідно до умов цього Договору.

4.10. Якщо недоліки не усунуті, то ПОКУПЕЦЬ після спливу строку, встановленого в акті про недоліки, вправі вжити заходів відповідно до чинного законодавства України, цього Договору, а саме вимагати сплати штрафних санкцій, відшкодування збитків.

5. Права та обов’язки сторін

5.1. СТОРОНИ мають права, а також виконують обов’язки, визначені чинним законодавством України/цим Договором, зокрема:

5.2. Права та обов’язки ПОКУПЦЯ:

5.2.1. Відмовитися від Товару/певної партії Товару у разі невідповідності Товару умовам цього Договору.

5.2.2. Контролювати хід виконання цього Договору.

5.2.3 Зменшувати обсяг закупівлі Товару/зменшення ціни Товару та зменшувати у зв’язку з цим ціну цього Договору (визначену у цьому Договорі суму).

5.2.4. Повернути ПОСТАЧАЛЬНИКУ документи, зазначені в цьому Договорі, та не здійснювати оплату в разі їх неналежного оформлення (невідповідність заповнення, відсутність печатки, підписів тощо).

5.2.5. Провести під час прийняття Товару дослідження якості Товару;

5.2.6. Зобов’язаний сплачувати за Товар, прийнятий згідно з Актом;

5.3. Права та обов’язки ПОСТАЧАЛЬНИКА

5.3.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за поставлений Товар.

5.3.2. Самостійно визначати вид (види) транспорту у ході поставки Товару ПОКУПЦЮ, з урахуванням місця (місць) поставки та без збільшення ціни цього Договору.

5.3.3. Поставити (передати) Товар відповідно до умов цього Договору.

5.3.4. Передати Товар, що відповідає вимогам ПОКУПЦЯ, нормативним документам, даним виробника Товару, чинним на момент поставки (передачі) документам з якості, іншим документам, що засвідчують дотримання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ вимог ПОКУПЦЯ, з дотриманням правил маркування, навантаження-розвантаження, перевезення.

5.3.5. Передати одночасно з Товаром ПОКУПЦЮ документи, що стосуються Товару, підтверджують його якість та підлягають переданню разом з Товаром, відповідно до вимог ПОКУПЦЯ, чинного законодавства України (в тому числі у вигляді належно засвідчених копій, якщо оригінал виданий ПОСТАЧАЛЬНИКУ/ виробнику в єдиному примірнику для довготривалого користування), зокрема сертифікат якості серії лікарського засобу у відповідності до пункту 8 Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 677 від 29.09.2014 «Про затвердження Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі», висновки про якість ввезених в Україну лікарських засобів (для лікарських засобів іноземного виробництва.

5.3.6. ПОКУПЕЦЬ в будь-який час має право звернутися до незалежної лабораторії для підтвердження якості за рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.

6. Відповідальність Сторін

6.1. За порушення строків поставки ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує ПОКУПЦЮ згідно з частиною другою статті 231 Господарського кодексу України пеню у розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) вартості Товару, строк поставки якого порушений, за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів ПОСТАЧАЛЬНИК повинен додатково сплатити ПОКУПЦЮ штраф у розмірі семи відсотків від вказаної вартості.

6.2. За порушення умов зобов’язання щодо якості Товару ПОСТАЧАЛЬНИК повинен, згідно з частиною другою статті 231 Господарського кодексу України, сплатити ПОКУПЦЮ штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісного Товару.

6.3. Збитки, завдані ПОКУПЦЮ неналежним виконанням/невиконанням ПОСТАЧАЛЬНИКОМ зобов’язань за цим Договором, підлягають відшкодуванню ПОСТАЧАЛЬНИКОМ у повній сумі понад встановлені цим Договором штрафні санкції.

7. Форс-мажор

7.1. Якщо унаслідок дії непереборної сили, інших форс-мажорних обставин (техногенного, природного/соціально-політичного/військового характеру/обставин юридичного форс-мажору (дія/рішення органів державної влади, органів/установ, що містять заборону або обмеження з питань, які мають пряме (безпосереднє) відношення до виконання цього Договору)), унеможливлюється виконання будь-якою СТОРОНОЮ зобов’язань за цим Договором, така СТОРОНА повинна повідомити у письмовій формі про це іншу СТОРОНУ протягом 5 календарних днів з дати їх виникнення.

7.2. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення однієї із СТОРІН про неможливість виконання прийнятих за цим Договором зобов’язань позбавляє СТОРОНУ права посилатись на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань.

7.3. У разі дії обставин непереборної сили, інших форс-мажорних обставин більше 20 календарних днів СТОРОНИ вправі в установленому порядку розірвати цей Договір.

7.4. Доказом дії обставин непереборної сили, інших форс-мажорних обставин є документи (оригінали), видані Торгово-промисловою палатою України, іншим компетентним органом/установою.

8. Строк дії Договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання обома СТОРОНАМИ та скріплення печатками (за наявності) та діє до ___ р., а в частині здійснення оплати — до повного виконання.

8.2. Строк дії цього Договору та виконання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ зобов’язань щодо поставки (передачі) всієї кількості Товару може бути продовжений у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, інших форс-мажорних обставин, інших об’єктивних обставин, в тому числі через зменшення фінансування витрат ПОКУПЦЯ та/або затримка такого фінансування, або неможливість для ПОКУПЦЯ прийняти Товар та за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у цьому Договорі.

8.3. У разі невиконання/неналежного виконання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ зобов’язань з поставки Товару ПОКУПЕЦЬ вправі достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це ПОСТАЧАЛЬНИКА, та вимагати повернення ПОСТАЧАЛЬНИКОМ та відшкодування збитків.

8.4. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє СТОРОНИ від виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, за винятком випадків, коли ПОКУПЕЦЬ відмовився від прийняття Товару, актуальність постачання якого втрачена, внаслідок порушення ПОСТАЧАЛЬНИКОМ строку поставки, зазначеного у заявці.

8.5. Зміни до цього Договору виносяться відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», інших нормативно-правових актів у письмові формі шляхом укладання додаткових угод.

8.6. Невід’ємними частинами цього Договору є:

– Додаток 1 «Специфікація».

9. Реквізити СТОРІН

Примітки:
*Пункт включається у разі поставки Товару імпортного походження.

Умови визначені у проекті цього Договору можуть бути конкретизовані (доповненні) при підписанні цього Договору з переможцем процедури закупівлі. Під конкретизацією (доповненням) розуміються уточнення умов, що не змінюють змісту.

ДОДАТОК 5

Зразок

ДОВІДКА ЩОДО ВІДСУТНОСТІ ПІДСТАВ У ВІДМОВІ УЧАСНИКУ
В УЧАСТІ У ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ, ВИЗНАЧЕНИХ У СТАТТІ 17 ЗАКОНУ

(найменування/ПІБ учасника) (далі — учасник), повідомляє про відсутність підстав у відмові в участі у процедурі закупівлі, визначених у статті 17 Закону, а саме:

1) відомості про юридичну особу, яка є учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

2) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення;

3) фізична особа, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення;

4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

5) фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

7) учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура;

8) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань наявна інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»;

9) учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (за наявності))

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті