Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» щодо спрямування додатково одержаних доходів на фінансування окремих видатків із соціального та медичного забезпечення

23 Квітня 2018 4:39 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до частини першої статті 93 Конституції України вносимо, в порядку законодавчої ініціативи, на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» щодо спрямування додатково одержаних доходів на фінансування окремих видатків із соціального та медичного забезпечення.

Доповідати проект Закону на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Бондар В.В.

Народні депутати УкраїниВ.В. Бондар
В.М. Остапчук

О.І. Кулініч

В.О. Гуляєв

Є.Б. Гєллєр

А.В. Яценко

В.В. Писаренко

В.Ю. Хомутиннік

Д.В. Святаш

Г.Б. Бобов

О.М. Біловол

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» щодо спрямування додатково одержаних доходів на фінансування окремих видатків із соціального та медичного забезпечення

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» зумовлено необхідністю збільшення фінансування окремих видатків із соціального та медичного забезпечення.

У поточному році, як і протягом останніх 4 років, Уряд здійснював політику обмеження державних витрат на фінансування соціальної сфери.

Споживчі ціни для українців за останні три роки зросли у 2,2 рази а розміри державних соціальних виплат відстають від інфляції майже на 50%, що відобразилося на суттєвому зниженні рівня життя населення.

Під час формування проекту Державного бюджету України на 2018 рік народними депутатами депутатської групи «Партія «Відродження», на основі звернень виборців, було внесено низку пропозицій, спрямованих на підвищення соціальних гарантій громадян та збільшення фінансування на лікування важкохворих.

Однак, посилаючись на обмеженість ресурсів державного бюджету вказані пропозиції не були враховані.

Не були також враховані Міністерством фінансів України пропозиції Міністерства соціальної політики України щодо збільшення у 2018 році асигнувань за бюджетною програмою «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та запровадження нової бюджетної програми задля забезпечення житлом громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

Таким чином, з одного боку, відповідно до закону, громадяни, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, мають право отримати безкоштовне житло, а з іншого — позбавлені можливості його реалізувати, у зв’язку з тим, що Уряд, під час розроблення Державного бюджету на 2018 рік, не передбачив для цього коштів.

Варто зазначити, що за підсумками 1 кварталу 2018 року спостерігається перевиконання плану, визначеного бюджетним розписом, надходження окремих доходів до загального фонду Державного бюджету України на 2018 рік.

Так, у 1 кварталі 2018 року до загального фонду держбюджету додатково (понад план) надійшло понад 8,0 млрд грн податкових надходжень (код 10000000).

Цілком логічно, що ці кошти, які вже фактично надійшли до загального фонду держбюджету, мають бути спрямованими на підвищення матеріального та соціального забезпечення громадян, рівень життя яких найбільше погіршився протягом останніх років.

2. Цілі і завдання прийняття акту

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (щодо спрямування додатково одержаних доходів на фінансування окремих видатків із соціального та медичного забезпечення) підготовлено з метою забезпечення належного рівня фінансування медичних закладів та окремих соціально-важливих видатків, у тому числі для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Джерелом покриття вказаних видатків у загальному обсязі 8 030 000,0 тис. грн. пропонується визначити кошти, які у 1 кварталі 2018 року додатково (понад план) надійшли до загального фонду держбюджету.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

За підсумками 1 кварталу 2018 року спостерігається перевиконання за окремими доходами загального фонду державного бюджету на понад 8 млрд гривень.

Враховуючи зазначене доходи загального фонду державного бюджету пропонується збільшити на 8 030 000,0 тис. грн. в т.ч. за рахунок збільшення планового обсягу податкових надходжень (виключно у межах обсягів, які вже фактично надійшли понад план до загального фонду державного бюджету):

– податків на доходи, податків на прибуток, податків на збільшення ринкової вартості (код 11000000) на 7 700 000,0 тис. грн.;

– рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів (код 13000000) на 30 000,0 тис. грн.;

– внутрішніх податків на товари та послуги (код 14000000) на 300 000,0 тис. грн.

Детальна інформація пропонованого збільшення планового обсягу податкових надходжень у розрізі кожного окремого податку, збору та платежу наведена у додатках.

За рахунок вищевказаних джерел законопроектом «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» пропонується спрямувати:

1. Міністерству охорони здоров’я України додатково 2 889 500,0 тис. грн., у тому числі на:

1.1) збільшення асигнувань за бюджетною програмою «Лікування громадян України за кордоном» (КПКВК 2301360) на 120 000,0 тис. грн. (збільшивши загальний обсяг асигнувань з 389 948,9 тис. грн. до 509 948,9 тис. грн.);

1.2) збільшення асигнувань за бюджетною програмою «Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч» (КПКВК 2301510) на 70 000,0 тис. грн. (збільшивши загальний обсяг асигнувань з 14 154,0 тис. грн. до 84 154,0 тис. грн.);

1.3) збільшення асигнувань за бюджетною програмою «Реконструкція і розширення Національного інституту раку» (КПКВК 2301850) на 207 500,0 тис. грн. (збільшивши загальний обсяг асигнувань з 168 646,0 тис. грн. до 376 146,0 тис. грн.);

1.4) запровадження нової бюджетної програми «Функціонування Національного інститут сердечно судинної хірургії імені М.М. Амосова» (КПКВК 2301420) із загальним обсягом асигнувань 370 000,0 тис. грн.;

1.5) запровадження нової бюджетної програми «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (КПКВК 2301490) із загальним обсягом асигнувань 120 000,0 тис. грн.;

1.6) запровадження нової бюджетної програми «Централізовані заходи із забезпечення діагностики та лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» (КПКВК 2301910) із загальним обсягом асигнувань 1 000 600,0 тис. грн.;

1.7) запровадження нової бюджетної програми «Централізовані заходи із забезпечення діагностики та лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу» (КПКВК 2301910) із загальним обсягом асигнувань 1 001 400,0 тис. грн..

2. Міністерству соціальної політики України додатково 5 140 500,0 тис. грн., у тому числі на:

2.1) збільшення асигнувань за бюджетною програмою «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (КПКВК 2501200) на 2 138 000,0 тис. грн. (збільшивши загальний обсяг асигнувань з 1 919 662,5 тис. грн. до 4 057 662,5 тис. грн.);

2.2) запровадження нової бюджетної програми «Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (КПКВК 2501210) із загальним обсягом асигнувань 1 002 500,0 тис. грн.;

2.3) запровадження нової бюджетної програми «Забезпечення осіб з інвалідністю, у тому числі учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, автомобілями вітчизняного виробництва» (КПКВК 2501700) із загальним обсягом асигнувань 2 000 000,0 тис. грн.

4. Правові аспекти

У цій сфері діють такі нормативно-правові акти:

– Конституція України;

– Бюджетний кодекс України;

– Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

Прийняття цього законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (щодо спрямування додатково одержаних доходів на фінансування окремих видатків із соціального та медичного забезпечення) потребуватиме додаткових асигнувань у загальному обсязі 8 030 000,0 тис. грн., джерелами покриття яких пропонується визначити кошти, які у 1 кварталі 2018 року додатково (понад план) фактично надійшли до загального фонду держбюджету.

6. Прогноз результатів

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (щодо спрямування додатково одержаних доходів на фінансування окремих видатків із соціального та медичного забезпечення) є збалансованим та дасть змогу забезпечити належний рівень фінансування медичних закладів та окремих соціальних видатків.

Окрім того, практична реалізація положень законопроекту дозволить забезпечити необхідні видатки, пов’язані з фінансуванням окремих соціальних пільг, у тому числі для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Народні депутати УкраїниВ.В. Бондар
В.М. Остапчук

О.І. Кулініч

В.О. Гуляєв

Є.Б. Гєллєр

А.В. Яценко

В.В. Писаренко

В.Ю. Хомутиннік

Д.В. Святаш

Г.Б. Бобов

О.М. Біловол

 

ПРОЕКТ
зареєстрований в Парламенті

19.04.2018 р. № 8298

Закон України
Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» щодо спрямування додатково одержаних доходів на фінансування окремих видатків із соціального та медичного забезпечення

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 1 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 3–4, ст.26) такі зміни:

в абзаці другому цифри «917.879.366,4» та «842.853.634,3» замінити відповідно цифрами «925.909.366,4» та «850.883.634,3»;

в абзаці третьому цифри «991.699.998,4» та «908.466.531,3» замінити відповідно цифрами «999.729.998,4» та «916.496.531,3».

2. Внести зміни у додатки № 1 та № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.

3. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

Додаток №1
до Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2018 рік»
щодо спрямування додатково одержаних доходів на фінансування
окремих видатків із соціального та медичного забезпечення

Зміни до додатка № 1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
«Доходи Державного бюджету України на 2018 рік»

(тис. грн.)

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом доходів: 925 909 366,4 850 883 634,3 75 025 732,1
40000000 Офіційні трансферти 5 406 499,9 5 406 499,9
41010100 Реверсна дотація 5 406 499,9 5 406 499,9
Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 920 502 866,5 845 477 134,4 75 025 732,1
10000000 Податкові надходження 767 927 906,7 732 743 707,8 35 184 198,9
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 181 151 027,4 179 651 027,4 1 500 000,0
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 91 453 656,5 91 453 656,5
11020000 Податок на прибуток підприємств 89 697 370,9 88 197 370,9 1 500 000,0
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 46 558 950,2 46 309 550,2 249 400,0
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 390 100,0 390 100,0
13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 1 167 500,0 918 100,0 249 400,0
13030000 Рентна плата за користування надрами 40 973 528,6 40 973 528,6
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 4 022 100,0 4 022 100,0
13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 4 876 319,9 4 876 319,9
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 29 051 509,4 29 051 509,4
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 3 023 599,3 3 023 599,3
13060000 Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України 2 540 225,5 2 540 225,5
13080000 Рентна плата за транспортування 1 487 596,1 1 487 596,1
13080200 Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України 272 044,6 272 044,6
13080300 Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України 1 215 551,5 1 215 551,5
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 508 677 400,0 479 057 400,0 29 620 000,0
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 78 117 200,0 72 359 700,0 5 757 500,0
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 46 260 200,0 22 397 700,0 23 862 500,0
14060000 Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування 84 300 000,0 84 300 000,0
14070000 Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів 300 000 000,0 300 000 000,0
15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 28 698 000,0 25 390 000,0 3 308 000,0
15010000 Ввізне мито 28 047 000,0 24 739 000,0 3 308 000,0
15020000 Вивізне мито 651 000,0 651 000,0
19000000 Інші податки та збори 2 842 529,1 2 335 730,2 506 798,9
19010000 Екологічний податок 2 842 360,1 2 335 561,2 506 798,9
19090000 Податки та збори, не віднесені до інших категорій 169,0 169,0
20000000 Неподаткові надходження 144 989 800,7 111 408 589,1 33 581 211,6
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 90 671 421,7 89 371 096,3 1 300 325,4
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 36 342 859,7 35 442 859,7 900 000,0
21020000 Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України» 50 549 000,0 50 549 000,0
21040000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету 348 538,6 348 538,6
21080000 Інші надходження 3 431 023,4 3 030 698,0 400 325,4
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 15 301 456,2 10 324 319,7 4 977 136,5
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 8 217 587,5 7 868 639,4 348 948,1
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань 17 767,0 17 767,0
22010400 Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності 5 860,0 5 860,0
22011200 Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги 19 000,0 19 000,0
22011400 Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій 6 473 000,0 6 473 000,0
22011500 Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 558,0 558,0
22011900 Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок 815,0 815,0
22012000 Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 3 500,0 3 500,0
22012100 Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів 600 000,0 600 000,0
22012200 Плата за виділення номерного ресурсу 350,0 350,0
22012300 Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір) 132,6 132,6
22012400 Плата за оформлення посвідчення закордонного українця 175,8 175,8
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 308 314,1 308 314,1
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 164 822,0 164 822,0
22012700 Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань 270 893,0 230 259,0 40 634,0
22013000 Плата за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей 352 400,0 352 400,0
22030000 Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави 3 332 434,4 3 332 434,4
22060000 Кошти, отримані за вчинення консульських дій 871 753,8 871 753,8
22070000 Виконавчий збір 568 850,0 284 425,0 284 425,0
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 1 000 000,0 1 000 000,0
22110000 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 994 000,0 994 000,0
22150000 Портовий (адміністративний) збір 203 501,5 203 501,5
22160000 Інші адміністративні збори та платежі 17 329,0 17 329,0
22160100 Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні 17 329,0 17 329,0
22200000 Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них 96 000,0 96 000,0
24000000 Інші неподаткові надходження 12 784 320,2 11 713 173,1 1 071 147,1
24010000 Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення) 60 521,0 60 521,0
24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 36 583,0 36 583,0
24050000 Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів 30 588,0 15 294,0 15 294,0
24060000 Інші надходження 3 474 103,7 2 418 250,6 1 055 853,1
24060300 Інші надходження 2 352 689,6 2 352 689,6
24060500 Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України 1 021,0 1 021,0
24061500 Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 322 700,0 64 540,0 258 160,0
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 12 293,1 12 293,1
24063100 Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України 785 400,0 785 400,0
24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 2 030 829,4 2 030 829,4
24110100 Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою 964 755,8 964 755,8
24110200 Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою 1 065 233,6 1 065 233,6
24110400 Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 450,0 450,0
24110800 Плата за користування кредитом з державного бюджету 390,0 390,0
24130000 Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження 392 071,4 392 071,4
24140000 Збори на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій 6 759 623,7 6 759 623,7
24140200 Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю 344 464,9 344 464,9
24140300 Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі 3 247 986,5 3 247 986,5
24140500 Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна 1 051 926,1 1 051 926,1
24140600 Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку 2 115 246,2 2 115 246,2
25000000 Власні надходження бюджетних установ 26 232 602,6 26 232 602,6
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25 536 420,5 25 536 420,5
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 696 182,1 696 182,1
30000000 Доходи від операцій з капіталом 345 251,7 35 913,7 309 338,0
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 21 490,0 21 490,0
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 16 490,0 16 490,0
31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 5 000,0 5 000,0
32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 307 838,0 307 838,0
32010000 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 297 838,0 297 838,0
32020000 Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 10 000,0 10 000,0
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 15 923,7 14 423,7 1 500,0
33010000 Кошти від продажу землі 12 923,7 12 923,7
33030000 Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту 3 000,0 1 500,0 1 500,0
40000000 Офіційні трансферти 2 372 523,8 1 288 923,8 1 083 600,0
42000000 Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 2 372 523,8 1 288 923,8 1 083 600,0
42010000 Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки 566 523,8 566 523,8
42030000 Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 1 806 000,0 722 400,0 1 083 600,0
42030100 Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу 1 083 600,0 1 083 600,0
42030200 Інша допомога, надана Європейським Союзом 722 400,0 722 400,0
50000000 Цільові фонди 4 867 383,6 4 867 383,6
50070000 Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів 167 383,6 167 383,6
50080000 Надходження до цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави 4 700 000,0 4 700 000,0
50080100 Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення 4 700 000,0 4 700 000,0

Народні депутати УкраїниВ.В. Бондар
В.М. Остапчук

О.І. Кулініч

В.О. Гуляєв

Є.Б. Гєллєр

А.В. Яценко

В.В. Писаренко

В.Ю. Хомутиннік

Д.В. Святаш

Г.Б. Бобов

О.М. Біловол

 

Додаток №2
до Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2018 рік»
щодо спрямування додатково одержаних доходів на фінансування
окремих видатків із соціального та медичного забезпечення

Зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
«Розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік»

(тис. грн.)

КПКВК КФКВ Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом:
Всього видатки споживання з них: видатки розвитку Всього видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
Всього: 916 496 531,3 829 109 845,9 140 851 959,7 7 545 513,5 85 886 685,4 83 233 467,1 32 251 337,6 3 796 785,3 1 372 534,7 50 982 129,5 999 729 998,4
2300000 Міністерство охорони здоров’я України 25 204 386,1 23 583 584,7 2 940 820,5 350 309,2 1 620 801,4 4 228 883,9 3 618 816,8 214 851,8 91 848,1 610 067,1 29 433 270,0
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров’я України 13 939 696,9 12 542 295,5 2 712 347,5 341 092,1 1 397 401,4 4 228 883,9 3 618 816,8 214 851,8 91 848,1 610 067,1 18 168 580,8
2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 509 948,9 509 948,9 509 948,9
2301420 0763 Функціонування Національного інститут сердечно судинної хірургії імені М.М. Амосова 370 000,0 370 000,0 370 000,0
2301490 0763 Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 120 000,0 120 000,0
2301510 0763 Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч 84 154,0 84 154,0 84 154,0
2301850 0763 Реконструкція і розширення Національного інституту раку 376 146,0 376 146,0 376 146,0
2301910 0763 Централізовані заходи із забезпечення діагностики та лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1 000 600,0 1 000 600,0 35 821,9 1 000 600,0
2301920 0732 Централізовані заходи із забезпечення діагностики та лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу 1 001 400,0 1 001 400,0 1 001 400,0
2500000 Міністерство соціальної політики України 154 939 479,6 154 739 652,2 744 269,0 49 921,2 199 827,4 338 201,2 227 447,6 51 857,4 10 825,7 110 753,6 155 277 680,8
2501000 Апарат Міністерства соціальної політики України 8 267 554,6 8 112 115,2 222 012,9 39 842,0 155 439,4 158 810,0 96 334,9 1 855,1 1 058,6 62 475,1 8 426 364,6
2501200 1070 Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 4 057 662,5 4 057 662,5 4 057 662,5
2501210 1070 Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 002 500,0 1 002 500,0 1 002 500,0
2501700 1090 Забезпечення осіб з інвалідністю, у тому числі учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, автомобілями вітчизняного виробництва 2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0

Народні депутати УкраїниВ.В. Бондар
В.М. Остапчук

О.І. Кулініч

В.О. Гуляєв

Є.Б. Гєллєр

А.В. Яценко

В.В. Писаренко

В.Ю. Хомутиннік

Д.В. Святаш

Г.Б. Бобов

О.М. Біловол

 

Додаток № 3
до Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2018 рік»
щодо спрямування додатково одержаних доходів на фінансування
окремих видатків із соціального та медичного забезпечення

Порівняльна таблиця змін до додатка №3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

(тис. грн.)

Коди Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та надання кредитів бюджету Затверджено Проект з урахуванням запропонованих змін Зміни, що пропонуються
Всього загальний фонд спеціальний фонд Bсього загальний фонд спеціальний фонд Всього загальний фонд спеціальний фонд
2300000 Міністерство охорони здоров’я України 26 543 770,0 22 314 886,1 4 228 883,9 29 433 270,0 25 204 386,1 4 228 883,9 2 889 500,0 2 889 500,0
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров’я України 18 168 580,8 13 939 696,9 4 228 883,9 18 168 580,8 13 939 696,9 4 228 883,9
2301360 Лікування громадян України за кордоном 389 948,9 389 948,9 509 948,9 509 948,9 120 000,0 120 000,0
2301420 Функціонування Національного інститут сердечно судинної хірургії імені М.М. Амосова 370 000,0 370 000,0 370 000,0 370 000,0
2301490 Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 120 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0
2301510 Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч 14 154,0 14 154,0 84 154,0 84 154,0 70 000,0 70 000,0
2301850 Реконструкція і розширення Національного інституту раку 168 646,0 168 646,0 376 146,0 376 146,0 207 500,0 207 500,0
2301910 Централізовані заходи із забезпечення діагностики та лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1 000 600,0 1 000 600,0 1 000 600,0 1 000 600,0
2301920 Централізовані заходи із забезпечення діагностики та лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу 1 001 400,0 1 001 400,0 1 001 400,0 1 001 400,0
2500000 Міністерство соціальної політики України 150 137 180,8 149 798 979,6 338 201,2 155 277 680,8 154 939 479,6 338 201,2 5 140 500,0 5 140 500,0
2501000 Апарат Міністерства соціальної політики України 8 426 364,6 8 267 554,6 158 810,0 8 426 364,6 8 267 554,6 158 810,0
2501200 Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 919 662,5 1 919 662,5 4 057 662,5 4 057 662,5 2 138 000,0 2 138 000,0
2501210 Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 002 500,0 1 002 500,0 1 002 500,0 1 002 500,0
2501700 Забезпечення осіб з інвалідністю, у тому числі учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, автомобілями вітчизняного виробництва 2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0
Всього видатків 991 699 998,4 908 466 531,3 83 233 467,1 999 729 998,4 916 496 531,3 83 233 467,1 8 030 000,0 8 030 000,0

Народні депутати УкраїниВ.В. Бондар
В.М. Остапчук

О.І. Кулініч

В.О. Гуляєв

Є.Б. Гєллєр

А.В. Яценко

В.В. Писаренко

В.Ю. Хомутиннік

Д.В. Святаш

Г.Б. Бобов

О.М. Біловол

 

Додаток № 4
до Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2018 рік»
щодо спрямування додатково одержаних доходів на фінансування
окремих видатків із соціального та медичного забезпечення

Порівняльна таблиця змін доходів Державного бюджету України на 2018 рік

Код Найменування Затверджено Проект з урахуванням запропонованих змін Зміни, що пропонуються
Всього загальний фонд спеціальний фонд Bсього загальний фонд спеціальний фонд Всього загальний фонд спеціальний фонд
10000000 Податкові надходження 759 897 906,7 724 713 707,8 35 184 198,9 767 927 906,7 732 743 707,8 35 184 198,9 8 030 000,0 8 030 000,0
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 173 451 027,4 171 951 027,4 1 500 000,0 181 151 027,4 179 651 027,4 1 500 000,0 7 700 000,0 7 700 000,0
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 91 123 656,5 91 123 656,5 91 453 656,5 91 453 656,5 330 000,0 330 000,0
11020000 Податок на прибуток підприємств 82 327 370,9 80 827 370,9 1 500 000,0 89 697 370,9 88 197 370,9 1 500 000,0 7 370 000,0 7 370 000,0
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 46 528 950,2 46 279 550,2 249 400,0 46 558 950,2 46 309 550,2 249 400,0 30 000,0 30 000,0
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 365 100,0 365 100,0 390 100,0 390 100,0 25 000,0 25 000,0
13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 1 162 500,0 913 100,0 249400 1 167 500,0 918 100,0 249 400,0 5 000,0 5 000,0
13030000 Рентна плата за користування надрами 40 973 528,6 40 973 528,6 40 973 528,6 40 973 528,6
13060000 Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України 2 540 225,5 2 540 225,5 2 540 225,5 2 540 225,5
13080000 Рентна плата за транспортування 1 487 596,1 1 487 596,1 1 487 596,1 1 487 596,1
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 508 377 400,0 478 757 400,0 29 620 000,0 508 677 400,0 479 057 400,0 29 620 000,0 300 000,0 300 000,0
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 78 117 200,0 72 359 700,0 5 757 500,0 78 117 200,0 72 359 700,0 5 757 500,0
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 45 960 200,0 22 097 700,0 23 862 500,0 46 260 200,0 22 397 700,0 23 862 500,0 300 000,0 300 000,0
14060000 Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування 84 300 000,0 84 300 000,0 84 300 000,0 84 300 000,0
14070000 Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів 300 000 000,0 300 000 000,0 300 000 000,0 300 000 000,0
15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 28 698 000,0 25 390 000,0 3 308 000,0 28 698 000,0 25 390 000,0 3 308 000,0
15010000 Ввізне мито 28 047 000,0 24 739 000,0 3 308 000,0 28 047 000,0 24 739 000,0 3 308 000,0
15020000 Вивізне мито 651 000,0 651 000,0 651 000,0 651 000,0
19000000 Інші податки та збори 2 842 529,1 2 335 730,2 506 798,9 2 842 529,1 2 335 730,2 506 798,9
19010000 Екологічний податок 2 842 360,1 2 335 561,2 506 798,9 2 842 360,1 2 335 561,2 506 798,9
19090000 Податки та збори, не віднесені до інших категорій 169,0 169,0 169,0 169,0
20000000 Неподаткові надходження 144 989 800,7 111 408 589,1 33 581 211,6 144 989 800,7 111 408 589,1 33 581 211,6
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 90 671 421,7 89 371 096,3 1 300 325,4 90 671 421,7 89 371 096,3 1 300 325,4
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 36 342 859,7 35 442 859,7 900 000,0 36 342 859,7 35 442 859,7 900 000,0
21020000 Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України» 50 549 000,0 50 549 000,0 50 549 000,0 50 549 000,0
21040000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету 348 538,6 348 538,6 348 538,6 348 538,6
21080000 Інші надходження 3 431 023,4 3 030 698,0 400 325,4 3 431 023,4 3 030 698,0 400 325,4
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 15 301 456,2 10 324 319,7 4 977 136,5 15 301 456,2 10 324 319,7 4 977 136,5
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 8 217 587,5 7 868 639,4 348 948,1 8 217 587,5 7 868 639,4 348 948,1
22030000 Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави 3 332 434,4 3 332 434,4 3 332 434,4 3 332 434,4
22060000 Кошти, отримані за вчинення консульських дій 871 753,8 871 753,8 871 753,8 871 753,8
22070000 Виконавчий збір 568 850,0 284 425,0 284 425,0 568 850,0 284 425,0 284 425,0
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0
22110000 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 994 000,0 994 000,0 994 000,0 994 000,0
22150000 Портовий (адміністративний) збір 203 501,5 203 501,5 203 501,5 203 501,5
22160000 Інші адміністративні збори та платежі 17 329,0 17 329,0 17 329,0 17 329,0
22200000 Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них 96 000,0 96 000,0 96 000,0 96 000,0
24000000 Інші неподаткові надходження 12 784 320,2 11 713 173,1 1 071 147,1 12 784 320,2 11 713 173,1 1 071 147,1
24010000 Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення) 60 521,0 60 521,0 60 521,0 60 521,0
24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 36 583,0 36 583,0 36 583,0 36 583,0
24050000 Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів 30 588,0 15 294,0 15 294,0 30 588,0 15 294,0 15 294,0
24060000 Інші надходження 3 474 103,7 2 418 250,6 1 055 853,1 3 474 103,7 2 418 250,6 1 055 853,1
24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 2 030 829,4 2 030 829,4 2 030 829,4 2 030 829,4
24130000 Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження 392 071,4 392 071,4 392 071,4 392 071,4
24140000 Збори на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій 6 759 623,7 6 759 623,7 6 759 623,7 6 759 623,7
25000000 Власні надходження бюджетних установ 26 232 602,6 26 232 602,6 26 232 602,6 26 232 602,6
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25 536 420,5 25 536 420,5 25 536 420,5 25 536 420,5
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 696 182,1 696 182,1 696 182,1 696 182,1
30000000 Доходи від операцій з капіталом 345 251,7 35 913,7 309 338,0 345 251,7 35 913,7 309 338,0
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 21 490,0 21 490,0 21 490,0 21 490,0
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 16 490,0 16 490,0 16 490,0 16 490,0
31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 15 923,7 14 423,7 1 500,0 15 923,7 14 423,7 1 500,0
33010000 Кошти від продажу землі 12 923,7 12 923,7 12 923,7 12 923,7
33030000 Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту 3 000,0 1 500,0 1 500,0 3 000,0 1 500,0 1 500,0
40000000 Офіційні трансферти 2 372 523,8 1 288 923,8 1 083 600,0 2 372 523,8 1 288 923,8 1 083 600,0
42000000 Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 2 372 523,8 1 288 923,8 1 083 600,0 2 372 523,8 1 288 923,8 1 083 600,0
42010000 Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки 566 523,8 566 523,8 566 523,8 566 523,8
42030000 Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 1 806 000,0 722 400,0 1 083 600,0 1 806 000,0 722 400,0 1 083 600,0
50000000 Цільові фонди 4 867 383,6 4 867 383,6 4 867 383,6 4 867 383,6
50070000 Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів 167 383,6 167 383,6 167 383,6 167 383,6
50080000 Надходження до цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави 4 700 000,0 4 700 000,0 4 700 000,0 4 700 000,0
ВСЬОГО ДОХОДІВ (без урахування міжбюджетних трансфертів) 912 472 866,5 837 447 134,4 75 025 732,1 920 502 866,5 845 477 134,4 75 025 732,1 8 030 000,0 8 030 000,0
Разом доходів: 917 879 366,4 842 853 634,3 75 025 732,1 925 909 366,4 850 883 634,3 75 025 732,1 8 030 000,0 8 030 000,0

Народні депутати УкраїниВ.В. Бондар
В.М. Остапчук

О.І. Кулініч

В.О. Гуляєв

Є.Б. Гєллєр

А.В. Яценко

В.В. Писаренко

В.Ю. Хомутиннік

Д.В. Святаш

Г.Б. Бобов

О.М. Біловол

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» щодо спрямування додатково одержаних доходів на фінансування окремих видатків із соціального та медичного забезпечення

Зміст положення чинного законодавства Зміст відповідного положення проекту акта
Стаття 1. Визначити на 2018 рік::

доходи Державного бюджету України у сумі 917.879.366,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України – у сумі 842.853.634,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 75.025.732,1 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 991.699.998,4 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України – у сумі 908.466.531,3 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 83.233.467,1 тис. гривень;

Стаття 1. Визначити на 2018 рік::

доходи Державного бюджету України у сумі 925.909.366,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України – у сумі 850.883.634,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 75.025.732,1 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 999.729.998,4 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України – у сумі 916.496.531,3 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 83.233.467,1 тис. гривень;

Народні депутати УкраїниВ.В. Бондар
В.М. Остапчук

О.І. Кулініч

В.О. Гуляєв

Є.Б. Гєллєр

А.В. Яценко

В.В. Писаренко

В.Ю. Хомутиннік

Д.В. Святаш

Г.Б. Бобов

О.М. Біловол

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті