Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо заборони закупівлі за державні кошти лікарських засобів та медичних виробів, які виробляються на території Російської Федерації та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, зареєстрованими на території Російської Федерації, та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, кінцевими бенефіціарами та/або керівниками яких є громадяни Російської Федерації)»

21 Червня 2018 12:22 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПРОЕКТ
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо заборони закупівлі за державні кошти лікарських засобів та медичних виробів, які виробляються на території Російської Федерації та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, зареєстрованими на території Російської Федерації, та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, кінцевими бенефіціарами та/або керівниками яких є громадяни Російської Федерації)»

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи подається на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо заборони закупівлі за державні кошти лікарських засобів та медичних виробів, які виробляються на території Російської Федерації та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, зареєстрованими на території Російської Федерації, та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, кінцевими бенефіціарами та/або керівниками яких є громадяни Російської Федерації)».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Додатки:

1. Проект Закону на 3 арк.;

2. Пояснювальна записка на 2 арк.;

3. Порівняльна таблиця на 3 арк.;

4. Проект постанови на 2 арк;

5. Електронна копія зазначених документів.

Народні депутати України

Мосійчук І.В.
Лозовой А.С.

Лінько Д.В.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо заборони закупівлі за державні кошти лікарських засобів та медичних виробів, які виробляються на території Російської Федерації та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, зареєстрованими на території Російської Федерації, та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, кінцевими бенефіціарами та/або керівниками яких є громадяни Російської Федерації)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

У зв’язку з агресією Російської Федерації проти України у військовій, економічній, енергетичній та інформаційній сфері, окупацією частини території України, сприянням терористичній діяльності на території України, порушенням прав і свобод громадян України, інтересів суспільства та держави, що створюють реальні та потенційні загрози національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, з метою недопущення прямого та/або опосередкованого фінансування діяльності Російської Федерації за кошти державного бюджету України, пропонується заборонити як українським установам, організаціям, підприємствам будь-якої форми власності, так і спеціалізованим, в т.ч. іноземним, організаціям, закупівлі за державні кошти лікарських засобів та медичних виробів, які виробляються на території Російської Федерації та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, зареєстрованими на території Російської Федерації, та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, кінцевими бенефіціарами та/або керівниками яких є громадяни Російської Федерації.

2. Мета законопроекту

Метою розробки законопроекту є недопущення прямого та/або опосередкованого фінансування діяльності Російської Федерації за кошти державного бюджету України

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується заборонити закупівлі за державні кошти лікарських засобів та медичних виробів, які виробляються на території Російської Федерації та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, зареєстрованими на території Російської Федерації, та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, кінцевими бенефіціарами та/або керівниками яких є громадяни Російської Федерації

4. Місце законопроекту в системі законодавства

Основними нормативно-правовими актами, які регламентують зазначені у проекті Закону питання є Конституція України, Закон України «Про публічні закупівлі».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

На момент внесення і в подальшому реалізація проекту не потребує коштів з Державного бюджету України.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття.

Прийняття зазначеного законопроекту дозволить унеможливити пряме та/або опосередковане фінансування бюджетними коштами України агресії Російської Федерації проти України у військовій, економічній, енергетичній та інформаційній сфері.

Народні депутати України

Мосійчук І.В.
Лозовой А.С.

Лінько Д.В.

 

ПРОЕКТ (реєстр. № 8493 від 18.06.2018 р.)

Вноситься народними депутатами України

Мосійчуком І.В.

Лозовим А.С.

Ліньком Д.В.

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо заборони закупівлі за державні кошти лікарських засобів та медичних виробів, які виробляються на території Російської Федерації та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, зареєстрованими на території Російської Федерації, та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, кінцевими бенефіціарами та/або керівниками яких є громадяни Російської Федерації)»

Верховна Рада України постановляє:

І. У Закон України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 9, ст.89) внести наступні зміни:

1. Абзац шістнадцятий частини третьої статті 2 викласти в наступній редакції:

«товари і послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі. Закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з правилами і процедурами, установленими відповідними спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, з урахуванням того, що забороняється закупівля за державні кошти лікарських засобів та медичних виробів, які виробляються на території Російської Федерації та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, зареєстрованими на території Російської Федерації, та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, кінцевими бенефіціарами та/або керівниками яких є громадяни Російської Федерації, та з урахуванням порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України;».

2. Статтю 2 доповнити частиною восьмою наступного змісту:

«8. Забороняється закупівля за державні кошти лікарських засобів та медичних виробів, які виробляються на території Російської Федерації та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, зареєстрованими на території Російської Федерації, та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, кінцевими бенефіціарами та/або керівниками яких є громадяни Російської Федерації».

3. Статтю 5 викласти в наступній редакції:

«Стаття 5. Недискримінація учасників

1. Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах, за виключенням учасників, які підпадають під заборону закупівлі, визначену в частині 8 статті 2 цього Закону.

2. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом, крім учасників, які підпадають під заборону закупівлі, визначену в частині 8 статті 2 цього Закону.

3. Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників, за винятком учасників, які не можуть бути допущені до процедури закупівель з підстав підпадання під заборону закупівлі, визначену в частині 8 статті 2 цього Закону».

4. Частину першу статті 17 доповнити підпунктом 11 наступного змісту:

«11) учасник підпадає під заборону закупівлі, визначену в частині 8 статті 2 цього Закону».

5. Частину другу статті 20 викласти в наступній редакції:

«2. Під час проведення процедури відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи, крім осіб, які підпадають під заборону закупівлі, визначену в частині 8 статті 2 цього Закону. Для проведення процедури закупівлі має бути подано не менше двох пропозицій».

ІI. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України А. Парубій

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо заборони закупівлі за державні кошти лікарських засобів та медичних виробів, які виробляються на території Російської Федерації та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, зареєстрованими на території Російської Федерації, та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, кінцевими бенефіціарами та/або керівниками яких є громадяни Російської Федерації)»

Чинна редакція Редакція Закону із запропонованими змінами
ЗАКОН УКРАЇНИ«ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ»
…Стаття 2. Сфера застосування Закону…3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:…товари і послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі. Закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з правилами і процедурами, установленими відповідними спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, з урахуванням порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України;… …Стаття 2. Сфера застосування Закону…3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:товари і послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі. Закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з правилами і процедурами, установленими відповідними спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, з урахуванням того, що забороняється закупівля за державні кошти лікарських засобів та медичних виробів, які виробляються на території Російської Федерації та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, зареєстрованими на території Російської Федерації, та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, кінцевими бенефіціарами та/або керівниками яких є громадяни Російської Федерації, та з урахуванням порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
…Стаття 2. Сфера застосування Закону…8. Відсутня. …Стаття 2. Сфера застосування Закону…8. Забороняється закупівля за державні кошти лікарських засобів та медичних виробів, які виробляються на території Російської Федерації та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, зареєстрованими на території Російської Федерації, та/або постачаються установами, організаціями, підприємствами, кінцевими бенефіціарами та/або керівниками яких є громадяни Російської Федерації.
Стаття 5. Недискримінація учасників1. Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.2. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом.3. Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників. Стаття 5. Недискримінація учасників1. Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах, за виключенням учасників, які підпадають під заборону закупівлі, визначену в частині 8 статті 2 цього Закону.2. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом, крім учасників, які підпадають під заборону закупівлі, визначену в частині 8 статті 2 цього Закону.3. Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників, за винятком учасників, які не можуть бути допущені до процедури закупівель з підстав підпадання під заборону закупівлі, визначену в частині 8 статті 2 цього Закону.
Стаття 17. Відмова в участі у процедурі закупівлі1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо:…11) Відсутній. Стаття 17. Відмова в участі у процедурі закупівлі1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо:…11) учасник підпадає під заборону закупівлі, визначену в частині 8 статті 2 цього Закону.
Стаття 20. Умови застосування процедури відкритих торгів1….2. Під час проведення процедури відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи. Для проведення процедури закупівлі має бути подано не менше двох пропозицій. Стаття 20. Умови застосування процедури відкритих торгів1….2. Під час проведення процедури відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи, крім осіб, які підпадають під заборону закупівлі, визначену в частині 8 статті 2 цього Закону. Для проведення процедури закупівлі має бути подано не менше двох пропозицій.

Народні депутати України                                                                                                                                                                                                               Мосійчук І.В.

Лозовой А.С.

Лінько Д.В.

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті