Проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я»

05 Жовтня 2018 4:58 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я»

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я» (далі – проект постанови).

Проект постанови розроблено у зв’язку із прийняттям законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» та «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», якими запроваджено поділ державних та комунальних закладів охорони здоров’я на установи та підприємства, реформу системи фінансування охорони здоров’я, відхід від бюджетного фінансування та укладення договорів про медичне обслуговування населення із Національною службою здоров’я України.

Проект постанови врегульовує правовідносини між власником/ уповноваженим органом управління закладу охорони здоров’я та керівником закладу охорони здоров’я. Проект та пояснювальна записка до проекту оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевского, 7, м. Київ, 01601. Контактна особа: Орабіна Тетяна Миколаївна – керівник експертної групи з питань реформування системи охорони здоров’я Директорату медичних послуг, (044) 253-12-65, E-mail: [email protected]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я»

Мета: приведення у відповідність актів Кабінету Міністрів України до змін законодавства; врегулювання правовідносин із керівниками державних та комунальних закладів охорони здоров’я відповідно до закону; забезпечення відповідності контракту керівника закладу охорони здоров’я особливостям діяльності закладу охорони здоров’я залежно від обраної організаційно-правової форми.

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови розроблено з метою врегулювання правовідносин між власником / уповноваженим органом управління закладу охорони здоров’я та керівником закладу охорони здоров’я. Зміна типової форми контракту виникає у зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 №2002-VIII та Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 №2168-VIII, якими запроваджено поділ державних та комунальних закладів охорони здоров’я на установи та підприємства та реформу системи фінансування охорони здоров’я, відхід від бюджетного фінансування та укладення договорів про медичне обслуговування населення із Національною службою здоров’я України.

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України № 2002-VIII від 06.04.2017 було змінено статтю 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я та встановлено, що за організаційно-правовою формою заклади охорони здоров’я державної власності можуть утворюватися та функціонувати як казенні підприємства або державні установи, а заклади охорони здоров’я комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати як комунальні некомерційні підприємства або комунальні установи.

Типова форма контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Порядок укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 642 не диференціюють заклад охорони здоров’я за організаційно-правовою формою. При цьому Типова форма контракту в чинній редакції містить положення, які не відповідають правовим засадам діяльності підприємств – закладів охорони здоров’я.

Зокрема, діюча редакція ставить керівника в залежність від бюджетного фінансування закладу охорони здоров’я, вимагає затвердження кошторисів та погодження штатного розпису, що загалом не відповідає моделі діяльності підприємств та суперечить змінам, що були внесені Законом України №2002 від 06.04.2017.

Окрім того, положення Типової форми контракту з керівником закладу охорони здоров’я у чинній редакції виходять за межі правового регулювання трудових правовідносин та містить положення які мають визначатися статутом (положенням) юридичної особи.

Враховуючи викладене, проектом акта запропоновано затвердити:

Порядок укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я;

Типову форму контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі державної або комунальної установи;

Типову форму контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства,

та визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 642.

Зазначені зміни дозволять гармонізувати законодавство в сфері управління закладами охорони здоров’я та забезпечити можливість керівнику закладу охорони здоров’я повноцінно реалізувати обов’язки по управлінню закладом.

 1. Суть проекту акта

Затвердити типові форми контрактів керівників закладів охорони здоров’я, що діють у формі державної або комунальної установи та у формі казенного підприємства або комунального некомерційного підприємства, що будуть відповідати особливостям провадження діяльності у відповідній організаційно-правовій формі.

 1. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти: Господарський кодекс України, Бюджетний кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат Державного та/або місцевих бюджетів.

У зв’язку із цим розрахунок необхідних додаткових матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття до цієї пояснювальної записки не додаються.

 1. Прогноз впливу

Акт не впливає на:

ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави;

розвиток регіонів (підвищення чи зниження спроможності територіальних громад, врахування потреб регіонів, наявність специфічного чи непропорційного впливу на окремі регіони тощо);

ринок праці (збереження існуючих і створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення тощо);

громадське здоров’я (покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп, створення передумов для зміцнення та збереження здоров’я населення тощо);

екологію та навколишнє природне середовище (збільшення чи зменшення обсягу використання відповідних природних ресурсів, рівня забруднення атмосферного повітря, води, земель, у тому числі утвореними відходами, підвищення чи зниження рівня небезпеки техногенного та природного характеру тощо);

інші сфери суспільних відносин.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування.

Потребує погодження із профспілками.

 1. Громадське обговорення

Проект постанови потребує громадського обговорення.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством соціальної політки.

 1. Правова експертиза

Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерства юстиції України.

 1. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

 1. Запобігання корупції

Проект постанови не передбачає запровадження нових правил та/або процедур. Проект постанови не передбачає встановлення дискреційних повноважень органів державної влади або їх посадових осіб. Ризики вчинення корупційних правопорушень за наслідками прийняття проекту постанови відсутні.

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта забезпечить гармонізацію та відповідність контрактів керівників закладів охорони здоров’я змінам, які були внесені у закони України.

Зокрема, для організаційно-правової форми підприємства, керівнику будуть надані більш широкі повноваження. Контракт керівника підприємства, на відміну від контракту керівника бюджетної установи, не буде містити прив’язки до бюджетного процесу та у більшій мірі відповідає моделі фінансування, де замовником послуг виступає Національна служба здоров’я України.

Надання можливості керівникам закладів охорони здоров’я повноцінно реалізовувати надані їм повноваження дозволить покращити якість надання медичного обслуговування населенню, більш ефективно використовувати кошти закладу, надасть можливість забезпечити гідну оплату праці для працівників медичної сфери.

В.о. Міністра У. Супрун

Проект

оприлюднений на сайті

МОЗ України 10.10.2018 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я

Відповідно до  статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я;

Типову форму контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства;

Типову форму контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі державної або комунальної установи.

 1. Визнати такими, що втратили чинність:

постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 642 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 96, ст. 2761; 2018 р., № 4, стор. 167);

пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1077 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 4, стор. 167, стаття 182).

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

Порядок

укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я

 1. Цей Порядок визначає механізм укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я (далі – контракт) та застосовується для керівників казенних підприємств, державних установ, комунальних некомерційних підприємств та комунальних установ.
 2. Призначення на посаду керівника закладу здійснюється відповідно до законодавства керівником органу, до сфери управління якого належить (в управлінні якого перебуває) заклад, або за рішенням обласної, районної ради чи сільським, селищним, міським головою.
 3. Контракт укладається відповідно до типової форми для відповідної організаційно-правової форми державного, комунального закладу охорони здоров’я. Контракт укладається в письмовій формі у двох примірниках по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

Контракт набирає чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено контрактом, і може бути змінений за згодою сторін у письмовій формі.

 1. Контракт укладається на строк від трьох до п’яти років.
 2. У контракті передбачаються строк його дії, права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), вимоги до збереження керівником закладу державного або комунального майна, підвищення ним кваліфікації або проходження перепідготовки протягом строку дії контракту, умови матеріального забезпечення і організації праці, умови розірвання контракту.

Контрактом можуть бути встановлені пільги, гарантії керівникові закладу на випадок розірвання контракту з незалежних від нього причин, а також соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання керівником своїх обов’язків.

 1. На керівника закладу, з яким укладено контракт, поширюються пільги та компенсації, встановлені законодавством.
 2. Контракт може бути розірваний на підставах, установлених законом або контрактом. При цьому звільнення з посади керівника закладу проводиться з урахуванням передбачених законодавством гарантій.
 3. У разі розірвання контракту на підставах, установлених у контракті, але не передбачених законом, керівник закладу звільняється з посади на підставі пункту 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.
 4. Спори між сторонами, що уклали контракт, розв’язуються у порядку, встановленому законодавством.
 5. Особа, яка призначила на посаду керівника закладу, забезпечує конфіденційність умов контракту, крім визначених законом випадків.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ТИПОВА ФОРМА

контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства

м. _____  ___  ____________ 20__ р.

_________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника органу, до сфери управління якого належить (в управлінні якого перебуває) підприємство, або найменування обласної, районної ради чи прізвище, ім’я та по батькові сільського, селищного, міського голови)

який діє на підставі_______ (далі – Орган управління майном), з однієї сторони, та громадянин

______________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

(далі – Керівник), з іншої сторони, уклали цей контракт про

нижченаведене: ______________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

призначається на посаду ______________________________________

(найменування посади і закладу охорони здоров’я)

на строк дії цього контракту.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей контракт регулює трудові відносини, пов’язані із виконанням Керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства (далі -підприємство), своїх обов’язків, визначає права, відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці Керівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, строк дії договору та є особливою формою трудового договору.
 2. За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства, здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством з метою забезпечення виконання його статутних завдань, надання належної, якісної та кваліфікованої медичної допомоги, ефективної діяльності підприємства, раціонального використання і збереження закріпленого за підприємством майна, а Орган управління майном зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.
 3. Керівник є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, виконання обов’язків підприємства, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами і статутом підприємства. Керівник діє від імені підприємства без довіреності.
 4. Керівник підзвітний Органу управління майном у межах, установлених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

 ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання підприємством завдань, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

 1. Керівник підприємства зобов’язаний:

1) організувати належне виконання завдань передбачених статутом та укладених договорів про медичне обслуговування населення;

2) організувати ефективну беззбиткову діяльність підприємства, своєчасно вживати заходів до запобігання банкрутству підприємства у разі його неплатоспроможності;

3) організувати надання підприємством належного, доступного, кваліфікованого медичного обслуговування;

4) забезпечити раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

5) готувати та подавати на затвердження до органу управління фінансовий план підприємства, ініціювати зміни до нього у випадку необхідності;

6) своєчасно подавати в установленому порядку податкову, фінансову та іншу звітність підприємства;

7) подавати органу управління фінансовий звіт в порядку встановленому Органом управління;

8) забезпечити належну організацію дотримання прав пацієнта при наданні підприємством медичної допомоги та здійсненні медичного обслуговування, у тому числі права на лікарську таємницю;

9) забезпечити відповідність матеріально-технічної бази підприємства до встановлених законодавством вимог;

10) забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна;

11) забезпечувати належне виконання законодавства у сфері публічних закупівель;

12) забезпечувати дотримання підприємством вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

13) вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, та недопущення утворення заборгованості з неї;

14) дотримуватись гарантій оплати праці. встановлених законодавством, створити систему стимулів та мотивації персоналу;

15) забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

16) забезпечувати проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному Законом України “Про колективні договори і угоди”, виконання його вимог;

17) укладати трудові договори з працівниками підприємства, керуючись законодавством про працю, з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором;

18) вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно- правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

19) затверджувати наказами підприємства положення про структурні підрозділи, штатний розпис, положення про преміювання, інші положення та порядки, що мають системний характер, затверджувати посадові інструкції працівників;

20) своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти Органу управління майном, видані відповідно до законодавства;

21) невідкладно інформувати Орган управління майном про участь підприємства у судових процесах з фінансових та майнових питань;

22) розглядати пропозиції спостережної ради підприємства, що надаються в межах її компетенції, та вживати заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів на підприємстві;

23) з урахуванням вимог законодавства, зокрема щодо інформації з обмеженим доступом, забезпечувати доступ членів спостережної ради підприємства до інформації та матеріалів, необхідних для розгляду питань, що належать до її компетенції, протягом п’яти робочих днів з дати надсилання письмового запиту голови спостережної ради підприємства на ім’я Керівника підприємства.

24) відшкодовувати збитки, завдані підприємству з його вини, згідно із законодавством;

25) виконувати інші завдання та обов’язки, встановлені єдиними кваліфікаційними вимогами та законодавством.

 1. У разі невиконання обов’язків, визначених пунктом 6 цього контракту, Керівник подає Органові управління майном письмове пояснення причини. Невиконання обов’язків визначених пунктом 6 цього контракту, з вини Керівника, може бути підставою для його дисциплінарної відповідальності.
 2. Керівник має право:

1) діяти від імені підприємства, представляти його інтереси у відносинах із підприємствами, установами, організаціями будь-якої форми власності, фізичними особами, іншими третіми особами та у судових органах, інших органах державної влади та місцевого самоврядування;

2) укладати від імені підприємства правочини відповідно до законодавства та обмежень встановлених статутом;

3) видавати у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;

4) відкривати рахунки в банках та органах Казначейства;

5) розпоряджатися коштами підприємства в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством та фінансовим планом підприємства;

6) затверджувати штатний розпис, визначати розмір заробітної плати працівників, застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;

7) вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами Органу управління майном, статутом підприємства і цим контрактом належать до компетенції Керівника.

 1. Орган управління майном має право:

1) вимагати від Керівника подання дострокового звіту про його діяльність з управління підприємством, розпорядження закріпленим за підприємством майном та виконання цього контракту;

2) звільняти Керівника з посади у разі закінчення строку дії цього контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушення Керівником вимог законодавства та умов цього контракту;

3) здійснювати контроль за діяльністю підприємства.

 1. Орган управління майном здійснює контроль за виконанням Керівником своїх обов’язків, зазначених у пункті 6 цього контракту.
 2. Орган управління майном зобов’язується:

1) сприяти створенню умов для функціонування підприємства;

2) подавати інформацію на запит Керівника у межах компетенції; сприяти підвищенню кваліфікації Керівником.

 1. Орган управління майном у разі відсутності Керівника має право вирішувати питання щодо покладення виконання обов’язків Керівника.
 2. Керівник подає звіт про виконання цього контракту не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку його дії.
 3. Орган управління майном може надавати Керівникові інші повноваження, якщо це передбачено актами законодавства. Надання повноважень у такому разі здійснюється шляхом визначення їх у статуті підприємства.

ІІІ. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

 1. Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток Керівника визначаються за згодою Сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

посадового окладу в розмірі _____________________ гривень і фактично

відпрацьованого часу;

додаткової заробітної плати, що може включати в себе доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з Органом управління майном.

Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю календарних днів.

 1. Преміювання Керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.
 2. У разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

 1. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством та цим контрактом.
 2. Спори між Сторонами розв’язуються у визначеному законодавством порядку.
 3. Орган управління майном несе відповідальність та забезпечує відшкодування моральної і матеріальної шкоди, заподіяної Керівникові у разі дострокового розірвання цього контракту, проведеного з порушенням вимог трудового законодавства, а також на підставі, не передбаченій законодавством та цим контрактом.
 4. Керівник несе відповідальність за:

1) неналежну організацію бухгалтерського обліку з визначенням облікової політики та збереження оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності згідно із законодавством;

2) недотримання вимог законодавства про працю та охорону праці на підприємстві;

3) невиконання статутних завдань підприємства і умов цього контракту з вини керівника.

 V. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

 1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом укладення додаткових договорів.
 2. Дія цього контракту припиняється:

1) із закінченням строку, на який його укладено;

2) за згодою Сторін;

3) з ініціативи Органу управління майном до закінчення строку дії цього контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України та цим контрактом;

4) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

 1. Цей контракт може бути розірваний, а Керівник звільнений з посади з ініціативи Органу управління майном до закінчення строку дії контракту:

1) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин умов та обов’язків, визначених цим контрактом;

2) у разі одноразового грубого порушення Керівником вимог законодавства чи обов’язків, передбачених цим контрактом, внаслідок чого підприємству завдано значних збитків;

3) у разі невиконання підприємством зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом України щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати з вини Керівника;

4) у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців з вини Керівника;

5) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог законодавства з питань охорони праці;

6) у разі допущення збільшення обсягу простроченої кредиторської заборгованості з вини Керівника;

7) у разі недотримання вимог фінансового та бюджетного законодавства, а також дій (бездіяльності) Керівника, що призвели до невиконання в установлені строки законних вимог органів державного фінансового контролю;

8) на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) у разі порушення вимог законодавства про працю, про колективні договори і угоди, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

 1. У разі дострокового припинення дії цього контракту з незалежних від Керівника причин, зазначених у пункті 3 частини першої статті 36, пунктах 1 і 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, встановлюються додаткові гарантії, компенсації та виплати, передбачені законодавством.
 2. За два місяці до закінчення строку дії цього контракту він може бути продовжений за згодою Сторін відповідно до законодавства.
 3. Якщо розірвання цього контракту проводиться на підставах, установлених у ньому, але не передбачених законодавством, звільнення Керівника з посади здійснюється відповідно до пункту 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

 VI. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

 1. Цей контракт діє з __________ 20_______ р. до ____ 20 _________р. і набирає чинності з дня підписання Сторонами.
 2. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов цього контракту, крім визначених законом випадків. Сторони мають право інформувати про умови цього контракту своїх радників, довірених осіб, представників.
 3. Умови цього контракту можуть бути змінені за згодою Сторін шляхом укладення додаткового договору у письмовій формі.

VII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

 1. Відомості про підприємство:

найменування ______________________

місцезнаходження ______________________

 1. Відомості про Орган управління майном: найменування

місцезнаходження ______________________

прізвище, ім’я по батькові керівника ______________________

 1. Відомості про Керівника: прізвище, ім’я по батькові місце проживання (реєстрації) номер службового телефону ______________________

номер домашнього телефону ______________________

серія, номер паспорта, ким і коли виданий ______________________

 1. Цей контракт укладено у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.
Від Органу управління майном Керівник

___________________

(підпис)

___________________

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ТИПОВА ФОРМА

контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі державної або комунальної установи

м. ______                           ____  ______________ 20__р.

_____________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника органу, до сфери управління якого належить

(в управлінні якого перебуває) заклад, або найменування обласної, районної ради чи

прізвище, ім’я та по батькові сільського, селищного, міського голови)

який діє на підставі _________ (далі – Орган управління майном), з однієї сторони, та громадянин

___________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

(далі – Керівник), з іншої сторони, уклали цей контракт про нижченаведене:

___________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

призначається на посаду __________________________________________________

(найменування посади і закладу охорони здоров’я)

на строк дії цього контракту.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей контракт регулює трудові відносини, пов’язані із виконанням Керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі державної або комунальної установи (далі – заклад), своїх обов’язків, визначає права, відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці Керівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, строк дії договору та є особливою формою трудового договору.
 2. За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію закладу, здійснювати поточне управління (керівництво) закладом з метою забезпечення виконання його статутних завдань, надання належної, якісної та кваліфікованої медичної допомоги, ефективної діяльності закладу, раціонального використання і збереження закріпленого за закладом майна, а Орган управління майном зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.
 3. Керівник є повноважним представником закладу під час реалізації повноважень, функцій, виконання обов’язків закладу, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами і статутом закладу. Керівник діє від імені закладу без довіреності.
 4. Керівник підзвітний Органу управління майном у межах, установлених законодавством, статутом закладу та цим контрактом.

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 1. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво закладом, організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання закладом завдань, передбачених законодавством, статутом закладу і цим контрактом.
 2. Керівник закладу зобов’язується:

1) організовувати роботу закладу щодо виконання завдань та мети бюджетних програм, за якими фінансується заклад;

20 забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

3) подавати в установленому порядку Органові управління майном квартальну, річну фінансову та іншу звітність закладу;

4) забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за закладом майна з метою належного виконання закладом покладених на нього завдань, задоволення соціально-побутових потреб працівників закладу;

5) вживати заходів до ефективного використання за призначенням, збереження та відновлення закріплених за закладом на праві оперативного управління основних засобів;

6) забезпечувати дотримання у закладі вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

7) забезпечити належну організацію дотримання прав пацієнта при наданні закладом медичної допомоги та здійсненні медичного обслуговування населення, в тому числі права на лікарську таємницю;

8) забезпечувати раціональне та ефективне цільове використання бюджетних коштів, що передбачені для утримання закладу та надання безоплатної медичної допомоги;

9) забезпечити належне виконання закладом законодавства у сфері публічних закупівель;

10) вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, та недопущення утворення заборгованості з неї;

11) забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

12) забезпечувати виконання планових показників діяльності закладу;

13) призначати на посаду та звільняти з посади своїх заступників і головного бухгалтера закладу за погодженням з Органом управління майном;

14) подавати на затвердження Органові управління майном кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, штатний розпис та структуру закладу;

15) погоджувати з Органом управління майном свої відпустки, закордонні відрядження та відрядження в межах України, а також невідкладно інформувати Орган управління майном про свою тимчасову втрату працездатності;

16) затверджувати за погодженням з Органом управління майном розподіл обов’язків між своїми заступниками;

17) забезпечувати проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному Законом України “Про колективні договори і угоди”, виконання його вимог;

18) укладати трудові договори з працівниками закладу, керуючись законодавством про працю, з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом закладу, генеральною та галузевими угодами, колективним договором;

19) вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно- правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

20) укладати договори оренди, комерційної концесії, спільної діяльності, купівлі-продажу, кредитні договори, а також договори підряду на суму в межах обмежень, встановлених статутом закладу, а у випадках перевищення цієї суми – з письмової згоди Органу управління майном;

21) дотримуватися граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устатковання, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

22) відшкодовувати збитки, завдані закладу з його вини, згідно із законодавством;

23) затверджувати наказами закладу положення про структурні підрозділи закладу, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

положення про щомісячне або щоквартальне преміювання працівників за підсумками роботи закладу;

порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів;

24) забезпечувати дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

25) своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти Органу управління майном, видані відповідно до законодавства;

26) затверджувати посадові інструкції працівників закладу;

27) невідкладно інформувати Орган управління майном про участь закладу у судових процесах з фінансових та майнових питань;

28) розглядати пропозиції спостережної ради закладу, що надаються в межах її компетенції, та вживати заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів у закладі;

29) з урахуванням вимог законодавства, зокрема щодо інформації з обмеженим доступом, забезпечувати доступ членів спостережної ради закладу до інформації та матеріалів, необхідних для розгляду питань, що належать до її компетенції, протягом п’яти робочих днів з дати надсилання письмового запиту голови спостережної ради закладу на ім’я Керівника закладу;

30) виконувати інші завдання та обов’язки, встановлені єдиними кваліфікаційними вимогами та законодавством.

 1. У разі невиконання обов’язків, визначених пунктом 6 цього контракту, Керівник подає Органові управління майном письмове пояснення причини. Невиконання обов’язків, визначених пунктом 6 цього контракту, з вини Керівника може бути підставою для його дисциплінарної відповідальності.
 2. Керівник має право:

1) діяти від імені закладу, представляти його інтереси у відносинах із підприємствами, установами, організаціями будь-якої форми власності, фізичними особами, іншими третіми особами та у судових органах, інших органах державної влади та місцевого самоврядування;

2) укладати від імені закладу правочини відповідно до законодавства та в межах обмежень, встановлених статутом закладу;

3) відкривати рахунки в органах Казначейства, а у випадках визначених законодавством – у банках;

4) розпоряджатися коштами закладу в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством;

5) застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;

видавати у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників закладу;

7) визначати розмір заробітної плати працівників відповідно до законодавства у межах бюджетних асигнувань згідно із затвердженим штатним розписом;

8) вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами Органу управління майном, статутом закладу і цим контрактом належать до компетенції Керівника.

 1. Орган управління майном має право:

1) вимагати від Керівника подання дострокового звіту про його діяльність з управління закладом, розпорядження закріпленим за закладом майном та виконання цього контракту;

2) звільняти Керівника з посади у разі закінчення строку дії цього контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушення Керівником вимог законодавства та умов цього контракту;

3) здійснювати контроль за діяльністю закладу, ефективністю використання бюджетних коштів і збереженням закріпленого за закладом майна.

 1. Орган управління майном здійснює контроль за виконанням Керівником своїх обов’язків, зазначених у пункті 6 цього контракту.
 2. Орган управління майном зобов’язується:

1) сприяти створенню умов для функціонування закладу;

2) подавати інформацію на запит Керівника у межах компетенції;

3) забезпечувати заклад матеріально-технічними та фінансовими ресурсами для його функціонування;

4) сприяти своєчасному підвищенню кваліфікації Керівником.

 1. Орган управління майном:

1) затверджує кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, структуру та штатний розпис закладу;

2) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади заступників Керівника, головного бухгалтера закладу за поданням Керівника;

3) погоджує Керівникові відпустку, закордонні відрядження та відрядження в межах України;

4) погоджує розподіл обов’язків між заступниками Керівника за поданням Керівника;

5) надає за поданням Керівника письмову згоду на укладення договорів оренди, комерційної концесії, спільної діяльності, купівлі-продажу, кредитних договорів, а також договорів підряду на суму, що перевищує встановлені статутом закладу обмеження, або вмотивовану відмову;

6) у разі відсутності Керівника має право вирішувати питання щодо покладення виконання обов’язків Керівника.

 1. Керівник подає звіт про виконання цього контракту не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку його дії.
 2. Орган управління майном може надавати Керівникові інші повноваження, якщо це передбачено актами законодавства. Надання повноважень у такому разі здійснюється шляхом визначення їх у статуті закладу.

ІІІ. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

 1. Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток Керівника визначаються за згодою Сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

 • посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;
 • підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);
 • надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);
 • доплат (за науковий ступінь тощо);
 • премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з Органом управління майном;
 • допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;
 • матеріальної допомоги у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю календарних днів.

 1. Преміювання Керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам закладу, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.
 2. У разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

 1. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством та цим контрактом.
 2. Спори між Сторонами розв’язуються у визначеному законодавством порядку.

20.Орган управління майном несе відповідальність та забезпечує відшкодування моральної і матеріальної шкоди, заподіяної Керівникові у разі дострокового розірвання цього контракту, проведеного з порушенням вимог трудового законодавства, а також на підставі, не передбаченій законодавством та цим контрактом.

 1. Керівник несе відповідальність за:

1) неналежну організацію бухгалтерського обліку з визначенням облікової політики та збереження оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності згідно із законодавством;

2) недотримання вимог законодавства про працю та охорону праці у закладі;

3) невиконання статутних завдань закладу і умов цього контракту з вини керівника.

V ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

 1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом укладення додаткових договорів.
 2. Дія цього контракту припиняється:

1) із закінченням строку, на який його укладено;

2) за згодою Сторін;

3) з ініціативи Органу управління майном до закінчення строку дії цього контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України та цим контрактом;

4) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

 1. Цей контракт може бути розірваний, а Керівник звільнений з посади з ініціативи Органу управління майном до закінчення строку дії контракту:

1) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин умов та обов’язків, визначених цим контрактом;

2) у разі одноразового грубого порушення Керівником вимог законодавства чи обов’язків, передбачених цим контрактом, внаслідок чого закладу завдано значних збитків;

3) у разі невиконання закладом зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом України щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати з вини Керівника;

4) у разі неподання або несвоєчасного подання Органові управління майном на затвердження кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету та штатного розпису закладу;

5) у разі несплати реструктуризовано: податкової заборгованості протягом трьох місяців з вини Керівника;

6) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог законодавства з питань охорони праці;

7) у разі допущення збільшення обсягу простроченої кредиторської заборгованості з вини Керівника;

8) у разі неподання Органові управління майном квартальної та річної фінансової звітності;

9) у разі здачі в оренду майна, закріпленого за закладом, та укладення договорів комерційної концесії, спільної діяльності, купівлі-продажу, кредитних договорів, а також договорів підряду на суму, що перевищує встановлені статутом закладу обмеження, без отримання письмової згоди Органу управління майном;

10) у разі недотримання вимог фінансового та бюджетного законодавства, а також дій (бездіяльності) Керівника, що призвели до невиконання в установлені строки законних вимог органів державного фінансового контролю;

11) на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) у разі порушення вимог законодавства про працю, про колективні договори і угоди, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

 1. У разі дострокового припинення дії цього контракту з незалежних від Керівника причин, зазначених у пункті 3 частини першої статті 36, пунктах 1 і 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, встановлюються додаткові гарантії, компенсації та виплати, передбачені законодавством.
 2. За два місяці до закінчення строку дії цього контракту він може бути продовжений за згодою Сторін відповідно до законодавства.
 3. Якщо розірвання цього контракту проводиться на підставах, установлених у ньому, але не передбачених законодавством, звільнення

Керівника з посади здійснюється відповідно до пункту 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

VI. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

 1. Цей контракт діє з ______20 ______ р. до ___20 _____ р. і набирає чинності з дня підписання Сторонами.
 2. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов цього контракту, крім визначених законом випадків. Сторони мають право інформувати про умови цього контракту своїх радників, довірених осіб, представників.
 3. Умови цього контракту можуть бути змінені за згодою Сторін шляхом укладення додаткового договору у письмовій формі.

VII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

 1. Відомості про заклад:

Найменування _____________________________________

місцезнаходження _____________________________________

 1. Відомості про Орган управління майном:

Найменування _____________________________________

місцезнаходження _____________________________________

прізвище, ім’я по батькові керівника _____________________________________

 1. Відомості про Керівника:

прізвище, ім’я по батькові _____________________________________

місце проживання (реєстрації) _____________________________________

номер службового телефону_____________________________________

номер домашнього телефону _____________________________________

серія, номер паспорта, ким і коли виданий _____________________________________

 1. Цей контракт укладено у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.
Від Органу управління майном Керівник
___________________

(підпис)

___________________

(підпис)

 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті