Проект наказу Мінекономрозвитку «Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року № 914»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року № 914»

Мета: встановлення необхідного перехідного періоду застосування позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки), який дасть суб’єктам господарювання достатній час для адаптації і поступового переходу до міжнародних позначень одиниць вимірювання при зміні маркування та списанні залишків існуючих пакувальних матеріалів.

1. Підстава розроблення проекту акта

Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі — Закон) визначення основних одиниць вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI), прийнятої Генеральною конференцією з мір та ваг і рекомендованої Міжнародною організацією законодавчої метрології, назви та визначення похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначення та правила застосування одиниць вимірювання і правила написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин встановлюється Мінекономрозвитку.

З метою реалізації статті 5 Закону прийнято наказ Мінекономрозвитку від 04.08.2015 № 914 «Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин», зареєстрованих в Мін’юсті 25.08.2015 за № 1022/27467 (далі — Наказ № 914).

Відповідно до абзацу першого пункту 3 Наказу № 914 суб’єктам господарювання дозволено застосовувати позначення одиниць вимірювання на продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки) чи на її маркуванні під час виробництва та під час уведення в обіг без урахування пунктів 1 і 2 Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин, затверджених цим наказом (далі — Правила), до 01 січня 2019 року.

Згідно абзацу другого пункту 3 Наказу № 914 продукція (у тому числі засоби вимірювальної техніки), яка введена в обіг на ринку України до 01 січня 2019 року із застосуванням позначень одиниць вимірювання на ній чи на її маркуванні без урахування пунктів 1 і 2 Правил, залишається в обігу до закінчення строку служби (строку придатності) такої продукції без застосування щодо неї заборон чи обмежень з причин такої невідповідності.

Разом з тим, до Мінекономрозвитку надходять численні звернення від суб’єктів господарювання, стосовно необхідності збільшення перехідного періоду застосовування позначень одиниць вимірювання на продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки) чи на її маркуванні під час виробництва та під час уведення в обіг та залишення в обігу до закінчення строку служби (терміну придатності) продукції без урахування пунктів 1 і 2 Правил

З огляду на викладене Мінекономрозвитку розроблено проект наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року № 914», (далі — проект наказу), який надасть суб’єктам господарювання достатній час для адаптації і поступового переходу до міжнародних позначень одиниць вимірювання при зміні маркування та списанні залишків існуючих пакувальних матеріалів.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність прийняття проекту наказу полягає у встановленні необхідного перехідного періоду застосування позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки), який дасть суб’єктам господарювання достатній час для адаптації і поступового переходу до міжнародних позначень одиниць вимірювання при зміні маркування та списанні залишків існуючих пакувальних матеріалів.

3. Суть проекту акта

Проект наказу передбачає застосування позначення одиниць вимірювання на продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки) чи на її маркуванні під час виробництва та під час уведення в обіг без урахування пунктів 1 і 2 Правил, до 01 січня 2021 року. Продукція (у тому числі засоби вимірювальної техніки), яка введена в обіг на ринку України до 01 січня 2021 року із застосуванням позначень одиниць вимірювання на ній чи на її маркуванні без урахування пунктів 1 і 2 Правил, залишається в обігу до закінчення строку служби (строку придатності) такої продукції без застосування щодо неї заборон чи обмежень з причин такої невідповідності.

Механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є прийняття проекту наказу.

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

  • Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;
  • Наказ № 914.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових фінансових витрат з державного чи місцевого бюджетів.

6. Прогноз впливу

Очікується позитивний вплив від прийняття проекту наказу, оскільки він надасть можливість встановлення необхідного перехідного періоду застосування позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки), який дасть суб’єктам господарювання достатній час для адаптації і поступового переходу до міжнародних позначень одиниць вимірювання та уникнути додаткових фінансових витрат при зміні маркування і списанні залишків існуючих пакувальних матеріалів.

Прогноз впливу реалізації проекту наказу на інтереси усіх заінтересованих сторін наведено у додатку 1, що додається.

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проект наказу потребує погодження з СПО об’єднань профспілок, СПО роботодавців, Конфедерацією роботодавців України

8. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міненерговугілля, Мінрегіоном, Мінагрополітики, МВС, Міноборони, Мінінфраструктури, Мінмолодьспорту, МОН, Держпродспоживслужбою та ДРС.

10. Правова експертиза

Проект наказу потребує реєстрації в Мін’юсті.

11. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проект наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

12. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект наказу не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

13. Прогноз результатів

Впровадження проекту наказу надасть достатній період для адаптації бізнесу і поступового переходу виробників до міжнародних позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції. Це сприятиме спрощенню процедур для бізнесу та покращенню інвестиційного клімату.

Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі України С.І. Кубів

Додаток 1
до проекту наказу Мінекономрозвитку
«Про внесення змін до наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
від 04 серпня 2015 року № 914»

Прогноз впливу
внаслідок прийняття проекту наказу Мінекономрозвитку
«Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року № 914»

1. Відповідно до абзацу першого пункту 3 Наказу дозволено суб’єктам господарювання застосовувати позначення одиниць вимірювання на продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки) чи на її маркуванні під час виробництва та під час уведення в обіг без урахування пунктів 1 і 2 Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин, до 01 січня 2019 року.

Згідно абзацу другого пункту 3 Наказу продукція (у тому числі засоби вимірювальної техніки), яка введена в обіг на ринку України до 01 січня 2019 року із застосуванням позначень одиниць вимірювання на ній чи на її маркуванні без урахування пунктів 1 і 2 Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин, затверджених цим наказом, залишається в обігу до закінчення строку служби (строку придатності) такої продукції без застосування щодо неї заборон чи обмежень з причин такої невідповідності.

Проектом наказу пропонується продовжити встановлення необхідного перехідного періоду застосування позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки), який дасть суб’єктам господарювання достатній час для адаптації і поступового переходу до міжнародних позначень одиниць вимірювання при зміні маркування та списанні залишків існуючих пакувальних матеріалів.

2. Прогноз впливів на інтереси усіх заінтересованих сторін

Заінтересовані сторони Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому чи якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акту призведе до прогнозованих впливів)
Короткостроковий вплив (до року) Середньостроковий вплив (більше року)  
Суб’єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність, пов’язану з позначенням одиниць вимірювання на маркуванні продукції Встановлення необхідного перехідного періоду застосування позначень одиниць вимірювання на маркуванні продукції та на заміну дизайну упаковки + + Реалізація акта дозволить суб’єктам господарювання уникнути додаткових фінансових витрат при позначенні одиниць вимірювання на маркуванні продукції

ПРОЕКТ
винесено на громадське обговорення Мінекономрозвитку
29.10.2018 р.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ (МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ)
НАКАЗ
Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року № 914

Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459,

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року № 914 «Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2015 року за № 1022/27467, такі зміни:

у пункті 3:

  • в абзаці першому цифри «2019» замінити цифрами «2021»;
  • в абзаці другому цифри «2019» замінити цифрами «2021»;

2. Департаменту технічного регулювання в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі України С.І. Кубів

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту наказу Мінекономрозвитку «Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року № 914»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акту
Наказ Мінекономрозвитку від 04.08.2015 № 914 «Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин», зареєстрований в Мін’юсті 25.08.2015 за № 1022/27467.
3. Дозволити суб’єктам господарювання застосовувати позначення одиниць вимірювання на продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки) чи на її маркуванні під час виробництва та під час уведення в обіг без урахування пунктів 1 і 2 Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин, затверджених цим наказом, до 01 січня 2019 року.

Продукція (у тому числі засоби вимірювальної техніки), яка введена в обіг на ринку України до 01 січня 2019 року із застосуванням позначень одиниць вимірювання на ній чи на її маркуванні без урахування пунктів 1 і 2 Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин, затверджених цим наказом, залишається в обігу до закінчення строку служби (строку придатності) такої продукції без застосування щодо неї заборон чи обмежень з причин такої невідповідності.

3. Дозволити суб’єктам господарювання застосовувати позначення одиниць вимірювання на продукції (у тому числі на засобах вимірювальної техніки) чи на її маркуванні під час виробництва та під час уведення в обіг без урахування пунктів 1 і 2 Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин, затверджених цим наказом, 01 січня 2021 року.

Продукція (у тому числі засоби вимірювальної техніки), яка введена в обіг на ринку України до 01 січня 2021 року із застосуванням позначень одиниць вимірювання на ній чи на її маркуванні без урахування пунктів 1 і 2 Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин, затверджених цим наказом, залишається в обігу до закінчення строку служби (строку придатності) такої продукції без застосування щодо неї заборон чи обмежень з причин такої невідповідності.

Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі України С.І. Кубів

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті