Проект постанови КМУ «Про затвердження плану заходів реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 р.»

11 Листопада 2018 3:21 Поділитися

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року»

Проект розпорядження розроблено на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1018 «Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року».

Проект постанови та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України: http://moz.gov.ua/gromadske-obgovorennja.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати впродовж місяця з дня оприлюднення до медичного департаменту Мінісерства охорони здоров`я України або в електронному вигляді на адресу: actio№pla№mhu@gmail.com

Контактна особа – Зінченко О.М. (тел. 044-253-24-58)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року»

Мета: проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року» (далі– Проект розпорядження) розроблено з метою створення ефективної системи охорони психічного здоров’я, орієнтованої на користувача допомоги, здатної забезпечити потреби населення на рівні міжнародних стандартів.

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект розпорядження розроблено Міністерством охорони здоров’я України на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1018 «Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року».

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Уклавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна прийняла історичне рішення щодо свого подальшого розвитку, визначивши за мету досягнення повноправного членства у співтоваристві європейських націй. Принциповий вибір України зумовлює потребу зміни підходів до формування державної політики, які мають відповідати керівним принципам і усталеній практиці ЄС, зокрема в сфері охорони здоров’я.

Відповідно до підпункту 15 пункту 7 Плану дій  з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, наведеного у додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393, а також відповідно до пунктів 3.4. та 3.5. Цілей Сталого Розвитку, які були затверджені на Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 році та Національної доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» від 15 вересня 2017 року, яка була затверджена Міжвідомчою робочою групою високого рівня з питань організації процесу впровадження Цілей Сталого Розвитку в Україні, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1018-р була схвалена «Концепція розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року», яким було доручено Міністерству охорони здоров’я України розробити та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект плану заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

 1. Суть проекту акта

Проектом розпорядження передбачено підвищення ефективності профілактичних, лікувальних, медичних і соціальних реабілітаційних заходів у сфері охорони психічного здоров’я, шляхом прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України.

 1. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Закон України «Про психіатричну допомогу», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Проекту розпорядження не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету України та здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідні роки, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством

 1. Прогноз впливу

Проект розпорядження не є регуляторним актом.

Проект розпорядження передбачає вирішення питань щодо діяльності суб’єктів охорони психічного здоров’я в частині здійснення відповідних заходів та прийняття нормативно-правових актів щодо удосконалення та покращення роботи системи охорони психічного здоров’я, і, водночас, забезпечення доступності такої допомоги, та подальшого удосконалення законодавства у цій сфері.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проект розпорядження матиме вплив на ключові інтереси осіб, які мають розлади психіки та поведінки, а також на інтереси керівників спеціалізованих стаціонарних закладів охорони психічного здоров’я.

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

 1. Громадське обговорення

З метою проведення публічного громадського обговорення проект розпорядження розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження підлягає погодженню з Міністерством соціальної політики України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством інформаційної політики України, Міністерством культури України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України. Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

 1. Правова експертиза

Правову експертизу проекту буде проведено Міністерством юстиції України відповідно до § 44 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (із змінами).

 1. Запобігання дискримінації

У проекті розпорядження відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проект розпорядження не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 1. Запобігання корупції

У проекті розпорядження відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект розпорядження не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

 1. Прогноз результатів

Прийняття акта дозволить створити цілісну та ефективну систему охорони психічного здоров’я населення, що сприятиме підвищенню рівня психічного здоров’я населення та покращенню якості життя, зменшенню прямих та непрямих втрат економіки України, забезпеченню доступності допомоги з охорони психічного здоров’я на рівні територіальних громад, підвищенню загального рівня психологічного благополуччя населення, зменшенню рівня смертності, у тому числі дитячої, внаслідок суїцидів та нещасних випадків, посиленню ролі громадського сектору в системі охорони психічного здоров’я.

В.о. Міністра У. Супрун

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 1. Суть проекту акта. Прийняття проекту акта дозволить забезпечити підвищення ефективності профілактичних, лікувальних, медичних і соціальних реабілітаційних заходів у сфері охорони психічного здоров’я.
 2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін
Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив середньостроковий вплив
Особи, які мають розлади психіки та поведінки. Соціальна інтеграція на рівні реалізації прав людини, основних свобод та на рівні соціального та економічного забезпечення. + В короткостроковій перспективі очікується негативний вплив через відчутний дискомфорт від нововведень, оскільки реалізація акта передбачає необхідність навчання та перепідготовки працівників та організацію якісної взаємодії між амбулаторною та стаціонарною допомогою.
В середньостроковій перспективі очікується позитивний вплив через покращення доступу до медичних послуг, якості їх надання та покращення захисту прав людини, основних свобод осіб, які мають розлади психіки та поведінки.
Керівники спеціалізованих стаціонарних закладів охорони психічного здоров’я Контроль матеріальних та кадрових ресурсів у сфері надання психіатричної допомоги. Працівники переважно негативно ставляться до нововведень, в короткостроковій перспективі необхідно проходити навчання та перепідготовку. Реалізацією акту передбачається зменшення кількості ліжок в стаціонарах та збільшення амбулаторної допомоги, що зменшить вплив та контроль над матеріальними та кадровими ресурсами у сфері надання психіатричної допомоги

Проект

оприлюднений на сайті

МОЗ України 13.11.2018 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про затвердження плану заходів реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року

 1. Затвердити план заходів реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року (далі – План заходів), що додається.
 2. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Плану заходів, забезпечити:
 • виконання Плану заходів;
 • подання щороку до 15 лютого Міністерству охорони здоров’я інформації про стан виконання Плану заходів.
 1. Взяти до відома, що фінансування виконання Плану заходів здійснюється центральними та місцевими органами виконавчої влади, відповідальними за його виконання, за рахунок та у межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
 2. Міністерству охорони здоров’я інформувати щороку до 1 квітня Кабінет Міністрів України про стан виконання Плану заходів.
Прем’єр-міністр України В. Гройсман

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів

України

План заходів реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року

Розділ І. Права людини, стратегія, державне управління, лідерство у сфері охорони психічного здоров’я

Найменування завдання Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання
1. Удосконалення планування та координації у сфері охорони психічного здоров’я 1) розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект розпорядження про створення Національної ради з питань охорони психічного здоров’я при Кабінеті Міністрів України для реалізації державної політики та міжгалузевої співпраці у сфері охорони психічного здоров’я МОЗ 2 квартал 2019
2) розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови про Типове положення про координаційну раду з питань охорони психічного здоров’я при місцевій державній адміністрації МОЗ, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації 2 квартал 2019
3) створити Координаційну раду охорони психічного здоров’я при Міністерстві охорони здоров’я України для забезпечення оперативної міжгалузевої співпраці у сфері охорони психічного здоров’я МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади 2 квартал 2019
4) створити Координаційні ради з питань охорони психічного здоров’я при обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, місцеві органи виконавчої влади 3 квартал 2019
5) розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови про Порядок міжвідомчої координації надання послуг в сфері психічного здоров’я в надзвичайних ситуаціях ДСНС, МВС, МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади 4 квартал 2019 року
2. Приведення законодавства у сфері охорони психічного здоров’я у відповідність до положень міжнародних документів з прав людини Європейського Союзу та національного законодавства в сфері охорони психічного здоров’я щодо відповідності міжнародним документам з прав людини, зокрема Конвенції про права осіб з інвалідністю МОЗ, Мінсоцполітики, Мінюст, МЗС, Уповноважений ВР з прав людини (за згодою), Уповноважений ВР з прав дитини (за згодою) 3 квартал2019
2) внести зміни в існуючі нормативно правові акти в сфері охорони психічного здоров’я з метою приведення їх у відповідність до положень законодавства Європейського Союзу з прав людини МОЗ, Мінсоцполітики, МЗС 2020 -2021
3) розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акту щодо інтеграції в єдиний медичний простір психіатричної допомоги ув’язненим, в т.ч. допомоги особам із розладами, що пов’язані з вживанням психоактивних речовин МОЗ, НСЗУ, Мінюст 2 квартал 2020
3. Забезпечення впровадження положень статей 2 і 5 Конвенції про права осіб з інвалідністю щодо прав осіб з розладами психіки та поведінки, зокрема осіб з інтелектуальним и порушеннями 1) розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови щодо застосування спрощеної мови для комунікації з особами з інтелектуальними порушеннями та нормативно-правові акти щодо вимог до інформаційних матеріалів, які мають бути доступні для читання та розуміння з метою забезпечення доступу до цієї інформації особам з розладами психіки та поведінки, зокрема особам з інтелектуальними порушеннями Мінкультури, Мінінформполітики , МОН, Мінсоцполітики, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади 3 квартал 2019
2) визначити види розумних пристосувань для осіб з розладами психіки та поведінки, зокрема для осіб з інтелектуальними порушеннями Мінсоцполітики, МОЗ, МОН, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади 3 квартал 2019
4. Покращення розв’язання проблем, пов’язаних з вживанням психоактивних речовин у суспільстві розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект розпорядження щодо затвердження Національної стратегії наркополітики України на період 2021-2025 рр. та плану заходів щодо її реалізації МОЗ, МВС, Держлікслужба 3 квартал 2020
5. Збільшення ефективності фінансування охорони психічного здоров’я 1) забезпечити, відповідно до вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, застосування міжнародних стандартів фінансової звітності та оприлюднення закладами, що надають допомогу у сфері охорони психічного здоров’я, з 2013 року по теперішній час (у разі відсутності – починаючи з року, коли інформація є в наявності), фінансової звітності разом з аудиторським висновком не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, на власних веб- сторінках в машиночитаному форматі (тобто, форматі даних, що дає змогу ідентифікувати, розпізнавати, перетворювати і отримувати конкретні дані без участі людини) обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, МОЗ, Мінсоцполітики 2-4 квартали 2019
2) включити до проекту програми медичних гарантій надання медичної допомоги у сфері охорони психічного здоров’я МОЗ, НСЗУ 2020-2030
Розділ ІІ. Розвиток персоналу в сфері охорони психічного здоров’я
Найменування завдання Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання
6. Введення в дію міжвідомчої системи збору і обробки даних щодо професійних кадрів сфери охорон психічного здоров’я розробити і затвердити Положення про міжвідомчий реєстр немедичних працівників сфери охорони психічного здоров’я МОЗ, МОН, Мінсоцполітики 3 квартал 2019
7. Забезпечення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників сфери охорони психічного здоров’я 1) провести аналіз системи підготовки та перепідготовки працівників сфери охорони психічного здоров’я Європейського Союзу та української системи підготовки та перепідготовки працівників сфери охорони психічного здоров’я та розробити рекомендації до відповідних навчальних програм МОЗ 2-3 квартали 2019
2) внести зміни в наказ МОЗ від 29.03.2002 № 117 “Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників” щодо включення до нього немедичних працівників сфери охорони психічного здоров’я МОЗ, МОН, Мінсоцполітики 3 квартал 2019
3) розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект змін до законодавства щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації немедичних працівників сфери охорони психічного здоров’я МОЗ, МОН, Мінсоцполітики 1 квартал 2020
4) провести аналіз існуючих в Україні кваліфікаційних характеристик працівників сфери охорони психічного здоров’я, розробити галузеві рамки кваліфікацій, затвердити професійні та відповідні освітні стандарти працівників сфери охорони психічного здоров’я МОЗ, МОН, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади 2019-2021
8. Впровадження програм охорони психічного здоров’я для працівників сфери охорони психічного здоров’я 1) розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови про Порядок супервізії (надання професійної допомоги працівнику, яка спрямована на подолання професійних труднощів, аналіз недоліків, оцінку та удосконалення роботи) для працівників сфери охорони психічного здоров’я МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади 3 квартал 2020
2) розробити та затвердити типові методики профілактики емоційного вигорання та набуття стресостійкості для працівників МОЗ, МОН, Мінсоцполітики 2019 – 2020
9. Підвищення кваліфікації працівників сфери охорони психічного здоров’я згідно оновлених кваліфікаційних вимог впровадити навчання працівників охорони психічного здоров’я сучасним підходам та втручанням з доведеною ефективністю відповідно до кваліфікаційних вимог за певною професійною діяльністю МОЗ, МОН, Мінсоцполітики 2020 – 2030
Розділ ІІІ. Покращення послуг у сфері охорони психічного здоров’я
Найменування завдання Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання
10. Забезпечення інтегрованої та доступної допомоги в сфері охорони психічного здоров’я 1) розробити методологію комплексної оцінки потреб населення в послугах в сфері охорони психічного здоров’я та системи охорони психічного здоров’я на основі рекомендацій ВООЗ МОЗ 1 квартал 2019
2) провести комплексну оцінку потреб населення в охороні психічного здоров’я та системи охорони МОЗ, обласні, Київська та Севастопольська 2- 3 квартали 2019
психічного здоров’я міські державні адміністрації, інші центральні органи виконавчої влади
3) розробити та затвердити Порядок МОЗ, інші 3 квартал
надання послуг з охорони психічного здоров’я, що наближені до місця проживання (заклади охорони здоров’я та інші заклади, які надають послуги у сфері охорони психічного здоров’я, які є поєднанням медичних та соціальних послуг, що надаються особі або сім’ї якнайближче до його / її місця проживання з метою сприяння, підтримання або відновлення здоров’я або мінімізації наслідків хвороби та інвалідності, та включають послуги денних центрів, реабілітаційних центрів, мобільних кризових команд, служб терапії та проживання з наглядом, допомогу по дому, підтримку сімей та інші форми підтримки) центральні органи виконавчої влади 2019
4) забезпечити підвищення кваліфікації працівників первинної медичної допомоги (лікарів загальної практики – сімейної медицини та медичних сестер загальної практики – сімейної медицини) щодо надання допомоги особам з розладами психіки та поведінки МОЗ 2019-2030
5) розробити та затвердити Порядок Мінсоцполітики, 3 квартал
надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади, у тому числі з догляду МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади 2019
6) розробити та подати на розгляд МОЗ, 3 квартал
Кабінету Міністрів України проект постанови про критерії та вимоги до надання немедичних послуг з охорони психічного здоров’я Мінсоцполітики 2019
7) розробити та подати на розгляд МОЗ, 4 квартал
Кабінету Міністрів України проект постанови про впровадження пільгових умов оренди приміщень комунальної власності для неприбуткових організацій, які надають послуги в сфері охорони психічного здоров’я Мінсоцполітики, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, місцеві органи виконавчої влади 2019
8) розробити місцеві та регіональні обласні, Київська 4 квартал
Плани розвитку охорони психічного здоров’я з наданням пріоритету послугам, які наближені до місця проживання, перерозподілом ліжок для надання стаціонарної психіатричної допомоги шляхом розгортання їх в міських/районних багатопрофільних лікарнях інтенсивного лікування та лікарнях планового лікування, відокремлення надання психіатричної допомоги дітям від психіатричної допомоги дорослим, та, заснованого на результатах вивчення потреби регіону, скорочення ліжок в психіатричних лікарнях з перерозподілом коштів, вивільнених внаслідок скорочення таких ліжок – на розгортання їх в міських/ районних багатопрофільних лікарнях інтенсивного лікування та лікарнях планового лікування та на розвиток амбулаторної психіатричної допомоги та Севастопольська міські державні адміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою) 2019
9) розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови про внесення змін в Національний перелік основних лікарських засобів щодо лікарських засобів, які використовуються при розладах психіки та поведінки МОЗ 1 раз на рік
11. Покращення надання допомоги особам з інвалідністю, що обумовлена розладами психіки та поведінки, та особам похилого віку з розладами психіки та поведінки 1) розробити та затвердити Порядок надання медичної допомоги та паліативного догляду особам з інвалідністю, що обумовлена розладами психіки та поведінки, та особам похилого віку з розладами психіки та поведінки МОЗ, Мінсоцполітики 2 квартал 2019
2) затвердити норми щодо перебування осіб з розладами психіки та поведінки в стаціонарних інтернатних закладах для соціального захисту з врахуванням Конвенції про права осіб з інвалідністю Мінсоцполітики, МОЗ 3 квартал 2019
3) забезпечити проведення навчання щодо дотримання прав людини для працівників інтернатних закладів для соціального захисту Мінсоцполітики, Уповноважений з прав людини (за згодою) 2019 – 2030
та поведінки за місцем їх проживання, зокрема денного догляду, соціальної реабілітації, підтриманого проживання обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Мінсоцполітики, МОЗ 2020 – 2021
12. Підвищення якості допомоги у сфері охорони психічного здоров’я шляхом впровадження стандартів надання медичної допомоги та соціальних послуг на основі практик, що засновані на даних доказової медицини 1) підвищити доступність галузевих стандартів у сфері охорони психічного здоров’я шляхом забезпечення їх перекладу та публікації МОЗ, НАМН (за згодою) 2019 – 2022
2) провести аналіз існуючих інструментів діагностики та оцінки розладів психіки та поведінки, забезпечити переклад, адаптацію та впровадження необхідних інструментів діагностики та оцінки розладів психіки та поведінки МОЗ, НАМН, МОН, НАПН, Мінюст, МО, МВС, НПУ 2019 – 2022
3) актуалізувати діючі державні стандарти соціальних послуг в частині їх надання особам з розладами психіки та поведінки Мінсоцполітики, МОЗ, МОН, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації 2019 – 2022
4) забезпечити затвердження державних стандартів соціальних послуг, що надаються особам з розладами психіки та поведінки Мінсоцполітики, МОЗ 2019 – 2022
5) впровадити доказові методи оцінки ризику вчинення особами суспільно- небезпечних дій МОЗ, Мінюст, МВС 2019 – 2020
13. Покращення якості надання допомоги дітям та підліткам з розладами психіки та поведінки 1) розробити регіональні програми розвитку охорони психічного здоров’я дітей та підлітків обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації 4 квартал 2019
2) розробити та впровадити програми психолого-педагогічної реабілітації дітей з обмеженими можливостями та особливими соціальними та освітніми потребами, а також дітей з психічними та поведінковими розладами, відповідно до сучасних наукових даних та стандартів надання відповідних послуг МОН, Мінсоцполітики, МОЗ 2019 – 2022
14. Покращення надання допомоги особам з розладами психіки та поведінки, які пов’язані з вживанням алкоголю та інших психоактивних речовин 1) внести зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України від 10 жовтня 1997 р. № 306/680/21/66/5 “Про затвердження Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, якінезаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 листопада 1997 р. за № 534/2338, з метою забезпечення переходу до деперсоніфікованої системи реєстрації випадків та збору інформації в системі надання допомоги особам з розладами психіки та поведінки, пов’язаними з вживанням психоактивних речовин МОЗ, МВС, ГПУ, Мінюст 3 квартал 2019
2) внести зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 листопада 1997 р. № 339 “Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 1997 р. за № 586/2390, з метою покращення надання допомоги особам з розладами, пов’язаними з вживанням психоактивних речовин МОЗ 3 квартал 2019
3) розробити та впровадити Порядок лікування розладів, пов’язаних з вживанням психоактивних речовин у сфері виконання кримінальних покарань та пробації МОЗ, Мінюст 1 квартал 2020
15. Покращення надання допомоги особам з розладами психіки та поведінки, які перебувають у конфлікті із законом 1) вдосконалити програми освіти суддів, співробітників прокуратури, МВС та НПУ, щодо розладів психіки та поведінки ГПУ, МВС (за згодою), НПУ (за згодою), Національна школа суддів (за згодою), МОЗ 2019-2020
2) розширити застосування пробаційних програм з метою профілактики агресивної поведінки та попередження вживання психоактивних речовин, щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, на яких судом покладено обов’язок виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою Мінюст, МОЗ 2019- 2021
16. Забезпечення безперервності надання допомоги з охорони психічного здоров’я наближені до місця проживання, соціальними службами та закладами Міністерства освіти та науки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій МОЗ, Мінсоцполітики, МОН, Міноборони, МВС, НГУ, НПУ, ДСНС 3 квартал 2020
Розділ IV. Популяризація психічного здоров’я, профілактика психічних розладів та попередження самогубств
Найменування завдання Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання
17. Підвищення рівня поінформованост і населення про психічне здоров’я та послуги у сфері охорони психічного здоров’я, про дотримання прав людини при наданні допомоги в сфері психічного здоров’я та подолання стигми і дискримінації по відношенню до людей із психічними розладами 1) проводити інформаційно- роз’яснювальну роботу через засоби масової інформації для різних верств населення щодо психічного здоров’я, його розладів та прав людини у цій сфері. МОЗ, МОН, Мінсоцполітики, Мінінформполітики, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади 2019 – 2030
2) впровадити інформаційно- адвокаційні програми та кампанії для різних верств населення щодо психічного здоров’я, його розладів та прав людини у цій сфері. Мінінформполітики, Держкомтелерадіо, МОЗ, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади (за згодою) 2019 – 2030
3) розробити рекомендації до освітніх програм навчання за спеціальністю «Журналістика» щодо висвітлення у ЗМІ питань психічного здоров’я та його розладів МОЗ, МОН, Мінінформполітики, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 3 квартал 2020
18. Забезпечення профілактики розладів

психічного здоров’я у дітей та підлітків

1) впровадити програми популяризації психічного здоров’я, розвитку соціальної та емоційної компетентності, критичного мислення, тренінгів стресостійкості та інші, базовані на доказах програми, в закладах освіти МОН, НАПН, МОЗ, НАМН, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування 2019-2022
2) переглянути програми шкільної освіти та внести необхідні зміни щодо збільшення інформування з питань охорони психічного здоров’я МОН, МОЗ, НАПН 2020-2021
19. Забезпечення профілактики розладів здоров’я у дорослих ( в тому числі літніх осіб) 1) розробити та затвердити Порядок підтримки психічного здоров’я на робочому місці МОЗ, Мінсоцполітики 3 квартал2019
2) розмістити у відкритому доступі інформацію щодо підтримки психічного здоров’я (розвитку стресостійкості, керування гнівом та інші, базовані на доказах, методики) для різних верств населення МОЗ, МОН, Мінсоцполітики, МО, МВС 2019-2021
3) розробити рекомендації до освітніх програм підвищення кваліфікації працівників перинатальних центрів, пологових будинків та жіночих консультацій стосовно охорони психічного здоров’я жінок в перинатальному періоді МОЗ 2019 – 2020
4) забезпечити переклад та адаптацію просвітницьких матеріалів підтримки психічного здоров’я для осіб літнього віку та осіб, які ними опікуються, для батьків дітей з порушеннями функціонування, та тих, хто опікується особами із психічними розладами, а також для усиновлювачів та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах МОЗ, Мінсоцполітики, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою) 2019 – 2021
20.Попередженн я самогубств серед усіх верств населення 1) розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України стратегію попередження самогубств МОЗ, МО, МВС, НПУ, НГУ, ДСНС, ДПС, МОН, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади 3 квартал 2020
2) адаптувати та впровадити інструменти скринінгу ознак ризиків суїцидальної поведінки, розробити та затвердити плани реагування на суїцидальні наміри для соціальних працівників, психологів, працівників служби зайнятості, поліції, ДСНС, медичних та педагогічних працівників МОЗ, МОН, Мінсоцполітики, МВС, НПУ, ДСНС 2019 – 2021
3) розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови про Національну лінію кризового психологічного консультування МОЗ, МВС, НПУ, ДСНС, Мінсоцполітики 3 квартал 2019
4) розробити та впровадити програми профілактики суїцидів серед військовослужбовців та працівників інших силових структур МО, МВС, НГУ, ДСНС, Мінюст, СБУ, ДПС, Мінсоцполітики, МОЗ, НПУ 2019 – 2021
5) розробити та затвердити порядок профілактики суїцидів серед осіб, які перебувають у закладах виконання кримінальних покарань Мінюст, МОЗ 2019 – 2021
21.Попередженн я психічних розладів, пов’язаних із вживанням алкоголю та інших психоактивних речовин 1) підвищувати рівень суспільної обізнаності щодо шкоди від вживанням алкоголю та обумовленого ним тягаря для здоров’я, соціального та економічного розвитку Мінінформполітики, Держкомтелерадіо, МОЗ, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації постійно
2) включити в підготовку та удосконалення фахівців первинної медичної допомоги та соціальних працівників навчання навичкам коротких інтервенцій, мотиваційного консультування та інших, заснованих на доказах, профілактичних послуг МОЗ, Мінсоцполітики 2019 – 2021
22.Попередженн я насильства як причини порушень психічного здоров’я проводити просвітницькі кампанії щодо впливу насильства (в сім’ї, школі, робочому місці, інших середовищах) на психічне здоров’я (у тому числі, синдрому струшеної дитини) Мінінформполітики, МОН, МО, Мінсоцполітики, Мінюст, МОЗ, МВС,місцеві органи виконавчої влади 2019 – 2030
Розділ V. Стратегічна інформація у сфері психічного здоров’я
Найменування завдання Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання
23.Вдосконаленн я системи моніторингу надання послуг у сфері охорони психічного здоров’я 1) розробити моніторингові індикатори та процедури (у т.ч. для моніторингу якості надання допомоги та дотримання прав людини), згідно медичних стандартів медичної допомоги у сфері охорони психічного здоров’я та нових клінічних протоколів медичної допомоги, та рекомендацій ВООЗ МОЗ 2 квартал 2019
2) провести перегляд існуючих моніторингових (облікових та звітних) форм та привести їх у відповідність до розроблених індикаторів МОЗ 2 квартал 2019
3) розробити технічне завдання модулю зі збору та обробки даних про психічне здоров’я у медичних інформаційних системах МОЗ, Державне агентство з питань електронного урядування України 3 квартал 2019
4) створити та забезпечити функціонування реєстрів надавачів послуг з охорони психічного здоров’я та забезпечити відкритий доступ потенційних користувачів послуг до реєстру та інтерактивних електронних мап МОЗ, Мінсоцполітики, МОН, Держстат, НАМН 3 квартал 2019
5) розробити та затвердити Порядок контролю якості даних у системі моніторингу і оцінки охорони психічного здоров’я МОЗ, Мінсоцполітики, Держстат 4 квартал 2019
24. Забезпечення регулярного проведення оцінки потреб та оцінки результатів виконання заходів у сфері охорони психічного здоров’я 1) розробити та затвердити Порядок міжвідомчої координації проведення досліджень щодо охорони психічного здоров’я в Україні МОЗ, Мінсоцполітики, НАМН, НАПН 3 квартал 2019
2) розробити та затвердити Порядок залучення недержавних організацій пацієнтів, сімей, фахівців, правозахисників до проведення регулярної оцінки потреб та оцінки результатів надання допомоги в сфері охорони психічного здоров’я МОЗ, Мінсоцполітики 3 квартал 2019
3) розробити та затвердити Порядок прогнозування та визначення потреби в послугах з психосоціальної підтримки, лікування, реабілітації та профілактики в сфері охорони психічного здоров’я МОЗ, Мінсоцполітики 1 квартал 2020
25. Забезпечення доступності та використання стратегічної інформації 1) забезпечити регулярне звітування щодо даних моніторингу та оцінки у сфері психічного здоров’я, включно з індикаторами з прав людини, та забезпечити публічний доступ до цих даних МОЗ, МОН, Мінсоцполітики, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації 2020 – 2030
2) розробити рекомендації до освітніх програм навчання організаторів та управлінців в сфері охорони психічного здоров’я щодо навичок інтерпретації та використання даних МОЗ, НАМН, МОН, ВНЗ 3 квартал 2020
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті