Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів»

10 Грудня 2018 3:35 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів» від 11.07.2017 № 782, що зареєстровано у Міністерстві юстиції України 13 липня 2017 року за № 851/30719.

Проект наказу розроблено з метою раціонального планування потреби закладів охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, та ефективності витрат бюджетних коштів при закупівлі та відшкодуванні вартості лікарських засобів.

Проект регуляторного акта оприлюднений шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження щодо проекту наказу просимо надсилати протягом місяця з дня опублікування у письмовому та/або електронному вигляді за адресами:

Медичний департамент МОЗ України: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

Контактна особа: Коба Тетяна, тел.: (044) 200-07-96, e-mail: zvit.moz@gmail.com, farmsector@gmail.com, gritsenko@moz.gov.ua.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів»

Мета: зміна моделі розрахунків потреби закладів і установ охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у закупівлі лікарських засобів, що здійснюється за кількістю упаковок, на модель розрахунків за кількістю одиниць лікарської форми.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект наказу розроблено за ініціативою Міністерства охорони здоров’я України (далі — МОЗ України).

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Механізм визначення потреби закладів і установ охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у закупівлі лікарських засобів встановлений Порядком визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 липня 2017 р. №782, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 липня 2017 р. за № 851/30719 (далі — Порядок).

Згідно з Порядком для визначення потреби у лікарських засобах використовуються метод кількісної оцінки потреб у лікарських засобах, що базується на показниках захворюваності (далі — метод захворюваності), та метод кількісної оцінки потреб у лікарських засобах, що базується на показниках споживання (далі — метод споживання). Обидва методи на сьогодні передбачають розрахунок потреби за кількістю упаковок лікарських засобів.

Проте на практиці існуюча модель виявилась недостатньо ефективною. Так, МОЗ України отримує численні повідомлення з регіонів про складнощі, які виникають на практиці під час розрахунку потреби лікарських засобів, що здійснюється в упаковках.

Зміна одиниць вимірювання необхідної кількості лікарських засобів дозволить більш точно проводити розрахунок та з огляду на це раціонально використовувати бюджетні кошти, що використовуються при закупівлі лікарських засобів за бюджетні кошти.

Окрім цього, модель розрахунку за одиницями лікарської форми сприятиме інтеграції до системи публічних закупівель ProZorro та вдосконаленню порядку проведення закупівель лікарських засобів за бюджетні кошти.

При цьому різні торговельні марки лікарських засобів з однаковою діючою речовиною можуть мати в упаковці різну кількість одиниць лікарської форми. На практиці це створює складнощі та різні підходи при розрахунку потреби.

Зміни, передбачені проектом наказу, відповідають стратегічним цілям Уряду. Так, на виконання зобов’язань, взятих на себе Україною в межах виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, підвищення рівня доступності лікарських засобів включено до Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, що затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 р. № 275-р. Планом пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 244-р, передбачено підвищення рівня доступності лікарських засобів в межах розвитку системи громадського здоров’я.

3. Суть проекту акта

Проектом наказу передбачено внесення змін до Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 липня 2017 року №782, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 липня 2017 р. за № 851/30719, зокрема, доповнити додаток 1 до Порядку, яким врегульовано розрахунок за методом захворюваності, та додаток 2 до Порядку, яким врегульовано розрахунок за методом споживання, положеннями, згідно з якими розрахунок потреби у лікарських засобах здійснюється в одиницях лікарської форми.

4. Правові аспекти

Правовідносини у цій сфері регулюються такими нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», наказом МОЗ України від 11.07.2017 р. № 782 «Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 липня 2017 р за № 851/30719, та іншими нормативно-правовими актами.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових витрат бюджетних коштів.

6. Прогноз впливу

Прийняття проекту наказу дозволить раціоналізувати витрати бюджетних коштів.

Прийняття проекту наказу сприятиме підвищенню доступу населення до необхідних лікарських засобах та більш точне врахування потреб у лікарських засобах в окремих регіонах країни.

Реалізація проекту наказу не впливає на ринок праці.

Внаслідок прийняття проекту наказу буде покращено стан громадського здоров’я населення шляхом підвищення доступності лікарських засобів у закладах і установ охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

Проект наказу не впливає на екологію та навколишнє природне середовище.

Проект наказу не впливає на інші сфери суспільних відносин.

7. Позиція заінтересованих сторін

Стосовно проекту наказу проводилися консультації із заінтересованими сторонами, зокрема, із представниками закладів і установ охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, які підтримують удосконалення методів розрахунку потреби у лікарських засобах.

Реалізація наказу матиме вплив на інтереси населення, а саме хворих, що потребують забезпечення лікарськими засобами під час лікування у закладах і установах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів. Реалізація проекту наказу також матиме вплив на заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, які зможуть більш точно розраховувати потребу у лікарських засобах.

Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, наукової та науково-технічної діяльності.

Прогноз впливу додається.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднений на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України для громадського обговорення.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, а також проведення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

10. Правова експертиза

Проект наказу потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить ознак дискримінації та не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

12. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Проект наказу не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу дозволить застосовувати модель розрахунків потреби у закупівлі лікарських засобів на основі одиниць лікарської форми, що сприятиме більш точному визначенню потреби та покращить доступ населення до лікарських засобів.

Критерій оцінки ефективності проекту наказу:

підвищення рівня задоволення потреби закладів і установ охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у закупівлі лікарських засобів.

В.о. Міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Проектом наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів» (далі — проект наказу) пропонується змінити модель розрахунків потреби закладів і установ охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у закупівлі лікарських засобів, що здійснюється за кількістю упаковок, на модель розрахунків за кількістю одиниць лікарської форми.

2. Проект наказу матиме такий вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року) середньостроковий вплив (більше року)
Населення, а саме хворі, що перебувають на лікуванні у закладах і установах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів Забезпечення необхідними препаратами під час лікування у закладах і установах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів Позитивний вплив Позитивний вплив Покращення доступу населення до лікарських засобів, оскільки сприятиме більш точному розрахунку потреби
Заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів Точний розрахунок потреби у лікарських засобах, що дозволить раціонально використовувати бюджетні кошти та закуповувати достатню кількість необхідних для хворих препаратів Позитивний вплив Позитивний вплив Прийняття проекту наказу та застосування моделі розрахунку за одиницями лікарської форми дозволить підвищити точність розрахунку потреби в лікарських засобах та раціоналізувати витрати коштів

Проект

оприлюднений на сайті 06.12.2018 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
НАКАЗ
Про внесення змін до Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів

Відповідно до підпунктів 2, 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267, абзацу другого пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», з метою раціонального планування потреби закладів охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 липня 2017 р. №782, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 липня 2017 р. за №851/30719, що додаються.

2. Медичному департаменту (Гаврилюк А.О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

ЗМІНИ
до Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів

1. У пункті 7 розділу I:

в абзаці другому слова «оптово-відпускна ціна за упаковку» замінити словами «задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, що внесена до Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, ціна лікарського засобу з інших загальновідомих джерел);»;

в абзаці четвертому слова «уніфікованими клінічними протоколами» замінити словами «галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я».

2. У Додатку 1 до Порядку:

1) у розділі «Етап 5. Розрахунок загальної кількості кожного лікарського засобу для кожної хвороби/патологічного стану» абзац перший викласти в такій редакції:

«Розрахунок потреби здійснюється в одиницях лікарської форми за такою формулою:»;

2) розділ «Етап 7. Розрахунок суми витрат по кожному лікарському засобу» викласти в такій редакції:

«1. Визначається перелік всіх лікарських засобів, що містять відповідну діючу речовину.

2. Для кожної торговельної назви (форми випуску та дозування) лікарського засобу визначається вартість одиниці лікарської форми за такою формулою:

Вартість одиниці лікарської форми = Ціна 1 упаковки лікарського засобу з загальновідомих джерел, що не перевищує задекларовану зміну оптово-відпускної ціни з урахуванням надбавок та податків
_______________________
Кількість одиниць лікарської форми в упаковці

Для розрахунку розміру необхідних коштів для закупівлі лікарського засобу використовується найнижча вартість одиниці лікарської форми з-поміж визначеної вартості одиниці лікарської форми для кожної торговельної назви.

3. Розрахунок розміру необхідних коштів для закупівлі лікарського засобу здійснюється за такою формулою:

Необхідні кошти для закупівлі лікарського засобу = Кількість необхідних одиниць лікарської форми Х Найнижча вартість одиниці лікарської форми

».

3. У Додатку 2 до Порядку:

1) у розділі «Етап 4. Розрахунок обсягів середньомісячного споживання лікарських засобів та розрахунок прогнозованого середньомісячного споживання з урахуванням очікуваних змін в структурі споживання» перед пунктом 1 додати новий абзац такого змісту:

«Розрахунок здійснюється в одиницях лікарської форми.»;

2) у розділі «Етап 5. Розрахунок кількості лікарських засобів, необхідної для наступного періоду закупівлі» абзац другий викласти в такій редакції:

«

Потреба у лікарських засобах = Прогнозоване середньомісячне споживання лікарських засобів Х 12 місяців Залишки лікарських засобів

»;

3) розділ «Етап 7. Розрахунок суми витрат щодо кожного лікарського засобу» викласти в такій редакції:

«1. Визначається перелік всіх лікарських засобів, що містять відповідну діючу речовину.

2. Для кожної торговельної назви (форми випуску та дозування) лікарського засобу визначається вартість одиниці лікарської форми за такою формулою:

Вартість одиниці лікарської форми = Ціна 1 упаковки лікарського засобу з загальновідомих джерел, що не перевищує задекларовану зміну оптово-відпускної ціни з урахуванням надбавок та податків
_____________________________
Кількість одиниць лікарської форми в упаковці

Для розрахунку розміру необхідних коштів для закупівлі лікарського засобу використовується найнижча вартість одиниці лікарської форми з-поміж визначеної вартості одиниці лікарської форми для кожної торговельної назви.

3. Розрахунок розміру необхідних коштів для закупівлі лікарського засобу здійснюється за такою формулою:

Необхідні кошти для закупівлі лікарського засобу = Кількість необхідних одиниць лікарської форми Х Найнижча вартість одиниці лікарської форми

».

В.о. директора Медичного департаменту А.О. Гаврилюк

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів»

Аналіз регуляторного впливу
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів»

І. Визначення проблеми

Механізм визначення потреби закладів і установ охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у закупівлі лікарських засобів встановлений Порядком визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 липня 2017 р. №782, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 липня 2017 р. за № 851/30719 (далі — Порядок).

Згідно з Порядком для визначення потреби у лікарських засобах використовуються метод кількісної оцінки потреб у лікарських засобах, що базується на показниках захворюваності (далі — метод захворюваності), та метод кількісної оцінки потреб у лікарських засобах, що базується на показниках споживання (далі — метод споживання). Обидва методи на сьогодні передбачають розрахунок потреби за кількістю упаковок лікарських засобів.

Проте на практиці існуюча модель виявилась недостатньо ефективною. Так, МОЗ України отримує численні повідомлення з регіонів про складнощі, які виникають на практиці під час розрахунку потреби лікарських засобів, що здійснюється в упаковках.

При цьому різні торговельні марки лікарських засобів з однаковою діючою речовиною можуть мати в упаковці різну кількість одиниць лікарської форми. На практиці це створює складнощі та різні підходи при розрахунку потреби.

Вказані проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових механізмів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

ІІ. Цілі державного регулювання

Метою даного проекту наказу є зміна моделі розрахунків потреби закладів і установ охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у закупівлі лікарських засобів, що наразі здійснюється за кількістю упаковок, на модель розрахунків за кількістю одиниць лікарської форми.

Зазначені цілі державного регулювання будуть досягнуті з дня набрання чинності проектом наказу.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Під час підготовки проекту наказу було опрацьовано два альтернативні способи досягнення вищезазначених цілей:

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Залишити чинне законодавство без змін.Проте даний спосіб не призведе до досягнення мети.
Альтернатива 2 Прийняти нормативно-правовий акт, а саме наказ Міністерства охорони здоров’я України, що дозволить застосовувати модель розрахунків потреби закладів і установ охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у закупівлі лікарських засобів, що здійснюється за кількістю одиниць лікарської форми.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Вигоди відсутні.

Ситуація залишиться на існуючому рівні.

Залишення ситуації без змін призведе до грошових витрат, а саме до нераціонального використання бюджетних коштів на закупівлю лікарських засобів.
Альтернатива 2 Здійснення діяльності в чинному правовому полі.

Прийняття проекту наказу дозволить змінити модель розрахунків потреби закладів і установ охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у закупівлі лікарських засобів, що здійснюється за кількістю упаковок, на модель розрахунків за кількістю одиниць лікарської форми.

Додаткові витрати не очікуються.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Вигоди відсутні Відсутні
Альтернатива 2 Прийняття проекту наказу дозволить більш точно здійснювати розрахунок потреби громадян в лікарських засобах. Додаткові витрати не очікуються.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 1319 2045
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 39% 61%

 

Видальтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Залишення ситуації без змін призведе до необхідності населенню за власні кошти купувати лікарські засоби, оскільки потреба закладів і установ охорони здоров’я у закупівлі лікарських засобів буде розраховуватись неточно.
Альтернатива 2 Прийняття проекту наказу дозволить більш точно здійснювати розрахунок потреби громадян в лікарських засобах, внаслідок чого буде підвищено рівень забезпечення препаратами під час лікування у закладах охорони здоров’я Додаткові витрати не очікуються

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва,
які виникають внаслідок дії регуляторного акта

грн.

Порядковий номер Витрати За перший рік За п’ять років
1. Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу, тощо
2. Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)
3. Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам
4. Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів, тощо)
5. Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування, тощо)
6. Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)
7. Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень
8. Інше (витрати на розрахунок потреби — час, необхідний закладу охорони здоров’я для розрахунку потреби лікарських засобів, помножений на погодинну мінімальну заробітну плату), гривень 135,38 676,9
9. РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 135,38 676,9
10. Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць суб’єкти середнього підприємництва — 1319 суб’єкти малого підприємництва — 2045 суб’єкти середнього підприємництва — 1319 суб’єкти малого підприємництва — 2045
11. Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10) суб’єкти середнього підприємництва — 178 566,22 суб’єкти малого підприємництва — 276 852,10 суб’єкти середнього підприємництва — 892831,1 суб’єкти великого підприємництва — 1384 260,50

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат У перший рік Періодичні (за рік) Витрати за п’ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання чи підвищення кваліфікації персоналу тощо

 

Вид витрат Витрати на сплату податків та зборів (змінених або нововведених) (за рік) Витрати за п’ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

 

Вид витрат Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій (за рік) Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

 

Вид витрат Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік) Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

 

Вид витрат Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо) Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік —стартовий) Разом за рік (стартовий) Витрати за п’ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

 

Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

 

Вид витрат Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік) Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 Поточні витрати залишаються незмінними
Альтернатива 2 За перший рік: суб’єкти середнього підприємництва — 178 566,22 гривень; суб’єкти малого підприємництва — 276 852,10 гривень.

За п’ять років: суб’єкти середнього підприємництва — 892 831,10 гривень; суб’єкти великого підприємництва — 1 384 260,50 гривень.

* Примітка: Наведені у цьому розділі витрати суб’єктів господарювання за 5 років є умовними розрахунками, оскільки проект не має наслідком встановлення норми щодо понесення обов’язкових витрат протягом п’ятирічного терміну.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 — цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 — цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 — цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 — цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Залишення ситуації без змін призведе до того, що продовжуватиме застосовуватись модель розрахунку потреби у лікарських засобах, що здійснюється за кількістю упаковок, яка на практиці виявилась менш ефективною.Тому, цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).
Альтернатива 2 4 Прийняття проекту наказу дозволить змінити модель розрахунків потреби закладів і установ охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у закупівлі лікарських засобів, що здійснюється за кількістю упаковок, на модель розрахунків за кількістю одиниць лікарської форми.Тому цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема буде розв’язана).

 

Рейтинг
результативності
Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2 Прийняття проекту наказу дозволить змінити модель розрахунків потреби закладів і установ охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у закупівлі лікарських засобів, що здійснюється за кількістю упаковок, на модель розрахунків за кількістю одиниць лікарської форми. Витрати, пов’язані з адмініструванням процесу регулювання державними органами та прийняттям проекту наказу (час та заробітна плата спеціаліста відповідної категорії, витрати на канцелярські товари). Для вирішення проблеми найбільш виправданою та доцільною є Альтернатива 2, адже вона призведе до повного вирішення проблеми, визначеної розділом I аналізу регуляторного впливу.
Альтернатива 1 Вигоди відсутні Проблема буде продовжувати існувати. Альтернатива 1 не сприятиме вирішенню проблеми, тому вибір даної альтернативи не є доцільним.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Причиною відмови від даної альтернативи є те, що вона не сприятиме вирішенню проблеми. Ризики полягають у тому, що розрахунок потреби населення в лікарських засобах буде продовжувати здійснюватись з використанням менш точної моделі.
Альтернатива 2 Перевага даної альтернативи полягає в тому, що прийняття проекту наказу повністю вирішує проблему, визначену в розділі I аналізу регуляторного впливу. Ризики відсутні

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Врегулювання проблеми можливе шляхом прийняття проекту наказу, яким пропонується змінити модель розрахунків потреби закладів і установ охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у закупівлі лікарських засобів, що здійснюється за кількістю упаковок, на модель розрахунків за кількістю одиниць лікарської форми.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання не передбачено.

Проект наказу розроблено для вдосконалення розрахунків потреби у закупівлі лікарських засобів.

Розподіл на середні і малі суб’єкти господарювання носить формальний характер, оскільки всі вони є закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів. З урахуванням цього розрахунки витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, здійснені у Розділі III «Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей», актуальні для розрахунків витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії акта є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого акта або втрати ним чинності.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1. Розмір витрат з державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта, — додаткових витрат з державного бюджету не передбачається.

2. Кількість суб’єктів, на яких поширюється дія акта, — необмежена.

3. Розмір коштів і час, необхідний у зв’язку із виконанням вимог акта, — не передбачено.

4. Рівень поінформованості із основними положеннями проекту регуляторного акта — високий, оскільки зазначений проект акта розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Після прийняття регуляторного акта він буде опублікований у засобах масової інформації та розміщений на сайті Верховної Ради України.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстежень статистичних показників результативності акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде проводитись через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті