Проект постанови КМУ «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

Міністерство охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонує проект постанови Кабінету Міністрів України«Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» розроблено з метою встановлення заходів контролю за розповсюдженням та недопущенням витоку у незаконний обіг засобів і речовини, що мають психоактивну дію, з урахуванням положень та вимог Єдиної Конвенції про наркотичні засоби 1961 року, Конвенції про психотропні речовини 1971 року та Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року, якими передбачено, що країна-учасник у разі необхідності переглядає та приймає рішення стосовно доцільності посилення заходів контролю за речовинами, що є предметом зловживань, шляхом запровадження заборон та обмежень щодо їх обігу на території держави.

Проект постанови дозволить правоохоронним органам впливати на незаконний обіг таких засобів і речовин.

Проект постанови та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати до Фармацевтичного директорату Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601 (e-mail: moz.pharma24@gmail.com, komarida.o@gmail.com, тел.: (044) 200-06-69).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

Мета: приведення Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (далі — Перелік), у відповідність до міжнародних договорів України та посилення державного контролю за обігом засобів і речовин у зв’язку з їх особливою небезпечністю для життя і здоров’я людей.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (далі — Проект акта) розроблений на виконання вимогах Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, Конвенції про психотропні речовини 1971 року, Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року та актів законодавства України, зокрема, законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними».

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Згідно із законодавством України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори з урахуванням доцільності їх використання у медичній практиці та залежно від ступеня їх небезпечності для здоров’я людини і застосовуваних заходів контролю за їх обігом включаються до відповідно пронумерованих списків таблиць Переліку.

Одним із дієвих заходів контролю щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є встановлення міжнародного контролю за переміщенням контрольованих речовин та товарів (продукції), в яких містяться зазначені речовини, а також заборони обігу тих речовин, негативні наслідки від вживання не за медичним призначенням яких перевищують допустимі норми.

Відповідно до вимог Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року країна-учасник у разі необхідності переглядає та приймає рішення стосовно доцільності посилення заходів контролю за підконтрольними речовинами шляхом включення до Переліку їх нових видів або виключення з Переліку речовин, стосовно яких не фіксуються зловживання або використання для виробництва наркотичних засобів і психотропних речовин.

Проектом акта передбачено внесення змін та доповнень до Переліку, що дасть змогу правоохоронним органам на етапі досудового слідства приймати подальші процесуальні рішення.

Зміни та доповнення до Переліку розроблені за результатами проведеного моніторингу наркоситуації спільно з правоохоронними органами, науково-дослідними і експертними установами стосовно вилучень із незаконного обігу, проведених експертних досліджень та експертиз, та фактів отруєнь чи летальних випадків внаслідок вживання речовин не за медичним призначенням, а також, з урахуванням рекомендацій ВООЗ щодо встановлення заходів контролю на міжнародному рівні за обігом таких засобів і речовин, та рішень Комісії ООН з наркотичних засобів, прийнятих 14.03.2018 за результатами 61-ої сесії, стосовно включення низки речовин, що мають психоактивну дію, до таблиць засобів і речовин, що знаходяться під міжнародним контролем, затверджених Єдиною Конвенцією про наркотичні засоби 1961 року, Конвенцією про психотропні речовини 1971 року та Конвенцією ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року.

3. Суть проекту акта

Проект акта розроблено з метою встановлення заходів контролю за розповсюдженням та недопущенням витоку у незаконний обіг засобів і речовини, що мають психоактивну дію, з урахуванням положень та вимог Єдиної Конвенції про наркотичні засоби 1961 року, Конвенції про психотропні речовини 1971 року та Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року, якими передбачено, що країна-учасник у разі необхідності переглядає та приймає рішення стосовно доцільності посилення заходів контролю за речовинами, що є предметом зловживань, шляхом запровадження заборон та обмежень щодо їх обігу на території держави.

4. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

  • Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року, Конвенція про психотропні речовини 1971 року, Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року;
  • закони України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»;
  • постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Реалізація Проекту постанови потребуватиме внесення змін до наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 р. за № 512/4733.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Прогноз впливу

Від реалізації Проекту акта очікується позитивний вплив на громадське здоров’я шляхом встановлення заходів державного контролю за обігом засобів і речовин, що мають психоактивну дію, з метою запобігання вживання їх не за медичним призначенням.

7. Позиція заінтересованих сторін

Від реалізації Проекту акта очікується позитивний вплив на:

права та інтереси громадян шляхом встановлення заходів контролю за обігом засобів і речовин, що мають психоактивну дію, а також заборони обігу тих засобів і речовин, негативні наслідки від вживання не за медичним призначенням яких перевищують допустимі норми;

громадське здоров’я шляхом створення передумов для запобігання вживанню засобів і речовин, що мають психоактивну дію, не за медичним призначенням, захворюванню на інфекційні хвороби, зокрема ВІЛ-інфекції та інші соціально-небезпечні захворювання. Прогноз впливу додається.

8. Громадське обговорення

З метою проведення консультацій з громадськістю та отримання зворотного зв’язку від зацікавлених осіб Проект акта оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Службою безпеки України, Національною поліцією України.

10. Правова експертиза

Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У Проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

11¹. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У Проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проект акта не потребує оцінки гендерного впливу.

12. Запобігання корупції

У Проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

13. Прогноз результатів

Прийняття запропонованого проекту акта забезпечить виконання Україною міжнародних зобов’язань, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в частині забезпечення державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та дасть можливість правоохоронним органам впливати на незаконний обіг таких засобів і речовин.

Негативними наслідками відсутності такої правової бази стане відсутність належного державного контролю за обігом засобів і речовин, що мають психоактивну дію, зловживання якими призводить до негативних наслідків у суспільстві.

В.о. Міністра У. Супрун

Проект
оприлюднений на сайті МОЗ України
19.02.2019 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (Офіційний вісник України, 2000 p., № 19, ст. 789; 2002 р., № 51, ст. 2316; 2009 р., № 94, ст. 3209; 2010 p., № 40, ст. 1318; 2011 p., № 1, ст. 39, № 57, ст. 2288; 2012 p., № 39, ст. 1467; 2013 р., № 4, ст.111; № 29, ст. 956; 2015 р., № 1, ст. 11; 2016 р., № 87, ст. 2831; 2018 р., № 44, ст. 1545), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,
що вносяться до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1. У таблиці I:

1) cписок № 1 доповнити такими позиціями:

«Окфентаніл (A-3217, 2-fluoro MAF,2-fluoro мethoxyacetyl fentanyl) N-(2-флуорофеніл)-2-метокси-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]ацетамід
Фуранілфентаніл (Fu-F, Furanyl fentanyl) N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]фуран-2-карбоксамід
Акрилфентаніл (Acryloylfentanyl, Acrylfentanyl, Акрилоїлфентаніл) N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]проп-2-енамід
Карфентаніл (Сarfentanyl; R33799; 4-карбометоксифентаніл) метиловий ефір 4-((1-оксопропіл)-феніламіно)-1-(2-фенілетил)-4-піперидинкарбонової кислоти)
Тетрагідрофуранілфентаніл(Tetrahydrofuranylfentanyl, THE-F) N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]тетрагідрофуран-2-карбоксамід».

2) у списку № 2:

виключити такі позиції:

«MXE (3-Meo-2-Oxo-PCE) (R,S)2-(3-метоксифеніл)-2-(етиламіно)циклогексанон
5F-ADMB метил-2-[1-(5-флюоропентил)-1Н-індазол-3-карбоксамідо]-3,3-диметилбутаноат»;

позицію

«Метоксетамін (MXE) 2-(3-метоксифеніл)-2-(етиламіно)-циклогексанон»

замінити такою позицією:

«Метоксетамін (MXE, 3-Meo-2-Oxo-PCE) (R,S)2-(3-метоксифеніл)-2-(етиламіно)циклогексанон»;

позицію

«α-PVТ 2-(піролідин-1-іл)-1-(-2-іл)пентан-1-он»

замінити такою позицією:

«α-PVТ 2-(піролідин-1-іл)-1-(тіофен -2-іл)пентан-1-он».

доповнити список такими позиціями:

«CUMYL-4CN-BINACA (CUMYLCB-PINACA; 4-cyano CUMYLBUTINACA; CUMYL-CYBINACA; SGT-78) 1-(4-ціанобутил)-N-(2-фенілпропан-2-іл)-1H-індазол-3-карбоксамід
5F-MDMB-PICA (5-fluoro-MDMBPICA) метил 2-{[1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]формамідо}-3,3-диметилбутаноат
MMB-FUBICA (АMB-FUBICA; FUBAMB-indol) метил 2-({1-[(4-флуорофеніл)метил]-1Н-індол-3-іл}формамідо)-3-метилбутаноат
4-хлоро-α-піролідиновалерофенон (4-хлоро-α-піролідинопентіофенон; 4-CIPVP; 4С-PVP) 1-(4-хлорофеніл)-2-(1-піролідиніл)-1-пентанон
N-етиламіногексанофенон (N-еthylaminohexanophenone, N-ethyl Hexedrone, Нexen) 2-(етиламіно)-1-фенілгексан-1-он
3-MeO-PCMMo 4-[[1-(3-метоксифеніл)циклогексил]метил]морфолін
3-MeO-PCMo 4-[1-(3-метоксифеніл)циклогексил]морфолін
Ескалін (4-ethoxy mescaline) 2-(4-етокси-3,5-диметоксифеніл)-етанамін
3-CEC 1-(3-хлорфеніл)-2-(етиламіно)пропан-1-oн
4-СЕС 1-(4-хлорфеніл)-2-(етиламіно)пропан-1-oн
4Сl-РРР 1-(4-хлорфеніл)-2-(піролідин-1-іл)пропан-1-oн
5CI-AKB-48 N-(адамантан-1-іл)-1-(5-хлорпентил)-1Н-індазол-3-карбоксамід
5-MeO-DІBF N-[2-(5-метокси-1-бензофуран-3-іл)етил]-N-(пропан-2-іл)пропан-2-амін
4-MEO-MІPT N-[2-(4-метокси-1H-iндол-3-іл)етил]-N-метилпропан-2-aмін
Метамнетамін (Methamnetamine; Methylnaphetamine; MNA; MNT; PAL-1046) N-метил-1-(нафтален-2-іл)пропан-2-амін
Мекседрон 3-метокси-2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он
TMCP-H (DP-UR-144) (1Н-індол-3-іл)-(2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон
альфа-бромвалерофенон 2-бром-1-фенілпентан-1-oн
ADB-PINACA N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-пентил-1Н-індазол-3-карбоксамід
4-бромметкатинон (Brefedron; 4-BMC; 4-BMAP) 1-(4-бромфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-oн
4-фторметкатинон (Flephedrone; 4-FMC) 1-(4-фторфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-oн
4-hydroxy MET (4-НО-МЕТ; Metocin) 3-[2-[етил(метил)аміно]етил]-1H-iндол-4-oл
JWH-022 нафтален-1-іл(1-(пент-4-eн-1-іл)-1H-iндол-3-іл)метанон
Пара-метоксифенілпіперазин(p-MeOPP; 4-MeOPP) 1-(4-метоксифеніл)піперазин
4-метилметамфетамін (4-MMA) N-метил-1-(4-метилфеніл)пропан-2-aмін
4-метиламфетамін (4-MA) 1-(4-метилфеніл)пропан-2-aмін
4-метилбуфедрон (4-Me-MABP) 2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)бутан-1-он
STS-135 (5F-APICA; 5-fluoro-APICA) N-(адамантан-1-іл)-1-(5-флюоропентил)-1H-iндол-3-карбоксамід
JWH-398 (4-хлоро-1-нафтил)(1-пентил-1H-iндол-3-іл)метанон
5-IT (5-API;5-aminopropylindole) 1-(1H-індол-5-іл)пропан-2-aмін
MAM-2201 (4-methyl-AM-2201; 5-fluoro-JWH-122) [1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-іл](4-метил-1-нафтил)метанон
bk-2C-B 2-аміно-1-(4-бромо-2,5-диметоксифеніл)етан-1-oн
25I-NBF (2C-I-NBF) N-[(2-флюорофеніл)метил]-2-(4-йодо-2,5-диметоксифеніл)етанамін
CB-13 (CRA-13, SAB-378) нафтален-1-іл-(4-пентоксинафтален-1-іл)метанон
RCS-4-C4 (1-бутиліндол-3-іл)-(4-метоксифеніл)метанон
N-етилбуфедрон (NEB) 2-(етиламіно)-1-фенілбутан-1-oн
Еткатинон (N-Ethylcathinone; ETHCAT) 2-(етиламіно)-1-фенілпропан-1-он
MBZP 1-бензил-4-метилпіперазин
4-мeтилметамфетамін (4-MMA) N-метил-1-(4-метилфеніл)пропан-2-aмін
2C-P 2-(2,5- диметокси-4-пропілфеніл)етанамін
AB-005 [1-[(1-метил-2-піперидиніл)метил]-1Hiндол-3-іл](2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)-метанон
α-PPP (α-Pyrrolidinopropiophenone) 1-феніл-2-(1-піролідиніл)-1-пропанон
MDDM (2-бензо[1,3]діоксол-5-іл-1-метил-eтил)-диметиламін
25D-NBOMe 2-(2,5-диметокси-4-метилфеніл)-N-(2-метоксибензил)eтанамін
25H-NBOMe 2-(2,5-диметоксифеніл)-N-(2-метоксибензил) eтанамін
2C-H 2-(2,5-диметоксифеніл)eтанамін
Диметиламфетамін N,N-диметил-1-фенілпропан-2-aмін
DOC 1-(4-хлоро-2,5-диметоксифеніл)пропан-2-aмін
2-FA (2-фторамфетамін) 1-(2-флуорофеніл)пропан-2-амін
3-FA (3-фторамфетамін) 1-(3-флуорофеніл)пропан-2-амін
2-FMA (2-фторметамфетамін) 1-(2-флуорофеніл)-N-метилпропан-2-амін
3-FMA (3-фторметамфетамін) 1-(3-флуорофеніл)-N-метилпропан-2-амін
2C-B-BZP 1-[(4-бромо-2,5-диметоксифеніл)метил]-піперазин
pFPP (4-FPP) 1-(4-флюорофеніл)піперазин
4-AcO-DET [3-[2-(діетиламіно)етил]-1H-iндол-4-іл]aцетат
4-AcO-DIPT [3-[2-(диізопропіламіно)етил]-1H-iндол-4-іл]aцетат
4-AcO-DMT [3-[2-(диметиламіно)етил]-1H-iндол-4-іл]aцетат
4-AcO-MET [3-[2-етил(метил)аміноетил]-1H-iндол-4-іл]aцетат
4-AcO-MIPT [3-[2-[ізопропіл(метил)аміно]етил]-1Hiндол-4-іл]aцетат
4-HO-DET 3-(2-діетиламіноетил-1H-iндол-4-oл
4-HO-MET 3-{2-[етил(метил)аміно]етил}-1H-iндол-4-oл
4-HO-DIPT 3-[2-(диізопропіламіно)етил]-1H-iндол-4-oл
4-HO-MIPT 3-{2-[метил(пропан-2-іл)аміно]етил}-1Hiндол-4-oл
5-MeO-DPT N-[2-(5-метокси-1H-iндол-3-іл)етил]-N-пропілпропан-1-aмін
5-MeO-ATM 1-(5-метокси-1H-iндол-3-іл)пропан-2-aмін
5-MeO-DET N,N-діетил-2-(5-метокси-1H-iндол-3-іл)етанамін
MІPT (N-Methyl-Nisopropyltryptamine) N-[2-(1H-iндол-3-іл)eтил]-N-метилпропан-2-aмін
D2PM дифеніл(піролідин-2-іл)метанол
N-Acetyl-DOB (DOB-Ac) N-[1-(4-бромо-2,5-диметоксифеніл)пропан-2-іл]ацетамід
3-(p-fluorobenzoyloxy)tropane (pFBT) (1R,5S)-(8-метил-8-азабіцикло[3.2.1]oктан-3-іл)-4- флюоробензоат
MDAI 6,7-дигідро-5H-циклопента[f][1,3]бензодіоксол-6-aмін
MDMAI N-метил-6,7-дигідро-5H-циклопента[f][1,3]бензодіоксол-6-aмін
3-MeO-PCE (3-Methoxyeticyclidine) N-етил-1-(3-метоксифеніл)циклогексан-1-aмін
JWH-147 (1-гексил-5-фенілпірол-3-іл)-нафтален-1-іл-метанон
JWH-030 нафтален-1-іл-(1-пентилпірол-3-іл)метанон
JWH-145 нафтален-1-іл-(1-пентил-5-феніл-1H-пірол-3-іл)метанон
JWH-368 [5-(3-флюорофеніл)-1-пентил-1H-пірол-3-іл]-1-нафталеніл-метанон
JWH-071 (1-етил-1H-iндол-3-іл)-1-нафталеніл-метанон
JWH-018 N-(5-bromopentyl) (1-(5-бромопентил)-1H-iндол-3-іл)(нафтален-1-іл)метанон
JWH-031 (1-гексил-1H-пірол-3-іл)-1-нафталеніл-метанон
JTE-907 N-(бензо[d][1,3]діоксол-5-ілметил)-7-метокси-2-оксо-8-(пентилокси)-1,2-дигідрохінолін-3-карбоксамід
FUB-144 (FUB-UR-144) [1-(4-флюоробензил)-1H-iндол-3-іл](2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон
FDU-PB-22 нафтален-1-іл-1-[(4-флюорофеніл)метил]iндол-3-карбоксилат
DMMA 2-(3,4-диметоксифеніл)-N-метилпропан-1-aмін
MOPPP (4’-Methoxy-α-PPP) 1-(4-метоксифеніл)-2-(1-піролідиніл)-1-пропанон
Диметилон (bk-MDDMA) 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(диметиламіно)-1-пропанон
PMEA (paramethoxyethylamphetamine) N-етил-1-(4-метоксифеніл)пропан-2-aмін
5-EAPB 1-(1-бензофуран-5-іл)-N-етилпропан-2-aмін
6-EAPB 1-(1-бензофуран-6-іл)-N-етилпропан-2-aмін
AM-679 (2-йодофеніл)(1-пентил-1H-iндол-3-іл)-метанон
4-СMА(4-сhloromethamphetamine) 1-(4-хлорфеніл)-N-метилпропан-2-амін
M5FPIC метил-1-(5-флюоропентил)-1H-iндол-3-карбоксилат
4-метил-N-етилнорпентедрон 2-(етиламіно)-1-(4-метилфеніл)-1-пентан-1-oн
2,4,5-TMMC(2,4,5-trimethylmethcathinone) 2-метиламіно-1-(2,4,5-триметилфеніл)пропан-1-oн
NM-2AI (N-methyl-2AI) 2,3-дигідро-N-метил-1H-iнден-2-aмін
25E-NBOMe (2C-E-NBOMe) 2-(4-eтил-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]eтанамін
25G-NBOMe (2C-G-NBOMe) 2-(2,5-диметокси-3,4-диметилфеніл)-N-[(2-метоксибензил)eтанамін
25ІP-NBOMe (2C-ІP-NBOMe) 2-[2,5- диметокси-4-пропан-2-іл)феніл)-N-[(2-метоксибензил)]eтанамін
Дипентилон (bk-DMBDP, DMBDP) 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(диметиламіно)пентан-1-он
Дибутилон (bk-MMBDB, bk-DMBDB) 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2(диметиламіно)бутан-1-он
4-фторпентедрон (4-fluoro-α-methylaminovalerophenone, 4-FPD) 1-(4-флюорофеніл)2-(метиламіно)пентан-1-он
BMDP 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(бензиламіно)бутан-1-oн
4-дифлюорометокси-3,5-диметоксиамфетамін 1-[4-(дифлюорометокси)-3,5-диметоксифеніл]пропан-2-амін)
3,4-CTMP (3,4-дихлорметилфенідат) метил (2R)-2-(3,4-дихлорофеніл)-2-[(2R)-піперидин-2-іл]ацетат
5Br-AKB-48 N-(адамантан-1-іл)-1-(5-бромпентил)-1Н-індазол-3-карбоксамід».

2. У таблиці IІІ список № 2 доповнити такими позиціями:

«3-гідроксифеназепам (3-оксифеназепам, HPNZ, 3-HOP) 7-бромо-5-(2-хлорофеніл)-3-гідрокси-1,3-дигідро-2Н-1,4-бензодіазепін-2-он
Етізолам 4-(2-хлорфеніл)-2-етил-9метил-6H-тієно[3,2-f][1,2,4]тріазоло[4,3- а][1,4]діазепін».

3. У таблиці IV:

1) cписок № 1 доповнити такими позиціями:

«Альфа-фенілацетоацетамід (APAA) 3-оксо-2-фенілбутамід
ПМК-гліцидат (PMK-glycidate) метил 3-[3’,4’-(метилендіокси)феніл]-2-метил гліцидат»;

2) список № 2 доповнити такою позицією:

«1,4-бутандіол (BDО, 1,4-бутиленгліколь) бутан-1,4-діол».

3) Абзац третій Примітки списку № 2 після слів «15 відсотків таких прекурсорів, як соляна кислота,» доповнити словами «та 1,4-бутандіол (BDО, 1,4-бутиленгліколь),».

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті