Постанова КМУ від 06.05.2000 р. № 770

27 Жовтня 2011 2:31 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 травня 2000 р. № 770

«Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

Відповідно до статті 1 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що додається.

Прем’єр-міністр України В. Ющенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 травня 2000 р. № 770

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Таблиця I

Список № 1

Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено

Міжнародна незареєстрована назва Хімічна назва
Альфа-метилтіофентаніл N-[1-[1-метил-2-(2-тієніл)етил]-4-піперидил]-пропіонанілід
Альфа-метилфентаніл N-[1-[1-(a-метилфенетил)-4-піперидил]-пропіонанілід
Ацетил-альфа-метилфентаніл N-[1-(a-метилфенетил)-4-піперидил]-ацетанілід
Ацеторфін 3-o-ацетилтетрагідро-7a-(1-гідрокси-1-метилбутил)-6,14-ендотаноорипавін
Бета-гідрокси-3-метилфентаніл N-[1-(b-гідроксифенетил)-3-метил-4-піперидил]-пропіонанілід
Бета-гідроксифентаніл N-[1-(b-гідроксифенетил)-4-піперидил]-пропіонанілід
Героїн діацетилморфін
Дезоморфін дигідродезоксиморфін
Дигідроеторфін 7,8-дигідро-7a-[1-(R)-гідрокси-1-метилбутил]-6,14-ендо-етанотетрагідроорипавін
Еторфін 7,8-дигідро-7a-(1-(R)-гідрокси-1-метилбутил)-6,14-ендо-етанотетрагідроорипавін
Канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу
Кетобемідон 4-мета-гідроксифеніл-1-метил-4-пропіонілпіперидин
Кокаїновий кущ, кока лист
Макова солома, концентрат з макової соломи усі частини, цілі чи подрібнені (за винятком дозрілого насіння), рослини виду мак снотворний, зібрані будь-яким способом, що містять алкалоїди, а також речовини, які отримують з цієї макової соломи
3-метилтіофентаніл N-[3-метил-1-[2-(2-тієніл)етил]-4-піперидил]-пропіонанілід
3-метилфентаніл N-(3-метил-1-фенетил-4-піперидил)-пропіонанілід
Меткатинон (ефедрон) 2-(метиламіно)-1-фенілпропан-1-он
МППП (десметилпродин) 1-метил-4-феніл-4-піперидинол пропіонат (ефір)
Опій
Опій ацетильований
Пара-фторфентаніл 4′-фтор-N-(1-фенетил-4-піперидил)- пропіонанілід
Пепап 1-фенетил-4-феніл-4-піперидинол ацетат (ефір)
Реміфентаніл 1-(2-метоксикарбонілетил)-4-(фенілпропіоніламіно)піперидин-4-карбоксиметиловий ефір
Тіофентаніл N-[1-[2-(2-тієніл)етил]-4-піперидил]-пропіонанілід
Бензилморфін
3-моноацетилморфін
6-моноацетилморфін

AB-PINACA-CHM

AH-7921

N-(1-карбамоїл-2-метилпропіл)-1-(циклогексілметил)-1Н-індазол-3-карбоксамід

3,4-дихлор-N-{[1-(диметиламіно)-циклогексил]метил}бензамід

ADBICA

Ацетилфентаніл

 N-(1-фенетилпіперидин-4-іл)-N-фенілацетамід

В-22

МТ-45 (IС-6)

хінолін-8-іл-1-(циклогексилметил)-1Н-індол-3-карбоксилат

1-циклогексил-4-(1,2-дифенілетил)піперазин

U-47700 3,4-дихлор-N-[(1R,2R)-2-(диметиламіно)-циклогексил]-N-метилбензамід
4-FIBF (4-Fluoroisobutyrylfentanyl) N-(4-фторфеніл)-2-метил-N-[1-(2-фенілетил)-4-піперидиніл]пропанамід)
Окфентаніл (A-3217; 2-fluoro MAF;2-fluoro мethoxyacetyl fentanyl) N-(2-флуорофеніл)-2-метокси-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]ацетамід
Фуранілфентаніл (Fu-F; Furanyl fentanyl) N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]фуран-2-карбоксамід
Акрилфентаніл (Acryloylfentanyl; Acrylfentanyl; Акрилоїлфентаніл) N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]проп-2-енамід
Карфентаніл (Сarfentanyl; Carfentanila; Сarfentanilum;R33799; 4-карбометоксифентаніл) метиловий ефір 4-((1-оксопропіл)-феніламіно)-1-(2-фенілетил)-4-піперидинкарбонової кислоти)
Тетрагідрофуранілфентаніл (Tetrahydrofuranylfentanyl; THE-F) N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]тетрагідрофуран-2-карбоксамід
Crotonylfentanyl
(2E)-N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]бут-2-енамід
Valerylfentanyl (pentanoylfentanyl)
N-(1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл)-N-фенілпентанамід N-феніл˗N˗[1˗(2˗фенілетил) піперидин˗4˗іл]циклопропанкарбоксамід
4F-BF (4-FBF, p-FBF;  4- fluorobutyrilfentanyl; 4-флуоробутирілфентаніл) N-(4-флуорофеніл)-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]бутанамід
2-fluorofentanyl  (ortho-fluorofentanyl; o-fluorofentanyl; орто-флуорофентаніл) N-(2-флуорофеніл)-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]пропанамід
methoxyacetylfentanyl (метоксиацетилфентаніл) 2-метокси-N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]ацетамід
cyclopentylfentanyl (cyclopentanoylfentanyl; Циклопентілфентаніл, циклопентаноілфентаніл) N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]-циклопентанкарбоксамід
U-48800 trans-2-(2,4-дихлорфеніл)-N-(2-(диметиламіно) циклогексил)-N-метилацетамід
Adamantyl-THPINACA (ATHPINACA; ADTHPINACA) N-(1-адамантил)-1-(тетрагідропіран-4-ілметил) індазол-3-карбоксамід;  N-(2-адамантил)-1-(тетрагідропіран-4-ілметил) індазол-3-карбоксамід
SCH-5472 2-бензгідрил-1-метил-піперидин-3-ол
PF-03550096 N-[(1S)-1-(амінокарбоніл)-2,2- диметилпропіл]-2,3-дигідро-3-(3-гідрокси- 3-метилбутил)-2-оксо-1Н-бензімідазол-1-карбоксамід
PSB-SB-1202 5-метокси-3[(2-метоксифеніл)метил]-7-пентілхромен-2-он
3-CAF нафтален-2-іл-1-(2-флюорофеніл)-1Н-індазол-2-карбоксилат
URB-602 циклогексил-[1,1-біфеніл]-3-ілкарбамат
JB-336 (N-метил-3-піперидил бензилат) JB-318 (N-етил-3-піперидил бензилат) (1-метилпіперидин-3-іл)-2-гідрокси-2,2- дифенілацетат (1-етилпіперидин-3-іл)-2-гідрокси-2,2- дифенілацетат
Бензодіоксолфентаніл N-феніл-N-(1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл)-1,3-бензодіоксол-5-карбоксамід

Примітка. До цього списку також включаються:

 • ізомери та стереоізомери перелічених у ньому наркотичних засобів  (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких ізомерів та стереоізомерів можливе;
 • складні і прості ефіри перелічених у цьому списку наркотичних засобів (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;
 • гомологи перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо  вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе;
 • метаболіти перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів можливе;
 • солі всіх перелічених у ньому наркотичних речовин, включаючи солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей можливе;
 • рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений до цього списку,  і підлягають тим же заходам контролю, що і засіб.

Список № 2

Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено

Міжнародна незареєстрована назва Хімічна назва
Броламфетамін
(ДОБ, DOB)
(+)(-)-4-бромо-2,5-диметокси-a-метилфенетиламін
N-гідрокси-МДА
(N-гідроксиметилен, діоксіамфетамін)
(+)(-)-N-[a-метил-3,4-(метилендіокси) фенетил]-гідроксиламін
ДЕТ (діетилтриптамін) 3-[2-(діетиламіно)етил]-індол
ДМА (2,5-диметоксіамфетамін) (+)(-)-2,5-диметокси-a-метилфенетиламін
ДМГП 3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-триметил-6H-дибензо-[b,d]-піран-1-ол
ДМТ (диметилтриптамін) 3-[2-(диметиламіно)етил]-індол
ДОЕТ (2,5-диметокси-4-етиламфетамін) (+)(-)-4-етил-2,5-диметокси-a-фенетиламін
N-етилтенамфетамін (МДЕ, N-етил-МДА) (+)(-)-N-етил-a-метил-3,4-(метилендіокси) фенетиламін
Етициклідин (ФЦГ) N-етил-1-фенілциклогексиламін
Етриптамін 3-(2-амінобутил)індол
Катинон (-)-(S)-2-амінопропіофенон
(+)(-)-лізергід (ЛСД, ЛСД-25) 9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти
МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) (+)(-)-N,a-диметил-3,4-(метнлендіокси)фенетиламін
Мескалін 3,4,5-триметоксифенетиламін
4-метиламінорекс (+)(-)-cis-2-аміно-4-метил-5-феніл-2-оксазолін
ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксіамфетамін) 2-метокси-a-метил-4,5-(метилендіокси)фенетиламін
Парагексил 3-гексил-7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-триметил-6H-дибензо-[b,d]-піран-1-ол
ПМА
(параметоксіамфетамін)
p-метокси-a-метилфенетиламін
Псилоцибін 3-[2-(диметиламіно)етил]-індол-4-іл дигідрофосфат
Псилоцин 3-[2-(диметиламіно)етил]-індол-4-ол
Роліциклідин (PHP, PCPY) 1-(1-фенілциклогексил)піролідин
СТП (ДОМ) 2,5-диметокси-a, 4-диметилфенетиламін
Тенамфетамін (МДА) альфа-метил-3,4-(метилендіокси) фенетиламін
Теноциклідин (TCP) 1-[1-(2-тієніл)циклогексил]піперидин
Тетрагідроканнабінол(наступні ізомери та їх стереохімічні варіанти) 7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-триметил-3- пентил-6H-дибензо[b,d]-піран-1-ол
(9R,10aR)-8,9,10,10a-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]-піран-1-ол
(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10а-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо-[b,d]-піран-1-ол
(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо-[b,d]-піран-1-ол
6a,7,8,9-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]-піран-1-ол
(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-гексагідро-6,6-диметил-9-метилен-3-пентил-6H-дибензо[b,d]-піран-1-ол
ТМА (3,4,5-триметоксіам-фетамін) (+)(-)-3,4,5-триметокси-a-метилфенетиламін
Фенциклідин 1-(1-фенілциклогексил)піперидин
4-МТА альфа-метил-4-метилтіофенетиламін
5-MeO-DIPT N,N-диізопропіл-5-метокси-триптамін
5-MeO-DMT, 5-метоксидиметилтриптамін 2-(5-метокси-1Н-індол-3-іл)-N, N-диметилетанамін
Метилендіоксипіровалерон, MDPV 1-(3,4-метилендіоксифеніл)-2-піролідинілпентан-1-он
4-ММС (4-метилметкатинон) (RS)-2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл) пропан-1-он
bk-PMMA(4-метоксиметкатинон) 1-(4-метоксифеніл)-2-(метиламіно) пропан-1-он
СР 47,497 2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-іл)фенол
(СР 47,497)-С6 2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-(2-метилгептан-2-іл)фенол
(СР 47,497)-С8 2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-(2-метилнонан-2-іл)фенол
(СР 47,497)-С9 2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-(2-метилдекан-2-іл)фенол
JWH-073 (1-бутил-1Н-індол-3-іл)(нафталін-1-іл)метанон
JWH-196 2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл-(1-нафтил)метан
JWH-194 2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл-(4-метил-1-нафтил)метан
JWH-197 2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл-(4-метокси-1-нафтил)метан
JWH-007 (2-метил-1-пентил-1H-індол-3-іл) (нафталін-1-іл)метанон
JWH-149 (4-метилнафталін-1-іл)(2-метил-1-пентил-1Н-індо-3-іл)метанон
JWH-098 (2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл) (4-метоксинафталін-1-іл)метанон
JWH-195 (1-[2-(4-морфоліно)етил]-1-Н-індол-3-іл)(нафталін-1-іл)метан
JWH-192 (4-метилнафталін-1-іл)(1-[2-(4-морфоліно)етил]-1Н-індол-3-іл)метан
JWH-199 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфоліно) етил]-1Н-індол-3-іл)метан
JWH-200 (1-[2-(4-морфоліно)етил]-1Н-індол-3-іл)(нафталін-1-іл)метанон
JWH-193 (4-метилнафталін-1-іл)(1-[2-(4-морфоліно)етил]-1Н-індол-3-іл) метанон
JWH-198 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфоліно) етил]-1Н-індол-3-іл)метанон
JWH-176 (Е)-1-[1-(нафталін-1-ілметилиден)- 1Н-інден-3-іл]пентан
JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон
JWH-081 (4-метоксинафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон
JWH-018 (нафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл) метанон
JWH-175 1-пентил-1Н-індол-3-іл-(1-нафтил)метан
JWH-184 1-пентил-1Н-індол-3-іл-(4-метил-1-нафтил)метан
JWH-185 1-пентил-1Н-індол-3-іл-(4-метокси-1-нафтил)метан
JWH-116 1-етил-1-пентил-3-(1-нафтоіл)індол
HU-210 (6aR, 10аR)-9-(гідроксиметил)- 6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-іл)-6а, 7, 10, 10а-тетрагідробензо[с] хромен-1-ол
TFMPP
(3-трифторметил-фенілпіперазин, мета-трифторметил- фенілпіперазин)
1-[3-(трифторметил)феніл]піперазин
Сальвінорин А  метил(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(ацетилокси)-2-(фуран-3-іл)-6a,10b-диметил-4,10-діоксододека-гідро-2H-нафто[2,1-c]піран-7-карбоксилат
АТМ
(альфа-метилтриптамін)
2-(1H-індол-3-іл)-1-метил-етиламін
NMT (N-метилтриптамін) 2-(1H-індол-3-іл)-N-метилетапамін
Буфотенин (5-OH-DMT) 3-(2-диметиламіноетилметакрилат)-1H-індол-5-ол
Бутилон (b-кето МВDB) 2-метиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)бутан-1-он
БДБ (J, BDB) L (3,4-метилендіоксифеніл)-2-бутанамін)
Етилон (b-кето МДЕА) 2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он)
MBDB 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-метилбутан-2-амін
MDOH (N-гідрокси-3,4-метилендіоксиамфетамін) 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-гідроксипропан-2-амін
Мета-хлорфенілпіперазин (mCPP) 1-(3-хлорфеніл)піперазин
Метилон (b-кето МДМА) (3,4-метилендіокси-N-метилкатинон)
СР 55,940 (-)-цис-3-[2-гідрокси-4-(1,1-диметилгептил) феніл]-транс-4-(3-гідрокси-пропіл)циклогекса-ном)
2С-Е 2,5-диметокси-4-етил-фенілетиламін
2С-І 2,5-диметокси-4-йодофенетиламін
2С-Т-2 2,5-диметокси-4-етилтіо-фенетиламін
2С-Т-7 (2,5-диметокси-4-N-пропілтіофенетиламін)
PCA (пара-хлорамфетамін, 4-CA)
JWH-250 1-пентил-3-(2-метоксифенілацетил)-індол
JWH-251 1-пентил-3-(2-метоксифенілацетил)індол
JWH-203 2-(2-хлорфеніл)-1-(1-фенілетиліндол-3-іл) етанон
5-МеО-АМТ 5-метокси-альфа-метилтріптамін
5-МеО-NМТ  2-(5-метокси-1H-індол-3-іл)-N-метилетанамін
SR-18
(RCS-8, ВЕМ-8)
1-(1-(2-циклогексилетил)-1H-індол-3-іл)-2-(2-метоксифеніл)етанон
SR-19
(BTM-4, ERIc-4, RCS-4)
(4-метоксифеніл) (1-пентил-1H-індол-3-іл) метанон
1-(3-трифторфеніл)-піперазин)
2-фторметкатинон
3-фторметкатинон
4-МЕС (4-метилеткатинон)

4-метил-N-етилкатинон

(R,S)-2-етиламін-1-(4-метилфеніл)-пропан-1-он

Плодове тіло (будь-яка частина) будь-якого виду грибів, що містить псилоцибін чи (або) псилоцин
АМ-694 (2-йодофеніл)[(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]метанон
АМ-1220
(АМ-1296)
1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон
АМ-2201 [1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон
ДОХ
GDA-26
D,L-2,5-диметокси-4-хлорамфетамін
MABP
(буферон)
1-феніл-2-(метиламіно)бутан-1-он
MDPBP 3,4-метилендіокси-a-піролідинобутіофенон
MDPPP (3,4-метилендіокси-a-піролідинопропіофенон)
MPBP 4-метил-a-піролідинобутирофен
Піперонілацетон
(M1-2)
3,4-(метилендіоксифеніл)пропан-2-он
Нафірон
(O-2482, NRG-1)
1-(нафтален-2-іл)-2-(піролідин-1)-іл-пентан-1-он
HU-210 (6aR,10aR)-9-(гідроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-іл)-6a,7,10,10a-тетрагідробензо[c]-хромен-1-ол
HU-308 [(1R,2R,5R)-2-[2,6-диметокси-4-(2-метилоктан-2-іл)феніл]-7,7-диметил-4-біцикло[3.1.1]гепт-3-еніл]метанол
N-ізопропілбензиламін  N-(фенілметил)пропан-2-амін
N,N-диметил-4-меткатинон (N-метилмефедрон)  2-(N,N-диметиламіно)-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он)
JWH-015 (2-метил-1-пропіл-1Н-індол-3-іл)-1-нафталенілметанон
JWH-019 (1-гексил-1Н-індол-3-іл)-1-нафталеніл-метанон
JWH-210 4-етилнафтален-1-іл-(1-пентиліндол-3-іл)метанон
JWH-307 [5-(2-флуорофеніл)-1-(пентилпірол-3)-іл-нафтален-1-іл]метанон
JWH-370 нафтален-1-іл-(1-пентил-2-о-толіл-1-Н-пірол-3-іл)метанон
WIN 48,098
(Правадолін)
(4-метоксифеніл)-[2-метил-1-(2-іл]метанон
WIN 55,212-2 (R)-(+)-[2,3-дигідро-5-метил-3-(4-морфолінілметил)піроло[1,2,3-de]-1,4-бензоксазин-6-іл]-1-нафталенілметанон
3,4-DMMC 3,4-диметилметкатинон
3-F-iso-MC 1-метиламіно-1-(3-флуорофеніл)пропан-2-он
4-EMC 1-(4-етилфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
4-FA
(4-фторамфетамін)
(R,S)-1-(4-флуорофеніл)пропан-2-амін
5-MeO-DALT
(5-метоксидіалілтриптамін)
N-алліл-N-[2-(5-метокси-1Н-індол-3-іл)етил]проп-2-ен-1-амін
5-MeO-DIPT

N,N-діізопропіл-5-метокситриптамін

3-[2-(диізопропіламіно)етил]-5-метоксиіндол

5-IAI 5-йодо-2,3-дигідро-1Н-інден-2-амін
1-пентил-3-(4-гідроксифенілацетил)-індол
1-феніл-2(диметиламіно)бутан-1-он
4-метил-a-пірролідинопропіофенон
«-3-метокси-4-метилпіролідинобутирофенон
АКВ-48 (APINACA)

АКВ-48

N-(адамантан-1-іл)-1-пентіл-1Н-індазол-3-карбоксамід

Н-індазол-3-карбоксомід

АМ-2233 1-[(N-метилпіперидин-2-іл)метил]-3-(2-йодобензоіл)індол)
РВА
(пара-бромоамфетамін)
4-бромоамфетамін
РІА
(пара-йодоамфетамін)
4-йодоамфетамін
PVP 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он
N-циклогексил-МДА -N-циклогексил-3,4-метилендіоксиамфетамін
МРА
(метіопропамін)
1-(тіофен-2-іл)-2-метиламінопропан)
2С-І-NВОМе
(25I-NBOMe,
NBOMe-2C-I, BOM-CI)
2-(4-йод-2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін
5F-UR-144(XLR-11) 1-[(5-флюропентил)-1Н-індол-3-іл]-(2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон
URB-754 6 метил-2-[(4-метилфеніл)аміно]-4Н-3,1-бензоксазин-4-он
APB 5-(2-амінопропіл)бензофуран)6-(2-амінопропіл)бензофуран)
UR-144
(KM-X1, TMCP-018,
MN-001, YX-17)
(1-пентиліндол-3-іл)-(2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон
AB-001 1-пентил-3-(адамант-1-оіл)індол
5-APDB
(3-дезокси-МДА, ЕМА-4)
5-(2-амінопропіл)-2,3-дигідробензофуран
6-APDB
(4-дезокси-МДА, ЕМА-3)
6-(2-амінопропіл)-2,3-дигідробензофуран
DOI 2,5-диметокси-4-йодамфетамін»;
5F-ADBICA N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-(5-флюоропентил)-1Н-індол-3-карбоксамід
Метил 1-(5-флюоропентил)-1Н-індол-3-карбоксилат  метил-1-(5-флюоропентил)-1Н-індол-3-карбоксилат
FUBIMINA [1-(5-флюоропентил)-1Н-бензімідазол-2-іл] нафтален-1-іл-метанон
AB-FUBINACA N-[(1-амінокарбоніл)-2-метилпропіл)]-1-(4-флюрофеніл)метил)-1Н-індазол
AB-PINACA (S)-N-(1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл)-1-пентил-1Н-індазол-3-карбоксамід
RH-34 3[2-(метоксибензил)аміноетил]-2,4(1Н,3Н)хіназоліндіон
Діметокси-PVP 1-(4,5 діметоксифеніл)-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он
2С-1 2,5-диметоксі-4-йодо-фенетіламін
ADBICA N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-пентил-1H-індол-3-карбоксамід
ВВ-22 хінолін-8-іл-1-(циклогексилметил)-1Н-індол-3-карбоксилат
РХ 1(5-fluoro АРР-РІСА; SRF-30) N-[(2S)-1-аміно-1-оксо-3-фенілпропан-2-іл]-1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-карбоксамід
РХ 2 (5-fluoro АРР-PINACA; FU-PX) N-[(2S)-1-аміно-1-оксо-3-фенілпропан-2-іл]-1-(5-флуоропентил)-1H-індазол-3-карбоксамід
AB-СНМINACA (AB-PINACA-CHM; MBA(N)-CHM) N-[(2S)-1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл]-1-бензіл-1H-індазол-3-карбоксамід
MDMB-FUBINACA (FUD-MDMB; MDMB-Bz-F) метил(2S)-3,3-диметил-2-[(1-(4-флюоробензил)-1H-індазол-3-карбоніл)аміно]бутаноат
ADB-FUBINACAFUB-AMB (AMB-FUBINACA;MMB-FUBINACA) N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-(4-фторобензил)-1Н-індазол-3-карбоксамідметил-2-[[1-[(4-флюорофеніл) метил]iндазол-3-карбоніл]aміно]-3-метилбутаноат
5-fluoro AB-PINACA (5F-AB-PINACA) (S)-N-(1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл)-1-(5-флуоропентил)-1H-індазол-3-карбоксамід
MDMB-СНМINACA, ((S)-MDMB-СНМINACA) метил(2S)-3,3-диметил-2-[(1-циклогексилметил-1H-індазол-3-карбоніл)аміно]бутаноат
АМ-1248 (адамантан-1-іл){1-[(1-метилпіперидин-2-іл)метил]-1H-індол-3-іл}метанон
 5F-APINACA (5F-AKB-48; АКВ-48 F) N-(адамантан-1-іл)-1-(5-фторопентил)-1Н-індазол-3-карбоксамід
5F-РВ-22 (5-fluoro PB-22) хінолін-8-іл-1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-карбоксилат
5F-AMB (5-fluoro AMB; 5-fluoro AMP) метил-(2S)-2-[(1-(5-фторопентил)-1H-індазол-3-карбоніл)аміно]-3-метилбутаноат
РВ-22 хінолін-8-іл-1-пентил-1Н-індол-3-карбоксилат
BZP-2201 (4-бензилпіперазин-1-іл)[1-(5-фторпентил)-1Н-індол-3-іл]метанон
NM-2201 (СBL-2201) нафтален-1-іл-1-(5-фторпентил)-1H-індол-3-карбоксилат
MN-24 (NNE1; NNEI; CBM-018) 1-пентил-N-(нафталін-1-іл)-1-H-індол-3-карбоксамід
SDB-006 N-бензил-1-пентил-1Н-індол-3-карбоксамід
DBZP 1,4-дибензилпіперазин
αPHtP 1-феніл-2-(піролідин-1-іл)гептан-1-он
3-MeO-PCP (3-methoxy PCP; 3-MeO Phencyclidine) 1-[1-(3-метоксифеніл)-циклогексил]піперидин
1-фенілпіперазин
7-метокси-1-метил-9H-піридо[3,4-b]індол
5-MAPB 1-(бензофуран-5-іл)-N-метилпропан-2-амін
α-PVТ, alpha-PVT

2-піролідин-1-іл-1-тіофен-2-ілпентан-1-он

2-(піролідин-1-іл)-1-(-2-іл)пентан-1-он

3-MMC (3-methyl MC) 2-(метиламіно)-1-(3-метилфеніл)пропан-1-он
Пентедрон (α-methylamino-Valerophenone) 2-(метиламіно)-1-фенілпентан-1-он
MXE (3-Meo-2-Oxo-PCE) (R,S)2-(3-метоксифеніл)-2-(етиламіно)циклогексанон
EP (EPH, етилфенідат) етил-2-феніл-2-(піперидин-2-іл)ацетат
2C-B-NBOMe (25B-NBOMe; NBOMe-2C-B; Cimbi-36; Nova;BOM 2-CB) 2-(4-бром-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін
2C-С-NBOMe (NBOMe-2C-C;25C-NBOMe) 2-(4-хлоро-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін
ADB-CHMINACA(МAB-CHMINACA) N-[1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл]-1-[циклогексилметил]-1Н-індазол-3-карбоксамід
5F-ADВ (5F-MDMB-PINACA) метил-2-[1-(5-флюоропентил)-1Н-індазол-3-карбоксамідо]-3,3-диметилбутаноат
5F-ADB-PINACA N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-(5-флюоропентил)-1Н-індазол-3-карбоксамід
5F-MN-18 N-нафталеніл-1-(5-флюоропентил)-1Н-індазол-3-кароксамід
SDВ-001 N-(1-адамантил)-1-пентил-1Н-індол-3-карбоксамід
MDMB-CHMICA метил-2-[[1-(циклогексилметил)індол-3-карбоніл]аміно]-3,3-диметилбутаноат
MMB-CHMICA метил-2-[[1-(циклогексилметил)індол-3-карбоніл]аміно]-3-метилбутаноат
ADB-FUBICA N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-3-карбоксамід
3-CMC 1-(3-хлорфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
4-CMC 1-(4-хлорфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
5F-ADMB метил-2-[1-(5-флюоропентил)-1Н-індазол-3-карбоксамідо]-3,3-диметилбутаноат
TH-PVP 2-(піролідин-1-іл)-1-(5,6,7,8-тетрагідронафтален-2-іл)пентан-1-он
3-MeO-MPBP 3-метокси-4-метилпіролідинобутирофенон
FUB-PB-22 хінолін-8-іл-1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-3-карбоксилат
BIM-018 (нафтален-1-іл)(1-пентил-1Н-бензимідазол-2-іл)метанон
хінолін-8-іл-1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-3-іл)метанон
2-піролідино-4-хлорацетофенон
метил-1-(циклогексилметил)-1Н-індол-3-карбоксилат
етил-1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-3-карбоксилат

Метоксетамін(MXE, 3-Meo-2-Oxo-PCE)

Метоксетамін (MXE)

2-(3-метоксифеніл)-2-(етиламіно)- циклогексанон
bk-МРА 2-(метиламін)-1-(2-тієніл)-1-пропанон
4,4 ‘DMAR 4-метил-5-(4-метилфеніл)-4,5-дигідрооксазол-2-амін
PMMA N-метил-1-(4-метоксифеніл)пропан-2-амін
CUMYL-4CN-BINACA (CUMYL-CB-PINACA; 4-cyano CUMYL-BUTINACA; CUMYL-CYBINACA; SGT-78) 1-(4-ціанобутил)-N-(2-фенілпропан-2-іл)-1H-індазол-3-карбоксамід
5F-MDMB-PICA (5-fluoro-MDMB-PICA) метил 2-{[1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]формамідо}-3,3-диметилбутаноат
MMB-FUBICA (АMB-FUBICA; FUB-AMB-indol) метил 2-({1-[(4-флуорофеніл)метил]-1Н-індол-3-іл}формамідо)-3-метилбутаноат
4-хлоро-α-піролідиновалерофенон(4-хлоро-α-піролідинопентіофенон; 4-CI-PVP; 4С-PVP) 1-(4-хлорофеніл)-2-(1-піролідиніл)-1-пентанон
N-етиламіногексанофенон(N-еthylaminohexanophenone;N-ethyl Hexedrone; Нexen) 2-(етиламіно)-1-фенілгексан-1-он
3-MeO-PCMMo 4-[[1-(3-метоксифеніл)циклогексил]метил] морфолін
3-MeO-PCMo 4-[1-(3-метоксифеніл)циклогексил] морфолін
Ескалін (4-ethoxy mescaline) 2-(4-етокси-3,5-диметоксифеніл)-етанамін
3-CEC 1-(3-хлорфеніл)-2-(етиламіно)пропан-1-oн
4-СЕС 1-(4-хлорфеніл)-2-(етиламіно)пропан-1-oн
4Сl-РРР 1-(4-хлорфеніл)-2-(піролідин-1-іл)пропан-1-oн
5CI-AKB-48 N-(адамантан-1-іл)-1-(5-хлорпентил)-1Н-індазол-3-карбоксамід
5-MeO-DІBF N-[2-(5-метокси-1-бензофуран-3-іл)етил]-N-(пропан-2-іл)пропан-2-амін
4-MeO-MІPT N-[2-(4-метокси-1H-iндол-3-іл)етил]-N-метилпропан-2-aмін
Метамнетамін (Methamnetamine; Methylnaphetamine; MNA; MNT; PAL-1046) N-метил-1-(нафтален-2-іл)пропан-2-амін
Мекседрон 3-метокси-2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он
TMCP-H (DP-UR-144) (1Н-індол-3-іл)-(2,2,3,3- тетраметилциклопропіл)метанон
альфа-бромвалерофенон 2-бром-1-фенілпентан-1-oн
ADB-PINACA N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-пентил-1Н-індазол-3-карбоксамід
4-бромметкатинон (Brefedron; 4-BMC; 4-BMAP) 1-(4-бромфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-oн
4-фторметкатинон (Flephedrone; 4-FMC) 1-(4-фторфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-oн
4-hydroxy MET (4-НО-МЕТ; Metocin) 3-[2-[етил(метил)аміно]етил]-1H-iндол-4-oл
JWH-022 нафтален-1-іл(1-(пент-4-eн-1-іл)-1H-iндол-3-іл)метанон
Пара-метоксифенілпіперазин(p-MeOPP; 4-MeOPP) 1-(4-метоксифеніл)піперазин
4-метилметамфетамін (4-MMA) N-метил-1-(4-метилфеніл)пропан-2-aмін
4-метиламфетамін (4-MA) 1-(4-метилфеніл)пропан-2-aмін
4-метилбуфедрон (4-Me-MABP) 2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)бутан-1-он
STS-135 (5F-APICA; 5-fluoro-APICA) N-(адамантан-1-іл)-1-(5-флюоропентил)-1H-iндол-3-карбоксамід
JWH-398 (4-хлоро-1-нафтил)(1-пентил-1H-iндол-3-іл)метанон
5-IT (5-API; 5-aminopropylindole) 1-(1H-індол-5-іл)пропан-2-aмін
MAM-2201 (4-methyl-AM-2201; 5-fluoro-JWH-122) [1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-іл](4-метил-1-нафтил)метанон
bk-2C-B 2-аміно-1-(4-бромо-2,5-диметоксифеніл)етан-1-oн
25I-NBF (2C-I-NBF) N-[(2-флюорофеніл)метил]-2-(4-йодо-2,5-диметоксифеніл)етанамін
CB-13 (CRA-13, SAB-378) нафтален-1-іл-(4-пентоксинафтален-1-іл)метанон
RCS-4-C4 (1-бутиліндол-3-іл)-(4-метоксифеніл) метанон
N-етилбуфедрон (NEB) 2-(етиламіно)-1-фенілбутан-1-oн
Еткатинон (N-Ethylcathinone; ETH-CAT) 2-(етиламіно)-1-фенілпропан-1-он
MBZP 1-бензил-4-метилпіперазин
4-мeтилметамфетамін (4-MMA) N-метил-1-(4-метилфеніл)пропан-2-aмін
2C-P 2-(2,5-диметокси-4-пропілфеніл)етанамін
AB-005 [1-[(1-метил-2-піперидиніл)метил]-1H-iндол-3-іл](2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)-метанон
α-PPP (α-Pyrrolidinopropiophenone) 1-феніл-2-(1-піролідиніл)-1-пропанон
MDDM (2-бензо[1,3]діоксол-5-іл-1-метил-eтил)-диметиламін
25D-NBOMe 2-(2,5-диметокси-4-метилфеніл)-N-(2-метоксибензил)eтанамін
25H-NBOMe 2-(2,5-диметоксифеніл)-N-(2-метоксибензил)eтанамін
2C-H 2-(2,5-диметоксифеніл)eтанамін
Диметиламфетамін N,N-диметил-1-фенілпропан-2-aмін
DOC 1-(4-хлоро-2,5-диметоксифеніл)пропан-2-aмін
2-FA (2-фторамфетамін) 1-(2-флуорофеніл)пропан-2-амін
3-FA (3-фторамфетамін) 1-(3-флуорофеніл)пропан-2-амін
2-FMA (2-фторметамфетамін) 1-(2-флуорофеніл)-N-метилпропан-2-амін
3-FMA (3-фторметамфетамін) 1-(3-флуорофеніл)-N-метилпропан-2-амін
2C-B-BZP 1-[(4-бромо-2,5-диметоксифеніл)метил]-піперазин
pFPP (4-FPP) 1-(4-флюорофеніл)піперазин
4-AcO-DET [3-[2-(діетиламіно)етил]-1H-iндол-4-іл]aцетат
4-AcO-DIPT [3-[2-(диізопропіламіно)етил]-1H-iндол-4-іл]aцетат
4-AcO-DMT [3-[2-(диметиламіно)етил]-1H-iндол-4-іл]aцетат
4-AcO-MET [3-[2-етил(метил)аміноетил]-1H-iндол-4-іл]aцетат
4-AcO-MIPT [3-[2-[ізопропіл(метил)аміно]етил]-1H-iндол-4-іл]aцетат
4-HO-DET 3-(2-діетиламіноетил)-1H-iндол-4-oл
4-HO-MET 3-{2-[етил(метил)аміно]етил}-1H-iндол-4-oл
4-HO-DIPT 3-[2-(диізопропіламіно)етил]-1H-iндол-4-oл
4-HO-MIPT 3-{2-[метил(пропан-2-іл)аміно]етил}-1H-iндол-4-oл
5-MeO-DPT N-[2-(5-метокси-1H-iндол-3-іл)етил]-N-пропілпропан-1-aмін
5-MeO-ATM 1-(5-метокси-1H-iндол-3-іл)пропан-2-aмін
5-MeO-DET N,N-диетил-2-(5-метокси-1H-iндол-3-іл)етанамін
MІPT (N-Methyl-N-isopropyltryptamine) N-[2-(1H-iндол-3-іл)eтил]-N-метилпропан-2-aмін
D2PMN-Acetyl-DOB (DOB-Ac) дифеніл(піролідин-2-іл)метанолN-[1-(4-бромо-2,5-диметоксифеніл)пропан-2-іл]ацетамід
3-(p-fluorobenzoyloxy)tropane (pFBT) (8-метил-8-азабіцикло[3.2.1]oктан-3-іл)-4-флюоробензоат
MDAI 6,7-дигідро-5H-циклопента[f][1,3]бензодіоксол-6-aмін
MDMAI N-метил-6,7-дигідро-5H-циклопента[f][1,3]бензодіоксол-6-aмін
3-MeO-PCE (3-Methoxyeticyclidine) N-етил-1-(3-метоксифеніл)циклогексан-1-aмін
JWH-147 (1-гексил-5-фенілпірол-3-іл)-нафтален-1-іл-метанон
JWH-030 нафтален-1-іл-(1-пентилпірол-3-іл)метанон
JWH-145 нафтален-1-іл-(1-пентил-5-феніл-1H-пірол-3-іл)метанон
JWH-368 [5-(3-флюорофеніл)-1-пентил-1H-пірол-3-іл]-1-нафталеніл-метанон
JWH-071 (1-етил-1H-iндол-3-іл)-1-нафталеніл-метанон
JWH-018 N-(5-bromopentyl) (1-(5-бромопентил)-1H-iндол-3-іл)(нафтален-1-іл)метанон
JWH-031 (1-гексил-1H-пірол-3-іл)-1-нафталеніл-метанон
JTE-907 N-(бензо[d][1,3]діоксол-5-ілметил)-7-метокси-2-оксо-8-(пентилокси)-1,2-дигідрохінолін-3-карбоксамід
FUB-144 (FUB-UR-144) [1-(4-флюоробензил)-1H-iндол-3-іл](2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон
FDU-PB-22 нафтален-1-іл-1-[(4-флюорофеніл)метил] iндол-3-карбоксилат
DMMA 2-(3,4-диметоксифеніл)-N-метилпропан-1-aмін
MOPPP (4’-Methoxy-α-PPP) 1-(4-метоксифеніл)-2-(1-піролідиніл)-1-пропанон
Диметилон (bk-MDDMA) 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(диметиламіно)-1-пропанон
PMEA (para-methoxyethylamphetamine) N-етил-1-(4-метоксифеніл)пропан-2-aмін
5-EAPB 1-(1-бензофуран-5-іл)-N-етилпропан-2-aмін
6-EAPB 1-(1-бензофуран-6-іл)-N-етилпропан-2-aмін
AM-679 (2-йодофеніл)(1-пентил-1H-iндол-3-іл)-метанон
4-СMА (4-сhloromethamphetamine) 1-(4-хлорфеніл)-N-метилпропан-2-амін
M5FPIC метил-1-(5-флюоропентил)-1H-iндол-3-карбоксилат
4-метил-N-етилнорпентедрон 2-(етиламіно)-1-(4-метилфеніл)-1-пентан-1-oн
2,4,5-TMMC (2,4,5-trimethylmethcathinone) 2-метиламіно-1-(2,4,5-триметилфеніл)пропан-1-oн
NM-2AI (N-methyl-2AI) 2,3-дигідро-N-метил-1H-iнден-2-aмін
25E-NBOMe (2C-E-NBOMe) 2-(4-eтил-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]eтанамін
25G-NBOMe (2C-G-NBOMe) 2-(2,5-диметокси-3,4-диметилфеніл)-N-[(2-метоксибензил)eтанамін
25ІP-NBOMe (2C-ІP-NBOMe) 2-[2,5- диметокси-4-пропан-2-іл)феніл)-N-[(2-метоксибензил)]eтанамін
Дипентилон (bk-DMBDP, DMBDP) 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(диметиламіно)пентан-1-он
Дибутилон (bk-MMBDB, bk-DMBDB) 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2(диметиламіно)бутан-1-он
4-фторпентедрон (4-fluoro-α-methylamino-valerophenone, 4-FPD) 1-(4-флюорофеніл)2-(метиламіно)пентан-1-он
BMDP 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(бензиламіно)бутан-1-oн
4-дифлюорометокси-3,5-диметоксиамфетамін 1-[4-(дифлюорометокси)-3,5-диметоксифеніл]пропан-2-амін)
3,4-CTMP (3,4-дихлорметилфенідат)5Br-AKB-48 метил(2R)-2-(3,4-дихлорофеніл)-2-[(2R)-піперидин-2-іл]ацетатN-(адамантан-1-іл)-1-(5-бромпентил)-1Н-індазол-3-карбоксамід
25I-NBOH (2C-I-NBOH, 2-C-I-NBOH, NBOH-2CI, Cimbi-27) 2-((2-(4-йодо-2,5-диметоксифеніл) етиламіно)метил)фенол
M-ALPHA (1-метиламіно-1-(3,4-метилендіоксифеніл)пропан) 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-метилпропан-1-амін
MDHMA (3,4-метилендіокси-N-гідрокси-N-метиламфетамін; FLEA) N-[1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)пропан-2-іл]-N-метилгідроксиламін
HOT-7 (7 (2,5-диметокси-4-(β- пропілтіо)-N- гідроксифенетиламін) N-[2-(2,5-диметокси-4-пропілсульфаніл-феніл)-етил]гідроксиламін
N-benzyl-3,4-DMA (NSC 27115; N-бензил-3,4-диметоксиамфетамін) N-бензил-1-(3,4-диметоксифеніл)пропан-2-амін
N-ethylpentylone (N-ethylnorpentylone; Ephylone;  BK-Ethyl-K) 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2- (етиламіно)пентан-1-он
MDPHP
(3,4-MDPHP; 3,4-MD-α-PHP; 3,4-Methylenedioxy-α-Pyrrolidinohexano phenonе)
1-(2H-1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(пірролідін-1-іл)гексан-1-он
MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA) метил 3,3-диметил-2-{[(1-пент-4-ен-1-іл)-1Н-індазол-3-карбоніл]аміно}бутаноат
5-MAPDB (1-(2, 3-дигідробензофуран-5-іл)-N-метилпропан-2-амін)
6-Bromo-MDMA (2-бромо- 4,5-метилендіоксиметамфетамін) 1-(6-бром-2H-1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-метилпропан-2-амін
5-APB-NBOMe 1-(бензофуран-5-іл)-N-(2-метоксибензил) пропан-2-амін
4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA) метил 2-{[1-(4-флуоро-бутил)-1H-індазол-3-карбоніл]аміно}3,3-диметилбутаноат
CUMYL-PEGACLONE 5-пентил-2-(2-фенілпропан-2-іл)-2,5-дигідро-1Н-пірідо[4,3-b]індол-1-он
1B-LSD (6aR, 9R)-4-бутаноіл-N,N-діетил-7-метил-4,6,6а,7,8,9-гексагідроіндоло[4,3-fg]хінолін-9-карбоксамід
ADB-BICA N-[(2S)-1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2- іл]-1-бензил-1Н-індол-3-карбоксамід
1Р-LSD (1-пропіоніл-d-лізергінової кислоти діетиламід) (6aR,9R)-N,N-діетил-7-метил-4-пропаноїл-6,6а,8,9-тетрагідроіндоло[4,3-fg]xiнoлiн-9- карбоксамід
NNL-1 N-(1-карбамоілпропан-1-іл)-1-(5-флуоропентил)-1Н-пірроло[2,3-ƅ]пірідин-3-карбоксамід
4-fluoromethylphenidate (4F-MPH) метил 2-(4-флуорофеніл)-2-(піперідин-2-іл)ацетат
4´N-5F-ADB метил 2-{[1-(5-флуоропентил)-1Н-піролло[3,2-ƅ]пірідин-3-карбоніл]аміно}3,3-диметилбутаноат
EG-018 нафтален-1-іл(9-пентил-9Н-карбазол-3-іл)метанон
MDMB-CHMCZCA (EGMB-CHMINACA) метил2-[9-(циклогексилметил)-9Н-карбазол-3-карбоксамідо]-3,3-диметилбутаноат
3-FPM; PAL-593 (3-флуорофенметразин) 2-(3-флуорофеніл)-3-метилморфолін
5F-CUMYL-PEGACLONE (5-Fluoro CUMYL- PEGACLONE; 5-Fluoro SGT-151; SGT-269) 5-(5-флуоропентил)-2-(2-фенілпропан-2-іл)- 2,5-дигідро-1Н-піридо[4,3-b]індол-1-он
APP-BINACA (APP-BUTINACA) N-(1-аміно-1-оксо-3-фенілпропан-2-іл)-1-бутіл-1H-індазол-3-карбоксамід
5-PPDi (Indanyl-α-PBP; Indanyl-α-Pyrrolidinobutiophenone;) 1-(2,3-дигідро-1H-інден-5-іл)-2-(піролідин-1-іл)бутан-1-oн
25N-NBOMe (2С-N-NBOMe;  25N-NB2OMe; 2C-NNB2OMе) 2-(2,5-диметокси-4-нітрофеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етан-1-амін
α-PHP (alpha-PHP, PV-7, PV7,  α-pyrrolidinohexiophenone,  α-pyrrolidinohexanophenone)

1-феніл-2-(піролідин-1-іл)гексан-1-он

4-CN-CUMYL-BINACA (CUMYL-CB-PINACA; CUMYL-CYBINACA; 4-CYANO CUMYL-BUTINACA; CUMYL-4CN-BINACA; SGT-78;) 1-(4-ціанобутіл)-N-(2-фенілпропан-2-іл)-1H-індазол-3-карбоксамід 6

Diphenidine (1,2-DEP, DPD, DND)

1-(1,2-дифенілетил)піперидин

PRE-084

2-(4-морфолінетил)-1- фенілциклогексанкарбоксилат

2-APB

1-(1-бензофуран-6-іл)пропан-2-амін

MTTA (Мефтетрамін)

3,4-дигідро-2[(метиламіно)метил]-1(2H)-нафталенон

AB-CHFUPYCA (AB-CHMFUPPYCA)

N-(1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл)-2-(циклогексилметил)-5-(4-флюорофеніл)піразол-3-карбоксамід

MN-18

N-нафтален-1-іл-1-пентіліндазол-3-карбоксамід

Org 27759

N-[2-[4-(диметиламіно)феніл]етил]-3-етил-5-флюоро-1Н-індол-2-карбоксамід

HDMP-28 (метилнафтидат)

метил 2-(2-нафтил)-2-(2-піперидил)ацетат

2-DPMP (Дезоксипіпрадрол)

(RS)-2-бензгідрилпіперидин

Примітка. До цього списку також включаються:

 • ізомери та стереоізомери перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких ізомерів та стереоізомерів можливе;
 • складні і прості ефіри перелічених у цьому списку психотропних речовин (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;
 • гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе;
 • метаболіти перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів можливе;
 • солі всіх перелічених у ньому психотропних речовин, включаючи солі  ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей можливе;
 • рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і засіб.;
 • похідні групи нафтоїліндолів, бензоїліндолів, N-бензоїліндолів, фенілацетиліндолів, нафтилметиліндолів, нафтилметилінденів, циклогексилфенолів, фенілциклогексанолів, нафтоїлпіролів, дибензопіранів, триптамінів (крім лікарських засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, що містять похідні групи триптамінів) та перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не включені) у разі, коли існування таких похідних можливе (за винятком похідних, які вже включені як самостійні позиції до переліку);
 • похідні групи фенетиламінів (крім лікарських засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, що містять похідні групи фенетиламінів) та перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не включені) у разі, коли існування таких похідних можливе (за винятком похідних, які вже включені як самостійні позиції до переліку).

До цього списку не включається гама-бутиролактон, який у кількості, що не перевищує 15 відсотків, входить до складу засобів захисту рослин, на які МінекоенергоМінприроди видано посвідчення про державну реєстрацію.

Список № 3

Рослини, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей

Міжнародна незареєстрована назва Пояснення назви
Рослини виду мак снотворний (Papaver somniferum L) рослини виду папавер сомніферум Л (опійний, у тому числі олійний та інші, що містять опій)
Рослини роду коноплі (Cannabis) рослини будь-якого виду роду канабіс

Примітка.

Культивування рослин виду мак снотворний для виробництва насіння допускається лише за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст морфіну не перевищував 0,15 відсотка.

Культивування рослин роду коноплі для промислових цілей, за винятком виробництва та (або) виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, допускається за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,150,08 відсотка.

Таблиця II

Список № 1

Наркотичні засоби, обіг яких обмежено

Міжнародна незареєстрована назва Хімічна назва
Алілпродин 3-аліл-1-метил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин
Алфентаніл N-[1-[2-(4-етил-4,5-дигідро-5-оксо-1H-тетразол-1-ил)-етил]-4-(метоксиметил)-4-піперидиніл]-N-фенілпропанамід
Альфамепродин альфа-3-етил-1-метил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин
Альфаметадол альфа-6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанол
Альфапродин альфа-1,3-диметил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин
Альфацетилметадол альфа-3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-дифенілгептан
Анілеридин етиловий ефір 1-пара-амінофенетил-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Ацетилдигідрокодеїн 6-ацетокси-3-метокси-N-метил-4,5-епоксиморфінан
Ацетилметадол 3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-дифенілгептан
Безитрамід 1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-(2-оксо-3-пропіоніл-1-бензимідазолініл- піперидин
Бензетидин етиловий ефір 1-(2-бензилоксиетил)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Бетамепродин бета-3-етил-1-метил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин
Бетаметадол бета-6-диметиламіно-4-4-дифеніл-3-гептанол
Бетапродин бета-1,3-диметил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин
Бетацетилметадол бета-3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-дифенілгептан
Бупренорфін 21-циклопропіл-7a-[(S)-1-гідрокси-1,2,2-триметилпропіл]-6,14-ендо-етилен-6,7,8,14-тетрагідроорипавін
Гідрокодон 4,5-епокси-3-метокси-17-метилморфінан-6-он
Гідроксипетидин дигідрокодеїнон
Гідроморфінол 14-гідроксидигідроморфін
Гідроморфон дигідроморфінон
Декстроморамід (+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1-піролідиніл)-бутил]морфолін
Декстропропоксифен альфа-(+)-4-диметиламіно-1,2-дифеніл-3-метил-2-бутанолпропіонат
Дигідрокодеїн 4,5-епокси-6-гідрокси-3-метокси- N-метилморфінан
Дигідроморфін 7,8-дигідроморфін
Дименоксадол
(естоцин)
2-диметиламіноетил-1-етокси-1,1-дифенілацетат
Димелгептанол 6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанол
Диметилтіамбутен 3-диметиламіно-1,1-ди-(2′-тієніл)-1-бутен
Дипіпанон 4,4-дифеніл-6-піперидин-3-гептанон
Дифеноксилат етиловий ефір 1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Дифеноксин 1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-фенілізопекотинова кислота
Діампромід N-[2-(метилфенетиламіно)пропіл]-пропіонанілід
Діетилтіамбутен 3-діетиламіно-1,1-ди-(2′-тієніл)-1-бутен
Діоксафетил бутират етил-4-морфоліно-2,2-дифенілбутират
Дротебанол 3,4-диметокси-17-метилморфінан-6b,14-діол
Екгонін, його складні ефіри та похідні, які можуть бути перетворені в екгонін і кокаїн тропін-2-карбонова кислота
Етилметилтіамбутен 3-етилметиламіно-1,1-ди-(2′-тієніл)-1-бутен
Етилморфін 3-етилморфін
Етоксеридин етиловий ефір 1-[2-(2-гідроксиетокси) етил]-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Етонітазен 1-діетиламіноетил-2-пара-етоксибензил-5-нітробензимідазол
Ізометадон 6-диметиламіно-5-метил-4,4-дифеніл-3-гексанон
Клонітазен 2-пара-хлорбензил-1-діетиламіноетил-5-нітробензимідазол
Кодеїн 3-метилморфін
Кодоксим дигідрокодеїнон-6-карбоксиметилоксим
Кокаїн метиловий ефір бензоїлекгоніну
Левометорфан (-)-3-метокси-N-метилморфінан
Левоморамід (-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1-піролідиніл)-бутил]-морфолін
Леворфанол (-)-3-гідрокси-N-метилморфінан
Левофенацилморфан (-)-3-гідрокси-N-фенацилморфінан
Метадон (фенадон) 6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон
Метадону проміжний продукт 4-ціано-2-диметиламіно-4,4-дифенілбутан
Метазоцин 2′-гідрокси-2,5,9-триметил-6,7-бензоморфан
Метилдезорфін 6-метил-дельта-6-дезоксиморфін
Метилдигідроморфін 6-метилдигідроморфін
Метопон 5-метилдигідроморфінон
Мірофін міристилбензилморфін
Мораміду проміжний продукт 2-метил-3-морфоліно-1,1-дифенілпропанкарбонова кислота
Морферидин етиловий ефір 1(2-морфоліноетил)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Морфін 3,6-дигідрокси-N-метил-4,5-епоксимор-фінен-7
Морфін метобромід та інші азотисті похідні морфіну морфін метилбромід
Морфін-N-оксид 3,6-дигідрокси-N-метил-4,5-епоксиморфінен-7-N-оксид
Нікодикодин 6-нікотинілдигідрокодеїн
Нікокодин 6-нікотинілкодеїн
Нікоморфін 3,6-динікотинілморфін
Норациметадол (+)(-)-a-3-ацетокси-6-метиламіно-4,4-дифенілгептан
Норкодеїн N-деметилкодеїн
Норлеворфанол (-)-3-гідроксиморфінан
Норметадон 6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гексанон
Норморфін деметилморфін
Норпіпанон 4,4-дифеніл-6-(1-піперидил)-3-гексанон
Оксикодон 14-гідроксидигідрокодеїнон
Оксиморфон 14-гідроксидигідроморфінон
Пентазоцин (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-гексагідро-6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутеніл)-2,6-метано-3-бензазоцин-8-ол
Петидин етиловий ефір 1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Петидину проміжний продукт А 4-ціано-1-метил-4-фенілпіперидин
Петидину проміжний продукт В етиловий ефір 4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Петидину проміжний продукт С 1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонова кислота
Пімінодин етиловий ефір 4-феніл-1-(3-феніламінопропіл)піперидин-4-карбонової кислоти
Піритрамід 1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-(1-піперидил)піперидино-4-карбоксіамід
Прогептазин 1,3-диметил-4-феніл-4-пропіонілоксіазациклогептан
Проперидин ізопропіловий ефір 1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Пропірам N-(1-метил-2-піперидилетил)-N-2-піридилпропіонамід
Рацеметорфан (+)(-)-3-метокси-N-метилморфінан
Рацеморамід (+)(-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1-піролідиніл)бутил]-морфолін
Рацеморфан (+)(-)-3-гідрокси-N-метилморфінан
Суфентаніл N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тієніл)-етил]-4-піперидил]-пропіонанілід
Тебаїн 3,6-диметокси-N-метил-4,5-епоксиморфінадієн-6,8
Тебакон ацетилдигідрокодеїнон
Тилідин (+-)-етил-транс-2-(диметиламіно)-1-феніл-3-циклогексене-1-карбоксилат
Трамадол (+-)-транс-2-[(диметиламіно)метил]-1-(м-метоксифеніл) циклогексанолу гідрохлорид
Тримеперидин 1,2,5-триметил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин
Фенадоксон 6-морфоліно-4,4-дифеніл-3-гептанон
Феназоцин 2-гідрокси-5,9-диметил-2-фенетил-6,7-бензоморфан
Фенампромід N-(1-метил-2-піперидилетил) пропіонанілід
Феноморфан 3-гідрокси-N-фенетилморфінан
Феноперидин етиловий ефір 1-(3-гідрокси-3-фенілпропіл)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Фентаніл 1-фенетил-4-N-пропіоніланілінопіперидин
Фолькодин морфолінілетилморфін
Фуретидин етиловий ефір 1-(2-тетрагідрофурфурилоксіетил)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти

Примітка. До цього списку також включаються:

 • ізомери та стереоізомери перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких ізомерів та стереоізомерів можливе;
 • складні і прості ефіри перелічених у цьому списку наркотичних засобів (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;
 • гомологи перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе;
 • метаболіти перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів можливе;
 • солі всіх перелічених у ньому наркотичних речовин, включаючи солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів  та  метаболітів,  у  разі, коли існування таких солей можливе;
 • рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений до  цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і засіб.;
 • декстрометорфан (+)-3-метокси-N-метилморфінан) і декстрорфан (+)-3-гідрокси-N-метилморфінан)-ізомери, виключені із сфери дії заходів міжнародного контролю відповідно до Єдиної конвенції ООН про наркотичні засоби 1961 року.
 • До цього списку не включаються декстрометорфан (+)-3-метокси-N-метилморфінан) і декстрорфан (+)-3-гідрокси-N-метилморфінан)-ізомери, виключені із сфери дії заходів міжнародного контролю відповідно до Єдиної конвенції ООН про наркотичні засоби 1961 року.

Список № 2

Психотропні речовини, обіг яких обмежено

Міжнародна незареєстрована назва Хімічна назва
Амфетамін (+)(-)-a-метилфенетиламін
Бензилпіперазин, BZP 1-бензилпіперазин
Глютетимід 2-етил-2-фенілглютарімід
Дексамфетамін (+)-a-метилфенетиламін
Дронабінол((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінол) (6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]-піран-1-ол
Кетамін (+-)-2-(2-хлорфеніл)-2-(метиламіно)циклогексанон)
(дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 р.)
(дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р.)
(дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р.)
Левамфетамін (-)-(R)-a-метилфенетиламін
Левометамфетамін (-)-N,a-диметилфенетиламін
Меклоквалон 3-(о-хлорфеніл)-2-метил-4(3H)-хіназолінон
Метаквалон 2-метил-3-(о-толіл)-4(3H)-хіназолінон
Метамфетамін (+)-(S)-N,a-диметилфенетиламін
Метамфетамін-рацемат (+)(-)-N,a-диметилфенетиламін
Метилфенідат метил-a-феніл-2-піперидинацетат
Секобарбітал 5-аліл-5-(1-метилбутил)барбітурова кислота
Сибутрамін 1-(4-хлорфеніл)-N,N-диметил-альфа-(2-метилпропіл)циклобутанметанамін
Фенетилін 7-[2-[(a-метилфенетил)аміно]-етил]-теофілін
Фенметразин 3-метил-2-фенілморфолін
Ціпепрол альфа-(a-метоксибензил)-4-(b-метоксифенетил)-1-піперазинетанол
2С-В 4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін
1-(4-хлорфеніл)-піперазин
Набілон (синтетичний канабіноїд, імітуючий дію ТГК) (6aR, 10aR)-1-гідрокси-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-іл)-7,8,10,10a-тетрагідро-6aH-бензо[c]хромен-9-он;
Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) THC: 3-pentyl-6,6,9-trimethyl-6A,7,8,10A-tetrahydro-6H-dibenzo(B,D)pyran-1-ol or 6,6,9-trimethyl-3-pentyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenzo(B,D)pyran-1-olCBD: 2-[(1R, 6R)-3-метил-6-проп-1-ен-2-ілциклогекс-2-ен-1-іл]-5-пентилбензен-1,3-діол

Примітка. До цього списку також включаються:

 • ізомери та стереоізомери  перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони  окремо не виключені) у разі, коли існування таких ізомерів та стереоізомерів можливе;
 • складні і прості ефіри перелічених у цьому списку психотропних речовин (якщо вони окремо не включені  до інших списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;
 • гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе;
 • метаболіти перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів можливе;
 • солі всіх перелічених у ньому психотропних речовин, включаючи солі   ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей можливе;
 • рослини або їх частини, що містять будь-яку речовину, включену до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і речовина;.
 • до речовини ізольованового канабідіолу (ізоляту канабідіолу) цією постановою заходи державного контролю не встановлюються.

Обіг психотропних речовин Дронабінол, Набілон (синтетичний канабіноїд, імітуючий дію ТГК) та Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів.

Таблиця III

Список 1

Наркотичні засоби, обіг яких обмежено  і стосовно яких допускаються виключення  деяких заходів контролю

1. Препарати

 • ацетилдигідрокодеїну,
 • дигідрокодеїну,
 • етилморфіну,
 • кодеїну,
 • нікодикодину,
 • нікокодину,
 • норкодеїну,
 • фолькодину

за умови, що вони поєднані з одним або кількома інгредієнтами і містять не більш як 100 мг наркотичного засобу на одиницю дози з концентрацією не більш як 2,5 відсотка у нерозділених препаратах.

2. Препарати пропіраму, що містять  не  більш  як  100  мг пропіраму на одиницю дози, поєднані щонайменше з такою ж кількістю метилцелюлози.

3. Препарати декстропропоксифену для орального застосування, що містять не більш як 135 мг декстропропоксифену на одиницю дози або з його концентрацією не більш як 2,5 відсотка у нерозділених препаратах, за умови, що такі препарати не містять будь-яких речовин, які перебувають під контролем відповідно до Конвенції про психотропні речовини 1971 року.

4. Препарати кокаїну, що містять  не більш як 0,1 відсотка кокаїну в перерахунку на кокаїн-основу, та препарати опію або морфіну, що містять не більш як 0,2 відсотка морфіну в перерахунку  на безводну   морфін-основу   і   поєднані   з   одним  або  кількома інгредієнтами таким чином,  що  наркотичний  засіб  не  може  бути вилучений  з  даного  препарату  легкодоступними  способами  або в кількості, яка може становити небезпеку для здоров’я людини.

5. Препарати дифеноксину, що містять не більш як 0,5 мг дифеноксину на одиницю  дози  і не   менш  як  5  відсотків  атропіну  сульфату  на  одиницю  дози дифеноксину.

6. Препарати дифеноксилату, що містять не більш як 2,5 мг дифеноксилату на одиницю дози в перерахунку   на   основу   і   атропіну   сульфат,   вміст  якого еквівалентний не менш як 1 відсотку на одиницю дози дифеноксилату.

7. Порошок кореня іпекакуани та опію, що містить 10 відсотків опію в порошку,  10 відсотків  кореня іпекакуани  в  порошку,  добре змішаних з 80 відсотками будь-якого іншого інгредієнта в порошку,  що не містить будь-яких наркотичних

засобів.

8. Препарати,  виготовлені за будь-якою формулою, наведеною у цьому  списку,  а  також  суміш  таких  препаратів   з   будь-якою речовиною, що не містить наркотичних засобів.

Примітка.

Наркотичні (психотропні) лікарські засоби з незначним вмістом наркотичних   засобів  або  психотропних  речовин  і  прекурсорів, включених до відповідних таблиць переліку,  з яких  ці  засоби  чи речовини   не  можуть  бути  вилучені  легкодоступним  способом  у кількості,  що дає змогу зловживати ними,  можуть  виключатися  із сфери дії деяких заходів контролю за їх обігом.

Список 2

Психотропні речовини, обіг яких обмежено
і стосовно яких допускаються виключення
деяких заходів контролю

Міжнародна незареєстрована назва Хімічна назва
Алобарбітал 5,5-діалілбарбітурова кислота
Альпразолам 8-хлор-1-метил-6-феніл-4H-s-тріазоло[4,3-a]-1,4-бензодіазепін
Амінорекс 2-аміно-5-феніл-2-оксазолін
Амобарбітал 5-етил-5-(3- метилбутил)барбітурова кислота
Амфепрамон 1-феніл-2-діетиламіно-1-пропанон
Барбітал 5,5-діетилбарбітурова кислота
Бензфетамін (+)-N-бензил-N,a-диметилфенетиламін
Бромазепам 7-бром-1,3-дигідро-5-(2-піридил)-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Бротізолам 2-бром-4-(о-хлорофеніл)-9-метил-6H-тієно[3,2-f]-5-триазоло[4,3-a]-1,4-діазепін
Буталбітал 5-аліл-5-ізобутилбарбітурова кислота
Бутобарбітал 5-бутил-5-етилбарбітурова кислота
Вінілбітал 5-(1-метилбутил)-5-вінілбарбітурова кислота
Галазепам 7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-1-(2,2,2-трифторетил)-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Галоксазолам 10-бром-11b-(о-фторфеніл)-2,3,7,11b-тетрагідрооксазоло[3,2-d)-1,4-бензодіазепін-6(5H)-он
Делоразепам 7-хлор-5-(о-хлорфеніл)-1,3-дигідро-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Діазепам 7-хлор-1,3-дигідро-1-метил-5-феніл-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Естазолам 8-хлор-6-феніл-4H-s-триазоло[4,3-а]-1,4-бензодіазепін
Етил лофлазепат етил-7-хлор-5-(o-фторфеніл)-2,3-дигідро-2-оксо-1H-1,4-бензодіазепін-3-карбоксилат
Етиламфетамін N-етил-a-метилфенілетиламін
Етинамат 1-етинилциклогексанол карбамат
Етхлорвінол 1-хлор-3-етил-1-пентен-4-ін-3-ол
Камазепам 7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-1 -5-феніл-2H-1,4-бензодіазепін-2-он метил-диметилкарбамат (ефір)
Катин((+)-норпсевдоефедрин) (+)-(R)-a-[(R)-1-аміноетил]бензиловий спирт
Кетазолам 11-хлор-8,12b-дигідро-2,8-диметил-12b- феніл-4H-[1,3]-оксазино-[3,2-d]-1,4- бензодіазепін-4,7(6H)-діон
Клобазам 7-хлор-1-метил-5-феніл-1H-1,5- бензодіазепін-2,4(3H,5H)-діон
Клоксазолам 10-хлор-11b-(o-хлорфеніл)-2,3,7,11b-тетрагідрооксазоло-[3,2-d]-1,4-бензодіазепін-6(5H)-он
Клоназепам 5-(о-хлорфеніл)-1,3-дигідро-7-нітро-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Клоразепат 7-хлор-2,3-дигідро-2-оксо-5-феніл-1H-1,4-бензодіазепін-3-карбонова кислота
Клотіазепам 5-(o-хлорфеніл)-7-етил-1,3-дигідро-1-метил-2H-тієно[2,3-e]-1,4-діазепін-2-он
Лефетамін (-)-N,N-диметил-1,2-дифенілетиламін
Лопразолам 6-(о-хлорфеніл)-2,4-дигідро-2[(4-метил-1-піперазиніл)метилен]-8-нітро-1H- імідазо-[1,2-a]-1,4-бензодіазепін-1-он
Лоразепам 7-хлор-5-(о-хлорфеніл)-1,3-дигідро-3-гідрокси-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Лорметазепам 7-хлор-5-(о-хлорфеніл)-1,3-дигідро-3-гідрокси-1-метил-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Мазиндол 5-(n-хлорфеніл)-2,5-дигідро-3H-імідазо-[2,1-a]-ізоіндол-5-ол
Медазепам 7-хлор-2,3-дигідро-1-метил-5-феніл-1Н-1,4-бензодіазепін
Мезокарб 3-(2-толіл)-N-(фенілкарбамоїл) сиднонімін
Мепробамат 2-метил-2-пропіл-1,3-пропандіол дикарбамат
Метилфенобарбітал 5-етил-1-метил-5-фенілбарбітурова кислота
Метиприлон 3,3-діетил-5-метил-2,4-піперидиндіон
Мефенорекс N-(3-хлорпропіл)-a-метилфенетиламін
Мідазолам 8-хлор-6-(o-фторфеніл)-1-метил-4H-імідазо-[1,5-a]-1,4-бензодіазепін
Німетазепам 1,3-дигідро-1-метил-7-нітро-5-феніл-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Нітразепам 1,3-дигідро-7-нітро-5-феніл-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Нордазепам 7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Оксазепам 7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-5-феніл-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Оксазолам 10-хлор-2,3,7,11b-тетрагідро-2-метил-11b-фенілоксазоло-[3,2-d][1,4]-бензодіазепін-6(5H)-он
Пемолін 2-аміно-5-феніл-2-оксазолін-4-он
Пентобарбітал(етамінал натрію) 5-етил-5-(1-метилбутил)барбітурова кислота
Піназепам 7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-1-(2-пропініл)-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Піпрадрол 1,1-дифеніл-1-(2-піперидил)метанол
Піровалерон 4-метил-2-(1-піролідиніл)валерофенон
Празепам 7-хлор-1-(циклопропілметил)-1,3-дигідро-5-феніл-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Секбутабарбітал 5-sec-бутил-5-етилбарбітурова кислота
Темазепам 7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-1-метил-5-феніл-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Тетразепам 7-хлор-5-(циклогексен-1-іл)-1,3-дигідро-1-метил-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Тофізопам (грандоксин) 1-(3,4-диметоксифеніл)-4-метил-5-етил-7,8-диметокси-5H-2,3-бензодіазепін
Тріазолам 8-хлор-6-(o-хлорфеніл)-1-метил-4H-s-триазоло-[4,3-a]-1,4-бензодіазепін
Феназепам 7-бром-5-(2-хлорфеніл)-2,3-дигідро-1H-1,4-бензодіазепін-2-он
Фендиметразин (+)-(2S,3S)-3,4-диметил-2-фенілморфолін
Фенкамфамін N-етил-3-феніл-2-норборнанамін
Фенобарбітал 5-етил-5-фенілбарбітурова кислота
Фенпропорекс (+)(-)-N-2-ціанетиламфетамін
Фентермін a,a-диметилфенілетиліамін
Флудіазепам 7-хлор-5-(o-фторфеніл)-1,3-дигідро-1-метил-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Флунітразепам 5-(o-фторфеніл)-1,3-дигідро-1-метил-7- нітро-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Флуразепам 7-хлор-1-[2-(діетиламіно)-етил]-5-(o- фторфеніл)-1,3-дигідро-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Хлордіазепоксид 7-хлор-2-(метиламіно)-5-феніл-3H-1,4-бензодіазепін-4-оксид
Циклобарбітал 5-(1-циклогексен-1-іл)-5-етилбарбітурова кислота
GHB гамма-оксимасляна кислота
Золпідем (INN) N,N,6-триметил-2-р-толилімідазо
[1,2-a] пирідин-З-ацетамід
Мефентермін (метилфентермін) N-метил-а,a-диметилфенілетиламін
Амінептин 7-[(10,11-дигідро-5Н-дибензо [а, г]- циклогептен-5-іл)аміно]гептанова кислота
(дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 р.)
(дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р.)
(дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р.)
Апрофен (тарен) 5-діетиламіноетилового ефіру 1,1- дифенілпропіонової кислоти гідрохлорид
(дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 р.)
(дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р.)
(дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р.)
Гама-бутиролактон (дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 р.)
(дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р.)
(дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р.)
Тіанептин (RS)-7 [(3-хлор-6, 11-дигідро-6-метилдибензо [с, е] [1,2] тіазепін-11- іл)аміно]гептанової кислоти S, S-діоксид
(дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 р.)
(дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р.)
(дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р.)
Фенілетиламін (2-фенілетиламін, b-фенілетиламін, 1-аміно-2-феніл-етан)
(дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 р.)
(дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р.)
(дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р.)
Етізолам 4-(2-хлорфеніл)-2-етил-9метил-6H- тієно[3,2-f][1,2,4]тріазоло[4,3-а] [1,4]діазепін

Примітка. До цього списку також включаються солі всіх перелічених у ньому речовин у разі, коли існування таких солей можливе.

Таблиця IV

Список 1

Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю

Міжнародна незареєстрована назва Хімічна назва
N-ацетилантранілова кислота 2-ацетиламінобензойна кислота
Ергометрин бета-пропаноламід лізергінової кислоти малеат; 9,10-дидегідро-N-[(S)-2-гідрокси-1-метилетил]-6-метилерголін-8B-карбоксіамід малеат
Ерготамін ерготаман-3′,6′,18-трион,12′-гідрокси-2’метил-5′-(фенілметил)-(5’a),[R-(R*,R*)]-2,3-дигідроксибутандіоат
Ефедрин [R-(R*,S*)]-a-[1-(метиламіно)етил]-фенілметанол; 1-феніл-2-(метиламіно)-пропанол
Ізосафрол 3,4-метилендіокси-(1′-пропеніл)бензол
Лізергінова кислота 9,10-дидегідро-6-метилерголін-8B-карбонова кислота
3,4-метилендіоксифеніл-2-пропанон (3,4-МДФ-2П) 3,4-метилендіокси-(пропіл-2-он)бензол
Піперональ 3,4-(метилендіокси)бензальдегід; геліотропін
Псевдоефедрин [S-(R*,R*]-a-[1-(метиламіно)етил]-фенілметанол; 1-феніл-2-(метиламіно)пропанол
Сафрол 3,4-метилендіоксиалілбензол
Фенілацетон 1-феніл-2-пропанон; метилбензилкетон
Фенілпропаноламін(ФПА, норефедрин) (+)(-)-2-аміно-1-фенілпропанол-1
Ангідрид оцтової кислоти оцтовий ангідрид
Фенілоцтова кислота альфа-толуїлова кислота
Фенілнітропропен 1-феніл-2-нітропропен
Альфа-фенілацетоацетонітрил (APAAN) 3-оксо-2-фенілбутаннітрил
<br 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он
N-метилефедрин
Альфа-фенілацетоацетамід (APAA) 3-оксо-2-фенілбутамід
ПМК-гліцидат (PMK-glycidate) метил 3-[3`,4`- (метилендіокси)феніл]-2-метил гліцидат
Аlpha-phenylacetoacetate (МАРА) метил-3-оксо-2-фенілбутаноат
TS-Methamphetamine (Methamphetaminepara-toluenesulfonamide; Tosyl-Methamphetamine) N,4-диметил-N-[(1S)-1-метил-2-фенілетил]-бензенсульфонамід
t-BOC-MDMA  (t-butoxycarbonyl-MDMA) трет-бутил[1-(2H-1,3-бензодіоксол-5-іл)пропан-2-іл]метилкарбамат
Нітроетан (nitroethane) нітроетан
Бензилфентаніл N-(1-бензилпіперидин-4-іл)-]-N-фенілпропанамід

 Примітки: 1. До цього списку також включаються солі всіх перелічених у ньому речовин у разі, коли утворення таких солей можливе.

 2. Щодо рослин або їх частин, які містять будь-який засіб, включений до цього списку, здійснюються ті самі заходи контролю, як і щодо зазначеного засобу.

Список 2

Прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю

Міжнародна незареєстрована назва Хімічна назва
Антранілова кислота 2-амінобензойна кислота
Ацетон 2-пропанон
Етиловий ефір діетиловий ефір
Калію перманганат калій марганцевокислий
Метилетилкетон 2-бутанон
Піперидин гексагідропіридин; пентаметиленімін
Сірчана кислота сульфатна кислота
Соляна кислота хлористоводнева кислота
Толуол метилбензол
АNPPNPP 4-аніліно-N-фенетилпіперидин1-(2-фенілетил)
піперидин-4-он
1-бензил-3-метил-4-піперидинон
1-бром-2-фенілетан1-гідрокси-1-метил-2-фенілетоксисульфат
1-диметиламіно-2-пропанол
1-диметиламіно-2-хлорпропан1-(4-метилфеніл)-2-нітропропен
1-(4-метилфеніл)-2-пропанон1-хлор-2-фенілетан
1-(1-циклогексен-1-іл)піперидин
2,5-диметоксибензальдегід
2-диметиламіно-1-хлорпропан
2-діетиламіноізопропілхлорид
2-(1-фенілетил)-3-метоксикарбоніл-4-піперидон
3,4-метилендіоксифеніл-2-бромпентан-1-он
3,4-метилендіоксифеніл-2-бромпропан-1-он
3,4-метилендіоксифеніл-2-нітропропен
3,4-метилендіоксифенілпропан-2-он
3-метил-1-фенетил-4-піперидинон
4-метоксибензилметилкетон
N-(3-метил-4-піперидиніл)анілін
N-(3-метил-4-піперидиніл)пропіонанілід
1,4-бутандіол (BDO,1,4-бутилен-гліколь) бутан-1,4-діол

Примітка. До цього списку також включаються солі всіх перелічених у ньому речовин у разі, коли утворення таких солей можливе, за винятком солей сірчаної та соляної кислот.

Речовини, що містять не менш як 50 відсотків таких прекурсорів, як ацетон, етиловий ефір, толуол, та 80 відсотків таких прекурсорів, як метилетилкетон, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.

Речовини, що містять не менш як 50 відсотків таких прекурсорів, як ацетон, етиловий ефір, метилетилкетон та толуол, підлягають тим же заходам контролю, що й прекурсори.

 Речовини, що містять не менш як 45 відсотків таких прекурсорів, як сірчана кислота, та 15 відсотків таких прекурсорів, як соляна кислота, та 1,4-бутандіол (BDО,1,4-бутиленгліколь), підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.

Суміші, що містять кілька перелічених у цьому списку речовин, підлягають контролю, якщо їх сумарна концентрація дорівнює або перевищує концентрацію, встановлену для однієї з речовин (з урахуванням положень першого та другого абзаців цієї примітки).

Концентрація речовин, перелічених у цьому списку, визначається виходячи з масової частки речовини в складі суміші (розчину).

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті