ДРС звітує про дотримання державними органами вимог законодавства щодо державної регуляторної політики в 2018 р.

20 Лютого 2019 3:35 Поділитися
Державна регуляторна служба України (далі — ДРС) здійснила аналіз дотримання державними органами, що здійснюють нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, вимог чинного законодавства у напрямку державної регуляторної політики в 2018 р. За підсумками аналізу, ДРС оприлюднено публічний звіт, у якому підсумовано основні результати діяльності служби.

Передбачуваність регуляторної діяльності

За критерієм активності проаналізовано діяльність з державного нагляду (контролю) 46 органів центрального рівня та органів виконавчої влади у 25 регіонах України. Результатом аналізу стало присвоєння рейтингу 34 найбільш активним органам на основі дотримання вимог та принципів державної регуляторної політики.

Так, у результатах аналізу першим наведено стан дотримання принципу передбачуваності регуляторної діяльності (табл. 1), залежно від:

  • своєчасності затвердження й оприлюднення проектів регуляторних актів;
  • рівня їх відповідності планам;
  • своєчасності коригування планів діяльності.
Таблиця 1. Стан дотримання принципу передбачуваності регуляторної діяльності
Орган виконавчої влади Кількість запланованих регуляторних актів Проекти актів, які не включені до планів на етапі погодження з ДРС Проекти актів, які не включені до планів, незважаючи на вимоги ДРС
На початок 2018 р. На кінець 2018 р. Кількість % Кількість %
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 6 46 27 50 19 39
Державна служба України з надзвичайних ситуацій 10 12 3 25 2 18
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Включено до плану Міністерства аграрної політики та продовольства України 7 39 1 6
Міністерство охорони здоров’я України 0 42 22 69 19 63
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Включено до плану Міністерства охорони здоров’я України 1 50 1 50
Державна архітектурно-будівельна інспекція Включено до плану Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 1 100 1 100
Державна служба України з питань праці 36 43 1 7 0 0
Державна фіскальна служба України 16 34 6 35 2 12
Антимонопольний комітет України 8 15 0 0 0 0

Більшість регуляторних органів (31 із 46) затвердили власні плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 р., дотримуючись вимог Закону України від 11.09.2003 р. № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та передбачених ним термінів. Однак, з боку деяких державних органів, наприклад, Міністерства охорони здоров’я, зафіксовано порушення встановлених строків.

У звіті відмічено, що протягом 2018 р. підхід державних органів до регуляторної політики характеризувався безсистемністю та формальністю, як і протягом попередніх років. Тим не менше відмічається підвищення рівня відповідності їх діяльності затвердженим планам. Показник розробки проектів, що подавалися на погодження до ДРС, але не передбачалися відповідними планами, становив 28%. Таким чином, складено рейтинг дотримання принципу передбачуваності під час здійснення державними органами регуляторної діяльності (табл. 2).

Таблиця 2. Рейтинг дотримання державними органами принципу передбачуваності
Орган Місце
Антимонопольний комітет України 1
Державна служба України з питань праці 3
Державна служба України з надзвичайних ситуацій 13
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 14
Державна фіскальна служба України 15
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 17
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 20
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 22
Міністерство охорони здоров’я України 24

Окремо у звіті наведено інформацію щодо регуляторної діяльності місцевих органів виконавчої влади за кожною з областей. Найбільшу кількість актів усього за рік планували підготувати у Вінницькій (45) та Черкаській (34) областях, а також у м. Київ (30). Найменшу (0) — у Харківській обл. Майже всі з обласних та Київська міська державна адміністрації (КМДА) затвердили в 2018 р. проекти регуляторних актів з дотриманням вимог і термінів законодавства. У рейтингу дотримання принципу передбачуваності перше місце зайняли КМДА та місцеві органи виконавчої влади 10 областей (Донецької, Закарпатської, Одеської та ін.).

Відповідність проектів, підготованих державними органами, регуляторній політиці

Усього протягом минулого року на погод­ження до ДРС подавалося 778 проектів регуляторних актів, з яких 553 — органами центрального рівня та 225 — місцевими органами. Цей показник вищий за такий попереднього року, що свідчить про активізацію регуляторної діяльності.

Показник дотримання процедури підготовки аналізу регуляторного впливу становив 98%, як і показник дотримання процедур з оприлюднення проектів. Знизився й рівень відмов ДРС у погодженні проектів — з 32% у 2017 р. до 19% у 2018 р., що пов’язано з підвищенням рівня відповідності проектів вимогам та принципам державної регуляторної політики (табл. 3).

Таблиця 3. Рейтинг дотримання державними органами відповідності проектів вимогам та принципам державної регуляторної політики
Орган Місце
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 1
Державна фіскальна служба України 2
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 3
Державна служба України з питань праці 7
Антимонопольний комітет України 8
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 11
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 13
Державна служба України з надзвичайних ситуацій 16
Міністерство охорони здоров’я України 18

Що стосується місцевих органів виконавчої влади, то протягом 2018 р. показник обсягів розробки регуляторних актів підвищився в порівнянні з 2017 р. на 92%.

За результатами опрацювання 498 проектів регуляторних актів ДРС прийняла 400 позитивних рішень, тобто погодила 80% від загальної кількості документів. Серед найбільш активних розробників визначено Міністерство охорони здоров’я України, Державну фіскальну службу України та Державну службу з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Підсумки реалізації регуляторної діяльності державними органами

У підсумковому рейтингу (табл. 4) ДРС враховано всі попередні рейтинги та складено зведений результат, проте щодо деяких органів він не визначався через неможливість оцінити окремі складові оцінки реалізації регуляторної діяльності. Так, наприклад, не визначено місце більшості державних служб та агентств.

Таблиця 4. Підсумковий рейтинг регуляторних органів центрального рівня
Орган Місце
Антимонопольний комітет України 1
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 10
Міністерство охорони здоров’я України 18

Серед місцевих органів виконавчої влади перше місце посів орган Чернігівської обласної державної адміністрації, а останнє, 16-те, — Тернопільської. Місця 7 місцевих органів не визначено з аналогічних причин.

Усі, крім однієї (Дніпропетровської), обласні державні адміністрації мають офіційні веб-сторінки, на яких наявний спеціалізований розділ «Регуляторна політика» або «Регуляторна діяльність». Також переважна більшість районних державних адміністрацій (окрім Донецької та Луганської областей) мають власні веб-сторінки, проте тільки 60% забезпечили наявність вказаного розділу. Що стосується міських рад, то 78% від їх загальної кількості (228 з 372) мають офіційні веб-сторінки, з них 84% забезпечили функціонування спеціалізованого розділу.

Незважаючи на вищенаведені високі показники, лише 5 сторінок обласних рад наповнено спеціалізований розділ усією необхідною інформацією, включно з повідомленнями. У міських рад цей показник дещо вищий — 37% від загальної кількості тих, що мають веб-сторінку з вказаним розділом. За підсумками, ДРС рекомендує застосувати чітку структуру спеціалізованого розділу (табл. 5).

Таблиця 5. Рекомендована структура спеціалізованого розділу щодо регуляторної діяльності
Назва Призначення підрозділу
«Планування регуляторної діяльності» Для розміщення планів з підготовки проектів регуляторних актів та інформування про зміни в них
«Оприлюднення проектів регуляторних актів» Для розміщення повідомлень про оприлюднення проектів регуляторних актів, відповідних проектів та аналізу регуляторного впливу
«Відстеження результативності регуляторних актів» Для розміщення базових, повторних та періодичних звітів про відстеження прийнятих або розроблених регуляторних актів і планів-графіків проведення заходів з відстеження результативності
«Відомості/Інформація про здійснення регуляторної діяльності» Для оприлюднення звітів за відповідними роками, публікації нормативно-правової бази та іншої актуальної інформації

Моніторинг приведення нормативних актів у відповідність із законодавством

У зв’язку з втратою чинності постановою Уряду від 28.08.2013 р. № 752 та набранням чинності постановою від 10.05.2018 р. № 342 органи державного нагляду (контролю) у сферах їх відання повинні розробити критерії, за якими оцінюються ступінь ризику від провадження господарської діяльності та уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення перевірок.

За результатом проведеного моніторингу, з 85 сфер державного нагляду (контролю) до ДРС направлено проекти постанов про затвердження критеріїв у 74 сферах, з них критерії затверджено у 42 сферах. Здійснено розгляд проектів актів про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами перевірок, у 12 сферах державного нагляду (контролю), з них уніфіковані форми актів затверджено у 6 сферах.

Погодження на проведення позапланових заходів та перевірки ДРС

У 2017 р. ДРС створила Раду з питань державного нагляду (контролю) і затвердила її склад. З урахуванням рекомендацій останньої ДРС розглянула 4643 звернення щодо надання погоджень на проведення позапланових заходів. З них 2904 отримали погодження на підставі обґрунтованих звернень фізичних осіб щодо порушення суб’єктами господарювання їх прав та 911 отримали відмову. Без розгляду залишено 828 звернень. Вмотивовані погодження та підстави щотижня оприлюднювалися на офіційному сайті ДРС.

З метою попередження та виявлення порушень законодавства з боку державних органів ДРС провела також 75 перевірок дозвільних органів, органів ліцензування та органів державного нагляду (контро­лю). За результатами кожної перевірки підготовлено відповідні акти та складено 10 протоколів про адміністративні правопорушення.

Дерегуляція

Політику дерегуляції визначено однією з пріо­ритетних у Стратегії сталого розвитку «Україна–2020». З цією метою міністерства, центральні органи виконавчої влади та інші державні органи повинні забезпечити виконання завдань та заходів, передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. № 615-р «Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету міністрів України» (далі — План дерегуляції).

ДРС має забезпечувати щомісячне узагальнення інформації, отриманої від державних органів щодо стану виконання Плану дерегуляції та подавати її до Уряду. Зазначається, що в цьому напрямку спостерігається несистемна робота органів державної влади, тому стан виконання Плану дерегуляції є невтішним. Деякі із запланованих на 2016–2017 рр. дерегулятивних заходів не виконалися і протягом 2018 р. — з передбачених 109 заходів виконано лише 64, тобто 58%. Міністерство охорони здоров’я виконало тільки 5 з 11 запланованих заходів дерегуляції.

Серед окреслених ДРС проблем у цьому напрямку:

  • недотримання законодавства на всіх рівнях;
  • бюрократія;
  • корупція.

Експертиза регуляторних актів

Протягом звітного року ДРС провела експертизу 23 регуляторних актів центральних органів і 6 регуляторних актів місцевих органів виконавчої влади, а також проаналізувала положення 38 актів органів місцевого самоврядування на предмет порушень. У результаті експертизи виявлено:

  • необхідність усунення порушень, у зв’язку з чим ДРС прийнято 2 рішення;
  • обставини, за яких згідно із законом регуляторні акти не могли прийматися через відсутність погодження з ДРС;
  • 53 рішення органів місцевого самоврядування, які приймалися з порушенням вимог законодавства;
  • 79 рішень органів місцевого самоврядування, які приймалися за відсутності повноважень, визначених законами у відповідних регулятивних сферах.

З метою залучення громадськості до реалізації державної регуляторної політики було проведено 87 заходів, під час яких здійснено розгляд 64 питань та направлено 70 звернень до державних органів. Результативність звернень становила понад 80%.

Крім того, за участю Громадської ради при ДРС фахівці служби опрацювали близько 50 нормативно-правових актів, з яких надали пропозиції та/або зауваження до 34. ДРС відмічає у звіті, що отримала позитивну оцінку за сприяння проведенню громадської експертизи.

У сфері видачі документів дозвільного характеру та адміністративних послуг, які надходили до ДРС, експертиза проводилася службою на постійній основі. Нею було розглянуто понад 300 проектів, з яких 60 — проекти актів центральних органів виконавчої влади та 262 — проекти рішень органів місцевого самоврядування. У 76% проектів передбачалися норми надмірного регулювання або ускладнення чи введення нових дозвільних процедур. У зв’язку із цим ДРС надано пропозиції про недопущення включення документів дозвільного характеру та дозвільних процедур, не передбачених спеціальними законами, у відповідних сферах.

З повною версією звіту можна ознайомитися на офіційній веб-сторінці ДРС.

За матеріалами www.drs.gov.ua

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті